Sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut

sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut

Menu • Home • Daftar Tokoh • Pahlawan Nasional • Pahlawan Revolusi • Presiden Indonesia • Tokoh Islam Indonesia • 100 Tokoh Michael H Hart • 25 Nabi dan Rasul Islam • Ulul Azmi • Khulafaur Rasyidin • Sahabat Nabi • Sahabat Nabi Perempuan • Tabi'in • Tabi'ut tabi'in • Pengumpul Hadits • Mazhab Islam • Wali songo • Kabinet Kerja • Bidang Ilmu • Arsitek • Filsafat • Fiqih • Fisika • Hukum • Kedokteran • Komputer • Matematika • Politik • Sastra • Sosiologi • Tokoh Militer • Tokoh Muslim • Tokoh Wanita • Penemu Bani Umayyah (bahasa Arab: بنو أمية, Banu Umayyah, Dinasti Umayyah) atau Kekhalifahan Umayyah, adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 661 sampai 750 di Jazirah Arab dan sekitarnya (beribukota di Damaskus); serta dari 756 sampai 1031 di Cordoba, Spanyol sebagai Kekhalifahan Cordoba.

Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin 'Abd asy-Syams, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan atau kadangkala disebut juga dengan Muawiyah I. Dinasti Umayyah tidak hanya mengukir prestasi dalam menaklukan dan memperluas wilayah, namun juga diantara khalifah-khalifah yang memimpin dinasti ini ada juga yang tertarik dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pada masa Dinasti inilah banyak muncul ilmuwan yang menghasilkan karya yang bermanfaat bagi peradaban umat manusia. Karya mereka menduduki peranan yang amat penting dalam menunjang kemajuan peradaban Islam dan dunia.

Tokoh Ilmuwan Muslim Pada Masa Dinasti Bani Umayyah: • Dalam Bidang Ilmu Fiqih: Imam Hanafi, Imam Malik • Dalam Bidang Taswuf: Hasan al-Basri, Rabi’ah al-Adawiyah • Dalam Bidang Ilmu Hadits: Abu Hurairah • Dalam Bidang Tafsir: Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas’ud, Said bin Jabir.

• Ilmu Kimia: Abbas bin Firnas, juga dikenal sebagai Abbas Abu al-Qasim bin Firnas ibn Wirdas al-Takurini • Ilmu Kedokteran: Abu al-Qasim al-Zahrawi • Ilmu Sejarah: Abu Marwan Abdul Malik bin Habib, Abu Bakar Muhammad bin Umar (Ibnu Quthiyah) • Ilmu Bahasa dan Sastra: Ali al-Qali, Abu Amr Ahmad ibn Muhammad ibn Abd Rabbih, Abu Amir Abdullah ibn Sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut Imam Hanafi Namanya adalah Nu’man bin Tsabit Al-Marzuban namun beliau dikenal dengan kun-yah (panggilan) Abu Hanifah, orang pertama yang meletakkan dasar-dasar fikih dan mengajarkan hikmah-hikmah yang baik.

Beliau merupakan pendiri dari Madzhab Yurisprudensi(Fiqih) Islam Hanafi. Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (taharah), salat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Dawud, Imam Bukhari.

(Baca selengkapnya : " Biografi Imam Abu Hanifah - Orang Pertama Peletak Dasar-dasar Fikih") Imam Malik Malik ibn Anas bin Malik bin 'Amr al-Asbahi atau Malik bin Anas, adalah pakar ilmu fikih dan hadits, termasuk salah satu Imam Madzhab, yaitu madzhab Maliki dengan kitabnya yang terkenal Al Muwatha'.

Imam Malik tumbuh ditengah-tengah ilmu pengetahuan, hidup dilingkungan keluarga yang mencintai ilmu, dikota Darul Hijrah, sumber mata air As Sunah dan kota rujukan para alim ulama. Di usia yang masih sangat belia, beliau telah menghapal Al Qur`an, menghapal Sunah Rasulullah, menghadiri majlis para ulama dan berguru kepada salah seorang ulama besar pada masanya yaitu Abdurrahman Bin Hurmuz.

Nama aslinya pada masa jahiliyah adalah Abdus-Syams (hamba matahari) dan ia dipanggil sebagai Abu Hurairah (ayah/pemilik kucing) karena suka merawat dan memelihara kucing. Imam Malik telah menguasai banyak disiplin ilmu. Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya di salurkan untuk memperoleh ilmu. (Baca selengkapnya: " Biografi Malik bin Anas - Pendiri Mazhab Maliki") Hasan al-Basri Al-Hasan Al-Bashri (bahasa Arab:الحسن بن أبي الحسن البصري‎ ; Abu Sa'id al-Hasan ibn Abil-Hasan Yasar al-Bashri) (Madinah, 642 - 10 Oktober 728) adalah ulama dan cendekiawan muslim yang hidup pada masa awal kekhalifahan Umayyah.

Hasan al-Basri dilahirkan di Madinah pada tahun 21 Hijrah (642 Masehi). Dia pernah menyusu dengan Ummu Salamah, isteri Rasulullah S.A.W. Hasan kemudian dikategorikan sebagai seorang Tabi'in (generasi setelah sahabat). Hasan al-Basri juga pernah berguru kepada beberapa orang sahabat Rasulullah S.A.W.

sehingga dia muncul sebagai Ulama terkemuka dalam peradaban Islam. Dia salah seorang fuqaha yang berani berkata benar dan menyeru sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut kebenaran di hadapan para pembesar negeri dan seorang yang sukar diperoleh tolak bandingnya dalam soal ibadah. (Baca selanjutnya: " Al-Hasan Al-Bashriy - Tabi'in, Putra dari Bekas Hamba Sahaya") Rabi’ah al-Adawiyah Rabiah Al-Adawiyah (Arab: رابعة العدوية القيسية‎) dikenal juga dengan nama Rabi'ah Basri adalah seorang sufi wanita yang dikenal karena kesucian dan dan kecintaannya terhadap Allah.

Rabi'ah merupakan klien (bahasa Arab: Mawlat) dari klan Al-Atik suku Qays bin 'Adi, dimana ia terkenal dengan sebutan al-Qaysyah Ia dikenal sebagai seorang sufi wanita yang zuhud, yaitu tidak tertarik kepada kehidupan duniawi, sehingga ia mengabdikan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah.

Rabiah diperkirakan lahir antara tahun 713 - 717 Masehi, atau 95 - 99 Hijriah, di kota Basrah, Irakdan meninggal sekitar tahun 801 Masehi / 185 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Rabi'ah binti Ismail al-Adawiyah al-Basriyah. Rabiah merupakan sufi wanita beraliran Sunni pada masa dinasti Umayyah yang menjadi pemimpin dari murid-murid perempuan dan zahidah, yang mengabdikan dirinya untuk penelitian hukum kesucian yang sangat takut dan taat kepada Tuhan.

Rabi'ah Al-Adawiyah dijuluki sebagai "The Mother of the Grand Master" atau Ibu Para Sufi Besar karena kezuhudannya. Ia juga menjadi panutan para ahli sufi lain seperti Ibnu al-Faridh dan Dhun Nun al-Misri. Kezuhudan Rabi'ah juga dikenal hingga ke Eropa.

Hal ini membuat banyak cendikiawan Eropa meneliti pemikiran Rabi'ah dan menulis riwayat hidupnya, seperti Margareth Smith, Masignon, dan Nicholoson. (Baca selanjutnya: " Biografi Rabiah Al Adawiyyah - Wanita Sufi Zuhud") Abu Hurairah Abdurrahman bin Shakhr Al-Azdi (lahir 598 - wafat 678), yang lebih dikenal dengan panggilan Abu Hurairah (Bapak kucing), adalah seorang Sahabat Nabi yang merupakan periwayat hadits. Abu Hurairah biasa berpuasa sunah tiga hari setiap awal bulan Qamariah (bulan Arab dalam penanggalan Hijri), mengisi malam harinya dengan membaca Al-Quran dan salat tahajud.

Akrab dengan kemiskinan, dia sering mengikatkan batu ke perutnya, guna menahan lapar. Dalam sejarah ia dikenal paling banyak meriwayatkan hadis. Ibnu Hisyam berkata bahwa nama asli Abu Hurairah adalah Abdullah bin Amin dan ada pula yang mengatakan nama aslinya ialah Abdur Rahman bin Shakhr. (Baca selengkapnya: " Abu Hurairah - Periwayat dan Penghafal 5.374 Hadis") Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas (عبد الله بن عباس, kr. 619 - Thaif, kr. 687 (78 H)) adalah seorang sahabat Nabi Muhammad sekaligus saudara sepupunya.

Nama Ibnu Abbas (ابن عباس) juga digunakan untuknya untuk membedakannya dari Abdullah yang lain. Ibnu Abbas merupakan salah satu sahabat yang berpengetahuan luas, dan banyak hadis sahih yang diriwayatkan melalui Ibnu Abbas, serta dia juga menurunkan seluruh Khalifah dari Bani Abbasiyah.

(Baca selengkapnya: " Biografi Abdullah bin Abbas (Ibnu Abbas) - Ulama Perawi Hadis ") Abdullah bin Mas’ud Abdullah bin Mas'ud (bahasa Arab: عبدالله بن مسعود, wafat 652) adalah sahabat Nabi Muhammad dan orang keenam yang masuk Islam setelah Nabi Muhammad mengawali dakwah di Mekah. Abdullah adalah sahabat Nabi yang mempunyai ukuran badan paling kecil.

Ia juga disebut sebagai sahabat nabi yang bersahabat dengan sandal Nabi. Abdullah bin Mas'ud pada awalnya dikenal sebagai pelayan dari Uqbah bin Abu Mu'aith dan salah satu sahabat Nabi Sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut yang terdahulu dalam memeluk agama Islam.

Ia memiliki kepandaian dan pengetahuan yang mendalam tentang Islam. Ia memperoleh umur yang panjang dan hidup hingga masa Kalifah Utsman bin Affan dan meninggal yang disebabkan usia yang tua. Dia dimakamkan di pemakaman Baqi, Madinah. (Baca selengkapnya: " Biografi Abdullah bin Mas'ud - Muslim Pertama Pengumandang Al-Qur'an dengan Merdu & Lantang") Sa'id bin Jubair Sa’id bin Jubair adalah seorang tabi’in, ahli fiqih dan periwayat hadits yang berkedudukan di Kufah.

Ia juga merupakan ahli tafsir dan salah seorang murid dari Ibn Abbas. Karena ketinggian ilmunya sehingga ia digelari Jahbadz al ‘Ulama (pemuka ulama). Dia adalah seorang Imam, Al-Hafidz (yang hafal banyak hadits dalam jumlah tertentu dan menghafal Al-Qur’an), dan salah seorang yang mati syahid.

Sa’id ibn Jubair ibn Hisyam al Asadi, biasa dipanggil Abu Abdillah merupakan keturunan Habasyah (Ethiopia) dan menjadi maula Walibah bin Harits dari Bani Asad. Ia tinggal di Kufah dan menjadi salah seorang tabi’in terkemuka disana. (Baca selengkapnya: " Biografi Said Bin Jubair") Abbas bin Firnas Abbas Abu Firnas atau yang memiliki lengkap Abbas Qasim bin Firnas adalah ilmuwan serba bisa yang menguasai beragam disiplin ilmu pengetahuan.

Selain dikenal sebagai seorang penerbang perintis yang tangguh, dia juga adalah seorang ahli sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut. Dia dikenal ahli dalam berbagai disiplin ilmu, selain seorang ahli kimia, ia juga seorang humanis, penemu, musisi, ahli ilmu alam, penulis puisi, dan seorang penggiat teknologi.

Pria keturunan Maroko ini hidup pada saat pemerintahan Khalifah Umayyah di Andalusia (Spanyol). Abbas Ibn Firnas lahir di Izn-Rand Onda, Andalusia pada tahun 810 M dan menjalani masa kehidupannya di Cordoba.

Ilmuwan penemu serba bisa ini meninggal tahun 887 M/274 H. Kita mengenal tokoh-tokoh seperti Sir George Cayley, Otto Lilienthal, Santos-Dumont dan Wright Bersaudara. Merekalah yang dikenal berjasa merintis dunia penerbangan hingga menjelma menjadi industri modern seperti sekarang ini. Tapi apakah anda tahu bahwa peletak dasar konsep pesawat terbang pertama adalah seorang ilmuwan Muslim dari Spanyol, Abbas Ibnu Firnas.

Dialah orang pertama dalam sejarah yang melakukan pendekatan sains dalam mempelajari proses terbang. Ibnu Firnas pun layak disebut sebagai manusia pertama yang terbang, ribuan tahun sebelum Wright Bersaudara berhasil melakukannya. (Baca selengkapnya: " Biografi Abbas Bin Firnas - Muslim Penemu Teknologi Pesawat Terbang") Abu al-Qasim al-Zahrawi Abu Qasim al-Zahrawi adalah seorang pioner dalam ilmu bedah modern.

Beliau merevolusi ilmu bedah klasik dan meletakkan kaidah-kaidah bedah yang menjadi pijakan ilmu bedah modern saat ini. Al-Zahrawi menemukan metode dan alat-alat bedah baru yang memudahkan para pasien. Ia juga memiliki 30 jilid ensiklopedi bedah yang dijadikan rujukan utama ilmu bedah di Eropa selama beberapa abad dan menjadi pijakan ilmu kedokteran modern.

Abul Qasim Khalaf bin al-Abbas- al-Zahrawi, orang-orang Barat mengenalnya dengan Abulcasis. Dilahirkan pada tahun 936 dan wafat tahun 1013 M di Kota al-Zahra, al-Zahrawi mengabdi pada kekhalifahan Bani Umayyah II di Cordoba, Andalusia.

Awalnya ia dikenal sebagai seorang fisikawan, sampai akhirnya ia memperkenalkan teori-teori dan alat-alat bedah dalam ilmu kedokteran, barulah orang-orang mengenalnya sebagai dokter ahli bedah (al-Hassani, 2005: 167). (Baca selengkapnya: " Abu Qasim al-Zahrawi Pakar Kedokteran Masa Islam Abad Pertengahan") Abu Marwan Abdul Malik bin Habib Abu Marwan Abd al-Malik ibn Habib (w.

238/852), seorang penyair yang juga sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut dalam ilmu Nahwu dan Arudl. Mula-mula ia tinggal di Elvira dan cordova, kemudian mempelajari Hadits dan Fiqh Maliki di timur. ia menulis dalam berbagai bidang ilmu, di antaranya sejarah yang salah satu bukunya berjudul al-Tarikh. Buku ini menyerupai model Tarikh al-Thabari. Isi buku ini dimulai dengan pembicaraan mengenai permulaan bumi dan langit diciptakan, sampai kepada penaklukan Andalusia oleh umat Islam.

Tampak sekali pengaruh Israiliyat terhadap isi ceritera buku tersebut. Abu Bakar Muhammad bin Umar (Ibnu Quthiyah) Abu Bakar Muhammad bin Umar bin Abdul Aziz bin Ibrahim bin Isa bin Muzahim al-Qurthubi atau lebih dikenal dengan Ibnu al-Quthiyyah (lahir di Cordoba, wafat di Cordoba pada 23 Rabiul awal 367 H/8 November 977) adalah seorang sejarawan, sastrawan dan ilmuwan dibidang bahasa Arab dan nahwu).

Ia merupakan keturunan Sarah dari suku Goth yang menikah sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut kakeknya Isa bin Muzahim, hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Umar bin Abdul-Aziz. Beliau dikenal sebagai orang yang paling pandai dalam bidang bahasa Arab di Al-Andalus. (Baca: " Abu Bakar Muhammad bin Umar (Ibnu Quthiyah) - Sejarawan Islam Masa Bani Umayyah") Ali al-Qali Ali al-Qali atau Al-Qali memiliki nama lengkap Ismail ibn Qasim bin Aidhun Abu Ali, nama lengkap Al-Qali (901-967) adalah lelaki lelaki kelahiran Manazgrid, Armenia yang merupakan sosok penting dalam ranah intelektual, terutama kajian bahasa.

Beliau menguasai hampir seluruh aspek kajian bahasa. Dari gramatika, sastra, tata bahasa, serta dua ilmu baru, yakni filologi dan leksikografi atau teknik penyusunan kamus. Ia pernah merantau ke Baghdad (Iraq) saat usianya menginjak 15 tahun. Lalu merantau ke Kordoba, ibu kota Andalusia. Saat itu, usianya telah mencapai 40 tahun. Di sinilah, al-Qali dapat memaksimalkan keahliannya. (Baca: " Biografi Ali al-Qali - Sang Pakar Bahasa") Abu Amr Ahmad ibn Muhammad ibn Abd Rabbih Ibn ʿAbd Rabbih atau Ibn ʿAbd Rabbihi ( Ahmad ibn Muhammad ibn `Abd Rabbih ) (860–940) adalah seorang penulis dan penyair yang dikenal luas sebagai penulis Al-ʿIqd al-Farīd.

Ia dilahirkan di Cordova (sekarang di Spanyol) keturunan dari budak Hisham I, emir Umayyah yang kedua. Ia memperkenalkan banyak puisi, akhbār dan adab dari Sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut Timur ke Andalusia. (Baca selengkapnya: " Biografi Abu Amr Ahmad ibn Muhammad ibn Abd Rabbih - Sastrawan Pada Masa Bani Umayyah") Abu Amir Abdullah ibn Syuhaid Abu Amir Abdullah ibn Syuhaid, lahir di Cordova pada tahun 382 H/992 M dan wafat pada tahun 1035 M adalah seorang ahli bahasa dan Sastra pada Masa Umayyah.

Karyanya dalam bentuk prosa adalah Risalah al -awabi’ wa al-Zawabig, Kasyf al-Dakk wa A£ar al-Syakk dan Hanut ‘Athar. Sejak muda ia dekat dengan penguasa.

Bahkan ketika Cordova dilanda kemelut politik ia tetap mendekat kepada khalifah yang sedang berkuasa. Akan tetapi. orang-orang yang tidak suka selalu berusaha untuk menyingkirkannya dengan menjelek-jelekkan namanya di depan penguasa.

Pada masa kekuasaan Hamudiyah penyair ini dipenjarakan dan sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut penghinaan serta penganiayaan yang berat. Ia dibebaskan dalam keadaan lumpuh sampai wafat pada tahun 427/1035. Karya lbn Syuhaid, baik prosa maupun puisi, hanya beberapa potong saja yang ditemukan. Karyanya dalam bentuk prosa antara lain Risalah al-Tawabi’ wa al-Zawabigh, Kasyf al-Dakk wa Atsar al-Syakk dan Hanut ‘Athar.

la juga menulis beberapa risalah untuk para amir, wazir, sastrawan dan penulis di antaranya berupa kritik sosial. Puisi-puisinya yang bisa ditemukan hanya yang diriwayatkan oleh Ibn Bassam dalam al-Dzahirah, al-Fath ibn Khaqan dalam Matmah al-Anfus, al-Maqaari dalam Nafh al-Thay-yib, Al-Tsa’alibi dalam Yatimah al-Dahr dan Ibn Khallikan dalam Wafayat al-A’yan.

Puisi-puisi lbn Syuhaid itu berkisar sekitar madah, ratsa, ghazal, syakwa, fakh, dan washf. (Baca selengkapnya: " Biodata Abu Amir Abdullah ibn Syuhaid - Sastrawan Masa Bani Umayyah") • ► 2022 (5) • ► April (1) • ► March (2) • ► February (2) • ► 2021 (41) • ► December (5) • ► November (7) • ► July (2) • ► June (12) • ► April (8) • ► March (2) • ► February (2) • ► January (3) • ► 2020 (85) • ► December (1) • ► November (2) • ► October (1) • ► September (3) • ► August (12) • ► July (15) • ► June (25) • ► May (6) • ► April (3) • ► March (8) • ► February (8) • ► January (1) • ► 2019 (85) • ► December (10) • ► November (16) • ► October (8) • ► September (8) • ► August (8) • ► July (9) • ► June (6) • ► May (1) • ► April (1) • ► March (4) • ► February (2) • ► January (12) • ▼ 2018 (92) • ▼ December (12) • Biografi Ali al-Qali - Sang Pakar Bahasa • Abu Bakar Muhammad bin Umar (Ibnu Quthiyah) - Seja.

• Abu al-Qasim al-Zahrawi - Pakar Kedokteran Masa Is. • Biografi Heriyanto / Argo / Aa Jimmy - Aktor & Kom. • Biografi Abbas Bin Firnas - Muslim Penemu Teknolog. • Biografi Abdullah bin Mas'ud - Muslim Pertama Peng. • Biografi Abdullah bin Abbas (Ibnu Abbas) - Sahabat.

• 10 Daftar Orang Terkaya Versi Forbes Tahun 2018 • Biografi Rabi'ah al-Adawiyyah - Wanita Sufi Zuhud • Biografi Tokoh Ilmuwan Islam Pada Masa Bani Umayyah • Biografi Tokoh-Tokoh Penguasa Dinasti Bani Umayyah • Biografi Ustadz Abdullah Taslim, M.A. • ► November (14) • ► October (11) • ► September (11) • ► August (7) • ► July (3) • ► June (2) • ► May (3) • ► April (2) • ► March (4) • ► February (8) • ► January (15) • ► 2017 (223) • ► December (4) • ► November (11) • ► October (17) • ► September (7) • ► August (9) • ► July (23) • ► June (24) • ► May (29) • ► April (23) • ► March (31) • ► February (29) • ► January (16) • ► 2016 (363) • ► December (7) • ► November (20) • ► October (44) • ► September (61) • ► August (48) • ► Sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut (35) • ► June (46) • ► May (26) • ► April (22) • ► March (13) • ► February (19) • ► January (22) • ► 2015 (168) • ► December (7) • ► November (22) • ► October (4) • ► September (5) • ► August (13) • ► July (11) • ► June (23) • ► May (26) • ► April (12) • ► March (19) • ► February (12) • ► January (14) • ► 2014 (427) • ► December (29) • ► November (35) • ► October (27) • ► September (31) • ► August (27) • ► July (27) • ► June (24) • ► May (28) • ► April (35) • ► March (43) • ► February (78) • ► January (43) • ► 2013 (35) • ► December (22) • ► November (5) • ► August (3) • ► July (5) • Categories • ' Ahlusunnah membantah fatwa sesat wahaby • 'Bidah Hasanah and Bid'ah Dholalah in the books of Imams • 'Ibnu Taimiyah Membungkam Wahhabi • 'isa dan Idris a.s.) • 'Kesesatan Aqidah wahaby (Rububiyah-Uluhiyah-asmawasifa • 'Legalitas Tawasul – Bukti 20 scan kitab imam sunni • 'video kuliah salafytobat di youtube • (Kitab Fathul bari Membungkam kaidah fiqh wahaby )Kaidah Fiqh Islam : “Asal Ibadah adalah Tauqif” Bukan "haram" • *Anti Virus Syiah • *Bongakr Kepalsuan Akidah salafy/wahaby • *Bukti (Scan Kitab) legalitas Maulid Nabi Menurut Imam Sunni • *Cara dapatkan ilmu laduni menurut alqur'an dan sunnah • *Dakwah dan Tabligh • *Fakta Ibnu Taymiyah dan Al-Bany Taubat Dari Aqidah Ses • *Hujjah Imam Hanafi Kalahkan Aqidah sesat salafy / waha • *Ibnu Katsir membungkam Wahhaby • *Imam adzahabi (ahlusunnah) membungkam Wahabi • *Kesesatan albany (salafy wahaby) dalam ilmu hadits • *Membantah buku Sesat “Benteng Tauhid” Syekh Abdullah Bin Baaz • *Nur Muhammad Menurut Al-qur'an & Hadits • *Sifat Puasa Nabi Vs Sifat Puasa wahaby/salafy • *Sifat Shalat Nabi Vs Sifat Shalat Al-Bany • *Sifat wudhu Nabi Vs Sifat wudhu wahaby/salafy • *Sunnah maulid Nabi : Allah pun merayakan Maulid Nabi-nabi • *Telaah kritis atas doktrin wahaby • *Wahabi memalsukan kitab ulama sunni salaf • 10 sahabat nabi yang telah dijanjikan syurga oleh Allah.

• 12 RABIUL AWAL : PERISTIWA MAULID • 1500 year old Bible found in Turkey : 'Jesus predicts coming of Prophet Muhammad' • 20 hadis keutamaan istri shalihah dan 19 hadis keutamaan wanita • 24312870 • 3 Musuh Islam Paling Berbahaya (Wahhaby – Syiah – Islam Liberal) • 31879083 • 33430067 • 33452185 • 4 Nabi Yang Masih Hidup (khidr • 4 pertanyaan gugurkan aqidah bathil salafy / wahabi • 6 Scanned Books : Proof Live after Death : Mereka Yang Hidup setelah Mati (Para nabi dan wali : Menjawab Salam – shalat – berdoa – jasad utuh etc di dalam kuburnya) • Abdullah ibnu Mubarak : Fiqh Madzab adalah tafsir al-quran & Hadits • ABU HAYYAN AL-ANDALUSY : IBN TAYMIYAH AL-HARRANY SESAT!

• Ada 2 orang nama ad-Darimi yg jauh berbeda ( yg 1 sesat – yg 1 lagi ahli hadits terkemuka) [Waspadai Tipu daya Kaum Wahabi] • Adab Berdzikir Menurut Alqur'an dan Sunnah • Adzan Bukan Hanya Untuk Panggilan Sholat • Ahlussunnah Waljamaah vs Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah • Ahlusunnah dan Salafussholih yang dikafirkan wahabi • Ahlusunnah Menta’wil Ayat Mutasyabihat • Ahlusunnah Menyikapi Hadis – Hadits Dhoif • ahlusunnah- Indonesia NU (Nahdhatul ulama ) MENOLAK SYIAH (SYIAH SESAT) • AJARAN DASAR TARIKAT • Ajaran sesat Yang Secara Dusta Disandarkan Kepada Syaikh Abdul Al-Qadir al-Jilani • Akar terorisme : Kesalahan fahaman Teroris WAHABY terhadap sURAT al – maidah ayat 44 • Akibat Tidak Bermadzab : Fatwa-fatwa 'Aneh' Ulama Wahabi Saudi Membingungkan Rakyat • al Khathib al Baghdadi (w 463 H): Tabarruk Imam Syafi'i Ziarah di Makam Imam Abu Hanifah • al qaida (wahaby) vs ISIS syiria (wahaby) = alqaeda bunuh 18 anggota ISIS (juli 2015) • Al-Albani Unveiled – An Exposition of His Errors and ot • Al-Albany Al-Wahhaby Jahil Bahasa Arab • AL-ALBANY MENGKAFIRKAN IMAM BUKHARY • Al-Allamah Al-Mufassir Al-Muhaddith Al-Sheikh Husayn Sa • Al-Awa’il al-Sunbuliyyah: Kitab Sanad yang Masyhur • Al-Bany (Wahaby) : Muhadits sesat tanpa Sanad • Al-Hafidz Adz-Zahabiy (Ahlusunnah) Vs Ibnu Taimiyah (Mu • Al-Imam Al-Mujaddid Al-‘Allamah Murtadha Al-Husayni A • Al-Imâm Tajuddin as-Subki (w 771 H) : Mengkritik aqidah tajsim ad-zahabi dan ibnu taimiyah • Al-irsyad adalah wahhaby bukan Haddadiyah (alawiyyin/keturunan nabi) • Albany (wahaby) mencelarukan lebih dari 1000 hadits • Alhamdulillah .ada Hari Santri Nasional 22 oktober (mengingati resolusi Jihad para Kyai melawan penjajah) • Ali Bin Abi Thalib Ra.

: Sesungguhnya Allah menciptakan arsy untuk menampakan tanda kekuasaan-Nya-Bukan untuk menjadikan tempat bagi Dzat-Nya • ALLAH ADA TANPA TEMPAT; [Membongkar Aqidah Sesat Wahhabi Yang Sering Berbohong Besar Atas Nama Imam Abu Hanifah] • Alqaida hanya memusuhi Amerika?

Ternyata ada Agen Yahudi di Al qaida : • Ambil Berkat Dari Kubur Harus (Boleh)- TOKOH WAHHABI Shalih Fauzan • Anak laki laki pemimpin wahabi India murtad menjadi pendeta hindu • Anak umur 5 tahun hafal quran- fasih 5 bahasa – asbab hidayah islamnya ribuan orang • and Exists without a Place! • ANJURAN UNTUK TAHLILAN DAN ZIARAH KUBUR.

TAK ADA LARANGAN! • Anti/Bebas Mazhab bid`ah terbesar hancurkan Syariat Islam • Apa yang dimaksud dengan Madzhab Ahlul Bait ? • AQIDAH 4 MADZAB KALAHKAN AQIDAH SALAFY/WAHABY (SCAN KIT • AQIDAH AHLUSSUNNAH: ALLAH ADA TANPA TEMPAT: Wahhabiyyah Musyabbihah Menyelewengkan Firman Allah QS Thaha:5 Utk Menetapkan Keyakinan Rusak Mereka. Anda Jangan Terkecoh!!!

• Aqidah Ahlusunnah (Allah ada tanpa Tempat) kalahkan Aqidah Mujasimmah (Penyembah Dajjal keriting) – Bantahan salatobat kepada mujasimmah wahaby firanda.com dan mahrus ali sesat (mantan kyai NU menggug • Aqidah Ahlusunnah kalahkan aqidah palsu kaum Mujasimmah (scan Kitab) • Aqidah Ahlusunnah menurut 4 madzab • Aqidah imam al zabidi dan ibnu mubarak : Allah ada tanpa tempat • Aqidah Imam Hasan Al-banna Vs Aqidah wahabi • Aqidah salafy / wahabi = aqidah yahudi • Aqidah shohih : Allah ada tanpa tempat dan arah • AQIDAH SIFAT 50 ADALAH IJMA DAN AKIDAH MAYORITY UMMAT ISLAM • AQIDAH SYEIKH ASY-SYATIBY VS Aqidah Sesat Wahabi • Aqidah tajsim sesat aliran Karramiyyah – Sekarang Namanya Wahhabiyyah • Aqidah Thahawiyah (pengikut imam al maturidi) : Allah tidak terkungkungi arah • aqidah wahaby bersumber pada aqidah mujasimah hashiwiyah (pencetus fitnah di baghdad) • As-Sawaiqul Al-Ilahiyyah Fi Ar-Raddi 'Ala Al-Wahhabiyah • As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani • Ashhaabul Badr / Ahli Badar • Asiyah & Bidadari hadir saat sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut lahir • AWAL MAKHLUK YANG DICIPTAKAN ALLAH • Awaq AA Gym (Ponpes Darutauhid) – Anis Matta (PKS) Berfaham sesat Wahabi Jihadi (Teroris alqaida) • awas Ma'had Syaikh Jamilurrahman As-Salafy Yogyakarta • awas ma'had wahaby : Masjid Ma'had Darul Atsar ( Kampung Bugis • awas aliran sufi wihdatul wujud al halaj (Tuhan menyati dgn makhluq) bernama: Thareqat wahidyah indonesia dan Thareqat naqsaybandi ALHAQQANI • AWAS BUKU "KESAKSIAN RAJA JIN (ABU AQILA) SESAT • Awas Era muslim dan LIPIA • Awas Hidayatullah (http://hidayatullah.com) sudah kerasukan faham sesat Wahhaby!

• Awas MA'HAD AL-BAYYINAH AL-ISLAMY ( Sidayu Gresik) berfaham wahaby sesat! • AWAS MA’HAD ‘ALI IMAM SYAFI’I (MAIS CILACAP) MA'HAD SESAT WAHHABY! • Awas Penerbit buku sesat Pustaka Ar-Royyan. At-Tibyan.Pustaka Imam Abu Hanifah.Pustaka Darulhadis • AWAS Pustaka Imam Syafii (P.I.S) Penerbit buku sesat wa • AWAS Teroris wahhaby (Al-qaida – JI- Al-Shabaab – Hizbul islam- MMI etc) ingin tegakan Hukum Kufur MUjasimmah wahhaby • AWASI JEMAAH WAHHABI MENGKAFIRKAN UMAT ISLAM • Ayah dan Ibu Nabi Muhammad SAW Masuk Sorga • Azar adalah paman nabi ibrahim dan Sanggahan Orang Tua Nabi Kafir • AZAZ DAKWAH WALISONGO • “DEDENGKOT” WAHABI; IBNU UTSAIMIN DAN AL ALBANI MENGINGKARI RASULULLAH SEBAGAI MAKHLUK ALLAH PALING MULIA • Bab 1.larangan mensesatkan • Bab 10.

sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut

Amalan Nisfu sya'ban dan bulan rajab • Bab 2. Siapakah golonan Salafi/Wahabi dan bagaimana Fah • Bab 3. Kewajiban Bertaqlid Bagi Yang tidak Mampu Berijt • Bab 5. Dalil Ziarah Kubur • Bab 6. Faedahnya Kumpulan/Majlis Dzikir /dzikir jahar • Bab 7. Hukum bersentuhan dengan wanita • Bab 8. Maulidin Nabi saw.serta mengagungkan Nabi saw • Bab 9. Washithah/ Tawassul dan tabarruk • Bab4. Tuduhan Bid’ah yang dipermasalahkan • Bab4. Tuduhan Bid’ah yang dipermaslahkan • Bacaan al- Quran Di Tanah Perkuburan – Menjawab Tulisan Dr Azwira Abdul aziz UKM • bacaan alfatihah • Bagaimana Hukum Membaca bismillah dalam shalat?

• Bagaimana hukumnya baca manaqib? • Bagi Pembenci Sahabat nabi (syiah • Bahaya Menulis • Bahkan Ibnu Taymiyah pun dukung "Maulid Nabi" • Bahkan Khalifah Ali Pun Mengusir Abdullah Bin Saba (Rabbi Yahudi Pendiri Syiah) • Bahtera Nabi Nuh A.S • Bait Diwan Imam Syafe'i yang dihilangkan oleh wahabi • Bantahan : Sholat Tarawih Rasulullah bukan 8 raka'at • Bantahan Disertasi Hidayat Nurwahid wahabi : Mualid Al-barzanji Bukan Milik Syi’ah • Bantahan Salafytobat 2 : Bukti SYIAH Wahabi/Salafy/Al qaida dan Mujasimmah = penyembah dajjal sama dengan aqidah Yahudi • Bantahan Salafytobat 2 : Bukti Wahabi dan Mujasimmah penyembah dajjal sama dengan aqidah Yahudi • bantahan salafytobat terhadap website dan blog wahhaby (Bantahan salafytobat terhadap wahhaby sesat ( Abul-Jauzaa Blogspot darussalaf.com dsb) • Bantahan salatobat kepada mujasimmah wahaby firanda.com dan mahrus ali sesat (mantan kyai NU menggugat) • BANTAHAN TERHADAP SITUS PENENTANG AHLUSSUNNAH (BAGIAN KE-IV) : Kesesatan Paham yang Menafikan Tawassul • BANTAHAN TERHADAP SITUS DAN BLOG PENENTANG AHLUSSUNNAH (BAG II) • Bea siswa Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam & Arab (LIPIA) • Bendera hitam/bendera mujarin/pasukan perang nabi (kyai tunggul wulung) dan bendera hijau/bendera khusus Nabi (kyai pare anom) • BENDERA NABI BERNAMA UKAB (DASAR HIJAU) BENAR BENAR ADA DIMUSEUM TOPKAPI TURKI (MEMBANTAH KHAWARIJ HTI FELIX SHIAW) • Beramal Kerana Allah Semata-mata adalah Keikhlasan Yang Paling Tinggi (dan Tidak Bertentangan dengan al-Quran dan al-Sunnah) • Berbohong yang diperbolehkan menurut islam • berfaham sesat wahaby!

• Bermazhab dengan mazhab al-Salafiyyah (Salafy) adalah DILARANG & bid’ah • Bermazhab dengan mazhab al-Salafiyyah adalah bid’ah • Bermazhab dengan mazhab/manhaj "salafy" adalah bid’ah • Biawak Haram • Bid'ah / Bidaah • Bid'ah bukan Hukum Islam – Hukum dalam Islam Hanya ada 5 [Wajib – Sunnah (Mandzub/Mustahab) – Mubah (Jaiz)- Makruh dan Haram.] • Bid'ah saudy : PERAYAAN Maulid MUHAMMAD ABDUL WAHHAB • Biography of al imam asyaafi'i • Bocoran wikileaks : Pangeran Saudi Doyan pesta alkohol dan Narkoba • Boko Haram (Wahabi Arab Saudi di Nigeria) bunuh Ulama Muslim Nigeria Ibrahim Birkuti • Bolehnya Mengahayunkan Badan Sambil Berdzikir (Nampak Macam menari) • Bom bunuh diri terorist wahaby : menyerang peziarah makam ulama sunni di lahore pakistan • Bongkar Kepalsuan Aqidah salafy/wahaby!

• Bukti (scan kitab) Pemalsuan Kitab Minhajussunnah annabawiyah (Ibnu Taymiyah) yang menafika arah bagi Allah • Bukti (Scanned book alwasiat and fiqh al absath) Aqidah Imam Abu Hanifah “ALLAH ADA TANPA TEMPAT DAN TANPA ARAH” • Bukti (Scanned kitab) kejahatan wahabi memalsukan kitab Imam Ahlusunnah (Part 1) • Bukti 3 wahaby saudi keturunan yahudi: tarian wahaby najd saudi = tarian yahudi ortodox • BUKTI : ALQAIDA (WAHABY QUTHBIYUN) AGENT ZIONIST – Jewish Zionist faking Al Qaeda • Bukti : Fatwa Para Imam dan Ulama Tentang Kesesatan Syi’ah • Bukti : Juru Bicara Alqaida adalah Agen ZIONIST KETURUNAN YAHUDI • Bukti : Wahaby/salafy bunuh Ulama&Muslimin Hijaz!

• Bukti Ahlu hadis palsu (nasiruddin albani al Wahaby) mendoifkan hadis shahih tentang keutamaan surat yasiin • Bukti Al-irsyad (Wahhaby Indonesia 1914) buatan kafir Belanda! • Bukti Albany Palsukan dan mendhaifkan Kitab Hadis Imam Bukhary • Bukti Alqaida (wahabi quthbiyun) Profokator perang saudara Suriah / syiria: Mengebom masjid Sunni dan Ulama Sunni Asyafi'i (termasauk Asyahid Syaikh Ramadhan Al Buthi Asyafi'i) • Bukti Alqanuji wahabi (kitab addinul kholis) kafirkan siti hawa • Bukti Antek antek teroris wahabi alqaida (NII- MMI- JAT etc) Kafirkan polisi Indonesia • Bukti Aqidah Imam Abu Hanifah "ALLAH ADA TANPA TEMPAT DAN TANPA ARAH" (Mewaspadai Ajaran Sesat Wahabi) • Bukti Aqidah islam (Allah ada tanpa tempat dan arah): Imam al-Baqilani (403 H) scan kitab al inshof • Bukti Aqidah sesat wahabi: "istawa" dimaknai "duduk" (aqidah sesat sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut Allah dan nabi muhammad duduk diatas arsy waktu isra mi'raj) • Bukti Aqidah wahabi = aqidah yahudi : Tuhan Yahudi/wahabi duduk diatas langit • Bukti Bin Baz & Wahhabi Kafirkan Ibnu Hajar & Imam Nawawi (1 & 2) • Bukti Dedengkot wahabi saling mengkafirkan : Syaikh Bin Baz dikafirkan Oleh Syaikh Utsaimin • Bukti Fatwa Sesat Wahabi menyalahi Ijma: Pria Dewasa menyusu Perempuan Dewasa supaya jadi Mahrom • Bukti Fitnah Wahabi (syaikh muqbil wahabi ) kepada Imam ahlusunnah Imam Hanafi attabi'in – Muqbil katanan Imam hanafi nerbahaya bagi umat islam • bukti front pembela islam sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut habib riziq shihab pendukung teroris wahaby takfiri ISIS dan ALQAEDA • Bukti Hizbut Tahrir (HT) Mengingkari Kemakshuman Para Nabi • Bukti Hukum Qishas disaudi hanya untuk rakyat jelata – keluarga saud tak tersentuh hukum : Pangeran saudi layak di pancung karena berzina (pemerkosa) • Bukti Ibnu qayyim melegalkan tawasul dan Kejahatan Wahabi memalsukan kitab ibnul qayyim • Bukti Ibnu Taimiah Pernah Bertaubat Dan Ikut AL-ASYA’ • Bukti Ibnu Taimiyyah dan Imam Bukhary mentakwil ayat Al-Quran: Ayat Mutasyabihat Wajah • Bukti Ibnu taymiyah – ibnu qayyim – utsaimin – imam 4 madzab: sampai hadiah pahala bacaan alquran bagi Mayit muslim • Bukti Ibnu Taymiyah dan Al-Bany Taubat Dari Aqidah Sesa • Bukti Ibnu Taymiyah membagi Bid'ah menjadi 2 : Bid'ah hasanah dan bid'ah dlolalah (mengakui pendapat imam Syafii dan ijma ulama sunni) • Bukti Ibnu Taymiyah sokong aqidah Kristen: " Tuhan bapa diatas langit" • Bukti Imam Ahmad takwil ayat mutasyabihat dan Kedustaan Wahabi (Utsaimin) • Bukti Imam al-Baghawi (Lahir 433 H) : Kemaksuman dan Keimanan Para Nabi sebelum di Turunkan wahyu pada mereka • Bukti kaum mujasimmah (Ibnul Qayyim) berdusta atas nama imam al-Baihaqi • Bukti Kebohongan Wahabi Bermadzhab Hanbali • Bukti Kedustaan wahabi – wahabi bukanlah Salafi tapi penentang salafussahalih • Bukti Kejahatan Wahabi Mengubah Kitab Ash Shobuni dengan kedok Tharij/ Tahrif = Ziarah Kubur Nabi Menjadi Ziarah masjid nabi • Bukti kesesatan LDII / Darul hadits /Ajaran Manqul/ Maqoliyah beraqidah wahhaby takfiri • Bukti kesesatan Syaih Albani al wahabi : Al bani Haramkan perhiasan emas bagi wanita • Bukti Keshahihan Hadits Malik addar (Legalitas Tawassul dan tabaruk dengan Makam nabi Muhammad) • Bukti Khawarij Wahabi (salafy palsu) : Kafirkan Umat islam [emgikut 4 madzab (ahlusunnah wal jamaah) • Bukti kitab wahabi : wajib hancurkan kubah makam Nabi Muhammad S.a.w • Bukti Kitab wahabi Kaum Wahabi Mengkafirkan Seluruh Umat Islam Ahlusunnah 4 madzab • Bukti mufti saudi wahabi (Ibnu Baz) : Halalkan kawin kontrak atau “KAWIN DENGAN NIAT AKAN DI TALAQ (di cerai)" • Bukti pengkafiran wahaby : menyesatkan aqidah imam Nawawi dan aqidah mayoritas islam sunni • Bukti Scan kitab asma -washifat al baihaqi : Pemalsuan Wahabi Terhadap Riwayat Ibnu Abbas Tentang Penafsiran Istawa • Bukti scan kitab Fathul Bari (Ibnu Hajar atsqalani) – Mustahil Sifat Arah Pada Allah • Bukti scan kitab Fatwa sesat Albany wahaby : Onani tidak membatalkan puasa • Bukti Scan Kitab Ithaf As-Sadati Al-Muttaqin: Aqidah Imam Syafi’i -Allah Tidak Bertempat • Bukti Scan Kitab Syarh Shahih Muslim (Imam Nawawi) & at-tidzkar fi afdhali al-adzkar (Imam Qurtubi) : Hadits "jariyah" bukan Dalil Dzat Allah bertempat / di dalam langit • Bukti scan kitab: Imam Bukhari Menta’wil Tertawa Dengan Rahmat • Bukti Syaikh Utsaimin wahabi – Imam 4 Madzab – Ibnu taymiyah – Ibnu qayyim : Sampainya Hadiah Bacaan Alquran kepada Orang islam yang sudah mati • Bukti Terkini Wahabi hancurkan kubur sahabat Nabi di mesir (Saidina 'Uqbah Bin 'Amir Ra.) dan libya (Saidina Zuhair bin Qais Ra.) • Bukti Ulama Sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut Dulu dan Sekarang BerMadzab Hanafi : Kitab Shalawat Burdah Dengan Tarjamah Bahasa Cina • Bukti video scan kitab Ahlusunnnah "beraqidah Allah ada tanpa tempat" • Bukti Wahabi Berdusta Atas Nama Ibnu Katsir : Maulid Nabi di Kitab al-Bidayah wa an-Nihayah • Bukti Wahabi Bersaudara Dengan Yahudi Dan Kaum Kafir Lainnya • Bukti wahabi jihadi = antek israel : Wahabi jihadi disposori israel dan USA buka Kedubes Israel dan USA di Libia dan menghancurkan makam wali allah • Bukti Wahabi Kafirkan Imam Al Mufassir Fakhruddin Al Razi (w.606 H) • Bukti wahabi memalsu kitab salaf • Bukti Wahabi Saudi memalsukan Kitab shahih Bukhary : Hadits Mutasyabihat "Pinggang Arrahman" diubah / dipalsukan • Bukti Wahabi selewengkan fakta KITAB AL IBANAH (2) • Bukti Wahaby adalah jamaah takfir!

• Bukti Wahaby fatwakan Khamr tidak najis! • Bukti Wahaby haramkan Takbir Hari raya • Bukti wahaby kafirkan Sahabat Abdullah Ibn Umar – Imam al Bukhari – Dan Ibnu Taimiyah • BUKTI WAHHABI HALALKAN LIWAT • Bukti WAHHABI KAFIRKAN SYEIKH MUHAMMAD 'ALAWI MALIKIY • Bukti wahhabi pemujaan dan haul / ulang tahun kematian syaikh utasimin al wahabi • Bukti Wahhaby Indonesia antek Zionis Belanda (Al irsyad • Bukti: Wahabi – Syiah – Yahudi Nasrani Samakan Bentuk Allah dengan Bentuk Nabi Adam.

Na'udzubillah • Buku "Menyingkap Tipu Daya dan Fitnah Keji Salafi Wahabi" (1) : Wahhaby Penipu Ummat • Buku Aqidah Sunni : Tafsir Istawa Studi Komprehensif Tafsir Istawa Allah ada tanpa • Buku Bagus: Argumen Ahlussunnah Wal Jama'ah (Jawaban Tuntas Terhadap Tudingan Bid'ah Dan Sesat) • Buku Baru "Membersihkan Nama Ibnu 'Arabi Studi Komprehensif Tasawuf Rasulullah" • Buku Baru : Radikalisme Sekte Wahabiyah (Mengurai Sejarah Dan Pemikiran Wahabiyah) "edisi revisi" • Buku Baru : SALAFI MELAWAN SALAFI (Al Albani Vs Bin Baz Vs Utsaimin) – SMS ABU-ABU • Buku Baru : Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi • Buku Baru: Terbongkar!

Lumbung Dinar Jaringan Islam Radikal dan Pertikaian Faksi-Faksi Wahabi • Buku Cara Shalat Wahaby dilarang di Malaysia • buku Kenalilah Aqidahmu 2 versi online (Al ustaz Habib Munzir al musawa) : Melindungi dari fitnah wahabi – syiah – liberal • Buku Pintar Berdebat dengan Wahhabi: Apakah Allah berada di Langit?

• Buletin Al-Arkhabiil – LIPIA. Majalah Al-Muwajjih – www.lipia.org • Cara Mendapatkan Ilmu Laduni Menurut Alqur’an dan Sun • CD Buya Yahya Asyyafii vs Prof Salim bajri : Ahlusunnah kalahkan hujah wahabi – sampainya pahala membaca bacaan alquran kepada mayit • Cirebon • Complete proof of The concept of "Bid'ah Hasanah and Bid'ah Dholalah" in the Classic Book [Scanned Kitab of Fathul bari (Ibn Hajar atsqalani) – Tahdib al asma wallughat – Syarah Muslim (Imam Nawawi) – • CONFESSIONS of A BRITISH SPY • Daftar Agen Majalah Asy-Syariah • DAFTAR HUJJAH AHLUSUNNAH ATAS KESESATAN WAHABI(PENTING!

• Daily Supplications • Dakwah & Tabligh : Belajar Bahasa Bangla / Benggali /bangladesh – Learn Bangla Language 1-2 • Dakwah dan tabligh : Mereka itu Berjalan Kaki di Atas Permukaan Bumi Untuk Memberi Nasihat • Dalil alqur'an : 3 kerja Nabi ( Dakwah – Tazkiyatul qulub/Mensucikan Hati – Ta'lim/Mengajarkan ilmu & Hikmah) • Dalil Asawad al adham (Mayority ulama islam & Muslimin) adalah sunni 4 madzab = golongan yang selamat • Dalil Batalnya Wudhu Karena Menyentuh Wanita • Dalil Bertawasul Dgn Orang yang Mati Dan Belum Lahir • Dalil dalil Bolehnya Memakai Hirz atau Ta'widz atau wafaq • Dalil dalil Shahih : Sunnahnya dzikir zahar /suara keras selepas shalat • Dalil dan Cara Sujud Sahwi (Dua sujud sebelum salam) • Dalil Hadis dan Al qur'an : Semua mahluq sampai benda Mati dan atom – Berdzikir Pada Allah • Dalil Hadits : Sunnahnya Memakai Kopiah / peci /tutup kepala • Dalil Hadits rahasia Amalan 40 hari : puasa – ibadah – tawajuhhan dzikir – dakwah • Dalil Hadits Shahih: Sunnahnya Memakai Sorban/ Turban / 'imamah • Dalil Kebolehan Mencium Hajar Aswad – Makam Rasulullah – Makam Orang-orang Saleh Dari Kitab Wafa' al Wafa (Imam as Samhudi al hambali (W 911 H)) • Dalil Larangan memberontak dan hukuman bagi pemberontak/separatis/terorist • Dalil Lengkap Sunnahnya mencium tangan ulama dan orang shaleh • Dalil mencium tangan orang shalih – orang tua – penguasa muslim yg shalih • Dalil Nabi Muhammad Bertawasul dengan Para Nabi 'alaihi • DALIL PERBEDAAN MUSLIM – MUKMIN – MUNAFIQ – MUSYRIQ DAN KAFIR • Dalil Sambutan MaulidRasul SAW • Dalil Shahih Bolehnya Mengkhususkan Amal Ibadah Pada Hari Hari Tertentu • Dalil Tentang Tahlilan (Riwayat Thawus Al-yamani Tabi'i • Dalil-dalil Diperbolehkannya Berdzikir secara Jahr dan Secara Berjamaah • Dasar/Dalil Talqin Dzikir Thariqat • daurah kitab • Daurah Kitab Salafy : Syaikh Utsaimin Kafirkan imam naw • daurah masayikh timur tengah • Daurah masyayikh : Salafy/wahaby sedunia Kafirkan syaik • daurah salafy daurah masyaikh daurah kitab salafy alban • Debat Ahlusunnah vs wahaby : Wahaby kalah • DEFINISI AHLI SUNNAH WAL JAMA’AH ( ASWJ ) • Densus 99 : laskar ahlusunnah indonesia – siap hadapi wahabi radikal (teroris antek alqaida) • Di Saudi Arabia (daulah rezim wahabi) Ada Pangakalan Militer Kafir USA sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut Zionist Israel • DIFINISI SAHABAT NABI • DO'A DALAM KEADAAN TERTENTU • DO'A SEHARI-HARI • DOA – DOA dengan ASMAUL HUSNA • Doa Awal Tahun & Doa Akhir Tahun • Doa Ka`ab al-Ahbaar untuk perlindungan dari sihir / guna-guna / santet • DOA QUNUT Sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut • Doa Sholat Witir • Doktrin sesat Wahabi : Kaum muslimin yang bertawassul dengan nabi/ wali adalah syirik dan murtad serta darahnya halal dibunuh dan hartanya halal diambil.

• Download Audio kuliah (Bhs Indonesia) : Allah ada tanpa tempat • Download jadwal Imsakiyah dan buka puasa Ramadhan 1431 H tahun 2010 – Indonesia • Download Kitab dan Risalah Ahlusunnah (2) • DOWNLOAD KITAB KLASIK/ KITAB KUNING / ISLAMIC ARABIC BOOK (SCAN PDF) TERLENGKAP • Download kitab2 ahlusunnah terlengkap!!!

• DR Azwira tak nak disebut wahhaby? • Dr. Azwira Abdul Aziz jawab ust Zamihan • DR. Muhammad Tahir Ul Qadri : Bongkar kesesatan terrorist wahhaby (al qaida – JI – MMI etc) • Dr.Yusuf Qardawi & AL-AZHAR MESIR : Ibnu Taimiah&Ibnu Qayyim Adalah MUJASSIM • Dusta Salafi Di Balik Nama Wahabi – Wahabi sebenarnya difatwa sesat oleh mufti 4 madzab sunni • Dzikrul Maut • Evolution of the wahhabiyyah from Ibn Taymiyya • Extremist Sects : Wahaby/ fake salafi – Syiah – Liberal • Fadhilah shalawat • Fadhilah shalawat (Syaikhul Hadits Maulana zakariya) : Shalawat Nur al-Qiyamah • FADHILAH WUDHU (MEMBASUH ANGGOTA WUDHU TIGA KALI) • Fatwa 100 Ulama: Wahabi Adalah aliran sesat khawarij pemecah belah umat islam dan Terorist • fatwa fatwa sesat Ibnu qayyim al Jawziyyah (Murid Ibnu Taymiyah) • Fatwa Kibar Ulama al azhar : salafy Wahaby Sesat!

• fatwa mawlid ibnu taimiyyah vs wahaby • Fatwa Mufti Malayisa: Dakwah Jemaah tabligh tidak menyalahi Ajaran ahlusunnah wal jamaah (4 madzab aqidah asya'irah wal maturudiah) • Fatwa mufti malaysia / JAKIM : jamaah tabligh sesuai ajaran Ahlusunnah wal jamaah • FATWA MUFTI MALAYSIA / JAKIM = THAREQAT NAQSYABANDI HAQQANI ADALAH SESAT (AQIDAH WIHDATUL WUJUD AL HALAJ) • Fatwa mufti mesir : Hukum mencabut/mencukur bulu mata – mencukur kumis (halus) dan jenggot bagi wanita • Fatwa Mufti Mesir: Hukum Menggantung Foto • Fatwa mufti saudi : Radio dan TV = bid'ah fii naar….

wahaby radio dan TV? Majalah bulanan dan bultein jumat? • Fatwa Mufti Selangor & Jabatan Mufti Selangor Perihal Akidah WAHABI • Fatwa MUI – Islam Jama’ah/LDII / Darul Hadits (Wahabi • Fatwa MUI – Ingkar Sunnah Sesat dengan dalil dan hujjahnya • Fatwa MUI tentang Makanan dan Minuman Halal atau Haram – Minuman Beralkohol – Khamr – etc • Fatwa Sesat mufti saudi mahabi = memperingati maulid Nabi bid'ah tapi peringati HUT (maulid) Negara saudi tidak bid'ah • Fatwa sesat wahabi/ SALAFI: LARANG MAKAN TOMAT • Fatwa Syaikh Shalih Al-Fauzan (Wahabi) : Penamaan As-Salafi Atau Al-Atsari Tidak Ada Asal-Usulnya (Bid'ah) • FATWA-FATWA BIN BAZ TAK BOLEH PAKAI !

– Anak Bin Baz Sendiri (berbukti) • Fatwa-Fatwa Ibnu Taimiyah Yang Melanggar Ijma' Ulama Ahlusunnah wal jamaah • Fidyah (Tebusan) Bagi yang Tak Dapat Berpuasa • Film : Sang Kyai ( Hadrotus Syaikh Hasyim Asy'ari ) Jihad ahlusunnah wal jamaah mengusir penjajah • Fiqh : Dalil Mengadakan Shalat Jum’at dengan 40 orang • Fiqh ahlusunnah : Keluar darah saat berhubungan suami-istri (Jima') • Fiqh ahlusunnah syafiiyah : Zakat Fitrah Dan Problematikanya • FIQH AHLUSUNNAH WALJAMAAH • Fiqh Akhlaq/Adab • Fiqh Aqiqah dan perbedaannya dgn qurban • FIQH AURAT MENURUT 4 MADZAB • Fiqh Azan dan Iqamah • Fiqh bab Najis • Fiqh Bejana emas dan perak • Fiqh Bersugi dan bersiwak • Fiqh Cara Penyembelihan Hewan • Fiqh Jinayat (Pembunuhan- zina- liwath- qazaf- khamr- p • Fiqh Muamalat- jual beli-riba-jenis-jenis harta • Fiqh munakat-Pernikahan-mas kawin-walimatul 'urus-khiar • Fiqh Pembahagian Jenis Air • Fiqh Qurban 'Iedul adha • Fiqh Shalat : Makmum Di Luar Masjid Mengikuti Imam Dalam Masjid • Fiqh Taharah / Bersuci • FIQH ZAKAT (Kitab Fathul Qarib Al-Mujib) • fithrah • Fitnah dan Bid’ah Wahaby (Salafy Palsu) di Bulan Ramadhan (1) • Fitnah dan Bid’ah Wahaby (Salafy Palsu) di Bulan Ramadhan (2) : Dalil Imsak • FITNAH TERHADAP PENGOBATAN ALTERNATIF SYAR'I • Fitnah wahabi thd Sholawat Nariyah dan sholawat ahli su • Fitnah Wahaby (Salafy Palsu) di Bulan Ramadhan (3) : Sunnahnya Melafadzkan Niat – Bershalawat dan Memberi Komando Shalat Tarawih Berjamaah • fitnah wahaby : aqidah hulul=aqidah semua sufi • Fitnah wahaby terhadap imam al-asy'ary dan Ibnu Kullab • Fitnah Wahhaby di hari raya : Wahhaby bid'ahkan takbir Hari Raya • Gambar Tanda Khatam Nubuwwah • gerakan jari shalat • Golongan Ahlu Sunnah Wal Jama'ah Menurut Imam Al Baghdadi (wafat429H) dalam kitabnya al-Farq Baina al-Firaq • Habib Taufiq as-Saqqaf Pengasuh : Radio dan Majalah Sua • Hadath • Hadiah amalan • Hadis Jariyah dan Ibu-Bapak Nabi Di sorga • Hadis perdamaian : Keutamaan menjaga perdamaian [dalil azaz sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut : Perdamaian bukan peperangan] • Hadis shahih : bacaan yasin untuk orang yang mati diantara kalian (mautakum) • Hadis tentang Khawarij Takfiri (teroris wahaby) dan Dajjal akan muncul dikalangan mereka • Hadis: Ancaman bagi istri yang melawan suami dan meninggalkan rumah tanpa izin • Hadits Hadits : Sunnah Dzikir & Doa Setelah Sholat • Hadits Jariah – Syarh Imam Muslim- Tafsir Lafadz "fii sama-i" • hadits ke 3360 : sahabat bersalaman / berjabat tangan setelah shalat berjamaah • Hadits Kehidupan Khusus Nabi Muhammad di alam kubur : dari kubur nabi menjawab salam- shalawat – terdengar suara adzab • Hadits Kehidupan Khusus Nabi Muhammad di alam kubur : dari kubur nabi menjawab salam- shalawat – terdengar suara adzabn • Hadits Nabi akan Fitnah Wahaby anajdy : Bukan Masalah B • Hadits riwayat Ibnu mas'ud yang melarang dzikir berjamaah adalah dhaif • HADITS SENTUHAN DIDHOIF-KAN IMAM BUKHARI : jadi wudhu Batal jadi Menyentuh wanita yang bukan muhrim • Hadits Shahih Riwayat Imam Muslim : Para sahabat Bertabaruk dgn air rendaman Jubah Nabi • hadits Tsaqalain Safinah (perahu) ahlu bait • Hadits-Hadith Tentang Wahaby • Haid • HAJI SYAH??

• HAJI TIDAK SYAH!! • haji/umrah • Hakikat & Makrifat • HIJRAH DAN WAFAT (HAUL) NABI MUHAMMAD SAW. • HIMPUNAN DOA-DOA PILIHAN (2) • Himpunan Nama-nama Pilihan • Hizbut Tahrir • Hizbut Tahrir – wahaby gaya baru? • hIZBUT TAHRIR PALESTINE INJAK BENDERA PALESTINE DAN DITANGKAP POLISI PALESTINE • Hot !!! hadis hadis Nabi Bukti Wahabi berasal dari Najd – tempat sumber fitnah danpengikut dajjal • http://majelisrasulullah.org : Wali – Wali Allah SWT • Hujjah Dakwah di jalan Allah : 3 hari – 40 Hari – 4 bulan – 6 bulan – 1 tahun – 5 tahun dsb • Hukum Beramal Dengan Hadith Dha'if • Hukum Berbicara Saat Berwudhu’ • Hukum dan sunnah Memegang Tongkat bagi Khotib • HUKUM JIRUS Sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut • Hukum Junub dan Orang junub/haidh tak boleh sentuh Mushaf Al-quran • HUKUM MEMBACA ALQUR'AN PADA MAYIT • HUKUM MENYAPU MUKA SETELAH SHOLAT • Hukum Operasi Selaput Dara Dan Operasi Wajah Total/Face Off • Hukum pelihara burung kicau dalam sangkar / binatang / ikan hiasan • hukum pembacaan alqur'an bagi orang yang sudah meninggal • Hukum qunut subuh shahih – Bacaan qunut subuh – qunut subuh sunnah • HUKUM TAHLILAN • Hukum Taklid • Hukuman Murtad • Hulul (Wihdatul Wujud) Bukan aqidah sufi dan ibnu al 'a • Ibadah yang dilarang untuk Wanita dalam masa Haid • Ibn Hajar Haitamy Al-Makky : Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyi • Ibnu Hajar al-Haitami; Ulama Terkemuka Madzhab Syafi'i – Mengatakan: "IBNU TAIMIYAH SESAT" (Menohok Wahabi) • Ibnu Hajar al-Haytami: Aqidah Imam Ahmad berbeda aqidah Ibnu Taymiyyah dan Ibnul qayyim • Ibnu katsir membungkam wahhaby (2) : Tafsir ayat “istiwa” • Ibnu katsir membungkam wahhaby (3) : Tafsir ayat “Yang dilangit (QS.

Mulk 16 -17)” • Ibnu Katsir Membungkam Wahhaby (I) : Tafsir ayat Mutasyabihat Yad (tangan) • Ibnu Katsir Membungkam Wahhaby 3 : Tafsir Ayat Mutasyabihat "Wajah" • Ibnu Katsir Vs Wahabi : Makna “Yadullah” Dalam Tafsir Ibnu Katsir • Ibnu Katsir Vs Wahabi : Scan kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah "Riwayat Shahih Tawasul Sahabat dengan nabi setelah wafat Nabi" • Ibnu Taimiyah (Kitab Bayan Tablis Jahmiah): Hadits Dari Arah Timur Akan Muncul FITNAH BESAR Dan PANGKAL KEKUFURAN adalah Najd (Tempat asal mula wahabi mujasimmah dan Musailamah Al kadzab) • Ibnu taimiyah dukung tahlilan • Ibnu Taimiyah Manusia “Sesat” Pertama Yang Melarang Tawassul dan fatwakan Neraka akan punah • Ibnu Taimiyah Puji Al-Asyairah • ibnu taimiyah vs wahabi • Ibnu taimiyah vs wahaby : Ibnu Taimiyah Puji Al-Asyaira • Ibnu Taimiyah Vs wahaby/salafy : amalan nisfu sya'ban • IBNU TAYMIAH MEMALSU MADZHAB SALAF • Ibnu Taymiyah membungkam wahabi : Bolehnya Dzikir menggunakan Tasbih (batu /simpul tali) • Ibnu Taymiyah Vs Albani wahabi Part.

1 • Ibnul Qayyim (Scan Kitab Ar-ruh) : Sampainya hadiah bacaan Alqur’an dan Bolehnya membaca Al-Qur’an diatas kuburan • Ihsan • Ihya Ulumuddin Kitab Paling Ditakuti Wahabi (I) • Ijma 4 Madzhab : Tentang Kekufuran Orang Yang Menetapkan Tempat Dan Arah Bagi Allah • ijma’ dan qiyas sebagai landasan hukum • ijtima / perhimpunan umat islam di jepang 2014 : jepoang juga kirim jemaah dakwah ke seluruh alam • ijtima dan markaz dakwah dan tabligh dunia • Ikutilah Ahlusunnah wal jamaah (pengikut 4 madzab) adalah mayoritas umat (assawad ala'dzhom) • ilmu fiqh islam : Hukum Nadzar / Janji dan Pelanggarannya • Sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut HADIS : Hadis Marfu’ – Mauquf dan Mursal • Ilmu Hadits 2 : Skema Unsur Hadis (Sanad dan Matan) • Ilmu Hadits : Bilakah naik darjat Hadis Dhoif kepada darjat Hadis Hasan?

• Ilmu Hadits : Hadis-hadis Dhoif diAkui Agama! • Ilmu tasawwuf (sifat Mahmudah & sifat mazmumah) • ilyas • Imam Abu Bakr Al-Bayhaqi As-shafi'i As-sh'ari • Imam Abu Hanifah (imam Hanafi) ternyata seorang tabiin yang bertemu dengan 16 shahabat • Imam Ahmad bin Hambal Vs Wahabi : Makam dan Kubah Makam nabi • Imam ahmad boleh bertabaruk dengan mencium makam nabi • Imam al jauzi (Kitab Daf’u Syubah al-Tasybih bi-Akaffi al-Tanzih): Jelaskan Siapa Penyebab dan Penyebar Ajaran Mujasimmah di Kalangan pengikut Imam Hambali • Imam al-Fakhr ar-Razi (606 H) Dalam at-Tasir al-Kabir: ALLAH ADA TANPA TEMPAT (Membongkar Kesesatan Aqidah Wahabi) • Imam al-Nawawi mengenai Kepentingan Bermazhab (kitab ma • Imam Asy-syatibi (Penulis Kitab Al-I’tisham) Membungkam Wahhaby • Imam Ibn al-Jauzi al-Hanbali : Membongkar Pemalsuan Aqidah Imam Ahmad • Imam Ibnu Abidin Mengkategorikan Wahhabi Sebagai Khawar • Imam Malik : Perlu Restu /ijazah /izin 70 Ulama sebelum Berfatwa • Imam Malik ibn Anas (W 179 H) Berkeyakinan Allah Ada Tanpa Tempat – Tidak Seperti Yang Sering Diselewengkan Kaum Wahhabiyyah.!!

• Imam Muhammad Al-Bagir adalah ahlusunnah bukan Syi’ah • IMAM NAWAWI & IBNU HAJAR PUN DIKAFIRKAN WAHABI • Imam Nawawi (Kitab Syarh Shahih Muslim) : Ada Dua Metode tafsir Hadis Mutasyabihat – Takwil hadits Nuzul • Imam subki : Awas Qasidah SESAT Nuniyyah Ibn Qayyim Al • Imam Syafi`i Shalat hajat 2 rekaat Tabarruk dengan Kubur Imam hanafi dalam Kitab Khatib al-Baghdadi • Iman (yakin) dan Sunnah sebagai penangkal ganguan Jin/setan • India /Hindia Dalam Hadits dan al-qur'an • Inilah bendera / panji nabi dan sahabat ( pasukan dakwah sahabat) : warna Hijau ( real flag of the prophet Muhammad pbuh) • Inilah Ucapan Imam Bukhari dan Imam Ahmad Yang Dipelintir Wahabi • Institusi Fatwa Mesir untuk pemain bola sepak Mesir • Introduction to Usul al-Fiqh I: Ahl al-Ḥadīth (Traditionists)- Ahl al-Raʾy (Rationalists) and al-Imam al-Shafiʿī • irhazat (Pertanda / Keajaiban Nabi Muhammad sebelum dilantik jadi nabi) : Sebelum jadi Nabi Muhammad tidak sesat – Bantahan tafsir wahabi Albani yang menghukumi Nabi Muhammad sesat sebelum diangkat ja • ISIS (wahaby saudi) vs Jabhah nusrah (aqaida/ wahaby – quthbiyun ikhwan) • Islam menyebar di Nusantara sebab dakwah para Da'i (wali) Tasawuf • istinja • Jadual Waktu Imsak dan Waktu Berbuka Puasa Bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur- Putrajaya dan Labuan bagi tahun 2011 • Jadwal buka puasa dan imsak seluruh Indonesia 1430/2009 M • Jadwal buka puasa dan imsak seluruh Indonesia 2008 • Jadwal Imsakiyah 1430 H Ramadhan 2009 M • Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 1431 H / 2010 Indonesia Terlengkap • jadwal pengajian salafy metro lampung.

salafy unila lampung. salafy bandar lampung. salafy kotabumi. salafy krui. salafy politeknik negri lampung. Forum Mahasiswa Salafy di Bandar Lampung (FORMASY) • Jadwal Puasa 2011 – Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2011/ 1432 Hijriyah – Seluruh Indonesia • Jadwal Puasa dan Imsakiyah Ramadhan 1434 H 2013 Di Seluruh Indonesia – Poster • Jadwal taklim di Ma’had Dhiya’us Sunnah • JAKIM : Download Waktu Imsak Dan Berbuka Puasa Negeri-Negeri Seluruh Malaysia Tahun 1434H/2013M • JAKIM MALAYSIA : Akidah 'Allah Bertempat' = Akidah Kufur Terkeluar Dari Islam • jalan / thariqah nabi dan ummatnya adalah dakwah (berdasar alqur'an dan hadis) • JALUR SILSILAH /SANAD RIWAYAT KITAB-KITAB MADZHAB SYAFI'IYYAH • Jamaah Tabligh (2) • jamaah tabligh jaulah dakwah khuruj • Jannisary (pasukan elite Sultan Mahmud alfatih) : Pasukan pertama yang memakai senapan di dunia • Jawab Fitnah wahaby terhadab Kitab barzanji (Majalah as-sunah maret 2009 – zainal abidin Lc) • jawaban : membongkar kedok sufi • jawaban : membongkar kedok sufi tasauf ilmu laduni • jawaban : Membongkar kedok tasauf (ilmu laduni) • Jawaban atas 12 Kedustaan Agama Sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut Al -qadyani • Jawaban atas fitnah wahaby terhadap ihya 'ulumuddin alg • Jidat Hitam Bekas sujud Bukan Sunnah • Jihad nabi dan shahabat itu "tidak menyerang" dan "tidak bertahan" – tapi jihad mereka itu untuk "DAKWAH" • JIHAD SEKSUAL ALA WAHABI JIHADI ANTEK DAJJAL : Ditipu di Suriah- Sejumlah Wanita Tunisia Pulang Dalam Kondisi Hamil • JIL • jtima' serpong – "karghazary usaha dakwah dan tabligh N • Jual Jakitabi (Sepatu Ninja dari kulit) Di Indonesia • Jual Jikatabi (Sepatu Ninja dari kulit) Di Indonesia • Jual Trisula / Sai electra (tajam) handmade (hanya di Indonesia) hanya Rp.

900 ribu (sudah dgn Ongkir) • Jubb al-Huzn • KAEDAH AL-TARKU (الترك) • Kaidah Aqidah Asya'irah Adalah Aqidah Ahlusunnah waljam • Kaidah at-tarku : "Tidak ada Contoh Nabi" = Bukan Hujjah • Kaidah Tauhid " sifat Qudrah Allah tidak terkait dengan Wâjib ‘Aqly dan tidak terkait dengan Mustahîl ‘Aqly " Menjawab pertanyaan anti tauhid : • Kajian ilmu Hadits 1: Definisi & Sumber Hadis • KAJIAN TERPERINCI DAN TEPAT THD IBNU TAYMIYAH • KALAMULLAH • Kaligrafi/seni khat Islam • Kalimah Tauhid Dihina • KAMI MEMBERIKAN DALILNYA • Kaum Wahabi Di Atas Keyakinan Abu Jahal Dan Abu Lahab (Lihat bukti scan ini dari buku mereka sendiri!!!!) • Kebohongan Abd.

Aziz (Ustad Gadungan Wahabi) Dibongkar Oleh Pemeluk Hindu • Kedudukan Orang Awam Yang Tidak Mampu Menjadi Mujtahid • Keharusan Bermadzab dan mengenal sanad 4 Imam Mujtahid/Madzab • Keistimewaan Bulan Rajab menurut Ahlusunnah (Menjawab artikel subhat ajaran wahabi/salafy palsu • Kejahatan Wahabi Yang Merombak Kitab al-Washiyyah (Imam Abu Hanifah) : Dia Allah Istawâ atas arsy dari tanpa memerlukan kepada arsy itu sendiri dan tanpa bertempat di atasnya • Kekejaman Al-qaida wahhaby di Iraq : Membantai Muslim Sunni • Kel Matalamagi • Kelahiran Sang Nabi Dalam Untaian Puisi (Barzanji) • kemuliaan dakwah dan tabligh ( kata kata nasihat /qaul) • KEMULIAAN KETURUNAN (AHLUL-BAIT) RASULALLAH SAW • Kenangan Peninggalan Baginda Rasulullah s.a.w (FOTO) • KENAPA KITA DILARANG MEMUKUL ANAK KECIL SEDANG MENANGIS • Kenapa Ulama Guna Istilah "Bid'ah Dholalah" Bukan "sunnah sayyi'ah" • KENDURI ARWAH BUKAN BID’AH DHALALAH BAHKAN SUNNAH NABI S.A.W • Kepentingan Ilmu Majaz Dalam Memahami Al Quran Dan Hadith • Kerancuan konsep Tauhid versi Wahaby (Salafy) – Bag I • Kesaksian Ulama Fiqh (Pentingnya Tasawwuf) • Kesalahan Albany dalam ilmu Hadits • Kesalahan Shalat salafy/wahaby : Menggerak-gerakan Jari • Kesalahan Wahaby/salafy terhadap keistimewaan Rejab/Raj sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut Keseriusan Isu Wahhabi/salafy Dari Perspektif Ulama' • Kesesatan "Puasa / Shaum " Sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut : Onani Tidak Batalk • kesesatan al quran terjemah saudi wahabi 1 = ayat ” kursi” (wahabi gunakan hadis dhoif untuk aqidah tajsim) • KESESATAN ALKAAFY – KITAB RUJUKAN UTAMA SYI'AH IMAMIYYAH • kesesatan Ibnu Taimiyah: Alam Ini Tidak Memiliki Permulaan • Kesesatan Imam Wahabi di Masjid Nabawi Madinah : Batalkan shalat maghrib (katanya tunggu sebentar) kelauar shalat lalu kembali jadi imam lagi • Kesesatan Kitab Kasyfu Asy-Syubuhat (kitab doktrin waha • Kesesatan Kitab Shalat Tarawih Bersama Rasulullah (Nashiruddin albany) • Kesesatan mahrus ali wahabi (mantan kyai NU palsu) 1: Shalat Pakai sandal dan sepatu – Shalat Jumat dirumah • Kesesatan Paham yang Menafikan Tawassul • Kesesatan Shalat Al-Albani yang Menyalahi ijma 4 madzab : Melarang Membaca “Assalamu’alaika Ayyuhannabiyyu” Dalam Shalat • Kesesatan Shalat Tarawih Bersama Rasulullah (Karya Nashiruddin albany alwahhaby) • Kesesatan SYI'AH IMAMIYAH- Ideologi dan Ajarannya • Kesesatan syiah : 17 Perbedaan Mendasar Syi’ah Dengan Ahlussunnah • kesesatan wahabi2 • Kesesatan WAHABI: Merayakan Hari Khitan Anak Gadis Kita Boleh Hukumnya tapi Merayakan Hari Maulid Nabi Saw.

Sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut • kesesatan wahhaby/salafy palsu mengenai Amalan/ Ibadah di Kuburan • kesesatan wudhu salafy • KESESATAN-KESESATAN NASHIRUDDIN AL Sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut (Syaikh Wahab • KESUKSESAN AGAMA Sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut SEPANJANG SEJARAH = KEHANCURAN UMMAT ISLAM • KETELITIAN MUHADDITS DALAM MENILAI KESAHIHAN • Keutamaan & Peta Lokasi Makam Sahabat dan Keluarga Sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut SAW di Pemakaman Baqi Madinah • Keutamaan Abu bakar ashidiq (pahlawan islam – khalifah islam ) • keutamaan penduduk yaman dan alqur'an dan hadits (Negeri Para Nabi dan Habaib) • Keutamaan Shalat Khusyu’ dan ancaman bagi yang lalai dalam shalat ( tidak khusu' ) • khutbah jum'at nabi • kirim pahala/amal SUNNAH • KISAH ASY-SYAHID SYEIKH NIZAR (ASWJ) DIBUNUH WAHHABI • Kisah Kehidupan sahabat : Tentang Amar Ma'ruf Nahi Mungkar • Kisah Kisah Karomah dan Kasyaf Sayyidina Umar Bin Khattab Ra.

• Kisah Lengkap Perjalanan Dakwah Rasulullah ke Thaif dan Islamnya seorang kristen • Kisah Nabi Khidir Dalam Kitab Ibnu Hajar Asqalaniy • Kisah Nabi Simson atau Samson atau Nabi Sam’un Ghozi AS yang berjihad 1000 bulan • Kisah Nabi Yusya Bin Nun 'alahi salam bersama bani Israel • Kisah Syaikh Abdul Kadir Jailani (1) • Kisah Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani (Bagian 2) • Kitab "Senjata Syariat " : Tolak ajaran sesat wahaby/sa • Kitab Al hikam Fasal 13 : mengenai dalil ilmu laduni • Kitab Al- i'tisham (Imam Syatibi) Vs Wahaby : Tasawwuf Bukan Bid'ah • kitab Al-Asror Rabbaniyyah = kisah nabi Khidr dan nabi Ilyas • Kitab al-Farq baina al-Firaq (Abu Sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut Albaghdadi) : Allah Ada Tanpa Tempat • Kitab al-i'tisham : Mengenai Mimpi Bertemu Allah atau Nabi dan permasalahnya • Kitab al-Raddul Jamil li Ilahiyati `Isa (Imam Ghazali) : menggugat konsep ketuhanan Yesus • kitab alwasiat imam hanafy bantah wahaby / salafy • KItab aqidah ahlusunnah dengan pengantar ulama ahlusunnah terkemuka (Syahamah) • KITAB ASLI KH AHMAD DAHLAN TH 1925 : MUHAMMADIYAH TARAWIH 20 REKAAT SAMA DENGAN TARAWIH DI MASJIDIL HARAM – MASJID NABAWI – AL AQSA sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut Kitab Bughyah al-Mustarshidin: Makruh/Haram Berkahwin dengan Hanabilah al-Mujassimah • Kitab Daf'u syubah (Imam Ibnul Sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut – Bab Hadits No.

3 ) : Hadits Hadits palsu yang dipakai kaum mujasimmah • Kitab Darmogadul : Kitab kristenasasi berkedok ajaran kebatinan / kejawen • Kitab Durratun nashihin & Ibnu Katsir : Keutamaan Sepuluh Dzul hijah • Kitab Fathul Bari : Bukti Wahabi menipu ummat (pendapat Ibnu rajab pada masalah shalat – bukan menolak takwil imam ahmad) • Kitab Injil nyatakan Babi /khinzir/ PIG adalah haram/unclean • Kitab Istiqal Tarekat Qadiriyyah-Naqhsabandiyyah • Kitab Majmu Fatawa Ibnu Taimiyah : bolehkan Dzikir Berjama’ah dan Tahlilan • Kitab Manaqib Syafi'i lil Baihaqi : Prilaku Ima ahmad dan ayahnya bertabaruk dengan imam syafii.

syirik menurut wahaby? • Kitab Mardawi (Fiqh Madzab Hanbali) : fikih madzhab Hanbali melegalkan sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut kubur- tabaruk dan tawasul. • KITAB REKAYASA WAHABI Berjudul "JUZK FIL HURUF WAL ASHWAT" Bukan Kitab Buatan Imam Nawawi • kitab Riyaduhashalihin: Bab 43 Memuliakan Ahli Baitnya Rasulullah s.a.w.

Dan Keutamaannya • Kitab Safinatun Naja – Kitab Fiqh Madzab Syafei (Englis • KITAB SAHIH SIFATUSSOLAH AN-NABIY • Kitab Siyar A'lam an-Nubala' Imam Adzahabi – membungkam kelompok anti tawassul (wahabi) • Kitab syaikh alqathani : Kitab yang paling ditakuti wah • Kitab Tablis Iblis (Imam Ibn al Jauzi) : Allah ada Tanpa Tempat • Kitab Tablis iblis (Imam Ibn al Jawzi) membungkam aqidah sesat tajsim wahaby • Kitab Tafsir mu'tabar Sunni (Allah ada tanpa tempat dan arah) : Tafsir Istawa Dalam Tafsir Ibnu Katsir – Tafsir Annasafi – Imam qurtubi • Kitab Tafsir Muktbar sunni ( Allah ada tanpa tempat) : Tafsir istawa di kitab tafsir annasafi • Kitab Tanwirul Qulub (Ahlusunnah) Vs Kitab Sesat Wahhaby "Manhaj Aqidah Imam asy-Syafi’i " (P.I.S) • kitab Tasynif Al-masami’ (Al- Imam Badr al-Din Muhammad bin Bahadar bin `Abdullah al- Zarkasyi (wafat 794 H) : Akidah Mujasimah adalah akidah kufur dan sesat (berserta dalil dari kitab) • Komik buat wahaby/salafy • Komisi Fatwa Arab Saudi Dan Ibnu Taymiyah : Arah Timur sumber fitnah adalah Najd • kristen dan fir'aun • Kubur Nabi-nabi dlm Masjid?

Bagaimana Sembahyang didlmnya? • Kuburan • KULLIYYAH BAHASA ARAB • Kumpula artikel membungkam wahabi (facebook note : Allah ada tanpa tempat) • Lafadz dan Dalil Sunnahnya mengeraskan Takbir Hari Raya • Lagi 5 Bukti scan kitab Sahabat Nabi -Imam Hambali – Imam Syafii bertawassul dan bertabaruk • Lailatur Raghaib • latar belakang sejarah yang menyebabkan lahirnya akidah Ahlusunnah (Asy’ariyah dan Maturidiyah) • Legalitas Tawassul dalam kitab adabul mufrad (imam bukhary) dan kitab kalimuthayyid (ibnu taymiyah) : Tawasul Nida "Yaa muhammad" • Legality of Tawassul /inter mediation : Part 1(5 of sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut Scanned Kitab of Musnad Ahmad bin Hambal – Tuhfah uth-Dhakireen (Assawkani) – Sunan Darimi – Tafsir Ibn Katsir – al-Musannaf Ibn Abi Shaybah) • Legality of Tawassul /inter mediation : Part 3 (5 of 21 Scanned Kitab of Dala’il un Nubuwwah (imam mundhiri) – Syarah Tirmidzi (Abdur Rahim al-Mubarakfoori)- Tafsir Ruh ul Ma’ani (Al ghazali) – al • Legality of Tawassul /inter mediation : Part 4 (6 of 21 scanned kitab: Attawasul (Al bani) – Tahdib uttahdib (Ibnu Hajar atsqalani) – Athiqat (Ibn Hibban) – Syu'abul Iman (Al baihaqi) – Bidayah Wannih • Legality of Tawassul : Part 1(5 of 19 Scanned Kitab of Attarghib watargheeb (Imam al mundhiri) – Al Hisn ul Haseen(Ibn al Jazri ) – Mu'jam al-Ausat (imam Tabarani) – Tafsir Imam Qurtubi al-Jami li Ahk • liputan website resmi museum topkapi turki = bendera/panji nabi berwarna hijau (menit 37:35) • Logo dajjal – mata satu – mata horus : di negeri wahabi saudi arabia • Lutut adalah Aurat (Bongkar Fatwa sesat Wahaby) • ma'had sesat wahaby!

• MA'UNAH • Ma’had Salafy di Jogjakarta – Ma’had Al-Anshar-Ma’had Darussunnah Al-Khairiyah-Ma’had Ar-Ridho Al-Islami-Tarbiyatul Aulad Ibnu Taimiyah • Madzab Hambali membungkam Wahabi : Bab Makam Nabi dan Orang Saleh • MADZAB PARA HABAIB • Majalah As-sunnah • Majalah Salafy • MAJLIS PENGAJIAN INTENSIF KITAB TURATH I'TIQAD ASWJ [Siri 2] • Makna Ayat dan Hadis Mutasyabihat Dalam Kitab Tafsir Mu'tabar • Makna Nama Allah “al-‘Alyy” Dan Kata“Fawq” Pada Hak Allah • Maksud hadis "mengikuti al jamaah" adalah mengikuti golongan mayority umat islam dari dulu hingga kiamat (assawad al a'dzhom) • malaikat dan sahabat : memakai sorban (warna putih – hitam – hijau) dan keutamaanya • Manaqib (biografi SHOHIH) syaikh abdul kadir jailani ra • Manaqib (Biografi) : Syaikhul Hadits Imam Sayuthi Rah.

• Manaqib Imam Syafei (Biografi ) • Manaqib Imam Syafii (albaihaqi) : Imam Syafi’i Tentang Hadits Jariyah • mandi • Mantan LDII(Varian Wahabi): Saya Dibilang Kafir dan Masuk Neraka- tidak perlu shalat karena sudah kafir • Mari Bertaubat ! (Dalil shalawatan – Haul – dzikir jamaah – ziarah kubur) • Masbuq Dalam Shalat Berjama’ah : Bagaimana setelah "imam mengucapkan salam" • masjid al aqsa & Masjid Nabawi adzan jum'at 2 kali dan tarawih 20 rekaat • Matahari tepat diatas ka'bah : Umat Islam Diimbau Seragamkan Kiblat 28 Mei 2010 • Materi Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah: Aqidah Rasulullah – Para Sahabat Dan Keluarganya • Materi liqa / usrah ikhwanul muslimin Guna akidah sesat wahaby • Maulana Ilyas Khandahlawi rahmatullahia’laih yang berketurunan banu Tamim adalah ‘lelaki dari timur Penolong Imam Mahdi’?

(episod 1) • Maulid adalah amalan untuk memuliakan Nabi : Jawaban Khutbah sesat wahaby Sudais • Maulid nabi : Amalan sejalan dengan perintah Allah dan sunnah Nabi • Maulid Nabi Dalam Al-Qur’an dan Hadits • mazhab Hanafi-Syafi’e dan Hanbali: 20 rakaat (a) • mazhab Hanafi-Syafi’e dan Hanbali: 20 rakaat (madzab maliki 36) • mbah Ibnu Taimiyah Manusia “Sesat” Pertama Yang Melarang Tawassul • melafazdkan niat (sebelum Takbir) dan Niat (bersamaan dgn Takbir) • Meluruskan Propaganda “Pengikut Ahli Hadits” kaum wahaby tanpa sanad • Membantah Fatwa sesat Bin Baz : Sunnah mencium Tangan Orang Shalih / Ulama • Membantah fitnah wahhaby 3-a : Allah ada tanpa tempat bukan di arsy/langit/arah atas • Membantah fitnah wahhaby 3-b : Allah bukan jisim (Tangan – wajah- kaki- jari dsb) • membantah subhat dan finah agama wahhaby badui Najd terhadap Imam Ibnu Hajar Asyafi'i – al asy'ary (Bab Maulid) • Membela wali Allah (Rabiah al-Adawiyyah ) dari Fitnah wahaby/salafy • Membongkar Kebohongan Buku "Mantan Kyai NU Menggugat Sholawat & Dzikir Syirik" • membongkar kedok jamaah tabligh • membongkar kedok sufi • Membongkar Kesesatan Ajaran Wahabi Yang Membagi Tauhid kepada 3 Bagian; Aqidah Mereka Ini Nyata Bid'ah Sesat • MEMBONGKAR KESESATAN PEMIKIRAN JARINGAN ISLAM LIBERAL (JIL) • Membungkam terorist alqaeda wahaby quthbiyun : "jihad perang sebelum dakwah dan wujud daulah islam adalah haram" • Memukul Rebana (Terbangan) Di Masjid • Mengangkat Tangan Adalah Sunnah dan Adab sewaktu berdo’a • Mengenal "Tanda Khatam Nubuwwah" di belakang Tubuh Nabi • Mengenal Ajaran Kesesatan Ajaran Wahhabiyyah /salafy palsu • mengkafirkan sesama muslimin • Mengobati sihir – gangguan jin – melihat jin – alam jin dan ruqyah syar'i • Mengubur Mayit Secara Islami menurut ahlus sunnah • Mengucapkan “Sayyidina” • Menjawab Fitnah Agama Wahhaby Terhadap Blog Salafytobat (I-a) • Menjawab Fitnah Agama Wahhaby Terhadap Blog Salafytobat (I-b) • Menjawab Fitnah Kaum SYIAH : Wilayah bukan imamah • Menjawab Fitnah wahaby (1) : ilmu laduni /ilmu mauhub • Menjawab fitnah wahaby pada "pengurusan jenazah" • Menjawab sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut artikel wahaby/salafy malaysia • Menjawab pertanyaan seputar usaha/amalan dakwah dan Tabligh • Menjawab Tuduhan No.

2: Beramal bukan kerana mahukan Syurga dan jauhi Neraka itu Boleh [Siri 1] • Menjawab Tuduhan No. 2: Beramal bukan kerana mahukan Syurga dan jauhi Neraka itu salah?! [Siri 1] • Menjawab Tuduhan Palsu Terhadap Syeikh Al-Muhaddith Al- • Menses continues for 18 days then has purity for 15 what to do • menyapu khuf • Menyiram Kuburan dengan Air Bunga • Merasionalkan Aqidah Sifat Dua Puluh • Mereka Yang Membenci Tharekat • Mereka yang tersesat karena mensifatkan sifat Tempat dan arah bagi dzat Allah (Dalil yang digunakan Aliran sesat Mujasimmah – Mu'tazillah – Wihdatul Wujud) • Meriahnya Maulid Nabi di Pakistan : Minhajul qur'an International – Syaikh Tahir ulqadri • Metodologi Ibnu Taymiyyah Menyebabkan Tashbih dan Tajsi • More Proves of the Mawlid Nabi Legality ( with Scanned Book/ Kitab Ibnu katsir – Imam Al zarqani – Imam Suyuti – Imam Adzahabi ) • Mr.

Zakir Naik (Khawarij Wahabi) Naik A Big Lier Exposed • Mr. Zakir Naik (Khawarij Wahabi) Naik A Big Lier Exposed : Dalil sunnahnya berdoa mengangkat tangan dan mengusapkannya kemuka • Mudzakarah 6 ( enam ) Sifat Sahabat Nabi • Mufti Besar Mazhab Hanbali Menolak Wahhabi • Mufti Mazhab Shafie di Masjidil Haram : Wahaby/salafy s • mufti saudi menari diringi musik • Muhaddis Tanpa Sanad Andalan Wahabi/salafy palsu • Muhammad Umar As-Sewed VS Abdurahman Wonosari VS Abu • Muhammadiyah • Mukjizat dan Keutamaan Nabi Muhammad S.a.w- lengkap dengan Dalil hadisnya • Mulla Ali Al-Qari (Imam Madzab Hanafi) di Kitab Syarh al-Fiqh al-Akbar : "TELAH KAFIR ORANG YANG MENETAPKAN TEMPAT BAGI ALLAH" • Mulla ali qari (Mufassir Madzab Hanafi) : Nur Muhammad berasal dari Nur-Nya (yakni Nur yang dimiliki Allah) • Mullah Abdul Salam Hanafi (mantan gubernur Taliban) : Taliban (wahabi) dilatih oelh Inggris dan digaji $300/bulan • Murid-murid senior Albani mengungkap pribadi Syaikh Albani yang sebenarnya (muhadits palsu = tdk bersanad – tdk hafal qur'an dan kitab hadis – tdk ada adab) • Mursyid dalam tasawuf / Tharekat • Mutiara Kisah-kisah Benar • Nabi Adam Bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW.

• Nabi Khidr Masih Hidup • Nabi Muhammad "sayyid" anak adam dari para nabi • Naik Nyamuk Lagi • NASA juga Membenarkan Matahari Akan Terbit dari Barat • Nasab yang mulia • Nasihat adzahabi kepada Gurunya Ibnu Taimyah • Nasihat Kepada Golongan Yang Fanatik Menyerang Mazhab • Nenek Moyang Taliban?

• Neo-Salafisme Wahabi: Ironi Teologi dan Pendangkalan Islam • New Link : Download KItab kloasik Islam / Kitab Kuning Digital ( Scan kitab Pdf) Terlengkap • Niaga : Senjata (Sai / Tekpi – Ninjato – Samurai – Karambit – Shuriken – Kunai – Baton) Murah (only for Malaysia – Singapore – Thailand • Nifas dan Hamil/Wiladah • Nilai Nisbah Huruf Hijaiyah • ninja tools collection – ready stock in Malaysia (november 2012) • Nishab Sapi/Kerbau • Nizhomul Ghaib : DitundukkanNya Sungai Dijlah – Binatang Buas – Api – air dsb bagi Pasukan Muslimin • Nur Muhammad Menurut Ahlusunnah dan Ibnu taymiyah • Para Nabi Hidup Dalam Kubur Mereka • Para Ulama Menolak Praktek Tarawih ’4 Rakaat Sekali Salam’ • Pasukan Imam Mahdi Memerangi Jazirah Arab • pedang milik nabi muhammad saw.

• Pelaku Teroris Aceh : Jamaah Anshar Tauhid (JAT) Pimpinan abu bakar ba'asyir teroris wahhabi quthbiyun / alqaida • Pemahaman Ahlussunnah Tentang Hadîts an-Nuzûl; Mewaspadai Akidah Tasybih Ajaran Wahabi • Pemalsuan pendapat salaf oleh wahhaby dengan kedok Takhrij dan mukhtarat (meringkas) • PEMBACAAN SYAIR & LAGU-LAGU DALAM MAULID NABI • Pembagian Hadits Secara Umum • Pembenci Rasulullah Terpanggang Di atas Qubbah Khadlra (Qubah Hijau Makam Rasulullah) • Pembunuhan Anwar saadat (PM Mesir 1981) oleh teroris wahhaby • pembunuhan Ratusan jamaah haji oleh imam mahdi palsu (salafy wahaby murid syeh bin baz) 20 November 1979 • Pendiri arrahmah.com (website teroris wahaby) Anak Abu Jibril- Tersangka terorist • Penentuan hari raya idul adha / fitri berdasarkan hilal dinegara masing masing bukan ikut saudi • Pengamalan Tharekat 2 : Suluk • Pengamalan Tharekat I : Taubat • PENGASAS AJARAN WAHHABI MENGKAFIRKAN ULAMA ISLAM • Pengharaman Buku-Buku Tulisan Ustaz Wahaby (Rasul Dahri) Yang Telah Diperakui Haram di Malaysia • Pengikut Wahabi mengritik aqidah takfir Pendiri Wahabi (mohammad ibnu abdul wahab) • Pengkafiran Wahhaby (3); Muhammad bin Abdul Wahhab dan • Pengkhianatan Al-Irsyad (Wahhaby) Terhadap Perjuangan Muslimin Indonesia Melawan Penjajah Kafir Belanda?

• Pengkhianatan wahaby terhadap salafushalih dan Tasawwuf • PENGOBATAN SYAR'I BUKAN HANYA "DENGAR KASET RUQYAH" • Peninggalan asli : nabi muhammad – shahabat dan para nabi (asli dari museum topkapi) • Penjelasan Imam al-Nawawi mengenai Kepentingan Bermazha • Peran "Lawrence Of Arabia" di Balik Berdirinya Kerajaan Saudi & Pergerakan manhaj sesat wahhabi • Perang Badar / Ghazwa-e-Badar (foto BADAR ) • PERANG SESAMA WAHABY PECAH DI SYIRIA = ISIL (WAHABY SAUDY) VS JABHAH NUSRA (WAHABY QUTHBIYUN) • Perbedaan Ahlussunnah Waljamaah & Syiah Imamiyah It • perencanaan keluarga / keluarga berencana (KB) / alat kontrasepsi dalam islam • Perhiasan Untuk Laki-Laki (Hukum emas – perak – cincin – emas putih etc) • Peringatan Bagi Jaamaah Haji :Hadiah Buku sesat wahaby • Peringatan Nabi : Penghancuran Madinah (Yatsrib) oleh W • Peringatan Nabi SAW Tentang Munculnya Wahabi • Peringtan nabi akan munculnya fitnah dari Najd (wahabi • Perintah Mengikuti AS-SAWADU AL- A’DZAM ( PARA ULAMA AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH) • PERKARA-PERKARA YANG MEMBATALKAN DUA KALIMAH SYAHADAH – MURTAD : HUKUM – SEBAB DAN AKIBATNYA • Perkataan Kufur Ibnu taymiyah – ibnu qayyim – wahabi dan Yusuf qardhawi : Neraka akan punah • Pernyataan Imam Syefei yang disalah artikan wahaby • Persis) • Pertanyaaan Gugurkan Aqidah batil Trinitas wahabi (uluhiyah – rububiyah • Pertolongan Allah (Nusratullah) Pada Dakwah Wali Songo • PIHAK BERWAJIB WAJIB SEMAK SEMULA SILIBUS AKIDAH DI MALAYSIA • pondok pesantren / madrasah Al fatah temboro : atraksi silat student pondok dakwah • Potret Arab Saudi di Masa Datang : Menghilangkan Jejak Rasulullah & Rubah tempat Sa'i?

• Presiden chechnya (mujahid sunni madzab hanafi ) : serukan perang terhadap teroris wahabi al qaida (khawarij mujasimmah) • Presiden dan Rakyat Chechnya Menyambut datangnya kembali " Mangkuk Rasulullah" yang dahulu disimpan Sayyidina Ali • Puasa 'Asyura dan Keagungannya (Fadhilahnya) • Pujian Ulama Terhadap Tasawwuf • Pusat fatwa mesir (dar-alifta) dan Malaysia = Dakwah Jamaah Tabligh sesuai Sunnah • Pusat Fatwa Mesir : Kesesatan Aqidah Rububiyah – Uluhiyah Wahhaby • Pusat Fatwa Mesir dan al-azhar : Pembagian tauhid versy Wahhaby adalah Sesat • PUSAT FATWA MESIR MENJELASKAN KESESATAN PEMBAHAGIAN TAUHID ALA TAYMIYYAH DAN WAHHABIYYAH • Qadha (penggantian) Sholat yang ketinggalan dan dalil-dalil • Qadiriyyah (syeikh Abdul Qadir Jilani) • Qadli al Qudlat al Imam al Hafizh al Mufassir al Mujtahid Ali ibn Abdil Kafi as Subki (w756) Membongkar Kekufuran Ibnu Taimiyah • Qiblah Direction for North America is East South East جهة القبلة بالنسبة لأمريكا الشمالية هي جنوب شرق • Rabbi yahudi = ulama wahabi : memakai ghurtah /kain penutup kepala (tapi bukan sorban/turban) • Racun Yang Disebarkan Yahudi : Selalu Menanyakan Dalil • Radio dakwah salafy salafi radio salafy online • Raja saudi vs mufti wahabi 1 : Gambar raja saud di uang saudi • RAJAH AZIMAT WIFIQ • Renungan kepada syiah yang melaknati istri nabi • Rezim wahhaby saudy = agen yahudi-usa berjubah • Ringkasan ihya 'ulumuddin Alghazali – Bimbingan Mukmin • RISALAH PERNIKAHAN DARI KITAB “QURRATUL ‘UYUN” (B • Roh/Ruh Orang Beriman • Rukun dan syarat shalat • Rukun Dan Syaratnya menurut ahlu sunnah • RUQYAH JAMPI MANTRA • Saadah Ba 'Alawi (4 Kitab Ahlusunnah yang utama) • Sahabat ada yang diperlihatkan siksa kubur • salaf taubat • Salafi (wahabi)- Saudi and Jews – an unholy nexus • Salafi adalah Sebuah Fase Sejarah- Bukan Mazhab • salafitaubat • salafitobat • SALAFIYYUN DALAM SOROTAN : BENARKAH GERAKAN SALAFY PALI • salafy haraky vs salafy yamani vs salafy sururi • Salafy Indonesia.

Salafy Jogja · Salafy Jember · Salafy Makasar · Salafy Jakarta • SALAFY MASONIC? • salafy pekanbaru thullabul-ilmiy.or.id – salafy bontang http://www.darussalaf.or.id – http://www.asysyariah.com – www.salafy.or.id • salafy Pulau Pinang.

Salafy USM. Salafy Kedah. Salafy Perak. Salafy selangor. Salafy Kuala Lumpur. Salafy Johor. Salafy Pahang. Salafy Malaysia. Salafy Perlis. salafu UNimap. Salafy UTM. Salafy S • Salafy purbalingga.

salafiyin purbalingga. Salafy purwokerto. salafy Banyumas. salafy cilacap. salafy Banjarnegara. salafy Bima. safay Lombok. salafy Makassar. salafy Batam. salafy Medan. sala • salafy taubat • Salafy UNILA. Salafy ITB. Saalafy UGM. Salafy USU Medan > Salafy Unhas. Salafy Undip. Salafy UNS. Salafy Unsoed. Salafy UNDIP. Sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut Semarang. Salafy Cirebon. Salafy Muhammadiyah. Salafy Un • salafy/salafi = anti salafuhalih? • Salafy/wahaby Palsukan KITAB AL-IBANAH IMAM AL-ASY'ARI • Salafy/wahaby sedunia : Syaikh Albany Bukan Salafy!

• Salafy/wahaby sedunia Kafirkan syaikh albany • salafytaubat • Salah Kaprah Salafi ( Wahhaby quthbiyun Vs Wahhaby Salafy ) • Salah satu kesesatan Ibnu Taimiyah Bahwa Neraka Akan Punah • Salik dan Murid Tharekat • Sampainya Hadiah Bacaan Al-qur’an untuk mayyit (Orang Mati) • Sampainya Hadiah Pahala kepada Orang Mati – Scan Kitab Adzkar (Imam Nawawi )- Kitab Ar-ruh- (Ibnu qayim)- Majmu (Ibnu taymiyah) • SANAD ILMU IMAM SYAFI'I (MADZABNYA NAHDLATUL ULAMA) • Sanggahan Terhadap Mereka Yang Menyifatkan Allah SWT dg • SARH AL-SUDUR BISRH (IMAM SUYUTI) • SCAN KITAB ASLI MANAQIB IMAM SYAFII 'ALA IMAM BAIHAQI DAN KITAB IBNU TAYMIYAH : IMAM SYAFII BAGI 2 BID'AH (BID'AH HASANAH DAN BID'AH DLOLALAH) • SCAN KITAB SHAHIH MUSLIM (HADIST SHAHIH) : SAHABAT BERTABARUK DENGAN AIR RENDAMAN JUBAH NABI • Scan lengkap Kitab Durrar kaminah (ibnu hajar alatsqolani) bukti Taubatnya ibnu Taymiyah dari aqidah tajsim • Sebarkan!!) • Sebelum negara Saudi (badwi najd wahabi) Sultan Hijaz (arab) adalah para habib/sharif/ sayyid / keturunan nabi • Sejarah HITAM Wahhabi Berdasarkan Fakta Sejarah Tulen • sejarah kelam wahabi • SEJARAH PEMBERIAN NAMA THARIQAH (TARIKAT) • Sejarah qasidah burdah : Nabi memberi burdah (selendang) kepada shahabat nabi (Ka’ab bin Zuhair) yang membaca qasidah • Sejarah singkat penamaan ahlusunnah wal jamaah • Sejarah Sultah Muhammad Al-Fatih al-asy'ary (1453 M) – sebaik baik raja – pasukannya sebaik baik pasukan • sementara orang2 Wahabi mengatakan syirik!

• Semua Ulama Ahlusunnah : Aqidah Wahaby sesat! • Semua Ulama ahlusunnah Tolak Ajaran sesat IBNU TAYMIYAH • Senarai/Daftar nama-nama bayi perempuan Islam bersama maksudnya • Senjata ninja – available in malaysia &singapore .ready stock (march 2013) • Seruan Dari Para Habib (keturunan Nabi) : Tolak Ajaran • Sesama Wahabi Saling Menyesatkan : Syaikh Utsaimin Vs Syaikh Abdurrahman Damasyqiyyah • Sesi Tanya jawab Ustaz Abu Syafiq Vs Mujasimmah : Aqidah Ahlusunnah Kalahkan aqidah mujasimmah • Shahihnya Hadits Riwayat Thawus Attabi'in dan Umair bin Ubaid : Dalil Selamatan / Kenduri Arwah / Tahlilan 7 hari & 40 Hari • Shalahuddin Al Ayubi Pro Maulid Nabi • shalat fardhu dan nafilah • shalat jum'at • Shalat Qabliyah Jum’at (Dalilnya Sahih) • SHALAT SUNAT IED DAN LAFADZ TAKBIR HARI RAYA • Shalawat • SHEIKH ABDUS-SAMAD AL-FALIMBANI: SESEORANG YANG MENUDUH • SHEIKH ABDUS-SAMAD AL-FALIMBANI: SESEORANG YANG MENUDUH TARIKAT (YANG MUKTABAR) SESAT BOLEH JATUH KAFIR • Sheikh al-Tabbani Membongkar Kesesatan al-Wahhabi • Sheikh Dr.

Umar Kamel : Kebathilan Tauhid Tiga Versy wahaby • Sholawat Nabi Rukun Khutbah Jum'at : Harus Menyebutkan Nama "Nabi Muhammad" ataugelaran Junjungan Nabi SAW yang shorih / Jelas" • siapa saja yang dikafirkan wahabi? • siapakah admin blog salafytobat.wordpress.com ? Sayalah admin blog salafytobat • sifat shalat berjama'ah • Sifat Shalat Nabi Vs " Sifat Shalat Albani • Silsilah Imam Syafi’i & Hubungannya Dengan Rasulullah • SIMPUL SIHIR LABIB • SIRR AL-ASRAR (Syaikh Abdul Kadir Jailani q.s.) • Siti Maryam • Solat Tarawih 20 raka’at (Dalilnya) • Sorong) – Ma'had Syaikh Jamilurrahman As-Salafy Yogyakarta – MA'HAD AL-BAYYINAH AL-ISLAMY – Sidayu Gresik – Ma'had Salafy Jember – Ma'had Ali Al-Irsyad As-Salafi – Ma'had • suara perempuan itu bukan aurat bagi lelaki ajnaby • Sunah dalam sifat shalat nabi • Sunnah mengangkat 1 (satu) orang amir dalam kumpulan (jamaah) orang islam • Sunnah menyapu muka setelah shalat • Sunnahnya akad nikah di masjid : Dalil dan haditsnya • Sunnahnya Haul dan Dalil /dasar haditsnya • Sunnahnya Membaca Qunut Subuh • Sunnatnya Shalat dua rekaat sebelum maghrib • Sunni Scholars that Refuted "Ibn Taimiah" al-Harrani • Surat dari Syaikh Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki r.h kepada Gurunya Sheikhul Hadith Maulana Muhammad Zakariyya Al Kahdahlawi r.h.

• syafaat / syafa'at • Syaikh Albani wahabi mengubah Kitab Jami'ushaghir Imam Suyuti • Syaikh Nashiruddin Albani Kafirkan Syaikh Bin Baz dan Tuwaijiry • Syaikh Utsaimin Vs mbah albani : masalah adzan jumat 2 kali • syair nabi • Syair Sayyidina Abbas r.a Memperingati Maulidnya Rasul • Syamaail ar-Rasuul : Fadhilah Siwak / Miswak • Syamaail ar-Rasuul: Kasihnya Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم Kepada Umat – 2 • Syarah Kitab shahih bukhari : Khalifah Umar Bin khatab ra.

Orang yang pertama kali membina kubah kuburan • Syarah Muslim membungkam wahaby: Makna Hadits Jariyah • Syariat • Syariat Tarikat Hakikat & Makrifat • SYEIKH DAUD AL-FATHONY TOLAK AKIDAH "ALLAH BERTEMPAT" • Syeikh Muhammad Said Ramadhan Al Buthy Alasy'ary dikuburkan disebelah Panglima Islam Shalhuddin alayubi alasy'ary • Ta'wil ayat dan hadits mutasyabihat • Tabaruk Ibnu Katsir kepada ibnu taymiyah (Yang sudah bertaubat) : Apa berani wahabi mengkafirkan ibnu katsir • Tablis iblis wahaby : Ternyata Imam Syafi'i menganjurkan bertsawuf • Tafsir "Man Fissama-i" dalam kitab tafsir Mu'tabar • Tafsir al kabir (imam arrozi) : Aqidah salaf adalah Allah ada tanpa tempat dan arah • Tafsir Al Qur’an Surat An Nur Ayat 63 : Tidak Beradab Menyebut Rasulullah Muhammad SAW Langsung Namanya Dan Dalil Maulid • Tafsir “al-Ma'iyyah” Pada Hak Allah (Bukan Dalam Makna Menempel; Hati-hati!!!!) • Tafsir Bukti Science Surat Yasin 38 : matahari berjalan ditempat peredarannya • Tafsir hadis kitab al Misykat Al Mashobih: Jangan kamu jadikan kuburku perayaan/hari raya • Tafsir Ibnu Katsir (Tafsir surat al ma-un) = ancaman bagi mereka yang lalai/lupa dalam shalat ( lupa waktu – bacaan – jumlah rekaat / tidak khusu) • Tafsir Ibnu Katsir dan Adzkar Imam Nawawi : Kisah Tawassul Dengan Nabi Muhammad (Sesudah Wafatnya Nabi) • Tafsir lengkap ayat ayat mutasyabihat "Dua tangan" bagi Allah • Tafsir Surah AL-BAQARAH Ayat : 248 : Dalil Tawasul & Bani Israel Bertawasul dgn Tabut • Tafsir surat alqiyamah (75: 16 – 21) : Hikmah ilmu laduni • Tafsir Surat An-Najm : Kisah Shahih Peristiwa Isra Mi'raj • Tafsir yang bernama Abu Hayyan al Andalusi : kesesatan aqidah tajsim ibnu taymiyah • Tafsir yang shahih Surat Al maidah ayat 3 : "Hari ini Telah kusempurnakan agamamu." • Tahlil • Talqin • Talqin Dzikir Thareqat • TALQIN MENURUT HADITH DAN 4 MADZAB • TANGAN DI ATAS DADA : SIFAT SHALAT WAHABI = SIFAT IBADAH YAHUDI (TALMUD) • Tanggung Jawab Ummat : Dakwah dan Tabligh Keseluruh Alam • taqlid pada Imam Mujtahid (Madzab) itu wajib dilaksanakan bila kita tidak mampu berijtihad • Tarikat • Tarjamah Kitab Matan Fathul Qarib 1 (Ringkasan Fiqh Madzab Syafii) Bab Thaharah – sampai Haji • Tarjamah Syarah Al-Hikam (Syaikh Ibnu Athoillah) • Tarjamah Teks Piagam madinah = Rukun Negara zaman Rasulullah di madinah (tiap negara ada rukun negara : Indonesia = panca sila /piagam jakarta) • Tasauf dan Hakikat / Hakekat • Sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut dan Ma'rifat • Tasauf dan syari'at /syariat • Tata cara Thariqah Syadzaliyah • Tata Cara Thoriqoh • Tata Cara Thoriqoh Qodiriyah Wan-Naqsyabandiyah • Tata Cara Thoriqoh Syathoriyah • Tata Cara Thoriqoh Tijaniyah • Taubat • tayamum • TEGURAN ILMIAH BUAT DR.

JOHARI MAT • Teks – terjamah – video syair = Nadhom / Nadzom Alfiyyah Ibni Malik • Telaah Kritis Atas Doktrin Faham Salafi / Wahabi • TENTANG KAROMAH DAN PENGOBATAN MENURUT SYARIAT ISLAM • Tentang Tawassul • Terbongkar kedustaan wahabi mengenai perkataan Imam Syafii mengenai Tasawwuf – Sufi – Thareqat • Terbukti pemimpin teroris khawari al qaeda wahabi (anwar al awlaki) habiskan ribuan dolar dengan pelacur • Terima pembuatan pedang / katana / senjata ninja : dengan desain anda sendiri – harga nego (hanya di Indonesia) • Terjemah kitab ilmu Nahwu Matan Al-Ajurumiyah (Jurmiyah) sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut TERJEMAH KITAB MABADI AL-AWALIYAH ( kaidah Ushul Fiqh Sunni Syafi'iyyah ) • Terjemahan Kitab Ta’lim Muta’allim • Terkini (2012) WAHABI JIHADY (QUTHBIYUN) : MEMBUNUHI ULAMA – ULAMA SUNNI MADZAB HANAFI DI DAGESTAN RUSIA • Ternyata Bumi itu Bulat dan Benda Bulat tidak punya arah Atas (Dalil naqli dan aqli) • Terorisme dan Bom bunuh diri ala alqaida DIJAMIN MASUK NERAKA • Thaghut yang paling berbahaya adalah Orang sesat yang mengaku ulama / muhadis /imam mujtahid / nabi / tuhan = dajjal (pendusta) • The Deception of The Salafi Sect • The Feet In Salaat – The Salafi Error • The Quran Verses – Muhkamat ayat & Mutashabihat ayat • Tidak ada Larangan (Bukan Bid'ah) Dzikir dengan Tasbih • Tiga landasan Utama ( ushulutsalatsah) • Tingkatan Mufti Dalam Mazhab Asy Syafie (1.

Mujtahid Mutlak 2. Mujtahid Madzhab 3. Mujtahid Fatwa 4. Mufti Muqallid) • Tingkatan Waliyullah (Kekasih Allah) = Khatamul anbiya (Penutup Para Nabi = Nabi Muhammad s.a.w.) – Khatamul Auliya (Penutup Para Wali = Isa Bin Maryama.s.) • Tipu daya jin : Melihat Penampakan Hantu dan pengobatannya • TOLAK SIHIR • Tuhan wahabi tidak Betah Di Arsy • Tuhan Wahhaby/Salafy Palsu adalah DAJJAL (PEMUDA Sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut KERITING) • Tujuh 'aqobah (Kitab Al Qatrul Ghaisiyah oleh Sheikh Ah • Tuliskanlah Alqur'an" • Ucapan Imam $ madzab yang diselewengkan wahhaby/ Salafy palsu • Ulama Afganistan Belajar Pancasila (piagam jakarta) yang mirip PIAGAM MADINAH ZAMAN NABI • Ulama ahlusunnah (sunni) menolak wahhaby • Ulama Besar Malaysia (Syaikh Utsman) : Keluar dari madzab Yang 4 adalah bid'ah Sesat • Ulama Cina Dulu dan Sekarang BerMadzab Hanafi : Kitab Shalawat Burdah Dengan Tarjamah Bahasa Cina • Ulama Madzab Hambali (sunni asli): Wahabi adalah pengikut madzhab hawa nafsu- pengkhianat ilmiyyah dan madzhab mereka seperti ular.

• Ulama wahabi akhirnya sokong Tasawuf (kitab ad-Durar as-Saniyyah fil ajwibatin Najdiyyah krya Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim al-'Ashimi an-Najdy) • Ulama Wahabi Mengingkarinya • Ulama’ Al-Azhar dan Pakar Pengkaji Gerakan-gerakan Islam Menegaskan bahawa Wahhabiyyah Mengancam Islam dan Dunia.

Apa lagi alasan kita?!!! • Uncategorized • UNTA • Untuk Membungkam Wahabi Yang Anti Takwil (Bag. 1). Mohon Disebarluaskan….!!!!! • Urgent ! Usaha Dakwah dan Tabligh dikalangan Bisu Tuli – Tahukah anda mayoritas guru bisu tuli adalah misionaris kafir • Ustaz Hj Zamihan Hj Mat Zin al-Ghari Jawab Dr Azwira Abd Aziz dari UKM • Usul usul dakwah (Tata tertib dakwah khuruj fii sabilillah) • Vaksin dan Ubat dari Babi • Video docomenter : Saudy (wahhaby) – America adalah hamba (servant) dan Tuan (Master) • Video DR.

M. Yahya Waloni (Mantan pendeta) (2): Islam Runtuhkan keyakinan pendeta • Video salafytobat di youtube : Dalil Dan Bukti Legalitas Amalan Maulid Nabi dalam Kitab Imam Ahlusunnah • Video Salafytobat in Youtube : Dzikir jahar setelah shalat dalam kitab hadis Shahih (Bukhary – Muslim) • Video Salafytobat on Youtube : Bukti Wahabi Memalsukan Kitab Klasik Ulama Islam Sunni (Part 1: 4 dari 40 kitab yang dipalsukan) • Wahabi & Ajaran Sesat 1/2 • Wahabi (LAJNAH AL BUHUTS AL ILMIYYAH WA AD DA'WAH WA AL IRSYAD – Riyad) Mengoyak al Adzkar Karya An Nawawi : • wahabi bangga & Ridha!

• wahabi dan ibnu taymiyah adalah Dajjal berambut keriting • Wahabi Mesir Memalsukan Kitab Nihayah al-Qaul al-Mufid fi Ilm at-Tajwid : Menghilangkan keterangan mushanif sebagai pengikut "Thareqat syadzilii" • Wahabi palestine (salafy palsu laknatullah): Bunuh aktivis kemanusian Palestina • WAHABI RUBAH TEMPAT SA'I • Wahabi Saudi Gunakan Al-Qaeda Untuk Hancurkan Kuburan Habaib di Yaman dan membunuh ulama sufi suni (oct 2015) • WAHABI tak akui kenabian nabi adam • WAHABI TIDAK AKUI SIFAT QIDAM ALLAH (ADA TANPA PERMULAA • Wahabi Vs Imam Adzahabi al hambali (Kitab Siyar A'lam an-Nubala') : Adzahabi Bolehkan Bertawasul s • wahabi vs majmu fatawa syaikh ibnu taimiyah tentang tah • wahabi vs wahabi : Bukti Syaikh Bin Baz Membolehkan Berdo’a Menghadap Kuburan • Wahabi-Salafi Menentang Syeikh Ibnu Taimiyah • Wahaby adalah khawarij yang palsukan kitab Al-Imam Al-Sowi • wahaby bin baz (bumi datar) vs wahaby zakir naik+ syaikh albany + ilmuwan (bumi bulat) • wahaby dsb) • Wahaby Dustakan Hadis Shahih "Asbabun Nuzul surat Al-Falaq dan An-naas" • Wahaby Guna Hadits Palsu & israiliyat dalam Aqidah • Wahaby Kafirkan Ibnu Bathutah • wahaby khawarij ashabab somalia rebutan harta dan saling bunuh : 2 pendiri ashabab dan pejuang wahaby asing dibunuh kawannya • Wahaby masih tak mau menta'wil ayat al-qur'an????

• Wahaby palsukan kitab Fathul bari dan kafirkan sahabat Bilal ra. • Wahaby Samakan Islam Dengan Kristen & Yahudi • wahaby vs wahaby (LDII) • wahaby vs wahaby (wahdah islamiyah) • WAHHABI (Drmaza&Uthaimien) MENGKAFIRKAN RAJA SAUDI • WAHHABI ADALAH HASIL TANGAN-TANGAN BRITISH • WAHHABI GUNA HADITH PALSU DALAM AKIDAH…apa hukumnya?! • WAHHABI PALSUKAN & UBAH KITAB TAFSIR ULAMA • Wahhabi Pula Mengkafirkan • WAHHABI SUATU MISTERI?

WAHHABI SUATU LANJUTAN Sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut HANBALI? WAHHABI TIDAK SESUAI DI BUMI AHLUSUNNAH? • Wahhabism (A Critical Essay) : Bukti Wahhaby Antek Kafir British • Wahhabism (A Critical Essay) : Bukti Wahhaby Antek Kafir British dan Amir wahhaby berkalung salib(1) • WAHHABISM AND ITS REFUTATION BY THE AHL AS-SUNNAT • WAHHABIY TERRORIS – Jaringan teroris internasional terbobgkar di Malaysia • WAHHABIYYAH ADALAH KHAWARIJ • Wahhaby Dalang semua semua Aksi Teroris!

• wahhaby/salafy = Hizbusy syaithon! • Wajib Menutup Lutut dan aurat • Waktu Imsak Dan Berbuka Puasa Negeri-Negeri Seluruh Mal • Waktu Imsak Dan Berbuka Puasa Negeri-Negeri Seluruh Malaysia Tahun 1431H/2010M • Waktu Imsak Dan Berbuka Puasa Seluruh Malaysia • Wali dan keramat / karomah • WARTA KERAJAAN AL- SULTAN IBN QALAWUUN (Sulthan masa Ib • Wasilah dan Rabithah • WikiLeaks Ekspos Hubungan Saudi (Daulah Wahaby) dengan Israel • WORLDWIDE TABLIGH MARKAZ ADDRESS • Wow- Pesawat AS Bebas Terbang di Saudi (Negeri Tauhid ala wahaby) • wudhu • Wudhu cara nabi • www.forsansalaf.com : Perintah Talqin Mayit • Yah / YHWH /Yahweh/Yaeh (Nama Tuhan Kristen dan Yahudi) = Nama dewa bulan zaman mesir kuno • Yahudi & Ibnu Taymiyah berkeyakinan neraka akan Punah • zakat barang dagangan • zakat buah-buahan • zakat maal • ZIKIR • Zionist Conspiracy = Anti christ (To destroy christian) and Wahhaby (To destroy Moslem) • [ SALAFY TOBAT ] AQIDAH AHLI SUNNAH DAN PERTENTANGANNYA DENGAN ALIRAN WAHABIYYAH/ SALAFY PALSU • [ salafytobat ] : Menyingkap Aqidah HIZBUT TAHRIR • [ Teroris solo] Majalah An-Najah : Majalah Teroris wahabi (Salafi palsu) solo • [Aqidah Islam Allah ada Tanpa tempat] Referensi Kuat Tentang Kesesatan Akidah Hulûl Dan Wahdah al-Wujûd • [Ilmu aqidah] Mengenal Allah – 20 sifat wajib bagi Allah – 20 sifat mustahil bagi Allah – 1 sifat jaiz bagi Allah • [salafy salafi tobat ] Doa dan Dzikir sunnah selepas sholat • [Salafytobat]Dakwah dan Jihad : Larangan Memerangi Suatu Kaum sebelum Diseru kepada Is • [Video kisah salafytobat 1] sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut Salafy/wahhaby tobat dari wahhaby setelah debat • [www.shafiifiqh.com] : THE METHOD OF AL-IMAM AL-SHAFI’I IN AL-RISALAH • [www.shafiifiqh.com] The Proofs that Touching A Woman Breaks Wudu’ • [www.shafiifiqh.com]: Introduction to Usul al-Fiqh II: Al-Risalah and Its Commentaries • [www.shafiifiqh.com]: Is it Permissible for men to wear White Gold?

• [www.shafiifiqh.com]: Is it permissible to use Gold or Silver Picture Frames? • [[[ Seri 1 ]]] DI ANTARA BUKTI KEBENARAN AQIDAH ASY’ARIYYAH (Mewaspadai Aqidah Sesat Wahabi) • Pages • AMALAN BATIN • Aqidah • Dakwah • DOWNLOAD • KONSULTASI • Mursyid • video • Archives • April 2021 • September 2020 • August 2020 • December 2019 • August 2019 • March 2019 • February 2019 • January 2019 • August 2018 • June 2018 • January 2018 • December 2017 • November 2017 • October 2017 • September 2017 • August 2017 • July 2017 • June 2017 • May 2017 • April 2017 • March 2017 • February 2017 • January 2017 • October 2016 • September 2016 • July 2016 • April 2016 • January 2016 • December 2015 • October 2015 • September 2015 • July 2015 • June 2015 • May 2015 • April 2015 • June 2014 • May 2014 • April 2014 • March 2014 • February 2014 • December 2013 • November 2013 • October 2013 • September 2013 • August 2013 • July 2013 • June 2013 • May 2013 • April 2013 • March 2013 • January 2013 • December 2012 • November 2012 • October 2012 • September 2012 • August 2012 • July 2012 • June 2012 • May 2012 • April 2012 • March 2012 • February 2012 • January 2012 • December 2011 • November 2011 • October 2011 • September 2011 • August 2011 • July 2011 • June 2011 • May 2011 • April 2011 • March 2011 • October 2010 • September 2010 • August 2010 • July 2010 • June 2010 • May 2010 • April 2010 • March 2010 • February 2010 • January 2010 • December 2009 • November 2009 • October 2009 • September 2009 • August 2009 • July 2009 • June 2009 • May 2009 • April 2009 • March 2009 • February 2009 • January 2009 • December 2008 • November 2008 • October 2008 • September 2008 • August 2008 • July 2008 • June 2008 • Blog Stats • 15,009,354 hits Terjemahan Ta’lim Muta’allim Mushanif : Al ‘alamah Syaikh Burhanuddin Az zanurji Mukaddimah بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ Dengan menyebut asma Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

الحمد لله الذى فضل على بنى آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم. Segala puji bagi Allah yang telah mengangkat harkat derajat manusia dengan ilmu dan amal, atas seluruh alam. Salawat dan Salam semoga terlimpah atas Nabi Muhammad, pemimpin seluruh umat manusia, dan semoga pula tercurah atas keluarga dan para sahabatnya yang menjadi sumber ilmu dan hikmah. وبعد…فلما رأيت كثيرا من طلاب العلم فى زماننا يجدون إلى العلم ولايصلون [ومن منافعه وثمراته ـ وهى العمل به والنشر ـ يحرمون] لما أنهم أخطأوا طريقه وتركوا شرائطه، وكل من أخطأ الطريق ضل، ولاينال المقصود قل أو جل، فأردت وأحببت أن أبين لهم طريق التعلم على ما رأيت فى الكتب وسمعت من أساتيذى أولى العلم والحكم، رجاء الدعاء لى من الراغبين فيه، المخلصين، بالفوز والخلاص فى يوم الدين، بعد ما استخرت الله تعالى فيه، Kalau saya memperhatikan para pelajar (santri), sebenarnya mereka telah bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, tapi banyak dari mereka tidak mendapat manfaat dari ilmunya, yakni berupa pengalaman dari ilmu tersebut dan menyebarkannya.

Hal itu terjadi karena cara mereka menuntut ilmu salah, dan syarat-syaratnya mereka tinggalkan. karena, barangsiapa salah jalan, tentu tersesat tidak dapat mencapai tujuan. Oleh karena itu saya ingin menjelaskan kepada santri cara mencari ilmu, menurut kitab-kitab yang saya baca dan menurut nasihat para guru saya yang ahli ilmu dan hikmah.

Dengan harapan semoga orang-orang yang tulus ikhlas mendo’akan saya sehingga saya mendapatkan keuntungan dan keselamatan di akherat. Begitu do’a saya dalam istikharah ketika akan menulis kitab ini. وسميته: تعليم المتعلم طريق التعلم وجعلته فصولا: • فصل : فـيمـا يجـلب الـرزق، وفيـما يمـنع، وما يزيـد فى العـمـر، وما ينقص. Kitab ini saya beri nama Ta’limul Muta’alim Thariqatta’allum.Yang terdiri dari tiga belas pasal.

Pertama, menerangkan hakekat ilmu, hukum mencari ilmu, dan keutamaannya. Kedua, niat dalam mencari ilmu. Ketiga, cara memilih ilmu, guru, teman, dan ketekunan. Keempat, cara menghormati ilmu dan guru Kelima, kesungguhan dalam mencari ilmu, beristiqamah dan cita-cita yang luhur.

Keenam, ukuran dan urutannya Ketujuh, tawakal Kedelapan, waktu belajar ilmu Kesembilan, saling mengasihi dan saling menasehati Kesepuluh, mencari tambahan ilmu pengetahuan Kesebelas, bersikap wara’ ketika menuntut ilmu Kedua belas, hal-hal yang dapat menguatkan hapalan dan yang melemahkannya.

Ketiga belas, hal-hal yang mempermudah datangnya rijki, hal-hal yang dapat memperpanjang, dan mengurangi umur. وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Tidak ada penolong kecuali Allah, hanya kepada-Nya saya berserah diri, dan kehadirat-Nya aku kembali. فصل فى ماهية العلم، والفقه، وفضله FASAL 1 PENGERTIAN ILMU DAN FIQIH SERTA KEUTAMAANNYA. A. Kewajiban Belajar. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة Rasulullah saw bersabda : “Menuntut ilmu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan”.

اعلم, بأنه لايفترض sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut كل مسلم، طلب كل علم وإنما يفترض عليه طلب علم الحال كما قال: وأفضل العلم علم الحال، وأفضل العمل حفظ الحال Perlu diketahui bahwa, kewajiban menuntut ilmu bagi muslim laki-laki dan perempuan ini tidak untuk sembarang ilmu, tapi terbatas pada ilmu agama, dan ilmu yang menerangkan cara bertingkah laku atau bermuamalah dengan sesama manusia.

Sehingga ada yang berkata, “Ilmu yang paling utama ialah ilmu Hal. Dan perbuatan yang paling mulia adalah menjaga perilaku.” Yang dimaksud ilmu hal ialah ilmu agama islam, shalat misalnya. ويفترض على المسلم طلب ما يقع له فى حاله، فى أى حال كان، فإنه لابد له من الصلاة فيفترض عليه علم ما يقع له فى صلاته بقدر ما يؤدى به فرض الصلاة، Oleh karena setiap orang islam wajib mengerjakan shalat, maka mereka wajib mengetahui rukun-rukun dan sarat-sarat sahnya shalat, supaya dapat melaksanakan shalat dengan sempurna.

ويجب عليه بقدر ما يؤدى به الواجب، لأن ما يتوسل به إلى إقامة الفرض يكون فرضا، وما يتوسل به إلى إقامة الواجب يكون واجبا وكذا فى الصوم، والزكاة، إن كان له مال، والحج إن وجب عليه. وكذا فى البيوع إن كان يتجر. Setiap orang islam wajib mempelajari/mengetahui rukun maupun shalat amalan ibadah yang akan dikerjakannya untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Karena sesuatu yang menjadi perantara untuk melakukan kewajiban, maka mempelajari wasilah/perantara tersebut hukumnya wajib. Ilmu agama adalah sebagian wasilah untuk mengerjakan kewajiban agama. Maka, mempelajari ilmu agama hukumnya wajib. Misalnya ilmu tentang puasa, zakat bila berharta, haji jika sudah mampu, dan ilmu tentang jual beli jika berdagang. قيل لمحمد بن الحسن، رحمة الله عليه: لما لاتصنف كتابا فى الزهد؟ قال: قد صنفت كتابا فى البيوع، يعنى: الزاهد من يحترز عن الشبهات والمكروهات فى التجارات.

Muhammad bin Al-Hasan pernah ditanya mengapa beliau tidak menyusun kitab tentang zuhud, beliau menjawab, “aku telah mengarang sebuah kitab tentang jual beli.” Maksud beliau adalah yang dikatakan zuhud ialah menjaga diri dari hal-hal yang subhat (tidak jelas halal haramnya) dalam berdagang.

وكذلك فى سائر المعاملات والحرف، وكل من اشتغل بشيئ منها يفترض عليه علم التحرز عن الحرام فيه. وكذلك يفترض عليه علم أحوال القلب من التوكل والإنابة والخشية والرضى، فإنه واقع فى جميع الأحوال.

Setiap orang yang berkecimpung di dunia perdagangan, wajib mengetahui cara berdagang dalam islam supaya dapat menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Setiap orang juga harus mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan batin atau hati, misalnya tawakal, tobat, takut kepada Allah, dan ridha.

Sebab, semua itu terjadi pada segala keadaan. B. Keutamaan Ilmu. وشرف العلم لايخفى على أحد إذ هو المختص بالإنسانية لأن جميع الخصال سوى العلم، يشترك فيها الإنسان وسائر الحيوانات: كالشجاعة والجراءة والقوة والجود والشفقة وغيرها sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut العلم.

Tidak seorang pun yang meragukan akan pentingnya ilmu pengetahuan, karena ilmu itu khusus dimiliki umat manusia. Adapun selain ilmu, itu bisa dimiliki manusia dan bisa dimiliki binatang. Dengan ilmu pengetahuan.

وبه أظهر الله تعالى فضل آدم عليه السلام على الملائكة، وأمرهم بالسجود له. Allah Ta’ala mengangkat derajat Nabi Adam as. Diatas para malaikat. Oleh karena itu, malaikat di perintah oleh Allah agar sujud kepada Nabi Adam as. وإنما شرف العلم بكونه وسيلة الى البر والتقوى، الذى يستحق بها المرء الكرامة عند الله، والسعادة والأبدية، كما قيل لمحمد بن الحسن رحمة الله عليهما شعرا: تعـلـم فــإن الـعلـم زيـن لأهــلــه وفــضـل وعــنـوان لـكـل مـــحامـد وكــن مـستـفـيدا كـل يـوم زيـادة من العـلم واسـبح فى بحـور الفوائـد تـفـقـه فإن الـفــقـه أفــضـل قائـد الى الــبر والتـقـوى وأعـدل قـاصـد هو العلم الهادى الى سنن الهدى هو الحصن ينجى من جميع الشدائد فـإن فـقيــهـا واحــدا مــتـورعــا أشـد عـلى الشـيطـان من ألـف عابد Ilmu itu sangat penting karena itu sebagai perantara (sarana) untuk bertaqwa.

Dengan taqwa inilah manusia menerima kedudukan terhormat disisi Allah, dan keuntungan yang abadi. Sebagaimana dikatakan Muhammad bin Al-Hasan bin Abdullah dalam syairnya : “ Belajarlah! Sebab ilmu adalah penghias bagi pemiliknya. dia perlebihan, dan pertanda segala pujian, Jadikan hari-harimu untuk menambah ilmu.

Dan berenanglah di lautan ilmu yang berguna.” Belajarlah ilmu agama, karena ia adalah ilmu yang paling unggul. Ilmu yang dapat membimbing menuju kebaikan dan taqwa, ilmu paling lurus untuk di pelajarai. Dialah ilmu yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, yakni jalan petunjuk.

Tuhan yang dapat menyelamatkan manusia dari segala keresahan. Oleh karena itu orang yang ahli ilmu agama dan bersifat wara’ lebih berat bagi setan daripada menggoda seribu ahli ibadah tapi bodoh. C. Belajar Ilmu Akhlaq (والعلم وسيلة إلى معرفة: الكبر، والتواضع، والألفة، والعفة، والأسراف، والتقتير، وغيرها)، وكذلك فى سائر الأخلاق نحو الجود، والبخل، والجبن، والجراءة.

فإن الكبر، والبخل، والجبن، والإسراف حرام، ولايمكن التحرز عنها إلا بعلمها، وعلم ما يضادها، فيفترض على كل إنسان علمها. Setiap orang islam juga wajib mengetahui/mempelajari akhlak yang terpuji dan yang tercela, seperti watak murah hati, kikir, penakut, pemberani, merendah diri, congkak, menjaga diri dari keburukan, israf (berlebihan), bakhil terlalu hemat dan sebagainya.

Sifat sombong, kikir, penakut, israf hukumnya haram. Dan tidak mungkin bisa terhindar dari sifat-sifat itu tanpa mengetahui kriteria sifat-sifat tersebut serta mengetahui cara menghilangkannya. Oleh karena itu orang islam wajib mengetahuinya. وقد صنف السيد الإمام الأجل الأستاذ الشهيد ناصر الدين أبو القاسم كتابا فى الأخلاق ونعم ما صنف، فيجب على كل مسلم حفظها. Asy-Syahid Nasyiruddin telah menyusun kitab yang membahas tentang akhlak.

Kitab tersebut sangat bermutu, dan perlu dibaca. Karena setiap orang wajib memelihara akhlaknya. D. Ilmu Yang Fardu Kifayah dan Yang Haram dipelajari. وأما حفظ ما يقع فى الأحايين ففرض على سبيل الكفاية، إذا قام البعض فى بلدة سقط عن الباقين، فإن لم يكن فى البلدة من يقوم به اشتركوا جميعا فى المأثم، فيجب على الإمام أن يأمرهم بذلك، ويجبر أهل البلدة على ذلك.

Adapun mempelajari amalan agama yang dikerjakan pada saat tertentu seperti shalat zenajah dan lain-lain, itu hukumnya fardhu kifayah. Jika di suatu tempat/daerah sudah ada orang yang mempelajari ilmu tersebut, maka yang lain bebas dari kewajiban. Tapi bila di suatu daerah tak ada seorangpun yang mempelajarinya maka seluruh daerah itu berdosa. Oleh karena itu pemerintah wajib memerintahkan kepada rakyatnya supaya belajar ilmu yang hukumnya fardhu kifayah tersebut.

Pemerintah berhak memaksa mereka untuk mereka untuk melaksanakannya. قيل: إن العلم ما يقع على نفسه فى جميع الأحوال بمنزلة الطعام لابد لكل واحد من ذلك. وعلم ما يقع فى الأحايين بمنزلة الدواء يحتاج إليه (فى بعض الأوقات). Dikatakan bahwa mengetahui/mempelajari amalan ibadah yang hukumnya fardhu ain itu ibarat makanan yang di butuhkan setiap orang.

Sedangkan mempelajari amalan yang hukumnya fardhu kifayah, itu ibarat obat, yang mana tidak dibutuhkan oleh setiap orang, dan penggunaannya pun pada waktu-waktu tertentu. وعلم النجوم بمنزلة المرض، فتعلمه حرام، لأنه يضر ولاينفع، والهرب عن قضاء الله تعالى وقدره غير ممكن. Sedangkan mempelajari ilmu nujum itu hukumnya haram, karena ia diibaratkan penyakit yang sangat membahayakan. Dan mempelajari ilmu nujum itu hanyalah sia-sia belaka, karena ia tidak bisa menyelamatkan seseorang dari taqdir Tuhan.

فينبغى لكل مسلم أن يشتغل فى جميع أوقاته بذكر الله تعالى والدعاء، والتضرع، وقراءة القرآن، والصدقات [الدافعة للبلاء] [والصلاة] ، ويسأل الله تعالى العفو والعافية فى الدين والآخرة ليصون الله عنه تعالى البلاء والآفات، فإن من رزق الدعاء لم يحرم الإجابة.

فإن كان البلاء مقدرا يصيبه لامحالة، ولكن يبر الله عليه ويرزقه الصبر ببركة الدعاء. Oleh karena itu, setiap orang islam wajib mengisi seluruh waktunya dengan berzikir kepada Allah, berdo’a, memohon seraya merendahkan diri kepadaNya, membaca Al-Qur’an,dan bersedekah supaya terhindar dari mara bahaya.

اللهم إذا تعلم من النجوم قدرما يعرف به القبلة، وأوقات الصلاة فيجوز ذلك Boleh mempelajari ilmu nujum (ilmu falaq) untuk mengetahui arah kiblat, dan waktu-waktu shalat. وأما تعلم علم الطب فيجوز، لأنه سبب من الأسباب فيجوز تعلمه كسائر الأسباب. وقد تداوى النبى عليه السلام، Boleh pula mempelajari ilmu kedokteran, karena ia merupakan usaha penyembuhan yang tidak ada hubungannya dengan sihir, jimat, tenung dan lain-lainnya.Karena Nabi juga pernah berobat.

وقد حكى عن الشافعى رحمة الله عليه أنه قال: العلم علمان: علم الفقه للأديان، وعلم الطب للأبدان، وما وراء ذلك بلغة مجلس. Imam Syafi’I rahimahullah berkata, “ ilmu itu ada dua, yaitu ilmu piqih untuk mengetahui hukum agama, dan ilmu kedokteran untuk memelihara badan.” E. Definisi Ilmu. وأما تفسير العلم: فهو صفة يتجلى بها sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut لمن قامت هى به كما هو. والفقه: معرفة دقائق العلم مع نوع علاج.

قال أبو حنيفة رحمة الله عليه: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. وقال: ما العلم إلا للعمل به، والعمل به ترك العاجل الآجل. Ilmu ditafsiri dengan : Sifat yang dimiliki seseorang, maka menjadi jelaslah apa yang terlintas di dalam pengertiannya.

Fiqih adalah: Pengetahuan tentang kelembutan-kelebutan ilmu. Ujar Abu Hanifah : Fiqih adalah pengetahuan tentang hal-hal yang berguna, yang berbahaya bagi diri seseorang. Ujarnya lagi : Ilmu itu hanya untuk diamalkannya, sedang mengamalkan di sini berarti meninggalkan orientasi demi akhirat. فينبغى للإنسان أن لايغفل عن نفسه، ما ينفعها وما يضرها، فى أولها وآخرها، ويستجلب ما ينفعها ويجتنب عما يضرها، كى لايكون عقله وعمله حجة فيزداد عقوبة، نعوذ بالله من سخطه وعقوبه.

Maka seyogyanya manusia jangan sampai lengah diri dari hal-hal yang bermanfaat dan berbahaya di sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut dan akhirat. Dengan demikian dia akan mengambil mana yang bermanfaat dan menjauhi mana yang berbahaya, agar supaya baik akal dan ilmunya tidak menjadi beban pemberat atas dirinya dan menambah siksanya. Kita berlindung kepada allah dari murka dan siksanya.

وقد ورد فى مناقب العلم وفضائله، آيات وأخبار صحيحة مشهورة لم نشتغل بذكرها كى لايطول الكتاب. Dalam masalah kebaikan keistimewaan dan keutaman ilmu itu, banyaklah ayat-ayat al-quran dan hadis-hadis shahih dan masyhur yang mengemukakannya. Namun kali ini tidak kami kedepankan, agarlah uraian kitab ini tidak terlalu berkepanjangan. فصل فى النية فى حال التعلم FASAL II NIAT DI WAKTU BELAJAR • Niat Belajar. ثم لابد له من النية فى زمان تعلم العلم، إذ النية هى الأصل فى جميع الأفعال لقوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات.

حديث صحيح. Wajib berniat waktu belajar. Sebab niat itu menjadi pokok dari segala hal, sebagaimana sabda nabi saw : Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu terserah niatnya” Hadits shahih.

[روى] عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من عمل يتصور بصورة عمل الدنيا، ثم يصير بحسن النية من أعمال الآخرة، وكم من عمل يتصور بصورة عمل الآخرة ثم يصير من أعمال الدنيا بسوء النية. Dari beliau pula diriwayatkan sebuah hadits : ”Banyak amal perbuatan yang berbentuk amal dunia, lalu menjadi amal akhirat yang karena bururk niatnya maka menjadi amal dunia.” • Niatan Baik dan Buruk. وينبغى أن ينوى المتعلم بطلب العلم رضاء الله والدار الآخرة، وإزالة الجهل عن نفسه، وعن سائر الجهال، وإحياء الدين وإبقاء الإسلام، فإن بقاء الإسلام بالعلم، ولايصح الزهد والتقوى مع الجهل.

وأنشدنا الشيخ الإمام الأجل الأستاذ برهان الدين صاحب الهداية لبعضهم شعرا: فـساد كـبير عـالم مـتهتـك وأكـبر منه جاهل متنسك هما فتنة للعالمين عظيمة لمن بهما فى دينه يتمسك Di waktu belajar hendaklah berniat mencari Ridha Allah swt. Kebahagian akhirat, memerangi kebodohan sendiri dan segenap kaum bodoh, mengembangkan agama dan melanggengkan islam sebab kelanggengan islam itu harus diwujudkan dengan ilmu. Zuhud dan taqwapun tidak sah jika tanpa berdasar ilmu.

Syaikhul imam Ajall Burhanuddin Shahibul Hidayah menyanyikan syair gubahan sebagian ulama : • Keduanya menjadi fitnah,menimpa ganas di dunia Atas yang mengikutinya, sebagai dasar peri agama. وينوى به: الشكر على نعمة العقل، وصحة البدن, ولا ينوى به إقبال الناس عليه، ولا استجلاب حطام الدنيا، والكرامة عند السلطان وغيره.

Dengan belajar pula, hendaklah diniati untuk mensyukuri kenikmatan akal dan badan yang sehat. Belajar jangan diniatkan untuk mencari pengaruh, kenikmatan dunia ataupun kehormatan di depan sultan dan penguasai-penguasa lain.

وقال محمد بن الحسن رحمة الله عليهما: لو كان الناس كلهم عبيدى لأعتقتهم وتبرأت عن ولائهم. Muhammad Ibnul Hasan berucap: ‘andaikan seluruh manusia itu manjadi budak belianku, niscaya kumerdekakan seluruhnya dan bebaskan dari kekuasaanku.” • Kelezatan dan Hikmah Ilmu.

[وذلك لأن] من وجد لذة العلم والعمل به، قلما يرغب فيما عند الناس. أنشدنا الشيخ الإمام الأجل الأستاذ قوام الدين حماد بن إبراهيم بن إسماعيل الصفار الأنصارى إملاء لأبى حنيفة رحمة الله عليه: من طلب العلم للمعاد فاز بفضل من الرشاد فـيالخسـران طالـبيـه لـنيل فـضل من العباد Siapa saja telah merasakan kelezatan rasa ilmu dan amal, maka semakin kecillah kegemarannya akan harta benda dunia.

Syaikhul Imamil Ajall Ustadz Qawamuddin Hammad bin Ibrahim bin ismail Ash-Shoffar Al-Anshoriy membacakan kami syair imla’ abu hanifah : • Aduh, saja merugi, penuntut ilmu nan suci Hanya buat sesuap nasi, dari hamba ilahi. اللهم إلا إّذا طلب الجاه للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وتنفيذ الحق، وإعزاز الدين لا لنفسه وهواه، فيجوز ذلك بقدر ما يقيم به الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

Tetapi jikalau dalam meraih keagungan itu demi amar ma’ruf nahi munkar, memperjuangkan kebenaran dan meluhurkan agama bukan untuk keperluan hawa nafsu sendiri makadiperbolehkan sejauh batas telah dapat menegakkan amar ma’ruf nahi munkar tersebut. وينبغى لطالب العلم: أن يتفكر فى ذلك، فإنه يتعلم العلم بجهد كثير، فلايصرفه إلى الدنيا الحقيرة القليلة الفانية. (قال النبى صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا، فوالذى نفس محمد بيده إنها لأسحر من هاروت وماروت).

شعر: هى الـدنيا أقـل مـن الـقـليل وعاشقها أذل من الذليل تصم بسحرها قوما وتعمى فـهم مـتخيرون بلا دليل Penuntut ilmu hendaknya memperhatikan apa yang tersebut diatas. Ia telah mengatasi kepayahan yang cukup banyak, maka jangan sampai ilmu yang telah ia peroleh itu digunakan sarana bendahara duniawi yang hina, sedikit nilainya dan segera hancur ini.

Syair menyebutkan : • Pantangan Ahli ilmu. وينبغى لأهل العلم أن لايذل نفسه بالطمع فى غير المطمع ويحترز عما فيه مذلة العلم وأهله. ويكون متواضعا، والتواضع بين التكبر والذلة، والعفة كذلك، ويعرف ذلك فى كتاب الأخلاق Orang berilmu itu hendaklah jangan membuat dirinya sendiri menjadi hina lantaran tamak terhadap sesuatu yang tidak semestinya, jangan sampai terjerumus ke dalam lembah kehinaan ilmu dan ahli ilmu. Ia supaya berbuat tawadu’ (sikap tengah-tengah antara sombong dan kecil hati), berbuat iffah, yang keterangan lebih jauhya bisa kita dapati dalam kitab akhlaq.

أنشدنى الشيخ الإمام الأستاذ sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut الدين المعروف بالأديب المختار شعرا لنفسه: Syaikhul imamil ajall ustadz ruknul islam yang terkenal sebagai sasterawan ternama mengemukakan gubahan syi’irnya: إن الـتواضـع مـن خـصـال المـتقى وبه التقى إلى المـعالى يرتقى ومن العجائب عجب من هو جاهل فى حالة أهو السعيد أم الشقى أم كـيـف يخــتم عـمـره أو روحــه يوم الـنوى مـتسفل أو مرتقى والـكـــبـريـاء لـربـنـا صــفـة لــــه مـخـصـوصة فتجـنبها واتقى • Keagungan, itu khusus sifat ar-rahman Singkirlah, waspadalah!

قال أبو حنيفة رحمة الله عليه لأصحابه: عظموا عمائمكم ووسعوا أكمامكم. وإنما قال ذلك لئلا يستخف بالعلم وأهله Kepada sahanat-sahabatnya, abu Hanifah berkata : ”besarkanlah putaran serban kalian, dan perlebarlah lobang lengan baju kalian”.

ucapan ini dikemukakan agar supaya ilmu dan ahli ilmu tidak terpandang remeh. • Saran Khusus Buat pelajar. وينبغى لطالب العلم أن يحصل كتاب الوصية التى كتبها أبو حنيفة رضى الله عليه ليوسف بن خالد السمتى عند الرجوع إلى أهله، يجده من يطلب العل وقد كان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين على بن أبو بكر قدس الله روحه العزيز أمرنى بكتابته عند الرجوع إلى بلدى فكتبته، ولابد للمدرس والمفتى فى معاملات الناس منه، وبالله التوفيق.

Sebaiknya pelajar bisa mendapatkan buku wasiat tulisan Abu Hanifah (yang tadinya) untuk Yusuf Bin Khalid As-Simty waktu pulang kembali ketengah-tengah keluarganya. Dan buku ini bisa didapatkan oleh yang mau mencarinya. Guru kita sendiri, yaitu Syaikhul Imam Burhanul Immah Aliy Abu Bakar semoga Allah mensucikan ruhnya yang mulya itu adalah juga memerintahkan kami waktu mau pulang ke daerah agar menulis buku tersebut, dan kamipun melakukannya. Sang guru dan mufti (pemberi fatwa) bidang pergaulan manusia, tidak boleh tidak juga memegangi buku wasiat tersebut.

فصل فى اختيار العلم والأستاذ والشريك والثبات FASAL III MEMILIH ILMU, GURU,TEMAN DAN KETABAHAN BERILMU A. Syarat-syarat Ilmu Yang Dipilih. وينبغى لطالب العلم أن يختار من كل علم أحسنه وما يحتاج إليه فى sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut دينه فى الحال، ثم ما يحتاج إليه فى المآل.

Bagi pelajar, dalam masalah ilmu hendaklah memilih mana yang terbagus dan dibutuhkan dalam kehidupan agmanya pada waktu itu, lalu yang untuk waktu yang akan datang. ويقدم علم التوحيد والمعرفة ويعرف الله تعالى بالدليل، فإن إيمان المقلد ـ وإن كان صحيحا عندنا ـ لكن يكون آثما بترك الإستدلال Hendaknya lebih sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut mempelajari ilmu tauhid, mengenali Allah lengkap dengan dalilnya.

Karena orang yang imannya hanya taklid sekalipun menurut pendapat kita sudah syah, adalah tetap berdosa karena ia tidak mau beristidlal dalam masalah ini. ويختار العتيق دون المحدثات، قالوا: عليكم بالعتيق وإياكم بالمحدثات، وإياك أن تشتغل بهذا الجدال الذى ظهر بعد انقراض الأكابر من العلماء، فإنه يبعد عن الفقه ويضيع العمر ويورث الوحشة والعداوة، وهو من أشراط الساعة وارتفاع العلم والفقه،كذا ورد فى الحديث Hendaknya pula memiluh ilmi-ilmu yang kuna, bukan yang baru lahir.

Banyak ulama berkata : “Tekunilah ilmu kuna, bukan yang baru saja ada.” Awas, jangan sampai terkena pengaruh perbantahan yang tumbuh subur setelah habisnya ualama besar, sebab menjurus untuk menjauhkan pelajar dari mengenali fiqh, hanya menghabiskan usia dengan tanpa guna, menumbuhkan sikap anti-pati/buas dan gemar bermusuhan.

Dan itulah termasuk tanda-tanda kiamat akan tiba serta lenyapnya fiqih dan pengetahuan-pengetahuan lain, demikianlah menurut hadits. B. Syarat-syarat Guru Yang dipilih أما اختيار الأستاذ: فينبغى أن يختارالأعلم والأورع والأسن، كما اختار أبو حنيفة، رحم الله عليه، حماد بن سليمان، بعد التأمل والتفكير، Dalam memilih guru, hendaklah mengambil yang lebih alim, waro’ dan juga lebih tua usianya. Sebagaimana Abu Hanifah setelah lebih dahulu memikir dan mempertimbangkan lebih lanjut, maka menentukan pilihannya kepada tuan Hammad Bin Abu Sulaiman.

، قال: وجدته شيخا وقورا حليما صبورا فى الأمور. وقال: ثبت عند حماد بن سليمان فنبت Dalam hal ini dia berkata : “beliau saya kenal sebagai orang tua yang budi luhur, berdada lebar serta penyabar. Katanya lagi: saya mengabdi di pangkuan tuan Hammad Bin Abu Sulaiman, dan ternyata sayapun makin berkembang.” C. Bermusyawarah وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه: سمعت حكيما من حكماء سمرقند قال: إن واحدا من طلبة العلم شاورنى فى طلب العلم، وكان قد عزم على الذهاب إلى بخارى لطلب العلم Abu Hanifah berkata : Saya mendengar salah seorang ahli hikmah Samarkand berkata: Ada salah seorang pelajar yang mengajakku bermusyawarah mengenai masalah-masalah mencari ilmu, sedang ia sendiri telah bermaksud ke Bochara untuk belajar disana.

وهكذا ينبغى أن يشاور فى كل أمر، فإن الله تعالى أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بالمشاورة فى الأمور ولم يكن أحد أفطن منه، ومع ذلك أمر بالمشاورة، وكان يشاور أصحابه فى جميع الأمور حتى حوائج البيت. قال على كرم الله وجهه: ما هلك امرؤ عن مشورة Demikianlah, maka seharusnya pelajar suka bermusyawarah dalam segala hal yang dihadapi. demikian, karena Allah Swt memerintahkan Rasulullah Saw. Agar memusyawarahkan segala halnya. Toh tiada orang lain yang lebih pintar dari beliau, dan masih diperintahkan musyawarah, hingga urusan-urusan rumah tangga beliau sendiri.

قيل: [الناس] رجل [تام] ونصف رجل، ولا شيئ فالرجل: من له رأي صائب ويشاور العقلاء، ونصف رجل: من له رأي صائب لكن لا يشاور، أو يشاور ولكن لا رأي له، ولا شيئ: من لا رأي له ولا يشاور. وقال جعفر الصادق لسفيان الثورى: شاور فى أمرك الذين يخشون الله تعالى Ali ra berkata : “Tiada seorangpun yang rusak karena musyawarah”, Ada dikatakan : “Satu orang utuh, setengah orang dan orang tak berarti.

Orang utuh yaitu yang mempunyai pendapat benar juga mau bermusyawarah; sedang setengah orang yaitu yang mempunyai pendapat benar tetapi tidak mau bermusyawarah, atau turut bermusyawarah tetapi tidak mempunyai pendapat; dan orang yang tidak berarti adalah yang tidak mempunyai pendapat lagi pula tidak mau ikut musyawarah.” Kepada Sufyan Ats-Tsuriy, Ja’far Ash-Shodik ra berkata: “Musyawarahkan urusanmu dengan orang-orang yang bertaqwa kepada Allah.” فطلب العلم من أعلى الأمور وأصعبها، فكانت المشاورة فيه أهم وأوجب.

Menuntut ilmu adalah perkara paling mulya, tetapi juga paling sulit. Karena itulah, musyawarah disi lebih penting dan diharuskan pelaksanaannya. قال الحكيم رحمة الله عليه: إذا ذهبت إلى بخارى فلا تعجل فى الإختلاف إلى الأئمة وامكث شهرين حتى تتأمل وتختار أستاذا، فإنك إن ذهبت إلى عالم وبدأت بالسبق عنده فربما لا يعجبك درسه فتتركه فتذهب إلى آخر، فلا يبارك لك فى التعلم.

فتأمل فى شهرين فى اختيار الأستاذ، وشاور حتى لا تحتاج إلى تركه والاعراض عنه فتثبت عنده حتى يكون تعلمك مباركا وتنتفع بعلمك كثيرا. Al-Hakim berucap : “Jikalau engkau pergi ke Bochara, janganlah engkau ikut-ikut perselisihan para imam.

Tenanglah lebih dulu selama dua bulan, guna mempertimbangkan dan memilih guru. Karena bisa juga engkau pergi kepada orang alim dan mulai belajar kepadanya, tiba-tiba pelajarannya tidak menarik dan tidak cocok untukmu, akhirnya belajarmupun tidak dapat berkah.

Karena itu, pertimbangkanlah dahulu selama dua bulan untuk memilih gurumu itu, dan bermusyawarahlah agar tepat, serta tidak lagi ingin berpindah ataupun berpaling dari guru tersebut. Dengan begitu, engkau mendapat kemantapan belajar di situ, mendapat berkah dan banyak kemampaatan ilmu yang kamu peroleh.” D.

Sabar dan Tabah Dalam Belajar واعلم أن الصبر والثبات أصل كبير فى جميع الأمور ولكنه عزيز، كما قيل: لكل إلى شأو العلا حركات ولكن عزيز فى الرجال ثبات Ketahuilah! Sabar dan tabah itu pangkal keutamaan dalam segala hal, tetapi jarang yang bisa melakukan. Sebagaimana syaiir dikatakan: • Tapi jarang, hati tabah di emban orang [قيل]: الشجاعة صبر ساعة. فينبغى أن يثبت ويصير على أستاذ وعلى كتاب حتى لا يتركه أبتر، وعلى فن حتى لا يشتغل بفن آخر قبل أن يتقن الأول، وعلى بلد حتى لا ينتقل إلى بلد آخر من غير ضرورة، فإن ذلك كله يفرق الأمور ويشغل القلوب ويضيع الأوقات ويؤذى المعلم.

Ada dikatakan : “Keberanian ialah sabar sejenak.” Maka sebaiknya pelajar mempunyai hati tabah dan sabar dalam belajar kepada sang guru, dalam mempelajari suatu kitab jangan sampai ditinggalkan sebelum sempurna dipelajari, dalam satu bidang ilmu jangan sampai berpindah bidang lain sebelum memahaminya benar-benar, dan juga dalam tempat belajar jangan sampai berpindah kelain daerah kecuali karena terpaksa. Kalau hal ini di langgar, dapat membuat urusan jadi kacau balau, hati tidak tenang, waktupun terbuang dan melukai hati sang guru.

وينبغى أن يصبر عما تريده نفسه وهواه. قال الشاعر: إن الهوى لهو الهوان بعينه وصريع كل هوى صريع هوان Sebaiknya pula, pelajar selalu memegangi kesabaran hatinya dalam mengekang kehendak hawa nafsunya.

Seorang penyair berkata : • Tiap jajahan nafsu, berarti kalahan si hina ويصير على المحن والبليات. قيل: خزائن المنن، على قناطير المحن. ولقد أنشدت، وقيل إنه لعلى بن أبى طالب كرم الله وجهه شعرا: ألا لـن تنــال الــعـلم إلا بســتة سأنبيك عن مجموعها ببيان ذكاء وحرص واصطباروبلغة وإرشاد أستاذ وطـول زمان Juga berhati sabar dalam menghadapi cobaan dan bencana.

Ada dikatakan : “Gudang simpanan cita, terletak pada banyaknya bencana.” Di syairkan sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut saya ada yang berpendapat bahwa syair ini dari gubahan Ali bin Abu Tholib sebagai berikut: • Memilih Teman وأما اختيار الشريك، فينبغى أن يختار المجد والوراع وصاحب الطبع المستقيم المتفهم، ويفر من الكسلان والمعطل والمكثاروالمفسد والفتان.

Tentang memilih teman, hendaklah memilih yang tekun, waro, bertabiat jujur serta mudah memahami masalah. Menyingkiri orang pemalas, penganggur, banyak bicara, suka mengacau dan gemar memfitnah.

قال الشاع: عن المرء لا تسل وأبصر قرينه فـإن الـقرين بالمـقارن يقــتـدى فـإن كـان ذا شر فــجـنبه سرعـة وإن كان ذا خير فقارنه تهـتدى Syiir dikatakan: • Menjalar tolol kepada cendikia, amat cepat terlalu laksana api bara, ia padam di atas abu قال النبى صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على فطرة الإسلام، إلا أن أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه.

الحديث Nabi saw bersabda : Semua bayi itu dilahirkan dalam keadaan kesucian islam, hanya kedua orang tuanyalah yang membuatnya jadi yahudi, nasrani, atau majusi. ويقال فى الحكمة بالفارسية: باربد بدتـر بود ازمـاربد بحـق ذات بـاك الله الصـمـد باربد ازدترا سوى حجيم بار نـيكــوكــير نابـى نعــيم Ada dikatakan kata hikmah dalam bahasa persi : • Mengagungkan ilmu اعلم أن طالب العلم لا ينال العلم ولا ينتفع به إلا بتعظيم العلم وأهله، وتعظيم الأستاذ وتوقيره.

Penting diketahui, Seorang pelajar tidak akan memperoleh kesuksesan ilmu dan tidak pula ilmunya dapat bermanfaat, selain jika mau mengagungkan ilmu itu sendiri, ahli ilmu, dan menghormati keagungan gurunya. قيل: ما وصل من وصل إلا بالحرمة، وما سقط من سقط إلا بترك الحرمة.

وقيل: الحرمة خير من الطاعة، ألا ترى أن الإنسان لا يكفر بالمعصية، وإنما يكفر باستخفافها، وبترك الحرمة. ومن تعظيم العلم تعظيم الأستاذ Ada dikatakan : “Dapatnya orang mencapai sesuatu hanya karena mengagungkan sesuatu itu, dan gagalnya pula karena tidak mau mengagungkannya.

“Tidaklah anda telah tahu, manusia tidak menjadi kafir karena maksiatnya, tapi jadi kafir lantaran tidak mengagungkan Allah. • Mengagungkan Guru قال على رضى الله عنه: أنا عبد من علمنى حرفا واحدا، إن شاء باع، وإن شاء استرق.

Termasuk arti mengagungkan ilmu, yaitu menghormati pada sang guru. Ali ra berkata: “Sayalah menjadi hamba sahaya orang yang telah mengajariku satu huruf. Terserah padanya, saya mau dijual, di merdekakan ataupun tetap menjadi hambanya.” وقد أنشدت فى ذلك: رأيت أحق الحق حق المعلم وأوجـبه حفظا على كل مسلم لقد حق أن يهدى إليه كرامة لتعليم حرف واحد ألف درهم فإن من علمك حرفا واحدا مما تحتاج إليه فى الدين sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut أبوك فى الدين.

Dalam masalah ini saya kemukakan Syi’irnya: • Keyakinanku tentang haq guru, hak paling hak adalah itu Paling wajib di pelihara, oleh muslim seluruhnya demi memulyakan, hadiah berhak di haturkan seharga dirham seribu, tuk mengajar huruf yang Satu Memang benar, orang yang mengajarmu satu huruf ilmu yang diperlukan dalam urusan agamamu, adalah bapak dalam kehidupan agamamu.

وكان أستاذنا الشيخ الإمام سديد الدين الشيرازى يقول: قال مشايخنا: من أراد أن يكون ابنه عالما ينبغى أن يراعى الغرباء من الفقهاء، ويكرمهم ويطعمهم ويطيعهم شيئا، وإن لم يكن ابنه عالما يكون حفيده عالما. Guru kita Syaikhul Imam Sadiduddin Asy-Syairaziy berkata : Guru-guru kami berucap : “bagi orang yang ingin putranya alim, hendaklah suka memelihara, memulyakan, mengagungkan, dan menghaturkan hadiah kepada kaum ahli agama yang tengah dalam pengembaraan ilmiyahnya. Kalau toh ternyata bukan putranya yang alim, maka cucunyalah nanti.” ومن توقير المعلم أن لايمشى أمامه، ولا يجلس مكانه، ولا يبتدئ بالكلام عنده إلا بإذنه، ولا يكثر الكلام عنده، ولا يسأل شيئا عند ملالته ويراعى الوقت، ولا يدق الباب بل يصبر حتى يخرج الأستاذ.

Termasuk arti menghormati guru, yaitu jangan berjalan di depannya, duduk di tempatnya, memulai mengajak bicara kecuali atas perkenan darinya, berbicara macam-macam darinya, dan menanyakan hal-hal yang membosankannya, cukuplah dengan sabar menanti diluar hingga ia sendiri yang keluar dari rumah. فالحاصل: أنه يطلب رضاه، ويجتنب سخطه، ويمتثل أمره فى غير معصية لله تعالى، فإنه لا طاعة للمخلوق فى معصية الخالق كما قال النبى صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس من يذهب دينه لدنيا بمعصية الخالق. ومن توقيره: توقير أولاده ومن يتعلق به.

Pada pokoknya, adalah melakukan hal-hal yang membuatnya rela, menjauhkan amarahnya dan menjungjung tinggi perintahnya yang tidak bertentangan dengan agama, sebab orang tidak boleh taat kepada makhluk dalam melakukan perbuatan durhak kepada Allah Maha Pencipta. Termasuk arti menghormati guru pula, yaitu menghormati putera dan semua oarang yang bersangkut paut dengannya. وكان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين صاحب الهداية رحمة الله عليه حكى: أن واحدا من أكابر الأئمة بخارى كان يجلس مجلس الدرس، وكان يقوم فى خلال الدرس أحيانا فسألوا عنه, فقال: إن ابن أستاذى يلعب مع الصبيان فى السكة، ويجيئ أحيانا إلى باب المسجد، فإذا رأيته أقوم له تعظيما لأستاذى.

Di sini Guru kita Syaikhul Islam Burhanuiddin Shahibul Hidayah pernah bercerita bahwa ada seorang imam besar di Bochara, pada suatu ketika sedang asyiknya di tenmgah majlis belajar ia sering berdiri lalu duduk kembali. Sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut ditanyai kenapa demikian, lalu jawabnya : ada seorang putra guruku yang sedang main-main dihalaman rumah dengan teman-temannya, bila saya melihatnya sayapun berdiri demi menghormati guruku. والقاضى الإمام فخر الدين الأرسابندى كان رئيس الأئمة فى مرو وكان السلطان يحترمه غاية الاحترام وكان يقول: إنما وجدت بهذا المنصب بخدمة الأستاذ فإنى كنت أخدم الأستاذ القاضى الإمام أبا زيد الدبوسى وكنت أخدمه وأطبخ طعامه [ثلاثين سنة] ولا آكل منه شيئا.

Qodli Imam Fakhruddin Al-Arsyabandiy yang menjabat kepala para imam di marwa lagi pula sangat di hormati sultan itu berkata : “Saya bisa menduduki derajat ini, hanyalah berkah saya menghormati guruku.

Saya menjadi tukang masak makanan beliau, yaitu beliau Abi Yazid Ad-Dabbusiy, sedang kami tidak turut memakannya.” وكان الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلوانى رحمة الله عليه قد خرج من بخارى وسكن فى بعض القرى أياما لحادثة وقعت له وقد زاره تلاميذه غير الشيخ الإمام شمس الأئمة القاضى بكر بن محمد الزرنجرى رحمه الله تعالى، فقال له حين لقيه: لماذا لم تزرنى؟ قال: كنت مشغولا بخدمة الولادة. قال: ترزق العمر، لاترزق رونق الدرس، وكان كذلك، فإنه كان يسكن فى أكثر أوقاته فى القرى ولم ينتظم له الدرس Syaikhul Imamil Ajall Syaikhul Aimmah Al-Khulwaniy, karena suatu peristiwa yang menimpa dirinya, maka berpindah untuk beberapa lama, dari Bochara kesuatu pedesaan.

Semua muridnya berziarah kesana kecuali satu orang saja, yaitu syaikhul imam Al-qadli Abu Bakar Az-Zarnujiy. Setelah suatu saat bisa bertemu, beliau bertanya: “kenapa engkau tidak menjengukku? Jawabnya : “Maaf tuan, saya sibuk merawat ibuku” beliau berkata: “Engkau dianugrahi panjang usia, tetapi tidak mndapat anugrah buah manis belajar.” Lalu kenyataanya seperti itu, hingga sebagian banyak waktu Az-Zarnujiy digunakan tinggal di pedesaan yang membuatnya kesulitan belajar.

فمن تأذى منه أستاذه يحرم بركة العلم ولا ينتفع بالعلم إلا قليلا. [إن الـمـعلم والطـبيب كـلاهـما! لا ينصحـان إذا هـما لم يكــرما] [فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه! واقنع بجهلك إن جفوت معلما] Barang siapa melukai hati sang gurunya, berkah ilmunya tertutup dan hanya sedikit kemamfaatannya.

sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut

• terimalah penyakitmu, bila kau acuh doktermu dan terimalah bodohmu, bila kau tentang sang guru حكى أن الخليفة هارون راشيد بعث ابنه إلى الأصمعى ليعلمه العلم والأدب فرآه يوما يتوضأ ويغسل رجله، وابن الخليفة يصب الماء على رجله، فعاتب الأصمعى [فى ذلك] بقوله: إنما بعثت إليك لتعلمه وتؤدبه فلماذا لم تأمره بأن يصب الماء بإحدى يديه، ويغسل بالأخرى رجلك؟ Suatu hikayat : Khalifah Harun Ar-Rasyid mengirim putranya kepada Al-Ashma’iy agar diajar ilmu dan adab.

Pada suatu hari, Khalifah melihat Al-Ashma’iy berwudlu dan membasuh sendiri kakinya, sedang putra khalifah cukup menuang air pada kaki tersebut. Maka, Khalifahpun menegur dan ujarnya : “Putraku saya kirim kemari agar engkau ajar dan didik; tapi mengapa tidak kau perintahkan agar satu tangannya menuang air dan tangan satunya lagi membasuh kakimu?” • Memulyakan Kitab ومن تعظيم العلم: تعظيم الكتاب، فينبغى لطالب العلم أن لا يأخذ الكتاب إلا بطهارة.

وحكىعن الشيخ شمس الأئمة الحلوانى رحمه الله تعالى أنه قال: إنما نلت هذا العلم بالتعظيم، فإنى ما أخذت الكاغد إلا بطهارة. والشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسى كان مبطونا فى ليلة، وكان يكرر، وتوضأ فى تلك الليلة سبع عشرة مرة لأنه كان لا يكرر إلا بالطهارة، وهذا لأن العلم نور والوضوء نور فيزداد نور العلم به. Termasuk arti mengagungkan ilmu, yaitu memulyakan kitab, karena itu, sebaiknya pelajar jika mengambil kitabnya itu selalu dalam keadaan suci.

Hikayat, bahwa Syaikhul islam Syamsul Aimmah Al-Khulwaniy pernah berkata : “Hanya saya dapati ilmu ilmuku ini adalah dengan mengagungkan. Sungguh, saya mengambil kertas belajarku selalu dalam keadaan suci.

Syaikhul Imam Syamsul Aimmah As-sarkhasiy pada suatu malam mengulang kembali pelajaran-pelajarnnya yang terdahulu, kebetulan terkena sakit perut. Jadi sering kentut. Untuk itu ia melakukan 17 kali berwudlu dalam satu malam tersebut, karena mempertahankan supaya belajar dalam keadaan suci.

sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut

Demikianlah sebab ilmu itu cahaya, wudlupun cahaya. Dan cahaya ilmu akan semakin cemerlang bila di barengi cahaya berwudlu. ومن التعظيم الواجب للعالم أن لا يمد الرجل إلى الكتاب ويضع كتاب التفسير فوق سائر الكتب [تعظيما] ولا يضع شيئا آخر على الكتاب.

Termasuk memulykan yang harus dilakukan, hendaknya jangan membentangkan kaki kearah kitab. Kitab tafsir letaknya diatas kitab-kitab lain, dan jangan sampai menaruh sesuatu diatas kitab. وكان أستاذنا الشيخ برهان الدين رحمه الله تعالى يحكى عن شيخ من المشايخ: أن فقيها كان وضع المحبرة على الكتاب، فقال له [بالفارسية]: برنيايى Guru kita Burhanuddin pernah membawakan cerita dri seorang ulama yang mengtakan ada seoranag ahli fikih meletakan botol tinta di atas kitab.

Ulama itu sraya berkata : “Tidak bermanfaat ilmumu. وكان أستاذنا القاضى الإمام الأجل فخر الدين المعروف بقاضى خان رحمه الله تعالى يقول: إن يرد بذلك الاستخفاف فلا بأس بذلك والأولى أن يحترز عنه. Guru kita Qodli Fakhrul Islam yang termasyur dengan Qodli Khan pernah berkata: “Kalau yang demikian itu tidak dimaksud meremehkan, maka tidak mengapalah.

Namun lebih baiknya disingkiri saja.” ومن التعظيم: أن يجود كتابة الكتاب ولا يقرمط ويترك الحاشية إى عند الضرورة. ورأى أبو حنيفة رحمه الله تعالى كتابا يقرمط فى الكتابة فقال: لا تقرمط خطك، إن عشت تندم وإن مت تشتم.

يعنى إذا شخت وضعف نور بصرك ندمت على ذلك. وحكى عن الشيخ الإمام مجد الدين الصرخكى، حكى أنه قال: ما قرمطنا ندمنا، وما انتخبنا ندمنا، وما لم نقابل ندمنا Termasuk pula arti mengagungkan, hendak menulis kitab sebaik mungkin.

Jangan kabur, jangan pula membuat catatan penyela/penjelas yang membuat tulisan kitab tidak jelas lagi, kecuali terpaksa harus dibuat begitu. Abu hanifah pernah mengetahui seorang yang tidak jelas tulisannya, lalu ujarnya: “Jangan kau bikin tulisanmu tidak jelas, sedang kau kalau ada umur panjang akan hidup menyesal, dan jika mati akan dimaki.” Maksudnya, jika kau semakin tua dan matamua rabun, akan menyesali perbuatanmua sendiri itu.

Diceritakan dari Syaikhul Imam Majduddin Ash-Shorhakiy pernah berkata: “Kami menyesal;I tulisan yang tidak jelas, catatan kami yang pilih-pilih dan pengetahuan yang tidak kami bandingkan dengan kitab lain.” وينبغى أن يكون تقطيع الكتاب مربعا، فإنه تقطيع أبى حنيفة رحمه الله تعالى، وهو أيسر على الرفع والوضع والمطالعة Sebaiknya format kitab itu persegi empat, sebagaimana format itu pulalah kitab-kitab Abu Hanifah.

Dengan format tersebut, akan lebih memudahkan jika dibawa, diletakkan dan di muthalaah kembali. وينبغى أن لا يكون فى الكتابة شيئ من الحمرة، فإنه من صنيع الفلاسفة لا صنيع السلف، ومن مشايخنا كرهوا استعمال المركب الأحمر. Sebaiknya pula jangan ada warna merah didalam kitab, karena hal itu perbuatan kaum filsafat bukan ulama salaf. Lebih dari itu ada diantara guru-guru kita yang tidak suka memakai kendaraan yang berwarna merah. • Menghormati Teman ومن تعظيم العلم: تعظيم الشركاء [فى طلب العلم والدرس] ومن يتعلم منه.

والتملق مذموم إلا فى طلب العلم. فإنه ينبغى أن يتملق لأستاذه وشركائه ليستفيد منهم Termasuk makna mengagungkan ilmu pula, yaitu menghormati teman belajar dan guru pengajar. Bercumbu rayu itu tidak dibenarkan, selain dalam menuntut ilmu. Malah sebaliknya di sini bercumbu rayu degnan guru dan teman sebangku pelajarannya. • Sikap Selalu Hormat Dan Khidmah وينبغى لطالب العلم أن يستمع العلم والحكمة بالتعظيم والحرمة، وإن سمع مسألة واحدة sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut حكمة واحدة ألف مرة.

وقيل: من لم يكن تعظيمه بعد ألف مرة كتعظيمه فى أول مرة فليس بأهل العلم. Hendaknya penuntut ilmu memperhatikan segala ilmu dan hikmah atas dasar selalu mengagungkan dan menghormati, sekalipun masalah yang itu-itu saja telah ia dengar seribu kali.

Adalah dikatakan : “Barang siapa yang telah mengagungkannya setelah lebih dari 1000 kali tidak sebagaimana pada pertama kalinya, ia tidak termasuk ahli ilmu.” • Jangan Memilih Ilmu Sendiri وينبغى لطالب العلم sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut لا يختار نوع العلم بنفسه، بل يفوض أمره إلى الأستاذ، فإن الأستاذ قد حصل له التجارب فى ذلك، فكان أعرف بما ينبغى لكل واحد وما يليق بطبيعته.

Hendaklah sang murid jangan menentukan pilihan sendiri terhadap ilmu yang akan dipelajari. Hal itu dipersilahkan sang guru untuk menentukannya, karena dialah yang telah berkali-kali melakukan percobaan serta dia pula yang mengetahui ilmu yang sebaiknya diajarkan kepada seseorang dan sesuai dengan tabiatnya. وكان الشيخ الإمام الأجل الأستاذ برهان الحق والدين رحمه الله تعالى يقول: كان طلبة العلم فى الزمان الأول يفوضون أمرهم فى التعلم إلى اساتذهم، وكانوا يصلون إلى مقصودهم ومرادهم، والآن يختارون بأنفسهم، فلا يحصل مقصودهم من العلم والفقه.

Syaikhul Imam Agung Ustadz Burhanul Haq Waddin ra. Berkata: “Para siswa dimasa dahulu dengan suka rela menyerahkan sepenuhnya urusan-urusan belajar kepada gurunya, ternyata mereka peroleh sukses apa yang di idamkan; tetapi sekarang pada menentukan pilihan sendiri, akhirnyapun gagal cita-citanya dan tidak bisa mendapatkan ilmu dan fihq.” وكان يحكى أن محمد بن إسماعيل البخارى رحمه الله تعالى كان بدأ بكتابة الصلاة على محمد بن الحسن رحمه الله، فقال له محمد بن الحسن: إذهب وتعلم علم الحديث، لما روى أن ذلك العلم أليق بطبعه، فطلب علم الحديث فصار فيه مقدما على جميع أئمة الحديث Hikayat orang, bahwa Muhammad bin Ismail Al-Bukhariy pada mulanya adalah belajar shalat kepada Muhammad Ibnul Hasan.

Lalu sang guru ini memerintahkan kepadanya : “Pergilah belajar ilmu hadist! “setelah mengetahui justru ilmu inilah yang lebih sesuai untuk Bukhariy.

Akhirnya pun ia belajar hadist hingga menjadi imam hadist paling terkemuka. • Jangan Duduk Terlalu Dekat Dengan Guru وينبغى لطالب العلم أن لايجلس قريبا من الأستاذ عند السبق بغير ضرورة، بل ينبغى أن يكون sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut وبين الأستاذ قدر القوس فإنه أقرب إلى التعظيم.

Diwaktu belajar, hendaklah jangan duduk terlalu mendekati gurunya, selain bila terpaksa. Duduklah sejauh antar busur panah. Karena dengan begitu, akan terlihat mengagungkan sang guru. • Menyingkiri Akhlak Tercela وينبغى لطالب العلم أن يحترز عن الأخلاق الذميمة، فإنها كلاب معنوية، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. وإنما يتعلم الإنسان بواسطة ملك. والأخلاق الذميمة تعرف فى كتاب الأخلاق وكتابنا هذا لا يحتمل بيانها.

[وليحترز] خصوصا عن التكبر ومع التكبر لا يحصل العلم. قيل: العلم حرب [للفتى] المتعالى كالسيل حرب للمكان العالى قيل: بجـد لا بجــد كــل مـجــد فهل جد بلا جد بمجدى فكم من عبد يقوم مقام حر وكم حر يقوم مقام عبد Pelajar selalu memnjaga dirinya daripada akhlak-akhlak yang tercela. Karena akhlak buruk itu ibarat anjing. Rasulullah saw bersabda: “Malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya terdapat gambar atau anjing”. Padahal orang belajar itu dengan perantara malaikat.

Dan terutama yang disingkiri adalah sikap takabur dan sombong. Syai’ir dikatakan: • Kesungguhan Hati ثم لا بد من الجد والمواظبة والملازمة لطالب العلم، وإليه الإشارة فى القرآن بقوله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة.

وقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا Selain itu semua, pelajar juga harus bersungguh hati dalam belajar serta kontinu (terus-terusan). Seperti itu pula di tunjukkan firman Allah: “Dan Orang-orang yang mencari keridhaan Kami, niscaya Kami tunjukkan mereka kepada jalan-jalan Kami” (Surat 29, Al-Ankabut 69).

وقيل: من طلب شيئا وجد وجد، ومن قرع الباب ولج ولج. وقيل: بقدرما تتعنى تنال ما تتمنى. Ada dikatakan pula : “siapa sungguh-sungguh dalam mencari sesuatu pastilah ketemu” “Brangsiapa mengetuk pintu bertubi-tubi, pasti dapat memasuki”.

ada dikatakan lagi: “Sejauhmana usahamu, sekian pula tercapai cita-citamu” وقيل: يحتاج فى التعلم والتفقه إلى جد ثلاثة: المتعلم، والأستاذ، والأب، إن كان فى الأحياء Ada dikatakan : “Dalam mencapai kesuksesan mempelajari ilmu dan fiqh itu diperlukan kesungguhan tiga fihak. Yaitu guru, pelajar dan wali murid jika masih ada.” أنشدنى الشيخ الإمام الأجل الأستاذ سديد الدين الشيرازى للشافعى رحمهما الله: الجـــد يــدنـى كــل أمـر شـاسـع والـجــد يفــتـح كــل باب مــغـلـق وأحق خلق الله تعالى بالهم امرؤ ذو هــمـة يــبلـى بـعــيـش ضـيـق ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق لكن من رزق الحجا حرم الغنى ضـدان يــفـــتـرقــان أى تــفــرق Syi’ir gubahan Asy-Syafi’iy dikemukan kepadaku oleh Al Ustadz Sadiduddin Asy-Syairaziy: • Tak kulihat aib orang sebagai cela, bagaikan orang kuasa yang tak mau memenuhi apa mestinya.

Pelajar pula harus sanggup tidak tidur bermalam-malam sebagaimana ولا بد لطالب العلم من سهر الليالى كما قال الشاعر: بقـدر الـكــد تكــتـسـب المـعالى ومـن طـلـب الـعـلى سـهـر اللـيالى تــروم الــــعــز ثـم تنــام لــــيلا يغوص فى البحر مـن طلب اللآلى علـو الـكــعـب بالهـمـم الـعـوالى وعـن الـــمـرء فـى ســهـر اللـيالى تركــت الــنوم ربى فى اللــيالى لأجــل رضـاك يامــولـى الـمـوالى ومــن رام الــعـلى مـن غـير كد أضاع الـعـمـر فى طـلب المـحــال فــوفـقـنى إلـى تحــصــيل عـلـم وبلـغــنـى إلـى أقــصـى الـمـعــالى قيل: اتخذ الليل جملا تدرك به أملا kata penyair: • Jadikanlah malam, unta tunggangann buat kau dapat, yang kau citakan قال المصنف وقد اتفق لى نظم فى هذا المعنى شعر: مـن شاء أن يحـتوى آماله جـملا فلـيتـخـذ لــيله فـى دركــها جــمـلا إقلل طعامك كى تحظى به سهرا إن شئت يا صاحبى أن تبلغ الكملا وقيل: من أسهر نفسه بالليل، فقد فرح قلبه بالنهار.

Pengarang sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut berkata : I ada Nadzam yang sema’na dengan syi’ir-syi’ir di atas, yaitu: • kontinuitas dan mengulang pelajaran. ولا بد لطالب العلم من المواظبة على الدرس والتكرار فى أول الليل وآخره، فإن ما بين العشائين، ووقت السحر، وقت مبارك. Tidak boleh tidak, pelajar harus dengan kontinyu sanggup dan mengulangi pelajaran yang telah lewat. Hal itu dilakukan pada awal waktu malam, akhir waktu malam.

Sebab waktu diantara maghrib dan isya, demikian pula waktu sahur puasa adalah membawa berkah. قيل فى هذا المعنى: يا طالب العـلم باشـر الورعا وجـانب الـنوم واترك الشبعـا وداوم على الدرس لا تفارقه فإن العلم بالدرس قام وارتفعا – hai pelajaran, patuhilah waro’ singkiri tidur, dari perut kenyang • langgengkan pelajar, jangan kau rusak dengan belajar, ilmu tegak dan makin menanjak فيغتنم أيام الحداثة وعنفوان الشباب، كما قيل: بقـدر الـكــد تعــطى ما تروم فـمــن رام المـنى لــيلا يقـوم وأيام الـحــداثـة فـاغـتـنـمـهـا ألا إن الــحــــــداثــة لاتــدوم Hendaknya pula mengambil kesempatan masa muda dan awal remajanya.

Syi’ir mengemukakan: • Menyantuni Diri قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولا تبغض نفسك فى عبادة الله تعالى فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وقال عليه السلام: نفسك مطيتك فارفق بها Jangan membuat dirinya sendiri bersusah payah, hingga jadi lemah dan tak mampu berbuat apa-apa. Ia harus selalu menyantuni dirinya sendiri. Kesantunan itu mendasari kesuksesan segala hal.

Rasulullah saw. Bersabda: “Ingatlah, bahwa islam itu agama yang kokoh. Santunilah dirimu dalam menunaikan tugas agama, jangan kau buat dirimu sengsara lantaran ibadahmu kepada Allah. Karena orang yang telah hilang kekuatannya itu, tiada bisa memutus bumi dan tiada pula kendaraan tunggangannya.” Nabi saw bersabda : “dirimu itu kendaraanmu, maka santunilah ia.” • Cita-cita Luhur فلا sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut لطالب العلم من الهمة العالية فى العمل، فإن المرء يطير بهمته كالطير يطير بجناحيه.

وقال أبو الطيب رحمه الله: على قدر أهل العزم تأتى العـزائم وتأتى على قـدر الكـرام المكارم وتعظم فى عين الصغير صغارها وتصغر فى عين العظيم العظائم Pelajar harus luhur cita-citanya dalam berilmu. Manusia itu akan terbang dengan cita-citanya, sebagaimna halnya burung terbang dengan kedua sayapnya. Abuth-Thoyyib berucap: • Barang kecil tampaknya besar, dimata orang bercita kecil Barang besar dimata oarang bercita besar, tampaknya kecil والركن فى تحصيل الأشياء الجد والهمة العالية، فمن كانت همته حفظ جميع كتب محمد بن الحسن، واقترن بذلك الجد والمواظبة، فالظاهر أنه يحفظ أكثرها أو نصفها، فأما إذا كانت له همة عالية ولم يكن له جد، أو كان له جد ولم تكن له همة عالية لا يحصل له العلم إلا قليلا.

Pangkal kesuksesan adalah kesungguhan dan himmah yang luhur. Barang siapa berhimmah menghapalkan seluruh kitab Muhammad Ibnul Hasan, lagi pula disertai usaha yang sungguh-sungguh dan tak kenal berhenti, maka menurut ukuran lahir pasti akan bisa menghafal sebagian besar atau separohnya.

Demikian pula sebaliknya, bila ita-citanya tinggi tapi tidak ada kesungguhan berusaha, atau sungguh-sungguh tetapi tidak bercita-cita tinggi, maka hanya sedikit pula ilmu yang berhasil didapatkannya. وذكر الشيخ الامام الأجل الأستاذ رضى الدين النيسابورى فى كتاب مكارم الأخلاق أن ذا القرنين لما أراد أن يسافر ليستولى على المشرق والمغرب، شاور الحكماء وقال: كيف أسافر بهذا القدر من الملك، فإن الدنيا قليلة فانية، وملك الدنيا أمر حقير، فليس هذا من علو الهمة. فقال الحكماء: سافر ليحصل لك ملك الدين والآخرة.

فقال: هذا أحسن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالى الأمور ويكره سفسافها. وقيل : فلا تعجل بأمرك واستدمه فما صلى عصاك كمستديم Di dalam kitab Makarimul Akhlak, Syaikhul Imam Al-Ustadz Ridladdin mengemukakan, bahwa kaisar Dzul Qarnain dikala berkehendak menaklukan dunia timur dan barat bermusyawarah dengan para Hukama’ dan katanya : Bagaimana saya harus pergi untuk memperoleh kekuasaan dan kerajaan ini, padahal dunia ini hanya sedikit nilainya, fana dan hina, yang berarti ini bukan ita-cita luhur?

sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut

Hukama menjawab : “Pergilah Tuan, demi mendapat dunia dan akherat.” Kaisar menyahut: “Inilah yang baik.” Rasulullah saw. Bersabda : “Sungguh, Allah senang perkara-perkara yang luhur tetapi benci yang hina.’ Syi’ir dikatakan; • Jangan tergesa menangani perkaramu, senantiasalah begitu!

Takada yang bisa meluruskan tongkatmu, seperti yang meluruskannya selalu. قيل: قال أبو حنيفة رضى الله لأبى يوسف: كنت بليدا أخرجتك المواظبة، وإياك والكسل فإنه شؤم وآفة عظيمة. Ada dikatakan : Abu Hanifah berkata kepada Abu Yusuf : ” Hati dan akalmu tertutup. Tapi sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut bisa keluar dari belenggu itu dengan cara terus-terusanbelajar. Jauhilah malas-malas yang jahat dan petaka itu.” قال الشيخ الإمام أبو نصر الصفار الأنصارى: يا نفس يا نفس لا ترخى عن العمل فى البر والعدل والإحسان فى مهل فـكـل ذى عـمـل فى الخـير مـغـتبط وفـى بـلاء وشــؤم كــل ذى كــسـل Syaikh Abu Nashr Ash-Shoffar Al-Anshariy berkata: • Setiap yang beramal kebajikan, untung kan didapat Tapi yang bermalasan, tertimpa balak dan keparat.

قال المصنف: وقد اتفق لى فى هذا المعنى شعر: دعى نـفـسى الـتكــاسـل والـتـوانـى وإلا فـاثـــبــتـى فـى ذا الـــهـــوان فلم أر للـكــسـالـى اـلحـظ [ يعطى] ســوى نــدم وحــــرمــان الأمــانـى Ada syi’ir gubahanku yang semakna itu: • Usah sekuat Tenaga فينبغى أن يتعب نفسه على التحصيل والجد والمواظبة بالتأمل فى فضائل العلم، فإن العلم يبقى [ببقاء المعلومات] والمال يفنى، كما قال أمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله وجهه: رضـينا قسمة الجـبار فينا لـنا علم وللأعـداء مال فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال Hendaklah pelajar bersungguh-sungguh sampai terasa letih guna mencapai kesuksesan, dan tak kenal berhenti, dan dengan cara menghayati keutamaan ilmu.

Ilmu itu kekal, sedang harta adalah fana, seperti apa yang dikemukakan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib: • Dalam waktu singkat, harta jadi musna Namun ilmu, abaditak akan sirna والعلم النافع يحصل به حسن الذكر ويبقى ذلك بعد وفاته فغنه حياة أبدية. وأنشدنا الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين مفتى الأئمة الحسن بن على المعروف بالمرغينانى: الجـــاهـلـون مـوتـى قـبل مـوتـهــم والعـالمـون وإن ماتوا فأحياء Ilmu yang bermanfaat akan menjunjung tinggi nama seseorang, tetap harum namanya walaupun ia sudah mati.

Dan karena begitu, ia dikatakan selalu hidup abadi. Syaikhul Ajall Al-Hasan bin Ali Al-Marghibaniy membawakan syi’ir buat kami: • Orang bodoh, jalan di bumi, mati hukumnya Dikira hidup, nyatanya mati وأنشدنى أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين رحمة الله عليه شعرا: ذا العلم أعلى رتبة فى المــــــــراتب ومن دونه عز العلى فـى المواكــب فذو العلم يبقــى عزه متضــاعفـــــــا وذو الجهل بعد الموت فـى الترائب فـهــيات لا يرجــو مـداه مـن ارتـقى رقى ولى الملك والـى الكــــــــتائب سأملى عليكــم بعض ما فيه فاسمعوا فبى حصر عن ذكر كـل المــــناقب هو النور كل النور يهدى عن العمى وذو الجهل مر الدهر بين الغــياهب؛ هو الـذروة الشماء تحمى مـــن التجا إليها ويمشى آمـــــنا فـى الـــنـوائب به ينتجــــى والناس فى غفلاتـــــهـم به يرتجـــــى والـروح بين الترائب به يشفع الإنسان مــن راح عاصـــيا إلى درك النيران شـر العـــــــواقب فمن رامه رام المآرب كلــــــــــــــها ومـــــن حازه قد حاز كـل المطالب هو المنصب العالى يا صاحب الحجا إذا نلته هون بفــــــــوت المـناصب فإن فاتك الدنيا وطيب نعيمـــــــــــها [ فغمض] فإن العلم خير المواهب Syakhul Islam Burhanuddin membawakan Syi’ir buat kita : • bila engkau meninggalkan dunia dengan segala nikmatnya pejamkan mata, cukuplah ilmu jadi anugrah terharga وقيل فى هذا المعنى: إذا مـــــــا اعتز ذو علم بعــــــــــلم فعلم الفقــــــــه أولـــــــــى باعتزاز فكـــــــــــم طيب يفوح ولا كــمسك وكــــــــــــم طير يطير ولا كبازى Syi’ir gubahan sebagian para ulama’ dibawakan buatku: • Curahkan dirimu, mempelajari yang belum tahu Awal bahagia, akhirpun bahagia, itulah ilmu وكفى بلذة العلم والفقه والفهم داعيا وباعثا للعاقل على تحصيل العلم.

Bagi orang yang berakal, telah cukuplah merasa terpanggil Menuju kesuksesan berilmu oleh sebagaimana kelezatan-kelezatan ilmu, fiqh dan kebahagian yang timbul bila sedang faham terhadap suatu masalah.

• Sebab Kemalasan وقد يتولد الكسل من كثرة البلغم والرطوبات، Sikap sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut itu bisa timbul akibat dari lendir dahak atau badan berminyak yang disebabkan orang terlalu banyak makan. وطريق تقليله، تقليل الطعام.قيل: اتفق سبعون طبيبا على أن النسيان من كثرة البلغم، وكثرة البلغم من كثرة شرب الماء، وكثرة شرب الماء من كثرة الأكل، Adapun cara mengurangi dahak itu sendiri adalah bisa dilakukan dengan cara mengurangi makan.

Ada dikatakan: “tujuh puluh orang Nabi sependapat bahwa sering lupa itu akibat dahak terlalu banyak, dahak terlalu banyak karena minum terlalu banyak, dan biasa adanya minum terlalu banyak itu karena makan yang terlalu banyak pula.” والخبز اليابس يقطع البلغم، وكذلك أكل الزبيب على الريق، ولا يكثر منه، حتى لايحتاج إلى شرب الماء فيزيد البلغم.

Makan roti kering dn menelan buah anggur kering dapat juga menghilangkan dahak. Namun jangan terlalu banyak, agar tidak mengakibatkan ingin minum, sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut kesudahannya memperbanyak lendir dahak pula. والسواك يقلل البلغم، ويزيد الحفظ والفصاحة، فإنه سنة سنية، تزيد فى ثواب الصلاة، وقراءة القرآن، Bersiwak juga dapat menghilangkan dahak pula. Disamping memperlancar hafalan dan kefasihan lisan. Demikianlah, perbuatan itu termasuk sunah Nabi yang bisa memperbesar pahala ibadah sahlat dan membaca Al-Qur’an.

وكذا القيء يقلل البلغم والرطوبات Muntah juga dapat mengurangi lendir dahak, dan mengurangi perminyakan badan (yang disebabkan makan terlalu banyak). • Cara Mengurangi Makan وطريق تقليل الأكل التأمل فى منافع قلة الأكل هى: الصحة والعفة والإيثار. وقيل فيه شعر: فعار ثم عار ثم عار شقاء المرء من أجل الطعام وعن النبى عليه السلم أنه قال: ثلاثة يبغضهم الله من غير جرم: الأكول والبخيل والمتكبر Cara mengurangi makan bisa dilakukan dengan cara menghayati faedah dan mamfaat yang timbul dari makan sedikit.

Antara lain adalah badan sehat, lebih terjaga dari yang haram dan berarti pula ikut memikirkan nasib orang lain. Dalam hal ini ada syi’ir menyebutkan : • celaka, celaka dan celaka karena makan, manusia jadi celaka Hadist Nabi Saw.

Menyebutkan : “tiga orang yang di benci Allah bukan karena ia berdosa, yaitu orang pelahap makan, orang kikir dan orang sombong. وتأمل فى مضار كثرة الأكل وهى: الأمراض وكلالة الطبع، وقيل: البطنة تذهب الفطنة.

حكى عن جالينوس أنه قال: الرمان نفع كله، والسمك ضرر كله، وقليل السمك خير من كثرة الرمان. وفيه أيضا: إتلاف المال، والأكل فوق الشبع ضرر محض ويستحق به العقاب ودار الآخرة، والأكول بغيض فى القلوب.

Bisa pula dengan cara menghayati madlarat yang timbul dari akibat makan terlalu banyak, antara lain sakitdan tolol.

sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut

Ada dikatakan: “Perut kenyang, kecerdasan hilang”. Ada dikatakan ucapan galinus sebagai berikut: “Semua buah delima bermamfaat, semua ikan laut madlarat. Tetapi masih lebih bagus makan ikan laut sedikit, daripada delima tapi banyak, karena bisa menghabiskan harta. Makan lagi setelah perut kenyang hanyalah membawa madlarat, dan mendatangkan siksa kelak diakherat.

Orang terlalu banyak makan itu dibenci setiap orang.” وطريق تقلييل الأكل: أن يأكل الأطعمة الدسمة ويقدم فى الأكل الألطف والأشهى، ولايأكل مع الجائع إلا إذا كان له غرض صحيح، بأن يتقوى به على الصيام والصلاة والأعمال الشاقة فله ذلك. Caranya lagi untuk mengurangi makan, adalah dengan makanan yang berlemak atau berzat pemuak.

Makan mana yang lebih lembut dan disukai terlebih dahulu. Dan jangan bersama-sama orang yang sedang lapar sekali selain bila hal itu justru harus dilakukan karena bertujuan bak.

Misalnya agar kuat berpuasa, mengerjakan shalat atau perbuatan-perbuatan lain yang berat, bolehlah dilakukan. فصل فى بداية السبق وقدره وترتيبه FASAL VI PERMULAN BELAJAR UKURAN BELAJAR DAN TATA TERTIBNYA • Hari Mulai Belajar كان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين رحمه الله يوقف بداية السبق على يوم الأربعاء، وكان يروى فى ذلك حديثا ويستدل به ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيئ بدئ يوم الأربعاء إلا وقد تم Guru kita Syaikhul Islam Burhanuddin memulai belajar tepat Pada hari rabu.

Dalam hal ini beliau telah meriwayatkan sebuah hadist sebagai dasarnya, dan ujarnya: Rasulullah saw bersabda: ” tiada lain segala sesuatu yang di mulai pada hari rabu, kecuali akan menjadi sempurna.” وهكذا كان يفعل أبى. وكان يروى هذا الحديث عن أستاذه الشيخ الإمام الأجل قوام الدين أحمد بن عبد الرشيد رحمه الله Dan seperti ini pula yang dikerjakan Abu Hanifah. Mengenai hadist di atas, beliau juga diriwayatkan dari guru beliau Syaikhul Imam Qawamuddin Ahmad bin Abdur Rasyid.

وسمعت ممن أثق به، أن الشيخ يوسف الهمذانى رحمه الله، كان يوقف كل عمل من الخير على يوم الأربعاء. Saya mendengar dari orang kepercayaanku, bahwa Syekh Abu Yusuf Al-Hamdani juga menepatkan semua perbuatan bagus pada hari rabu. وهذا لأن يوم الأربعاء يوم خلق فيه النور، وهو يوم نحس فى حق الكفار فيكون مباركا للمؤمنين. Demikianlah, karena pada hari rabu itu Allah menciptakan cahaya, dan hari itu pyla merupakan hari sial bagi orang kafir yang berarti bagi orang mukmin hari yang berkah.

• Panjang Pendeknya Pelajaran وأما قدر السبق فى الإبتداء: كان أبو حنيفة رحمه الله يحكى عن الشيخ القاضى الإمام عمر بن أبى بكر الزرنجرى رحمه الله أنه قال: قال مشايخنا رحمهم الله: ينبغى أن يكون قدر السبق للمبتدئ قدر ما يمكن ضبطه بالإعادة مرتين بالرفق ويزيد كل يوم كلمة حتى أنه وإن طال وكثر يمكن ضبطه بالإعادة مرتين، ويزيد بالرفق والتدريج، وأما إذا طال السبق فى الإبتداء واحتاج إلى الإعادة عشر مرات فهو فى الإنتهاء أيضا يكون كذلك، لأنه يعتاد ذلك، ولا يترك تلك الإعادة إلا بجهد كثير Mengenai ukuran seberapa panjang panjang yang baru dikaji, menurut keterangan Abu Hanifah adalah bahwa Syaikh Qadli Imam Umar bin Abu Bakar Az-Zanji berkata: guru-guru kami berkata: “sebaiknya bagi oarang yang mulai belajar, mengambil pelajaran baru sepanjang yang kira-kira mampu dihapalkan dengan faham, setelah diajarkannya dua kali berulang.

Kemudian untuk setiap hari, ditambah sedikit demi sedikit sehingga setelah banyak dan panjang pun masih bisa menghapal dengan paham pula setelah diulanga dua kali. Demikianlah lambat laun setapak demi setapak. Apabila pelajaran pertama yang dikaji itu terlalu panjang sehingga para pelajar memerlukan diulanganya 10 kali, maka untuk seterusnya sampai yang terakhirpun begitu.

Karena hal itu menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan kecuali dengan susah payah.” وقد قيل: السبق حرف، والتكرار ألف Ada dikatakan: “pelajaran baru satu huruf, pengulangannya seribu kali.” • Tingkat Pelajaran Yang Di Dahulukan وينبغى أن يبتدئ بشيئ يكون أقرب إلى فهمه، وكان الشيخ الإمام الأستاذ شرف الدين العقيلى رحمه الله يقول: الصواب عندى فى هذا ما فعله مشايخنا رحمهم الله، فإنهم كانوا يختارون للمبتدئ صغارات المبسوط لأنه أقرب إلى الفهم والضبط، وأبعد من الملالة، وأكثر وقوعا بين الناس.

Sebaiknya dimulai dengan pelajaran-pelajaran yang dengan mudah telah bisa di fahami. Syaikhul Islam Ustadz Syarifuddin Al-Uqaili berkata; “Menurut saya, yang benar dalam masalah ini adalah seperti yang telah dikemukakan oleh para guru kita. Yaitu untuk murid yang baru, mereka pilihkan kitab-kitab yang ringkas/kecil. Sebab dengan begitu akan lebih mudah di fahami dan di hapal, serta tidak membosankan lagi pula banyak terperaktekan. • Membuat Catatan وينبغى أن يعلق السبق بعد الضبط والإعادة كثيرا، فإنه نافع جد Sebaiknya sang murid membuat catatan sendiri mengenai pelajaran-pelajaran yang sudah di fahami hafalannya, untuk kemudian sering diulang-ulang kembali.

Karena dengan cara begitu, akan bermanfaat sekali. ولا يكتب المتعلم شيئا لا يفهمه، فإنه يورث كلالة الطبع ويذهب الفطنة ويضيع أوقاته. Jangan sampai menulis apa saja yang ia sendiri tidak tahu maksudnya, karena hal ini akan menumpulkan otak dan waktupun hilang dengan sia-sia belaka.

• Usaha Memahami Pelajaran وينبغى أن يجتهد فى الفهم عن الأستاذ بالتأمل وبالتفكر وكثرة التكرار، فإنه إذا قل السبق وكثرة التكرار والتأمل يدرك ويفهم. قيل: حفظ حرفين، خير من سماع وقرين، وفهم حرفين خير من حفظ سطرين. وإذا تهاون فى الفهم ولم يجتهد مرة أو مرتين يعتاد ذلك فلا يفهم الكلام اليسير Pelajar hendaknya mencurahkan kemampuannya dalam memahami pelajaran dari sang guru, atau boleh juga dengan cara diangan-angan sendiri, di fikir-fikir dan sering diulang-ulang sendiri.

Karena bila pelajaran yang baru itu hanya sedikit dan sering diulang-ulang sendiri, akhirnyapun dapat dimengerti. Orang berkata : “Hafal dua huruf lebih bagus daripada mendengarkan saja dua batas pelajaran. Dan memahami dua huruf lebih baik daripada menghapal dua batas pelajaran.

Apabila seseorang telah pernah satu atau dua kali mengabaikan dan tidak mau berusaha, maka menjadi terbisakan, dan menjadi tidak bisa memahami kalimat yang tidak panjang sekalipun. • Berdo’a فينبغى أن لا يتهاون فى الفهم بل يجتهد ويدعو الله ويتضرع إليه فإنه يجيب من دعاه، ولا يخيب من رجاه. وأنشدنا الشيخ الأجل قوام الدين حماد بن إبراهيم بن إسماعيل الصفار الأنصارى إملاء للقاضى الخليل بن أحمد الشجرى فى ذلك شعرا: أخدم العلم خدمـــــــة المستفيد وأدم درسه بفعل حـــــــميد وإذا مـــــــا حفظت شيئا أعده ثم أكده غاية التأكــــــــــــيد كى لا يزول ثم علقه كى تعود إليه وإلى درسه على التأبيد فإذا ما أمنت مــــــــــــنه فواتا فانتدب بعده لشيئ جــــــديد مع تكرار ما تقدم مــــــــــــنه واقتناء لشأن هـــــذا المـزيد ذاكــــــــر الناس بالعلوم لتحيا لا تكن من أولى النهى ببعيد إذا كتمت العلوم أنسيت حــتى لا ترى غير جـــــاهل وبليد ثم ألجمت فـــــــى القيامة نارا وتلهبت بالعـــــــذاب الشديد Hendaknya pula, dengan sungguh-sungguh memanjatkan do’a kepada Allah dan meratap serta meronta.

Allah pasti mengabulkan do’a yang di mohonkan, dan tidak mengabaikan orang yang mengharapkan. Sya’ir Imlak Al-Qadli Al-Khalil Asy-Syajarzi dibawakan kepada kami oleh guru kami syaikh Qawamuddin Hammad bin Ibrahim bin ismail As-Shaffar, sebagai berikut : • Mudzakarah Munadharah Dan Mutharahah ولا بد لطالب العلم من المذاكرة، والمناظرة، والمطارحة، فينبغى أن يكون كل منها بالإنصاف والتأنى والتأمل، ويتحرز عن الشغب [والغضب]، فإن المناظرة والمذاكرة مشاورة، والمشاورة إنما sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut لاستخراج الصواب وذلك إنما يحصل بالتأمل والتأنى والإنصاف، ولا يحصل بالغضب والشغب.

Seorang pelajar seharusnya melakukan Mudzakarah (forum saling mengingatkan), munadharah (forum saling mengadu pandangan) dan mutharahah (diskusi). Hal ini dilakukan atas dasar keinsyafan, kalem dan penghayatan serta menyingkiri hal-hal yang berakibat negatif. Munadharah dan mudzakarah adalah cara dalam melakukan musyawarah, sedang permusyawaratan itu sendiri dimaksudkan guna mencari kebenaran.

Karena itu, harus dilakukan dengan penghayatan, kalem dan penuh keinsyafan. Dan tidak akan berhasil, bila dilaksanakan dengan cara kekerasan dan berlatar belakang yang tidak baik. فإن كانت نيته من المباحثة إلزام الخصم وقهره، فلا تحل، وإنما يحل ذلك لإظهار الحق.

والتمويه والحيلة لا يجوز فيها، إلا إذا كان sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut متعنتا، لا طالبا للحق. وكان محمد بن يحيى إذا توجه عليه الإشكال ولم يحضره الجواب يقول: ما ألزمته لازم، وأنا فيه ناظر، وفوق كل ذى علم عليم. Apabila di dalam pembahasan itu dimaksudkan untuk sekedar mengobarkan perang lidah, maka tidak diperbolehkan menurut agama. Yang diperbolehkan adalah dalam rangka mencari kebenaran. Bicara berbelit-belit dan membuat alasan itu tidak diperkenankan, selama musuh bicaranya tidak sekedar mencari kemenangan dan masih sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut mencari kebenaran.

Bila kepada Muhammad bin Yahya diajukan suatu kemuskilan yang beliau sendiri belum menemukan pemecahannya, maka ia katakan : “pertanyaan anda saya catat dahulu untuk kucari pemecahannya. Diatas orang berilmu, masih ada yang lebih banyak ilmunya.” وفائدة المطارحة والمناظرة أقوى من فائدة مجرد التكرار لأن فيه تكرارا وزيادة. وقيل: مطارحة ساعة، خير من تكرار شهر. لكن إذا كان [مع] منصف سليم الطبيعة. وإياك والمذاكرة مع متعنت غير مستقيم الطبع، فإن الطبيعة متسرية، والأخلاق متعدية، والمجاورة مؤثرة.

Faedah mutharahah dan mudzakarah itu jelas lebih besar daripada sekedar mengulang pelajaran sendirian, sebab disamping berarti mengulang pelajaran, juga menambah pengetahuan yang baru. Ada dikatakan : “Sesaat mutharahah dilakukan, lebih bagus mengulang pelajaran sebulan. “Sudah tentu harus dilakukan dengan orang yang insaf dan bertabiat jujur. Awas jangan mudzakarah dengan orang yang sekedar mencari menang dalam pembicaraan semata, lagi pula bertabiat tidak jujur. Sebab tabiat itu suka merampas, akhlak mudah menjalar sedang perkumpulan pengaruhnya besar.

وفى الشعر الذى ذكره الخليل بن أحمد فوائد كثيرة، قيل: العلم من شرطه لمن خـــــدمه أن يجعل الناس كلهم خـــدمه Syi’ir yang dibawakan oleh Khalil bin ahmad di atas, telah banyak membawa petunjuk. Ada dikatakan : • Menggali Ilmu وينبغى لطالب العلم أن يكون متأملا فى جميع الأوقات فى دقائق العلوم ويعتاد ذلك، فإنما يدرك الدقائق بالتأمل، فلهذا قيل: تأمل تدرك. Pelajar hendaknya membiasakan diri sepanjang waktu untuk mengangan-angan dan memikirkan.

Karena itu, orang berkata : “angan-anganlah, pasti akan kau temukan.” ولا بد من التأمل قبل الكلام حتى يكون صوابا، فإن الكلام كالسهم، فلا بد من تقويمه قبل الكلام حتى يكون مصيبا. وقال فى أصول الفقه: هذا أصل كبير وهوأن يكون كلام الفقيه المناظر بالتأمل. قيل: رأس العقل أن يكون الكلام بالتثبت والتأمل. قال قائل شعرا: أوصيك فى نظم الكلام بخمسة إن كنت للموصى الشفيق مطيعا لا تغفلن سبب الكـــــلام ووقته والكيف والكــــم والمكان جميعا Tidak bisa tidak, agar omongan tepat itu harus terlebih dahulu di angan-angan sebelum berbicara.

Ucapan adalah laksana anak panah, dimana tepat pada sasaran bila dibidikan terlebih dahulu dengan mengangan-angan. Dalam Ushul Fiqh ada dikatakan bahwa mengangan-angan adalah dasar yang amat penting. Maksudnya, hendaklah ucapan ahli fiqh yang teliti itu terlebih dahulu harus diangan-angan. Ada diaktakan : “Modal akal ialah ucapan yang tidak sembarangan serta diangan-angan terlebih dahulu.” Lain orang berkata : • jangan sampai terlupa : apa sebabnya, kapan waktunya, bagaimana caranya, berapa panjangnya dimana tempatnya itulah semua.

ويكون مستفيدا فى جميع الأوقات والأحوال من جميع الأشخاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها اخذها. وقيل: خذ ما صفا، ودع ما كدر. وسمعت الشيخ الإمام الأجل الأستاذ فخر الدين الكاشانى يقول: كانت جارية أبى يوسف أمانة عند محمد [ بن الحسن] فقال لها: هل تحفظين أنت فى هذا الوقت عن أبى يوسف فى الفقه شيئا؟ فقالت: لا، إلا أنه كان يكرر ويقول: سهم الدور ساقط، فحفظ ذلك منها، وكانت تلك المسألة مشكلة على محمد فارتفع أشكاله بهذه الكلمة.

فعلم أن الإستفادة ممكنة من كل أحد. Seluruh waktunya dan dalam situasi bagaimanapun, pelajar hendaknya mengambil pelajaran dari siapapun. Rasulullah saw bersabda: “Hikmah itu barang hilangnya orang mukmin dimana asal ia temui supaya diambil juga.” Ada dikatakan: “Ambillah yang jernih tinggalkanlah yang keruh.” Saya mendengar ucapan Syaikhul Imam Ustadz Fakhrudin Al-Kasyani : “Adalah jariyah Abu Yusuf menjadi amanat buat Muhammad, lalu kepada Muhammad bertanya: Adakah sekarang saudari masih hafal sedikit tentang fiqh dari Abu Yusuf?

Jawabnya : ah, tidak tuan, hanya saya ketahui ia sering mengulang-ulang ilmunya dan pernah berkata: “Saham daur itu gugur tak dapat bagian. “Dengan itu Muhammad lalu menjadi hafal dan yang tadinya masalah saham daur terasa sulit bagi muhammad, sekarang sudah terpecahkan. Akhirnya tahulah bahwa belajar itu bisa dilaksanakan dari siapa saja.” ولهذا قال ابو يوسف حين قيل: بم أدركت العلم؟ قال: ما استنكفت من الإستفادة من كل أحد وما بخلت من الإفادة. وقيل لابن عباس رحمه الله: بم أدركت العلم؟ قال: بلسان سؤول، وقلب عقول.

Dikala kepada Abu Yusuf ditanyakan: “Dengan apakah tuan memperoleh ilmu? beliau menjawab: “Saya tidak merasa malu belajar dan tidak kikir mengajar”.

Ada ditanyakan kepada Ibnu Abbas ra : “dengan apakah tuan mendapat ilmu?” beliau menjawab : “Dengan lisan banyak bertanya dan hati selalu berpikir.” وإنما سمي طالب العلم: ما تقول، لكثرة ما كانوا يقولون فى الزمان الأول. ما تقول فى هذه المسألة؟. Adanya pelajar digelari dengan “Ma Taqulu” (Bagaimana keteranganmu) sebab pada masa dulu mereka amat terbiasa untuk mengucapakan “Bagaimana keterangan anda dalam masalah ini?” وإنما تفقه أبو حنيفة رحمه الله بكثرة المطارحة والمذاكرة فى دكانه حين كان بزازا.

فبهذا يعلم أن تحصيل العلم والفقه يجتمع مع الكسب. وكان أبو حفص الكبير يكتسب ويكرر العلوم، فإن كان لا بد لطالب العلم من الكسب لنفقة العيال وغيره فليكتسب وليكرر وليذاكر ولا يكسل.

Hanya dengan banyak mutharahah dan mudzakarah di kedainyalah, Abu Hanifah pedagang kain itu menjadi alim fiqh. Melihat kenyataan tersebut, kita bisa tahu bahwa menuntut ilmu dan fiqh itu bisa pula dilakukan bersama-sama dengan bekerja mencari uang. Abu Hafsh Al-Kabir sendiri bekerja sambil mengulang-ulang pelajarannya sendiri. Karena itu, apabila seorang pelajar harus juga mencarikan nafkah keluarga dan segenap tanggungannya, bisalah kiranya di tengah-tengah keasyikan bekerjanya itu sambil mempelajari sendiri pelajarannya dengan semangat dan segiat mungkin.

• Pembiayaan Untuk Ilmu وليس لصحيح العقل والبدن عذر فى ترك التعلم والتفقه، فإنه لا يكون أفقر من أبى يوسف، ولم يمنعه ذلك من التفقه. Orang yang kebetulan sehat badan dan pikirannya, tiada lagi alasan baginya untuk tidak belajar dan tafaqquh sebab tidak ada lagi yang lebih melarat daripada Abu Yusuf, tapi toh tidak pernah melupakan pelajarannya.

فمن كان له مال كثير فنعم المال الصالح للرجل الصالح، المنصرف فى طريق العلم. قيل لعالم: بم أدركت العلم؟ قال: بأب غني. لأنه كان ينتفع به أهل العلم والفضل، فإنه سبب زيادة العلم لأنه شكر على نعمة العقل والعلم، وإنه سبب الزيادة. قيل: قال أبو حنيفة رحمه الله: إنما أدركت العلم بالحمد والشكر، فكلما فهمت ووفقت على فقه وحكمة قلت: الحمد لله، فازداد علمى. Apabila seseorang kebetulan kaya raya, alangkah bagusnya bila harta yang halal itu di miliki orang shaleh.

Ada ditanyakan kepada seorang yang alim “dengan apa tuan mendapatkan ilmu?” lalu menjawabnya: “Dengan ayahku yang kaya. Dengan kekayaan itu, beliau berbakti kepada ahli ilmu dan ahli keutamaan”. Perbuatan seperti ini, berarti mensyukuri nikmat akal dan ilmu, yang hal itu menyebabkan bertambahnya ilmu. ada dikatakan orang, bahwa Abu Hanifah berucap: “Hanya saja kudapatkan ilmu dengan Bersyukur dan Hamdallah.

Tiap-tiap berhasil kufahami fiqh dan hikmah selalu saja kuucapkan Hamdalah. Dengan cara itu, jadi berkembanglah ilmuku.” • Bersyukur وهكذا ينبغى لطالب العلم أن يشتغل بالشكر باللسان والجنان والأركان والحال ويرى الفهم والعلم والتوفيق من الله تعالى ويطلب الهداية من الله تعالى بالدعاء له والتضرع إليه، فإن الله تعالى هاد من استهداه. Demikianlah, pelajar harus menyatakan syukurnya dengan lisan, hati, badan dan juga hartanya. Mengetahui/menyadari bahwa kefahaman, ilmu dan taufik itu semuanya datang dari hadirat Allah Swt.

Memohon hidayahnya dengan berdo’a dan meronta, karena hanya Dialah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang memohon. فأهل الحق ـ وهم أهل السنة والجماعة ـ طلبوا الحق من الله تعالى، الحق المبين الهادى العاصم، فهداهم الله وعصمهم عن الضلالة. وأهل الضلالة أعجبوا برأيهم وعقلهم وطلبوا الحق من المخلوق العاجز وهو العقل، لأن العقل لا يدرك جميع الأشياء كالبصر، فإنه لا يبصر جميع الأشياء فحجبوا وعجزوا عن معرفته، وضلوا وأضلوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغافل من عمل بغفلته والعاقل من عمل بعقله.

فالعمل بالعقل أولا: أن يعرف عجزنفسه, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرف نفسه فقد عرف sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut, فإذا عرف عجز نفسه عرف قدرة الله عزوجل, ولا يعتمد على نفسه وعقله بل يتوكل على الله, ويطلب الحق منه.

ومن يتوكل على الله فهو حسبه ويهد يه إلى صراط مستقيم. Akhlul Haq yaitu Ahli Sunah Wal Jama’ah selalu mencari kebenaran dari Allah yang maha benar, petunjuk, penerang yang memelihara, Maka Allahpun menganugrahi mereka hidayah dan membimbing dari jalan yang sesat.

Lain halnya dengan ahli sesat, dimana ia membanggakan pendapat dan akal sendiri, mereka mencari kebenaran berdasar akal semata, yaitu suatu makhluk yang lemah. Merekapun lemah dan terhalangi dari kebenaran, serta sesat yang menyesatkan, kerena akal itu tak ubahnya seperti pandangan mata yang tidak mampu mencari segala yang ada secara menyeluruh. Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa mengetahui dirinya sendiri, maka dia mengetahui Tuhannya. “Artinya, siapa tahu kelemahan dirinya, maka akan tahulah kebesaran kekuasaan Allah.

Karena orang itu jangan berpegang dengan diri dan akal sendiri, tapi haruslah bertawakal kepada Allah, dan kepadaNya pula ia mencari kebenaran. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka akan dicukupinya dan di bimbing ke jalan yang lurus. • Pengorbanan Harta Demi Ilmu ومن كان له مال كثير فلا يبخل, وينبغى أن يتعوذ بالله من البخل.

قال النبى عليه السلام: أي دواء أدوأ من البخل. وكان أبو الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلوانى, رحمه الله فقيرا يبيع الحلواء, وكان يعطى الفقهاء من الحلواء ويقول: أدعوا لابنى, فببركة جوده واعتقاده وشفقته وتضرعه إلى الله تعالى نال ابنه ما نال Orang kaya jangan kikir, dan hendaklah mohon perlindungan kepada Allah agar tidak kikir.

Nabi saw bersabda: “Manakah penyakit yang lebih keras daripada kikir? Bapaknya Syaikhul Imam Agung Syamsul Aimmah Al-Halwaniy adalah seorang fakir penjual kue halwak. Bapak ini menghadiahkan beberapa biji tersebut kepada fuqaha, dan katanya: “Kumohon tuan mendo’akan putraku.” Demikianlah, sehingga atas berkah dermawan, I’tikad baik, suka rela dan merontanya itu, sang putra mendapat kesuksesan cita-citanya.

ويشترى بالمال الكتب ويستكتب فيكون عونا على التعلم والتفقه Dengan harta yang dimiliki, hendaklah suka membeli kitab dan mengaji menulis jika diperlukan. Demikian itu akan lebih memudahkan belajar dan bertafaqquh. وقد كان لمحمد بن الحسن مال كثير حتى كان له ثلاثمائة من الوكلاء على ماله وأنفقه كله فى العلم والفقه, ولم يبق له ثوب نفيس فرآه أبو يوسف فى ثوب خلق فأرسل إليه ثيابا نفيسة فلم يقبلها فقال: عجل لكم, وأجل لنا, ولعله إنما لم يقبله وإن كان قبول الهدية سنة, لما رأى فى ذلك مذلة لنفسه.

قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ليس للمؤمن أن يذل نفسه Muhammad Ibnul Hasan adalah seorang yang hartawan besar yang mempunyai 300 orang pegawai yang mengurusi kekayaannya, sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut suka membelanjakan sekalian kekayaannya demi ilmu, sehingga pakaiannya sendiripun tiada yang bagus.

Dalam pada itu, Abu Yusuf menghaturkan sepotong pakaian yang masih bagus untuknya, namun tidak berkenan menerimanya dan malah ujarnya: Untukmulah harta dunia, dan untukku harta akherat saja.

“Yang demikian itu sekalipun menerima hadiah sendiri hukumnya sunnah, barangkali memandangnya dapat mencemarkan dirinya. Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda: “Orang yang mencemarkan dirinya sendiri, tidaklah termasuk ke dalam golongan kaum muslimin.” وحكي أن الشيخ فخر الإسلام الأرسابندى رحمه الله جمع قشور البطيخ الملقاة فى مكان خال فأكلها فرأته جارية فاخبرت بذلك مولاها فاتخذ له دعوة فدعاه إليها فلم يقبل لهذا Suatu hikayat, bahwa fakrul Islam Al-Arsyabandiy makan kulit-kulit semangka yang dibuang orang, dimana ia kumpulkan sendiri dari tempat-tempat yang sepi.

Pada suatu ketika ada seorang jariyah yang mengetahuinya, lalu melaporkan hal itu kepada tuannya. Maka setelah disediakan jamuan makan, Fakhrul Islampun dimohon kehadirannya. Namun demi menjaga dirinya agar tidak tercemar, beliau tidak berkenan menghadiri jamuan tersebut. • Loba Dan Tama’ وهكذا ينبغى لطالب العلم أن يكون ذا همة عالية لا يطمع فى أموال الناس.

قال النبى صلى الله عليه وسلم: إياك والطمع فإنه فقر حاضر. ولا يبخل بما عنده من المال بل ينفق على نفسه وعلى غيره. Demikianlah, sehingga para pelajar sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut sampai tama’ mengharapkan harta orang lain. Ia hendaknya memiliki Himmah yang luhur. Nabi saw bersabda : “Hindarilah tama’ karena dengan tama’ berarti kemiskinan telah menjadi”.

Tapi tuan juga jangan kikir, sukalah membelanjakan hartanya untuk keperluan diri sendiri dan sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut orang lain. • Pelaksanaan Pelajaran Keterampilan قال النبى عليه الصلاة والسلام: الناس كلهم فى الفقر مخافة الفقر وكانوا فى الزمان الأول يتعلمون الحرفة ثم يتعلمون العلم حتى لايطمعوا فى أموال الناس. وفى الحكمة من استغنى بمال الناس افتقر Nabi saw bersabda : “Karena khawatir melarat, semua manusia telah jadi melarat’. Pelajar-pelajar dimasa dulu sebelum mempelajari ilmu agama, lebih dahulu belajar bekerja, agar dengan begitu tidak tama’ mengharap harta orang lain.

Dalam kata hikmah disebutkan: “Barangsiapa mencukupi diri dengan harta orang lain, berarti ia melarat.” والعالم إذا كان طماعا لا يبقى له حرمة العلم ولا يقول بالحق ولهذا كان يتعوذ صاحب الشرح عليه السلام ويقول أعوذ بالله من طمع يدنى إلى طبع. Jika orang alim bersifat tama’, hilanglah nilai ilmunya dan ucapannya tidak bisa dibenarkan lagi. Karena itu, Rasulullah saw pembawa syareat berlindung diri dari sabdanya: “Aku berlindung diri kepada Allah dari sifat tama’ yang membawa kepada tabiat jahat.” • Lillahi Ta’ala وينبغى أن لا يرجو الأمن الله تعالى ولا يخاف إلا منه ويظهر ذلك بمجاوزة حد الشرع وعدمها sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut عصى الله تعالى خوفا من المخلوق فقد خاف غير الله تعالى، فإذا لم يعص الله تعالى لخوف المخلوق وراقب حدود الشرع فلم يخف غير الله تعالى بل خاف الله تعالى وكذا فى جانب الرجاء.

Tumpuan harapan sang pelajar hanyalah kepada Allah, takutpun hanya kepadaNya. Sikap tersebut bisa di ukur dengan melampaui batas-batas agama atau tidak. Barangsiapa takut kepada sesama makhluk lalu ia mendurhakai Allah, maka berarti telah takut kepada selain Allah. Tapi sebaliknya bila ia telah takut kepada makhluk namun telah taat kepada Allah dan berjalan pada batas-batas syareat, maka tidak bisa dianggap telah takut kepada selain Allah.

Ia masih dinilai takut kepada Allah. Begitu pula dalam masalah harapan seseorang. • Mengukur Kemampuan Diri Sendiri وينبغى لطالب العلم أن يعد ويقدر لنفسه تقديرا فى التكرار فإنه لا يستقر قلبه حتى يبلغ ذلك المبلغ. Hendaknya (yang lebih efisien dan efektif untuk menghafalkan pelajaran yaitu) : Pelajaran hari kemarin diulang 5 kali, hari lusa 4 kali hari kemarin lusa 3 kali, hari sebelum itu 2 kali dan hari sebelumnya lagi 1kali.

• Metoda Menghafal وينبغى لطالب العلم أن يكرر سبق الأمس خمس مرات وسبق اليوم الذى قبل الأمس أربع مرات والسبق الذى قبله ثلاثا والذى قبله اثنين والذى قبله واحدا فهذا أدعى إلى الحفظ. Suatu cara yang efisien dan efektif untuk menghafalkan pelajaran yaitu : Pelajaran hari kemarin diulang 5 kali, hari lusa 4 kali, hari kemarin lusa 3 kali, hari sebelum itu 2 kali, dan hari sebelumnya lagi satu kali.

وينبغى أن لا يعتاد المخافة فى التكرار لأن الدرس والتكرار ينبغى أن يكون بقوة ونشاط، ولا يجهر جهرا يجهد نفسه كيلا ينقطع عن التكرار، فخير الأمور أوسطها.

وحكى أن أبا يوسف رحمه الله كان يذاكر الفقه مع الفقهاء بقوة ونشاط، وكان صهره عنده يتعجب فى أمره ويقول: أنا أعلم أنه جائع منذ خمسة أيام، ومع ذلك يناظر بقوة ونشاط. Hendaknya dalam mengulangi pelajarannya itu jangan pelan-pelan.

Belajar lebih bagus bersuara kuat dengan penuh semangat. Namun jangan terlalu keras, dan jangan pula hingga menyusahkan dirinya yang menyebabkan tidak bisa belajar lagi. Segala sesuatu yang terbaik adalah yang cukupan.

Suatu hikayat menceritakan, bahwa suatu saat Abu Yusuf sedang mengikuti mudzakarah fiqh dengan suara kuat dan penuh semangat.

Lalu dengan rasa heran, iparnya berkata: “saya tahu Abu Yusuf telah lima hari kelaparan, tapi ia tetap munadharah dengan suara keras dan penuh semangat. • Panik Dan Bingung وينبغى أن لا يكون لطالب العلم فترة فإنها آفة، وكان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين رحمه الله يقول: إنما غلبت شركائى بأنى لا تقع لى الفترة فى التحصيل.

sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut

وكان يحكى عن الشيخ الأسبيجابى أنه وقع فى زمان تحصيله وتعلمه فترة اثنتى عشرة سنة بانقلاب الملك، فخرج مع شريكه فى المناظرة [إلى حيث يمكنهما الإستمرار فى طلب العلم وظلا يدرسانه معا] ولم يتركا الجلوس للمناظرة اثنتى عشرة سنة. فصار شريكه شيخ الإسلام للشافعيين وكان هو شافعيا. Seyogyanya pelajar tidak panik dan kebingungan, sebab itu semua adalah afat. Guru kita Syaikhul Islam Burhanuddin berkata: “Sesungguhnya saya dapat melebihi teman-temanku adalah karana selama belajar tidak pernah merasa panik, kendor dan kacau”.

Hikayat menceritakan, bahwa Syaikh Al-Asbijabiy di masa belajarnya mengalami masa jumud selama 12 tahun lantaran pergantian Raja. Iapun pergi keluar negeri bersama seorang sahabatnya guna mengadakan munadharah setiap hari di sana. Demikian munadharah dilakukan selama 12 tahun.

Akhirnyapun sahabat tadi menjadi Syaikhul Islam beraliran madzhab Syafi’I ikutan kaum syafi’iyyin. R. Sebuah Methode Belajar. وكان أستاذنا الشيخ القاضى الإمام فخر الإسلام قاضى خان يقول: ينبغى للمتفقه أن يحفظ [كتابا] واحدا من [كتب] الفقه دائما فيتيسر له بعد ذلك حفظ ما سمع من الفقه. Guru kami Syaikh Qadli Imam Fakhrul Islam Qadlikhan berkata: Bagi pelajar Fiqh, agar selalu hafal di luar kepala sebuah kitab fiqh. Dengan begitu, akan lebih memudahkan dalam mnghafalkan ilmu fiqh yang baru yang di dengarkan.

فصل فى التوكل FASAL VII BERTAWAKAL A. Pengaruh Rizki ثم لا بد لطالب العلم من التوكل فى طالب العلم ولا يهتم لأمر الرزق ولا يشغل قلبه بذلك. روى أبو حنيفة رحمه الله عن عبد الله بن الحارث الزبيدى صاحب رسل الله صلى الله عليه و سلم: من تفقه فى دين الله كفى همه الله تعالى sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut من حيث لا يحتسب.

Pelajar harus bertawakal dalam menuntut ilmu. Jangan goncang karena masalah rizki, dan hatinya pun jangan terbawa kesana. Abu Hanifah meriwayatkan dari Abdullah Ibnul Hasan Az-Zubaidiy sahabat Rasulullah saw : “Barangsiapa mempelajari agama Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya dan memberinya rizki dari jalan yang tidak di kira sebelumnya.” فإن من اشتغل قلبه بأمر الرزق من القوت والكسوة قل ما يتفرغ لتحصيل مكارم الأخلاق ومعالى الأمور.

قيل: دع المكـــــارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك انت الطاعم الكاسى قال رجل [لابن] منصور الحلاج : أوصنى, فقال [ابن] المنصور : هي نفسك, إن لم تشغلها شغلتك. Karena orang yang hatinya telah terpengaruh urusan rizki baik makanan atau pakaian, maka jarang sekali yang dapat menghapus pengaruh tersebut untuk mencapai budi luhur dan perkara-perkara yang mulya.

Syi’ir menyebutkan : • Tinggalkan kemulyaan, jangan kau mencari Duduklah dengan tenang, kau akan disuapi dan dipakaiani Ada seorang lelaki berkata kepada Manshur Al-Hallaj: “Berilah aku wasiat!” iapun berkata: “Wasiatku adalah hawa nafsumu. Kalau tidak kau tundukkan, engkaulah yang dikalahkan.” فينبغى لكل أحد أن يشغل نفسه بأعمال الخير حتى لا يشغل نفسه بهواها Bagi setiap orang, hendaknya membuat kesibukan dirinya dengan berbuat kebaikan, dan jangan terpengaruh oleh bujukan hawa nafsunya.

sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut

B. Pengaruh Urusan Duniawi ولا يهتم العاقل لأمر الدنيا لأن الهم والحزن لا يرد المصيبة, ولا ينفع بل يضر بالقلب والعقل, ويخل بأعمال الخير, ويهتم لأمر الآخرة لأنه ينفع. وأما قوله عليه الصلاة والسلام : إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا هم المعيشة فالمراد منه قدر هم لا يخل بأعمال الخير ولا يشغل القلب شغلا يخل بإحضار القلب فى الصلاة, فإن ذالك القدر من الهم والقصد من أعمال الآخرة. Bagi yang mengunakan akal, hendaknya jangan tergelisahkan oleh urusan dunia, karena merasa gelisah dan sedih di sini tidak akan bisa mengelakan musibah, bergunapun tidak.

Malahan akan membahayakan hati, akal dan badan serta dapat merusakan perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi yang harus diperhatikan adalah urusan-urusan akhirat, sebab hanya urusan inilah yang akan membawa manfaat. Mengenai sabda Nabi saw. “Sesungguhnya ada diantara dosa yang tidak akan bisa dilebur kecuali dengan cara memperhatikan ma’isyah,” maksudnya adalah “perhatian” yang dalam batas-batas tidak merusak amal kebaikan dan tidak mempengaruhi konsentrasi dan khusu, sewaktu shalat.

Perhatian dan maksud dalam batas-batas tersebut, adalah termasuk kebagusan sendiri. ولا بد لطالب العلم من تقليل العلائق الدنيوية بقدر الوسع فلهذا اختاروا الغربة. Seorang pelajar tidak boleh tidak dengan sekuat tenaga yang ada menyedikitkan kesibukan duniawinya. Dan karena itulah, maka banyak pelajar-pelajar yang lebih suka belajar di rantau orang. C. Hidup Dengan Prihatin ولا بد من تحمل النصب والمشقة فى سفر التعلم, كما قال موسى صلوات الله على نبينا وعليه فى سفر التعلم ولم ينقل عنه ذلك فى غيره من الأسافر [ لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا].

ليعلم أن سفر العلم لا يخلو عن التعب، لأن طلب العلم أمر عظيم وهو أفضل من الغزاة عند أكثر العلماء، والأجر على قدر التعب والنصب Juga harus sanggup hidup susah dan sulit di waktu kepergiannya menuntut ilmu. Sebagaimana Nabi Musa as. Waktu pergi belajar pernah berkata : “Benar-benar kuhadapi kesulitan dalam kelanaku ini” padahal selain kepergiannya tersebut tiada pernah ia katakan yang seperti itu.

Hendaknya pula menyadari bahwa perjalanan menuntut itu tidak akan lepas dari kesusahan. Yang demikian itu, karena belajar adalah salah satu perbuatan yang menurut sebagian besar ulama lebih mulya dari pada berperang. Besar kecil pahala adalah berbanding seberapa besar letih dan kesusahan dalam usahanya. فمن صبر على ذلك التعب وجد لذة العلم تفوق [لذات الدنيا]. ولهذا كان محمد بن الحسن إذا سهر الليالى وانحلت له المشكلات يقول: أين أبناء الملوك من هذه اللذات؟.

Siapa bersabar dalam menghadapi segala kesulitan di atas, maka akan mendapat kelezatan ilmu yang melibihi segala kelezatan yang ada di dunia.

Hal ini terbukti dengan ucapan Muhammad Ibnul Hasan setelah tidak tidur bermalam-malam lalu terpecahkan segala kesulitan yang dihadapinya, sebagai berikut: “dimanakah letak kelezatan putra-putra raja, bila sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut dengan kelezatan yang saya alami kali ini.” D.

Menggunakan Seluruh Waktu Buat Ilmu وينبغى [لطالب العلم] ألا يشتغل بشيئ [أخر غير العلم] ولا يعرض عن الفقه. قال محمد بن الحسن رحمه الله: صناعتنا هذه من المهد إلى اللحد فمن أراد أن يترك علمنا هذا ساعة فليتركه الساعة Hendaknya pula pelajar tidak terlena dengan segala apapun selain ilmu pengetahuan, dan tidak berpaling dari fiqh.

Muhammad berkata: “Sesungguhnya perbuatan seperti ini, adalah dilakukan sejak masih di buaian hingga masuk liang kubur. Barangsiapa meninggalkan ilmu kami ini sesaat saja, akan habislah zaman hidupnya.” ودخل فقيه، وهو إبراهيم بن الجراح، على أبى يوسف يعوده فى مرض موته وهو يجود بنفسه، فقال أبو يوسف: رمي الجمار راكبا أفضل أم راجلا؟ فلم يعرف الجواب، فأجاب بنفسه Ada seorang Ahli Fiqh yaitu Ibrahim Ibnul Jarrah, ia sempat menjenguk Abu Yusuf yang tengah sakit keras hampir wafat.

Lalu atas kemurahan hati Abu Yusuf sendiri, berkatalah ia kepada Ibrahim: Manakah yang lebih utama, melempar jumrah dengan berkendaran atau dengan berjalan kaki? Ibrahim pun tidak bisa menjawab, maka ia jawab sendiri : “Sesungguhnya melempar dengan berjalan kaki itu lebih disukai oleh orang dahulu.” وهكذا ينبغى للفقيه أن يشتغل به فى جميع أوقاته [فحينئذ] يجد لذة عظيمة فى ذلك.

وقيل: رؤي محمد [بن الحسن] فى المنام بعد وفاته فقيل له: كيف كنت فى حال النزع؟ فقال: كنت متأملا فى مسألة من مسائل المكاتب، فلم أشعر بخروج روحى. وقيل إنه قال فى آخر عمره: شغلتنى مسائل المكاتب عن الإستعداد لهذا اليوم، وإنما قال ذلك تواضعا.

Demikian pula, hendaknya sebagai Ahli Fiqh kapan saja selalu fokus dengan fiqhnya. Dengan cara begitulah ia memperoleh kelezatan yang amat besar. Ada dikatakan, bahwa Muhammad setelah wafat pernah ditemukan dalam mimpi, lalu kepadanya diajukan pertanyaan : “bagaimana keadaan tuan waktu nyawa dicabut?” jawabnya: “Di kala itu saya tengah mengangan-angan masalah budak mukatab, sehingga tak kurasakan nyawaku telah terlepas. “Ada dikatakan pula bahwa di akhir hayatnya Muhammad sempat berkata : “Masalah-masalah mukatab menyibukan diriku, hingga tidak sempat menyiapkan diri dalam menghadapi hari ini.

“Beliau mengucap seperti ini, karena tawadlu'”. فصل فى وقت التحصيل FASAL VIII MASA BELAJAR • Saat-saat Belajar قيل: وقت التعلم من المهد إلى اللحد.

دخل حسن بن زياد فى التفقه وهو ابن ثمانين سنة، ولم يبت على الفراش أربعين سنة فأفتى بعد ذلك أربعين سنة. Ada dikatakan : “Masa belajar itu sejak manusia berada di buaian hingga masuk keliang kubur. “Hasan bin Ziyad waktu sudah berumur 80 tahun baru mulai belajar fiqh, 40 tahun berjalan tidak pernah tidur di ranjangnya, lalu 40 tahun berikutnya menjadi mufti.

وأفضل الأوقات شرخ الشباب، ووقت السحر، وما بين العشائين. وينبغى أن يستغرق جميع أوقاته، فإذا مل من علم يشتغل بعلم آخر. وكان ابن عباس رضى الله عنه إذا مل من الكلام يقول: هاتوا ديوان الشعراء. Masa yang paling cemerlang untuk belajar adalah permulaan masa-masa jadi pemuda, waktu sahur berpuasa dan waktu di antara magrib dan isya.’ Tetapi sebaiknya menggunakan seluruh waktu yang ada untuk belajar, dan bila telah merasa bosan terhadap ilmu yang sedang dihadapi supaya berganti kepada ilmu lain. Apabila Ibnu Abbas telah bosan mempelajari Ilmu Kalam, maka katanya: “Ambillah itu dia kitab para pujangga penyair?” وكان محمد بن الحسن لا ينام الليل، وكان يضع عنده الدفاتر، وكان إذا مل من نوع ينظر فى نوع آخر، (وكان يضع عنده الماء، ويزيل نومه بالماء، وكان يقول: إن النوم من الحرارة) Muhammad Ibnul Hasan semalam tanpa tidur selalu bersebelahan dengan buku-bukunya, dan bila telah merasa sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut suatu ilmu, berpindah ilmu yang lain.

Iapun menyediakan air penolak tidur di sampingnya, dan ujarnya: “Tidur itu dari panas api, yang harus dihapuskan dengan air dingin.” فصل فى الشفقة والنصيحة FASAL IX KASIH SAYANG DAN NASEHAT • Kasih Sayang ينبغى أن يكون صاحب العلم مشفقا ناصحا غير حاسد، فالحسد يضر ولا ينفع. وكان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين رحمه الله يقول: قالوا إن ابن المعلم يكون عالما لأن المعلم يريد أن يكون تلميذه فى القرآن عالما فببركة اعتقاده وشفقته يكون ابنه عالما Orang alim hendaknya memiliki rasa kasih sayang, mau memberi nasehat serta jangan berbuat dengki.

Dengki itu tidak akan bermanfaat, justru membahayakan diri sendiri. Guru kita Syaikhul Islam Burhanuddin ra. Berkata : Banyak ulama yang berkata : “Putra sang guru dapat menjadi alim, karena sang guru itu selalu berkehendak agar muridnya kelak menjadi ulama ahli Al-Quran.

Kemudian atas berkah I’tikad bagus dan kasih sayangnya itulah putranya menjadi alim.” وكان أبو الحسن يحكى أن الصدر الأجل برهان الأئمة جعل وقت السبق لابنيه الصدر الشهيد حسام الدين [ والصدر] السعيد تاج الدين وقت الضحوة الكبرى بعد جميع الاسباق، وكانا يقولان: إن طبيعتنا تكل وتمل فى ذلك الوقت، فقال أبوهما رحمه الله: إن الغرباء وأولاد الكبراء يأتوننى من أقطار الأرض فلا بد من أن أقدم أسباقهم.

فببركة شفقته فاق ابناه أكثر فقهاء الأمصار، وأهل الأرض فى ذلك العصر. Sebuah hikayat diketengahkan. Shadrul Ajall Burhanul Aimmah membagi waktu untuk mengajar kedua orang putra beliau, yaitu Hasamuddin dan Tajuddin pada waktu agak siang begini, minat kami telah berkurang lagi pula merasa bosan”, sang ayahpun menyahut’ “sesungguhnya orang-orang perantauan dan putra-putra pembesar itu pada berdatangan kemari dari berbagai penjuru bumi. Karena itu mereka harus kuajar terlebih dahulu.” Nah, atas berkah sang ayah dan kasih sayangnya itulah, dua orang putra beliau menjadi alim fiqh yang melebihi ahli-ahli lain yang hidup pada masa itu.

• Menghadapi Kedengkian وينبغى أن لا ينازع أحدا ولا يخاصمه لأنه يضيع أوقاته. قيل: المحسن سيجزى بإحسانه والمسيئ ستكفيه مساويه. أنشدنى الشيخ الإمام الزاهد العارف ركن الإسلام محمد بن أبى بكر المعروف بإمام خواهر زاده مفتى الفريقين رحمه الله قال: أنشدنى سلطان الشريعة والطريقة يوسف الهمذانى: لا تجز [إنسانا] sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut سوء فعله سيكفيه مــا فيه وما هو فاعله Selain tersebut di atas, orang alim hendaknya tidak usah turut melibatkan diri dalam arena pertikaian dan peperangan pendapat dengan orang lain, karena hal itu hanya membuat waktu menjadi habis sia-sia.

Ada dikatakan: “Pengamal kebajikan akan dibalas karena kebajikannya, sedang pelaku kejelekan itu telah cukup akan memberatkan siksa dirinya.” Syaikhul Islam Az-Zahid Ruknuddin Muhammad bin Abu Bakar yang masyur dengan gelar Khowahir Zadah Al-Mufti membawakan syi’ir untukku, katanya : Sulthanusi Syari’ah Yusuf Al-Hamadani membawakan untukku syi’ir ini: • Biarkan dia berbuat jelek atas dirimu Cukup atasnya, karena lakunya, apapun itu قيل: من أراد أن يرغم أنف عدوه فليكرر وأنشدت هذا الشعر: إذا شئت أن تلقى عدوك راغمـا وتقتله غما وتحرقــــــــــه هما فرم للعلى وازدد من العلم إنه من ازداد علما زاد حاسده غما Ada dikatakan : “Barangsiapa yang ingin memutuskan batang hidung lawannya, maka bacalah syi’ir di bawah ini berulang kali” dibawakan syi’ir itu buatku : • Maka caranya capailah mulya, tambahlah ilmu Sebab orang dengki, tambah susahnya Bila yang didengki, tambah ilmunya قيل: عليك أن تشتغل بمصالح نفسك لا بقهر عدوك، فإذا أقمت مصالح نفسك تضمن ذلك قهر عدوك Ada dikatakan : yang harus kauperhatikan adalah kebagusan dirimu sendiri, bukan menghancurkan musuhmu.

Apabila telah kau penuhi dirimu dengan kebagusan, maka dengan sendirinya akan hancurlah musuhmu itu. إياك والمعاداة فإنها تفضحك وتضيع أوقاتك، وعليك بالتحمل [لا] سيما من السفهاء. قال عيسى بن مريم صلوات الله عليه: احتملوا من السفيه واحدة كى تربحوا عشرا. وأنشدت لبعضهم شعرا: بلوت الناس قرنا بعـــــد قرن ولــــــم أر غير ختال وقالى ولم أر فى الخطوب أشد وقعا وأصعب من معاداة الرجال وذقت مرارة الأشياء طـــــرا وما ذقت أمر مــــن السؤال Jangan sampai ada pemusuhan, sebab selain hanya membuang-buang waktu juga membuka cela-cela keaibanmu.

Tahanlah dirimu dan sabarlah hatimu, terutama sekali dalam menghadapi orang yang belum tahu. Isa bin maryam bersabda: “sabarkanlah dirimu dalam menghadapi orang bodoh satu, agar kau beruntung mendapat sepuluh perkara” syi’ir: • وإياك أن تظن بالمؤمن سوءا فإنه منشأ العداوة ولا يحل ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: ظنوا بالمؤمنين خيرا Waspadalah, jangan berburuk sangka kepada sesama orang Mu’min karena disitulah sumber permusuhan.

sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut

Di dalam agama islam perbuatan itu adalah terlarang, sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut dinyatakan dalam sabda Nabi saw: “Baikkanlah prasangkamu kepada sesama mu’min.” وإنما ينشأ ذلك من خبث النية وسوء السريرة، كما قال أبو الطيب: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده مــــــن توهم وعادى محبيه بقول عداتــــــــــه وأصبح فى ليل من الشك مظلم Buruk sangka akan bisa terjadi karena adanya niatan yang tidak baik, atau hatinya jahat.

Sebagaimana syai’ir yang dikemukakan oleh Abut Thoiyib : • Dari semua tipu musuhmu, kau kan dilindungi Jikalau musuh menipu kamu, jangan kau peduli وأنشدت للشيخ العميد أبى الفتح البستى: ذو العقل لا يسلم مـــــــن جاهل يسومـــــــــــــه ظلما وإعناتا فليختر السلم على حربـــــــــــه ولـــــــيلزم الإنصات إنصاتا Dibawakan untukku, syi’ir Syakhul Amid Abul Farhal-Basthiy: • Saat-saat Mengambil pelajaran وينبغى أن يكون طالب العلم مستفيدا فى كل وقت حتى يحصل له الفضل والكمال فى العلم.

وطريق الإستفادة أن يكون معه فى كل وقت محبرة حتى يكتب ما يسمع من الفوائدالعلمية. Pelajar hendaknya menggunakan setiap kesempatan waktunya untuk belajar, terus-menerus sampai memperoleh keutamaan. Caranya dilakukan bisa dengan selalu menyediakan botol wadah tinta untuk mencatat segala hal-hal ilmiah yang didapatinya. قيل: من حفظ فر ومن كتب قر. وقيل: العلم ما يؤخذ من أفواه الرجال، لأنهم يحفظون أحسن ما يسمعون، ويقولون أحسن ما يحفظون. وسمعت عن شيخ الإمام الأديب الأستاذ زين الإسلام المعروف بالأديب المختار يقول: قال هلال [بن زيد] بن يسار: رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه شيئا من العلم والحكمة، فقلت يا رسول الله أعد لى ما قلت لهم، فقال لى: هل معك محبرة؟ فقلت: ما معى محبرة، فقال النبى عليه السلام: ياهلال لا تفارق المحبرة لأن الخير فيها وفى أهلها إلى يوم القيامة Ada dikatakan : Hapalan akan lari, tapi tulisan tetap berdiri” dikatakan lagi: “Yang disebut ilmu yaitu segala apa yang didapat dari ucapan ahli ilmu, karena mereka telah menghafal hal-hal yang bagus dari hasil pendengarannya dan mengucapkan yang bagus itu dari hafalan tersebut” saya mendengar ucapan Syaikhul Ustadz Zainul Islam yang terkenal dengan gelar Adibul Mukhtar : Hilal bin Yasar berkata : “Kulihat Nabi saw.

Mengemukakan sepatah ilmu dan hikmah kepada sahabat beliau, lalu usulku: “Ya Rasulullah, ulangilah untukku apa yang telah tuan sampaikan kepada mereka” beliau bertanya kepadaku : “apakah engkau bawa botol dawat?” jawabku : “tidak” beliaupun lagi bersabda : “Oh Hilal, janganlah engkau berpisah dari botol dawat, karena sampai hari kiamat kebagusan itu selalu disana dan pada yang membawanya”.

ووصى الصدر الشهيد حسام الدين إبنه شمس الدين أن يحفظ كل يوم شيئا من العلم والحكمة فإنه يسير، وعن قريب يكون كثيرا. واشترى عصام بن يوسف قلما بدينار ليكتب ما يسمعه فى الحال، فالعمر قصير والعلم كثير. Yang mulya Hasanudin berwasiat kepada Syamsuddin putra beliau, agar setiap hari menghafal sedikit ilmu dan sepatah hikmah.

Hal itu mudah dilakukan, dan dalam waktu singkat menjadi semakin banyak. Isham bin Yusuf membeli pena seharga satu dinar guna mencatat apa yang ia didengar seketika itu. Umur cukup pendek, sedang pengetahuan cukup banyak. فينبغى أن لا يضيع طالب العلم الأوقات والساعات ويغتنم الليالى والخلوات. يحكى عن يحيى بن معاذ الرازى [أنه قال] الليل طويل فلا تقصره بمنامك، والنهار مضيئ فلا تكدره بآثامك.

Pelajar jangan sampai membuang-buang waktu dan saatnya, serta sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut mengambil kesempatan di malam hari dan di kala sepi. Dari Yahya bin Mu’adz Ar-Razi disebutkan : “malam itu panjang, jangan kau potong dengan tidur; dan siang itu bersinar cemerlang, maka jangan kau kotori dengan perbuatan dosa”. • Mengambil Pelajaran Dari Para Sesepuh وينبغى أن يغتنم الشيوخ ويستفيد منهم، وليس كل ما فات يدرك، كما قال أستاذنا شيخ الإسلام فى مشيخته: كم من شيخ كبير أدركته وما استخبرته.

وأقول على هذا الفوت منشئا هذا البيت: لهفا على فوت التلاقى لهفا ما كل ما فات ويفنى يلفى Hendaknya pelajar bisa mengambil pelajaran dari para sesepuh dan mencecap ilmu mereka. Tidak setiap yang telah berlalu bisa didapatkan kembali, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ustadz Syaikhul Islam dimsa tua beliau : Banyaklah orang-orang tua yang agung ilmu dan keutamaannya, saya ketemu tapi tidak mengambil sesuatu yang baik dari padanya, maka atas kelewatan tersebut, kuberkata dalam mengubah satu bait syi’ir dibawah ini: • Sayang seribu sayang, aku terlambat dan tak mendapat Apapun yang pana dan terlewat, tak mesti bisa didapat قال على رضى الله عنه: إذا كنت فى أمر فكن فيه، وكفى بالإعراض عن علم الله خزيا وخسارا واستعذ بالله منه ليلا ونهارا.

sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut

Ali ra berkata : Jikalau kamu menghadapi suatu perkara, maka tekunilah ia; berpaling dari ilmu Allah itu cukup akan membuat hina dan menyesal; mohonlah perlindungan Allah di waktu siang dan malam agar tidak melakukan tersebut diatas.

• Prihatin Dan Rendah Di Mata Manusia ولا بد لطالب العلم من تحمل المشقة والمذلة فى طلب العلم، والتملق مذموم إلا فى طلب العلم فإنه لا بد له من التملق للأستاذ والشريك وغيرهم للإستفادة منهم Pelajar harus sanggup menanggung derita hidup yang terpandang rendah di mata manusia, selama menuntut ilmu, karena seorang murid itu harus bercumbu rayu dengan guru, temannya dan juga orang-orang lain untuk mengambil pelajaran dari mereka.

قيل: العلم عز لا ذل فيه، لا يدرك إلا بذل لا عز فيه. وقال القائل: أرى لك نفسا تشتهى أن تعزها فلست تنال العز حــتى تذلها Ada dikatakan : ilmu itu mulya tak bercampur hina, dan tak didapati hanya lewat kehinaan tak bercampur kemulyaan” (maksudnya didapat dengan penuh derita yang terpandang rendah dimata manusia).

Orang berkata : • Waro’ روى بعضهم حديثا فى هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يتورع فى تعلمه ابتلاه الله تعالى بأحد ثلاثة أشياء: إما أن يميته فى شبابه، أو يوقعه فى الرساتيق، أو يبتليه بخدمة السلطان؛ فكلما كان طالب العلم أورع كان علمه أنفع، والتعلم له أيسر وفوائده أكثر. Dalam masalah waro’, sebagian ulama meriwayatkan hadist dari Rasulullah saw.

: “Barang siapa tidak berbuat waro’ waktu belajarnya, maka Allah memberinya ujian dengan salah satu tiga perkara : dimatikan masih berusia muda, ditempatkan pada perkampungan orang-orang bodoh atau dijadikan pengabdi sang pejabat”. Jikalau mau membuat waro’ maka ilmunya lebih bermanfaat, belajarpun mudah dengan banyak-banyak berfaedah. ومن الورع [الكامل] أن يتحرز عن الشبع وكثرة النوم وكثرة الكلام فيما لا ينفع Termasuk berbuat waro’ adalah memelihara dirinya jangan sampai perutnya kenyang amat, terlalu banyak tidur dan banyak membicarakan hal yang tak bermanfaat.

وأن يتحرز عن أكل طعام السوق إن أمكن، لأن طعام السوق أقرب إلى النجاسة والخباثة، وأبعد عن ذكر الله وأقرب إلى الغفلة، ولأن أبصار الفقراء تقع عليه ولا يقدرون على الشراء منه، فيتأذون بذلك فتذهب بركته. Dan menyingkiri makanan masak di pasar jika mungkin karena makanan ini lebih mudah terkena najis dan kotor, jauh dari dzikrillah, bahkan membuat lengah dari Allah, juga orang-orang fakir mengetahui sedang tidak mampu membelinya yang akhirnya berduka lara, sehingga berkahnyapun menjadi hilang karena hal-hal tersebut.

وحكي أن الإمام الشيخ الجليل محمد بن الفضل كان فى حال تعلمه لايأكل من طعام السوق، وكان أبوه يسكن فى الرساتيق ويهيئ طعامه ويدخل أليه يوم الجمعة، فرأى فى بيت ابنه خبز السوق يوما فلم يكلمه ساخطا على ابنه فاعتذر ابنه، فقال: ما اشتريت أنا ولم أرض به ولكن أحضره شريكى، فقال أبوه: لو كنت تحتاط وتتورع عن مثله لم يجرؤ شريكك على ذلك.

وهكذا كانوا يتورعون فلذلك وفقوا للعلم والنشر حتى بقى اسمهم إلى يوم القيامة. Suatu hikayat, syaikhul Jalil Muhammad Ibnul Fadl di waktu masa belajarnya, adalah tidak pernah makan makanan pasar.

Ayahnya sendiri seorang dusun yang selalu mengiriminya setiap hari jum’at. Pada suatu hari, sang ayah mengetahui ada roti pasar di kamar muhammad. Iapun marah, dan tidak mau berbicara dengan sang putra. Muhammad matur dan katanya : saya tidak membeli roti itu sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut memang tidak mau memakannya, tetapi itu pemberian temanku, ayah. Jawabnya : bila kau berhati-hati dan waro’ niscaya temanmu takkan sembarangan memberikan roti seperti itu.

Demikianlah pelajar-pelajar zaman dulu berbuat waro’ dan ternyata banyak-banyak bisa memperoleh ilmu dan mengajarkannya, hingga keharuman nama mereka tetap abadi sampai kiamat. ووصى فقيه من زهاد الفقهاء طالب العلم أن يتحرز عن الغيبة وعن مجالسة المكثار، وقال: من يكثر الكلام يسرق عمرك ويضيع أوقاتك.

Ada seorang zuhud ahli fiqh berwasiat kepada seorang murid: Jagalah dirimu dari ghibah dan bergaul dan bergaul dengan orang yang banyak bicaranya. Lalu katanya lagi : orang yang banyak bicara itu mencuri umurmu dan membuang sia-sia waktumu.” ومن الورع أن يجتنب من أهل الفساد والمعاصى والتعطيل، [ويجاور الصلحاء] فإن المجاورة مؤثرة، وأن يجلس مستقبل القبلة ويكون مستنا بسنة النبى عليه الصلاة والسلام، ويغتنم دعوة أهل الخير، ويتحرز عن دعوة المظلومين. Termasuk waro lagi hendaknya menyingkiri kaum perusak, maksiat dan penganggur, sebab perkumpulan itu membawa pengaruh.

Menghadap kiblat waktu belajar, bercerminkan diri dengan sunah Nabi, mohon dido’akan oleh para ulama ahli kebajikan dan jngan sampai terkena do’a tidak baiknya orang teraniaya kesemuanya itu termasuk waro’. • Menghadap Qiblat وحكي أن رجلين خرجا فى طلب العلم للغربة وكانا شريكين فرجعا بعد سنين إلى بلدهما وقد فقه أحدهما ولم يفقه الآخر، فتأمل فقهاء البلاد وسئلوا عن حالهما وتكرارهما وجلوسهما فأخبروا أن جلوس الذى تفقه فى حال التكرار كان مستقبل القبلة والمصرالذى [حصل العلم فيه] والآخر كان مستدبرا القبلة ووجهه إلى غير المصر.

فاتفق العلماء والفقهاء أن الفقيه فقه ببركة استقبال القبلة إذ هو السنة فى الجلوس إلا عند الضرورة، وببركة دعاء المسلمين فإن المصر لا يخلو من العباد وأهل الخير والزهد، فالظاهر أن عابدا دعا له فى الليل. Suatu hikayat. Ada dua orang pergi merantau untuk mencari ilmu. Merekapun belajar bersama-sama. Setelah berjalan bertahun-tahun, mereka kembali pulang.

Ternyata satu alim, sedang satunya lagi tidak. Kemudian pernyataan ini menarik perhatian para ulama’ ahli fiqh daerah tersebut, lalu mereka bertanya kepada dua orang tadi, mengenai perbuatannya waktu sedang mengulang sendiri pelajarannya dan duduknya di waktu belajar. Atas hasil pertanyaan itu, mereka mengetahui bahwa orang alim tadi setiap mengulang pelajarannya selalu menghadap qiblat dan kota di mana ia mendapat ilmu. Tapi yang tidak alim, justru membelakanginya.

Dengan demikian ahli fiqh dan para ulama sepakat bahwa orang yang menjadi alim tadi adalah atas berkahnya menghadap qiblat sebab itu dihukumi sunah, kecuali bila terpaksa. Dan berkah orang-orang muslimin disana, sebab kota tersebut tidak pernah kesepian dari orang-orang ibadah dan berbuat kebajikan.

Yang jelas, untuk setiap malam pasti ada walaupun satu orang ahli ibadah yang mendo’akan kepadanya. • Perbuatan Adab Dan Sunnah فينبغى لطالب العلم أن لؤا يتهاون بالآداب والسنن، ومن تهاون بالأدب حرم السنن، ومن تهاون بالسنن حرم الفرائض، ومن تهاون بالفرائض حرم الآخرة. وبعضهم قالوا بهذا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم Pelajar hendaknya tidak mengabaikan perbuatan-perbuatan yang berstatus adab kesopanan, dan amal-amal kesunahan. Sebab siapa yang mengabaikan adab menjadi tertutup dari yang sunah, yang mengabaikan sunah tertutup dari fardlu, dan berarti tertutup dari kebahagiaan akhirat.

Sebagian ulama’ berkata: “Seperti hadist dari Rasulullah saw.” وينبغى أن يكثر الصلاة، ويصلى صلاة الخاشعين، فإن ذلك عون له على التحصيل والتعلم. وأنشدت للشيخ الإمام الجليل الزاهد الحجاج نجم الدين عمر بن محمد النسفى شعرا: كـــــــــــن للأوامر والنواهى حافظا وعلى الصلاة مواظبا ومحافظا واطلب علوم الشرع واجهد واستعن بالطيبات تصر فقيها حافــــــظا واسئل إلهك حفـــــــظ حفظك راغبا مــــــــن فضله فالله خير حافظ كــــــــــن للأوامر والنواهى حافـظا وعلى الصلاة مواظبا ومحافظا واطلب علوم الشرع واجهد واستعن بالطيبات تصر فقيها حافــــــظا واسئل إلهك حفـــــــظ حفظك راغبا مــــــــن فضله فالله خير حافظا Hendaknya pula banyak-banyak melakukan shalat dengan khusu’ sebab dengan begitu akan lebih memudahkan mencapai kesuksesan belajar.

Syi’ir gubahan Syaikhul Jalil Al-Hajjaj Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi dibawakan untukku: • Orang yang bagus, yang pendek tidur di malam hari Karena itu, berbuat tidur agar di singkiri وينبغى أن يستصحب دفترا على كل حال ليطالعه. وقيل: من لم يكن الدفتر فى كمه لم تثبت الحكمة فى قلبه. وينبغى أن يكون فى الدفتر بياض ويستصحب المحبرة ليكتب ما يسمع من العلماء. وقد ذكرنا حديث هلال بن يسار. Pelajar hendaknya selalu membawa buku untuk dipelajari.

Ada dikatakan : “Barangsiapa tak ada buku di sakunya, maka tak ada hikmah di hatinya.” Lalu buku itu hendaknya berwarna putih. Juga hendaknya membawa botol dawat, agar bisa mencatat segala pengetahuan yang di dengar. Sebagaimana di atas telah kami kemukakan Hadist riwayat Hilal bin Yasar. فصل فيما يورث الحفظ وفيما يورث النسيان FASAL XII HAL-HAL YANG MEMBUAT HAFAL DAN MUDAH LUPA • Beberapa Sebab Kuat Hafalan وأقوى أسباب الحفظ: الجد والمواظبة، وتقليل الغذاء، وصلاة الليل، وقراءة القرآن من أسباب الحفظ.

قيل: ليس شيئ أزيد للحفظ من قراءة القرأن نظرا، والقراءة نظرا أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام: أعظم أعمال أمتى قراءة القرآن نظرا Yang paling kuat menyebabkan mudah hafal adalah kesungguhan, kontinuitas, mengurangi makan dan shalat di malam hari. Membaca Al-Qur’an termasuk penyebab hafalan seseorang, ada dikatakan : “Tiada sesuatu yang lebih bisa menguatkan hafalan seseorang, kecuali membaca Al-Qur’an dengan menyimak.

“Membaca Al-Qur’an yang dilakukan dengan menyimak itu lebih utama, sebagaimana sabda Nabi saw : “Amalan umatku yang paling utama adalah membaca Al-Qur’an dengan menyimak tulisannya.” ورأى شداد بن حكيم بعض إخوانه فى المنام، فقال لأخيه: أى شيئ وجدته أنفع؟ قراءة القرآن نظرا. Syaddad bin Hakim pernah bermimpi ketemu temannya yang mati, lalu bertanya: “Perbuatan apakah yang engkau rasakan lebih bermanfaat?

Jawabnya : “membaca Al-Qur’an dengan menyimak tulisannya.” ويقول عند رفع الكتاب: بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله اكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم العزيز العليم، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. ويقول بعد كل مكتوبة : آمنت بالله الواحد الأحد الحق، وحده لا شريك له، وكفرت بما سواه Termasuk penguat hafalan lagi, yaitu waktu mengambil buku berdo’a: Bimillahi wasubhanallohi walhamdulillahi wala illaha illallohu wallohu akbar wala haula wala kuwwata illa billahil a’liyyil a’zhimil a’jijil a’limi a’dada kulli harfin kutiba wayuktabu abadal abidina wadahroddahirina.

Artinya : (Dengan menyebut Asnma Allah, Maha suci Allah, segal puji milik Allah dan tiad tuhan selain Allah yang Maha Agung, tiada daya dan kekuatan selain atas pertolongan Allah Yang Maha Mulya Agung Luhur Lagi Mah Mengetahui, sebanyak huruf yang tertulis dan akan di tulis, berabad-abad dan sepanjang masa). Dan setiap selesai menulis berdo’a : Amantu billahil wahidi wahdahu lasyarika lahu wakapartu bima siwahu.

Artinya: (Aku beriman kepada Allah Yang Tunggal, Maha Esa, berkesendirian tiada teman dalam ketuhannaNya, dan saya hindari dari bertuhan kepad selainNya.) ويكثر الصلاة على النبى عليه السلام فإن ذكره رحمة للعالمين. [قال الشافعى رضى الله عنه:] شكوت إلى وكيع سوء حفظى [فأرشدنى] إلى ترك المعاصى فإن الحفظ فضل مــــــــن الله وفضل الله لا يعطى لعاصـــــى Dan dengan banyak membaca shalawat Nabi saw. Karena shalawatlah yang menjadi dzikir seluruh alam. Syi’ir disebutkan : • Hafalan itu, sebagai anugrah dari sisi Tuhan Orang yang maksiat tak diberi anugrah dari Tuhan والسواك وشرب العسل وأكل الكندر مع السكر وأكل إحدى وعشرين زبيبة حمراء كل يوم على الريق يورث الحفظ ويشفى من كثير من الأمراض والأسقام، وكل ما يقلل البلغم والرطوبات يزيد فى الحفظ، وكل ما يزيد فى البلغم يورث النسيان.

Bersiwak, minum madu, makan kandar (kemenyan putih), bercampur gula dan menelan buah zabib merah 21 butir setiap hari, kesemuanya dapat mempermudah hafal lagi dapat mengobati berbagai macam penyakit. Segala sesuatu yang bisa mengurangi pelendiran dahak dan mengurangi pelemakan kulit badan yang diakibatkan terlalu banyak makan, adalah juga bisa memperkuat hafalan. Sesuatu yang memperbanyak lendir dahak, akan membuat orang jadi pelupa.

• Penyebab Lupa وأما ما يورث النسيان فهو: المعاصى وكثرة الذنوب والهموم والأحزان فى أمور الدنيا، وكثرة الإشتغال والعلائق، وقد ذكرنا أنه لا ينبغى للعاقل أن يهتم لأمر الدنيا لأنه يضر ولا ينفع، وهموم الدنيا لا تخلو عن الظلمة فى القلب، وهموم الآخرة لا تخلو عن النور فى القلب، ويظهر أثره فى الصلاة، فهم الدنيا يمنعه من الخيرات، وهم الآخرة يحمله عليه Penyebab lupa adalah laku maksiat, banyak dosa, gila dan gelisah karena urusan dunia.

Seperti telah kami kemukakan di atas, bahwa orang yang berakal itu jangan tergila-gila dengan perkara dunia, karena akan membahayakan dan sama sekali tidak ada manfaatnya. Gila dunia tak lepas dari akibat kegelapan hati, sedang gila akhirat tak lepas dari akibat hati bercahaya yang akan tersakan di kala shalat.

Kegilaan dunia akan menghalangi berbuat kebajikan, tetapi kegilaan akhirat akan membawa kepada amal kebajikan. والإشتغال بالصلاة على الخشوع وتحصيل العلم ينفى الهم والحزن، كما قال الشيخ نصر بن الحسن المرغينانى فى قصيدة له: استعن نصر بن الحسن فــــــــى كل علم يحتـزن ذاك الذى ينفى الحــزن وما سواه باطل لا يؤتمن Membuat dirinya terlena melakukan shalat dengan khusu dan mempelajari ilmu pengetahuan itu dapat menghilangkan kekacauan dalam hati, sebagaimana tersebut di dalam gubahan Syaikhul Islam Nasrhr Ibnul Hasan Al-Marghibani : • Hanya itu, yang bisa membuang duka Selain itu, jangan percaya والشيخ الإمام الأجل نجم الدين عمر بن محمد النسفى قال فى أم ولد له: سلام على مـــــــــن تيمتنى بظرفـها ولمعة خــــــــدها ولمحة طرفها سبتنى وأصبتنى فـــــــــــــتاة مليحة تحيرت الأوهام فى كـنه وصفها فقلت: ذرينى واعذرينــــــــى فإننـى شغفت بتحصيل العلوم وكــشفها ولى فى طلاب الفضل والعلم والتقى غنى عن غناء الغانيات وعرفها Syaikhul Imam Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi dalam menyifati jariyah Ummi waladnya, tergubah beberapa bait syi’ir : • Selama aku mencari utama dan taqwa Tak perlu lagi, rayuan si cantik dan harum baunya وأما أسباب نسيان العلم: فأكل الكزبرة الرطبة، والتفاح الحامض، والنظر إلى المصلوب، وقراءة الخط المكتوب sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut حجارة القبور، والمرور بين قطار الجمال، وإلقاء القمل الحي على الأرض، والحجامة على نقرة القفا، كلها يورث النسيان Sebab-sebab yang membuat mudah lupa, yaitu makan ketumbar, buah apel masam, melihat salib, membaca tulisan pada kuburan, berjalan disela-sela unta terakit, membuang ke tanah kutu yang masih hidup, dan berbekam pada tengkuk kepala.

Singkirilah itu semua, karena membuat orang jadi pelupa. فصل فيما يجلب الرزق وفيما يمنع وما يزيد فى العمر وما ينقص FASAL XIII HAL-HAL YANG MENDATANGKAN RIZKI DAN MENJAUHKAN DAN YANG MEMPERPANJANG USIA SERTA YANG MEMOTONG • Saran Extern Untuk Belajar ثم لابد لطالب العلم من القوة ومعرفة ما يزيد فيه وما يزيد فى العمر والصحة ليتفرغ فى طلب العلم، وفى كل ذلك صنفوا كتبا، فأوردت بعضها هنا على سبيل الإختصار. Kemudian dari pada itu, sudah semestinya pelajar butuh makanan. Dengan demikian, perlulah mengetahui hal-hal apa yang dapat mendatangkannya secara lebih banyak, mengetahui hal-hal yang menyebabkan panjang usia dan badan sehat.

Agar dengan begitu, bisa mempertahankan konsentrasi belajarnya. Untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut, telah banyak para ulama’ yang menyusun kitabnya. Disini hanya akan kami kemukakan dengan singkat saja. • Pendatang Rizki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا بالدعاء، sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut يزيد فى العمر إلا البر، فإن الرجل ليحرم من الرزق بذنب يصيبه.

ثبت بهذا الحديث أن إرتكاب الذنب سبب حرمان الرزق خصوصا الكذب فإنه يورث الفقر, وقد ورد فيه حديث خاص Rasulullah saw bersabda : ‘Hanyalah do’a yang merubah taqdir, dan hanyalah kebaktian yang bisa menambah usia. Dan sesungguhnya lantaran perbuatan dosanya, rizki seseorang menjadi tertutup. Terutama berbuat dusta adalah mendatangkan kefakiran, sebagaimana dalam hadist lain, secara khusus telah dikemukakan.

وكذا نوم الصبحة يمنع الرزق, وكثرة النوم تورث الفقر, وفقر العلم أيضا. قال القائل شعرا: سرور الناس فى لبس اللباس وجمع العلم فـى ترك النعاس وقال: أليس مــــــن الحزن أن لياليا تمر بلا نفع وتخسر من عمر وقال أيضا: قـــــم الليل يا هذا لعلك ترشد إلى كم تنام الليل والعمر ينفد Demikian pula, tidur di pagi hari dan banyak tidur, keduanya mengakibatkan kemelaratan harta. Dan juga kemelaratan ilmu. Penyair berkata: • Jagalah di malam hari, mungkin di sini tiba petunjukmu Berapa malam engkau tidur melulu Sedang umurmu ikut berlalu والنوم عريانا, والبول عرينا، والأكل جنبا, والأكل متكئا على جنب, والتهاون بسقوط المائدة, وحرق قشر البصل والثوم, وكنس البيت فى الليل بالمنديل, وترك القمامة فى البيت, والمشي قدام المشايخ, ونداء الوالدين باسمهما, والخلال بكل خشبة, وغسل اليدين بالطين والتراب, والجلوس على العتبة, والاتكاء على أحد زوجي الباب, والتوضؤ فى المبرز, وخياطة الثوب على بدنه, وتجفيف الوجه بالثوب, وترك العنكبوت فى البيت, والتهاون فى الصلاة, وإسراع الخروج من المسجد بعد صلاة الفجر, والإبتكار بالذهاب إلى السوق, والابطاء فى الرجوع منه, وشراء كسرات الخبز من الفقراء, والسؤال, ودعاء الشر على الوالد, وترك تخمير الأوانى وإطفاء السراج بالنفس: كل ذلك يورث الفقر, عرف ذلك بالآثار Tidur dengan telanjang, kencing dengan telanjang, makan dalam keadaan junub atau sambil bertelekan, membiarkan sisa makanan berserakan, membakar kulit berambang atau dasun, menyapu lantai dengan kain, atau di waktu malam, Membiarkan sampah berserakan mengotori rumah, lewat di depan pini sepuh, Memanggil orang tua tanpa gelar (seperti pak, mas, dan sebagainya.) membersihkan sela gigi dengan benda kasar, melumurkan debu atau debu pada tangan, duduk di beranda pintu, bersandar pada daun pintu, berwudhu di tempat orang istirahat, menjahit pakaian yang sedang di pakai, menyeka muka dengan kain, membiarkan sarang lebah berada dirumah, meringankan shalat, bergegas keluar masjid setelah shalat Shubuh, pergi ke pasar pagi-pagi, membeli makanan dari peminta-minta, mendo’akan buruk kepada anak, membiarkan wadah tidak tertutupi, mematikan lampu dengan meniup, kesemuanya itu dapat mendatangkan kepakiran sebagaimana yang diterangkan dalam atsar.

وكذا الكتابة بالقلم المعقود، والامتشاط بالمشط المنكسر، وترك الدعاء للوالدين، والتعمم قاعدا، والتسرول قائما، والبخل والتقتير، والإسراف، والكسل والتوانى والتهاؤن فى الأمور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزلوا الرزق بالصدقة Dan Lagi : Menulis dengan pena rusak, menyisir dengan sisir yang rusak, tidak mau mendo’akan bagus kepada orang tua, memakai serban sambil berdiri, memakai celana sambil duduk, kikir, terlalu hemat, atau berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta, bermalasan dan menunda atau menyepelekan suatu urusan semuanya membuat fakir seseorang.

Rasulullah saw bersabda : “Himbaulah datangnya rizki dengan cara bersedekah.” والبكور مبارك يزيد فى جميع النعم خصوصا فى الرزق. وحسن الحظ من مفاتيح الرزق وبسط الوجه وطيب الكلام يزيد فى الحفظ والرزق. وعن الحسن بن على: كنس الفناء وغسل الإناء مجلبة للغنى. Bangun pagi-pagi itu di berkahi dan membawa berbagai macam kenikmatan, khususnya rizki. Bisa menulis bagus itu adalah pintu rizki.

Air muka berseri dan tutur kata manis akan menambah banyak rizki. Disebut dari Al-Hasan bin Ali ra.: “Menyapu lantai dan mencuci wadah, menjadi sumber kekayaan”.

وأقوى الأسباب الجاذبة للرزق إقامة الصلاة بالتعظيم والخشوع، وتعديل الأركان وسائر واجباتها وسننها وآدابها، وصلاة الضحى فى ذلك معروفة، وقراءة سورة الواقعة خصوصا فى الليل وقت النوم، وقراءة الملك، والمزمل، والليل إذا يغشى وألم نشرح لك، وحضور المسجد قبل الأذان، والمداومة على الطهارة، وأداء سنة الفجر والوتر فى البيت.

وأن لا يتكلم بكلام الدنيا بعد الوتر Penyebab terkuat untuk memperoleh rizki adalah melakukan shalat dengan rasa ta’dzim, khusu, dengan menyempurnakan segala rukun, wajib, sunah dan adabnya. Demikian pula melakukan shalat dhuha, seperti yang telah dikenal. Juga membaca surat waqi’ah, khususnya di malam hari sewaktu orang tertidur; membaca surat Al-Mulk, Al-Muzammil, Al-lail dan Al-insyirah; telah datang di mesjid sebelum dikumandangkan adzan; selalu suci; melakukan shalat sunat sebelum shubuh; dan melakukan shalat witir di rumah, lalu jangan berbicara urusan dunia sesudahnya dilakukan.

ولا يكثر مجالسة النساء إلا عند الحاجة Termasuk penyebabnya lagi, yaitu jangan terlampau banyak bergaul dengan wanita, kecuali bila ada keperluan yang baik. وأن لا يتكلم بكلام لغو. وقيل: من اشتغل بما لا يعنيه فاته ما يعنيه. قال بزرجمهر: إذا رأيت الرجل يكثر الكلام فاستيقن بجنونه. Jangan pula omong kosong yang tidak berguna untuk agama dan dunianya. Ada dikatakan : “siapa yang tersibukkan oleh perbuatan yang tanpa guna bagi dirinya.” Maka yang semestinya akan berguna menjadi terlewat darinya.

“Bazarjamhar berkata: “Bila melihat orang yang banyak bicara, percayalah ia telah gila.” وقال على رضى الله عنه: إذا تم sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut نقص الكلام.

قال المصنف رحمه الله : واتفق لى فى هذا المعنى شعرا: إذا تم عقل المرء قل كلامـــه وأيقن بحمق المرء إن كان مكثرا النطق زين والسكوت سلامة فإذا نطقت فلا تكون مكــــــــــثرا ما ندمت على سكوت مــــرة ولقد ندمت على الكلام مــــــرارا Ali ra telah berkata : “Bila telah sempurna akal pikiran, maka menguranglah ucapan.” Pengarang kitab berkata : kugubah syi’ir yang bersesuaian dengan ma’na perkataan itu: • lantaran diam, engkau menyesal, tapi sekali karena omong, kamupun menyesal berkali-kali وأما ما يزيد فى الرزق: أن يقول كل يوم بعد انشقاق الفجر إلى وقت الصلاة: سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه مائة مرة، وأن يقول: لا إله إلا الله الملك الحق المبين كل يوم صباحا ومساء مائة مرة.

Diantara perbuatan yang menambah rizki lagi, adalah membaca do’a di waktu antar terbit fajar hingga masuk waktu shalat. Do’anya yaitu : Subhannallahil wabihamdihi astagfirullahu wa atubu ilaihi. Artinya : (Maha Suci Allah Maha Agung, Maha Suci Allah dan dengan pujin-Nya, kumohon ampunan dan bertobat kepada-Nya) berulang 100 kali.

وأن يقول بعد صلاة الفجر كل يوم: الحمد sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut وسبحان الله، ولا إله إلا الله، ثلاثا وثلاثين مرة، وبعد صلاة المغرب أيضا، ويستغفر الله تعالى سبعين مرة بعد صلاة الفجر، ويكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم Setiap pagi dan petang membaca do’a : Laillaha illallahul malikul haqqul mubin.

(Tiada Tuhan selain Allah, Raja yang Benar dan Maha Jelas) berulang 100 kali; tiap-tiap sesudah pajar dan magrib berdo’a : Al-Hamdulillahi wasubhanallohi wala ilaha illallah. (Segala puji bagi Allah, Maha suci Allah dan tiada tuhan selain Allah) berulang 33 kali.

sesudah shalat shubuh membaca istigfar 70 kali; memperbanyak ucapan : Lahaula wala kuwwata illa billahil a’liyyil a’dzim (Tiada daya dan kekuatan melainkan dari pertolongan Allah yang Mha Mulya Lagi Maha Agung) beserta shalawat Nabi saw. ويقول يوم الجمعة سبعين مرة : اللهم أغننى بحلالك عن حرامك واكفنى بفضلك عمن سواك.

ويقول هذا الثناء كل يوم وليلة : أنت الله العزيز الحكيم, أنت الله الملك القدوس, أنت الله الحكيم الكريم, انت الله خالق الخير والشر, أنت الله خالق الجنة والنار, أنت الله عالم الغيب والشهادة, أنت الله عالم السروأخفى, أنت الله الكبير المتعال, أنت الله خالق كل شيئ واليه يعود كل شيئ, أنت الله ديان يوم الدين, لم تزل ولا تزال, أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبرلا إله إلا أنت الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم.

Di hari jum’at membaca : Allahumma agnini bihalalika a’nharomika wakfini bifadlika a’man siwaka (Ya Allah cukupkan aku dengan yang halal dari yang haram, cukupilah aku dengan anugrahmu daripada selain Kamu) berulang 70 kali; setiap siang dan malam, membaca pujian : Antallahul a’jijul hakim antallahul malikul kuddusu antallahu halimul karimu antllahu kholikul khoiri wa syarri antallahu kholikul jannati wan nari a’limul ghoibi wasyahadati a’limus syirri wa akhfa antallahul khabirul muta’alu antallahu kholiku khulli syai’in wailaihi yau’du kulli syai’in antallahu dayyanu yaumiddinni lam tajal wala tajalu antallahu lailla hailla anta antallahul ahadhus shamadu lam yalid walam yulad walam yakul lahu khufuwan ahad antallahu laillaha illa antar rohmanur rohimu antallahu laillaha illa antal khilikul bari’ul mushowwiru lahul asma’ul khusna yusabbihu lahu ma pissamawati wal ardhi wahuwal a’jijul hakim.

(Engkaulah Allah Yang Maha Mulya dan lagi Maha Bijaksana). • Penambah Usia وأما ما يزيد في العمر: البر, وترك الأذى, وتوقير الشيوح, وصلة الرحم, وأن يقول حين يصبح ويمسى كل يوم ثلاث مرات : سبحان الله ملء الميزان, ومنتهى العلم, ومبلغ الرضا, وزنة العرش. ولا إله إلا الله ملء الميزان, ومنتهى العلم وزنة العرش. والله أكبر, ملء الميزان, ومنتهى العلم, ومبلغ الرضا, وزنة العرش Diantara sebab usia menjadi panjang, ialah berbuat bakti, menyingkiri perbuatan yang menyakitkan orang lain, menghormati sesepuh dan bersilatu rahmi.

Demikian pula, di setiap pagi dan sore selalu membaca : Subhanallahi milal mijani wamuntahal ilmi wamablaghar ridha wajinatal arsyi wala illaha illallahu mil’al mijani wamuntahal ilmi wamablaghar ridha wajinatal arsyi wallahu akbar mil’al mijani wamuntahal ilmi wamablaghar ridha wajinatal arsyi. (Maha suci Allah dengan sepenuh mijan sejauh ilmu sejauh ridha setimbang arasy, tiada tuhan selain Allah dengan sepenuh mizan sejumlah ilmu sejauh ilmu setimbang arasy, dan Allah Maha Agung dengan sepenuh mizan sejumlah ilmu sejauh ridha setimbang arasy berulang 3 kali) وأن يتحرز عن قطع الأشجار الرطبة إلا عند الضرورة, وإسباغ الوضوء والصلاة بالتعظيم, والقرآن بين الحج والعمرة, وحفظ الصحة Disamping itu, hendaknya jangan menebang pepohonan yang masih hidup kecuali atas terpaksa, melakukan wudlu dengan sempurna, melakukan shalat dengan ta’dhim, haji qiran dan memelihara kesehatan.

• Kesehatan Badan ولا بد أن يتعلم شيئا من الطب, ويتبرك sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut الواردة فى الطب التى جمعها الإمام أبو العباس المستغفري في كتابه المسمى : بطب النبى عليه السلام, يجده من يطلبه (فهو كتاب مشهور) Tiada boleh tidak, seseorang harus tahu sebagian ilmu kesehatan, dan mengambil berkah dari beberapa atsar mengenai kesehatan.

Hal ini sebagaimana terhimpun dalam buku Syaikhul Imam Abul Abbas Al-Mustaghfiri yang berjudul “Thibin Nabi Saw.” Buku ini bisa ditemukan oleh orang yang mau mencarinya. ]والحمد لله على التمام, وصلى الله على سيدنا محمد أفضل الرسل الكرام, وآله وصحبه الأئمة الاعلام, على ممر الدهور وتعاقب الأيام, آمين. [ Segal puji bagi Allah, Shalawat dan Salam semoga melimpah kepada baginda Muhammad, Rasul paling utama lagi Mulia. TAMAT التعريف بالمؤلف برهان الإسلام الزرنوجى • * Niaga Baju Muslimah (Fashion) Online di Malaysia • http://masturat-fashion.blogspot.com/ • Jual Murah : Senjata Ninja [ Sai / Tekpi – sword / Ninjato / Katana / samurai – Baton – Double stick /Nunchaku – Panah /Archery – Kunai – Shuriken • Kitab Ahlusunnah online (ust abu syafiq) • *Jual jikatabi / sepatu ninja dari kulit sumber mata air yang ditemukan siti hajar disebut Indonesia • Jual jikatabi / sepatu ninja dari kulit di Indonesia • Blogroll • *Download artikel Salafytobat (Pdf) • *Telaah Kritis Atas Doktrin Faham Salafi / Wahabi • abusalafy.wordpress.com • al-ashairah.blogspot.com • al-subki.blogspot.com • al-subki.blogspot.com • almukminun.blogspot.com • bahrusshofa • bankwahabi.wordpress.com • Darulmustafa – Yaman • darulpuaka • DEPAG RI (Departemen Agama) • Dir Pendidikan Diniyah dan Pondok pesantren • dongeng wahabi • download kitab ahlusunnah • Fatwa Halal (Jakim MY) • FIQH MADZAB SYAFII (www.shafiifiqh.com) • Fiqh Sunni (Majelis rasulullah- Habib Munzir) • gudang ilmu • Habib ali jufri – hadramaut yaman • Habib Alwi bin Utsman bin Yahya • Habib umar – tareem yaman • http://abulehyah.blogspot.com • http://darulfatwa.org.au/ • http://masturat-fashion.blogspot.com/ • http://pondoktampin.blogspot.com • http://salafyindonesia.wordpress.com/ • http://www.darulihsan.com/ • http://www.shariahboard.org • ibnutaymiah.wordpress.com • JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) • Jam’iyyah ahlith thariqah al mu’tabarah anahdliyah – Indonesia • jual masturat fashion online • K.H.

Tengku Zulkarnain • kristentobat (yesuscross.wordpress.com) • Madrasah Darulmustafa – Yaman • Majelis Ulama Indonesia (MUI) • Mau Beli Buku Sunni? • Ponpes Sidogiri Indonesia (NEW) • Ponpes suryalaya (qadiriyyah wa naqsyabnadiyah) • pustakabasma (pustaka kitab-kitab habaib) • Sunni radio sidney • Tharekat Naqsyabandiyah Kholidiyah Indonesia • thareqat syadziliyah indonesia • ustaz abu syafiq • WordPress.com • WordPress.org • www.darussalafsalafy.wordpress.com • www.portalsalafi.com • [www.Dear Friend.info] Towards understanding Islam • [www.IslamHoy.info] Hacia Entendimiento de Islam • Kenapa saya keluar dari salafy / salafi/sunni palsu /wahaby/wahabi/darul hadits / DHIYA’US SUNNAH / wahdah islamiyah/al-Nidaa'/LBI Al atsary/ Al-irsyad/ AL QAIDA/LDII/PERSIS/NII DAN SEMUA VARIAN WAHHABY ?

• Customize • Follow Following • Sign up • Log in • Copy shortlink • Report this content • View post in Reader • Manage subscriptions • Collapse this bar
2022 www.videocon.com