Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa termasuk dalam pelanggaran ham adalah
2022 www.videocon.com