Berikut sikap sesuai sila keempat adalah
2022 www.videocon.com