Air yang keluar dari hentakan kaki nabi ismail as disebut

air yang keluar dari hentakan kaki nabi ismail as disebut

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk simak kunci jawaban materi Pendidikan Agama Islam (PAI) SD Kelas 4 Semester 2 (Genap) tahun 2021. Soal dan jawaban berikut ini merupakan contoh soal untuk latihan menghadapi Ulangan Tengah Semester (UTS) atau Penilaian Tengah Semester (PTS). Untuk kunci jawaban yang dibahas berikut hanyalah sebagai referensi bahan belajar bagi siswa dan guru dan orang tua dalam membimbing anak-anak peserta didik.

Contoh soal latihan yang disajikan dalam bentuk pilihan ganda dan essay. Berikut ini adalah pembahasan soal dan jawaban Latihan UTS dan PTS untuk siswa kelas 4 SD Pelajaran PAI Semester Genap dilansir dari sejumlah sumber: Baca juga: KUNCI JAWABAN Bahasa Indonesia Kelas 4 SD Soal UTS / PTS Semester 2, Pilihan Ganda dan Essay Baca juga: SOAL UTS PJOK Kelas 4 SD Semester 2 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban Ulangan Tengah Semester Genap *SOAL PILIHAN GANDA Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang paling tepat !

air yang keluar dari hentakan kaki nabi ismail as disebut

1. Jumlah malaikat yang wajib diketahui ada. a. 25 b. 20 c. 10 d. 15 2. Tugas malaikat Jibril adalah. a. mencabut nyawa b. meniup sangkakala c. menyampaikan wahyu d. mencatat amal baik 3. Bila diberi nikmat oleh Allah kita harus. a. berpesta b. bersyukur c. berpoya-poya d. bersedih 4. Ayat ke-3 surat An-Nasr dimulai dengan. a. إِذَا جَاءَ b. تَوَّابًا c. فَسَبّحْ d.

وَرَأَيْتَ النَّاسَ 5. Huruf jim pada kalimat جَآءَ dibaca. . .

air yang keluar dari hentakan kaki nabi ismail as disebut

a. panjang b. sukun c. washal d. pendek Baca juga: KUNCI JAWABAN Matematika Kelas 4 SD UTS Semester 2 Kurikulum 2013, Soal Pilihan Ganda & Essay Baca juga: KUNCI JAWABAN Tema 8 Kelas 4 Halaman 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 Subtema 2 Pembelajaran 2 6. Mengimani malaikat Allah hukumnya. . bagi umat islam a. haram b.

makruh c.

air yang keluar dari hentakan kaki nabi ismail as disebut

wajib d. sunah 7. Nabi ibrahim dikenal dengan sebutan. a. abul anbiya b. abu jahal c. abul basyar d. abu lahab 8. Malaikat dikenal sebagai mahluk yang selalu.

a. ta’at b. menentang c. marah d. jahat 9. Malaikat yang bertugas menjaga surga adalah. a. malik b. ridwan c. jibril d. rokib 10. Bunyi surat Al-Kausar ayat ke-dua adalah. a. إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ b. فَصَلّ لِرَبّكَ وَانْحَرْ c. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْـتَرُ d. قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ 11.

Inna 'athoina kal. . a. fangsob b. Kautsar c. Fasholli d. Hual abtar 12. An-Nasr artinya .

air yang keluar dari hentakan kaki nabi ismail as disebut

. a. Kemenangan b. Demi masa c. Ni'mat yang banyak d. Pertolongan 13. Nama dari malaikat maut adalah. . .

air yang keluar dari hentakan kaki nabi ismail as disebut

a. Jibril b. Mikail c. Israfil d. Izrail 14. Dibawah ini adalah sifat sifat malaikat, kecuali. . a. Selalu taat pada perintah Alloh b. Tidak tidur c. Selalu bertasbih d. Takabur 15. Malaikat adalah makhluk ghaib. Ghaib artinya. a. Tidak bisa dilihat oleh kasat mata b.

Istimewa c. Diciptakan dari cahaya d. Selalu patuh 16. Ayah Nabi Ibrahim bernama. . a. Namrud b. Azar c.

air yang keluar dari hentakan kaki nabi ismail as disebut

Imaran d. Uza 17. Benda berikut ini pernah dikira Tuhan oleh Nabi Ibrahim, kecuali. . a. Bintang b. Bulan c. Berhala d. Matahari 18. Nabi Ismail adalah putra dari. . a. Nuh b. Ibrahim c. Azar d. Yunus 19. Ketika manusia memasuki surga, ia akan disambut oleh malaikat. . a. Malik b.

Ridwan c. Rakib d. Atid 20. Isi kisah tentang nabi yang di qurbankan adalah nabi. . a. Ibrahim b. Muhammad c. Yunus d. Ismail II. Isilah titik titik dibawah ini dengan jawaban yang tepat ! 21. Al-Kautsar artinya. . 22. Idza jaa anasrulloohi. 23. Wal'Asri artinya. . 24. Malaikat diciptakan dari. 25. Tugas malaikat izroil adalah. . 26.

Beriman kepada malaikat merupakan rukun iman yang ke. . 27. Ayah nabi Ibrahim adalah. . 28. Mu’ jizat nabi Ibrahim adalah. . 29. Ibunda Nabi Ismail adalah. . 30. Air yang keluar dari hentakan kaki Nabi Ismali AS disebut.

. *SOAL ESSAY B. Isilah titik titik dibawah ini dengan jawaban yang tepat ! 21. Al-Kautsar artinya. . 22. Idza jaa anasrulloohi. 23. Wal'Asri artinya. . 24. Malaikat diciptakan dari. 25. Tugas malaikat izroil adalah. . 26. Beriman kepada malaikat merupakan rukun iman yang ke. . 27. Ayah nabi Ibrahim adalah. .

air yang keluar dari hentakan kaki nabi ismail as disebut

. 28. Mu’ jizat nabi Ibrahim adalah. . 29. Ibunda Nabi Ismail adalah. . 30. Air yang keluar dari hentakan kaki Nabi Ismali AS disebut. . C.Isilah titik-titik di bawah ini dengan uraian singkat dengan benar!

1. Sebutkan 10 nama malaikat Allah. 2. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ayat di samping artinya. 3. Sebutkan nama lain MalaikatJibril. 4. انالإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ bacaan di samping mengandung hukum bacaan. 5. Apa sebab kelahiran Nabi Ibrahim AS diasingkan di gua.

>>>>KUNCI JAWABAN * KUNCI JAWABAN SOAL PILIHAN GANDA Bagian A. 1. C 2. C 3. B 4. C 5. A 6. C 7. A 8. A 9. B 10. B 11. B 12. A 13. D 14. D 15. A 16. B 17. C 18. B 19. B 20. D *KUNCI JAWABAN SOAL ESSAY Bagian B. 1. Nikmat yang banyak 2. wal fathu 3. Demi masa 4.

cahaya 5. mencabut nyawa 6. dua 7. Azar 8. Dibakar tidak hangus 9. Hajar 10. zam-zam Bagian C. 1. Jibril, mikail, israfil, izrail, munkar, nakir, rakib, atid, malik, ridwan. 2. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan 3. Ruhul kudus/ruhul amin 4. Gunnah, ikfa, mad tobi’i 5. untuk menghindari kekejaman raja Namrud *Disclaimer: Jawaban di atas hanya digunakan oleh orang tua untuk memandu proses belajar anak.

Tags kunci jawaban KUNCI JAWABAN Pendidikan Agama Islam Kelas 4 SD Soal PTS Pelajaran PAI SOAL UTS PAI Kelas 4 SD SOAL PTS PAI Kelas 4 SD UTS Pendidikan Agama Islam Kelas 4 SD PTS Pendidikan Agama Islam Kelas 4 SD Kunci jawaban UTS PAI Kunci jawaban PTS PAI KUNCI JAWABAN UTS KUNCI JAWABAN PTS PAI Kelas 4 SD Pendidikan Agama Islam Kelas 4 SD Ulangan Tengah Semester Genap Penilaian Tengah Semester TRIBUNPONTIANAK.CO.ID tribun pontianak Kunci Jawaban Tribun Pontianak 17.

Benda berikut ini pernah dikira Tuhan oleh Nabi Ibrahim, kecuali. . a. Bintang b. Bulan c. Berhala d. Matahari 18. Nabi Ismail adalah putra dari. . a. Nuh b. Ibrahim c. Azar d. Yunus 19. Ketika manusia memasuki surga, ia akan disambut oleh malaikat. .

air yang keluar dari hentakan kaki nabi ismail as disebut

. a. Malik b. Ridwan c. Rakib d. Atid 20. Isi kisah tentang nabi yang di qurbankan adalah nabi. . a. Ibrahim b. Muhammad c. Yunus d. Ismail II. Isilah titik titik dibawah ini dengan jawaban yang tepat ! 21. Al-Kautsar artinya.

. 22. Idza jaa anasrulloohi. 23. Wal'Asri artinya. . 24. Malaikat diciptakan dari. 25. Tugas malaikat izroil adalah. . 26. Beriman kepada malaikat merupakan rukun iman yang ke. . 27. Ayah nabi Ibrahim adalah. . 28. Mu’ jizat nabi Ibrahim adalah. . 29. Ibunda Nabi Ismail adalah. . 30. Air yang keluar dari hentakan kaki Nabi Ismali AS disebut. . *SOAL ESSAY B. Isilah titik titik dibawah ini dengan jawaban yang tepat ! 21. Al-Kautsar artinya. . 22. Idza jaa anasrulloohi.

23. Wal'Asri artinya. . 24. Malaikat diciptakan dari. 25. Tugas malaikat izroil adalah. . 26. Beriman kepada malaikat merupakan rukun iman yang ke. . 27. Ayah nabi Ibrahim adalah. . 28. Mu’ jizat nabi Ibrahim adalah. . 29. Ibunda Nabi Ismail adalah. . 30. Air yang keluar dari hentakan kaki Nabi Ismali AS disebut. . .
assalamualaikum1.

Surah Al Ma'mun ada .ayat.2. Surah Al Ma'mun diturunkan di kota.3. Kata AL MAUN artinya.4. Surah Al-Ma'un ayat ke 4 berbuny … i.5. Orang yang mendustakan agama dalam surah Al Ma'mun adalah.6. Orang yang dicelakakan Alloh dalam surah Al Ma'un adalah .7. Sikap terpuji yang dapat diambil dari surah Al Ma'un adalah.8. Arti surah Al Maun ayat ke satu.9.

Rasulullah artinya.10. Tugas Rosul adalah .11. Sifat wajib bagi Rasul artinya.,12. Sebutkan sifat2 wajib bagi Rasul beserta artinya !13. Sifat mustahil bagi Rasul artinya.14. Sebutkan sifat mustahil bagi Rosul beserta artinya!15. Menyampaikan pesan kebaikan kepada orang lain berarti telah mengamalkan sifat wajib Rasul.16.

Rossi Ulul Azmi artinya.,17. Sebutkan nama nama Rasul Ulul Azmi!18. Mu'jizat Nabi Nuh As adalah.19. Mu'jizat Nabi Ibrahim as adalah.20. Mu'jizat Nabi Musa as adalah.21. Mu'jizat Nabi Isa as. Isa as .22. Mu'jizat Air yang keluar dari hentakan kaki nabi ismail as disebut Muhammad SAW.23. Orang kafir kuraisy yang membenci Nabi Muhammad SAW bernama.24. Nabi Muhammad SAW disebut khotamul ambiyak. Arti khotamul ambiyak adalah.,25. Sikap terpuji yang dapat di ambil dari sifat wajib Rasul adalah.26.

Sikap terpuji yang dapat diambil dari sifat Rosul Ulul Azmi adalah.27. Hidup sederhana artinya.28. Sebutkan keuntungan sederhana!29. Qur'an surah Al Isrok ayat 27 menjelaskan.30. Ikhlas artinya.31. Memberi sesuatu tanpa mengharapkan imbalan dari hanya mengharap ridho Allah disebut.32. Beramal artinya.33. Alloh SWT tidak melihat bentuk tubuh mu, tetapi Alloh SWT melihat.34. Seseorang dianggap beragama dengan benar jika amal ibadahnya dilaksanakan dengan .35.

Ciri-ciri orang ya ng ikhlas antara lain.​ Setelah wafatnya Rasulullah SAWIslam dipimpin oleh para Khulafaur Rasyidin, yaitu para sahabat Rasullah SAW yang adil dan bijaksana sehingga perse … baran Islam sangat luas, salah satunya adalah sahabat Umar bin Khattab Radiyaullohu'an.

Dalam kepemimpinannya Islam berkembang ke berbagi belahan bumi dan Umar memiliki inovasi dalam ekonomi, negara dan lainnya. Tuliskan 2 perkembangan yang terjadi di masa kepemimpinan khalifah Umar bin Khattab Radiyaullohu'an 5.Berikut ini yang bukan merupakan larangan ketika wukuf adalah. A.memakai pakaian berjahit B.memakai wewangian bagi perempuan C.membunuh hewa … n D.memakai pakaian berjahit bagi wanita 6.jamaah haji indonesia berangkat ke Padang Arafah satu hari menjelang wukuf.Hal itu untuk mengurangi kemacetan dan mempermudah pengaturan kendaraan dalam pemberangkatan jamaah haji.Wukuf dilaksanakan pada tanggal.zulhijah A.8 B.9 C.10 D.11 10.selama berada ditanah suci,pak ahmad mèlakasanakan tawaf bersama istrinta setelah selesai salat subuh.Tawaf yang mereka laksanakan adalah tawaf A.sunah B.qudum C.ifada D.wada TOLONG YA BANTU CEPAT, YG BANTU SAMA² PUNYA PENGALAMAN BELAJAR BARENG.MAKASIH II.

Isilah titik titik dibawah ini dengan jawaban yang tepat ! 21. Al-Kautsar artinya. . 22. Idza jaa anasrulloohi air yang keluar dari hentakan kaki nabi ismail as disebut. . 23.

Wal'Asri artinya. . 24. Malaikat diciptakan dari. 25. Tugas malaikat izroil adalah. . 26. Beriman kepada malaikat merupakan rukun iman yang ke. . 27. Ayah nabi Ibrahim adalah. .

air yang keluar dari hentakan kaki nabi ismail as disebut

. 28.

air yang keluar dari hentakan kaki nabi ismail as disebut

Mu’ jizat nabi Ibrahim adalah. . 29. Ibunda Nabi Ismail adalah. . 30. Air yang keluar dari hentakan kaki Nabi Ismali AS disebut. . *SOAL ESSAY B. Isilah titik titik dibawah ini dengan jawaban yang tepat ! 21. Al-Kautsar artinya. . 22. Idza jaa anasrulloohi. 23. Wal'Asri artinya.

. 24. Malaikat diciptakan dari. 25. Tugas malaikat izroil adalah .

air yang keluar dari hentakan kaki nabi ismail as disebut

. 26. Beriman kepada malaikat merupakan rukun iman yang ke. . 27. Ayah nabi Ibrahim adalah. . 28. Mu’ jizat nabi Ibrahim adalah. . 29. Ibunda Nabi Ismail adalah. . 30. Air yang keluar dari hentakan kaki Nabi Ismali AS disebut. . C.Isilah titik-titik di bawah ini dengan uraian singkat dengan benar!

1. Sebutkan 10 nama malaikat Allah. 2. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ayat di samping artinya. 3. Sebutkan nama lain MalaikatJibril. 4. انالإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ bacaan di samping mengandung hukum bacaan. 5. Apa sebab kelahiran Nabi Ibrahim AS diasingkan di gua. >>>>KUNCI JAWABAN * KUNCI JAWABAN SOAL PILIHAN GANDA Bagian A.
tirto.id - Nabi Ismail As merupakan putra kandung Nabi Ibrahim As dari istrinya yang bernama Siti Hajar.

Selain terkait erat dengan peristiwa kurban, salah satu keteladaan yang bisa dipetik dari kisah Nabi Ismail di antaranya air yang keluar dari hentakan kaki nabi ismail as disebut tentang awal mula mengalirnya air zam zam di kota Mekkah, Arab Saudi, yang tidak berhenti hingga sekarang.

Nabi Ibrahim As memiliki sebutan sebagai Abulanbiya, yakni bapak dari pada nabi. Maksudnya adalah di antara 25 nabi yang ada, 19 merupakan keturunan Nabi Ibrahim. Termasuk pula Nabi Ismail As. Abdullah Alawi melalui artikel dengan judul "Di Balik Peristiwa Nabi Ibrahim dan Ismail ke Negeri Tandus" yang dikutip laman NU Online menyebutkan, Nabi Ismail ialah anak kandung Ibrahim dari istri yang bernama Siti Hajar.

Selain itu, Nabi Ibrahim juga mempunyai anak laki-laki lainnya air yang keluar dari hentakan kaki nabi ismail as disebut kelak bakal menjadi nabi juga. Dia adalah Nabi Ishaq yang lahir dari istri bernama Sarah. Salah satu peristiwa cukup menarik, Nabi Ibrahim kala itu memutuskan untuk memboyong Nabi Ismail beserta ibunya, Siti Hajar. Mereka menuju Makkah. Tempat yang dikenal dengan daerah tandus. Air pun sangat sulit untuk didapatkan.

Di lain sisi, Nabi Ishaq beserta sang ibunda, Sarah, justru dibiarkan untuk menetap di Syam, sebuah tempat yang sangat subur. Maka, hal ini sangat bertolak belakang dengan kondisi Mekkah pada zaman itu.

Meskipun demikian, keputusan penting dengan pindahnya Siti Hajar dan Ismail ke Mekkah itu ternyata mampu menghadirkan sesuatu yang membawa banyak manfaat bagi umat manusia hingga era modern.

Pada suatu saat, dituliskan oleh Bahrus Surur-Iyunk dalam artikel Belajar Kesungguhan Hidup air yang keluar dari hentakan kaki nabi ismail as disebut Hajar dan Ismail via laman Suara MuhammadiyahSiti Hajar beserta Ismail kecil yang sudah tinggal di kota Mekkah dalam kondisi kehabisan bekal, baik makanan maupun minuman. Siti Hajar berlari menuju bukit shafa untuk mencari air yang sedang dibutuhkan Nabi Ismail.

Dari bukit shafa, ia kembali berlari menuju bukit Marwah. Namun, yang diinginkan justru tidak ada. Dan air belum juga diketemukan. Peristiwa Siti Hajar yang berlari dari bukit shafa menuju bukit Marwah itu berlangsung sebanyak 7 air yang keluar dari hentakan kaki nabi ismail as disebut dan hingga sekarang dikenal dengan sebutan sa'i. Lantaran tak kunjung mendapatkan air, Ismail kecil yang sudah merasa kehausan akhirnya menangis dengan meronta-ronta.

Di tengah tangisannya tersebut, dirinya menghentakkan kaki ke tanah. Sungguh ajaib. Diawali hentakan itu, keluarlah air dari dalam tanah. Allah SWT menunjukkan kekuasaanya melalui sumber air yang muncul di tengah daerah yang tandus dan kering kerontang. Hingga zaman sekarang, air ini terkenal melalui nama air zam zam. Penyebutan air zam zam tersebut berasal dari Siti Hajar yang berujar,"Zam zam zam zam." kala keluarnya air dari hentakan kaki Ismail. Zam zam memiliki makna kumpul dan jangan berhenti.

Hingga saat ini, air zam zam di kota Mekkah, Arab Saudi, tidak berhenti mengalir dan mampu memberikan kesejahteraan tersendiri bagi umat manusia, khususnya yang berada di wilayah tersebut.
Yang dilingkari merah adalah tempat munculnya sumber mata air zamzam Air Zam-zam merupakan bukti kekuasaan Allah dan begitu istimewa.

Zam-zam memang menjadi air yang istimewa di muka bumi. Sejak awal tercipta, sumur ini tidak pernah kering dan terus mengalir meski dikonsumsi jutaan manusia. Namun, tidak banyak yang tahu siapa sebenarnya yang menggali sumur ini. Namun tahukah Air yang keluar dari hentakan kaki nabi ismail as disebut Darimana asal usul air Zam-zam? Kita pasti sering mendengar bahwa asal muasal munculnya air keramat ini adalah dari kisah nabi Ismail AS yang saat itu menggerak-gerakan kakinya ke tanah sambil menangis karena kehausan.

Sedangkan sang ibu siti Hajar berlari-lari dari bukit Safa dan Marwah, berusaha mencarikan air untuk putranya Ismail yang masih bayi. Setelah berlari hingga tujuh kali dari bukit Safa ke bukit Marwah, akhirnya memancarlah air yang kemudian diberi nama Zam-zam tersebut. Namun apakah air ini memancar begitu saja, atau ada yang menggalinya? Menurut sumber yang valid dari beberapa hadits, Ternyata air zam-zam tidak memancar begitu saja, namun terlebih dahulu digali.

Bahkan Siti Hajar melihat sendiri siapa yang menggali mata air yang tidak akan pernah habis hingga hari kiamat tersebut. Lantas siapa sebenarnya yang menggali sumur zam-zam? Berikut ulasannya. Kisah yang beredar selama ini mengatakan jika air Zam-zam memancar dari kaki mungil Ismail yang menggesek-gesekannya ke tanah.

Kemudian muncul lah mata air sama-sama tersebut. Namun berdasarkan hadits Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sumur zam-zam digali oleh seorang Malaikat Allah. Malaikat tersebut menggali Zam-zam dengan tumit (sayapnya) hingga terpancarlah air zam-zam dari tempat antara bukit safa dan marwah tersebut. “Ini adalah kejadian yang mendasari tradisi jemaah haji berjalan antara Safa dan Marwah. Ketika Siti Hajar (r.a.) mencapai bukit Marwa (untuk terakhir kali), ia mendengan sebuah suara, kemudian ia diam dan mendengarkan dengan penuh perhatian.

Ia mendengar suatu itu terus-menerus dan berkata, “Wahai (siapapun engkau)! Engkau telah membuatku mendengarkan suaramu; apakah kamu memiliki sesuatu yang dapat membantuku?” Dan ajaib! Ia melihat satu malaikat di lokasi Zam-Zam, sedang menggali tanah dengan tumitnya (atau sayapnya), hingga airnya memancar dari tempat itu. Ia lalu membentuk tangannya seperti mangkuk, dan mulai mengisi tempat air minumnya yang terbuat dari kulit dengan air menggunakan tangannya, dan air itu lalu mengalir keluar setelah dia menciduk sebagian di antaranya.” (Hadist Shahih Bukhari: Volume 044, Kitab 055, Hadits 583) Air zam-zam yang keluar waktu itu sangat banyak, sehingga Siti Hajar mencoba untuk membendungnya dengan menggunakan tanah di sekitarnya.

“Jika ia (Siti Hajar) telah meninggalkan air itu, (mengalir secara alami tanpa campur tangannya), maka air itu akan mengalir di atas permukaan bumi.” (Shahih Bukhari: Volume 044, Buku 055, Hadits 583) Sementara itu Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah memberikan catatan: “Air zam zam adalah yang terbaik dan paling mulia dari semua air, yang tertinggi kedudukannya, yang paling berharga, paling mulia dan paling bernilai bagi manusia.

Sumur Zam Zam digali oleh malaikat Jibril dan airnya yang Allah gunakan untuk memadamkan rasa haus Nabi Ismail alaihissalaam” Wallahu A'lam.Kategori • Al-Quran & Yassin • Agama • Aksi • Bahasa • Bantu Diri • Biografi • Bisnes & Pengurusan • Bukan Fiksyen • Buku Aktiviti • Edukomik • Fotografi • Hobi & Kraf • Islam • Kamus • Kanak-Kanak • Keluarga • Kesihatan • Komputer & Internet • Novel Dewasa • Biskut & Kek • Cinta • Drama • Fiction • Hidangan Kontemporari • Hidangan Warisan • Jurnal Peribadi • Kaunseling • Kemahiran Belajar • Kewangan • Komik • Motivasi • Motivasi & Kemahiran Belajar • Novel Grafik • Novel Grafik & Komik Umum • Novel Remaja • Novel Sosio Budaya • Pendidikan • Pendidikan Kerjaya • Pendidikan Khas • Pendidikan Tinggi • Pendidikan Umum • Pengurusan Sekolah • Perhubungan • Prasekolah • Remaja • Remaja Umum • Resipi • Teknologi • Travelog Siri • 200 Tip • Backpacker • Senangnya Memasak • Siri Cerita Hantu • Siri Sherlock Holmes • Young Aisyah • Karya Hamka • Hikayat Teladan • Tafsir Al-Azhar • Novel Sherlock Homes • Kompilasi Puaka • Kompilasi Sherlock Holmes • Kru Paranormal • Kronikel Nashan Ahmad Patria • Lupin - Pencuri Budiman • Kronikel Empat Bahtera Sri Rahayu “Ke sana ke sini, lari-lari kecil… Bagai Siti Hajar, mencari air… Terpancur sinar di kering pasir… Bekas hentakan kudus kaki Ismail…” Siapa yang tidak pernah lihat (atau dengar) lirik lagu ini, sila lakukan carian di Google dengan kata kunci ‘Raikan Cinta&rsquo.

Lagu ini adalah salah satu daripada puluhan lagu (malah ratusan) yang dipopularkan oleh sifu industri muzik tanah air, Dato’ M. Nasir. Dan, fokus utama kita dalam entri ini adalah petikan lirik seperti yang tertulis di atas. Jelas sekali, lirik itu menceritakan tentang sejarah.

Bagaimana Siti Hajar dan Nabi Ismail AS (yang ketika itu masih lagi bayi), ditinggalkan ketua keluarga mereka, Nabi Ibrahim AS. Sudahlah ditinggalkan tanpa diberitahu sebabnya, lembahnya pula hanyalah sekadar ditemani sebatang pokok buat berteduh.

Nah, di sinilah dikatakan permulaan sejarah terpancurnya air zamzam. Hasil dari hentakan kaki Nabi Ismail AS yang merengek kehausan akibat kehausan. Lekas-lekaslah Siti Hajar menyusui anaknya itu, sebelum beliau sendiri membasahkan tekaknya. Itulah sejarah telaga zamzam yang diperdengarkan kepada masyarakat sehingga kini. Tetapi, benarkah sebegitu cerita asalnya? Dikisahkan dalam Sahih al-Bukhari secara jelas daripada hadis Ibnu Abbas, Ketika Nabi Ismail a.s.

dan Hajar berada di puncak bukit Marwah, mereka terdengar satu suara. Lalu Hajar berkata dalam hatinya, “Diamlah.” Hajar maksudnya “Diamlah” itu adalah dirinya sendiri. Kemudian dia berusaha mendengarkannya dan dia dapat mendengar suara itu lagi. Dia berkata, “Kamu memperdengarkan suara kamu jikalau kamu bermaksud memberikan bantuan. Ternyata suara itu adalah suara Malaikat Jibrail a.s. yang dekat dengan tapak punca air zamzam.

Lantas Malaikat Jibrail a.s menguis kawasan itu dengan sayapnya sehingga air keluar memancar. Akhirnya, Hajar dapat minum air dan menyususkan anaknya, Nabi Ismail a.s. kembali. Kemudian Malaikat Jibrail a.s. berkata kepadanya: Janganlah kamu takut ditinggalkan. Ini adalah rumah Allah yang akan dibangunkan oleh anak ini dan ayahnya. Sesungguhnya Allah tidak akan mensia-siakan hambanya-Nya. (Sahih Bukhari, no.3113) (Secara ringkasnya) selepas Siti Hajar berlari bagi mencari air, beliau berhenti di atas bukit Marwah.

Ketika itu, beliau mendengar satu suara. Seraya berkata: “Aku sudah mendengar, apakah disitu ada pertolongan?” Apa yang dilihat oleh Siti Hajar adalah, susuk Malaikat Jibril AS sedang mengais tanah dengan kakinya (atau sayapnya seperti dalam hadis yang lain) dan dipukul di atas tempat itu.

Kemudian, keluarlah darinya pancaran air. Huuraian hadis, dan kisah sebenarnya mengenai air zamzam, adalah seperti yang terkandung dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah karangan Ibnu Kathir. Maka jelaslah disini bahawa air zam-zam bukanlah berasal daripada bekas hentakan kaki Nabi Ismail AS. Tetapi, ia terhasil dari kuisan dan hentakan sayap (atau kaki) Malaikat Jibril AS.

Seharusnya, masyarakat secara umumnya, dan para pendakwah khususnya, perlu mengkaji semula status-status hadis sebelum disebarkan. Mahu tahu apa lagi hadis yang masyhur tetapi sebenarnya palsu, silakan membaca buku tulisan Mustafar Mohd Suki, bertajuk 40 Kisah Palsu Tetapi Masyhur Yang Disandarkan Pada Agama.

 Pasti akan terbuka mata kerana hadis-hadis yang biasa kita dengar, sebenarnya palsu!
Brilio.net - Hampir semua umat Islam pasti mengenal Air Zamzam yang khasiatnya tak perlu diragukan lagi. Untuk mendapatkannya pun tak bisa sembarangan, karena Air Zamzam ini hanya ada di Arab Saudi. Selain khasiat dan sumbernya yang hanya satu di dunia, Air Zamzam juga muncul dengan kisah yang begitu mengharukan dari Nabi Ibrahim AS, Siti Hajar istrinya, dan Nabi Ismail AS anaknya.

Dikutip brilio.net dari buku Sejarah Ibadah karya Syahrudin El Fikri, Selasa (7/7), Air Zamzam dalam sejarahnya bermula dari kegelisahan Siti Hajar bersama putranya, Ismail, yang ditinggal Nabi Ibrahim AS di padang tandus. Siti Hajar merasa sedih saat ditinggal begitu saja di tempat yang tak ada orang itu. Ia lalu bertanya kepada Ibrahim. "Hendak ke manakah kamu Ibrahim? Sampai hatikah engkau meninggalkan kami berdua di tempat yang sunyi dan tandus ini?" Pertanyaan itu dilontarkan berulangkali, tetapi Nabi Ibrahim tidak menjawab sepatah kata juga.

Siti Hajar bertanya lagi, "Adakah ini memang perintah dari Allah?" Barulah Nabi Ibrahim AS menjawab, "Ya." ANDA MUNGKIN MENYUKAI INI Karena bekalnya habis, Siti Hajar berusaha mencari air atau orang yang kemungkinan berada di sekitar.

Ia pun berlari ke Bukit Marwah, balik lagi ke Bukit Shafa, dan kembali lagi ke Bukit Marwah. Hal itu ia lakukan hingga tujuh kali. Saat lelah sudah tujuh kali bolak-balik, tiba-tiba terdengar oleh Siti Hajar perintah untuk melihat putranya yang sedang menangis dan menghentak-hentakkan kakinya ke tanah.

Ternyata hentakan kaki Ismail berhasil mengeluarkan air yang berlimpah. Siti Hajar pun kemudian berkata, "Zamzam (berkumpullah)," hingga akhirnya air yang berkumpul itu disebut Zamzam.

Munculnya air dari bekas hentakan Nabi Ismail ini kemudian memicu hadirnya serombongan burung-burung di sekitarnya. Melihat adanya burung itu, para kafilah yang juga sedang mencari air segera menuju tempat burung-burung beterbangan itu.

Inilah sekelumit singkat kisah munculnya Air Zamzam dengan sumurnya yang tak pernah kering. PERLU JUGA KAMU BACA: Ini penyebab kekalahan umat Muslim di Perang Uhud Kisah Nabi Zakaria, tak henti-hentinya berdoa akhirnya dikaruniai anak Ini asal usul nama Muhammad Bukan Khadijah cinta pertama Muhammad, tapi ini lho wanita itu Di zaman Muhammad SAW, imsak ditandai selesainya bacaan Qur'an 50 ayat Undian yang menyelamatkan ayah Muhammad SAW Pemuda ini lebih memilih Muhammad daripadanya orangtuanya sendiri BERITA TERKAIT YANG WAJIB KAMU BACA: Kisah terenyuh Sunan Giri, saat bayi dibuang ke laut oleh kakeknya Kisah Wali Sanga, alat musik tradisional bikin orang masuk Islam 'Tapa ngeli', cara Sunan Muria menyebarkan ajaran Islam Ternyata Fatahillah bukan Sunan Gunung Jati, ini penjelasannya Ini asal usul falsafah dahsyat Moh Lima besutan Sunan Ampel Tokoh punakawan, peninggalan Sunan Kalijaga sewaktu berdakwah Kisah Sunan Kudus yang berhasil sembuhkan wabah penyakit di Arab Shalat minta hujan Sunan Gresik selamatkan gadis yang akan jadi tumbal Ini penjelasan kenapa semua Wali Songo terletak di pesisir utara Jawa Begini ceritanya kenapa Raden Paku akhirnya bisa dipanggil Sunan Giri Kisah Sunan Drajat yang selamat setelah ditolong ikan cucut Ingin hidup damai?

Terapkan Catur Piwulang ajaran Sunan Drajat ini (brl/gib)

SUDAH 4 ILMUWAN YANG KAGET..! Melihat Keajaiban Sumur Zam-zam Ini
2022 www.videocon.com