Apa itu syiah

apa itu syiah

• Rukun Iman • Tauhid (Keesaan Tuhan) • Malaikat • Kitab • Nabi • Hari Akhirat • Qada dan Qadar • Rukun Islam • Pengakuan keimanan • Mendirikan Sembahyang • Menunaikan Zakat • Berpuasa • Melaksanakan haji • Mazhab akidah • Ahli Sunah • • Asya'irah • Maturidiyah • Salafi • Wahabi • Syiah • • Imamiyah • Ismailiyah • Zaidiyah • Muktazilah • l • b • s Piagam Madinah telah dibuat oleh Nabi Muhammad pada tahun 622M bersamaan tahun pertama Hijrah, merupakan perlembagaan bertulis pertama di dunia.

Kandungan piagam ini terdiri daripada 47 fasal. • 23 fasal piagam tersebut membicarakan tentang hubungan antara umat Islam sesama umat Islam iaitu antara Ansar dan Muhajirin. • 24 fasal yang berbaki membicarakan tentang hubungan umat Islam dengan umat bukan Islam iaitu yahudi Selain Piagam Madinah, ia juga dikenali dengan pelbagai nama seperti Perjanjian Madinah, Dustar al-Madinah dan juga Sahifah al-Madinah.

Selain itu Piagam Madinah juga boleh dikaitkan dengan Perlembagaan Madinah kerana kandungannya membentuk peraturan-peraturan yang berasaskan Syariat Islam bagi membentuk sebuah negara ( Daulah Islamiyah) yang menempatkan penduduk yang berbilang bangsa atau kaum.

Piagam Madinah== Rasulullah s.a.w. dalam merangka piagam Madinah atau di kenali sebagai perlembagaan madinah, beliau telah mengikut bimbingan wahyu dan berdasarkan norma-norma masyarakat Madinah ketika itu. Terdapat tiga langkah yang diambil oleh Rasulullah dalam membentuk piagam Madinah.

Isi kandungan • 1 Langkah pertama • 2 Langkah kedua • 3 Langkah ketiga • 4 Tujuan Piagam Madinah • 5 Prinsip Piagam Madinah • 6 Teks Piagam Madinah • 7 Pautan luar • 8 Rujukan Langkah pertama [ sunting - sunting sumber ] Dilakukan oleh Rasulullah dengan mendirikan sebuah masjid sebagai tempat orang Islam beribadat dan tempat Rasulullah menyampaikan ajaran Islam serta tempat pentadbiran Rasulullah.

Langkah kedua [ sunting - sunting sumber ] Mengikat tali persaudaraan antara apa itu syiah Ansar dan Muhajirin, bagi mewujudkan persefahaman dan untuk membantu kaum Muhajirin memulakan hidup baru dengan pertolongan kaum Ansar.

Langkah ketiga [ sunting - sunting sumber ] Mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi supaya sama-sama mempertahankan Madinah dari ancaman luar. Berdasarkan langkah-langkah tersebut maka lahirlah satu perjanjian yang dikenali sebagai piagam Madinah.

Perkara utama yang terkandung dalam Piagam Madinah adalah: • Nabi Muhammad s.a.w. adalah ketua negara untuk semua penduduk Madinah dan segala pertelingkaran hendaklah merujuk kepada baginda. • Semua penduduk Madinah ditegah bermusuhan atau menanam hasad dengki sesama sendiri, sebaliknya mereka hendaklah bersatu dalam satu bangsa iaitu bangsa Madinah. • Semua penduduk Madinah bebas mengamal adat istiadat upacara keagamaan masing-masing. • Semua penduduk Madinah hendaklah bekerjasama apa itu syiah masalah ekonomi dan mempertahankan Kota Madinah dari serangan oleh musuh-musuh dari luar Madinah.

• Keselamatan orang Yahudi adalah terjamin selagi mereka taat kepada perjanjian yang tercatat dalam piagam tersebut, Tujuan Piagam Madinah apa itu syiah sunting - sunting sumber ] • Menghadapi masyarakat majmuk Madinah • Membentuk peraturan yang dipatuhi bersama semua penduduk.

• Ingin menyatukan masyarakat pelbagai kaum • Mewujudkan perdamaian dan melenyapkan permusuhan • Mewujudkan keamanan di Madinah • Menentukan hak-hak dan kewajipan Nabi Muhammad dan penduduk setempat. • Memberikan garis panduan pemulihan kehidupan kaum Muhajirin • Membentuk Kesatuan Politik dalam mempertahankan Madinah • Merangka persefahaman dengan penduduk bukan Islam, terutama Yahudi. • Memberi peruntukan pampasan kepada kaum Muhajirin yang kehilangan harta benda dan keluarga di Mekah.

Prinsip Piagam Madinah [ sunting - sunting sumber ] • Al-Quran dan Sunnah adalah sumber hukum negara. • Kesatuan Ummah dan Kedaulatan Negara • Kebebasan bergerak dan tinggal di Madinah • Hak dan tanggungjawab dari segi ketahanan dan mempertahankan negara • Dasar hubungan baik dan saling bantu-membantu antara semua warganegara • Tanggungjawab individu dan negara pemerintah dalam menegakkan keadilan sosial. • Beberapa undang-undang keselamatan seperti hukuman Qisas dan sebagainya telah dicatatkan • Kebebasan beragama • Tanggungjawab negara terhadap orang bukan Islam • Kewajipan semua pihak terhadap perdamaian.

Teks Piagam Madinah [ sunting - sunting sumber ] • Fasal 1 Dengan nama Allah yang Maha Pemurah Lagi Penyayang : Inilah kitab (Piagam Bertulis) daripada Nabi Muhammad, pesuruh Allah bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memeluk Islam dari Quraisy dengan penduduk Yathrib dan orang-orang yang bersama mereka lalu masuk ke dalam golongan mereka dan berjuang bersama-sama mereka.

[1] • Fasal 2 Bahawa mereka adalah satu umat (bangsa) berbeza dari manusia-manusia lain. • Fasal 3 Golongan Muhajirin dari Quraisy tetaplah di atas pegangan lama mereka : mereka saling tanggung-menanggung membayar dan menerima diyat (wang tebusan) di antara sesama mereka dalam mana mereka menebus sesiapa yang tertawan dengan cara berkebajikan dan adil di kalangan orang-orang beriman. • Fasal 4 Bani Auf (dari Yathrib) tetaplah di atas pegangan lama mereka dalam mana mereka bersama-sama tanggung-menanggung membayar serta menerima wang tebusan seperti dulu; dan setiap taifah apa itu syiah tetaplah menebus sesiapa yang tertawan dari kalangan mereka sendiri dengan cara berkebajikan dan adil di kalangan orang-orang yang beriman.

• Fasal 5 Bani al-Harith (dari Yathrib – Madinah) bin al-Khazraj tetaplah di atas pegangan lama mereka bersama-sama bertanggungjawab membayar wang tebusan darah seperti dulu, dan tia-tiap puak dari (Suku Khazraj) hendaklah membayar wang tebusandarah mereka sendiri dengan adil dan berkebajikan di kalangan orang-orang yang beriman. • Fasal 6 Bani Saidah (dari Yathrib) tetaplah di atas pegangan lama mereka bersama-sama bertanggungjawab membayar wang tebusan darah seperti dahulu dan tiap-tiap puak dari mereka hendaklah membayar wang tebusan darah untuk mereka sendiri dengan berkebajikan dan adil di kalangan orang-orang yang beriman.

• Fasal 7 Bani Jusyam (dari Yathrib) tetaplah di atas pegangan lama mereka bersama-sama bertanggungjawab membayar wang tebuan darah seperti dahulu dan tiap-tiap puak dari mereka hendaklah membayar wang tebusan darah untuk mereka sendiri dengan berkebajikan dan adil di kalangan orang-orang yang beriman.

• Fasal 8 Banu al-Najjar (dari Yathrib) tetaplah apa itu syiah atas pegangan lama mereka bersama-sama bertanggungjawab membayar wang tebuan darah seperti dahulu dan tiap-tiap puak dari mereka hendaklah membayar wang tebusan darah untuk mereka sendiri dengan berkebajikan dan adil di kalangan orang-orang yang beriman.

• Fasal 9 Bani Amru bin Auf tetaplah di atas pegangan lama mereka bersama-sama bertanggungjawab membayar wang tebuan darah seperti dahulu dan tiap-tiap puak dari mereka hendaklah membayar wang tebusan darah untuk mereka apa itu syiah dengan berkebajikan dan adil di kalangan orang-orang yang beriman. • Fasal 10 Bani al-Nabiet (dari Yathrib) tetaplah di atas pegangan lama mereka bersama-sama bertanggungjawab membayar wang tebuan darah seperti dahulu dan tiap-tiap puak dari mereka hendaklah membayar wang tebusan darah untuk mereka sendiri dengan berkebajikan dan adil di kalangan orang-orang yang beriman.

• Fasal 11 Bani Aus (dari Yathrib) tetaplah di atas pegangan lama mereka bersama-sama bertanggungjawab membayar wang tebuan darah seperti dahulu dan tiap-tiap puak dari mereka hendaklah membayar wang tebusan darah untuk mereka sendiri dengan berkebajikan dan adil di kalangan orang-orang yang beriman. • Fasal 12 Bahawa orang-orang yang beriman tidaklah boleh membiarkan sebarang masalah di antara mereka sendiri bahkan mestilah sama-sama bertanggungjawab memberi sumbangan, dengan berkebajikan untuk menbayar wang tebusan darah dengan adil.

• • Fasal 12-b Hendaklah seseorang yang beriman itu tidak membuat apa-apa perjanjian dengan orang yang di bawah kawalan seseorang yang beriman yang lain dengan tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu.

apa itu syiah

• Fasal 13 Bahawa orang-orang beriman lagi bertaqwa hendaklah menentang sesiapa yang membuat kesalahan, melanggar kesusilaan, melakukan kezaliman atau dosa atau perseteruan atau kerosakan di kalangan orang-orang beriman, dan mereka hendaklah bersatu bersama-sama menentang orang tersebut walaupun jika orang itu anak kepada salah seorang dari mereka. • Fasal 14 Tidak sayugianya seseorang mukmin itu membunuh seorang mukmin lain kerana seorang kafir, tidak sayugianya ia apa itu syiah mana-mana kafir terhadap seseorang mukmin.

• Fasal 15 Bahawa jaminan Allah itu adalah satu dan sama; ia melindungi nasib orang yang lemah dari perbuatan mereka; dan bahawa orang-orang Mukmin hendaklah salinh menjamin sesama sendiri terhadap (gangguan) orang lain. • Fasal 16 Bahawa orang-orang Yahudi yang menyertai kita hendaklah mendapatkan pertolongan dan pimpinan dengan tidak menzalimi dan tidak boleh ada pakatan tidak baik terhadap mereka.

• Fasal 17 Bahawa perdamaian orang-orang mukmin itu adalah satu dan sama, oleh itu tidak boleh dibuat perjanjian dengan mana-mana orang mukmin tanpa diturut serta oleh mukmin yang lain dalam sesuatu perang pada jalan Allah, melainkan dengan dasar persamaan dan keadilan di kalangan mereka.

• Fasal 18 Bahawa setiap serangan kita hendaklah dikira sebagai serangan terhadap semua, oleh itu hendaklah disilihgantikan tenaga menentangnya. • Fasal 19 Bahawa orang mukmin hendaklah saling membela sesama mereka atas setiap darah yang tumpah pada jalan Allah.

• Fasal 20 Bahawa orang-orang mukmin lagi bertaqwa hendaklah teguh di atas sebaik-baik petunjuk dan seteguh-teguhnya. • • Fasal 20-b Nahawa tidak boleh mana-mana orang musyrik melindungi harta orang-orang Quraisy dan tidak juga nyawa mereka dan tidak boleh menghalang orang mukmin (akan haknya) • Fasal 21 Barangsiapa membunuh dengan sewenang-wenangnya akan seorang mukmin dengan tidak ada bukti yang cukup (alasan yang membolehkan pembunuhan itu berlaku) hendaklah dihukum bunuh balas kecuali dipersetuji oleh wali yang kena bunuh menerima ganti darah.

Semua orang mukmin hendaklah bersatu suara mengutuk perbuatan itu, bahkan tidak harus bagi mereka menegakkan terhadapnya.

[2] • Fasal 22 Bahawa tidak harus bagi mana-mana orang mukmin yang mengakui isi kandungan Piagam ini, dan percaya Allah dan Hari Kemudian, menolong mana-mana orang yang mencabul ataupun melindungi orang itu. Barangsiapa menolong orang itu maka keatasnya laknat Allah dan kemurkaanNya pada hari Kiamat kelak, dan tidak akan diterima darinya sebarang tebusan dan tidak juga sebarang taubat.

• Fasal 23 Berbalah walau bagaimanapun kamu dalam sesuatu perkara hendaklah merujukkan perkara itu kepada Allah dan Nabi Muhammad. • Fasal 24 Bahawa orang-orang Yahudi hendaklah turut serta membelanja sama-sama dengan orang-orang mukmin selama mana mereka itu berperang • Fasal 25 Bahawa kaum Yahudi dari Bani Auf adalah satu ummah bersama orang-orang mukmin, mereka bebas dengan agama mereka sendiri (Yahudi) dan orang Islam dengan agama mereka (Islam), begitu juga orang-orang yang sekutu mereka dan begitu juga diri mereka sendiri, melainkan sesiapa yang zalim dan berbuat dosa maka hal itu tidak akan menimpa melainkan dirinya dan keluarganya sendiri • Fasal 26 Yahudi Bani al-Najjar (diperlakukan) sama dengan Yahudi Bani Auf.

• Fasal 27 Yahudi Bani al-Harith (diperlakukan) sama dengan Yahudi Bani Apa itu syiah. • Fasal 28 Yahudi Bani al-Saidah (diperlakukan) sama dengan Yahudi Bani Auf. • Fasal 29 Yahudi Bani Jusyaim (diperlakukan) sama dengan Yahudi Bani Auf.

• Fasal 30 Yahudi Bani al-Aus (diperlakukan) sama dengan Yahudi Bani Auf. • Fasal 31 Yahudi Bani Tha’alabah (diperlakukan sama dengan Yahudi Bani Auf, kecuali orang-orang zalim dan orang yang berbuat dosa maka hal itu tidak akan menimpa melainkan diri dan keluarganya sendiri. • Fasal 32 Bahawa suku Jafnah yang bertalian keturunan dengan Yahudi Tha’alabah (diperlakukan) sama dengan mereka itu (Bani Tha’alabah) • Fasal 33 Bani Shutaibah (diperlakukan) sama dengan Yahudi Bani Auf, dan sikap yang baik hendaklah membendung segala kejahatan.

• Fasal 34 Bahawa orang-orang yang bersekutu dengan Yahudi Bani Tha’alabah (diperlakukan) sama dengan mereka itu. • Fasal 35 Bahawa para pegawai kepada orang-orang Yahudi (diperlakukan) sama dengan orang-orang Yahudi itu sendiri. • Fasal 36 Tiada seorang pun yang menyertai Piagam ini boleh menarik diri apa itu syiah dari pakatan mereka melainkan dengan persetujuan dari (Nabi) Muhammad. • • Fasal 36-b Tidak boleh disekat dari membuat kelukaan yang dilakukan oleh mana-mana orang ke atas dirinya, barang siapa membuat kejahatan maka balasannya adalah dirinya dan keluarganya kecuali orang yang dizalimi dan bahawa Allah akan melindungi orang yang menghormati piagam ini.

• Fasal 37 Bahawa orang-orang Yahudi hendaklah apa itu syiah negara seperti mana orang-orang mukmin juga hendaklah membiayai negara; dan hendaklah mereka sama0sama tolong-menolong menentang sesiapa jua yang memerangi orang-orang yang menganggotai Piagam ini; dan hendaklah mereka saling nasihat-menasihati, sama-sama membuat kebajikan terhadap perbuatan dosa.

• • Fasal 37-b Mana-mana orang tidaklah boleh dianggap bersalah kerana kesalahan yang dilakukan oleh sekutunya; dan pertolongan hendaklah diberi kepada orang yang dizalimi.

• Fasal 38 Bahawa orang-orang Yahudi hendaklah memikul biayaan bersama-sama orang mukmin selama mana mereka berada dalam keadaan perang • Fasal 39 Bahawa Kota Yathrib adalah terpelihara sempadannya tidak boleh dicerobohi oleh mana-mana pihak yang menganggotai piagam ini • Fasal 40 Bahawa jiran tetangga hendaklah diperlaku sebagai diri sendiri, tidak boleh dilakukan terhadapnya sebarang bahaya dan dosa. • Fasal 41 Tidak boleh dihampiri sebarang kehormatan ( wanita) melainkan dengan izin keluarganya sendiri.

• Fasal 42 Bahawa apa juga kemungkaran (bunuh) atau apa juga pertengkaran di antara sesama peserta piagam ini sekira-kira dikhuatiri membawa bencana maka hendaklah dirujukkan kepada hukum Allah dan kepada penyelesaian oleh Muhammad pesuruh Allah, Allah menyaksikan kebaikan isi kandungan piagam ini dan merestuinya • Fasal 43 Bahawa tidaklah boleh diberi bantuan perlindungan kepada Quraisy (musuh), begitu juga tidak boleh diberi perlindungan kepada orang-orang yang membantunya.

• Fasal 44 Bahawa hendaklah bantu-membantu mempertahankan kota Yathrib daripada mana-mana pihak yang mencerobohnya.

apa itu syiah

• Fasal 45 Apabila mereka diajak untuk berdamai atau untuk masuk campur dalam satu-satu perdamaian maka hendaklah mereka bersedia berdamai atau masuk campur ke dalam perdamaian itu; dan bila mana mereka diajak berbuat demikian maka orang-orang mukmin hendaklah merestuinya kecuali terhadap orang-orang yang memerangi agama (Islam).

• Fasal 46 Bahawa orang-orang Yahudi Aus sendiri dan begitu juga orang-orang yang bersekutu dengan mereka hendaklah memikul kewajipan sama seperti mana pihak-pihak yang lain yang menganggotai ini demi kebaikan mereka semata-mata (perdamaian) dari anggota-anggota piagam ini. Dan mereka hendaklah berbuat kebajikan dengan tidak melakukan dosa kerana barang siapa yang berbuat sesuatu maka dialah yang menanggungnya sendiri. Dan Allah menyaksi akan kebenaran isi kandungan Piagam ini dan merestuinya.

apa itu syiah

• Fasal 47 Bahawa piagam ini tidak boleh dipakai bagi melindungi orang-orang zalim dan yang bersalah; dan bahawa –mulai dari saat ini barang siapa berpergiaan dari kota Madinah atau menetap di dalamnya adalah terjamin keselamatannya kecuali orang-orang yang zalim atau bersalah. Dan bahawa Allah merestui setiap orang yang membuat kebajikan dan bertakwa dan bahawa Muhammad hendaklah diakui Pesuruh Allah. Pautan luar [ sunting - sunting sumber ] • Nota ringkas Piagam Madinah (Bahasa Inggeris) Rujukan [ sunting apa itu syiah sunting sumber ] Sunting pautan • Laman ini kali terakhir disunting pada 07:52, 2 Disember 2021.

• Teks disediakan dengan Lesen Creative Commons Pengiktirafan/Perkongsian Serupa; terma tambahan mungkin digunakan. Lihat Terma Penggunaan untuk butiran lanjut. • Dasar privasi • Perihal Wikipedia • Penafian • Paparan mudah alih • Pembangun • Statistik • Kenyataan kuki • • Salam Sahabat! Bagi anda yang baru saja menunaikan ibadah Sholat Tarawih berjamaah pada malam ini tentunya familiar dengan bacaan bilal saat hendak memulai tarawih.

Bacaan tersebut terutama pada sholat tarawih 23 rakaat juga disuarakan dengan jahr (keras) usai rehat pada delapan rakaat (putaran pertama), empat rakaat (putaran kedua), empat rakaat (putaran ketiga) dan apa itu syiah rakaat (putaran keempat). Jika disimak, bacaan bilal tersebut menyuarakan empat khalifah Rasulullah yang kerap kita kenal dengan sebutan Khulafaurrasyidin.

Pada empat bacaan itu, kita akan menemukan kalimat dengan nama-nama sahabat Rasulullah tersebut yakni Abu Bakar As-Shiddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib hingga Utsman bin Affan. Lafaz pertama contohnya yakni bacaan dengan nama Abu Bakar As-Shiddiq. Scroll untuk membaca اَلْخَلِيْفَةُ اْلاُوْلَى سَيِّدُنَا اَبُوْ بَكَرْ الصِّدِّيْقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ Al-khalifatul uulaa, sayyidina Abu Bakar ash-Shiddiq radiyallahu anhu.

Bacaan tersebut memang tidak pernah ada pada tradisi Rasulullah saat melakukan sholat qiyam Ramadhan yang sekarang lebih kita kenal dengan sebutan apa itu syiah. Meski demikian, bukan berarti bacaan tersebut tidak memiliki manfaat. Sholat Tarawih 23 Rakaat Lengkap dengan Bacaan Imam, Bilal Hingga Jawaban Jamaah Bacaan Witir Tiga Rakaat, dari Niat, Bilal Hingga Jawaban Jamaah Network • - Algebra • - Apa itu syiah • - Bandung24jam • - Boyanesia • - Bulutangkis • - Bundalogy • - Calakan • - Caricuan • - Chingudeul • - Depok24jam • - Digitaldonat • - Digdaya • - Eksplora • - Ibuwarung • - Jouron • - Jurnal • - Kabarturki • - Kakibukit • - Kampus • - Kereta • - Kartumerah • - Kurusetra • - Kuyliner • - Literat • - Legioma • - Matapantura • - Magenta • - Maktabu • - Nyantri • - Plot • - Mlipir • - Rihlah • - Rumahberkah • - Ramenten • - Sepakpojok • - Tadabbur • - Tekno
• Acèh • العربية • অসমীয়া • Azərbaycanca • Башҡортса apa itu syiah বাংলা • Bosanski • Нохчийн • Čeština • Dansk • Deutsch • Zazaki • English • Esperanto • Español • فارسی • Suomi • Français • Hausa • עברית • हिन्दी • Italiano • 日本語 • Қазақша • ಕನ್ನಡ • Македонски • മലയാളം • Bahasa Melayu • Nederlands • Norsk nynorsk • Norsk bokmål • Polski • پښتو • Português • Русский • Srpskohrvatski / српскохрватски • Simple English • Shqip • Српски / srpski • Sunda • Svenska • తెలుగు • Тоҷикӣ • Türkmençe • Türkçe • Українська • اردو • Oʻzbekcha/ўзбекча • Tiếng Việt • 中文 • l • b • s Dalam Islam, kafir ( bahasa Arab: كافر‎, kāfir; jamak: كفّار, kuffār) adalah istilah yang merujuk kepada orang-orang yang tidak percaya pada perkataan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul penutup.

[1] Kafir berdasarkan kepercayaan terbagi menjadi dua, adalah Ahlul Kitab dan Musyrik. Ahlul Kitab ialah para penganut agama Abrahamik (Samawi) yang tidak percaya pada kenabian Muhammad, beberapa di antaranya adalah penganut Yahudi dan Nasrani. Sedangkan Musyrik adalah non-muslim penganut agama di luar agama Abrahamik. apa itu syiah Di dalam Al-Qur'an yang diwahyukan Allah kepada Muhammad, Allah menyifati orang-orang kafir sebagai orang-orang yang tuli, bisu, buta, [3] binatang terburuk, [4] lebih bodoh dari hewan ternak, [5] kekal di dalam neraka jahanam, [6] dan lain sebagainya karena tidak mempercayai kenabian Muhammad.

[7] Orang-orang kafir juga dilarang untuk memasuki Makkah dan beberapa bagian dari Madinah yang merupakan dua kota suci umat muslim karena Al-Qur'an menyebut mereka sebagai najis, [8] pasca penaklukkan dan pengambil alihan kedua kota tersebut oleh pasukan Muhammad dari orang-orang kafir. [9] [10] Allah juga mengatakan bahwa tidak akan didapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang kafir meskipun mereka adalah saudara, anak, bapak, atau keluarga sendiri.

[11] Dan larangan untuk mendo'akan dan menjadikan mereka pelindung. [12] [13] Dengan menekankan bahwa yang membangkang atas perintah tersebut adalah orang-orang zalim. [13] Kata Kafir dianggap menghina; Itu sebabnya beberapa Muslim merekomendasikan menggunakan kata "non-Muslim"/muwathinun. [14] [15] [16] Daftar isi • 1 Definisi menurut berbagai Agama • 1.1 Menurut Kamus Bahasa Indonesia • 1.2 Menurut Islam • 1.3 Menurut Yahudi • 1.4 Menurut Kristen • 2 Etimologi • 3 Penggolongan kafir dalam Islam • 4 Hukum memerangi kafir apa itu syiah Islam • 5 Kata kāfir dalam Al-Qur'an • 6 Penggunaan lainnya • 7 Referensi • 8 Pranala luar Definisi menurut berbagai Agama [ sunting - sunting sumber ] Menurut Kamus Bahasa Indonesia [ sunting - sunting sumber ] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, [17] kafir adalah orang yang ingkar dan tidak beriman kepada Allah dan rasul-Nya.

Ada kafir muahid yaitu orang kafir yang telah mengadakan perjanjian dengan umat Islam bahwa mereka tidak akan menyerang atau bermusuhan dengan umat Islam selama perjanjian berlaku, dan ada kafir zimi yaitu orang kafir yang tunduk kepada pemerintahan Islam dengan kewajiban membayar pajak bagi yang mampu.

Menurut Islam [ sunting - sunting sumber ] • Q.S. 2:6-7 "Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Allah telah mengunci-mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup. Dan bagi mereka siksa yang amat berat." Innal ladziina kafaruu sawaa-un 'alaihim a andzartahum am lam tundzirhum apa itu syiah yu'minuun khatamallaahu 'alaa quluubihim wa 'alaa sam'ihim wa 'alaa abshaarihim ghisyaawatuw wa lahum 'adzaabun 'azhiim.

• Q.S. 2:39 "Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." Wa ladziina kafaruu wa kadzdzabuu bi aayaatinaa ulaa-ika ash-haabun naari hum fiihaa khaaliduun. Menurut Ensiklopedi Islam Indonesia, dalam teologi Islam, sebutan kafir diberikan kepada siapa saja yang mengingkari atau tidak percaya kepada kerasulan nabi Muhammad (571-632 M) atau dengan kata lain tidak percaya bahwa agama yang diajarkan olehnya berasal apa itu syiah Allah pencipta alam.

Kendati orang Yahudi atau Kristen meyakini adanya Tuhan, mengakui adanya wahyu, membenarkan adanya hari akhirat dan lain-lain, mereka – dalam teologi Islam – tetap saja diberi predikat kafir, karena mereka menolak kerasulan nabi Muhammad atau agama wahyu yang dibawanya. Menurut Yahudi [ sunting - sunting sumber ] Menurut Tanakh (Perjanjian Lama Ibrani), yang disebut "KAFIR" adalah bangsa-bangsa di luar Israel. • Bilangan 23:9 LAI TB, Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka, dari bukit-bukit aku memandang mereka.

Lihat, suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir (GOYIM). KJV, For from the top of the rocks I see him, and from the hills I behold him: lo, the people shall dwell alone, and shall not be reckoned among the nations (GOYIM). Sebenarnya kata Ibrani גֹּויִם - GOYIM, gimel-vâv-yõd-mêm, bentuk jamak dari kata גּוֹי - GOY, yang bermakna "bangsa" [ pranala nonaktif permanen].

Kata גּוֹי - GOY [ pranala nonaktif apa itu syiah ini memang semestinya bisa ditujukan kepada bangsa Israel, keturunan Abraham, maupun bangsa-bangsa lain. Namun, dalam Perjanjian Lama, istilah גֹּויִם - GOYIM sebagian besar ditujukan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, untuk membedakannya dengan bangsa Yahudi.

Bangsa Israel atau yang selanjutnya disebut juga bangsa Yahudi mereka menganggap dirinya bukan גֹּויִם - GOYIM (seperti kebanyakan bangsa-bangsa yang lain. Mereka adalah khusus, yaitu Bangsa pilihan Allah, The Chosen People: עַם סְגֻלָּה - 'AM SEGULAH. Oleh karena itu bangsa-bangsa di luar bangsa Israel disebut dengan kata generik: גֹּויִם - GOYIM. Menurut Kristen [ sunting - sunting sumber ] • Matius 5:21-22 5:21 Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita: Jangan membunuh; siapa yang membunuh harus dihukum.

5:22 Tetapi Aku berkata kepadamu: "Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum; siapa yang berkata kepada saudaranya: Kafir! (RHAKA) harus dihadapkan apa itu syiah Mahkamah Agama dan siapa yang berkata: Jahil (MÔROS)! harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala." Pada ayat 21, Yesus Kristus – Isa Al Masih mengemukakan: "Kalian telah mendengar, dan mengingatnya" tentang hukum "Jangan Membunuh" ( Keluaran 20:13).

Ia berbicara kepada mereka yang telah mengenal hukum Taurat, yang telah mendengarkan hukum Musa dibacakan di rumah ibadat setiap hari Sabat. Kamu telah mendengar hal itu dikatakan oleh mereka, atau lebih tepat, kepada nenek moyang mereka, yaitu bangsa Yahudi, "Jangan membunuh." Namun perintah ini kala itu hanya dipahami dalam sifatnya yang lahiriah saja. Pengamalan dari perintah tersebut tidak mencakup "mengekang nafsu batin" yang merupakan sumber timbulnya sengketa dan pertengkaran.

Ia bersabda, bahwa: Orang yang marah terhadap saudaranya berada dalam bahaya akan dihukum dan dimurkai Allah. Orang yang berkata, "Kafir!" harus dihadapkan ke Mahkamah Agama dan dihukum oleh dewan Sanhedrin karena mencerca orang Israel. Tetapi siapa yang berkata, "Jahil, orang celaka, anak neraka," akan diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala karena mengutuki saudaranya.

Maka Ia mengajarkan kepada mereka bahwa kemarahan tanpa pikir panjang sama saja dengan membunuh dalam hati (ayat 22), yang dengan demikian telah melanggar firman keenam. Harus dipahami bahwa yang dimaksudkan dengan "saudara" di sini adalah siapa saja, meskipun kedudukannya jauh di bawah, misalnya anak atau pelayan, atau bahkan yang "tidak sama imannya". Matius 5:22 ini dikenal sebagai bagian dari Khotbah di Bukit. Yesus Kristus memberi jiwa baru kepada hukum tentang pembunuhan yang terkenal ini.

Masalahnya bukan sekadar soal membunuh, tapi juga soal kecenderungan hati. Orang tidak dibenarkan menyebut saudaranya dengan sebutan-sebutan kemarahan. Dalam jiwanya, ini merupakan pelanggaran yang sama besarnya dengan pembunuhan yang sebenarnya.

Etimologi [ sunting - sunting sumber ] Kata kāfir memiliki akar kata K-F-R yang berasal dari kata kufur yang berarti menutup. Pada zaman sebelum datangnya Agama Islam, istilah tersebut digunakan untuk para petani yang sedang menanam benih di ladang, kemudian menutup (mengubur) dengan tanah.

Sehingga kalimat kāfir bisa dimplikasikan menjadi "seseorang yang bersembunyi atau menutup diri". Dengan demikian kata kafir menyiratkan arti seseorang yang bersembunyi atau menutup diri. Jadi menurut syariat Islam, manusia kāfir yaitu: seorang yang mengingkari Allah sebagai satu-satunya yang berhak disembah dan mengingkari Rasul Muhammad sebagai utusan-Nya.

Penggolongan kafir dalam Islam [ sunting - sunting sumber ] • Al-Muharibin Al-Muharibin adalah orang kafir harbi di mana mencakup seluruh orang musyrik dan ahli kitab yang tinggal di luar Darul Islam (Negara Islam) dan tidak terikat dalam perjanjian dengan Negara Islam.

Nabi Muhamamad bersabda, "Aku diperintahkan (oleh Allah) agar memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah hamba dan rasulNya, menghadap ke kiblat kita, makan sembelihan kita, dan melakukan shalat kita. Apabila mereka melakukan hal tersebut maka telah haram atas kita darah dan harta mereka kecuali dengan haknya." [18] Umat islam dihalalkan untuk memperbudak perempuan-perempuan dan anak-anak dari golongan kafir ini, [19] [20] menyetubuhi mereka tanpa dinikahi, [21] [22] dan memperjual-belikan mereka.

[23] • Adz-Dzimmah Kafir dzimmi adalah orang-orang ahli kitab penduduk wilayah yang ditaklukkan oleh umat muslim, mereka diwajibkan membayar jizyah atau upeti yang dipungut tiap selang beberapa waktu sebagai ganti mereka menolak untuk memeluk islam. Jumlah yang diambil dapat bervariasi. Dalam salah satu hadits, Nabi Muhammad mengambil 50% dari jumlah panen rakyat yahudi Khaibar yang telah ditaklukkan pasukan beliau. [24] Hanya kafir ahli kitab yang dapat memperoleh hak menjadi dzimmi, sedangkan yang di luar itu seperti orang-orang musyrik pilihannya hanyalah islam atau mati.

[25] • Al-Mu’ahad Kafir Mu'ahad adalah orang-orang kafir pada zaman Nabi yang memiliki kesepakatan (perjanjian) damai dengan beliau untuk tidak berperang. Setelah turunnya ayat-ayat pedang, Allah membatalkan segala jenis perjanjian damai dengan mereka.

Bagi yang batas waktu perjanjiannya telah ditentukan maka mereka bisa berjalan di muka bumi dan menyelamatkan diri ke mana saja mereka mau sampai akhir waktu perjanjian. Sedangkan yang batas waktu perjanjiannya tidak ditentukan, maka tenggatnya adalah hingga akhir 4 bulan haram sewaktu ayat tersebut diturunkan.

[26] Setelah habis bulan-bulan haram apa itu syiah maka: “ Apa itu syiah sudah habis bulan-bulan Haram itu maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertobat, dan mendirikan salat, dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan.

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang. ” — QS At-Taubah: 5 • Al-Musta'man Orang kafir yang mendapat jaminan perlindungan keamanan dari kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin.

apa itu syiah

Hukum memerangi kafir dalam Islam [ sunting - sunting sumber ] Artikel utama: Peraturan perang Islam Dari kesemua jenis-jenis di atas hanya satu yang wajib diperangi yaitu kafir harbi, sedangkan untuk mu'ahad, dzimmah dan musta'man itu haram untuk diperangi.

[27] [28] [29] [30] Kemudian jika di antara muslim ada yang membunuh kafir itu tanpa ada alasan yang benar maka ancaman untuknya adalah neraka. [31] Jika kafir mu'ahad telah melanggar perjanjian maka diwajibkan untuk memerangi mereka, [32] [33] karena mereka telah melanggar kesepakatan. Adapun membunuh orang kafir yang berada dalam perjanjian dengan kaum muslimin secara tidak sengaja, Allah telah mewajibkan adanya diat dan kafaroh sebagaimana firman-Nya, “ apa itu syiah jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin.

Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara tobat kepada Allah, dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (An Nisaa’: 92). ” Kata kāfir dalam Al-Qur'an [ sunting - sunting sumber ] Di dalam Al-Qur'an, kitab suci agama Islam, kata kafir dan variasinya digunakan dalam beberapa penggunaan yang berbeda: • Kufur at-tauhid (Menolak tauhid): Dialamatkan kepada mereka yang menolak bahwa Tuhan itu Esa. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: “Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga”, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan Yang Esa.

Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. ( Al-Maidah ayat 73) • Kufur al-ni`mah (mengingkari nikmat): Dialamatkan kepada mereka yang tidak mau bersyukur kepada Tuhan Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku (la takfurun).

( Al-Baqarah ayat 152) • Kufur at-tabarri (melepaskan diri) Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah itu ialah Al Masih putera Maryam". Katakanlah: "Maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al Masih putera Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi kesemuanya?".

Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." ( Al-Maidah ayat 17) • Kufur al-juhud (Mengingkari sesuatu) .maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar (kafaru) kepadanya. ( Al-Baqarah ayat 89) • Kufur at-taghtiyah (menanam/mengubur sesuatu) Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah- megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani (kuffar).

( Al-Hadid 20) Penggunaan lainnya [ sunting - sunting sumber ] The Kafirs of Natal and the Zulu Country oleh Rev. Joseph Shooter Semenjak abad ke-15, istilah kaffir digunakan para Muslim di Afrika untuk menyebut penduduk asli Afrika yang non-Muslim. Banyak di antara para kufari tersebut diperbudak dan dijual oleh penangkap mereka yang Muslim kepada apa itu syiah pedagang Eropa dan Asia, terutama dari Portugis, yang pada masa tersebut telah memiliki pusat-pusat perdagangan di sepanjang pantai Afrika Barat.

Para pedagang Eropa tersebut kemudian menyerap istilah kafir beserta dengan turunan-turunannya. [34] Beberapa catatan awal penggunaan istilah tersebut di kalangan Bangsa Eropa dapat ditemukan di The Principal Navigations, Voyages, Traffiques and Discoveries of the English Nation oleh Hakluyt, Richard, 1552–1616.

[35] Pada Bab 4, Hakluyt menulis: "memanggil mereka Cafars dan Gawars, yaitu, infidel atau orang-orang yang tidak percaya. [36] Bab 9 merujuk para budak (yang disebut Cafari) dan para penduduk Ethiopia (dan biasanya mereka menggunakan kapal-kapal kecil dan berdagang dengan para Cafars), dua nama yang berbeda tetapi mirip satu sama lain. Kata tersebut juga digunakan untuk merujuk pantai Afrika yang disebut sebagai tanah Cafraria. [37] Di akhir abad ke-19, kata kafir sudah umum digunakan di seluruh Eropa dan koloni-koloni mereka, umum ditemui pada koran-koran dan berbagai tulisan lainnya di masa tersebut.

[38] [39] [40] [41] [42] Salah satu kapal-kapal milik Union-Castle Line yang beroperasi di sekitar pantai Afrika Selatan diberi nama SS Kafir.

[43] Di awal abad ke-20, dalam bukunya yang berjudul The Essential Kafir, Dudley Kidd menulis bahwa kata "kafir" telah digunakan untuk menyebut semua tribal Afrika Selatan yang berkulit gelap. Demikianlah, pada berbagai tempat di Afrika Selatan, kata "kafir" telah menjadi sinonim dengan kata "pribumi".

[44] Namun, akhir-akhir ini di Afrika Selatan, kata kaffir sering apa itu syiah digunakan sebagai penghinaan rasial yang ditujukan secara peyoratif atau ofensif kepada orang kulit hitam Afrika.

[45] Lagu berjudul "Kafir" yang dinyanyikan oleh band metal Amerika Nile pada apa itu syiah keenam mereka yang berjudul Those Whom the Gods Detest menyebut istilah kafir dalam hubungannya dengan sikap kekerasan yang dilakukan para ekstrimis Muslim terhadap para Kafir.

[46] Bangsa Nuristanis secara formal dikenal sebagai Bangsa Kaffirs yang mendiami Kafiristan sebelum Afghanistan melakukan islamisasi pada wilayah tersebut. Sebenarnya nama pribumi mereka adalah Kapir, tetapi karena bahasa Arab tidak memiliki huruf "P", mereka tanpa sengaja disebut Kafir. Namun, kesalahan tersebut juga dapat dibenarkan karena dalam praktiknya bangsa tersebut merupakan penganut politeisme dan henoteisme.

[47] Bangsa Kalash yang mendiami rangkaian pegunungan Hindu Kush di barat daya Chitral juga dikenal dengan nama Kafir oleh para Muslim di Chitral. [48] Dalam bahasa Spanyol modern, kata cafre yang diserap dari kata Arab kafir juga memiliki pengertian "orang kasar" atau "tidak beradab". [49] Referensi [ sunting - sunting sumber ] • ^ "Qurans position regarding Christians and Jews - Islamweb - Fatwas".

www.islamweb.net. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-04-01. Diakses tanggal 2022-04-01. • ^ "Fatwas of Ibn Baz - Tafsir of the Ayah: There is no compulsion in religion". www.alifta.gov.sa. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-04-01. Diakses tanggal 2022-04-01. • ^ "Surah Al-Baqarah - 171".

quran.com .

apa itu syiah

Diakses tanggal 2022-04-01. • ^ "Surah Al-Anfal - 55". quran.com. Diakses tanggal 2022-04-01. • ^ "Surah Al-Furqan - 44". quran.com. Diakses tanggal 2022-04-01. • ^ apa itu syiah Al-Bayyinah - 6". quran.com. Diakses tanggal 2022-04-01. • ^ "Begini Allah Menyifati Orang-Orang Kafir". Stiba.ac.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 April 2022. Diakses tanggal 1 April 2022. • ^ "Surah At-Tawbah - 28". quran.com. Diakses tanggal 2022-04-01. • ^ "Sahih al-Bukhari 2825 - Fighting for the Cause of Allah (Jihaad) - كتاب الجهاد والسير - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم)".

sunnah.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-04-01. Diakses tanggal 2022-04-01. • ^ "Sahih Muslim 1767a - Apa itu syiah Book of Jihad and Expeditions - كتاب الجهاد والسير - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم)". sunnah.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-04-01. Diakses tanggal 2022-04-01. • ^ "Surah Al-Mujadila - 22".

quran.com. Diakses tanggal 2022-04-01. • ^ "Surah At-Tawbah - 113". quran.com. Diakses tanggal 2022-04-01. • ^ a b "Surah At-Tawbah - 23". quran.com. Diakses tanggal 2022-04-01. • ^ Winn, Patrick (8 March 2019). "The world's largest Islamic group wants Muslims to stop saying 'infidel '". The World, Public Radio International. Diakses tanggal 15 November 2020. • ^ "NU calls for end to word 'infidels' to describe non-Muslims".

The Jakarta Post. Niskala Apa itu syiah Tenggara. 1 March 2019. Diakses tanggal 15 November 2020. • ^ Sheikh Muhammad Al-Mukhtar Al-Shinqiti (2005). " General Fatwa Session, ". kafir is now a derogatory term. "" (HTML). Living Shariah>Live Fatwa. Islamonline.net. Diakses tanggal 2007-02-23. • ^ Kamus Besar Bahasa Indonesia, © Balai Pustaka 1997 • ^ "Hadits Dawud No.

2271 - Atas dasar apa orang-orang musyrik diperangi". Hadits.id. Diakses tanggal 2022-04-12. • ^ "Sahih al-Bukhari 371 - Prayers (Salat) - كتاب الصلاة - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم)".

sunnah.com. Diakses tanggal 2022-04-12. • ^ al-Tabari. The History of al-Tabari vol.8. hlm. 117. Diarsipkan dari versi asli tanggal 12-4-2022. Parameter -url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan ( bantuan); Periksa nilai tanggal di: -archive-date= ( bantuan) • ^ "Surah Al-Mu'minun - 5-6". quran.com. Diakses tanggal 2022-04-12. • ^ "Konsep Milkul Yamin, Hubungan Seks tanpa Perkawinan dalam Kajian Fiqih".

nu.or.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-04-12. Diakses tanggal 2022-04-12. • ^ Sirah Nabawiyah lbnu Hisyam: Jilid 2. hlm. 210. Diarsipkan dari versi asli tanggal 12-4-2022.

Parameter -url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan ( bantuan); Periksa nilai tanggal di: -archive-date= ( bantuan) • ^ "Sahih Muslim 1551d - The Book of Musaqah - كتاب المساقاة - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم)". sunnah.com. Diakses tanggal 2022-04-12.

apa itu syiah

• ^ Ibn Baz, Abdul Aziz. "Explanation of the Ayah which reads: (There is no compulsion in religion…)". www.alifta.gov.sa. Diarsipkan dari versi asli tanggal 12-4-2022. Diakses tanggal 12-4-2022. Periksa nilai tanggal di: -access-date=, -archive-date= ( bantuan) • ^ Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir vol.4. hlm. 93. Diarsipkan dari versi asli tanggal Parameter -archive-url= membutuhkan -archive-date= ( bantuan).

Parameter -url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan ( bantuan) • ^ “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (At Taubah 9:29).

• ^ Dari ‘Ali bin Abi Thalib, rasulullah ﷺ bersabda, ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ “Dzimmah kaum muslimin itu satu, diusahakan oleh orang yang paling bawah (sekalipun)”. (HR. Bukhari dan Muslim). An Nawawi mengatakan, “Yang dimaksudkan dengan dzimmah dalam hadits di atas adalah jaminam keamanan.

Maknanya bahwa jaminan kaum muslimin kepada orang kafir itu adalah sah (diakui). Oleh karena itu, siapa saja yang diberikan jaminan keamanan dari seorang muslim maka haram atas muslim lainnya untuk mengganggunya sepanjang ia masih berada dalam jaminan keamanan.” apa itu syiah Muslim, 5/34). • ^ Al Bukhari membawakan hadits dalam Bab “Dosa orang yang membunuh kafir mu’ahad tanpa melalui jalan yang benar”.

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr, rasulullah ﷺ bersabda, مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا “Siapa yang membunuh kafir mu’ahad ia tidak akan mencium bau surga. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan empat puluh tahun.” (HR. Bukhari no. 3166). • ^ .dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya.

Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.” (At Taubah 9:6). • ^ ‘Abdullah bin ‘Amr, rasulullah ﷺ bersabda, مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا “Barangsiapa membunuh seorang kafir dzimmi, maka dia tidak akan mencium bau surga.

Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan empat puluh tahun. ” (HR. An Nasa’i. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih). • ^ "Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya".

(At-Taubah 9:12). • ^ Huqûqun Da’at Ilaihâ al-Fithrah, hlm. 26. • ^ Campo, Juan Eduardo (2009). Encyclopedia of Apa itu syiah. Infobase Publishing. hlm. 422.

apa itu syiah

ISBN 0-8160-5454-1. • ^ Karya Richard Hakluyt di Project Gutenberg • ^ • Richard Hakluyt. The Principal Navigations, Voyages, Traffiques and Discoveries of the English Nation — Volume 04 di Proyek Gutenberg • ^ • Richard Hakluyt. The Principal Navigations, Voyages, Traffiques and Discoveries of the English Nation — Volume 09 di Proyek Gutenberg • ^ "BARNATO A SUICIDE; The Kafir King Leaps Overboard." New York Times.

1897. Diakses tanggal 23 October 2008. • ^ "KAFIR BAND IN JAIL AND MIGHTY GLAD, TOO". New York Times. 1905-10-18. Diakses tanggal 2008-10-23. • ^ • W. C. Scully. Kafir Stories di Proyek Gutenberg • ^ • T.

W. Hoit. The Right of American Slavery di Proyek Gutenberg • ^ "THE AUTOBIOGRAPHY OF LIEUTENANT-GENERAL SIR HARRY SMITH". Diakses tanggal apa itu syiah October 2008. • ^ "Union Steamship Company". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-09-22 .

apa itu syiah

Diakses tanggal 23 October 2008. • ^ Kidd, Dudley (1925). The Essential Kafir. New York: The MacMillan Company. hlm. v. • ^ Theal, Georg McCall (1970). Kaffir (Xhosa) Folk-Lore: A Selection from the Traditional Tales Current among the People Living on the Eastern Border of the Cape Colony with Copious Explanatory Notes. Westport, CT: Negro Universities. • ^ "Song Lyrics". Sound Media; Tone Media. Diakses tanggal 4 December 2012. • ^ "Nuristan, The Hidden Land of Hindu Kush, The Land of Light".

Blogger. Diakses tanggal 5 December 2012. apa itu syiah ^ Welker, Glenn. "Kalash Kafirs of Chitral". Indigenous Peoples' Literature. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-04-12. Diakses tanggal 5 December 2012. • ^ "Collins Spanish Dictionary, entry for cafre". Pranala luar [ sunting - sunting sumber ] Wikiquote memiliki koleksi kutipan yang berkaitan dengan: Kafir.

Lihat informasi mengenai kafir di Wiktionary. • Apakah Semua Orang Kafir Sama di Almanhaj.or.id Kategori tersembunyi: • Halaman dengan rujukan yang menggunakan parameter yang tidak didukung • Galat CS1: tanggal • Halaman dengan galat rujukan archiveurl • Artikel dengan pranala Proyek Gutenberg • CS1: Ketidakpastian Julian–Gregorian • Artikel mengandung aksara Arab • Artikel dengan pranala luar nonaktif • Artikel dengan pranala luar nonaktif permanen • Articles with attributed pull quotes • Artikel Wikipedia dengan penanda LCCN • Artikel Wikipedia dengan penanda TDVİA • Artikel Wikipedia dengan penanda ganda • Halaman ini terakhir diubah pada 7 Mei 2022, pukul 09.13.

• Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • • • Home • Kanal Berita • Peristiwa • Patroli • Lapor • Viral • Time Out • Misteri • JatimNow TV • Piknik • Pemerintahan • Jatim Memilih • Nasional • Pojok Jimerto • Back To School • Politik • Ekonomi • Kampus • Gaya Hidup • Photo Talk • Olah Raga • Kuliner • Jatimnow TV • Cak Now Show • Dolan • News • Inspirasi • Live Sampang - Harapan berlebaran di kampung halaman akhirnya menjadi kenyataan bagi puluhan warga eks syiah asal Sampang.

Mereka apa itu syiah dan dijemput oleh Apa itu syiah H. Slamet Junaidi di Rusunawa Jemundo Sidoarjo, Jumat (29/04). Sebanyak 53 orang dipulangkan ke kampung halaman, di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben. Termasuk sejumlah warga Bluuran dan Desa Nangkernang, Kecamatan Karang Penang. Eks pengikut syiah dijemput langsung oleh Bupati Sampang H. Slamet Junaidi dan Wabup H. Abdullah Hidayat. Juga sejumlah jajaran pejabat Forkopimda dan tim rekonsiliasi lima desa di Sampang.

Rombongan puluhan warga diangkut bus. Bahkan, pemulangan mereka dilepas oleh Bupati Sampang. Sehingga, mereka pulang kampung sejak sekitar 10 tahun lalu meninggalkan tanah kelahiran.

Bupati Sampang H Slamet Junaidi mengatakan, penjemputan tersebut tidak mudah dilakukan. Butuh waktu rekonsiliasi yang cukup.

Namun, pemerintah wajib melakukannya sebagai bentuk rasa kemanusiaan. "Pada momen menielang Lebaran ini, semoga mereka bisa kembali dengan senang ke kampung halaman, " katanya. Dikatakan, momentum bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri dinilai waktu yang tepat untuk menjemput warganya.

Sehingga pihaknya berharap warga bisa menikmati suasana hari kemenangan di tanah kelahiran. Tentunya, lanjut dia, pemerintah tidak hanya cukup melakukan penjemputan saja. Tapi tempat tinggal puluhan warga juga akan dipikirkan. Sehingga warga kembali hidup normal dan beraktivitas seperti biasanya.

"Kami sudah berupaya berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Untuk segera dibangunkan rumah bagi mereka," ungkapnya.

Dikatakan, pemulangan kali hanya sebanyak 14 KK dengan jumlah 53 orang. Tahap berikutnya juga akan dikakukan dalam waktu cepat.

Sehingga, pemulangan direncana terjadi sampai tiga tahap.
• Rukun Iman • Tauhid (Keesaan Tuhan) • Malaikat • Kitab • Nabi • Hari Akhirat • Qada dan Qadar • Rukun Islam • Pengakuan keimanan • Mendirikan Sembahyang • Menunaikan Zakat apa itu syiah Berpuasa • Melaksanakan haji • Mazhab akidah • Ahli Sunah • • Asya'irah • Maturidiyah • Salafi • Wahabi • Syiah • • Imamiyah • Ismailiyah • Zaidiyah • Muktazilah Rencana ini tidak memetik apa-apa sumber atau rujukan.

Sila bantu dalam memperbaiki rencana ini dengan menambahkan rujukan ke sumber-sumber yang boleh dipercayai. Bahan yang tidak disahkan mungkin akan dipertikai dan dipadam. ( Ketahui bagaimana dan bila untuk membuang pesanan templat ini) Dalam Islam, Sahabat nabi ( Arab الصحابه;) bermaksud mereka yang hidup semasa zaman Nabi Muhammad lalu mengenali dan menjadi rakan seperjuangan Nabi Muhammad semasa mengembangkan Islam.

Sahabat Nabi yang terkenal [ sunting - sunting sumber ] Terdapat 3 syarat yang wajib yang perlu diambil kira sebelum seseorang itu layak digelar sebagai sahabat nabi iaitu, seseorang yang hidup di zaman baginda dan bersua muka atau mendengar suara baginda (kerana terdapat beberapa sahabat baginda yang buta).

Kedua, mereka yang beriman dengan baginda iaitu mereka yang percaya dengan kenabian baginda. Yang terakhir ialah mereka yang mati dalam Islam kerana terdapat beberapa orang yang hidup dan bersua dengan baginda serta beriman dengan baginda tetapi murtad setelah kewafatan baginda. • Abbad ibn Bishr • Abdullah ibn Abbas • Abdullah ibn Amru • Abdullah ibn Hudhafah As-Sahmi • Abdullah ibn Jahsy • Abdullah ibn Mas'ud • Abdullah ibn Rawahah • Abdullah ibn Salam • Abdullah bin Suhail • Abdullah ibn Umar • Abdullah ibn Umm Maktum • Abdullah ibn Zubair • Abdur Rahman ibn Auf • Abu Ayyub al-Ansari • Abu Dzar al-Ghifari • Abu Musa Al-Asya'ari • Abu Hurairah • Abu Said Al-Khudri • Abu Sufyan ibn Al-Harits • Abu Ubaidah Al-Jarrah • Abu Darda' • Abul As ibn ar-Rabiah • Adi ibn Hatim • Ammar ibn Yasir • Amru Al-Ash • Amr ibn Jamuh • Anas ibn Malik al-Ansari • An-Nuayman bin Amr • At-Tufail ibn Amr ad-Dawsi • Aqil ibn Abi Thalib • Asma binti Abu Bakar • Barakah • Bara' ibn Malik al-Ansari • Bilal bin Apa itu syiah • Fairuz Ad-Dailami • Habib ibn Zaid al-Ansari • Hanzalah ibn Abu Umayr • Hajar ibn Adi • Hakim ibn Hazm • Hamzah bin Abdul Muttalib • Harits ibn Abdul Muthalib • Hatib bin Abi Balta’ah • Huzaifah Al-Yamani • Ikrimah ibn Abu Jahal • Ja'afar ibn Abi Thalib • Julaibib • Khabbab ibn al-Aratt • Khalid bin al-Walid • Miqdad Al-Aswad • Muaz ibn Jabal • Muawiyah ibn Abu Sufyan • Muhammad ibn Maslamah • Mus'ab ibn Umair • Nu'man ibn Muqarrin • Nu'man ibn Basyir • Nuaim ibn Mas'ud • Rabiah bin Ka'ab • Ramlah binti Abu Sufyan • Rumaysa binti Milhan • Sa'ad ibn Abi Waqqas • Sa'ad bin Ubadah • Apa itu syiah ibn Muaz • Said ibn Amir al-Jumahi • Said ibn Zayd • Salim Maula Abi Huzaifah • Salman Al-Farisi • Suhaib Ar-Rumi • Suhail ibn Amr • Talhah ibn Apa itu syiah • Thabit ibn Qais • Thumamah ibn Uthal • Ubaidah al-Harits • Ubay ibn Ka'ab • Umair ibn Sa'ad al-Ansari • Umair ibn Wahab • Umar Al-Khattab • Ummu Salamah • Uqbah ibn Amir • Usamah ibn Zaid • Utbah ibn Ghazwan • Zaid bin Khalid • Zayd ibn Khatab • Zaid ibn Harithah • Zaid ibn Thabit • Zubair ibn Awwam Lihat juga [ sunting - sunting sumber ] • Hadis • Saidina Abu Bakar • Saidina Umar Al-Khatab • Saidina Uthman Affan • Saidina Ali Abi Talib • Muawiyah Pautan luar [ sunting - sunting sumber ] • (Inggeris) Glosari Islam termasuk nama para Sahabat.

• (Inggeris) {{{1}}} al-Islam Diarkibkan 2007-10-29 di Wayback Machine sedikit penerangan mengenai para Sahabat. • (Inggeris) Senarai Sahabat maklumat terperinci mengenai para Sahabat. • Acèh • العربية • অসমীয়া • تۆرکجه • Bahasa Indonesia • বাংলা • Башҡортса • Bosanski • Български • Català • Čeština • Dansk • Deutsch • ދިވެހިބަސް • English • Español • Esperanto • Euskara • فارسی • Français • ГӀалгӀай • 한국어 • Hausa • हिन्दी • Hrvatski • Italiano • עברית • Jawa • Қазақша • Кыргызча • Kurdî • Lietuvių • Magyar • മലയാളം • مصرى • Minangkabau • Nederlands • 日本語 • Norsk bokmål • Oʻzbekcha/ўзбекча • پنجابی • پښتو • Polski • Português • Română • Русский • Shqip • Simple English • سنڌي • Slovenščina • Soomaaliga • کوردی • Српски / srpski • Srpskohrvatski / српскохрватски • Svenska • Татарча/tatarça • Тоҷикӣ • Türkçe • Türkmençe • Українська • اردو • Wolof • 吴语 • Zazaki • 中文 Sunting pautan • Laman ini kali terakhir disunting pada 00:13, 26 Januari 2022.

apa itu syiah

• Teks disediakan dengan Lesen Apa itu syiah Commons Pengiktirafan/Perkongsian Serupa; terma tambahan mungkin digunakan. Lihat Terma Penggunaan untuk butiran lanjut. • Dasar privasi • Perihal Wikipedia • Penafian • Paparan mudah alih • Pembangun • Statistik • Kenyataan kuki • •
NU dan Muhammadiyah. Budayawan Cak Nun suatu kali pernah bertanya Nabi Muhammad NU atau Muhammadiyah kepada jamaahnya.

KURUSETRA -- Salam Sedulur. NU dan Muhammadiyah adalah dua organisasi terbesar di Indonesia. Kedua ormas Islam yang didirikan dua saudara seperguruan, KH Hasyim Asyari dan KH Ahmad Dahlan itu sayangnya masih sering dibanding-bandingkan mana yang lebih baik. Padahal menurut budayawan Emha Ainun Nadjib alias Cak Nun, kedua ormas ini tidak memiliki perbedaan. Dalam satu ceramahnya, Cak Nun bertanya kepada para jamaah tentang Rasulullah, NU dan Muhammadiyah.

Menurut Cak Nun, kita sebagai umat Islam jangan terjebak dengan politik identitas. BACA JUGA: Jusuf Hamka: Pak Kiai Ibu Saya Sakit, Bisa Gak Suara Toa Masjidnya Dikecilin Scroll untuk membaca "Nabi Muhammad NU apa Muhammadiyah?" tanya Cak Nun.

"Sunni apa Syiah. HTI atau FPI," tanya lagi kepada jamaah yang dijawab berbeda-beda. "Tidak semuanya. Tidak semuanya tho!" BACA JUGA: Rasulullah Gunakan Rukyat, Mengapa Muhammadiyah Memakai Hisab?

Ini 9 Alasannya Jika Rasulullah bukan Muhammadiyah, bukan NU, bukan Sunni, bukan Syiah, HTI atau FPI, menurut Cak Nun semua itu tidak apa itu syiah menjadi ukuran ketika masuk Islam. "Jadi ukuran apa tidak itu nanti (identitas ormas)?

"Kamu nanti kalau mau masuk surga pakai kartu anggota Banser atau tidak? Ora tho," tanya Cak Nun yang disambut tertawa jamaah. Network • - Algebra • - Antariksa • - Bandung24jam • - Boyanesia • - Bulutangkis • - Bundalogy • - Calakan • - Caricuan • - Chingudeul • - Depok24jam • - Digitaldonat • - Digdaya • - Eksplora • - Ibuwarung • - Jouron • - Jurnal • - Kabarturki • - Kakibukit • - Kampus • - Kereta • - Kartumerah • - Kurusetra • - Kuyliner • - Literat • - Legioma • - Matapantura • - Magenta • - Maktabu • - Nyantri • - Plot • - Mlipir • - Rihlah • - Rumahberkah • - Ramenten • - Sepakpojok • - Tadabbur • - Tekno

Apa itu Syiah?
2022 www.videocon.com