Di dalam dua peti terdapat 43 buah piring
2022 www.videocon.com