Contoh pelaksanaan kerjasama atau gotong royong di dalam kehidupan sekolah, yang melibatkan seluruh warga sekolah dalam kegiatan
2022 www.videocon.com