Teks susunan acara maulid

teks susunan acara maulid

Contoh Teks Pembawa Acara (MC) Maulid Nabi Muhammad SAW - Kal i ini saya bagikan contoh teks pembawa acara pada saat peringatan maulid nabi muhammadsebenarnya teks pembawa acara ini tergantung a cara apa saja yang akan dilaksanakan pada saat peringatan tersebutnamun ini saya bagikan hanya sebagai contoh referensi saja.

berikut teks atau naskah pembawa acara maulid nabi muhammad dibawah ini: اَلْحَمْدُ ِللهِ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمُبِيْنِ، الَّذِي حَبَانَا بِالْإِيْمَانِ واليقينِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد،ٍ خَاتَمِ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِين، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِيِن، وَأَصْحَابِهِ الأَخْيَارِ أَجْمَعِين، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ.

أَمَّا بَعْدُ Puji syukur Al-hamdulillah marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT. atas limpahan Rahmat, Taufiq, Hidayah serta Inayyah-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di Majelis ini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1434 Teks susunan acara maulid.

dengan tanpa ada halangan suatu apapun(amin). Sholawat serta salam muda-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.

yang telah menunjukkan kita jalan yang benar dan terhindar dari jalan yang sesat serta gelap gulita. Berkat bimbingan beliau kita sekarang berada pada jalan yang benar dan diridhoi. Hadirin yang kami hormati terima kasih atas kehadiran dan partisipasi saudara pada acara ini. Semoga dengan digelarnya acara ini dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT.

Sebelum acara ini dimulai perkenankanlah kami untuk membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Acara yang: 1. Pembukaan 2. Pembacaan ayat suci Al-Qur’an dan Shalawat Nabi 3. Sambutan-sambutan 4. Mau’dah hassanah 5. Doa 6. Penutup Bapak/Ibu, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah SWT.

Untuk mempercepat waktu, marilah acara kita mulai : Acara yang pertama pembukaan. Marilah acara pada hari ini kita buka dengan membaca Basmalah ……. teks susunan acara maulid Dilanjutkan dengan acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci al-Qur’an. Kepada saudari. kami persilahkan.! Acara selanjutnya pembacaan Rawi/Sholawat Nabi.yang akan di bawakan hadroh.dari.

kepada saudari.dan teman teman kami persilahkan. Dilanjutkan dengan acara yang keempat sambutan-sambutan, Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh ketua panitia. Kepada beliau Bapak . kami Persilahkan. terima kasih kami sampaikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bpk. Camat kepada Beliau Bapak……………………………… Kami Persilahkan.

Acara yang kelima yaitu acara yang kita nanti nantikan yaitu MAUHIDOH HASANAH yang akan dilanjutkan dengan do’a. Kepada Beliau Bapak.

ust………………………….kepada beliau Kami persilahakan. Demikianlah Mauhidoh Hasanah yang telah disampaikan oleh Bapak. Sedikit kami simpulkan : Satu hal yang paling utama Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan sebagai momentum untuk mengenang jasa-jasa beliau dalam memperjuangkan umat Muslim untuk menuju jalan kebaikan yang diridhoi oleh Allah SWT.

dengan cara meningkatkan rasa taqwa kita terhadap Allah SWT Bapak/Ibu, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Sebelum acara saya tutup, perkenankanlah saya disini mengucapkan terimakasih atas kehadiran bapak-Ibu dalam acara pengajian ini. Dan apabila saya teks susunan acara maulid membawakan acara terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara pada hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama sama.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. TEKS PEMBAWA ACARA PADA ACARA MAULID NABI MUHAMMAD SAW Assalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh Kaum muslimin wal muslimat yang dimulyakan Alloh Dalam suasana malam yang penuhdengan kebahagiaan ini.tiadalah kata-kata yang patut kita panjatkan selain sepatah kata puji syukur kehadirat Illahi ribbi.

Atas karunia nikmat dan rahmat Nya hingga kita saat ini bisa ketemu kembali daLam tempat ini, semogalah atas kehadiran kita dtik ini bermanfaat. Solawat serta salam semoga tetep tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Saw.diman beliaulah yang telah memberikan suri tauladan kepadaselruh umat manusiahingga manusia mengetahui perbedaannya perbedaan yng hak dan yang batil. Dan semoga kita termasuk umatnya yang setia terhadap Ajaran Nya.

Hadirin sekalian yang berbahagia. Kita telah mengetahui bersamadan bahwa sekarang merupakan bulan Robi’ula Awwal. Dimana bulan ini adalah bulan lelahiran Nabi Muhammad Saw.

Jelasnya bagi kita untuk mengetahui tentang tanggal akan lahirnya Nabi kita Muhammad Saw. Ialah pada tanggal dua belas Robi’ul Awwal tahun gajah.

Mengapa dinamakan tahun gajah. Karenapada saat itu ada rombongan tentara dengan mengendarai gajah denga dipimpin raja Abrahah. Yang berniat akan menghancurkan ka’bah. Tetapi sebelum berhasil menghancurkan ka’bah. Rombongan tentara bergajah tadi,dihancurkan oleh tentera Ababil.

TEKS PEMBAWA ACARA PADA ACARA MAULID NABI MUHAMMAD SAW Hadirin sekalian yang berbahagia.Demikianlah sekilas mengenai tentang kelahiran nabi Muhammad Saw. Disini kami sebagai pembawa acara pada malam ini maka kami akan membacakan susunan acara pada acara maulid Nabi Saw.

Yaitu sebagai berikut 1. Pembukaan 2. Gema wahyu ilahi 3. Sambutan sambutan 4. Maudhatul hasanah 5. Penutup dan bacaan do’a Demikianlah para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah susunan acara malam ini. Oleh karenanya marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmallah. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Terima kasih kasih kami sampaikan. Smoga acara malam hari ini suksek dan lancar. Tnpa ada halangan yang kita tidak nginkan bersama. Kini tiba pada acara yang kedua yaitu gema whyu ilahi.

Pada saat ini sksn di sampaikan oleh saudari. kepada saudaarikami persilahkan. GEMA WAHYU ILAHI Demikianlah para undangan sekalian yang berbahagia. Gema wahyu ilahi. Semoga menambah terhadap keimanan dan manfaat bagi kita. Hadirin sekalian yang kami hormati. Sekarang tibalah saatnya pada acara yang ketiga. yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama disampaikan oleh ketue panitia.

Kepada dipersilahkan SAMBUTAN PANITIA Terima kasih kami sampaiikan kepada. atas nama panitia penyelenggara. Dan tibalah pada sambutan yang kedua yaitu akan disampaikan oleh. beliau selaku kepala desa dan sekaligus pelindung serta pengaaraah acaara malam ini.

teks susunan acara maulid

Oleh kaarena itu. Kepada yanh mulia bapak Amien Rusdy kami persilahkan SAMBUTAN KEPALA DESA Demikisnlsh sambutan daaaarai bapak kepala desa. Yang mana dia telah menjelelaskan perihal sejarh Nabi Muhammad saw. Semoga apa yang disampaikan tdi dapat kita fahami Hadirin sekalian yang berbahagia. Dan kini tiiba pada acara yang kita nanti-nantikan bersama yaitu KH.

Ali Bahreys. Kepadanya dipersilahkan. MAUIDHATUL HASANNAH Demikiahlah para undangan sekalian. Semoga apa yang telah disampaikan oleh bapak KH. Ali Bahreys tadi menambah keimanan dan ketaqwaan kita kepada allah SWT. dan sekarang tiba pada acara terakhir yaitu penutup atau do’a. Yang pada malam ini pembacaan do’a akan disampaikan oleh bapak KH. Rusydi MA.

kepadanya kdipersilahkan PEMBACAAN DO’A Hadirin sekalian yang berbahagia Demikianlah acara demi acara telah selesai. Dan sebelumnya saya disini kami atsa nama pembawa acara, dari awal hingga akhir manakala terdapat kesalahan kami mohon maaf yang sebesar teks susunan acara maulid. Ihdinash shirootol mustaqimm Wassalam’alaikum warohmatullohi wabarokaatuh.

Pidato Selanjutnya Contoh Teks pembawa acara pada acara peringatan nuzulul qur’an
Contoh Teks MC Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW Beserta Susunan Acara Tahun 2021. Dok. Gurupenyemangat.com Alhamdulillahirobbil’alamin! Rabiul awal sudah sejak jauh-jauh hari tiba, dan sekarang kita kembali singgah di momentum bahagia yang penuh teks susunan acara maulid dan sejarah; yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah. Hari kelahiran Nabi adalah peristiwa bersejarah yang menjadi cikal bakal terangnya cahaya Islam di bumi ciptaan Allah.

Maka dari itu, sudah merupakan kewajiban kita sebagai umat Rasul untuk senantiasa memetik momentum Hari Kelahiran Nabi Muhammad SAW seraya meneladan akhlak mulia beliau. Pada tahun 2021 ini kita menyadari akan begitu bobroknya akhlak para penerus bangsa. Tidak yang muda, tidak pula yang tua. Mereka sudah semakin ringan lidahnya mengucap kata-kata kotor. Ini adalah masalah besar, karena Nabi Muhammad SAW sendiri dulunya dalam berdakwah selalu menggunakan perkataan yang baik. Bahkan, saat dilempari batu pun beliau tidak mengutuk kaum kafir.

Rasulullah SAW senantiasa sabar dan selalu memohon petunjuk serta ampunan dari Allah SWT. Adapun kegiatan lain yang biasa kita lakukan untuk menyemarakkan Maulid Nabi ialah mengadakan kegiatan peringatan Hari Kelahiran Nabi Muhammad SAW di sekolah, di masjid, maupun di lingkungan pemerintah daerah dan provinsi. Maka dari itu, di sini Gurupenyemangat.com bakal menyajikan contoh teks MC alias bacaan yang disampaikan pembawa acara kegiatan Maulid Nabi 1443 Hijriah beserta susunan acaranya.

Contoh teks MC kegiatan Maulid Nabi ini semoga bisa membantu para panitia kegiatan, para guru, siswa, hingga para remaja masjid untuk memetik momentum teladan akhlak. Nah, langsung disimak saja, ya: Contoh Teks MC Maulid Nabi 1443 H di Masjid Beserta Susunan Acara Contoh Teks MC Maulid Nabi 1443 H di Masjid Beserta Susunan Acara.

Dok. Gurupenyemangat.com Pertama, Guru Penyemangat akan menyajikan contoh teks MC Maulid Nabi yang kegiatannya digelar di masjid.

Sebagaimana kita ketahui, kegiatan peringatan Maulid Nabi di masjid biasanya dihadiri oleh perangkat desa, BMA, pengurus masjid hingga masyarakat setempat. * Bismillah. Assalamu’alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda qa dinil haq. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh.

Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat, Bapak Kepala Desa “Guru Penyemangat” beserta perangkatnya Yang terhormat, Bapak Ketua BMA beserta perangkatnya Yang terhormat, Bapak Imam Masjid “Al-Ikhlas” beserta segenap jajarannya Yang berbahagia, Bapak, Ibu, Kakak, Adik, serta anak-anak masyarakat Desa yang berkenan hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad 1443 Hijriah Dan yang sama-sama kita muliakan, Ustadz “Guru Penyemangat” yang alhamdulillah saat ini sudah tiba dan berada bersama-sama dengan kita untuk mengisi kegiatan Maulid Nabi di masjid yang kita cintai ini.

Pertama di atas segalanya, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita semua begitu banyak nikmat. Mulai dari nikmat Islam, nikmat Iman, serta nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir di masjid Al-Ikhlas dalam keadaan sehat wal afiat Shalawat berbingkaikan salam kita sampaikan kepada Nabiyullah Muhammad SAW.

Mudah-mudahan dengan seringnya kita mengucapkan shalawat “Allahumma sholli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad” kita bakal mendapat syafaat beliau di Yaumul Akhir nanti. Para hadirin yang dirahmati Allah SWT. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membacakan susunan acara kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad 1443 Hijrah: • Pembukaan • Pembacaan Ayat Suci Al-Quran Beserta Saritilawah • Kata Sambutan • Penampilan Nasyid/Qasidah • Ceramah Agama • Doa • Penutup 1.

Pembukaan Kita masuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Supaya mendapat keberkahan, marilah kita buka kegiatan hari ini dengan membaca basmallah. 2. Pembacaan Ayat Suci Al-Quran Beserta Saritilawah Acara telah resmi dibuka. Kita beranjak ke acara selanjutnya yaitu pembacaan Ayat Suci Al-Quran beserta saritilawah yang akan dibawakan oleh saudara/i “Guru Penyemangat” dan …. Shadaqallahuladzim. Semoga kita yang membaca dan mendengarkan lantunan indah Quran tadi mendapat teks susunan acara maulid Allah SWT.

Aamiin ya Robbal ‘alamiin. 3. Kata Sambutan Hadirin yang berbahagia, kita masuki acara yang ketiga yaitu kata sambutan. Adapun kata sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak “Guru Penyemangat” selaku panitia kegiatan. Kepada yang terhormat Bapak “Guru Penyemangat”, disilakan: Kita beranjak menuju kata sambutan sekaligus pembukaan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah oleh Kepala Desa.

Kepada yang terhormat Bapak “Guru Penyemangat” disilakan… 4. Penampilan Nasyid/Qasidah Terima kasih kepada Bapak “Guru Penyemangat” yang telah menyampaikan kata sambutan sekaligus membuka kegiatan hari ini secara resmi. Baiklah, kita berlanjut menuju acara berikutnya yaitu penampilan Nasyid/Qasidah. Kepada grup Nasyid/Qasyidah, disilakan… 5.

Ceramah Agama Hadirin yang dirahmati Allah. Kita telah sampai di acara inti yaitu ceramah agama bertema Maulid Nabi. Kepada al-Ustadz “Guru Penyemangat” kami persilakan… 6. Doa Alhamdulillah kita telah sama-sama menyimak ceramah yang sangat bermanfaat demi meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Kita beranjak menuju acara berikutnya yaitu doa, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Imam Masjid Al-Ikhlas.

teks susunan acara maulid

Kepada Bapak “Guru Penyemangat”, disilakan… 7. Penutup Rangkaian acara kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 H sudah kita lalui, dan tibalah kita pada sesi terakhir yaitu penutup. Sebelum ditutup, saya selaku pembawa acara kegiatan memohon maaf atas segala khilaf dan salah, kepada Allah marilah sama-sama kita mohon ampun. Marilah kita tutup kegiatan peringatan Maulid Nabi hari ini dengan membaca Hamdalah.

Izinkan saya mengakhiri kegiatan yang penuh barokah ini dengan berucap pantun: Kalau ada sumur di ladang Bolehlah kita menumpang mandi Kalau ada umur yang panjang Bolehlah kita mengadakan Maulid Nabi lagi Akhirul Kalam; Wassalamu’alaykum Warahmatullah Wabarakatuh *Silakan ganti kata “Guru penyemangat” sesuai dengan nama-nama pihak yang bertugas Boleh Baca: Contoh Teks Pidato Maulid Nabi Muhammad 1443 H Contoh Teks MC Maulid Nabi 1443 H di Sekolah Beserta Susunan Acara Contoh Teks MC Maulid Nabi 1443 H di Sekolah Beserta Susunan Acara.

Dok. Gurupenyemangat.com Selain masjid, kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW biasanya juga dilaksanakan di sekolah. Terkadang kegiatannya sama seperti Maulid Nabi di masjid, tapi kadang pula dikolaborasikan dengan lomba dan kegiatan Islam lainnya.

teks susunan acara maulid

Boleh Baca: Contoh Teks MC Lomba Kegiatan PHBI (Peringatan Hari Besar Islam) Siswa Untuk teks MC kegiatan Maulid Nabi di sekolah sebenarnya tidak jauh berbeda dengan contoh di atas.

Yang berbeda biasanya adalah pihak “Yang Terhormat”. Kita mulai dari Kepala Sekolah, Dewan Guru, hingga para siswa. Adapun untuk susunan acara kegiatan Maulid Nabi 1443 Hijriah di sekolah, yaitu: • Pembukaan • Pembacaan Kalam Ilahi dan Saritilawah • Kata Sambutan (Dari panitia penyelenggara, lalu dibuka oleh Kepala Sekolah) • Ceramah Agama • Penampilan Nasyid • Doa • Penutup ** O ya, Guru Penyemangat pula sudah menyediakan dokumen PDF contoh teks MC kegiatan Maulid Nabi beserta susunan acara.

Silakan klik tautan unduhan berikut: Berkomentarlah sesuai dengan postingan artikel. Mohon maaf, link aktif di kolom komentar tidak akan disetujui. Diperbolehkan mengutip tulisan di blog Guru Penyemangat tidak lebih dari 30% dari keseluruhan isi (1) artikel dengan syarat menyertakan sumber. Mari bersama-sama kita belajar menghargai karya orang lain :-) Susunan Acara Maulid Nabi Pada sebuah acara resmi ataupun non resmi seperti perpisahan, ulang tahun, seminar, pernikahan dan lain sebagainya pastinya akan ada sebuah susunan acara, mulai dari awal sampai akhir acara agar acara berjalan dengan baik dan tersusun.

Susunan acara tersebut dibawakan oleh pembawa acara atau Teks susunan acara maulid sebagai panduan untuk memimpin selama jalannya acara. Sedangkan isi dari susunan acara tersebut tentu saja akan berbeda-beda dengan acara pada peringatan maulid nabi Muhammad SAW.

Acara ingin acara berjalan dengan baik dan lancar maka kita membutuhkan susunan acara. Ada beberapa hal yang wajib diperhatikan dalam membuat susunan acara yaitu : • Jenis Acara Jenis acara seperti apa yang akan kita buat susunan acaranya, karena di tiap kegiatan atau acara sudah tentu saja susunan acaranya pun berbeda. • Bentuk Acara Terlebih dahulu kita mengetahui bentuk acaranya seperti apa, misalnya formal teks susunan acara maulid non formal sebelum membuat susunan acara.

Hal ini karena susunan acara sangat erat kaitannya dengan materi acara tersebut bentuk acara serta persiapan sarana prasarana nya. • Alokasi Waktu Kita harus memastikan durasi waktu yang diperlukan selama acara berlangsung dan pastikan juga jika susunan acara yang dibuat tidak melebihi durasi waktu yang telah ditentukan. • Kreativitas Kreativitas perlu diterapkan pada sebuah susunan acara agar audiens tidak merasa bosan dengan acara yang dibuat.

• Tidak Melanggar Kaidah Hukum Jika dalam suatu kesempatan kamu kebetulan ditunjuk untuk menjadi MC namun kamu masih bingung, contoh susunan acara berikut ini mungkin saja dapat membantu.

Berikut ini beberapa contoh susunan acara pada beberapa jenis acara.

teks susunan acara maulid

Contoh Susunan Acara Maulid Nabi Berikut ini adalah contoh kecil dari susunan acara Maulid nabi Muhammad SAW. Assalamu’alaikum warohmatuloh wabarakatuh Segala puji syukur kami haturkan atas kehadirat Allah SWT, atas limpahan kasih sayang-Nya kepada kita dapat berkumpul ditempat yang insyaallah penuh berkah ini.

Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi akhir zaman, nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari zaman yang gelap gulita ke zaman beradab yang terang benderang seperti sekarang ini.

Hadirin yang dirahmati Allah saya ucapkan terimakasih atas berkenannya untuk menghadiri dan berpartisipasi dalam acara ini. Semoga dengan kita menghadiri peringatan maulid nabi Muhammad SAW ini, semakin menambah tingkat ketakwaan kita terhadap Allah SWT dan kecintaan kita terhadap baginda Rasulullah SAW semakin besar.

Aamiin Sebelum acara inti ini dimulai, izinkanlah saya untuk membacakan susunan acaranya.

teks susunan acara maulid

Berikut ini susunan acara ada peringatan maulid nabi Muhammad SAW : • Pembukaan • Pembacaan Kalam Ilahi • Sambutan-sambutan • Pembagian Konsumsi • Acara Inti (Ceramah) • Do’a • Penutup Baca Juga : Apa itu Susunan Acara Contoh Teks Susunan Acara Maulid Nabi Berikut teks MC Acara Maulid Nabi Muhammad SAW.

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah robbil ‘alamin wassholatu wassalamu ‘alaa asrofil anbiyaa ii wal mursalin sayyidina muhammadin, wa’ala alihi wa ash habihi ajmain.

Al-Mukarom Bapak KH. Hasyim Muzadi. Yang kami hormati Bapak wicaksono selalu camat/lurah adili. Yang kami hormati Ketua Takmir dan Segenap Pengurus Mushola al-ikhsan. Yang kami hormati panitia peringatan maulid Nabi Muhammad SAW Dan bapak -bapak serta ibu-ibu yang berbahagia.

Syukur Al-hamdulillah kita panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat, taufiq, hidayah serta Inayah -Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di majelis ini untuk memperingati maulid nabi Muhammad SAW. Dengan tanpa ada halangan suatu apapun. Aamiin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatNya dari zaman Kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan yang kita harapkan syafaat nya besok di yaumil qiyamah(Aamiin).

Selanjutnya disini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Adapun susunan acaranya sebagai berikut : • Pembukaan Acara yang pertama pembukaan. Marilah acara pada hari ini kita buka dengan membaca basmallah (Bismillahirrahmanirrahim) • Pembacaan Ayat-ayat Suci Al-Quran Dilanjutkan dengan acara yang kedua yaitu pembacaan Ayat-ayat suci Al-Quran. Kepada saudara Syakir kami persilahkan. • Pembacaan Rawi/Sholawat Nabi Acara selanjutnya sholawat yang akan dibawakan oleh kelompok hadroh al-ikhsan kami persilahkan.

• Sambutan-sambutan Dilanjutkan dengan acara yang keempat sambutan-sambutan, • Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh ketauan panitia. Kepada beliau bapak Amir. Kami persilahkan • Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bpk. Camat kepada beliau bapak wicaksono kami persilahkan. • Mau’idoh hasanah serta do’a Acara yang kelima yaitu acara yang kita nanti nantikan yaitu Mau’idoh Hasanah yang akan dilanjutkan do’a. Kepada beliau bapak KH hasyim muzadi kami persilahkan. • Penutup Sebelum acara saya tutup perkenankan saya disini mengucapkan terimakasih atas kehadiran bapak-ibu dalam acara pengajian ini.

Dan apabila saya dalam membawakan acara terdapat kesalahan saya mohon maaf yang sebenar-benarnya. Marilah acara pada hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wasalamu’alaikum Wr. Wb. Baca Juga : Susunan Panitia Susunan Acara Maulid Nabi Muhammad SAW SDN RAHMA l Tahun 2020 Assalamu’alaikum Wr.

Wb. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Rahma l, bapak Yudi, S. Pd Yang kami hormati bapak wakil kepala sekolah SDN Rahma l, bapak Marwan M.

Pd Yang kami hormati Ibu Urusan Kurikulum SDN Rahma l, ibu Ema Cahya, S. Pd Yang kami hormati kesiswaan SDN Rahma, bapak Muzadi purnomo, M.

Pd Yang kamu hormati bapak-bapak dan Ibu-ibu guru beserta staf SDN Rahma l Serta anak-anak sholeh SDN Rahma l Apa kabar semua… Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Aula Teks susunan acara maulid Rahma l ini untuk memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Dengan tema “Kita teladani dan amalkan sifat Shiddiq (Jujur), Amanah (Dapat Dipercaya), tabliq (menyampaikan), Fathana (cerdas).” Sholawat serta salam semoga tetap ter limpahkan kepada kunjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa umatNya dari zaman Kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan yang kita harapkan syafaat nya besok di Yaumil Qiyamah.

Aamiin ya Allah. Baiklah anak-anak sholeh sekalian, sebelum acara dimulai, terlebih dahulu saya bacakan susunan acara pada hari ini : • Pembukaan • Pembacaan surah-surah dari kelompok ekskul TBTQ • Pildacil • Lagu Nasyid dari kelas 3E • Pembacaan Syair • Hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW • Pembacaan do’a • Penutup Itulah susunan acara pada pagi hari ibu, marilah hadirin sekalian kita awali acara pertama yaitu Pembukaan, mari bersama-sama kita membuka acara ini dengan membaca basmallah.

Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dilanjutkan dengan acara ke dua pembacaan surah-surah pendek dari kelompok eskul TBTQ kepada siswa-siswi kelas 3E kami persilahkan. Terimakasih kami ucapkan kepada siswa-siswi kelas 3E semoga dengan bacaan surah-surah pendek tadi dapat menambah lancarnya acara pada hari ini. Anak-anak sholeh sekalian kita lanjutkan acara ke tiga yaitu penampilan pildacik dari eskul pildacil utama 1 kepada anak kami Ahsyah, Mulan, dan salsa kami persilahkan.

Terimakasih kami ucapkan anak kami semoga bermanfaat bagi kita semua. Baiklah selanjutnya ke acara ke empat yaitu ke penampilan lagu nasyid dari kelas 3Ekepada siswa-siswi kelas 3E kami persilahkan.

Terimakasih kami ucapkan kepada kelas 3E . Beri tepung tangan donk Baik anak-anak sholeh satu lagi penampilan dari kelas 3B teks susunan acara maulid lanjut ke acara ke lima kita akan dihibur oleh sebuah teks susunan acara maulid yang dibuat oleh kakak kelas 5B dan akan dibacakan eh siswi kelas 3B yaitu Vivi Maulidya kepada adik Vivi kamu persilahkan. Terimakasih Vivi kita beri aplus sekali lagi untuk Vivi. Para hadirin sekalian acara selanjutnya yaitu hikmah maulid nabi Muhammad SAW dan dilanjutkan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh bapak muzadi, S.Ag kepada beliau kami persilahkan.

Terimakasih kepada bapak muzadi S.Ag semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat fiddini wad dunya wal akhiroh. Aamiin ya Allah Hadirin yang saya hormati tibalah diakhir acara yaitu penutup. Marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdallah.

Alhamdulillah. Saya selalu pembawa acara berserta segenap panitia maulid pada hari ini mengucapkan terimakasih dan teks susunan acara maulid maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dihati para hadirin sekalian. Wassalammu’alaikum Wr. Wb. Baca Juga : Susunan Acara Rapat Lengkap [2020] Susunan Acara Maulid Nabi SAW Kelas 4,5, & 6 Tahun Pelajaran 2019/2020 Assalamu’alaikum Wr.

Wb. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Rahma l Bapak Yudi S. Pd Yang kami hormati bapak wakil kepala sekolah SDN Rahma bapak Marwan M. Pd Yang kami hormati Urusan Kurikulum SDN Rahma l ibu Ema cahya, S.

Pd Yang kami hormati kesiswaan SDN Rahma l bapak Muzadi purnomo, M. Pd Yang kami hormati Bapak2/Ibu2 guru beserta staf SDN Rahma l Serta anak-anak soleh SDN Rahma l Apa kabar anak sholeh…?! Alhamdulillah puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta innayah-Nya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di aula SDN Rahma l untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.

Dengan Tema “Teladani dan Amalkan Sifat Shiddiq (jujur), amanah(dapat dipercaya), Tabligh (menyampaikan), Fathana (cerdas).”. Sholawat serta dalam semoga tetap ter limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa umatNya dari zaman Kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan yang kita harapkan syafaat nya besok di yaumil Qiyamah.

Aamiin ya Allah. Baiklah para hadirin sekalian sebelum acara dimulai terlebih dahulu saya bacakan susunan acara pada hari ini : • Pembukaan • Pembacaan ayat suci Al-Quran • Sambutan kepala sekolah SDN Rahma l • Hikmah Maulid • Pembacaan do’a • Penutup Itulah susunan acara pada pagi hari ini, marilah hadirin sekalian kita awali acara pertama yaitu pembukaan, mari bersama-sama kita membuka acara ini dengan membaca basmallah.

Bismillahirrahmanirrahim. Baik dilanjutkan dengan acara ke dua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh anak kita Aida Alyani dan sari tilawah oleh diyah dari kelas V-D kepada anak kami persilahkan. Terima kasih kami ucapkan kepada kedua siswi kamu semoga dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah lancarnya acara pada hari ini. Baiklah hadirin sekalian sebelum kita beranjak ke acara ke tiga yaitu kata sambutan dari kepala sekolah SDN Rahma l terlebih dahulu kita akan dihibur oleh penampilan dari kelas 4 & 5.

Yang pertama kita akan dihibur oleh penampilan kelas 4B yang akan membawakan sebuah lagu Nasyid yang berjudul “Ibu” kepada kelas 4B kami persilahkan. Terima kasih kelas 4B beri aplus sekali untuk mereka. Lanjut penampilan kedua yaitu pembacaan syair yang bertemakan Maulid dari kelas 5B kepada anak kami persilahkan.

Terima kasih kepada kelas 5B. Baik pada hadirin sekalian beranjak kepada acara ketiga yaitu kata sambutan dari kepala sekolah SDN Rahma l kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih kepada bapak Yudi, S. Pd Hadirin yang kamu hormati sebelum masuk ke acara inti hari ini yaitu hikmah Maulid sekali lagi kita akan di hibur oleh penampilan kelas 4,5 & 6.

Penampilan pertama dari kelas 4A kita akan dihibur oleh sebuah lagu nasyid berjudul “sebatang pohon” kepada siswa-siswi kelas 4A kami persilahkan. Terima kasih kepada kelas 4A beri aplus kepada mereka semua. Kita lanjut ke penampilan kedua dari kelas 5B kita akan dihibur juga oleh sebuah lagu nasyid yang berjudul Ya Habibi Mustafa.

Kepada siswa-siswi kelas 5B kami persilahkan. Terima kasih sekali lagi kepada anak kami. Lanjut lagu hiburan terakhir dari kelas 6 yang akan membawakan lagu Kun Anta persi rebana kepada kelas 6 kami persilahkan. Terima kasih kepada siswa-siswi kelas 6. Para hadirin sekalian acara selanjutnya yaitu hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh bapak ustadz Nurul hidayat dan akan dilanjutkan dengan do’a. Kepada beliau kami persilahkan.

Terima kasih kepada bapak ustadz Nurul Hidayat semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat fiddini waddunya wal akhiroh. Aamiin ya Allah. Hadirin yang saya hormati tibalah diakhir acara yaitu penutup. Marilah kita tutup acara hari ini dengan hamdallah. Alhamdulillah. Saya selalu pembawa acara beserta segenap panitia acara Maulid pada hari ini mengucapkan terimakasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dihati para teks susunan acara maulid sekalian.
Contoh Teks MC Maulid Nabi dan Susunan Acara – Maulid nabi merupakan tradisi umat Muslim dalam mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Biasanya, masyarakat memperingatinya dengan acara-acara keagamaan, seperti tausiah, serta bershalawat kepada Nabi Besar. Nah, jika di tempat Anda ingin mengadakan acara peringatan maulid Nabi, berikut adalah contoh teks atau naskah MC acara Maulid Nabi, sekaligus dengan susunan acaranya. Isi Artikel • Contoh Teks MC Maulid Nabi dan Susunan Acara • 1. Pembukaan • 2. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran • 3. Sambutan-sambutan • 4. Hiburan • 5.

Ceramah • 6. Doa/Penutup Contoh Teks MC Maulid Nabi dan Susunan Acara 1. Pembukaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat desa/kecamatan… (sebut nama daerah) yang kami hormati, dan kepada para hadirin yang Insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT.

Kehadiran kita pada acara peringatan Maulid Nabi ini, tidak lain adalah karena kemurahan dan keridhoan Allah SWT yang teiah memberikan kita kesehatan jasmani maupun kesehatan Rohanl. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dan juga menjadi teks susunan acara maulid bagi seorang hamba yang beriman, untuk bersyukur kepada Sang Khaliq yang telah memberikan karunia-Nya yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita pada jalan yang lurus yang diridhoi Allah SWT.

Dan begitu pula dengan keluarganya, serta para Sahabat yang selalu setia mengiringi perjuangan beliau. Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami selaku pembawa acara / MC Maulid Nabi, sekiranya perlu membacakan rangkaian acara kita pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Susunan acaranya sebagai berikut: • Pembukaan • Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran • Sambutan-sambutan • Hiburan • Ceramah agama dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW • Pembacaan doa/Penutup Baiklah, untuk menghemat waktu marilah kita buka acara ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama, agar acara ini berjalan lancar sampai di penghujung acara.

Al-Fatihah. 2. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Meningkat pada acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara… (sebut pembaca Al-Qur’an). Kepadanya dipersilahkan. (Setelah selesai dibacakan) Shodaqal Laahul ‘Adhiim… Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Aamiin. 3. Sambutan-sambutan Hadirin yang yang dimuliakan Allah. Acara yang ketiga adalah sambutan-sambutan.

Dan untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh ketua panitia penyelenggara acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Kepada saudara… (sebut nama ketua panitia Maulid Nabi) kami persilahkan.

(Setelah sambutan yang pertama) Terima kasih kepada Saudara… (sebut nama ketua panitia Maulid Nabi), yang telah bekerja keras demi terselenggaranya acara ini. Untuk sambutan yang kedua teks susunan acara maulid disampaikan oleh bapak (sebut nama ta’mir masjid) selaku ta’mir masjid At-Taqwa Desa Suka Sari. Kepadanya dipersilahkan.

(Seusai sambutan yang kedua) Kepada bapak… (sebut nama yang memberi sambutan), kami haturkan banyak terima kasih. Semoga apa yang disampaikan ada hikmahnya yang dapat kita petik bersama. 4. Hiburan Hadirin sekalian yang berbahagia, beberapa rangkaian acara telah kita lalui.

Dan kini tibalah saatnya untuk melepas kejenuhan saudara sekalian dengan beberapa lagu yang akan ditampilkan grup Qasidah… (sebut nama grup). Kepadanya kami persilahkan. (Setelah hiburan selesai) Demikianlah tadi penampilan dari grup Qasidah… (sebut nama grup) semoga dapat menghilangkan kejenuhan kita.

Baca Juga: • Contoh Naskah MC Akad Nikah Beserta Susunan Acaranya • Teks Pembawa Acara (MC) Tasyakuran dan Walimah Beserta Susunan Acaranya 5. Ceramah Teks susunan acara maulid pada acara selanjutnya adalah ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustad… (sebut nama penceramah). Kepadanya dipersilahkan.

(Setelah ceramah selesai) Terima kasih kepada ustad… (sebut nama penceramah) yang telah menguraikan panjang Iebar tentang…. (Topik atau materi yang disampaikan).

Semoga apa yang telah disampaikannya dapat bermanfaat bagi kita untuk mempertebal keimanan kepada Allah SWT. Baca Juga: Contoh Teks MC Ulang Tahun (Milad) dan Susunan Acaranya 6. Doa/Penutup Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Tibalah kita di penghujung acara peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Dan sebelum kita tutup acara ini, marilah bersama-sama kita membaca doa yang akan dipimpin oleh ustad… (sebut pembaca doa).

Kepadanya dipersilahkan. (Setelah pembacaan doa) Alhamdulillahi Rabbil ‘Aalamiin. Terima kasih kepada ustad… (sebut pembaca doa) semoga apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah SWT. Akhirnya kami sebagai MC Maulid Nabi mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, karena kami pun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam diri kami. Saya mewakili segenap panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam hati hadirin sekalian.

Seperti syair mengatakan “Bila ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti, dan bila ada kata-kata yang salah jangan disimpan dalam hati”.

teks susunan acara maulid

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca Juga: Contoh Teks Pembawa Acara Khitanan (Sunatan) dan Susunan Acara Itulah contoh teks MC Maulid Nabi Muhammad SAW dan susunan acaranya. Sebagai tambahan, Anda bisa mengganti nama dan peran yang memberikan sambutan, bisa juga ditambahkan jika ada yang sekiranya perlu memberi sambutan.
Teman-teman semua yang berbahagia.

Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan contoh teks pranatacara atau MC pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw. Teks ini saya buat dalam bentuk Bahasa Jawa. Teks ini merupakan teks yang khusus dibuat, untuk memudahkan para MC pemula yang belum pernah menjadi seorang pranatacara.

Dengan hadirnya teks ini, akan memudahkan saat diminta oleh panitia menjadi pranatacara. Teks ini dapat pula digunakan untuk memimpin acara selain peringatan Maulid Nabi. Seperti peringatan isra’ mi’raj, haul, dan lain-lain.

Mengenai urutan acara dan pembukaan, dapat disesuaikan dengan selera dan keadaan di lapangan. Teks pranatacara acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw, dapat dibaca di bawah ini. Pranatacara ing adicara Maulid Nabi Muhammad Saw. Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarakatuhu Alhamdulillahirabbil’alamin.

Wassholatu wassalamu ‘ala sayyidina Muhammadin. Wa’ala alihi, washohbihi ajma’in. Rabbisrohli shodri. Wayassyirli amri. Wahlul uqdatammillisani yafqouhi qouli. Amma bakdu. Ing ngarsananipun para alim, para kiai, para asatidz. Mliginipun Simbah Kiai Abdul Wachid, saking tlatah Cluwak Pati, Jawi Tengah ingkang tansah kula lan panjenengan takdzimaken. Bapak Kepala Desa saha segenap jajaran perangkat desa ingkang tansah kinurmatan. Para sesespuh pinisepuh dusun….ingkang tansah apantes paring puja minulya.

Hadirin hadirat para rawuh kakung putri ingkang minulya. Alhamdulillah. Kanthi ngunjuk syukur ing ngarsanipun Allah Swt ingkang sampun maringi dhateng kula lan panjenengan sedaya pinten-pinten kanikmatan.

Nikmat Islam, sehat, teks susunan acara maulid kasempatan. Saengga wonten ing dalu menika, kita sedaya saged rawuh, makempal dados setunggal wonten ing halaman masjid ………., saperlu ndherek mengeti, wiyosanipun Nabi Muhammad Saw, kanthi kahanan ingkang sehat walafiat. Aamiin, allahumma aamiin. Salawat saha salam mugi tansah kaaturaken dhumateng Rasulillah, Muhammad Saw, ingkang samangke tansah kita tengga-tengga syafaatipun ing yaumil qiyamah. Para rawuh ingkang dhahat kinurmatan.

Kula ingkang piniji pinitaya minangka pranata adicara. Wonten ing dalu menika teks susunan acara maulid maosaken rantamaning acara pengetan Maulid Teks susunan acara maulid Muhammad Saw. Nuninggih: Angka setunggal, nuninggih pambuka Adicara angka kalih, lantunan kalam illahi, pamaosan ayat-ayat suci al Qur’anul karim Adicara ingkang angka tiga, gema salawat Nabi.

Adicara angka sekawan, sambutan-sambutan Adicara angka gangsal inggih menika waosan tahlil. Menggah acara ingkang angka nem, istirahat. Kalajengaken adicara ingkang angka pitu, nuninggih atur medharsabda utawi mau’idzotul hasanah saha doa. Acara ingkang pungkasan, inggih punika panutup.

Mekaten para rawuh, rantamaning adicara ingkang badhe kalampahan wonten ing dalu menika. Sumangga, kita bikak adicara pengetan maulidir rasul Muhammad Saw, kanthi waosan suratul fatihah.

Mugi kanthi waosan ummul kitab, adicara ing dalu menika teks susunan acara maulid katindakaken kanthi teks susunan acara maulid, gancar, sepi ing sambikala. ‘ala hadihinniyyah. Bisyirril fatihah….Daftar Isi • Tips Menjadi MC Pengajian • Tips Menyampaikan Susunan Acara Pengajian • 1. Contoh Teks MC Maulid Nabi • 1. Muqodimah • 2.

Pembukaan • 3. Pembacaan Ayat Suci Al-qur’an • 4. Pembacaan Sholawat Nabi SAW • 5. Sambutan-sambutan • 6. Sambutan yang Pertama • 7. Sambutan yang Kedua • 8. Acara Inti Mau’dah hassanah • 9. Penutupan • 2. Contoh Teks MC Maulid Nabi Singkat • 3. Contoh Teks MC Maulid di Sekolah • 4. Contoh Teks MC Maulid di Pesantren • 5. Contoh Teks Pembawa Acara Rapat Maulid Contoh Teks MC Maulid Nabi – Bagi masyarakat umat islam acara pengajian tentu sering sekali diselenggarakan.

Biasanya adanya pengajian guna untuk mengisi sebuah acara seperti Bulan rajab, Bulan Ramadhan, Bulan Agustusan, Peringatan Maulud Nabi Saw, Muslimat, Fattayat, pengajian rutinin, Khitanan, dan pengajian umum lainnya. Supaya acara pengajian dapat berjalan dengan lancar, maka kita perlu adanya MC atau sebuah moderator guna untuk mengatur jalanya dari acara tersebut. Seperti contoh pada kesempatan kali ini kita akan bahas contoh teks MC Maulid Nabi yang baik dan benar, dan tentunya dapat kita gunakan untuk menyusun suatu acara pengajian.

Tips Menjadi MC Pengajian Untuk menjadi seorang MC pengajian yang baik dan profesional, maka kita harus memiliki bekal yang cukup. Agar nanti ketika kita menyampaikan isi dari acara pengajian bisa mudah difahami oleh semua orang. Sebelum acara pengajian di mulai, maka alangkah baiknya seorang MC terlebih dahulu membuat catatakan teks MC yang ingin disampaikan nanti.

Sehingga nantinya kita tidak akan salah dalam menyampaikannya isi dari acara pengajian tersebut. Biasanya sebuah susunan acara akan dibacakan terlebih dahulu sebelum acara pengajian dimulai. Baca juga: Contoh Teks MC Rapat Kerja Tips Menyampaikan Susunan Acara Pengajian Berikut ini tips dalam menyampaikan acara susunan Maulid Nabi, agar ketika dipanggung kita tidak salah kaprah, dalam menyampaikan susunan acaranya. • Santai dan tenang • Tidak perlu kaku dalam menyampaikanya • Percaya Diri • Baca atau hafalkan sebelum acara dimulai • Bila perlu lakukan pemanasan Itulah tips-tips yang perlu Pins terapkan dalam ingin menjadi seorang MC atau seorang pembawa acara pengajian maupun lainnya.

Berikut contoh teks MC Maulid Nabi Sawa, yang dapat kita gunakan dalam melakukan acara seperti pengajian dan lainnya. teks susunan acara maulid. Contoh Teks MC Maulid Nabi Menjadi Mc yang bagus adalah salah satu hal yang banyak di inginkan oleh banyak orang, terutama MC untuk pengajian-pengajian besar seperti pengajian Maulid Nabi SAW, pengajian majelis-majelis Ta’lim, dan pengajian lainya. Biasanya pada momen-momen sepeti ini banyak yang mencari MC atau seorang pembawa acara yang handal dan baik.

Baca juga: Contoh Teks Mc Pengajian 1. Teks susunan acara maulid Bismillah Assalamualaikum Wr.Wb اَلْحَمْدُ ِللهِ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمُبِيْنِ، الَّذِي حَبَانَا بِالْإِيْمَانِ واليقينِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد،ٍ خَاتَمِ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِين، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِيِن، وَأَصْحَابِهِ الأَخْيَارِ أَجْمَعِين، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. أَمَّا بَعْدُ • Yang saya hormati bapak ustad…. selaku ketua… • Yang saya hormati kepada seluruh panitia pengurus….

• Beserta para hadirin-hadirin semua yang dirahmati Allah SWT. Puja dan puji syukur Al-hamdulillah mari kita bersama haturkan kehadirat kepada Allah SWT, yang senantiasa selalu melimpahan Rahmat, Taufiq, Hidayah serta Inayyah-Nya terhadap kita semua. Sehingga pada kesemapatan kali ini kita masih teks susunan acara maulid nikmat dan karunia kesehatan hingga kita masih di perkumpulkan di Majelis yang Insya Allah penuh berkah ini.

Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, tahun 1442 Hijriyah. dengan tanpa adanya suatu halangan apapun, Amin Ya Robbal Alamin. Dan tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW.

Yang sebagaimana telah membawa agama kita menjadi agama yang teladan dan agama yang penuh dengan kebenaran yakni agama Islam rahmatalil Alamin, Amin, Amin Ya Robbal Alamin.

Hadirin-hadirat yang kami hormati dan yang saya cintai, yang pertama-tama saya banyak ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari saudara-saudara semua. Semoga di adakanya acara pengajian dalam rangka Maulud Nabi ini bisa meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita terhadap Allah SWT beserta utusan-nya.

Selanjutnya sebelum acara pengajian Maulud Nabi ini dimulai, maka perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara pada kali dalam rangka Maulud Nabi SAW. Acara yang pertama: • Pembukaan • Pembacaan ayat suci Al-Qur’an dan Shalawat Nabi • Sambutan-sambutan • Mau’dah hassanah • Doa • Penutup 2.

Pembukaan Kepada bapak/Ibu, dan para hadirin-hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mempersingkat waktu, marilah acara kita hari ini: Kita buka bersama dengan bacaan Basmalah…… (Bismillahirohmanirohim) dan dilanjutkan dengan bacaan Suratul Alfatihah…… (Baca Surat Al-fatihah) Amin, Amin Ya Robbal Alamin. 3. Pembacaan Ayat Suci Al-qur’an Acara yang kedua, yakni pembacaan ayat-ayat suci al-Qur’an. Kepada saudara…………….

waktu dan tempat kami persilahkan. 4. Pembacaan Sholawat Nabi SAW Acara yang ketiga, yakni pembacaan Sholawat Nabi SAW, yang akan di bawakan oleh Group Rebana dari…. kepada saudara…… berserta teman-teman, waktu dan tempat kami persilahkan. 5. Sambutan-sambutan Acara yang keempat, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan : 6.

Sambutan yang Pertama Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh ketua panitia pengajian Maulud Nabi. Kepada Bapak…… waktu dan tempat kami Persilahkan. Terima kasih kepada Bapak…… atas sambutanya. 7. Sambutan yang Kedua Sambutan yang kedua, akan disampaikan oleh Bapak kepala desa, kepada Beliau Bapak…… waktu dan tempat Kami Persilahkan. 8. Acara Inti Mau’dah hassanah Memasuki acara yang kelima, yakni acara inti yang telah kita nanti-natikan MAUHIDOH HASANAH yang juga akan dilanjutkan dengan do’a.

Kepada Bapak. Ustadz Al-karim………. kepada beliau waktu dan tempat Kami persilahakan. 9. Penutupan Demikianlah Mauhidoh Hasanah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Al-karim…… Sedikit saya simpulkan : Satu hal yang paling utama dalam sebuah kehidupan, Marilah kita bersama tingkatkan iman dan ketakwaan kita terhadap sang pencipta yakni Allah SWT. Agar kita dapat terselamatkan baik dunia maupun akhirat, serta semoga kita selalu terlindungi dan dijadikan manusia yang mulia baik di dunia maupun di akhirat nanti.

Amiin, Amiin Ya Robbal Alamin. Kepada bapak/Ibu, dan seluruh para hadirin-hadirat yang Insya Allah dimuliakan Allah SWT. Sebelum acara pengajinan saya tutup, maka perkenankanlah saya untuk menyampaikan terimakasih kepada seluruh bapak/Ibu yang hadir dalam rangka pengajian Mulud Nabi SAW yang Ke 10. Dan apabila saya selaku membawakan acara pengajian Kali ini terdapat tutur kata yang kurang dikenan di hati bapak/ibu dan seluruh para hadirin semua.

Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara pengajian Maulud Nabi hari ini membaca hamdalah bersama-sama. (Al Hamdulillahirabil Alamin), Sekian. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Sampai berjumpa lagi. 2. Contoh Teks MC Maulid Nabi Singkat Singkat, jelas, dan tidak padat adalah salah satu hal yang juga sering di inginkan oleh kita, seperti halnya dengan seorang MC atau seorang pembawa acara entah pengajian ataupun lainnya.

Seorang mc professional tentunya bisa membaca kondisi dari setiap acara. Oleh sebab itu, bagi Pins yang belum tahu tentang bagaimana menjadi seorang mc atau seorang pembawa acara.

teks susunan acara maulid

Berikut kami beri contoh teks MC maulud yang singkat dan mudah di fahami, diantaranya adalah sebagai berikut ini. Baca juga: Contoh Teks MC Muhadhoroh Bismillah Assalamualaikum Wr.Wb • Yang saya hormati bapak ustad….

selaku ketua… • Yang saya hormati kepada seluruh panitia pengurus…. • Beserta para hadirin-hadirin semua yang dirahmati Allah SWT. Puja dan puji syukur Al-hamdulillah mari kita bersama haturkan kehadirat kepada Allah SWT, yang senantiasa selalu melimpahan Rahmat, Taufiq, Hidayah serta Inayyah-Nya terhadap kita semua. Sehingga pada kesemapatan kali ini kita masih diberikan nikmat dan karunia kesehatan hingga kita masih di perkumpulkan di Majelis yang Insya Allah penuh berkah ini. Dan tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW.

Yang sebagaimana telah membawa agama kita menjadi agama yang teladan dan agama yang penuh dengan kebenaran yakni agama Islam rahmatalil Alamin, Amin, Amin Ya Robbal Alamin. Para hadirin-hadirat yang teks susunan acara maulid rahmati Teks susunan acara maulid SWT, yang pertama-tama saya banyak ucapkan terima kasih atas kehadiran dan para saudara-saudara semua. Untuk mempersingkat waktu sebelum acara pengajian kali ini mulai, maka perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara pengajian pada kali ini.

Acara yang pertama: • Pembukaan • Pembacaan ayat suci Al-Qur’an dan Shalawat Nabi • Sambutan-sambutan • Mau’dah hassanah • Doa • Penutup Akhirnya sampai diujung acara pengajian yakni penutup beserta doa bersama yang akan dipimpin Oleh bapak…. Sebelum kita berdoa bersama, saya selaku pembawa acara pengajian Maulud nabi kali ini, tutur kata jika terdapat salah kata ataupun sikap yang kurang berkenan di hati bapak, ibu, dan sekalian adek-adek, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya.

Kepada beliau Bapak…. untuk memimpin doa bersama, waktu dan tempat kami persilakan dan sekaligus sebagai penutup acara pada pengajian dalam rangka Maulud Nabi.

teks susunan acara maulid

Wassalamualaikum Wr.Wb Salam, sampai berjumpa lagi. 3. Contoh Teks MC Maulid di Sekolah Umumnya ketika masuk bulan Maulid Nabi, di sekolah akan mengadakan acara pengajian kecil-kecilan dengan dalam ranngka untuk memperingati hari Maulid Nabi atau Hari dimana Nabi Kita di lahirkan. Di dalam sebuah pengajian tentu kita sangat membutuhkan seorang MC yang akan menjadi pemandu dalam acara.

Berikut contoh Teks MC Maulid Nabi untuk anak sekolah, yang dapat kita gunakan untuk menyusun atau memandu jalan-nya dari suatu acara. Baca juga: Contoh Teks MC Acara Halal Bihalal 4. Contoh Teks MC Maulid di Pesantren Tidak hanya di sekolah-sekolah saja yang dapat memperingati Maulid Nabi, namun di pesantren pun biasanya akan mengadakan pengajian sendiri dengan acara yang besar. Biasanya tamu yang di undang pun berasal dari luar daerah. Dalam acara pengajian yang besar tentu kita membutuhkan seorang MC atau seorang pembawa acara yang handal dan professional.

Berikut contoh Teks MC di Pesantren yang bagus untuk dipakai dalam memandu acara-acara pengajian yang besar. Baca juga: Contoh Teks MC Lamaran Pernikahan Assalamualaikum Wr.Wb Bismillah اَلْحَمْدُ ِللهِ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمُبِيْنِ، الَّذِي حَبَانَا بِالْإِيْمَانِ واليقينِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد،ٍ خَاتَمِ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِين، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِيِن، وَأَصْحَابِهِ الأَخْيَارِ أَجْمَعِين، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. أَمَّا بَعْدُ • Yang saya hormati bapak ustad…. selaku ketua… • Yang saya hormati kepada seluruh panitia pengurus…. • Beserta para hadirin-hadirin teks susunan acara maulid yang dirahmati Allah SWT. Puja dan puji syukur Al-hamdulillah mari kita bersama haturkan kehadirat teks susunan acara maulid Allah SWT, yang senantiasa selalu melimpahan Rahmat, Taufiq, Hidayah serta Inayyah-Nya terhadap kita semua.

Sehingga pada kesemapatan kali ini kita masih diberikan nikmat dan karunia kesehatan hingga kita masih di perkumpulkan di tempat yang Insya Allah penuh berkah ini. Dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW, yang ke 11. dengan tanpa adanya suatu halangan apapun, Amin Ya Robbal Alamin. Dan tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. Yang sebagaimana telah membawa agama kita menjadi agama yang teladan dan agama yang penuh dengan kebenaran yakni agama Islam rahmatalil Alamin, Amin, Amin Ya Robbal Alamin.

Hadirin-hadirat yang saya hormati dan yang saya cintai, yang teks susunan acara maulid saya banyak ucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semua dalam acara pengajian Maulud Nabi yang diselenggarak di Pesantren Baitul Al-hikmah yang ke 11. Semoga di adakanya acara pengajian dalam rangka Maulud Nabi ini bisa meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita terhadap Allah SWT beserta utusan-nya.

Selanjutnya sebelum acara pengajian Maulud Nabi dimulai, maka perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara pada kali dalam rangka Maulud Nabi SAW. Acara yang pertama: • Pembukaan • Pembacaan ayat suci Al-Qur’an • Shalawat Nabi yang akan dibawakan Oleh Grop rebana Al-hikmah • Sambutan-sambutan • Mau’dah hassanah • Doa dan Penutup Akhirnya sampai diujung acara pengajian yakni doa bersama yang akan dipimpin Oleh Bapak Ustadz…… Sebelum doa bersama dimulai, saya selaku pembawa acara pengajian Maulud Nabi yang di selenggarakan di Pesantren Baitul Al-hikmah yang ke 11.

Undur diri tutur kata jika terdapat salah kata ataupun sikap yang kurang berkenan di hati bapak, ibu, dan sekalian adek-adek, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada beliau Bapak Ustadz…. untuk memimpin doa bersama, waktu dan tempat kami persilakan dan sekaligus sebagai penutup acara pada pengajian dalam rangka Maulud Nabi. Sekian. Wassalamualaikum Wr.Wb Salam, sampai berjumpa lagi. 5. Contoh Teks Pembawa Acara Rapat Maulid Sebelum menyelenggarakan acara pengajian Maulid Nabi tentunya kita juga harus mengadakan pertemuan atau yang dikenalnya dengan rapat, entah itu rapat panitia, maupun rapat penting lainnya.

Dalam rapat, tentunya kita akan membahas mulai persiapan-persiapan hingga kebutuhan yang harus dilengkapi dalam acara pengajian tersebut. Agar pertemuan rapad bisa berjalan lancar tentunya kita juga memerlukan MC atau seorang pembawa acara. Berikut contoh teks MC rapad dalam rangka Maulid Nabi SAW, yang dapat Pins terapkan dalam mengatur pertemuan rapat.

Assalamualaikum Wr.Wb Bismillah Hamdan Wasyukurillah Wala khaula wala Quwatailla Billah. Asshaduala ilahaillah Wa’asshaduanna Muhammadarassullah, Allahuma sholi’ala syaidina Muhammad wa’ala alihi syaedina Muhammad.

Sebelum kita buka acara teks susunan acara maulid rapad hari ini, marilah yang pertama-tama kita panjatkan rasa puji dan puji syukur atas kahadirat Allah SWT, karena berkat karunia-nya kita bersama dapat berjumpa di dalam aula yang Insya Allah, penuh dengan kemuliaan ini. Amiin Ya Robbal Alamin. Serta tidak lupa Sholawat serta salam, kepada Nabi Besar kita Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari jaman jahiliyah ke jaman yang Insya Allah penuh dengan kemuliaan ini.

Sebelum dibuka pembahasan acara rapad hari ini dalam rangka untuk menyelenggarakan Pengajian Maulid Nabi. Maka saya selaku pembawa acara mohon izin untuk membacakan susunan rapad hari ini.

Acara yang pertama : • Pembukaan • Sambutan Dari Kepala Desa • Sambutan Dari Ketua Panitia • Isi Program Diadakanya Acara • Acara Saran Dan Usul • Kesimpulan • Penutup Berhubung acara demi acara sudah selesai.

Maka izinkan Saya untuk menutup acara rapad malam ini. Sebagai acara penutupan marilah kita tutup bersama dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin.

Sebelum undur diri, Saya selaku mc atau pembawa acara rapad mala ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya barang kali ada tutur kata yang kurang dikenan di hati penjenengan, sekian Akhir kata. Wassalamualaikum Wr.Wb Demikianlah pembahasan kali ini mengenai contoh teks MC Maulid Nabi yang baik dan benar serta lengkap beserta penjelasan mengenai Tips menjadi MC yang handal, semoga bermanfaat.

Baca juga: • Contoh Tek MC Reuni • Contoh Teks MC 17 Agustus • Contoh Panduan Teks Mc Pernikahan Editor: Syahya Rembulan Temukan pilihan rumah dan apartemen terlengkap di Aplikasi Pinhome. Dapatkan properti idaman melalui program NUP untuk akses eksklusif. Untuk teks susunan acara maulid agen properti independen atau agen kantor properti bergabunglah menjadi rekan agen properti bersama kami dan iklankan properti kamu di sini.

Teks susunan acara maulid juga bisa belajar lebih lanjut mengenai properti di Property Academy by Pinhome. Gabung menjadi Rekan Jasa Pinhome melalui aplikasi Rekan Pinhome di App Store atau Google Play Store sekarang! Hanya di Pinhome.id yang memberikan kemudahan dalam membeli properti. Pinhome – PINtar jual beli sewa properti.
Yang Saya Hormati Bp Pengasuh Masjlis Ta’lim, yang terhormat Ibu/Bp Nama penceramah, yang saya hormati para aparatur desa dari atasan sampai bawahan, yang terhormat para kiyaipara alim ulama, asatid wal asatidah dan tak lupa para hadirin bapak/ibu dan saudara sekalian.

Sekarang kita lanjutkan pada susunan acara : G) Menginjak Acara Yang Ke 6 Yaitu Do’a Yang akan di sampaikan ., namun sebelum do’a dimulai saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan karena kesalahan datangnya dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah swt.

Akhirul kalam Wasalamualaikum Wr.Wb • ► 2021 (2) • ► May (1) • ► January (1) • ► 2020 (2) • ► August (1) • ► March (1) • ► 2019 (5) • ► November (1) • ► August (1) • ► July (1) • ► March (2) • ▼ 2017 (41) • ► October (2) • ► September (2) • ► August (5) • ▼ May (5) • Cara Mudah Merubah Channel atau Saluran Youtube (T.

• Hukum Orang Meninggal dan Masih Mempunyai Kewajiba.

teks susunan acara maulid

• Tak Gampang Untuk Meraih Asa!! • Wanita Istimewa • Teks Susunan Acara Maulid Nabi • ► April (14) • ► March (13) • ► 2016 (16) • ► April (4) • ► March (6) • ► February (6)
Puji syukur al-hamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah swt. Atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayyah-nya pada kita seluruh hingga pada hari ini kita bisa berkumpul di sekolah ini untuk memperingati maulid nabi muhammad saw 1434 hijriyah. Dengan tanpa ada rintangan satu apapun( amin ).

MC / Pembawa Acara Pengajian Rutin dilengkapi Teks
2022 www.videocon.com