Negara-negara pendiri organisasi pencak silat internasional persilat adalah

negara-negara pendiri organisasi pencak silat internasional persilat adalah

Bapak-Bapak pendiri PERSILAT, yakni mereka yang terlibat secara langsung dalam kegiatan menggagas, memprakarsai, memikirkan, membahas dan mewujudkan hal-hal yang berhubungan dengan pendirian PERSILAT, terdiri dari 13 orang tokoh yang berasal dari Indonesia (IPSI), Singapura (PERSISI) dan Malaysia (Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan). Mereka adalah: 1. Tjokropranolo (Indonesia) 2. Eddie M. Nalapraya (Indonesia) 3. Junaedi (Indonesia) 4.

Yanuarno (Indonesia) 5. Suhari Sapari (Indonesia) 6. Haryadi Mawardi (Indonesia) 7. Hisbullah Rachman (Indonesia) 8. Harsoyo (Indonesia) 9. Oyong Karmayudha (Indonesia) 10. Yacub Mohammad (Singapura) 11. Johari Urief (Singapura) 12. Rahman Hasan (Malaysia) 13. Zainal Abidin (Malaysia) Sejak saat didirikannya (1980) sampai tahun 1983, PERSILAT dikelola secara kolektif oleh sebuah Presidium negara-negara pendiri organisasi pencak silat internasional persilat adalah terdiri dari 7 anggota.

Eddie M. Nalapraya ditetapkan sebagai Ketua Presidium. Tugas Presidium adalah antara lain menyelenggarakan Kongres PERSILAT. Kongres PESILAT yang pertama diselenggarakan oleh Presidium pada tahun 1983 di Kuala Lumpur. Asas PERSILAT adalah persaudaraan, kekeluargaan, persatuan dan menghormati satu sama lain serta tidak membeda-bedakan kebangsaan dan agama.

PER-SILAT adalah organisasi non-politik. Tujuan PERSILAT adalah : 1. Menggali, memelihara, melestarikan, mengembangkan dan memasyara-katkan Pencak Silat beserta nilai-nilainya ke seluruh dunia, sebagai warisan budaya Nusantara bernilai tinggi, yang mempunyai aspek mental-spiritual, beladiri, seni dan olahraga sebagai satu kesatuan.

2. Membina, mengembangkan, mempersatukan dan menyelaraskan berbagai kegiatan di antara organisasi Pencak Silat di berbagai negara. 3. Menjadikan Pencak Silat sebagai sarana untuk membina pribadi utuh yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berjiwa kesatria, jujur dan adil serta rendah hati dan bertanggungjawab dalam mewujudkan persaudaraan, kekeluargaan, kerukunan, persatuan dan persahabatan di antara bangsa-bangsa serta perdamaian dunia yang dinamis, adil, beradab dan abadi.

4. Memelihara dan menghormati kepentingan masing-masing anggota PERSILAT. Pada dasarnya, setiap organisasi nasional Pencak Silat, baik yang telah maupun yang belum diakui oleh badan nasional yang berwenang, dapat menjadi anggota PERSILAT, bahkan organisasi Pencak Silat yang belum berkualifikasi sebagai organisasi nasional, dapat menjadi anggota PERSILAT apabila ia dipandang layak negara-negara pendiri organisasi pencak silat internasional persilat adalah negaranya.

Sampai pertengahan tahun 2006, Pencak Silat telah menyebar di 28 negara and telah diwadahi dalam organisasi-organisasi Pencak Silat, yakni di : 1.

Indonesia (Ikatan Pencak Silat Indonesia / IPSI / Indonesian Pencak Silat Association). 2. Singapura (Persekutuan Silat Singapura / PERSISI / Singaporian Silat Federation). 3. Malaysia (Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia / PESAKA / National Silat Federation of Malaysia). 4. Brunei Darussalam (Persekutuan Silat Kebangsaan Brunei Darussalan / PERSIB / National Silat Federation of Brunei Darussalam).

5. Thailand (Pencak Silat of Thailand / PSAT). 6. Vietnam (Ikatan Pencak Silat Vietnam / ISAVIE). 7. Filipina (Philippines Pencak Silat Association / Philsilat). 8. Myanmar (Myanmar Pencak Silat Association / MPSA). 9. Laos (Pencak Silat of Laos / PSL).

10. Australia Barat (Western Australia Pencak Silat Association / WASPA). 11. Nederland (Nederlandse Pencak Silat Bond / NPSB). 12. Jepang (Japan Pencak Silat Association / JAPSA). 13. Spanyol (Federation Espanola Pencak Silat / FEPS / Pencak Silat Spanish Federation). 14. Austria (Pencak Silat Verband Oesterreichs / PSVO / Pencak Silat Association of Austria). 15. Suriname ( Suriname Pencak Silat Association / SPSA). 16. Inggris ( Pencak Silat Federation of The United Kingdom / PSFUK).

17. Belgia (Pencak Silat Union of Belgium / PSUB). 18. Jerman (Pencak Silat Union Deutschland / PSUD / Pencak Silat Union of Germany). 19. Perancis (Association France Pencak Silat / AFPS / Pencak Silat Association of France).

20. Swis (Pencak Silat Switzerland / PSS). 21. Turki (Turkish National Pencak Silat Association / TNPSA). 22. Kanada (Persekutuan Kanada Silat / PERKASA).

negara-negara pendiri organisasi pencak silat internasional persilat adalah

23. Palestina (Palestine Association of Seni Silat / PASS). 24. Yaman (Yemen Pencak Silat Federation / YPSF). 25. Nepal (Nepal Silat Association /NSA).

26. Rusia (Russian Pencak Silat Federation / RPSF). 27. India (Indian Pencak Silat Association / IPSA). 28. Italia (Federazione Italiana Pencak Silat / FIPS / Pencak Silat Federation of Italy). Organisasi-organisasi Pencak Silat tersebut telah diakui, diterima dan ditetapkan sebagai anggota PERSILAT. Tingkat kepengurusan PERSILAT terdiri dari Pengurus Federasi Pusat yang dipilih dan ditetapkan oleh dan dari anggota pendiri PERSILAT dalam Kongres PERSILAT dan 5 Pengurus Federasi Regional untuk region Asia, Eropa, Amerika, Pasifik dan Afrika, yang masing-masing dipilih dan diangkat oleh dan dari anggota region yang bersang-kutan dalam Sidang Pleno Regional.

Masa bakti Pengurus Federasi Pusat adalah 4 tahun dan masa bakti Pengurus Federasi Regional adalah 3 tahun. Lembaga tertinggi bagi PERSI-LAT dan semua anggotanya adalah Kongres atau Sidang Umum PERSILAT yang dilaksanakan 4 tahun sekali di tempat yang ditetapkan oleh Kongres PERSILAT sebelumnya.

Peserta kongres ini adalah wakil-wakil Pengurus Pusat, anggota pendiri, Pengurus Kawasan, anggota bersekutu, anggota bergabung dan anggota muda. Kode etik manusia Pencak Silat di seluruh dunia, yang disebut pesilat, adalah “Ikrar Pesilat”, yang berarti pernyataan janji manusia Pencak Silat kepada dirinya sendiri.

“Ikrar Pesilat” terdiri dari 5 butir janji, yang naskah lengkapnya adalah sebagai berikut : 1. Pesilat adalah pribadi yang berbudi pekerti luhur.

2. Pesilat adalah insan yang menghormati sesamanya serta mencintai persaha-batan dan perdamaian. 3. Pesilat adalah insan yang selalu berpikir dan bertindak positif, kreatif dan dinamis.

4. Pesilat adalah kesatria yang menegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan serta senantiasa tahan uji dalam mengha-dapi godaan dan cobaan. 5. Pesilat adalah kesatria yang senantiasa mempertanggungjawabkan kata-kata dan perbuatannya. Lambang PERSILAT dan penjelasannya disusun bersama oleh : Zahari (PERSISI), Oyong Karmayudha (IPSI) dan Zainal Abidin (PESAKA).

Lambang tersebut disahkan oleh Kongres pertama PERSILAT tahun 1985. Setelah PERSIB ditetapkan sebagai Anggota Pendiri PERSILAT, lambang PERSILAT tersebut dilengkapi dengan gambar padi.

Sejak Kongres PERSILAT pertama yang diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tahun 1983 sampai Kongres PERSILAT yang ke-7 pada bulan Desember negara-negara pendiri organisasi pencak silat internasional persilat adalah in Singapura, Eddie M.

Nalapraya selalu dipilih dan ditetapkan kembali sebagai Presiden PERSILAT. Susunan personalia Pengurus Pusat PERSILAT periode 2004-2008 adalah sebagai berikut : 1. PATRON (Rosano Barack) 2. PRESIDENT (Eddie M. Nalapraya) 3. EXECUTIVE CHAIRMAN (Rachmat Gobel) 4. DEPUTY EXECUTIVE CHAIRMAN (Rustadi Efendi) 5. SECRETARY GENERAL (Haryadi Anwar) • ▼ 2011 (18) • ► Desember (4) • ► Oktober (2) • ▼ April (12) • Hymne TAPAK SUCI PUTERA MUHAMMADIYAH • Mars TAPAK SUCI PUTERA MUHAMMADIYAH • SEJARAH BERDIRINYA PERSILAT • Susunan pimpinan pusat Tapak Suci • pra & pasca sejarah tapak suci • Materi dasar pendidikan pencak silat siswa tingkat.

• Materi dasar pendidikan pencak silat siswa tingkat.

negara-negara pendiri organisasi pencak silat internasional persilat adalah

• Materi dasar pendidikan pencak silat siswa tingkat. • materi dasar pendidikan pencak silat siswa tingkat. • Materi dasar pendidikan untuk siswa • Ikrar Anggota TAPAK SUCI PUTERA MUHAMMADIYAH • Sejarah Tapak Suci Menu • Home • Bola Besar • Bola Basket • Bola Voli • Bola Sepak • Bola Tangan • Boling • Futsal • Rugbi • Sepak Takraw • Voli Pantai • Bola Kecil • Billiard • Bisbol • Bulu tangkis • Golf • Hoki • Kasti • Rounders • Sofbol • Tenis lapangan • Tenis Meja • Renang • Gaya bebas • Gaya Dada • Gaya_Punggung • Gaya_Kupu_Kupu • Atletik • Lari • Lempar • Lompat • Beladiri 1 • Pencak Silat • Tarung Drajat • Silek Harimau Minangkabau • Silat Cimande • Silat Nampon • Merpati Putih • Tapak Suci • Bakti Negara • Persinas ASAD • Silat Pengean • Beladiri 2 • HASDI • PSHT • Perisai Diri • RBK • Tunggal Hati Seminari/Maria • Siwah • Bajing Kiring • Tadjimalela • Madu Bunga Mayang • Walet Puti • Beladiri LN • Kurash • Sambo • Judo • Karate • Taekwondo • Wushu Berikut ini beberapa Organisasi pencak silat yang ada di Dunia • PERSILAT- Persekutuan Pencak Silat Antara Bangsa • IPSI - Ikatan Pencak Silat Indonesia • FP2STI - Forum Pecinta dan Pelestari Silat Tradisional Indonesia • PESAKA Malaysia - Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia • PERSISI - Persekutuan Silat Singapore • EPSF - European Pencak Silat Federation Sampai saat ini Anggota Organisasi Pencak Silat yang sudah terdaftar/tercatat di PERSILAT sebanyak 33 organisasi di seluruh dunia.

PERSILAT- Persekutuan Pencak Silat Antara Bangsa Persilat (atau Persekutuan Pencak Silat Antarabangsa), yang didirikan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 1980, adalah satu-satunya organisasi internasional Pencak Silat di dunia. PERSILAT dikelola secara kolektif oleh sebuah Presidium yang terdiri dari 69 anggota. Eddie M. Nalapraya ditetapkan sebagai Ketua Presidium.

Tugas Presidium adalah antara lain menyelenggarakan Kongres PERSILAT. Kongres yang pertama diselenggarakan oleh Presidium pada tahun 1983 di Kuala Lumpur. Asas PERSILAT adalah persaudaraan, kekeluargaan, persatuan dan menghormati satu sama lain serta tidak membeda-bedakan kebangsaan dan agama.

PERSILAT adalah organisasi non-politik. IPSI - Ikatan Pencak Silat Indonesia Ikatan Pencak Silat Indonesia (disingkat IPSI) adalah induk organisasi resmi pencak silat di Indonesia di negara-negara pendiri organisasi pencak silat internasional persilat adalah naungan KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia). Pencak silat merupakan olahraga seni beladiri yang berasal dari bangsa Melayu, termasuk Indonesia.

Jumlah perguruan pencak silat sangat banyak, berdasarkan catatan PB IPSI sampai dengan tahun 1993 telah mencapai 840 perguruan pencak silat di Indonesia. Induk organisasi pencak silat di Indonesia adalah IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia). IPSI didirikan pada tanggal 18 Mei 1948 di Surakarta, Jawa Tengah.

FP2STI - Forum Pecinta dan Pelestari Silat Tradisional Indonesia Fp@STI merupakan suatu wadah silahturahmi orang-orang yang berempati terhadap perkembangan Silat Tradisi. FP2ST suatu wadah informal yang tidak berafiliasi dengan organisasi manapun, dan bersifat cair (mewadahi semua golongan). PESAKA Malaysia - Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia (PESAKA) didirikan pada 24 September 1983, dalam usaha mewujudkan satu organisasi Persilatan di Malaysia pada saat itu terdapat 4 Pertubuhan Peringkat Malaysia yaitu: Seni Silat Lincah Malaysia, Silat Seni Gayong Malaysia, Seni Gayung Fatani Malaysia dan Seni Silat Cekak Malaysia beserta 16 buah PESAKA Negeri (Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan, Sarawak, Sabah, Labuan dan Putrajaya) yang bergabung.

Kini dianggarkan seramai 4 juta ahli-ahli silat di seluruh Malaysia. PERSISI - Persekutuan Silat Singapore Singapore Silat Federation adalah tangan-tangan yang bekerja dengan Singapore Sports Council (SSC), Dewan Olimpiade Nasional Singapura (SNOC), Asosiasi Rakyat (PA), International Pencak Silat Federation (PERSILAT), dan masih banyak lagi untuk mempertahankan kesadaran olahraga lokal dan internasional. Singapore Silat Federation adalah salah satu anggota pendiri untuk PERSILAT, dan salah satu negara yang terlibat secara langsung dan aktif untuk memastikan olahraga berhasil terorganisir dengan baik di seluruh dunia.

Singapore Silat Federation atau juga dikenal sebagai Persekutuan Negara-negara pendiri organisasi pencak silat internasional persilat adalah Singapura (persisi) dibentuk pada tahun 1976 dan terdaftar dengan Registry of Societies (UEN Nomor S76SS0039A). Persisi telah berhasil terdaftar dan diperbaharui dengan Lembaga Karakter Umum (IPC000526) tahunan, dan menerima status Charity di bawah Amal Act sejak April 2011.

Singapore Silat Federation juga bersertifikasi ISO 9001: 2008 dari Sertifikasi Wali Kemerdekaan sejak sertifikasi pertama pada bulan November 2009. Saat ini ada 20 afiliasi dan 32 klub Silat yang aktif melakukan pelajaran Silat di Singapura, di seluruh pulau.

Singapore Silat Federation merupakan badan utama untuk olahraga meliputi lingkup yang besar, seperti; pengelolaan kegiatan Silat, pembinaan, bakat-kepramukaan, koordinasi kompetisi di seluruh dunia, wasit teknis (Wasit / Juri, dan jasa Sekretariat), promosi budaya seni untuk lembaga pendidikan, perusahaan, dan masyarakat.

EPSF - European Pencak Silat Federation European Pencak Silat Federation (EPSF) adalah badan resmi untuk Pencak Silat di Eropa dan merupakan perwakilan PERSILAT (Persekutuan Pencak Silat Antarabangsa), badan dunia untuk Pencak Silat yang berbasis di Jakarta, Indonesia. Pada tanggal 22 September 2001, Duta besar H.E. Bapak Abdul Irsan SH, Kedutaan Besar Republik Indonesia ke Belanda meresmikan EPSF di hadapan PERSILAT dan delegasi dari National Pencak Silat Federasi negara-negara anggota Eropa.

EPSF adalah badan koordinasi regional PERSILAT dan diatur oleh konstitusi PERSILAT. Selain itu, aturan dan peraturan untuk menjalankan internal EPSF yang ditetapkan dalam 'Standing Order' disetujui oleh PERSILAT dan negara-negara anggota Eropa. • ► 2022 (16) • ► May (2) • ► April (2) • ► February (6) • ► January (6) • ► 2021 (42) • ► December (6) • ► November (4) • ► October (2) • ► August (4) • ► July (2) • ► June (6) • ► May (4) • ► April (1) • ► March (1) • ► January (12) • ► 2020 (60) • ► December (15) • ► November (12) • ► October (4) • ► June (1) • ► May (1) • ► April (6) • ► March (2) • ► February (10) • ► January (9) • ► 2019 (75) • ► December (7) • ► November (12) • ► October (10) • ► September (7) • ► August (5) • ► July (9) • ► June (6) • ► May (1) • ► April (1) • ► March (4) • ► February (5) • ► January (8) • ► 2018 (65) • ► December (10) • ► November (6) • ► October (9) • ► September (4) • ► August (7) • ► July (3) • ► June (1) • ► May (5) • ► April (3) • ► March (4) • ► February (5) • ► January (8) • ▼ 2017 (135) • ► December (2) • ► November (3) • ► October (8) • ► September (5) • ► August (2) • ► July (13) • ► June (20) • ► May (19) • ► April (16) • ► March (18) • ► February (19) • ▼ January (10) • Materi Dasar Kurata 3 (Tiga) Tarung Derajat • Materi Dasar Kurata 2 (Dua) Tarung Derajat • Materi Dasar Kurata 1 (Satu) Tarung Derajat • Tingkatan Dalam Tarung Derajat (KURATA) • Profil dan Biodata Achmad Dradjat (Aa Boxer) - Pen.

• Sejarah Tarung Derajat Aa Boxer • Pengertian Tarung Derajat • Teknik Dasar Pencak Silat Beserta Gambarnya • Organisasi Pencak Silat di Dunia • Manfaat dan Nilai Positif Pencak Silat • ► 2016 (172) • ► December (9) • ► November (16) • ► October (15) • ► September (19) • ► August (11) • ► July (13) • ► June (23) • ► May (15) • ► April (22) • ► March (15) • ► February (10) • ► January (4) • ► 2015 (88) • ► December (6) • ► November (12) • ► October (30) • ► September (17) • ► August (23)
• ► 2012 (5) • ► Juni (1) • ► Mei (1) • ► Januari (3) • ▼ 2011 (11) • ► November (4) • ▼ Oktober (7) • KALIGRAFI SENDAL .

keren juga loch gan . silahk. • Evolusi Bentuk dan Model Bola Sepakbola dari Setia. • 13 Peristiwa Besar dalam Sejarah Yang Terjadi Di B. • Inilah Jendela 'Pintar' Masa Depan Buatan Peneliti • Inilah 10 Candi yang Paling Menakjubkan di Dunia • sejarah dan organisasi pencak silat internasional • love u Silat diperkirakan menyebar di kepulauan nusantara semenjak abad ke-7 masehi, akan tetapi asal mulanya belum dapat dipastikan.

Asal mula ilmu bela diri di nusantara ini kemungkinan berkembang dari keterampilan suku-suku asli Indonesia dalam berburu dan berperang dengan menggunakan parang, perisai, dan tombak,[rujukan?] misalnya seperti dalam tradisi suku Nias yang hingga abad ke-20 relatif tidak tersentuh pengaruh luar.

Tradisi silat diturunkan secara lisan dan menyebar dari mulut ke mulut, diajarkan dari guru ke murid, sehingga catatan tertulis mengenai asal mula silat sulit ditemukan. Sejarah silat dikisahkan melalui legenda yang beragam dari satu daerah ke daerah lain. Legenda Minangkabau, silat (bahasa Minangkabau: silek) diciptakan oleh Datuk Suri Diraja dari Pariangan, Tanah Datar di kaki Gunung Marapi pada abad ke-11.[1] Kemudian silek dibawa dan dikembangkan oleh para perantau Minang ke seluruh Asia Tenggara.

Demikian pula cerita rakyat mengenai asal mula silat aliran Cimande, yang mengisahkan seorang perempuan yang mencontoh gerakan pertarungan antara harimau dan monyet. Setiap daerah umumnya memiliki tokoh persilatan (pendekar) yang dibanggakan, misalnya Si Pitung,[rujukan?] Hang Tuah,[2] dan Gajah Mada.[rujukan?] Peneliti silat Donald F.

Draeger berpendapat bahwa bukti adanya seni bela diri bisa dilihat dari berbagai artefak senjata yang ditemukan dari masa klasik (Hindu-Budha) serta pada pahatan relief-relief yang berisikan sikap-sikap kuda-kuda silat di candi Prambanan dan Borobudur.[rujukan?] Dalam bukunya, Draeger menuliskan bahwa senjata dan seni beladiri silat adalah tak terpisahkan, bukan hanya dalam olah tubuh saja, melainkan juga pada hubungan spiritual yang terkait erat dengan kebudayaan Indonesia.[rujukan?] Sementara itu Sheikh Shamsuddin (2005)[3] berpendapat bahwa terdapat pengaruh ilmu beladiri dari Cina dan India dalam silat.

Hal ini karena sejak awal kebudayaan Melayu telah mendapat pengaruh dari kebudayaan yang dibawa oleh pedagang maupun perantau dari India, Cina, dan mancanegara lainnya. Perkembangan silat secara historis mulai tercatat ketika penyebarannya banyak dipengaruhi oleh kaum penyebar agama pada abad ke-14 di nusantara. Kala itu pencak silat diajarkan bersama-sama dengan negara-negara pendiri organisasi pencak silat internasional persilat adalah agama di surau atau pesantren.

Silat menjadi bagian dari latihan spiritual. [3] Negara-negara pendiri organisasi pencak silat internasional persilat adalah lalu berkembang dari ilmu beladiri dan seni tari rakyat, menjadi bagian dari pendidikan bela negara untuk menghadapi penjajah asing.[2] Silat saat ini telah diakui sebagai budaya suku Melayu dalam pengertian yang luas,[4] yaitu para penduduk daerah pesisir pulau Sumatera dan Semenanjung Malaka, serta berbagai kelompok etnik lainnya yang menggunakan lingua franca bahasa Melayu di berbagai daerah di Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau lain-lainnya yang juga mengembangkan beladiri ini.

Beberapa organisasi silat nasional antara lain adalah Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) di Indonesia, Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia (PESAKA) di Malaysia, Persekutuan Silat Singapore (PERSIS) di Singapura, dan Persekutuan Silat Brunei Darussalam (PERSIB) di Brunei.

Telah tumbuh pula puluhan perguruan-perguruan silat di Amerika Serikat dan Eropa. Silat kini telah secara resmi masuk sebagai cabang olah raga dalam pertandingan internasional, khususnya dipertandingkan dalam SEA Games. Sikap dan Gerak Pencak silat ialah sistem yang terdiri atas sikap negara-negara pendiri organisasi pencak silat internasional persilat adalah dan gerak-gerik (pergerakan).

Ketika seorang pesilat bergerak ketika bertarung, sikap dan gerakannya berubah mengikuti perubahan posisi lawan secara berkelanjutan. Segera setelah menemukan kelemahan pertahanan lawan, maka pesilat akan mencoba mengalahkan lawan dengan suatu serangan yang cepat.

Langkah Ciri khas dari Silat adalah penggunaan langkah. Langkah ini penting di dalam permainan silat yang baik dan benar. Ada beberapa pola langkah yang dikenali, contohnya langkah tiga dan langkah empat. Teknik atau Buah Pencak Silat memiliki macam yang banyak dari teknik bertahan dan menyerang. Secara tradisional istilah teknik ini dapat disamakan dengan buah. Pesilat biasa menggunakan tangan, siku, lengan, kaki, lutut dan telapak kaki dalam serangan. Teknik umum termasuk tendangan, pukulan, sandungan, sapuan, mengunci, melempar, menahan, mematahkan tulang sendi, dan lain-lain.

Jurus Pesilat berlatih dengan jurus-jurus. Jurus ialah rangkaian gerakan dasar untuk tubuh bagian atas dan bawah, yang digunakan sebagai panduan untuk menguasai penggunaan tehnik-tehnik lanjutan pencak silat (buah), saat dilakukan untuk berlatih secara tunggal atau berpasangan. Penggunaan langkah, atau gerakan kecil tubuh, mengajarkan penggunaan pengaturan kaki.

Saat digabungkan, itulah Dasar Pasan, atau aliran seluruh tubuh. [sunting] Aspek dan bentuk Kesenian Randai dari Sumatra Barat memakai silek (silat) sebagai unsur tariannya. Terdapat 4 aspek utama dalam pencak silat, yaitu: 1. Aspek Mental Spiritual: Pencak silat membangun dan mengembangkan kepribadian dan karakter mulia seseorang. Para pendekar dan maha guru pencak silat zaman dahulu seringkali harus melewati tahapan semadi, tapa, atau aspek kebatinan lain untuk mencapai tingkat tertinggi keilmuannya.

2. Aspek Seni Budaya: Budaya dan permainan "seni" pencak silat ialah salah satu aspek yang sangat penting. Istilah Pencak pada umumnya menggambarkan bentuk seni tarian pencak silat, dengan musik dan busana tradisional. 3. Aspek Bela Diri: Kepercayaan dan ketekunan diri ialah sangat penting dalam menguasai ilmu bela diri dalam pencak silat.

Istilah silat, cenderung menekankan pada aspek kemampuan teknis bela diri pencak silat. 4. Aspek Olah Raga: Ini berarti bahwa aspek fisik dalam pencak silat ialah penting. Pesilat mencoba menyesuaikan pikiran dengan olah tubuh. Kompetisi ialah bagian aspek ini. Aspek olah raga meliputi pertandingan dan demonstrasi bentuk-bentuk jurus, baik untuk tunggal, ganda atau regu.

negara-negara pendiri organisasi pencak silat internasional persilat adalah

Bentuk pencak silat dan padepokannya (tempat berlatihnya) berbeda satu sama lain, sesuai dengan aspek-aspek yang ditekankan. Banyak aliran yang menemukan asalnya dari pengamatan atas perkelahian binatang liar. Silat-silat harimau dan monyet ialah contoh dari aliran-aliran tersebut. Adapula yang berpendapat bahwa aspek bela diri dan olah raga, baik fisik maupun pernapasan, adalah awal dari pengembangan silat.

Aspek olah raga dan aspek bela diri inilah yang telah membuat pencak silat menjadi terkenal di Eropa. Bagaimanapun, banyak yang berpendapat bahwa pokok-pokok dari pencak silat terhilangkan, atau dipermudah, saat pencak silat bergabung pada dunia olah raga. Oleh karena itu, sebagian praktisi silat tetap memfokuskan pada bentuk tradisional atau spiritual dari pencak silat, dan tidak mengikuti keanggotaan dan peraturan yang ditempuh oleh Persilat, sebagai organisasi pengatur pencak silat sedunia.

Tingkat kemahiran Secara ringkas, murid silat atau pesilat dibagi menjadi beberapa tahap atau tingkat kemahiran, yaitu: 1. Pemula, diajari semua yang tahap dasar seperti kuda-kuda,teknik tendangan, pukulan, tangkisan, elakan,tangkapan, bantingan, olah tubuh, maupun rangkaian jurus dasar perguruan dan jurus standar IPSI 2. Menengah, ditahap ini, pesilat lebih difokuskan pada aplikasi semua gerakan dasar, pemahaman, variasi, dan disini akan mulai terlihat minat dan bakat pesilat, dan akan disalurkan kepada masing-masing cabang, misalnya Olahraga & Seni Budaya.

3. Pelatih, hasil dari kemampuan yang matang berdasarkan pengalaman di tahap pemula, dan menengah akan membuat pesilat melangkah ke tahap selanjutnya, dimana mereka akan diberikan teknik - teknik beladiri perguruan, dimana teknik ini hanya diberikan kepada orang yang memang dipercaya, dan mampu secara teknik maupun moral, karena biasanya teknik beladiri merupakan teknik tempur yang sangat efektif dalam melumpuhkan lawan / sangat mematikan. 4. Pendekar, merupakan pesilat yang telah diakui oleh para sesepuh perguruan, mereka akan mewarisi ilmu-ilmu rahasia tingkat tinggi.

Pencak Silat di dunia Pencak Silat telah berkembang pesat selama abad ke-20 dan telah menjadi olah raga kompetisi di bawah penguasaan dan peraturan Persilat (Persekutuan Pencak Silat Antara Bangsa, atau The International Pencak Silat Federation).

Pencak silat sedang dipromosikan oleh Persilat di beberapa negara di seluruh 5 benua, dengan tujuan membuat pencak silat menjadi olahraga Olimpiade. Persilat mempromosikan Pencak Silat sebagai kompetisi olah raga internasional. Hanya anggota yang diakui Persilat yang diizinkan berpartisipasi pada kompetisi internasional. Kini, beberapa federasi pencak silat nasional Eropa bersama dengan Persilat telah mendirikan Federasi Pencak Silat Eropa. Pada 1986 Kejuaraan Dunia Pencak Silat pertama di luar Asia, mengambil tempat di Wina, Austria.

Pada tahun 2002 Pencak Silat diperkenalkan sebagai bagian program pertunjukan di Asian Games di Busan, Korea Selatan untuk pertama kalinya. Kejuaraan Dunia terakhir ialah pada 2002 mengambil tempat di Penang, Malaysia pada Desember 2002. Selain dari upaya Persilat yang membuat pencak silat sebagai pertandingan olahraga, masih ada banyak aliran-aliran tua tradisional yang mengembangkan pencak silat dengan nama Silek dan Silat di berbagai belahan dunia.

Diperkirakan ada ratusan aliran (gaya) dan ribuan perguruan. [sunting] Padepokan Pencak Silat Indonesia Pintu Gerbang Padepokan Pencak Silat Padepokan adalah istilah Jawa yang berarti sebuah kompleks perumahan dengan areal cukup luas yang disediakan untuk belajar dan mengajar pengetahuan dan keterampilan tertentu.

Padepokan yang disediakan untuk belajar dan mengajar Pencak Silat dinamakan Padepokan Pencak Silat. Di Minangkabau, Sumatera Barat, tempat belajar silat dinamakan sasaran silek yang biasanya hampir dimiliki oleh setiap nagari pada masa dahulunya. Padepokan Pencak Silat Indonesia (PnPSI) adalah padepokan berskala nasional dan internasional yang berlokasi di tas lahan yang luasnya sekitar 5,2 hektar di kompleks Taman Mini Indonesia Indah.

Luas total bangunannya sekitar 8.700 m2 dan luas total selasar-selasarnya sekitar 5.000 m2. Padepokan ini secara resmi dibuka oleh Presiden Soeharto pada tanggal 20 April 1997. Padepokan Pencak Silat Indonesia (PnPSI) mempunyai sekurang-kurangnya 5 fungsi, yakni : 1.

Sebagai pusat informasi, pendidikan, penyajian dan promosi berbagai hal yang menyangkut Pencak Silat. 2. Sebagai pusat berbagai kegiatan yang berhubu-ngan dengan upaya pelestarian, pengembangan, penyebaran dan pening-katan citra Pencak Silat dan nilai-nilainya. 3. Sebagai sarana untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan masyarakat Pencak Silat Indonesia.

4. Sebagai sarana untuk mempererat persahabatan di antara masyarakat Pencak Silat di berbagai negara. 5. Sebagai sarana untuk memasyarakatkan 2 kode etik manusia Pencak Silat, yakni : Prasetya Pesilat Indonesia dan Ikrar Pesilat. Aliran dan Perguruan di Indonesia * Persinas ASAD berdiri pada tanggal 30 April 1993 berpusat di jakarta, telah berkembang pesat dan banyak menjuarai perlombaan baik provinsi ,nasional, bahkan internasional. Prestasi Dunia Persinas Asad Perguruan Silat Nasional (Persinas) Asad yang mewakili Indonesia meraih prestasi membanggakan di Festival Beladiri Dunia Chungju World Martial Arts Festival di Chungju Korea Selatan.

* HASDI (Himpunan Anggota Silat Dasar Indonesia) - didirikan oleh Bapak RS. Hasdijatmiko pada tahun 1961, yang berpusat di Jember Jawa Timur, merupakan perguruan silat yang mengembangkan tekhnik gerak silat cepat dan lugas. * PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate)didirikan oleh Ki Hajar Harjo Utomo di Desa Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo, Madiun pada tahun 1922, merupakan perguruan silat yang mengajarkan kesetiaan pada hati sanubari sendiri yang bersandarkan pada Tuhan Yang Maha Esa.

Perguruan ini mengutamakan persaudaraan dan berbentuk sebuah organisasi. * Silat Perisai Diri – teknik silat Indonesia yang diciptakan oleh Pak Dirdjo (mendapat penghargaan pemerintah sebagai Pendekar Purna Utama) yang pernah mempelajari lebih dari 150 aliran silat nusantara dan mempelajari aliran kungfu siauw liem sie (shaolin) selama 13 tahun.

Teknik praktis dan efektif berdasar pada elakan yang sulit ditangkap dan serangan perlawanan kekuatan maksimum. Saat ini merupakan silat yang paling dikenal dan banyak anggotanya di Australia, Eropa, Jepang dan Amerika Serikat, lihat pula: Perisai Diri Cabang Bandung * Silat Riksa Budi Kiwari- Perguruan ini didirikan oleh Pak Ujang Jayadiman pada tahun 1982 di Bandung.

Meskipun usia perguruan ini tergolong masih muda,namun telah mencetak banyak negara-negara pendiri organisasi pencak silat internasional persilat adalah berprestasi baik di tingkat Nasional maupun Internasional. * Silat Tunggal Hati Seminari-Tunggal Hati Maria - organisasi pencak silat bernafaskan agama Katolik, didirikan oleh 7 dewan pendiri, termasuk Rm.

Hadi,Pr. dan Rm. Sandharma Akbar,Pr. * Pencak Silat Siwah - aliran silat asli yang berasal dari daerah Nanggroe Aceh Darussalam yang memadukan empat aliran asli Aceh yaitu dari 1.Peureulak ,2. Aceh Besar (Keudee Bing - Lhok Nga) Organisasi Pencak Silat * PERSILAT- Persekutuan Pencak Silat Antara Bangsa * IPSI - Ikatan Pencak Silat Indonesia * FP2STI - Forum Pecinta dan Pelestari Silat Tradisional Indonesia * PESAKA Malaysia - Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia * PERSISI - Persekutuan Silat Singapore * EPSF - European Pencak Silat Federation Sampai saat ini Anggota Organisasi Pencak Silat yang sudah terdaftar/tercatat di PERSILAT sebanyak 33 organisasi di seluruh dunia.

• ► 2012 (5) • negara-negara pendiri organisasi pencak silat internasional persilat adalah Juni (1) • ► Mei (1) • ► Januari (3) • ▼ 2011 (11) • ► November (4) • ▼ Oktober (7) • KALIGRAFI SENDAL .

keren juga loch gan . silahk. • Evolusi Bentuk dan Model Bola Sepakbola dari Setia. • 13 Peristiwa Besar dalam Sejarah Yang Terjadi Di B. • Inilah Jendela 'Pintar' Masa Depan Buatan Peneliti • Inilah 10 Candi yang Paling Menakjubkan di Dunia • sejarah dan organisasi pencak silat internasional • love u Persilat (atau Persekutuan Pencak Silat Antarabangsa), yang didirikan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 1980, adalah satu-satunya organisasi internasional Pencak Silat di dunia.

Bapak-Bapak pendiri PERSILAT, yakni mereka yang terlibat secara langsung dalam kegiatan menggagas, memprakarsai, memikirkan, membahas dan mewujudkan hal-hal yang berhubungan dengan pendirian PERSILAT, terdiri dari 13 orang tokoh yang berasal dari Indonesia (IPSI), Singapura (PERSISI) dan Malaysia (Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan). PERSILAT dikelola secara kolektif oleh sebuah Presidium yang terdiri dari 69 anggota.

Eddie M. Nalapraya ditetapkan sebagai Ketua Presidium. Tugas Presidium adalah antara lain menyelenggarakan Kongres PERSILAT. Kongres yang pertama diselenggarakan oleh Presidium pada tahun 1983 di Kuala Lumpur. Asas PERSILAT adalah persaudaraan, kekeluargaan, persatuan dan menghormati satu sama lain serta tidak membeda-bedakan kebangsaan dan agama. PERSILAT adalah organisasi non-politik.

Tujuan PERSILAT adalah : Menggali, memelihara, melestarikan, mengembangkan dan memasyara-katkan Pencak Silat beserta nilai- nilainya ke seluruh dunia, sebagai warisan budaya Nusantara bernilai tinggi, yang mempunyai aspek mental-spiritual, beladiri, seni dan olahraga sebagai satu kesatuan. Membina, mengembangkan, mempersatukan dan menyelaraskan berbagai kegiatan di antara organisasi Pencak Silat di berbagai negara.

Menjadikan Pencak Silat sebagai sarana untuk membina pribadi utuh yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berjiwa kesatria, jujur dan adil serta rendah hati dan bertanggungjawab dalam mewujudkan persaudaraan, kekeluargaan, kerukunan, persatuan dan persahggabatan di antara bangsa-bangsa serta perdamaian dunia yang dinamis, adil, beradab dan abadi. Memelihara dan menghormati kepentingan masing-masing anggota PERSILAT.

negara-negara pendiri organisasi pencak silat internasional persilat adalah

Tabel 2. Negara-Negara Anggota Persilat Benua Asia: 1. Indonesia : Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) 2. Singapura : Persekutuan Silat Singapura (PERSISI) 3. Brunai Darusalam : Persekutuan Pencak Silat Kebangsaan Brunai (PERSIB) 4. Malaysia : Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia (PESAKA) 5. Thailand : Pencak Silat Association Thailand (PSAT) 6.

Vietnam : Ikatan Pencak Silat Vietnam (ISAVIE) 7. Philipina : Philippine Pencak Silat Association (PHISILAT) 8. Myanmar : Myanmar Pencak silat Association (MPSA) 9. Laos : Pencak Silat Laos (PSL) 10.Jepang : Japan Pencak Silat Assotiation (JAPSA) 11.India : Indian Pencak Silat Association (IPSA) 12.Nepal : Nepal Silat Association (NSA) 13.Yaman : Yemen Pencak Silat Federation (YPSF) 14.Belanda : Netderlandse Pencak Silat Bond (NPSB) 15.Jerman : Pencak Silat Union Deutschland (PSUD) 16.Austria : Pencak Silat Verband Osterreich (PSVO) 17.Perancis : France Pencak Silat Federation (FPSF) 18.Swiss : Assotiation Pencak Silat Switzerland atau Persaudaraan Setia Hati Terate organisasi pencak silat Swiss (PSHT) 19.Belgium : Belgium Pencak Silat Bond (BPSB) 20.Spanyol : Spanish Pencak Silat Federation (ESPS) 21.Norwegia : Pencak Silat Norwegia (PSN) 22.Italia : Federazione Italiana Pencak Silat (FIPS) 23.Denmark : Pencak Silat Denmark (PSD) 24.Yunani : PSG 25.England : Pencak Silat Federation of The United Kingdom (PSFUK) Benua Australia dan Oceania: 26.Australia : Western Australian Pencak Silat Assotiation (WAPSA) 27.New Caledoni : Merpati Putih New Caledonia (MPNC) Benua Afrika dan Timur Tengah: 28.Palestina : Palestine Association of Seni Silat (PASS) 29.Turki : Pencak Silat of Turkey (PST) 30.Maroko : Pencak Silat Maroko (PSM) 31.Arab Saudi : Pencak Silat Arab Saudie (PSAS) Benua Amerika: 32.

Suriname : Surinamse Pencak Silat Asosiation (SPSA) 33. Amerika : Pencak Silat of USA (PS-USA) 34. Canada : Persekutuan Kanada Silat (PERKASA) Sumber: Pondok Pustaka PB IPSI (2008: 30)
إن الحمد لله negara-negara pendiri organisasi pencak silat internasional persilat adalah ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئآت أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدي Assalamu'alaikum, Selamat Datang Para Pesilat .

Anda Saat Ini Sedang Mengunjungi Blog Tapak Suci Cabang Pontang. Untuk Komentar . Saran . Kritik . Serta Informasi Kegiatan Di Tempat Anda Semua Silahkan Kirim Ke (muhammad.irfan09@gmail.com) Semoga Allah Memberikan Kebaikan Kepada Anda Dan Kami .

Barakallahu Fiekum. • WEBLINK TAPAK SUCI Bapak-Bapak pendiri PERSILAT, yakni mereka yang terlibat secara langsung dalam kegiatan menggagas, memprakarsai, memikirkan, membahas dan mewujudkan hal-hal yang berhubungan dengan pendirian PERSILAT, terdiri dari 13 orang tokoh yang berasal dari Indonesia (IPSI), Singapura (PERSISI) dan Malaysia (Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan).

Mereka adalah: 1. Tjokropranolo (Indonesia) 2. Eddie M. Nalapraya (Indonesia) 3. Junaedi (Indonesia) 4. Yanuarno (Indonesia) 5. Suhari Sapari (Indonesia) 6. Haryadi Mawardi (Indonesia) 7. Hisbullah Rachman (Indonesia) 8. Harsoyo (Indonesia) 9. Oyong Karmayudha (Indonesia) 10. Yacub Mohammad (Singapura) 11. Johari Urief (Singapura) 12.

Rahman Hasan (Malaysia) 13. Zainal Abidin (Malaysia) Sejak saat didirikannya (1980) sampai tahun 1983, PERSILAT dikelola secara kolektif oleh sebuah Presidium yang terdiri dari 7 anggota.

Eddie M. Nalapraya ditetapkan sebagai Ketua Presidium. Tugas Presidium adalah antara lain menyelenggarakan Kongres PERSILAT. Kongres PESILAT yang pertama negara-negara pendiri organisasi pencak silat internasional persilat adalah oleh Presidium pada tahun 1983 di Kuala Lumpur.

Asas PERSILAT adalah persaudaraan, kekeluargaan, persatuan dan menghormati satu sama lain serta tidak membeda-bedakan kebangsaan dan agama. PER-SILAT adalah organisasi non-politik. Tujuan PERSILAT adalah : 1. Menggali, memelihara, melestarikan, mengembangkan dan memasyara-katkan Pencak Silat beserta nilai-nilainya ke seluruh dunia, sebagai warisan budaya Nusantara bernilai tinggi, yang mempunyai aspek mental-spiritual, beladiri, seni dan olahraga sebagai satu kesatuan.

2. Membina, mengembangkan, mempersatukan dan menyelaraskan berbagai kegiatan di antara organisasi Pencak Silat di berbagai negara. 3. Menjadikan Pencak Silat sebagai sarana untuk membina pribadi utuh yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berjiwa kesatria, jujur dan adil serta rendah hati dan bertanggungjawab dalam mewujudkan persaudaraan, kekeluargaan, kerukunan, persatuan dan persahabatan di antara bangsa-bangsa serta perdamaian dunia yang dinamis, adil, beradab dan abadi.

4. Memelihara dan menghormati kepentingan masing-masing anggota PERSILAT. Pada dasarnya, setiap organisasi nasional Pencak Silat, baik yang telah maupun yang belum diakui oleh badan nasional yang berwenang, dapat menjadi anggota PERSILAT, bahkan organisasi Pencak Silat yang belum berkualifikasi sebagai organisasi nasional, dapat menjadi anggota PERSILAT apabila ia dipandang layak mewakili negaranya.

Sampai pertengahan tahun 2006, Pencak Silat telah menyebar di 28 negara and telah diwadahi dalam organisasi-organisasi Pencak Silat, yakni di : 1. Indonesia (Ikatan Pencak Silat Indonesia / IPSI / Indonesian Pencak Silat Association).

2. Singapura (Persekutuan Silat Singapura / PERSISI / Singaporian Silat Federation). 3. Malaysia (Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia / PESAKA / National Silat Federation of Malaysia).

4. Brunei Darussalam (Persekutuan Silat Kebangsaan Brunei Darussalan / PERSIB / National Silat Federation of Brunei Darussalam). 5. Thailand (Pencak Silat of Thailand / PSAT). 6. Vietnam (Ikatan Pencak Silat Vietnam / ISAVIE). 7. Filipina (Philippines Pencak Silat Association / Philsilat). 8. Myanmar (Myanmar Pencak Silat Association / MPSA).

9. Laos (Pencak Silat of Laos / PSL). 10. Australia Barat (Western Australia Pencak Silat Association / WASPA). 11. Nederland (Nederlandse Pencak Silat Bond / NPSB). 12. Jepang (Japan Pencak Silat Association / JAPSA). 13. Spanyol (Federation Espanola Pencak Silat / FEPS / Pencak Silat Spanish Federation). 14. Austria (Pencak Silat Verband Oesterreichs / PSVO / Pencak Silat Association of Austria). 15.

negara-negara pendiri organisasi pencak silat internasional persilat adalah

Suriname ( Suriname Pencak Silat Association / SPSA). 16. Inggris ( Pencak Silat Federation of The United Kingdom / PSFUK). 17. Belgia (Pencak Silat Union of Belgium / PSUB). 18. Jerman (Pencak Silat Union Deutschland / PSUD / Pencak Silat Union of Germany). 19. Perancis (Association France Pencak Silat / AFPS / Pencak Silat Association of France).

20. Swis (Pencak Silat Switzerland / PSS). 21. Turki (Turkish National Pencak Silat Association / TNPSA). 22. Kanada (Persekutuan Kanada Silat / PERKASA).

negara-negara pendiri organisasi pencak silat internasional persilat adalah

23. Palestina (Palestine Association of Seni Silat / PASS). 24. Yaman (Yemen Pencak Silat Federation / YPSF). 25. Nepal (Nepal Silat Association /NSA). 26. Rusia (Russian Pencak Silat Federation / RPSF). 27. India (Indian Pencak Silat Association / IPSA). 28. Italia (Federazione Italiana Pencak Silat / FIPS / Pencak Silat Federation of Italy). Organisasi-organisasi Pencak Silat tersebut telah diakui, diterima dan ditetapkan sebagai anggota PERSILAT. Tingkat kepengurusan PERSILAT terdiri dari Pengurus Federasi Pusat yang dipilih dan ditetapkan oleh dan dari anggota pendiri PERSILAT dalam Kongres PERSILAT dan 5 Pengurus Federasi Regional untuk region Asia, Eropa, Amerika, Pasifik dan Afrika, yang masing-masing dipilih dan diangkat oleh dan dari anggota region yang bersang-kutan dalam Sidang Pleno Regional.

Masa bakti Pengurus Federasi Pusat adalah 4 tahun dan masa bakti Pengurus Federasi Regional adalah 3 tahun. Lembaga tertinggi bagi PERSI-LAT dan semua anggotanya adalah Kongres atau Sidang Umum PERSILAT yang dilaksanakan 4 tahun sekali di tempat yang ditetapkan oleh Kongres PERSILAT sebelumnya. Peserta kongres ini adalah wakil-wakil Pengurus Pusat, anggota pendiri, Pengurus Kawasan, anggota bersekutu, anggota bergabung dan anggota muda. Kode etik manusia Pencak Silat di seluruh dunia, yang disebut pesilat, adalah “Ikrar Pesilat”, yang berarti pernyataan janji manusia Pencak Silat kepada dirinya sendiri.

“Ikrar Pesilat” terdiri dari 5 butir janji, yang naskah lengkapnya adalah sebagai berikut : 1. Pesilat adalah pribadi yang berbudi pekerti luhur. 2. Pesilat adalah insan yang menghormati sesamanya serta mencintai persaha-batan dan perdamaian. 3. Pesilat adalah insan yang selalu berpikir dan bertindak positif, kreatif dan dinamis. 4. Pesilat adalah kesatria yang menegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan serta senantiasa tahan uji dalam mengha-dapi godaan dan cobaan.

5. Pesilat adalah kesatria yang senantiasa mempertanggungjawabkan kata-kata dan perbuatannya. Lambang PERSILAT dan penjelasannya disusun bersama oleh : Zahari (PERSISI), Oyong Karmayudha (IPSI) dan Zainal Abidin (PESAKA).

Lambang tersebut disahkan oleh Kongres pertama PERSILAT tahun 1985. Setelah PERSIB ditetapkan sebagai Anggota Pendiri PERSILAT, lambang PERSILAT tersebut dilengkapi dengan gambar padi.

Sejak Kongres PERSILAT pertama yang diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tahun 1983 sampai Kongres PERSILAT yang ke-7 pada bulan Desember 2005 in Singapura, Eddie M. Nalapraya selalu dipilih dan ditetapkan kembali sebagai Presiden PERSILAT. Susunan personalia Pengurus Pusat PERSILAT periode 2004-2008 adalah sebagai berikut : 1. PATRON (Rosano Barack) 2. PRESIDENT (Eddie M. Nalapraya) 3. EXECUTIVE CHAIRMAN (Rachmat Gobel) 4.

DEPUTY EXECUTIVE CHAIRMAN (Rustadi Efendi) 5. SECRETARY GENERAL (Haryadi Anwar)
• العربية • Asturianu • Azərbaycanca • Basa Bali • বাংলা • Čeština • Dansk • Deutsch • Ελληνικά • English • Esperanto • فارسی • Suomi • Français • Hrvatski • Magyar • Italiano • 日本語 • Jawa • ភាសាខ្មែរ • 한국어 • Nederlands • Norsk bokmål • Polski • Português • Română • Русский • Slovenčina • Sunda • Svenska • Türkçe • Tiếng Việt • 中文 • 粵語 Duel Silek Minangkabau,salah satu petarung menggunakan kerambit Juga dikenal sebagai Pencak silat Indonesia Fokus Memukul Kekerasan Kontak penuh, semi-kontak, kontak ringan Negara asal Indonesia Praktisi terkenal Iko Uwais, Yayan Ruhian, Cecep Arif Rahman Olahraga olimpik (tidak ada Pencak silat olympic) Pencak silat Warisan Budaya Tak Benda UNESCO Negara Indonesia Referensi 1391 Kawasan Asia dan Pasifik Sejarah Inskripsi Inskripsi 2019 Pencak silat adalah suatu seni bela diri tradisional yang berasal dari Kepulauan Nusantara ( Indonesia).

[1] Seni bela diri ini secara luas dikenal di Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura, Filipina selatan, dan Thailand selatan sesuai dengan penyebaran berbagai suku bangsa Nusantara (Indonesia).

[2] Unsur-unsur untuk membela diri dengan seni bela diri, yaitu dengan menggunakan pukulan dan tendangan. Pencak silat merupakan bela diri yang banyak diminati oleh banyak orang terutama masyarakat Indonesia. [1] Berkat peranan para pelatih asal Indonesia, kini Vietnam juga telah memiliki pesilat-pesilat yang tangguh.

[ butuh rujukan] Induk organisasi pencak silat di Indonesia adalah Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI). Organisasi yang mewadahi federasi-federasi pencak silat di berbagai negara adalah Persekutuan Pencak Silat Antarabangsa (Persilat), yang dibentuk oleh Indonesia, Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam. Pencak silat adalah olahraga bela diri yang memerlukan banyak konsentrasi.

[3] Ada pengaruh budaya Tionghoa, agama Hindu, Buddha, dan Islam dalam pencak silat. [3] Biasanya setiap daerah di Indonesia mempunyai aliran pencak silat yang khas. Misalnya, daerah Jawa Barat terkenal dengan aliran Cimande dan Cikalong, di Jawa Tengah ada aliran Merpati Putih dan di Jawa Timur ada negara-negara pendiri organisasi pencak silat internasional persilat adalah PSHT, Perisai Diri,PSCP [3] Setiap empat tahun di Indonesia ada pertandingan pencak silat tingkat nasional dalam Pekan Olahraga Nasional (PON).

Pencak silat juga dipertandingkan dalam ajang Pesta Olahraga Asia Tenggara (SEA Games) sejak tahun 1987. Di luar Indonesia juga ada banyak penggemar pencak silat seperti di Australia, Belanda, Jerman, dan Amerika. [3] Di tingkat nasional olahraga melalui permainan dan olahraga pencak silat menjadi salah satu alat pemersatu nusantara, bahkan untuk mengharumkan nama bangsa, dan menjadi identitas bangsa.

[4] [5] Olahraga pencak silat sudah dipertandingkan di skala internasional. [4] Pada 13 Desember 2019, Pencak Silat ditetapkan oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Tak Benda Dunia ( Intangible Cultural World Heritage).

[6] [7] Hal ini adalah salah satu upaya pemerintah dalam memajukan pencak silat sebagai warisan budaya Indonesia. Manfaat Pencak Silat yang diakui sebagai Warisan Budaya Tak Benda Dunia adalah mendapat pengakuan dunia internasional, memiliki peluang dipertandingkan dalam cabang olahraga di Olimpiade dan menggali nilai budaya yang terkandung dalam silat. [8] Daftar isi • 1 Etimologi • 2 Sejarah • 3 Istilah dalam Pencak Silat • 4 Aspek dan bentuk • 5 Sarana dan prasarana • 5.1 Logo IPSI • 5.2 Logo PERSILAT • 5.3 Matras • 5.4 Negara-negara pendiri organisasi pencak silat internasional persilat adalah Box • 5.5 Samsak • 5.6 Body Protector • 5.7 Golok • 5.8 Toya • 6 Senjata • 7 Tingkat kemahiran • 8 Teknik • 8.1 Teknik tendangan • 8.2 Teknik jatuhan • 9 Tata tertib pencak silat • 10 Nilai positif pencak silat • 11 Pencak silat di dunia • 12 Padepokan pencak silat Indonesia • 13 Organisasi • 14 Lihat pula • 15 Referensi • 16 Daftar pustaka • 17 Pranala luar Etimologi [ sunting - sunting sumber ] Laga final Pencak Silat putri kelas E 65kg - 70kg.

Di sebelah kiri Amelia Roring (Indonesia - medali emas) vs Siti Rahmah Mohamed Nasir (Malaysia - medali perak). 17 November 2011 pada Pesta Olahraga Asia Tenggara 2011 di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Indonesia. Silat adalah kata kolektif untuk kelas seni bela diri asli dari geo-budaya Nusantara (Indonesia). [9] Asal usul kata silat tidak jelas. Istilah Melayu silat kemungkinan terkait dengan istilah Minangkabau silek. Karena bahasa Melayu berasal dari Sumatra, kemungkinan istilah tersebut berasal dari Sumatra.

[ butuh rujukan] Indonesia menggunakan istilah pencak silat. Istilah ini digunakan sejak 1948 untuk mempersatukan berbagai aliran seni bela diri tradisional yang berkembang di Indonesia.

[10] Nama "pencak" digunakan di Pulau Jawa bagian tengah dan timur, [9] sedangkan "silat" digunakan di Sumatra, Semenanjung Malaya dan Kalimantan.

Dalam perkembangannya, kini istilah "pencak" lebih mengedepankan unsur seni dan penampilan keindahan gerakan, sedangkan "silat" adalah inti ajaran bela diri dalam pertarungan. [2] Sejarah [ sunting - sunting sumber ] Bela diri yang berkembang di Nusantara didasarkan pada upaya pertahanan suku menghadapi musuh, seperti tari perang Nias.

Nenek moyang bangsa Indonesia telah memiliki cara pembelaan diri yang ditujukan untuk melindungi dan mempertahankan kehidupannya atau kelompoknya dari tantangan alam. [11] Mereka menciptakan bela diri dengan menirukan gerakan binatang yang ada di alam sekitar, seperti gerakan kera, harimau, ular, atau burung elang.

[11] Asal mula ilmu bela diri di nusantara ini kemungkinan juga berkembang dari keterampilan suku-suku asli Indonesia berburu dan berperang dengan menggunakan parang, perisai, dan tombak, misalnya seperti dalam tradisi suku Nias yang hingga abad ke-20 relatif tidak tersentuh pengaruh luar.

Silat diperkirakan menyebar di Kepulauan Nusantara semenjak abad ke-10 masehi, akan tetapi asal mulanya belum dapat ditentukan secara pasti. Kerajaan-kerajaan besar, seperti Sriwijaya dan Majapahit disebutkan memiliki pendekar-pendekar besar yang menguasai ilmu bela diri dan dapat menghimpun prajurit-prajurit yang kemahirannya dalam pembelaan diri dapat diandalkan.

[11] Peneliti silat Donald F. Draeger berpendapat bahwa bukti adanya seni bela diri bisa dilihat dari berbagai artefak senjata yang ditemukan dari masa klasik (Hindu-Buddha) serta pada pahatan relief-relief yang berisikan sikap-sikap kuda-kuda silat di candi Prambanan dan Borobudur.

[10] Dalam bukunya, Draeger menuliskan bahwa senjata dan seni beladiri silat adalah tak terpisahkan, bukan hanya dalam olah tubuh saja, melainkan juga pada hubungan spiritual yang terkait erat dengan kebudayaan Indonesia. [10] Sementara itu Sheikh Shamsuddin [12] berpendapat bahwa terdapat pengaruh ilmu bela diri dari Tiongkok dan India dalam silat. Hal ini karena sejak awal kebudayaan Melayu telah mendapat pengaruh dari kebudayaan yang dibawa oleh pedagang maupun perantau dari India, Tiongkok, dan mancanegara lainnya.

Seorang pendekar Bali sedang memperagakan silat. Pencak silat telah dikenal oleh sebagian besar masyarakat rumpun Melayu dalam berbagai nama. [13] Di Semenanjung Malaysia dan Singapura, silat lebih dikenal dengan nama alirannya yaitu gayong dan cekak.

[13] Di Thailand, pencak silat dikenal dengan nama bersilat, dan di Filipina selatan dikenal dengan nama pasilat. [13] Dari namanya, dapat diketahui bahwa istilah "silat" paling banyak menyebar luas, sehingga diduga bahwa bela diri ini menyebar dari Sumatra ke berbagai kawasan di rantau Asia Tenggara. [13] Tradisi silat diturunkan secara lisan dan menyebar dari mulut ke mulut, diajarkan dari guru ke murid, sehingga catatan tertulis mengenai asal mula silat sulit ditemukan. Sejarah silat dikisahkan melalui legenda yang beragam dari satu daerah ke daerah lain.

Legenda Minangkabau, silat ( bahasa Minangkabau: silek) diciptakan oleh Datuk Suri Diraja dari Pariangan, Tanah Datar di kaki Gunung Marapi pada abad ke-11. [14] Kemudian silek dibawa dan dikembangkan oleh para perantau Minang ke seluruh Asia Tenggara. Demikian pula cerita rakyat mengenai asal mula silat aliran Cimande, yang mengisahkan seorang perempuan yang mencontoh gerakan pertarungan antara harimau dan monyet. Setiap daerah umumnya memiliki tokoh persilatan ( pendekar) yang dibanggakan, misalnya Prabu Siliwangi sebagai tokoh pencak silat Sunda Pajajaran, [15] Hang Tuah panglima Malaka, [12] Gajah Mada mahapatih Majapahit [ butuh rujukan] dan Si Pitung dari Betawi.

[ butuh rujukan] Perkembangan silat secara historis mulai tercatat ketika penyebarannya banyak dipengaruhi oleh kaum penyebar agama Islam pada abad ke-14 di Nusantara. Kala itu pencak silat diajarkan bersama-sama dengan pelajaran agama di surau atau pesantren. Silat menjadi bagian dari latihan spiritual.

[16] Dalam budaya beberapa suku bangsa di Indonesia, pencak silat merupakan bagian tak terpisahkan dalam upacara adatnya.

Misalnya kesenian tari Randai yang tak lain adalah gerakan silek Minangkabau kerap ditampilkan dalam berbagai perhelatan dan acara adat Minangkabau.

Dalam prosesi pernikahan adat Betawi terdapat tradisi "palang pintu", yaitu peragaan silat Betawi yang dikemas dalam sebuah sandiwara kecil. Acara ini biasanya digelar sebelum akad nikah, yaitu sebuah drama kecil yang menceritakan rombongan pengantin pria dalam perjalanannya menuju rumah pengantin wanita dihadang oleh jawara (pendekar) kampung setempat yang dikisahkan juga menaruh hati kepada pengantin wanita. Maka terjadilah pertarungan silat di tengah jalan antara jawara-jawara penghadang dengan pendekar-pendekar pengiring pengantin pria yang tentu saja dimenangkan oleh para pengawal pengantin pria.

Silat lalu berkembang dari ilmu beladiri dan seni tari rakyat, menjadi bagian dari pendidikan bela negara untuk menghadapi penjajah asing. [12] Dalam sejarah perjuangan melawan penjajah Belanda, tercatat para pendekar yang mengangkat senjata, seperti Panembahan Senopati, Sultan Agung, Pangeran Diponegoro, Teungku Chik di Tiro, Teuku Umar, Tuanku Imam Bonjol, serta para pendekar wanita, seperti Sabai Nan Aluih, Cut Nyak Dhien, dan Cut Nyak Meutia. [11] Silat saat ini telah diakui sebagai budaya Suku Melayu dalam pengertian yang luas, [17] yaitu para penduduk pulau Sumatra dan Semenanjung Malaka, serta berbagai kelompok etnik lainnya yang menggunakan lingua franca bahasa Melayu di berbagai daerah di Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau lain-lainnya yang juga mengembangkan bela diri ini.

Menyadari pentingnya mengembangkan peranan pencak silat maka dirasa perlu adanya organisasi pencak silat yang bersifat nasional, yang dapat pula mengikat aliran-aliran pencak silat di seluruh Indonesia. Pada tanggal 18 Mei 1948, terbentuklah Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) [11] Kini IPSI tercatat sebagai organisasi silat nasional tertua di dunia.

Pada 11 Maret negara-negara pendiri organisasi pencak silat internasional persilat adalah, Persatuan Pencak Silat Antarbangsa (Persilat) didirikan atas prakarsa Eddie M. Nalapraya (Indonesia), yang saat itu menjabat ketua IPSI. [13] Acara tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. [13] Keempat negara itu termasuk Indonesia, ditetapkan sebagai pendiri Persilat.

[13] Beberapa organisasi silat nasional antara lain adalah Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) di Indonesia, Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia (PESAKA) di Malaysia, Persekutuan Silat Singapore (PERSIS) di Singapura, dan Persekutuan Silat Brunei Darussalam (PERSIB) di Brunei. Telah tumbuh pula puluhan perguruan-perguruan silat di Amerika Serikat dan Eropa.

Silat kini telah secara resmi masuk sebagai cabang olahraga dalam pertandingan internasional, khususnya dipertandingkan dalam ajang SEA Games. Istilah dalam Pencak Silat [ sunting - sunting sumber ] Silat Betawi saat acara "Palang Pintu" dalam tradisi pernikahan Betawi, tengah memperagakan teknik kuncian melucuti golok. • Kuda-kuda: adalah posisi menapak kaki untuk memperkukuh posisi tubuh.

Kuda-kuda yang kuat dan kukuh penting untuk mempertahankan posisi tubuh agar tidak mudah dijatuhkan. Kuda-kuda juga penting untuk menahan dorongan atau menjadi dasar titik tolak serangan (tendangan atau pukulan). • Sikap dan Gerak: Pencak silat ialah sistem yang terdiri atas sikap (posisi) dan gerak-gerik (pergerakan). Ketika seorang pesilat bergerak ketika bertarung, sikap dan gerakannya berubah mengikuti perubahan posisi lawan secara berkelanjutan.

Segera setelah menemukan kelemahan pertahanan lawan, maka pesilat akan mencoba mengalahkan lawan dengan suatu serangan yang cepat. • Langkah: Ciri khas dari Silat adalah penggunaan langkah. Langkah ini penting di dalam permainan silat yang baik dan benar. Ada beberapa pola langkah yang dikenali, contohnya langkah tiga dan negara-negara pendiri organisasi pencak silat internasional persilat adalah empat.

• Kembangan: adalah gerakan tangan dan sikap tubuh yang dilakukan sambil memperhatikan, mewaspadai gerak-gerik musuh, sekaligus mengintai celah pertahanan musuh. Kembangan utama biasanya dilakukan pada awal laga dan dapat bersifat mengantisipasi serangan atau mengelabui musuh. Seringkali gerakan kembangan silat menyerupai tarian atau dalam maenpo Sunda menyerupai ngibing (berjoget).

Kembangan adalah salah satu bagian penilaian utama dalam seni pencak silat yang mengutamakan keindahan gerakan. • Buah: Pencak Silat memiliki macam yang banyak dari teknik bertahan dan menyerang. Secara tradisional istilah teknik ini dapat disamakan dengan buah. Pesilat biasa menggunakan tangan, siku, lengan, kaki, lutut dan telapak kaki dalam serangan.

Teknik umum termasuk tendangan, pukulan, sandungan, sapuan, mengunci, melempar, menahan, mematahkan tulang sendi, dan lain-lain. • Jurus: pesilat berlatih dengan jurus-jurus. Jurus ialah rangkaian gerakan dasar untuk tubuh bagian atas dan bawah, yang digunakan sebagai panduan untuk menguasai penggunaan teknik-teknik lanjutan pencak silat ( buah), saat dilakukan untuk berlatih secara tunggal atau berpasangan.

Penggunaan langkah, atau gerakan kecil tubuh, mengajarkan penggunaan pengaturan kaki. Saat digabungkan, itulah Dasar Pasan, atau aliran seluruh tubuh. • Sapuan dan Guntingan: adalah salah satu jenis buah (teknik) menjatuhkan musuh dengan menyerang kuda-kuda musuh, yakni menendang dengan menyapu atau menjepit (menggunting) kaki musuh, sehingga musuh kehilangan keseimbangan dan jatuh. • Kuncian: adalah teknik untuk melumpuhkan lawan agar tidak berdaya, tidak dapat bergerak, atau untuk melucuti senjata musuh.

Kuncian melibatkan gerakan menghindar, tipuan, dan gerakan cepat yang biasanya mengincar pergelangan tangan, lengan, leher, dagu, atau bahu musuh. Aspek dan bentuk [ sunting - sunting sumber ] Kesenian Randai dari Sumatra Barat memakai silek (silat) sebagai unsur tariannya.

Terdapat 4 aspek utama dalam pencak silat, yaitu: • Negara-negara pendiri organisasi pencak silat internasional persilat adalah Mental Spiritual: Pencak silat membangun dan mengembangkan kepribadian dan karakter mulia seseorang. Para pendekar dan maha guru pencak silat zaman dahulu sering kali harus melewati tahapan semadi, tapa, atau aspek kebatinan lain untuk mencapai tingkat tertinggi keilmuannya. • Aspek Seni Budaya: Budaya dan permainan "seni" pencak silat ialah salah satu aspek yang sangat penting.

Istilah Pencak pada umumnya menggambarkan bentuk seni tarian pencak silat, dengan musik dan busana tradisional. • Aspek Bela Diri: Kepercayaan dan ketekunan diri ialah sangat penting dalam menguasai ilmu bela diri dalam pencak silat. Istilah silat, cenderung menekankan pada aspek kemampuan teknis bela diri pencak silat. • Aspek Olah Raga: Ini berarti bahwa aspek fisik dalam pencak silat ialah penting. Pesilat mencoba menyesuaikan pikiran dengan olah tubuh. Kompetisi ialah bagian aspek ini.

Aspek olahraga meliputi pertandingan dan demonstrasi bentuk-bentuk jurus, baik untuk tunggal, ganda atau regu. Bentuk pencak silat dan padepokannya (tempat berlatihnya) berbeda satu sama lain, sesuai dengan aspek-aspek yang ditekankan. Banyak aliran yang menemukan asalnya dari pengamatan atas perkelahian binatang liar.

Silat-silat harimau dan monyet ialah contoh dari aliran-aliran tersebut. Adapula yang berpendapat bahwa aspek bela diri dan olahraga, baik fisik maupun pernapasan, adalah awal dari pengembangan silat. Aspek olah raga dan aspek bela diri inilah yang telah membuat pencak silat menjadi terkenal di Eropa. Siswa ekstrakulikuler pencak silat prsh cilacap sebagai salah satu implementasi dalam bidang pendidikan Bagaimanapun, banyak yang berpendapat bahwa pokok-pokok dari pencak silat terhilangkan, atau dipermudah, saat pencak silat bergabung pada dunia olahraga.

Oleh karena itu, sebagian praktisi silat tetap memfokuskan pada bentuk tradisional atau spiritual dari pencak silat, dan tidak mengikuti keanggotaan dan peraturan yang ditempuh oleh Persilat, sebagai organisasi pengatur pencak silat sedunia. Sarana dan prasarana [ sunting - sunting sumber ] Logo IPSI [ sunting - sunting sumber ] Warna kuning pada logo IPSI berarti bahwa IPSI mengutamakan budi pekerti dan kesejahteran lahir dan batin sebagai jalan menuju kejayaan nusa dan bangsa.

Dalam logo IPSI, bentuk perisai segi lima melambangkan IPSI berlandaskan ideologi pancasila yang bertujuan membentuk manusia Pancasila Sejati. Sedangkan ayap garuda berwarna kuning berototkan merah mengartikan kekuatan bangsa Indonesia yang bersendikan kemurnian, keluruhan dan dinamika. Tanggal berdirinya IPSI yaitu 18 Mei 1948 yang berarti 18 lebar, bulu 5 lembar tambah 4 lembar tambah 8 lembar.

Adanya negara-negara pendiri organisasi pencak silat internasional persilat adalah pita berwarna merah putih melambangkan bahwa IPSI merupakan satu ikatan pemersatu dari berbagai aliran pencak silat, yang berlandaskan rasa berbangsa, berbahasa dan bertanah air Indonesia.

[18] Logo PERSILAT [ sunting - sunting sumber ] Persekutuan Pencak Silat Antarabangsa ( Persilat ) didirikan pada tanggal 11 Maret 1980 di Jakarta.

Persilat itu sendiri telah mendapatkan status sebagai organisasi internasional Pencak Silat di dunia. [19] Matras [ sunting - sunting sumber ] Gelanggang ditempatkan dilantai dengan dilapisi matras setebal maksimal 5 (lima) cm.

Matras ini memiliki permukaan yang rata dan tidak memantul, dapat ditutup dengan alas yang tidak licin, dan ukurannya 10 m x 10 m. Warna dari matras memiliki warna dasar hijau terang dengan garis berwarna putih sesuai dengan keperluaanya.

[19] Hand Box [ sunting - sunting sumber ] Hand box merupakan prasarana digunakan sebagai alat penunjang untuk berlatih terutama digunakan untuk melatih pukulan dan tendangan. [20] Samsak [ sunting - sunting sumber ] Samsak merupakan prasarana yang biasanya digantung dan digunakan sebagai alat penunjang untuk berlatih.

Samsak ini digunakan untuk melatih pukulan, tendangan dan dasar bantingan. [20] Body Protector [ sunting - sunting sumber ] Body Protector merupakan alat pelindung badan saat melakukan pertadingan.

Body protector yang digunakan dalam pertandingan dilengkapi dengan sabuk sudut berwarna merah atau biru. [20] Golok [ sunting - sunting sumber ] Golok merupakan alat negara-negara pendiri organisasi pencak silat internasional persilat adalah untuk kategori seni tunggal. [20] Toya [ sunting - sunting sumber ] Toya merupakan alat kelengkapan untuk kategori seni tunggal. [20] Senjata [ sunting - sunting sumber ] Selain bertarung dengan tangan kosong, pencak silat juga mengenal berbagai macam senjata.

antara lain: • Keris: sebuah senjata tikam berbentuk pisau kecil, sering dengan bilah bergelombang yang dibuat dengan melipat berbagai jenis logam bersama-sama dan kemudian cuci dalam asam. • Kujang: pisau khas Sunda • Samping/Linso: selendang kain sutera dipakai sekitar pinggang atau bahu, yang digunakan dalam penguncian teknik dan untuk pertahanan terhadap pisau. • Galah: tongkat yang terbuat dari kayu, baja atau bambu.

• Cindai: kain, biasanya dipakai sebagai sarung atau dibungkus sebagai kepala gigi. Tradisional perempuan menutupi kepala mereka dengan kain yang dapat diubah menjadi cindai. • Tongkat/ Toya: tongkat berjalan yang dibawa oleh orang tua, pengelana dan musafir. • Kipas: kipas lipat tradisional yang kerangkanya dapat terbuat dari kayu atau besi. • Kerambit/Kuku Machan: sebuah pisau berbentuk seperti cakar harimau yang bisa diselipkan di rambut perempuan. • Sabit/ Clurit: sebuah sabit, biasa digunakan dalam pertanian, budidaya dan panen tanaman.

• Sundang: sebuah ujung pedang ganda Bugis, sering berombak-berbilah • Rencong: belati Aceh yang sedikit melengkung • Tumbuk Lada: belati kecil yang juga sedikit melengkung mirip rencong, secara harfiah berarti "penghancur lada". • Gada: senjata tumpul yang terbuat dari baja. • Tombak: lembing yang terbuat dari bambu, baja atau kayu yang kadang-kadang memiliki bulu yang menempel di dekat pisau.

• Parang/ Golok: pedang pendek yang biasa digunakan dalam tugas sehari-hari seperti memotong saat menyisir hutan. • Trisula: tiga sula atau senjata bercabang tiga • Chabang/Cabang: trisula bergagang pendek, secara harfiah berarti "cabang".

Tingkat kemahiran [ sunting - sunting sumber ] Sekelompok pendekar PSHT yang telah melewati berbagai tingkatan dari siswa (memakai beberapa sabuk) hingga menjadi pendekar/ warga (memakai sabuk mori).

Secara ringkas, murid silat atau pesilat dibagi menjadi beberapa tahap atau tingkat kemahiran, yaitu: • Pemula, diajari semua yang tahap dasar seperti kuda-kuda,teknik tendangan, pukulan, tangkisan, elakan,tangkapan, bantingan, olah tubuh, maupun rangkaian jurus dasar perguruan dan jurus standar IPSI • Menengah, ditahap ini, pesilat lebih difokuskan pada aplikasi semua gerakan dasar, pemahaman, variasi, dan disini akan mulai terlihat minat dan bakat pesilat, dan akan disalurkan kepada masing-masing cabang, misalnya Olahraga & Seni Budaya.

• Pelatih, hasil dari kemampuan yang matang yang berdasarkan pengalaman di tahap pemula, dan menengah akan membuat pesilat melangkah ke tahap selanjutnya, di mana mereka akan diberikan teknik - teknik beladiri perguruan, di mana teknik ini hanya diberikan kepada orang yang memang dipercaya, dan mampu secara teknik maupun moral, karena biasanya teknik beladiri merupakan teknik tempur yang sangat efektif dalam melumpuhkan lawan / sangat mematikan.

• Pendekar, merupakan pesilat yang telah diakui oleh para sesepuh perguruan, mereka akan mewarisi ilmu-ilmu rahasia tingkat tinggi.

Teknik [ sunting - sunting sumber ] Teknik tendangan [ sunting - sunting sumber ] a. Tendangan Lurus Tendangan lurus dilakukan dengan cara posisi awal berdiri dengan salah satu kaki sebagai tumpuan. Kemudian lutut ditekuk dan diangkat dan luruskan tungkai bawah dengan jari- jari kaki bagian dalam dikenakan pada sasaran. Selanjutnya salah satu tangan ditekuk, kemudian tangan yang menutup tubuh bagian bawah dan atas.

[21] b. Tendangan Sabit (punggung kaki) Tendangan sabit dilakukan dengan cara posisi awal berdiri dengan salah satu kaki sebagai tumpuan. Kemudian lutut sedikit ditekuk dengan jari-jari kaki diluruskan pada kaki yang akan melakukan tendangan. Kaki yang akan melakukan tendangan diangkat dari bawah ke atas arah sasaran dengan menggunakan punggung kaki, kemudian tangan harus menutup tubuh bagian atas dan bagian bawah.

[21] c. Tendangan Jejag Tendangan jejag dilakukan dengan cara posisi awal berdiri dengan salah satu kaki sebagai tumpuan. Kemudian lutut sedikit ditekuk pada kaki yang akan melakukan tendangan yang kemudian dijepitkan ke arah lawan dengan menggunakan telapak kaki, dan tangan harus menutup bagian atas dan bawah.

[21] d. Tendang Samping Tendangan samping merupakan serangan yang menggunakan sebelah kaki dan tungkai. Pada saat melakukan tendangan samping ini arah lintasannya lurus kedepan dengan pengenaan sasaran pada tumit. Sasaran pada seluruh tubuh biasanya dilakukan pada tendangan ini dengan telapak kaki dan sisi luar telapak kaki posisinya lurus. [22] e. Tendangan T Tendangan T merupakan sebutan lain untuk macam tendangan ke arah samping.

Tendangan samping ini memiliki berbagai macam variasi yang pada dasarnya memakai tumit atau sisi luar telapak kaki. Istilah dari tendan ini biasa disebut sebagai pisau kaki yang berfungsi sebagai alat seranganr. [22] Teknik jatuhan [ sunting - sunting sumber ] Teknik jatuhan adalah usaha pembelaan yang dilakukan dengan menjatuhkan lawan melalui tangkapan, sapuan, dan guntingan.

Dalam melakukan tangkapan, pesilat akan melakukan tangkapan terhadap serangan lawan menggunakan kaki dengan satu tangan atau dua tangan sekaligus.

Kemudian untuk melakukan sapuan, pesilat akan melakukan serang pada kaki lawan bagian bawah sehingga menyebabkan lawan dapat dijatuhkan. Dan untuk melakukan sapuan ini dapat dilakukan dengan beberapa teknik sapuan, yaitu sapuan tegak, sapuan rebah, dan sapuan melingkar.

Dalam melakukan sapuan tegak ini, pesilat dalam posisi berdiri dengan telapak atau punggung kaki. Selanjut pada sapuan rebah ini dilakukan dengan menggunakan punggung kaki, dengan cara merebahkan diri ke depan. Sedang dalam melakukan sapuan melingkar pertama-tama pesilat berputar dan membelakangi lawan, kemudian perkenaan kaki pada kaki lawan dengan tumid sambil merebahkan diri.

Selanjutnya dalam melakukan guntingan, pesilat menggerakkan kedua kaki ke arah pinggang atau lutut dengan arah yang berlawanan dan kedua tangan dalam keadaan bebas. [23] Tata tertib pencak silat [ sunting - sunting sumber ] Latihan silat di Santa Clara, California. Sejalan dengan norma dan nilai budaya khususnya di Indonesia, terdapat beberapa peraturan yang harus diperhatikan dan dilakukan dengan saksama ketika berlatih pencak silat, di antaranya sebagai berikut.

[13] • Upacara pembukaan latihan yang terdiri atas: • Menyiapkan barisan; • Berdoa dipimpin oleh pelatih; • Pembacaan "prasetya pesilat Indonesia" • Penghormatan kepada pelatih, dipimpin oleh pemimpin barisan. • Pemanasan • Latihan inti • Pendinginan • Upacara penutupan latihan diakhiri dengan penghormatan dan berjabat tangan. Berikut aturan dalam pertandingan seni tunggal yang harus diikuti yaitu sebagai berikut: [24] 1.

Pada saat pertandingan pesilat memperagakan seni tunggal baku dengan waktu selama 3 menit. Pertandingan dimulai menggunakan tangan kosong, kemudian menggunakan senjata golok, dan terakhir menggunakan senjata toya. Untuk pertandingan anak usia dini dan pra remaja diberikan toleransi waktu 10 detik, sedangkan untuk remaja dan dewasa diberikan toleransi 5 detik dalam proses peragaan. Hukuman akan diberikan jika peragaan lebih atau kurang dari batas toleransi waktu yang diberikan.

2. Peragaan untuk seni tunggal baku diperagakan menurut urutan gerak. Adapun yang dinilai dalam peragaan yaitu kebenaran rincian teknik jurus tangan kosong dan bersenjata, irama gerak, kemantapan dan penjiwaan yang ditetapkan untuk setiap jurus. 3. Pertandingan akan dihentikan oleh ketua pertandingan jika pesilat tidak dapat melanjutkan penampilannya karena suatu kesalahan dan dinyatakan diskualifikasi.

4. Dalam pertandingan, pesilat boleh bersuara tetapi tidak berlebihan. Nilai positif pencak silat [ sunting - sunting sumber ] Beberapa nilai positif yang diperoleh dalam olahraga beladiri pencak silat adalah: [5] • Kesehatan dan kebugaran; • Membangkitkan rasa percaya diri; • Melatih ketahanan mental; • Mengembangkan kewaspadaan diri yang tinggi; • Membina sportifitas dan jiwa kesatria; • Disiplin dan keuletan yang lebih tinggi.

Pencak silat di dunia [ sunting - sunting sumber ] Pesilat Vietnam memperagakan permainan golok. Pencak Silat telah berkembang pesat selama abad ke-20 dan telah menjadi olahraga kompetisi di bawah penguasaan dan peraturan Persilat (Persekutuan Pencak Silat Antara Bangsa, atau The International Pencak Silat Federation).

Pencak silat sedang dipromosikan oleh Persilat di beberapa negara di seluruh 5 benua, dengan tujuan membuat pencak silat menjadi olahraga Olimpiade. Persilat mempromosikan Pencak Silat sebagai kompetisi olahraga internasional. Hanya anggota yang diakui Persilat yang diizinkan berpartisipasi pada kompetisi internasional. Kini, beberapa federasi pencak silat nasional Eropa bersama dengan Persilat telah mendirikan Federasi Pencak Silat Eropa. Pada 1986 Kejuaraan Dunia Pencak Silat pertama di luar Asia, mengambil tempat di Wina, Austria.

Pencak silat pertama kali diperkenalkan dan dipertandingan dalam Pesta Olahraga Asia Tenggara (SEA Games) ke-14 tahun 1987 di Jakarta. Hingga kini cabang olahraga pencak silat rutin dipertandingkan dalam SEA Games. Pada tahun 2002 Pencak Silat diperkenalkan sebagai bagian program pertunjukan di Asian Games di Busan, Korea Selatan untuk pertama kalinya. Kejuaraan Dunia terakhir ialah pada 2010 mengambil tempat di Jakarta, Indonesia pada Desember 2010.

Selain dari upaya Persilat yang membuat pencak silat sebagai pertandingan olahraga, masih ada banyak aliran-aliran tua tradisional yang mengembangkan pencak silat dengan nama Silek dan Silat di berbagai belahan dunia.

Diperkirakan ada ratusan aliran (gaya) dan ribuan perguruan. Padepokan pencak silat Indonesia [ sunting - sunting sumber ] Gelanggang utama Padepokan Pencak Silat Padepokan adalah istilah Jawa yang berarti sebuah kompleks perumahan dengan areal cukup luas yang disediakan untuk belajar dan mengajar pengetahuan dan keterampilan tertentu.

Padepokan Pencak Silat Indonesia (PnPSI). [25] adalah padepokan berskala nasional dan internasional yang berlokasi diatas lahan yang luasnya sekitar 5,2 hektare di kompleks Taman Mini Indonesia Indah. Luas total bangunannya sekitar 8.700 m2 dan luas total selasar-selasarnya sekitar 5.000 m2. Padepokan secara resmi dibuka oleh Presiden Soeharto pada tanggal 20 April 1997. Padepokan Pencak Silat Indonesia mempunyai sekurang-kurangnya 5 fungsi, yakni: • Sebagai pusat informasi, pendidikan, penyajian dan promosi berbagai hal yang menyangkut Pencak Silat.

• Sebagai pusat berbagai kegiatan yang berhubungan dengan upaya pelestarian, pengembangan, penyebaran dan peningkatan citra Pencak Silat dan nilai-nilainya. • Sebagai sarana untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan masyarakat Pencak Silat Indonesia. • Sebagai sarana untuk mempererat persahabatan di antara masyarakat Pencak Silat di berbagai negara. • Sebagai sarana untuk memasyarakatkan 2 kode etik manusia Pencak Silat, yakni: Prasetya Pesilat Indonesia dan Ikrar Pesilat.

Organisasi [ sunting - sunting sumber ] • (Indonesia) PERSILAT- Persekutuan Pencak Silat Antara Bangsa • (Indonesia) IPSI - Ikatan Pencak Silat Indonesia • (Indonesia) FP2STI - Forum Pecinta dan Pelestari Silat Tradisional Indonesia • (Indonesia) PESAKA Malaysia - Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia • (Indonesia) PERSISI - Persekutuan Silat Singapore • (Indonesia) EPSF Diarsipkan 2007-09-04 di Wayback Machine. - European Pencak Silat Federation Sampai saat ini Anggota Organisasi Pencak Silat Diarsipkan 2007-09-11 di Wayback Machine.

yang sudah terdaftar/tercatat di PERSILAT sebanyak 66 organisasi di seluruh dunia. Lihat pula [ sunting - sunting sumber ] • Daftar perguruan silat di Indonesia dan luar negeri • Seni tradisional Referensi [ sunting - sunting sumber ] • ^ a b Agustia, G.R. dan Adi, S. (2019). "Pengembangan Model Latihan Teknik Sapuan Rebahan Depan (Sirkel Bawah) Pencak Silat Usian Remaja". Indonesia Performance Journal.

3 (1): 39. Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list ( link) • ^ a b Green 2010, hlm. 324. • ^ a b c d South Australia. Education Dept, Northern Territory. Dept. of Education, "Suara Siswa", Curriculum Corporation, 1993, 1863661344, 9781863661348. • ^ a b Welianto, Ari (6 Maret 2020). "Pencak Silat: Arti, Sejarahnya dan Teknik Dasar". Kompas.com.

Diakses tanggal 14 Oktober 2020. • ^ a b M Muhyi Faruq, "Meningkatkan kebugaran jasmani melalui permainan dan olahraga pencak silat", Grasindo, 2009, 9790253664, 9789790253667. • ^ "Pencak Silat ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Dunia oleh UNESCO".

Kementerian Luar Negeri. 13 Desember 2019. Diakses tanggal 14 Oktober 2020. • ^ "Pencak silat telah ditetapkan UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia". BBC News. 13 Desember 2019. Diakses tanggal 14 Oktober 2020. • ^ "Momentum Pencak Silat ke Olimpiade". mediaindonesia.com. Media Indonesia. 14 Desember 2019.

Diakses tanggal 14 Oktober 2020. • ^ a b Green, Thomas A. (2010). Martial Arts of the World: An Encyclopedia of History and Innovation (dalam bahasa Inggris). ABC-CLIO. hlm. negara-negara pendiri organisasi pencak silat internasional persilat adalah. ISBN 9781598842432. Regional appellations are used in the island of Java, for example, penca by the Sundanese (West Java), and pencak by Javanese (Central and Eastern Java).

• ^ a b c Donn F. Draeger (1992). Weapons and fighting arts of Indonesia. Rutland, Vt. : Charles E. Tuttle Co. ISBN 9780804817165. • ^ a b c d e Moh.Gilang, dkk, "Penjasorkes SMA kls 12", Ganeca Exact, 9795712578, 9789795712572. • ^ a b c Shamsuddin 2005, hlm. 7. • ^ a b c d e f g h Asep Kurnia Nenggala, "Pendidikan Jasmani dan Kesehatan", PT Grafindo Media Pratama, 979758349X, 9789797583491. • ^ Marbun, Firdaus (11 September 2018). "Mahakarya Silek Minangkabau". Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Diakses tanggal 14 Oktober 2020. • ^ "Warisan Budaya Nusantara Jadi Pengingat Jati Diri Bangsa". Sindonews.com. 19 Februari 2020. Diakses tanggal 14 Oktober 2020. • ^ Shamsuddin 2005, hlm. 1. • ^ Lihat Chambers dan Draeger (1979). • ^ Amjad dan Mega 2016, hlm.

negara-negara pendiri organisasi pencak silat internasional persilat adalah

5. • ^ a b Amjad dan Mega 2016, hlm. 6. • ^ a b c d e Amjad dan Mega 2016, hlm. 7. • ^ a b c Pomatahu 2018, hlm. 47. • ^ a b Pomatahu 2018, hlm.

48. • ^ Ihsan, Nurul (2018). Buku Ajar Pembelajaran Pencak Silat (PDF). Depok: PT Rajagrafindo Persada. hlm.

negara-negara pendiri organisasi pencak silat internasional persilat adalah

46. ISBN 978-602-425-814-6. Parameter -url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan ( bantuan) • ^ Diana, F., Sukendro, dan Oktadinata, A. (2020). Panduan Pencak Silat Seni Tunggal (PDF). Jambi: Salim Media Indonesia. hlm. 20–21. ISBN 978-623-7638-75-9. Parameter -url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan ( bantuan) Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list ( link) • ^ "Padepokan Pencak Silat Indonesia (PnPSI)".

Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-09-20. Diakses tanggal 2007-09-04. Daftar pustaka [ sunting - sunting sumber ] • Shamsuddin, Sheikh (2005). The Malay Art Of Self-defense: Silat Seni Gayong. North Atlantic Books. ISBN 1-55643-562-2. • Quintin Chambers and Donn F.

Draeger (1979). Javanese Silat: The Fighting Art of Perisai Diri. ISBN 0-87011-353-4. • Donn F. Draeger (1992). Weapons and fighting arts of Indonesia. Rutland, Vt. : Charles E. Tuttle Co. ISBN 978-0-8048-1716-5. • Sean Stark (2007). Pencak Silat Pertempuran: Vol. 1. Stark Publishing. ISBN 978-0-615-13968-5. • Sean Stark (2007). Pencak Silat Pertempuran: Vol. 2. Stark Publishing. ISBN 978-0-615-13784-1. • O'ong Maryono (2002). Pencak Silat in the Indonesian Archipelago. ISBN 9799341604.

• Suwanda, Herman (2006). Pencak Silat Through my eyes. Los Angeles: Empire Books. hlm. 97. ISBN 9781933901039. • Mason, P.H. negara-negara pendiri organisasi pencak silat internasional persilat adalah "A Barometer of Modernity: Village performances in the highlands of West Sumatra," ACCESS: Critical Perspectives on Communication, Cultural & Policy Studies, 31(2), 79-90.

• Pomatahu, A.R. (2018). Box Jump, Depth Jump Sprint, Power Otot Tungkai Pada Cabang Olahraga Pencak Silat (PDF).

negara-negara pendiri organisasi pencak silat internasional persilat adalah

Yogyakarta: Zahir Publishing. Parameter -url-status= yang tidak diketahui negara-negara pendiri organisasi pencak silat internasional persilat adalah diabaikan ( bantuan) • Amjad dan Mega, S. (2016). Teori dan Praktek Pencak Silat.

Malang: IKIP Budi Utomo Malang. Parameter -url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan ( bantuan) Pranala luar [ sunting - sunting sumber ] Wikimedia Commons memiliki media mengenai Pencak silat. • (Inggris) Kumpulan artikel tentang sejarah, budaya, dan teknik Pencak Silat • (Inggris) Situs resmi Federasi Pencak Silat Internasional / Pentjak Silat USA SouthEast Negara-negara pendiri organisasi pencak silat internasional persilat adalah Global Martial Arts Kategori tersembunyi: • Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list • CS1 sumber berbahasa Inggris (en) • Halaman dengan rujukan yang menggunakan parameter yang tidak didukung • Artikel dengan pernyataan yang tidak disertai rujukan • Artikel dengan pernyataan yang tidak disertai rujukan April 2022 • Templat webarchive tautan wayback • Pranala kategori Commons ada di Wikidata • Halaman yang menggunakan pranala magis ISBN • Halaman ini terakhir diubah pada 10 April 2022, pukul 17.37.

• Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • •Pencak silat ternyata bukan hanya ada di Indonesia.

Olahraga yang satu ini merupakan olahraga yang telah lama dikenal di negara rumpun Melayu, seperti Indonesia, Malaysia, Singapura dan negara rumpun Melayu lain.

Adanya persamaan dari berbagai negara ini membuat munculnya rasa keinginan untuk menyatukannya dalam satu wadah yang sama. Berdirinya Persilat Keinginan ini akhirnya dituangkan dalam pembentukan Persilat atau Persekutuan Pencak Silat Antarbangsa yang berdiri pada tanggal 11 Maret 1980 di Jakarta. Pendirian Persilat sendiri diprakarsai oleh 13 orang yang terdiri dari wakil dari Indonesia yang berasal dari KONI, wakil Malaysia dari Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, dan wakil dari Singapura dari PERSISI.

Ketika itu, Persilat dikelola secara kolektif oleh 69 anggota dengan ketua presidium Eddie M. Nalapraya. Adapun tugas presidium adalah mengadakan Kongres Persilat. Tujuan Persilat Persilat adalah organisasi non laba yang berasaskan persatuan, persaudaraan, dan kekeluargaan.

Adapun tujuan Persilat adalah sebagai berikut: • Menggali, memelihara, melestarikan, mengembangkan dan memasyarakatkan Pencak Silat beserta nilai- nilainya ke seluruh dunia, sebagai warisan budaya Nusantara bernilai tinggi, yang mempunyai aspek mental-spiritual, beladiri, seni dan olahraga sebagai satu kesatuan. • Membina, mengembangkan, mempersatukan dan menyelaraskan berbagai kegiatan di antara organisasi Pencak Silat di berbagai negara.

• Menjadikan Pencak Silat sebagai sarana untuk membina pribadi utuh yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berjiwa kesatria, jujur dan adil serta rendah hati dan bertanggungjawab dalam mewujudkan persaudaraan, kekeluargaan, kerukunan, persatuan dan persahggabatan di antara bangsa-bangsa serta perdamaian dunia yang dinamis, adil, beradab dan abadi.

negara-negara pendiri organisasi pencak silat internasional persilat adalah

• Memelihara dan menghormati kepentingan masing-masing anggota Persilat. Perkembangan Persilat Tidak seperti organisasi lain yang mewajibkan anggotanya menjadi sebuah organisasi resmi, Persilat justru menerima setiap organisasi baik resmi maupun tidak resmi sebagai anggotanya selama organisasi tersebut layak mewakili negaranya. Persilat yang kini dipimpin oleh Prabowo Subianto sebagai ketua presidiumnya, telah berhasil menyebarkan pencak silat di lebih dari 53 negara di seluruh dunia.

Meskipun menerima setiap organisasi yang dianggap layak, namun setiap orang yang ada dalam Persilat wajib mematuhi kode etik pesilat. Adapun kode etik pesilat tersebut adalah: • Pesilat adalah pribadi yang berbudi pekerti luhur. • Pesilat adalah insan yang menghormati sesamanya serta mencintai persaha-batan dan perdamaian. • Pesilat adalah insan yang selalu berpikir dan bertindak positif, kreatif dan dinamis.

• Pesilat adalah kesatria yang menegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan serta senantiasa tahan uji dalam mengha-dapi negara-negara pendiri organisasi pencak silat internasional persilat adalah dan cobaan. • Pesilat adalah kesatria yang senantiasa mempertanggungjawabkan kata-kata dan perbuatannya.
Beberapa negara pun mendirikan organisasi – organisasi sebagai wadah untuk pencak silat di negara mereka.

Berikut ini adalah beberapa organisasi pencak silat baik di Indonesia maupun luar Indonesia: • PERSILAT, atau Persekutuan Pencak Silat Antarabangsa. Organisasi ini didirikan pada 11 Maret 1980. Indonesia, Malaysia dan Singapura menjadi negara penggagas didirikannya organisasi ini. Eddie M.

Nalapraya terpilih sebagai Ketua Presidium yang pertama. Setelah terpilihnya Ketua Presidium, kongres pertama pun diadakan pada tahun 1983 di Malaysia. PERSILAT berasaskan pada persaudaraan, kekeluargaan, persatuan Saling menghormati serta tidak membeda-bedakan agama dan kebangsaan.

PERSILAT sendiri bertujuan untuk menggali, memelihara, melestarikan dan mengembangkan pencak silat beserta nilai – nilainya ke seluruh dunia, membina berbagai kegiatan antarorganisasi, sebagai sarana pembinaan pribadi yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa serta memelihara dan menghormati kepentingan tiap anggotanya. Dari sisi keanggotaan, PERSILAT memiliki level keanggotaan yaitu pendiri, bersekutu, bergabung dan anggota muda. Pendiri tentunya terdiri dari negara – negara pendiri PERSILAT yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam.

Anggota bersekutu terdiri dari organisasi nasional yang resmi, sementara anggota bergabung terdiri dari organisasi nasional yang belum resmi dan terakhir anggota muda terdiri dari organisasi pencak silat lainnya. Saat ini tercatat ada sekitar 53 negara dengan organisasinya masing – masing yang tergabung dalam pencak silat. • IPSI, atau Ikatan Pencak Silat Indonesia. IPSI merupakan induk organisasi pencak silat Indonesia.

IPSI membawahi seluruh perguruan pencak silat yang ada di Indonesia. Organisasi ini didirikan pada 18 Mei 1948 di Jawa Tengah. Banyak tokoh yang menjadi pendiri organisasi ini diantaranya adalah Mr Wongsonegoro, Soeratno Sastroamidjojo, Marjoen Soedirohadiprodjo, Dr Sahar, Soeria Atmadja, dan Soeljohadikoesoemo.

• PERSISI, atau Persekutuan Silat Singapura. Sama halnya seperti IPSI, PERSISI merupakan induk organisasi pencak silat di Singapura. Organisasi ini memiliki visi dan misi untuk mengembangkan pencak silat khususnya di Singapura. Terdapat enam hal yang menjadi panduan PERSISI dalam menjalankan fungsi organisasinya diantaranya adalah keuletan, passion, integritas, semangat sportifitas, dan persahabatan.

• PESAKA, atau Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia. PESAKA merupakan induk organisasi pencak silat di Malaysia. PESAKA mewadahi perguruan – perguruan pencak silat yang ada di Malaysia. Secara resmi organisasi ini didirikan pada tanggal 24 September 1983. Pada awal pendiriannya terdapat 14 anggota resmi yang merupakan perwakilan dari perguruan silat Negeri dan Kebangsaan yang meliputi diantaranya Perlis, Pulau Pinang, Perak, Pahang, Wilayah Persekutuan, Kedah, Johor, Melaka, Kelantan, Serawak, Silat Cekak Malaysia, Silat Gayong Fatani, Silat Lincah Malaysia, dan Silat Gayong Malaysia.
Daftar isi • 1 Sejarah • 2 Keanggotaan • 2.1 Federasi Benua • 2.2 Federasi Nasional • 3 Kode Etik • 4 Lihat Pula • 5 Referensi • 6 Pranala luar Sejarah [ sunting - sunting sumber ] Bapak-Bapak pendiri PERSILAT, yakni mereka yang terlibat secara langsung dalam kegiatan menggagas, memprakarsai, memikirkan, membahas dan mewujudkan hal-hal yang berhubungan dengan pendirian PERSILAT, terdiri dari 13 orang tokoh yang berasal dari Indonesia ( IPSI), Singapura (PERSISI) dan Malaysia (Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan).

PERSILAT dikelola secara kolektif oleh sebuah Presidium yang terdiri dari 69 anggota. Eddie M. Nalapraya ditetapkan sebagai Ketua Presidium. Tugas Presidium adalah antara lain menyelenggarakan Kongres PERSILAT.

Kongres yang pertama diselenggarakan oleh Presidium pada tahun 1983 di Kuala Lumpur. Asas PERSILAT adalah persaudaraan, kekeluargaan, persatuan dan menghormati satu sama lain serta tidak membeda-bedakan kebangsaan dan agama.

PERSILAT adalah organisasi non-politik. Tujuan PERSILAT adalah: • Menggali, memelihara, melestarikan, mengembangkan dan memasyara-katkan Pencak Silat beserta nilai- nilainya ke seluruh dunia, sebagai warisan budaya Nusantara bernilai tinggi, yang mempunyai aspek mental-spiritual, beladiri, seni dan olahraga sebagai satu kesatuan. • Membina, mengembangkan, mempersatukan dan menyelaraskan berbagai kegiatan di antara organisasi Pencak Silat di berbagai negara. • Menjadikan Pencak Silat sebagai sarana untuk membina pribadi utuh yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berjiwa kesatria, jujur dan adil serta rendah hati dan bertanggungjawab dalam mewujudkan persaudaraan, kekeluargaan, kerukunan, persatuan dan persahggabatan di antara bangsa-bangsa serta perdamaian dunia yang dinamis, adil, beradab dan abadi.

• Memelihara dan menghormati kepentingan masing-masing anggota PERSILAT. Keanggotaan [ sunting - sunting sumber ] Pada dasarnya, setiap organisasi nasional Pencak Silat, baik yang telah maupun yang belum diakui oleh badan nasional yang berwenang, dapat menjadi negara-negara pendiri organisasi pencak silat internasional persilat adalah PERSILAT, bahkan organisasi Pencak Silat yang belum berkualifikasi sebagai organisasi nasional, dapat menjadi anggota PERSILAT apabila ia dipandang layak mewakili negaranya.

PERSILAT mempunyai 4 tingkat keanggotaan, yakni: • anggota pendiri • anggota bersekutu • anggota bergabung dan • anggota muda. Anggota pendiri terdiri dari organisasi nasional Pencak Silat yang berada di 4 negara pendiri PERSILAT, yakni: • Ikatan Pencak Silat Indonesia ( IPSI), • Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia (PESAKA), • Persekutuan Silat Singapura (PERSISI) dan • Persekutuan Silat Kebangsaan Brunei Darussalam (PERSIB). Anggota bersekutu PERSILAT terdiri dari organisasi-organisasi nasional Pencak Silat resmi.

Anggota bergabung PERSILAT terdiri dari organisasi-organisasi nasional Pencak Silat belum resmi. Anggota muda PERSILAT terdiri dari organisasi-organisasi Pencak Silat. Federasi Benua [ sunting - sunting sumber ] • Federasi Pencak Silat Asia (Asian Pencak Silat Federation) ( APSIF) 35 anggota federasi nasional • Federasi Pencak Silat Eropa (European Pencak Silat Federation) ( EPSF) 21 anggota federasi nasional • Federasi Pencak Silat Amerika (Pencak Silat Federation of Americas) ( PSFA) 5 anggota federasi nasional [1] • Federasi Pencak Silat Afrika (African Pencak Silat Federation) (APSF) 6 anggota federasi nasional Federasi Nasional [ sunting - sunting sumber ] Sampai pertengahan tahun 2020, Pencak Silat telah menyebar di 66 negara dan telah diwadahi dalam organisasi-organisasi Pencak Silat, yakni di: • Afghanistan (Afghanistan Pencak Silat Federation / APSF) • Afrika Selatan (The South Africa Pencak Silat Association / SAPSA) • Algeria (Algerian Pencak Silat Federation / APSF) • AS (United States Sport Silat Association / USSSA) • Arab Saudi (Saudi Arabian Pencak Silat Federation / SAPSF) • Armenia (Armenian Pencak Silat Federation / APSF) • Australia (Australian Pencak Silat Federation / APSF) • Austria (Pencak Silat Verbands Oestreeichs / PSVO) • Azerbaijan (Pencak Silat Federation of Azerbaijan / PSFA) • Bangladesh (Bangladesh Pencak Silat Association / BPSA) • Belanda (Netherlandse Pencak Silat Federation / NPSF) • Belgia (Bond Pencak Silat Belgium / BPSB) • Brazil (Brazilian Pencak Silat Federation / FBPS) • Brunei Darussalam (Persekutuan Silat Kebangsaan Brunei / PERSIB) • China (China Pencak Silat Federation / CPSF) negara-negara pendiri organisasi pencak silat internasional persilat adalah Chinese Taipei (Chinese Taipei Pencak Silat Federation / CTPSIF) • Estonia (Estonian Pencak Silat Federation / EPSF) • Filipina (Philsilat Sports Association Inc / PHILSILAT) • Jerman (German Pencak Silat Federation / GPSF) • India (Indian Pencak Silat Federation / IPSF) • Indonesia (Ikatan Pencak Silat Indonesia / IPSI) • Inggris Raya (The Pencak Silat Federation Of The UK / PSF UK) • Iran (Iran Pencak Silat Association / IPSA) • Iraq (Iraq Pencak Silat Federation / IPFA) • Italia (Federazione Italiana Pencak Silat / FIPS) • Jepang (Japan Pencak Silat Association / JAPSA) • Kamboja (Cambodian Pencak Silat Federation / CPSF) • Kanada (Canada Pencak Silat Federation / CPSF) • Kazakhstan (Pencak Silat Kazakhstan / PSK) • Korea Selatan (Korea Pencak Silat Federation / KPSF) • Kuwait (Kuwait Pencak Silat Association / KPSA) • Kyrgyzstan (Kyrgyzstan Pencak Silat Federation / KPSF) • Laos (Pencak Silat Of Laos / PSL) • Latvia (Pencak Silat Federation Latvia / PSVL) • Malaysia (Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia / PESAKA) • Maroko (Morocco Pencak Silat Federation / MPSF) • Mesir (Egyptian Federation Of Pencak Silat / EFPS) • Moldova (Moldova Pencak Silat Association / MPSA) • Myanmar (Myanmar Pencak Silat Association / MPSA) • Nepal (Nepal Pencak Silat Martial Arts Association / NPSMAA) • Nigeria (Nigeria Pencak Silat Federation / NPSF) • Pakistan (Pakistan Pencak Silat Federation / PAKSIF) • Palestina (Palestina Association Of Seni Silat / PAOS) • Prancis (Association France Pencak Silat / AFPS) • Rusia (Russian Pencak Silat Federation / RPSF) • Selandia Baru (New Zealand Pencak Silat Association / NZPSA) • Serbia (Serbian Pencak Silat Association / SPSA) • Singapura (Persekutuan Silat Singapura / PERSISI) • Siprus (Cyprus Pencak Silat Federation / CYPSF) • Slovakia (Slovakia Pencak Silat Federation / SPSF) • Spanyol (Pencak Silat Spanish Federation / PSSF) • Sri Negara-negara pendiri organisasi pencak silat internasional persilat adalah (Pencak Silat Federation Srilangka / PSFS) • Suriname (Suriname Pencak Silat Association / SPSA) • Swiss (Pencak Silat Verband Schweiz / PSVS) • Tajikistan (Tajikistan Pencak Silat Federation / TPSF) • Thailand (Pencak Silat Association Of Thailand / PSAT) • Timor Leste (Federasi Pencak Silat Timor Leste / FESTIL) • Turki (Turkish Pencak Silat Negara-negara pendiri organisasi pencak silat internasional persilat adalah / TPSA) • Turkmenistan (Turkmenistan Pencak Silat Federation / TPSF) • Uganda (Uganda Pencak Silat Association / UPSA) • Ukraina (Ukrainian Pencak Silat Federation / UPSF) • Uzbekistan (Uzbekistan Pencak Silat Associaton / UPSA) • Vietnam (Vietnam Pencak Silat Federation / VPSF) • Yaman (Yemen Pencak Silat Federation / YPSF) • Yordania (Yordania Pencak Silat Association / YPSA) • Yunani (Pencak Silat Federation Greece / PSFGr) Asia Afghanistan Bangladesh Brunei Darussalam Cambodia China Chinese Taipei East Timor India Indonesia Iran Iraq Japan Jordan Kazakhstan South Korea Kuwait Kyrgyzstan Laos Malaysia Nepal Myanmar Pakistan Palestine Philippines Saudi Arabia Singapore Sri Lanka Tajikistan Thailand Turkmenistan Uzbekistan Vietnam Yemen Eropa Armenia Austria Azerbaijan Belgium Cyprus Estonia France Germany Greece Italy Latvia Moldova Netherlands Russia Serbia Slovakia Spain Switzerland Turkey Ukraine United Kingdom Amerika Brazil Canada Suriname United States of America Afrika Algeria Egypt Morocco Nigeria Uganda South Africa Oceania Australia New Zealand Organisasi-organisasi Pencak Silat tersebut telah diakui, diterima dan ditetapkan sebagai anggota PERSILAT.

[2] Tingkat kepengurusan PERSILAT terdiri dari Pengurus Federasi Pusat yang dipilih dan ditetapkan oleh dan dari anggota pendiri PERSILAT dalam Kongres PERSILAT dan 5 Pengurus Federasi Regional untuk region Asia, Eropa, Amerika, Pasifik dan Afrika, yang masing-masing dipilih dan diangkat oleh dan dari anggota region yang bersangkutan dalam Sidang Pleno Regional. Masa bakti Pengurus Federasi Pusat adalah 4 tahun dan masa bakti Pengurus Federasi Regional adalah 3 tahun.

Lembaga tertinggi bagi PERSILAT dan semua anggotanya adalah Kongres atau Sidang Umum PERSILAT yang dilaksanakan 4 tahun sekali di tempat yang ditetapkan oleh Kongres PERSILAT sebelumnya.

Peserta kongres ini adalah wakil-wakil Pengurus Pusat, anggota pendiri, Pengurus Kawasan, anggota bersekutu, anggota bergabung dan anggota muda. Kode Etik [ sunting - sunting sumber ] Kode etik manusia Pencak Silat di seluruh dunia, yang disebut pesilat, adalah “Ikrar Pesilat”, yang berarti pernyataan janji manusia Pencak Silat kepada dirinya sendiri.

Ikrar Pesilat terdiri dari 5 butir janji, yang naskah lengkapnya adalah sebagai berikut: • Pesilat adalah pribadi yang berbudi pekerti luhur. • Pesilat adalah insan yang menghormati sesamanya serta mencintai persaha-batan dan perdamaian.

• Pesilat adalah insan yang selalu berpikir dan bertindak positif, kreatif dan dinamis. • Pesilat adalah kesatria yang menegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan serta senantiasa tahan uji dalam mengha-dapi godaan dan cobaan.

• Pesilat adalah kesatria yang senantiasa mempertanggungjawabkan kata-kata dan perbuatannya. Lambang PERSILAT dan penjelasannya disusun bersama oleh: Zahari (PERSISI), Oyong Karmayudha (IPSI) dan Zainal Abidin (PESAKA).

Lambang tersebut disahkan oleh Kongres pertama PERSILAT tahun 1985.

negara-negara pendiri organisasi pencak silat internasional persilat adalah

Setelah PERSIB ditetapkan sebagai Anggota Pendiri PERSILAT, lambang PERSILAT tersebut dilengkapi dengan gambar padi. Sejak Kongres PERSILAT pertama yang diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tahun 1983 sampai Kongres PERSILAT yang ke-7 pada bulan Desember 2005 in Singapura, Eddie M. Nalapraya selalu dipilih dan ditetapkan kembali sebagai Presiden PERSILAT. Presiden PERSILAT saat ini adalah Prabowo Subianto.

Lihat Pula [ sunting - sunting sumber ] • Pencak silat • Beladiri Referensi [ sunting - sunting sumber ] • ^ "PSFA About Us". ps-fa.com. Diakses tanggal 2022-04-30. • ^ "Federasi Nasional".

persilat-ipsf.ord. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-07-02. Diakses tanggal 02 July 2020. Periksa nilai tanggal di: -access-date= ( bantuan) • (Indonesia) "AJARAN BUDI PEKERTI LUHUR SEBAGAI DIMENSI KEJIWAAN PENCAK SILAT". Diarsipkan dari versi asli (htm) tanggal 2012-03-02.

Diakses tanggal 2012-08-06. Pranala luar [ sunting - sunting sumber ] • Situs Resmi PERSILAT • Halaman ini terakhir diubah pada 1 Mei 2022, pukul 05.08. • Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • •

TUNGGAL BAKU IPSI
2022 www.videocon.com