Nilai yang terkandung dalam permainan tarik tambang adalah
2022 www.videocon.com