Arti ya hannan ya mannan ya fattah ya razzaq
2022 www.videocon.com