Khasiat madu tongkat ali

khasiat madu tongkat ali

MODUL ESEI FOKUS SEMESTER 3, 2019 SALMIAH RAMLI (rasahati) Soalan: Penguatkuasaan yang lemah merupakan salah satu faktor yang membawa kepada berlakunya masalah penyeludupan antara Malaysia dan negara jiran. Pelbagai kesan akan timbul ekoran daripada masalah ini. Bincangkan. Pengenalan: Penyeludupan boleh berlaku dalam pelbagai kategori seperti manusia, dadah, barangan kawalan, kenderaan, senjata api, haiwan yang hampir pupus.

Pelbagai punca yang boleh membawa kepada kegiatan ini berlaku. Sekiranya masalah tidak ditangani secara bijak, kedua-dua Negara akan ditimpa musibah Bil Idea Huraian Faktor Berlaku penyeludupan.

1 Penguatkuasaan yang lemah ● Kawalan sempadan sempadan dan perairan yang lemah. Pegawai penguatkuasaan kurang efision dalam menjalankan tugas. Adakala terlibat dalam rasuah ● Sempada yang berhutan serta laluan yang panjang, dan kawasan perairan yang juga dilingkungi oleh paya bakau menyukarkan penguatkuasaan.

2 Permintaan pasaran ● Musim perayaan permintaan terhadap barangan meningkat kerana bermusim barangan yang diperlukan tidak mencukupi di pasaran. ● Contoh pada hari raya Korban, banyak binatang ternakan dibawa masuk melalui sempadan Thailand. ● Hari raya Puasa, Tahun Baru Cina dan hari Deepavali mercun dibawa melalui Thailand 3 Mengelak cukai ● Harga barangan import meningkat naik kerana cukai import yang dikenakan oleh kerajaan.

● Barang penyeludupan dapat dijual dengan harga rendah dan mendapat permintaan yang tinggi. ● Keuntungan dapat dikaut oleh pengedar dan peniaga yang terlibat dengan penyeludupan 4 Haiwan exotik ● Haiwan yang dilindungi seperti ular, gading gajah, tenggiling, iaitu haiwan yang pupus diseludup keluar Negara kerana harganya yang mahal dan permintaan luar negara.

● Kulit haiwan dibawa ke Negara jiransesetengah haiwan kerana dipercayai mempunyai khasiat perubatan 5 Perbezaan harga antara dua ● Harga barangan rendah di sesebuah Negara menggalakan negara penyeludupan ke Negara yang harga barangan tersebut tinggi. ● Harga beras di Thailand yang rendah. Beras di seludup ke Malaysia ● Harga minyak petrol rendah di Malaysia diseludup ke Thailand 6 Sikap masyarakat yang ● Masyarakat tidak setia kepada Negara sanggup melanggar undang- tidak patriotik undang ● Merosakkan imej Negara dengan melakukan perkara-perkara negatif Kesan Isu ini 7 Imej negara terjejas ● Imej Negara seolah-olah membenarkan penjualan barang penyludupan ● Member gambaran ketidakupayaan Negara menangani masalah penyeludupan ● Penyeludupan barangan tiruan maka akan berlaku lambakan di pasaran gelap 8 Menjejaskan hubungan ● Penjualan barangan tiruan boleh menggugat akta harta intelek.

negara Negara akan dituduh merompak hasil ciptaan Negara lain ● Penyeludupan batik Indonesia, kualiti yang sama dengan batik Malaysia tapi dijual dengan harga rendah menimbukan protes di kalangan pengeluar dua buah Negara.

51 MODUL ESEI FOKUS SEMESTER 3, 2019 SALMIAH RAMLI khasiat madu tongkat ali 9 Penyakit berjangkit ● Penyakit haiwan ternakan seperti penyakit kuku dan mulut meningkat disebabkan penyeludupan haiwan ternakan ● Pemeriksaan kesihatan dan jaminan bebas penyakit tidak dapat dilakukan 10 Barangan tidak bermutu ● Barangan tiruan ● Barangan elektrik tidak standard piawaiannya.

Contoh voltan barangan elektrik Thailand dan Malaysia. Kemungkinan akan berlaku kebakaran 11 Pemerdagangan manusia ● Sindiket pemerdagangan manusia dan penyeludupan dadah dan dadah mempunyai rangkaian domestic dan antarabangsa ● permintaan tenaga buruh yang tinggi. kegiatan pelacuran merosakkan tamaddun manusia Penutup: Aktiviti penyeludupan akan dapat ditangani dengan kerjasama pemimpin negara. Isu ini tidak harus dijadikan sengketa kepada Negara yang berjiran yang boleh merosakkan hubungan dua hala Jawapan :Mana-mana 2+3 isi/idea atau 3+2 isi/idea Cabaran yang dihadapi Malaysia (pelbagai) 1.

Cabaran Keselamatan  Perlumbaan senjata nuklear di rantau ASEAN  Permusuhan antara negara anggota ASEAN  Perang Saudara/ Salah faham politik  Masalah Lanun di Selat Melaka dan Laut China Selatan 1. Cabaran Sosial dan budaya  Kedatangan buruh asing yang membawa penyakit dan budaya kuning dari luar  Pencemaran budaya traditional/tempatan  Peningkatan petempatan setinggan  Peningkatan masalah kesihatan dan jenayah 2. Cabaran Sains dan Teknologi  Peralatan moden yang terhad  Kekurangan alatan yang canggih.

 Kekurangan Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) dalam bidang teknologi 3. Cabaran Sumber bahan mentah yang sama  Bahan mentah yang sama kerana mempunyai iklim dan jenis tanah yang sama dnegan negara ASEAN  Hasil pertanian menjadi sumber eksport utama bagi semua negara ASEAN  Berlaku persaingan harga dan harga menjadi tidak menentu 4.

Cabaran Sumber tenaga kerja  Tahap kemahiran yang rendah  Kos dan kadar upah yang tinggi bagi buruh tempatan  Bilangan tenaga kerja tempatan yang masih kurang 5. Cabaran Geostrategik  Kedudukan negara yang strategik menarik perhatian negara maju untuk memilikinya  Pertikaian sempadan berlaku  Laluan perdagangan penting antara barat dan timur 6.

Cabaran Persaingan dalam ekonomi  Persaingan untuk mendapatkan pelaburan daripada negara maju  Sukar untuk mendapatkan pasaran barangan ke luar negara  Nilai tukaran mata wang yang tidak stabil dan tinggi 52 MODUL ESEI FOKUS SEMESTER 3, 2019 SALMIAH RAMLI (rasahati) 7.

Cabaran Pencemaran Alam sekitar  Pembakaran hutan di negara jiran  Perkembangan perkilangan yang menyebabkan pengeluaran asap yang banyak  Bencana alam seperti banjir, tanah runtuh dan kemarau sering berlaku Isu Tuntutan Wilayah antara Malaysia dengan negara Serantau 1.

Khasiat madu tongkat ali bahagian timur laut Sabah oleh Filipina.  Sabah yang sebelum ini dikenali sebagai Borneo Utara sebelum pembentukan Malaysia pada 1963.  Walaupun Sabah merupakan sebahagian daripada negara Malaysia, namun Filipina menyatakan bahawa Sabah adalah miliknya kerana kerana sebelum ini terletak di bawah jajahan Kesultanan Sulu sebelum di jajah oleh British pada kurun ke-19.  Pertikaian tersebut masih belum berakhir sehingga berlakunya pencerobohan di Lahad Datu oleh pengganas Sulu pada tahun 2013.

 Tuntutan ini masih belum di gugurkan oleh Filipina sehingga saat ini. 2. Tuntutan Limbang oleh Brunei.  Penemuan sumber baru minyak oleh Petronas Malaysia mencetuskan masalah persempadanan maritim antara kedua-dua negara berjiran ini.  Isu kawasan perairan laut yang dikenali sebagai Blok 18 merupakan pertindihan kawasan carigali antara Malaysia dengan Brunei.

 Pada tahun 2003, Brunei dan Malaysia menamatkan penerokaan gas dan minyak di kawasan persisiran dan dasar laut yang dipertikaikan kedua-dua pihak.

 Rundingan juga menemui jalan buntu lalu mendorong kemungkinan penghukuman antarabangsa. 3. Tuntutan Pulau Ligitan, Sipadan dan Ambalat.  Keputusan oleh Mahkamah Keadilan Antarabangsa (ICJ), Pulau Ligitan, Sipadan dan Ambalat berpihak kepada Malaysia dalam pertikaian antara Malaysia, khasiat madu tongkat ali dan Filipina.

 Sebab perebutan pulau-pulau tersebut yang terletak di Laut Sulawesi adalah kerana kekayaan hidrokarbon dan minyak.  Kawasan Pulau Ambalat di Perairan Sulawesi, Indonesia (pertindihan sempadan). Rondaan oleh kedua-dua negara hampir menyebabkan pertembungan kapal tentera antara dua negara yg menyebabkan pergeseran antara kapal perang Malaysia, KD Rencong dengan KRI Tedong Naga.

 Berlaku kontroversi pada Mac 2005 mengenai konsesi kepada Blok minyak Ambalat. 4. Tuntutan ke atas kepulauan Spratly.  Hal ini kerana Kepulauan Spratly kaya dengan pertroleum dan gas asli.  Wujud Deklarasi Tatalaku pihak-pihak yang berkaitan dengan Laut China Selatan yang dikeluarkan pada tahun 2002.

 Keistimewaan yang ada menjadi perebutan antara Rupublik China, Vietnam, Filipina, Brunei dan Malaysia.  Filipina pula meminta pasukan tentera bersekutu meletakkan kepulauan Spratly dibawah kedaulatan Filipina atas sebab-sebab keselamatan.  Tuntutan tersebut boleh mewujudkan pertembungan pendapat antara dua negara yang boleh menjejaskan usaha dan kerjasama ekonomi. 53 MODUL ESEI FOKUS SEMESTER 3, 2019 SALMIAH RAMLI (rasahati) Soalan: Banyak isu dan cabaran yang berbangkit dalam hubungan kejiranan Malaysia dengan negara sekitarnya.

Malaysia sama sekali menolak unsur kekerasan dalam menangani konflik yang timbul. Bincangkan. Pendahuluan Hubungan dua hala antara negara membawa manfaat kepada sesebuah negara.

Namun kadang kala, wujud konflik dalam hubungan yang sedia terjalin. Pendekatan berhemah dituntut dalam menanganinya. Bil Idea/Isi Huraian Isu dan cabaran yang berbangkit Malaysia dengan negara sekitarnya (serantau) 1 Khasiat madu tongkat ali wilayah / ● Berlaku antara Malaysia dengan Singapura, Malaysia dengan sempadan perairan Indonesia dan Malaysia dengan Brunei yang sekiranya berlarutan boleh menjejaskan hubungan dua hala ● Masalah ini berjaya diselesaikan melalui undang-undang antarabangsa dan juga kaedah diplomasi 2 Isu pencerobohan nelayan ● Masaalah ini berbangkit antara Malaysia dengan Thailand, Indonesia dan Vietnam.

● Seringkali pencerobohan melibatkan penggunaan senjata dan mengancam keselamatan nelayan Malaysia ● Disuarakan dalam pertemuan dan mesyaurat melibatkan negara berkenaan 3 Merebut pasaran komoditi ● Menghasilkan produk yang sama mewujudkan persaingan untuk pasaran seperti pemasaran komoditi kelapa khasiat madu tongkat ali antara Malaysia dan Indonesia, komoditi getah antara Malaysia dan Thailand. ● Persaingan ini boleh mengeruhkan hubungan antara dua negara sekiranya gagal ditangani secara berkesan 4 Pendatang Tanpa Izin ● Kemasukan PATI dari Indonesia, Thailand dan Myanmar ke (PATI) Malaysia.

● Sering menimbulkan masalah kepada Malaysia dalam usaha pencegahan dan penangkapan, penjagaan dan penghantaran pulang ● Tindak balas yang ‘perlahan’ negara asal juga menggusarkan Malaysia 5 Penyeludupan barangan ● Masalah yang ketara antara Malaysia dan Thailand.

Aktiviti tidak bermusim ini sudah menjadi perbicangan berulang kali antara dua negara. Masalah ini juga berbangkit antara Malaysia dan Indonesia. Masalah ini berjaya diselesai melalui undang-undang oleh negara terlibat dan juga kaedah diplomasi 6 Keganasan dan ● Malaysia Thailand dan Malaysia Filipina. pencerobohan sempadan ● Perjuangan menuntut hak minoriti di dua negara berkenaan turut terpalik kepada Malaysia apabila sebahagian pejuang melarikan diri ke sempadan Malaysia dan turut melakukan penyusupan senjata ● Isu pemerdagangan orang yang menjadikan sempadan Malaysia dan Thailand sebagai transit juga mewujudkan tekanan kepada Malaysia.

7 Kebanjiran pelarian ● Malaysia antara khasiat madu tongkat ali yang tidak menangani Kovensyen Antarabangsa Mengenai Orang Pelarian.

Kedudukan ini tidak mewajidkan Malaysia menjadi transit kepada orang-orang pelarian. ● Namun masalah pelarian Rohingya mewujudkan suasana tidak selesa antara Malaysia dan Myanmar dan ASEAN 8 Konflik pembantu rumah ● Sikap majikan daripada kalangan rakyat Malaysia berkait dengan penderaan ● Penipuan oleh agensi pembekal / penipuan oleh amah ● Masalah gaji yang dituntut oleh Indonesia 54 MODUL ESEI FOKUS SEMESTER 3, 2019 SALMIAH RAMLI (rasahati) 9 Pencemaran merentasi ● Malaysia dan Singapura dengan Indonesia melibatkan masalah sempadan jerebu ● Wujud masalah dalam pelbagai aspek kepada Malaysia B : Cara Malaysia menangani konflik yang timbul 10 Berpegang kepada prinsip ● Sebagai negara anggota ASEAN, wujud keperluan menyokong ASEAN prinsip pertumbuhan iaitu setiap konflik mesti diselesaikan melalui rundingan ● Malaysia menjunjung dan berusaha menegakkan prinsip ini daripada tercabar 11 Menegakkan prinsip ● Malaysia mendokong prinsip kesederhanaan dalam setiap kesederhanaan (GMM) keputusan dan tindakan malah menganjurkan Gerakan Kesederhanaan Global (GMM) ● Sekiranya membenarkan pendekatan kekerasan, bermakna melanggar prinsip dan pegangan negara.

12 Mengekalkan imej ● Imej sebagai negara Islam sederhana, mengutamakan diplomasi dan berjaya merundingkan konflik Selatan Filipina dan Acheh, kekerasan dalam pendekatan mesti dielakkan ● Imej Malaysia sebagai negara yang menyeru kepada keamanan mesti dikekal 13 Menggunakan khasiat madu tongkat ali / ● Kekerasan bukan cara menyelesaikan masalah kaedah penyelesaian lain ● Wujud undang-undang dan kaedah di peringkat antarabangsa dalam menyelesaikan sesetengah konflik seperti kes pertindihan sempadan yang dapat diselesai melalui rujukan ke Mahkamah Keadlian Antarabangsa 14 Mengelak campur tangan ● Pendekatan kekerasan mewujudkan pergantungan dan kuasa asing menuntut sokongan daripada pihak ketiga ● Malaysia cuba mengelak rantau ini daripada peluasan pengaruh kuasa asing berusaha mengekalkan status quo di rantau ini Penutup Konflik dan kekerasan boleh membawa kepada masalah lain yang berlarutan.

Kehidupan aman dan bertoleransi adalah hak rakyat sesebuah negara. Pendekatan berhemah dan diplomasi oleh Malaysia bagi mewujudkan hak berkenaan kepada rakyat mana-mana negara. Jawapan :Mana-mana 2+3 isi/idea atau 3+2 isi/idea 55 MODUL ESEI FOKUS SEMESTER 3, 2019 SALMIAH RAMLI (rasahati) Isu Pencemaran Merentasi Sempadan Usaha-usaha yang dijalankan Peningkatan kuantiti pokok  Kuantiti pokok yang banyak melembapkan udara persekitaran. Kelembapan udara akan menjadikan habuk dalam udara menjadi berat dan memendapkannya ke bawah daripada laluan angin.

 Pokok juga dapat memerangkap partikel halus daripada tersebar luas sebagai jerebu. Dengan ini akan mengurangkan kandungan partikel dalam udara, dan seterusnya mengurangkan khasiat madu tongkat ali pencemaran  Pokok juga dapat memperlahankan pergerakan angin yang membawa jerebu Menghentikan pembakaran terbuka  Pembakaran terbuka di ladang-ladang untuk tujuan membersihkan sisa tanaman bagi tanaman semula.

Aktiviti begini sering dilakukan di Kalimantan kerana teknologi penanaman yang masih rendah  Pembakaran terbuka khasiat madu tongkat ali tapak pelupusan sampah. Teknologi yang rendah membuatkan kaedah pembakaran raerupakan kaedah terpilih.

Asap daripada aktiviti pembakaran ini merentasi sempadan yang tentunya sukar dikawal  Oleh itu, kerja sama dari negara jiran amat diperlukan bagi menghentikan tindakan ini Melindungi kebakaran hutan  Kebakaran hutan juga sering berlaku di negara jiran sehingga memakan masa berminggu- minggu. Kebakaran ini berpunca daripada cuaca yang kering yang ada kaitan dengan al-nino  Kebakaran hutan yang besar telah menyebabkan serakan asap yang meliputi kawasan yang luas termasuklah sehingga ke Malaysia  Oleh itu, kerja sama negara jiran untuk bertindak melindungi kebakaran hutan yang serius dapat mengelak punca jerebu Mengawal Industri negara jiran  Peningkatan unsur karbon merentasi sempadan yang berpunca daripada kegiatan industri negara jiran.

Industri pengangkutan yang membebaskan asap, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, serta habuk dan jelaga juga menyumbang kepada kemerosotan kualiti udara  Teknologi yang rendah dalam mengawal pelepasan asap kilang dan kelemahan pemantauan juga menjadi faktor. Oleh itu, kerjasama negara jiran dengan bertindak meningkatkan pemantauan dan kawalan pelepasan asap serta karbon dapat mengelakkan pencemaran merentasi sempadan Megawal Penerokaan hutan negara jiran  Penerokaan hutan bukan sahaja mengurang agen pembebasan oksigen yang mampu menstabilkan suhu dan membekalkan udara bersih, juga mengurang agen untuk menyerap karbon dioksida  Negara membangun masih bergantung kepada sebahagian hutan untuk kegiatan ekonomi mereka  Dengan kawalan penerokaan hutan oleh negara jiran sekurang-kurangnya dapat memerangkap pencemaran sebelum berlaku pergerakan udara merentasi sempadan Kesimpulan Kerjasama antara negara berjiran amat penting dalam menangani isu pencemaran merentasi sempadan.

Walaupun permasalahan tidak sampai ke tahap di luar kawalan, namun kesepakatan perlu dibentuk untuk mengatasi masalah ini. 56 MODUL ESEI FOKUS SEMESTER 3, 2019 SALMIAH RAMLI (rasahati) Manfaat Amalan Berbaik-Baik Dengan Negara Luar. (SOSIAL) Manfaat dalam bidang Sosial: 1. Bidang Pendidikan dan latihan  usahasama universiti tempatan dan luar negara membantu meningkatkan kualiti pendidikan negara khususnya dari aspek penyelidikan dan bidang penerbitan bahan ilmiah.  jalinan kerajaan dengan kerajaan luar – menggalakkan penubuhan institusi pendidikan dari luar negara di dalam negara – peluang kepada generasi menimba ilmu peringkat tinggi.

 Penglibatan dalam program pertukaran pelajar  Mampu melahirkan pembangunan sumber manusia yang berpengetahuan tinggi, kompeten, berinovasi dan kreatif  Pendedahan latihan industri di luar negara diperluaskan bagi menjana pengalaman kerjaya bersifat global dan meningkatkan kebolehpasaran-Peluang belajar dalam pelbagai bidang termasuk kedoktoran, farmasi, pergigian di beberapa universiti terkemuka di seluruh dunia  Malaysia turut menawarkan peluang melanjutkan pelajaran kepada warga luar untuk belajar di Malaysia dan juga mewujudkan program berkembar dengan negara luar.

 Program berkembar ini meningkatkan mutu pendidikan negara di samping menjimatkan kos 2. Bidang Sukan  Hubungan yang baik membawa kelebihan dalam bidang sukan.  Ramai jurulatih dari luar negara dipelawa untuk membimbing pemain dan atlet tempatan misalnya baru-baru ini bekas jrulatih Piala Dunia Jepun iaitu “Phillippe Troussier” dipelawa untuk membimbing skuad Bola Sepak negara.  Selain itu, negara juga mengadakan perlawanan persahabatan dengan pasukan luar untuk memantapkan permainan pasukan tempatan seperti Pasukan Bola Sepak negara bertemu pasukan Gergasi kelab gergasi Inggeris seperti Chelsea.

3. Bidang Seni  Hubungan yang baik dengan pihak luar membolehkan para artis tempatan membaiki mutu nyanyian dan lakonan setanding dengan artis luar negara.  Kerjasama penyanyi Yuna dengan stesen televisyen Amerika Syarikat dan penyanyi Shila Amzah dengan pihak penganjur pertandingan Asian Wave di China telah membawa kejayaan kepada kedua-dua penyanyi tempatan dan sekaligus meningkat imej bidang seni negara.

57 MODUL ESEI FOKUS SEMESTER 3, 2019 SALMIAH RAMLI (rasahati) Kebaikan/Sumbangan Kerjasama Budaya Asean Kepada Ekonomi Malaysia. Kerjasama budaya menjadi elemen penting bagi mengeratkan kerjasama dalam keharmonian hubungan. Pertukaran rancangan kebudayaan antara negara anggota telah dijalankan antara Malaysia dengan brunei dan antara Malaysian dengan Indonesia. Pertukaran rancangan televisyen dan radio antara negara anggota dapat memupuk kesefahaman terhadap budaya dan corak hidup rakyat negara anggota.

Pesta lagu dan muzik negara-negara ASEAN dapat meningkatkan kesepakatan. Selain itu, aktivgiti tersebut dapat meningkatkan kerjasama dalam pelbagai bidang terutamanya kerjasama ekonomi.

Kerjasama budaya ASEAN juga dapat memperkembangkan industri pelancongan negara. Budaya yang sama memudahkan rakyat melancong ke negara asing. Industri pelancongan negara berkembang dengan adanya tarikan budaya seperti tarian, pakaian dan makanan yang telah dikenali di luar negara. Tempat- tempat menarik, budaya tempatan, pakaian tradisional, makanan dan tarian tradisional menjadi asset penting kepada negara yang boleh dipromosi.

Pelancong dari negara ASEAN datang melancong untuk melihat sendiri budaya sesebuah negara. Kegiatan perniagaan wujud dengan adanya penjualan barang- barang kraf tangan. Selain itu, kerjasama budaya dapat meningkatkan kreativiti rakyat. Rakyat dapat membangunkan harta intelek budaya sebagai asset baharu perniagaan dan berusaha kea rah pembangunan harta intelek sebagai satu komoditi perniagaan. Rakyat juga mempergiat usaha untuk menjadikan budaya lebih menarik dan mendapat perhatian golongan muda.

Golongan muda kini mempunyai idea yang lebih kreatif dan menjadi guna tenaga yang penting dalam aktiviti ekonomi. Dengan itu, budaya menjadi aspek utama dalam pembangunan ekonomi rakyat Malaysia. Kerjasama budaya yang diwujudkan oleh negara-negara ASEAN dapat mempergiat industri hiliran. Industri hiliran mampu memperkasakan industri kreatif secara menyeluruh berasaskan kreatif dan inovasi rakyat Malaysia.

Selain itu, industry kraf, seni visual, seni muzik, seni persembahan, penulisan kreatif dan industry fesyen dan tekstil dapat dipertingkatkan. Industri batik, contohnya mendapat pasaran yang luas dan teknologi membuat batik dapat dimodenkan. 58 MODUL ESEI FOKUS SEMESTER 3, 2019 SALMIAH RAMLI (rasahati) Soalan: Malaysia berkongsi kawasan marin yang luas dengan negara jiran. Namun, hidupan di kawasan khasiat madu tongkat ali semakin terancam dan ancaman yang serius akan meninggalkan pelbagai kesan terhadap rakyat Malaysia dan rakyat negara jiran.

Bincangkan. Punca wujudnya ancaman MARIN Idea 1 : Aktiviti domestik dan perkapalan  Tumpahan minyak atau bahan kimia toksik akan mencemarkan laut sama ada daripada aktiviti perkapalan, pembuangan enap cemar atau perlanggaran dan karangan kapal.  Pelepasan sisa kumbahan domestik khasiat madu tongkat ali ada dari kawasan perumahan atau hotel merupakan punca ancaman kepada hidupan marin.

 Dengan pencemaran yang wujud, kandungan oksigen di dalam air tergugat. Idea 2 : Aktiviti penerokaan sumber marin  Aktiviti menyelam dan mengambil hidupan marin seperti batu karang dan hidupan fosil lain  Kegiatan nelayan menggunakan pukat yang salah untuk mengeksploitasi sumber marin, malah sesetengahnya menggunakan bom untuk tujuan menangkap ikan.  Aktiviti ini menjadi ancaman kepada hidupan marin di kawasan marin yang dikongsi antara Malaysia dengan negara jiran.

Idea 3 : Kegiatan tebus guna pantai  Penambakan pantai juga menjejaskan dan mengancam hidupan laut sama ada di negara kita atau negara jiran.  Aliran semula jadi air bawah laut berubah menjadi deras dan akan menjejaskan kehidupan. Tambakan laut juga memusnahkan habitat. Kemusnahan habitat merupakan ancaman besar kepada hidupan marin. Idea 4 : Perubahan seismologi dasar lautan  Kesan gempa bumi, gerakan tanah bawah laut dan letusan gunung berapi membawa perubahan kepada seismologi dasar lautan.

 Kejadian tsunami merupakan contoh kepada perubahan seismologi dasar lautan. Perubahan ini mengancam hiduapn marin. Idea 5 : Ujian nuklear  Ujian nuklear mewujudkan pencemaran radioaktif.  Kegiatan ujian di lautan Pasifik, Pulau Bikini Atol membuktikan hidupan laut di kawasan pulau tersebut terjejas.  Khasiat madu tongkat ali tiada ujian dilakukan di kawasan marin Malaysia dan kejiranan, tetapi pergerakan kehidupan marin boleh membawa kesan radioaktif ke kawasan marin negara.

Kesan ancaman yang serius kpd rakyat Malaysia dan negara luar: Idea 6: Kepupusan hidupan dan biologi marin  Kemusnahan terumbu karang membawa kepada kemusnahan plankton yang merupakan organism yang menjadi makanan haiwan marin.  Kekurangan sumber makanan menjadikan spesies yang dilindungi akan musnah seperti dugong.  Kemusnahan terumbu karang juga akan meninggalkan kesan kepada ekosistem laut.

Idea 7: Menjejaskan sumber protein dan kesihatan  Sumber marin yang tercemar, pemangsa kepada hidupan marin juga boleh terancam dan turut mendatangkan risiko kepada manusia.  Makanan daripada hidupan marin membekalkan sumber protein yang tinggi.  Kepupusan atau pencemaran menjejaskan sumber makanan manusia. Idea 8 : Pencemaran laut  Sisa buangan toksik atau nuklear mengancam kebersihan laut.  Tumpahan minyak memberikan kesan kepada keadaan laut yang bersih.

 Tambakan laut memusnahkan habitat hidupan marin dan mengubah ph air laut. 59 MODUL ESEI FOKUS SEMESTER 3, 2019 SALMIAH RAMLI (rasahati) ISU PERTUBUHAN BANGSA-BANGSA BERSATU (PBB) Soalan: Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) memberikan sumbangan yang bermakna dalam bidang SOSIOEKONOMI. Namun begitu, PBB dilihat kurang berjaya dalam usaha menjamin keamanan dunia. Jelaskan penyataan di atas.

(3+2/2+3) Pengenalan: Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) ditubuhkan pada tahun 1945 dan sebanyak 193 buah negara telah menganggotainya sehingga kini. PBB berobjektif mengekalkan keamanan dan keselamatan dunia di samping menyelesaikan masalah politik, ekonomi dan sosial sejagat.

Malangnya keberkesanan PBB dalam usaha menjamin keamanan dunia kian meleset. Bil Idea Huraian 1. Pendidikan Sumbangan PBB dalam bidang SOSIOEKONOMI 2 Kesihatan  Dibawah UNESCO 3 Kemiskinan  Pendidikan saintifik dan kebudayaan.  Pengisytiharan tapak-tapak warisan dunia seperti Melaka, Pulau Langkawi dll.

9. Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO).  Meningkatkan taraf kesihatan manusia sejagat  Isu malnutrisi, kesuburan, jangka hayat, kadar kematian, imunisasi, demografi penduduk dunia, penyakit erjangkit, wabak, penyakit kronik  UNAIDS- membenteras AIDS.  Membantu meningkatkan produktiviti, memberi khidmat nasihat, bantuan kepakaran 4 Pembangunan  Pelan Pembangunan PBB (UNDP).

Persidangan Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD).  Berusaha mengatasi halangan-halangan perdagangan negara maju dan negara mundur.

5 Bekalan makanan  FAO. berusaha meningkatkan pengeluaran makanan dan mengatasi masalah kebuluran di negara-negara miskin.  Menghulurkan bantuan makanan kepada mangsa bencana alam seperti khasiat madu tongkat ali, banjir dan gempa bumi. 6 Hak kanak-kanak dan  Tabung Kanak-Kanak Antarabangsa (UNICEF). Menyediakan wanita peluang pendidikan kepada kanak-kanak negara mundur.

7 Buruh  Isu pemerdagangan manusia 8 Pelarian  Pertubuhan Khasiat madu tongkat ali Antarabangsa (ILO). Menegakkan keadilan sosial khususnya golongan pekerja  Menggiatkan usaha mengatasi masalah buruh kanak-kanak  Pesuruhjaya Orang-Orang Pelarian (UNHCR). Membantu pelarian-bantuan makanan, pakaian, bekalan air, ubat-ubatan. 9 Kemelut/krisis ekonomi  Pinjaman oleh Tabung Kewangan Antarabangsa. Penstrukturan semula ekonomi 60 MODUL ESEI FOKUS SEMESTER 3, 2019 SALMIAH RAMLI (rasahati) Faktor PBB Kurang Berjaya MENJAMIN KEAMANAN DUNIA 10.

Masalah kewangan  Kegagalan negara anggota PBB membayar balik pinjaman  Amerika Khasiat madu tongkat ali mempunyai kadar hutang yang khasiat madu tongkat ali dengan PBB.  Operasi PBB memerlukan kos tinggi 11 Penyalahgunaan kuasa  Negara anggota tetap Majlis Keselamatan PBB sering veto menyalahkan kuasa veto mereka.

 Amerika Syarikat dan Rusia sering menggunakan kuasa veto ini demi kepentingan sendiri  Kuasa pembatal ini boleh mengenepikan kehendak Perhimpunan Agung PBB  Amerika Syarikat dan sekutunya bebas untuk campur tangan dalam hal ehwal dalam negeri di kebanyakan negara.

 PBB gagal menyekat pencerobohan Isreal terhadap Palestin sejak tahun 1945 hingga kini. 12 Majlis Keselamatan PBB  Kuasa bertaraf deklarasi/resolusi sahaja/ bukan undang- tiada mandat undang. penguatkuasaan  Negara-negara yang bertikai/bergolak tidak hormat ketetapan/keputusan PBB.  Pasukan PBB dikerah ke negara-negara tersebut untuk memulihkan keamanan tetapi gagal.

 Di Semenanjung Gaza, Israel masih banyak melakukan keganasan dan penindasan terhadap rakyat Palestin. 13 Ketidakupayaan PBB  PBB juga tidak dapat menyekat penghasilan senjata nuklear untuk menyekat oleh kuasa-kuasa besar. penghasilan senjata nuklear/ pemusnah.  PBB berat sebelah kerana hanya menyekat Iran serta Korea Utara daripada penghasilan senjata nuklear.

Kesimpulannya PBB nyata kurang berkesan dalam menjamin keamanan antarabangsa. Namun, PBB berjaya dalam membantu menangani masalah sosial dan ekonomi dunia. Usaha perlu dilakukan untuk mengembalikan keyakinan dunia terhadap PBB.

Skema Jawapan: 2 + 3 / 3 + 2 61 MODUL ESEI FOKUS SEMESTER 3, 2019 SALMIAH RAMLI (rasahati) Soalan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) telah menjalankan pelbagai usaha bagi menjamin keamanan dan keselamatan sejagat. Walau bagaimanapun, badan tersebut menghadapi pelbagai kesukaran dalam merealisasikan usaha murni itu.

khasiat madu tongkat ali

Bincangkan. (3+2/ 2+ 3) Pendahuluan  Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) ditubuhkan pada tahun 1945 selepas Perang Dunia Kedua.  Telah menjalankan pelbagai usaha bagi menjamin keamanan dan keselamatan negara-negara anggotanya sejak ditubuhkan  Khasiat madu tongkat ali begitu, pelbagai kesukaran terpaksa dihadapi oleh PBB untuk merealisasikan usaha murni tersebut.

Usaha PBB Bagi menjamin KEAMANAN DAN KESELAMATAN :- 1. Mewujudkan pasukan  PBB telah menubuhkan pasukan tentera pengaman dalam usaha tentera pengaman khasiat madu tongkat ali keamanan dan keselamatan sejagat khususnya di negara-negara yang sedang bergolak  PBB telah berjaya mewujudkan 54 pasukan tentera pengaman dan 15 daripadanya sangat aktif  Tentera pengaman PBB telah berjaya menyelesaikan konflik di negara bergolak seperti di Congo dan Rwanda.

2. Menganjurkan konvensyen  PBB juga menganjurkan pelbagai konvensyen bagi mencapai antarabangsa berkaitan isu kesepakatan berkaitan isu keganasan. keganasan.  12 konvensyen telah berjaya dimeterai di bawah Majlis Keselamatan PBB  Sebagai contoh, kata sepakat telah dicapai dalam Konvensyen Antarabangsa Mengenai Sekatan pengeboman oleh Pengganas 1997 yang menyentuh isu pengeboman berani mati.

3. Menyokong usaha  PBB juga menyokong usaha mana-mana negara anggota yang ingin mewujudkan demokrasi menghidupkan amalan demokrasi di negara masing-masing.  Sehubungan itu, PBB telah berjaya mewujudkan demokrasi di beberapa buah negara dengan memberi nasihat pilihanraya dan khidmat pemantauan keputusan pilihanraya  PBB telah menghantar pegawai pemerhati ke Timur Leste bagi memantau proses pilihan raya pada tahun 2002.

4. Menyelesaikan pertikaian  PBB melalui Mahkamah Keadilan Antarabangsa telah berjaya antara negara anggota menyelesaikan pertikaian negara anggotanya berkaitan isu pertindihan tuntutan wilayah dan pulau serta pertikaian sempadan antara negara.

 Sebagai contoh, perebutan Pulau Batu Putih antara Malaysia dengan Singapura dan tuntutan bertindih Pulau Sipadan dan Ligitan antara Malaysia dengan Indonesia telah dapat diselesaikan.  Sementara itu, isu pertikaian sempadan antara negara contohnya melibatkan Amerika Syarikat dan Kanada yang menuntut sempadan mritim di kawasan Teluk Maine juga telah berjaya diselesaikan.

khasiat madu tongkat ali

Halangan/ Kesukaran bagi menjamin keamanan dan keselamatan sejagat.- 5 Penggunaan Kuasa Veto  Terdapat lima negara yang mempunyai kuasa veto iaitu China, Amerika Syarikat, Britain, Perancis dan Russia yang mengatasi kuasa Majlis Keselamatan PBB.

 Kuasa mutlak yang ada pada lima negara tersebut membolehkan mereka menerima atau menolak keputusan Majlis Keselamatan PBB  Kuasa pembatal tersebut menyebabkan sebarang kritikan terhadap sesuatu isu diketepikan 62 MODUL ESEI FOKUS SEMESTER 3, 2019 SALMIAH RAMLI (rasahati) 5. Masalah Kewangan PBB  Sebagai contoh, isu serangan Amerika Syarikat ke atas Iraq tetap 6.

Tiada kesepakatan antara diteruskan walaupun tidak mendapat kelulusan Majlis Keselamatan PBB dan dikecam dunia. negara anggota  PBB juga sedang menhadapi masalah krisis kewangan yang menghalangnya daripada berfungsi dengan baik.  Krisis kewangan yang dihadapi oleh PBB berpunca daripada keenganan anggotanya membayar sumbangan kepada badan dunia tersebut.

 Antara negara yang mempunyai kadar hutang sumbangan terbanyak ialah Amrika Syarikat.  Hutang PBB yang besar menyebabkan badan itu tidak boleh menjalankan operasi tentera pengaman ataupun meneruskan program pembangunannya di bawah agensi seperti UNICEF.  Kata sepakat antara negara anggota PBB sukar dicapai disebabkan kepentingan negara masing-masing terutama berkaitan isu ekonomi  Isu persaingan pengeluaran dan penjualan senjata antara kuasa besar dan penindasan ke atas negara membangun melalui Perjanjian Am Mengenai Perdagangan dan Tarif (GATT) jelas menunjukkan ketidaksepakatan negara-negara anggota di bawah PBB.

 Isu pencerobohan ka atas negara lain seperti Israel ke atas Palestin juga tidak mendapat reaksi yang sama daripada negara anggota terutmana sekutunya seperti Amerika Syarikat. 7. Masalah isu pilih kasih  PBB mengambil masa yang lama untuk menyelesaikan sesuatu isu yang melibatkan negara anggota.

 Selain itu, PBB juga tidak bertegas dalam mengambil sesuatu ketetapan dan sering dilihat memihak atau tunduk kepada kuasa- kuasa besar seperti Amerika Syarikat  Sebagai contoh, isu kependudukan Israel ke atas Palestin berlarutan lebih 60 tahun dan tidak nampak jalan penyelesaiannya.  Walaupun gesaan dibuat supaya PBB mengambil tindakan dan kritikan daripada masyarakat atarabangsa terus kedengaran, namun isu tetap tergantung disebabkan PBB seolah-oleh takut kepada Amrika Syarikat yang menjadi sekutu rejim Zionis.

Penutup Disebalik pelbagai halangan yang dihadapi.peranan PBB dalam menjamin keamanan dan keselamatan sejagat dilihat masih perlu. Skema jawapan : 3 + 2 @ 2 + 3 63 MODUL ESEI FOKUS SEMESTER 3, 2019 SALMIAH RAMLI (rasahati) Soalan : Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) memainkan peranan yang penting dalam membawa kesejahteraan masyarakat antarabangsa. Namun begitu, masih terdapat beberapa kelemahan terhadap pertubuhan ini. Bincangkan. Pendahuluan  Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) ditubuhkan pada tahun 1945 selepas Perang Dunia Kedua.

 Menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat dunianamun ada pandangan negatif terhadapnya. Bil Idea / Isi Huraian Peranan PBB dalam membawa Kesejahteraan Masyarakat Dunia 1 Mewujudkan keamanan  Menyediakan pelan perdamaian antara negara yang bersengketa dan kesejahteraan atau berperang.

dalam kalangan  Membawa pihak yang bersengketa ke meja rundingan. masyarakat  Menyediakan pasukan tentera pengaman untuk menguatkuasakan gencatan senjata. 2 Membantu mengatasi  Terdapat negara anggota yang menghadapi masalah seperti masalah sosial negara kemiskinan, kebuluran dan kesihatan.

anggota  PBB menghulurkan bantuan melalui Majlis PBB dan agensinya.  Contohnya, Pertubuhan Makanan dan Pertanian (FAO) menghulurkan bantuan makanan manakala Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) menjaga aspek kesihatan (Polio, Cacar, AIDS) 3 Memelihara hak asasi  Melahirkan rasa hormat terhadap hak asasi manusia.

setiap warga dunia  Suruhanjaya Mengenai Hak Asasi Manusia PBB mempromosikan hak asasi manusia.  Sokongan PBB untuk menyediakan pilihan raya yang bebas dan adil, perbaikan struktur kehakiman, bantuan mendraf perlembagaan, latihan untuk pegawai-pegawai hak asasi manusia, serta pengubahan gerakan bersenjata.

4 Mencetuskan kemajuan  PBB mempunyai organisasi yang bertanggungjawab untuk ekonomi menjayakan kemajuan ekonomi sesebuah negara.  Tumpuan khasnya terhadap negara yang menghadapi masalah.

 Contoh badan PBB tersebut ialah Bank Dunia dan Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF). 5 Memelihara kemajuan  Memainkan peranan penting melindungi kebudayaan yang terdapat sosial dan budaya dunia dalam sesebuah negara.

 Contohnya, PBB mengiktiraf Georgetown di Pulau Pinang sebagai tapak warisan dunia.  Malaysia mendapat manfaat daripada usaha ini melalui sumbangan PBB untk memelihara kawasan tersebut. Kelemahan PBB 6 Tidak berjaya membawa  Dipengaruhi oleh Majlis Keselamatan PBB yang masih menggunakan kestabilan dan keamanan kuasa veto anggota tetap majlis.

berterusan  Terdapat anggota tetap yang melindungi negara tertentu.  Contohnya, Amerika Syarikat dan Britain menggunakan kuasa veto untuk menolak resolusi Majlis Keselamatan agar dikenakan tindakan terhadap Israel yang merampas tanah dan menindas penduduk Palestin. 64 MODUL ESEI FOKUS SEMESTER 3, 2019 SALMIAH RAMLI (rasahati) 7 Negara anggota  Sesetengah negara anggota membelakangkan ketetapan PBB. membelakangkan PBB  Contohnya, pencerobohan tentera Amerika Syarikat, Britain dan sekutunya terhadap Iraq dan Afghanistan dilakukan tanpa restu PBB.

 Tidak mampu menghalang peperangan antara dua negara atas nama memelihara kedaulatan wilayah masing-masing. 8 Keputusan PBB berat  Keputusan Majlis Keselamatan lebih berkuasa daripada Majlis sebelah Perhimpunan Agung.

 Kuasa veto boleh membatalkan sesuatu keputusan majoriti.  Keputusan PBB berbeza antara suatu situasi dengan satu situasi yang lain. Penutup -PBB memiliki kejayaan dan kelemahan tertentu. -Perlu bekerjasama dan meningkatkan hubungan antara negara anggota. Skema jawapan : 3 + 2 @ 2 + 3 65 MODUL ESEI FOKUS SEMESTER 3, 2019 SALMIAH RAMLI (rasahati) Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu memainkan peranan penting mengekalkan keamanan dunia.

Namun masih terdapat pandangan negatif terhadap pertubuhan dunia tersebut. Bincangkan. Bil. Idea Hujah Peranan PBB dalam mengekalkan Keamanan Dunia. 1. Misi ketenteraan  Iraq dibawah diktator Saddam Hussein tlh menceroboh Kuwait pd terhadap tentera thn 1990 penceroboh  Menjejaskan kestabilan politik di rantau Timur Tengah. Iraq enggan berundur dr Kuwait.  UNSC meluluskan resolusi misi ketenteraan dibawah pimpinan AS.

Perang Teluk 1 1990 berlaku. Iraq menyerah kalah & berundur. Kestabilan politik dikembalikan. 2. Sekatan ekonomi UNSC  Korea Utara dibawah diktator Kim Jun-En membangunkan & menguji senjata nuklear.

 Menjejaskan kestabilan politik di Semenanjung Korea. khasiat madu tongkat ali UNSC meluluskan resolusi sekatan ekonomi. Korea Utara balik ke meja rundingan. Program SN dihentikan. Kestabilan politik dikembalikan. 3. Misi tentera pengaman  Perang saudara di Kemboja pd thn 1980an menjejaskan kestabilan PBB politik di rantau Asia Tenggara.  UNSC menjadi penaja rundingan damai. Perang ditamatkan. Perjanjian damai & genjatan senjata termeterai.

Krjn peralihan ditubuhkan.  Tentera pengaman misi UNTAC 1992 dihantar ke Kemboja Misi tamat selepas krjn baharu ditubuhkan. 4. Kawalan terhadap  Senjata nuklear merupakan antara senjata WMD selain senjata senjata pemusnah kimia & senjata biologi.

besar-besaran (WMD)  Menjejaskan keamanan dunia. PBB tlh menubuhkan IAEA & menaja perjanjian Non-Proliferation Treaty 1968 utk mengawal Senjata Nuklear.  Pembangunan, pengujian & penggunaan SN dikawal rapi demi memastikan dunia bebas drpd ancaman SN. Keamanan dunia ditegakkan. 5. Prosiding terhadap kes  PBB tlh menubuhkan Mahkamah Jenayah Antarabangsa (ICC) di jenayah perang The Hague, Belanda pd 1.7.2002  Mengadili kes keganasan genosid, jenayah kemanusiaan & jenayah perang  Menegakkan keadilan & keamanan dunia.

Membebaskan dunia drpd perang & jenayah perang. Kritikan terhadap PBB 1. Salahguna kuasa veto  Lima anggota tetap UNSC memiliki kuasa veto.  Kuasa veto disalahguna utk melindungi kepentingan negara sekutu drpd tindakan kolektif masy. antarabangsa.  Resolusi yg diluluskan UNSC diveto.

Resolusi terbatal. Negara mangsa terus teraniaya. 2. Kegagalan UNSC  Puak Serb Bosnia dgn bantuan Serbia melancarkan perang genosid menangani  Membersihkan etnik Islam Bosnia bg mewujudkan negara Serbia krisis & perang Raya  Kesannya, Perang Bosnia 1992-1995 tercetus.

UNSC gagal bertindak. Perang ditamatkan menerusi campur tangan NATO 3. Kegagalan mewujudkan  Sistem perdagangan dunia tdk bersifat bebas, adil & Terbuka (BAT).

sistem perdagangan Berat sebelah & bersifat menindas ND3 dunia yg Bebas, Adil dan  UNCTAD gagal menyempurnakan perjanjian GATT bg mewujudkan Terbuka. sistem perdagangan dunia yang BAT  Misi ini terpaksa diamanahkan kpd Pertubuhan Perdagangan Sedunia (WTO) 66 MODUL ESEI FOKUS SEMESTER 3, 2019 SALMIAH RAMLI (rasahati) 4.

Dominasi kuasa-kuasa  Agensi2 PBB tlh didominasikan oleh kuasa besar Barat besar dlm PBB  Cth ialah Bank Dunia & IMF. Tiada perwakilan Negara Dunia ke3  Dasar perbankan & kewangan dunia yg dihasilkan mendatangkan impak negatif terhdp pembangunan ND3 5. Kepincangan sistem  Mahkamah ICJ & ICC di The Hague, belanda merupakan dua badan kehakiman PBB kehakiman utama PBB  ICJ & ICC masing2 diamanahkan utk menyelesaikan kes2 tuntutan bertindih wilayah & jenayah perang  Namun ICJ & ICC gagal bertindak.

Krisis tuntutan bertindih wilayah bakal mencetuskan perang. Perang genosid berlaku & penjenayah perang terlepas drpd tindakan perundangan. 6. Kegagalan  Krisis kemanusiaan spt kemarau & kebuluran; isu pelarian; menyelesaikan krisis jenayah; penyalahgunaan dadah; AIDS, isu pengekspoitasian kanak; kemanusiaan kemiskinan global; buta huruf dsb terus berlaku tanpa penyelesaian konkrit  Angka kematian akibat krisis2 kemanusiaan di atas terus melonjak naik  Kegagalan PBB menangani krisis mengundang suara tdk puas hati masy.

antarabangsa 7. Kegagalan menangani isu  Dunia menghadapi pel. isu ekologi dunia spt fenomena penipisan ekologi dunia ozon; fenomena PG/KRH; pencemaran & kerosakan alam; kepupusan F2 dsb  Kesannya, malapetaka alam spt rebut taufan & banjir terus berlaku. Alam & manusia terjejas  Kyoto Protocol 1997, Copenhagen Accord 2009 & Paris Agreement 2015 bg menangani fenomena PG/KRH & perubahan iklim menemui kegagalan.

8. Skandal kewangan  PBB menghadapi skandal kewangan yg serius sehingga dalaman PBB menjejaskan reputasi badan dunia tersebut  Skandal disebabkan kelemahan tadbir urus & amalan rasuah  Dana bantuan kemanusiaan dilesapkan. Skandal menjejaskan keupayaan kewangan PBB utk melaksanakan pel. misi pengaman & kemanusiaan Skema: 2+3 / 3+2 67 MODUL ESEI FOKUS SEMESTER 3, 2019 SALMIAH RAMLI (rasahati) WARISAN BUDAYA Pengiktirafan Pertubuhan Pelajaran, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNESCO) terhadap tempat–tempat tertentu di Malaysia sebagai Tapak Warisan Bersejarah Dunia mempunyai banyak kepentingan.

Pelbagai usaha perlu dilakukan untuk menjadikan Tapak Warisan Bersejarah Dunia menjadi lebih terkenal. Bincangkan. Pendahuluan:  Pada tahun 2008, tapak Warisan Semula Jadi, iaitu Melaka dan Georgetown telah diiktiraf dan disenaraikan sebagai Warisan Dunia oleh Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Bangsa-bangsa Bersatu (United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO).

 Sebelum itu, pada tahun 2002 UNESCO mengiktiraf Taman Negara Kinabalu di Sabah dan Taman Negara Mulu di Sarawak sebagai Warisan Semula Jadi Dunia. Pengiktirafan ini tentu sahaja membanggakan kita sebagai rakyat Malaysia.

 Empat warisan yang disenaraikan oleh UNESCO ini termasuk dalam jumlah 878 senarai Warisan Dunia yang merangkumi kebudayaan, alam semula jadi dan ciri bercampur di 145 buah Negara.  Warisan Dunia diiktiraf oleh UNESCO kerana warisan kebudayaan dan warisan semula jadi memberikan faedah yang tidak terhingga kepada manusia dan patut dilindungi serta dikekalkan denga apa-apa cara sekalipun.

Bil. Isi-isi Khasiat madu tongkat ali / Idea Huraian A. Kepentingan Tapak Warisan Bersejarah Dunia (UNESCO) 1. Mengekal dan menaik  Memulihara dan mengekalkan bangunan bersejarah. taraf tapak warisan  Menjalankan kerja-kerja pengkalan dan pengurusan bersejarah  Memastikan usaha dilakukan untuk bangunan antik agar tidak mudah rosak  Contohnya A Farmosa di Melaka, The Stadthuys di Melaka, Georgetown 2.

Melambangkan imej  Malaysia semakin dikenali di peringkat antarabangsa. negara.  Menarik minat pelancong untuk melawat Malaysia.  Mendapat pengetahuan tentang sejarah negara kita. 3. Sumber pendapatan  Tapak Warisan Bersejarah Dunia merupakan pengiktirafan berharga negara.

terhadap negara kita.  Kemasukan para pelancong asing ke Malaysia sebagai salah satu sumber pendapatan negara.  Memajukan ekonomi negara. 4. Sumber rujukan dan  Bandaraya ini merupakan khasiat madu tongkat ali ke-8 diwujudkan di Malaysia.

penyelidikan Bandaraya ini diisytiharkan sebagai UNESCO Tapak Warisan Dunia selain daripada Georgetown, Pulau Pinang pada 7 Julai 2008.  Dijadiakn sumber rujukan dan penyelidikan para sejarahawan B. Usaha Menjadikan tapak warisan lebih terkenal 5.

Mengadakan promosi  Menguar-uarkan kepada dunia tentang keunikan dan keistimewaan tapak warisan seni.  Menggunakan pengiktirafan berharga ini sebagai modal sokongan.  Malaysia merupakan tapak warisan bersejarah dunia yang istimewa. 6. Peranan kerajaan  Mengenal pasti tapak warisan yang terdapat di setiap negeri di Malaysia.  Mewartakan mana-mana tapak warisan yang berpotensi.

 Memperuntukkan bajet yang mencukupi untuk memulihara dan memelihara tapak warisan. 7. Kesedaran masyarakat.  Meningkatlkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan tapak warisan.

 Menghargai tapak warisan kerana ia mempunyai nilai sejarah yang tidak ternilai.  Mengekalkan tapak warisan sebagai asset yang tidak lapuk dan sentiasa diingati.

8. Menggalakkan  Penyelidikan melibatkan IPT dalam dan luar negara penyelidikan ilmiah 68 MODUL ESEI FOKUS SEMESTER 3, 2019 SALMIAH RAMLI (rasahati) Soalan: Walaupun negara Malaysia berpotensi menjadi hub pendidikan global, namun kemasukan pelajar asing secara tidak terkawal mempunyai risiko terhadap pembangunan negara.

Bincangkan. Pengenalan Walaupun negara berpotensi menjadi hub pendidikan global, namun kemasukan pelajar asing secara tidak terkawal mempunyai risiko terhadap pembangunan negara. Bil Idea Huraian A. Khasiat madu tongkat ali Malaysia sebagai Hub pendidikan antarabangsa: 1 Kos belajar yang  Yuran yang mampu bayar terutama pelajar luar negara kompetetif/berdaya saing  Kos pengangkutan yang murah  Kos penginapan, makanan dan lain-lain mampu bayar  Kedudukan mata wang yang lebih rendah berbanding beberapa mata wang utama dunia 2 Keamanan dan kestabilan  Malaysia sebuah negara aman dan damai politik  tiada perubahan kerajaan/politik yang ketara  dasar pengambilan pelajar luar negara tiada perubahan drastik  pelajar asing berasa selamat belajar di negara ini berbanding beberapa negara luar  pengajian tidak mengalami gangguan 3 Penawaran pelbagai kursus  Penawaran kursus dalam pelbagai bidang pengajian bertaraf antarabangsa dan  Memberi peluang memilih kursus berdasarkan minat dan diiktiraf kemampuan  Diiktiraf dalam negara dan peringkat antarabangsa tiada atau kurang risiko untuk tidak diiktiraf setelah tamat pengajian 4 Tenaga pengajar yang  Mempunyai tenaga pengajar yang ramai dengan berkelulusan mencukupi dan berkualiti tinggi  Terdiri daripada tenaga pengajar tempatan dan luar negara  Mempunyai pengalaman yang luas dan berpengetahuan serta berkemahiran tinggi dalam bidang pengajiannya  Memiliki kemahiran berkomunikasi yang baik dengan penggunaan bahasa Inggeris 5 Persamaan budaya dan cara  Umum diketahui Malaysia khasiat madu tongkat ali negara majmuk dengan pelbagai hidup bangsa dan agama  Pelajar luar negara tiada menghadapi kesukaran mengikuti dan mengamalkan agama dan cara  Hidup masing-masing  Sebagai sebuah negara Islam, membolehkan pelajar dari Timur Tengah mengamalkan amalan  Agama tanpa gangguan kerana di Malaysia ada kemudahan yang mencukupi  Begitu juga pelajar beragama Kristian, Budha, Hindhu  Pelbagai perayaan juga memunyai persamaan seperti Hari Raya Puasa, Tahun Baru Cina dll Risiko Kemasukan Pelajar Asing Yang Tidak Terkawal 6 Menjejaskan peluang pelajar  Kebanyakan IPTS lebih berminat mengambil pelajar luar Negara tempatan  Pelbagai kursus profesional dimonopoli oleh pelajar asing  Malah terdapat juga IPTA yang mula menawarkan tempat untuk pelajar asing  Dalam jangka masa panjang pelajar tempatan akan menghadapi persaingan mendapat peluang  Belajar dalam Negara 69 MODUL ESEI FOKUS SEMESTER 3, 2019 SALMIAH RAMLI (rasahati) 7 Meningkatkan kos belajar bagi  IPT berkemungkinan akan menaikan yuran pengajian dengan pelajar tempatan pelbagai alasan  Bagi pelajar asing tiada masalah besar untuk membayar  Namun pelajar tempatan akan menghadapi masalah untk menjelaskan yuran pengajian  IPTS bermotifkan keuntungan 8 Meningkatkan masalah  Penglibatan pelajar asing dalam pelbagai jenayah mula berlaku sosial/gejala  Kemasukan gaya hidup bebas yang bertentangan cara hidup sosial/kemasukan budaya luar malaysia  Boleh menular dalam kalangan pelajar tempatan seperti pergaulan bebas, seks bebas 9 Mengancam keselamatan dan  Kemungkinan pelajar asing terlibat dalam kumpulan pengganas kedaulatan negara  Menjadi agen kumpulan pengganas untuk merekrut pelajar tempatan  Pengintipan terhadap rahsia negara boleh berlaku  Dalam jangka panjang boleh mengancam kedaulatan negara Skema : 2 + 3 / 3 + 2 Soalan: Selain telah berjaya mewujudkan lebih banyak Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) bertaraf antarabangsa, Malaysia juga menunjukkan keupayaan untuk muncul sebagai hab pendidikan dunia.

Bincangkan. RANGKA JAWAPAN Pengenalan Sektor pendidikan tinggi negara telah berkembang pesat sejak dekad ini dan juga sedang bergerak pantas untuk menjadi hab pendidikan kerana kecemerlangannya khasiat madu tongkat ali rantau Asia. Banyak aspek dapat dibuktikan tentang keupayaan negara untuk muncul sebagai hab pendidikan dunia.

Keupayaan Malaysia menjadi Hab Pendidikan Dunia Idea 1 Kewujudan Lebih Banyak Institusi Pendidikan Tinggi Swasta  Penubuhan lebih banyak institusi pendidikan tinggi swasta (IPTS) bertaraf antarabangsa membuktikan keupayaan Malaysia. Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) tidak mampu menampung kehadiran dan kemasukan pelajar khususnya melibatkan pelajar asing  Dengan keupayaan menubuhkan IPTS seperti Universiti Lim Kok Wing bukan sahaja dapat menarik pelajar asing tetapi dapat menampung kehadiran mereka  Situasi ini menjadi penggerak kepada pencapaian sebagai hab pendidikan dunia Idea 2 Kehadiran pelajar asing yang ramai  Kehadiran 93 000 orang pelajar asing daripada 100 buah negara pada tahun 2012 membuktikan keupayaan Malaysia dalam menarik kemasukan pelajar asing ke negara ini  Malaysia kini adalah negara pengeksport perkhidmatan pendidikan ke-11 terbesar di dunia.

Kejayaan ini selaras dengan usaha kerajaan memperkukuhkan daya saing dan khasiat madu tongkat ali jenama pendidikan antarabangsa Malaysia  Perkembangan ini membuktikan keupayaan Malaysia mencapai hasrat sebagai hab pendidikan dunia 70 MODUL ESEI FOKUS SEMESTER 3, 2019 SALMIAH RAMLI (rasahati) Idea 3 Mengemas kini permohonan dan pemprosesan kemasukan  Keupayaan menubuhkan Perkhidmatan Pendidikan Malaysia Global telah berjaya mengurus dan memudahkan khidmat proses visa pelajar luar  Kewujudan portal permohonan dan pendaftaran secara talian melalui Malaysia Education Online (Mcdo) juga telah berjaya mendaftar 7000 orang pelajar pada tahun 2010  Malaysia bersedia menerima kehadiran pelajar asing secara talian sehingga 130,000 pada tahun Malaysia mencapai status negara maju menjelang tahun 2020 Idea 4 Keupayaan menempatkan Asia e-Universiti  Asia e-Universiti yang ditubuhkan oleh 31 buah negara Asia ditempatkan di Kuala Lumpur.

Penubuhan ini hasil daripada Dialog Kerjasama Asia (ACD). Malaysia diamanahkan oleh ACD untuk menjadi penggerak utama dalam e-pendidikan  Penubuhan ini sebagai satu langkah ke hadapan untuk Malaysia mencapai sasaran  Penempatan e-pendidikan ini memberi kelebihan kepada Malaysia menjelang pengisytiharan Komuniti Ekonomi ASEAN (AEC) menjelang tahun 2015 melalui komuniti sosiobudaya Idea 5 Kemasukan Universiti Bertaraf Antarabangsa  Pada tahun 2011 sebanyak lapan universiti antarabangsa membina kampus di negara ini.

Universiti berkenaan termasuklah Universiti Curtin, Universiti Monash, Universiti Nottingham dan Universiti Swinburne. (Universiti lain termasuk Universiti Perubatan Newcastle, Universiti Southampton, Universiti Raffles, dan Institut Teknologi Mantim Netherlands).  Universiti mi akan membuka peluang ke arah program pendidikan kompetitif sama ada kepada pelajar tempatan mahupun pelajar antarabangsa  Institusi pendidikan tinggi (IPT) negara akan turut dihmpahi dengan kemasukan pakar, penyelidik, dapatan dan penemuan baru Idea 6 Peningkatan tenaga pakar dan maklumat  Matlamat menyedia lebih 70% tenaga pakar di universiti penyelidikan melebih sasaran, iaitu kira- kira 73% pensyarah di universiti penyelidikan benjazah sekurang-kurangnya sarjana  Kejayaan bilangan melebih sasaran ini membantu negara mencapai sasaran sebagai hab pendidikan duma  Persekitaran pendidikan tinggi juga disokong dengan kewuiudan pangkalan data yang autontatif dan sumber maklumat berkuahti tinggi.

Peningkatan jumlah artikel dalam jurnal indeks telah ditingkatkan kepada 15 000 Kesimpulan Pengiktirafan keupayaan Malaysia dalam memenuhi standard penyediaan peluang pendidikan dan meningkatkan keupayaan rakyat mengakses peluang pendidikan yang disediakan meningkatkan imej negara. Malaysia bergerak selangkah lagi mencipta keupayaan menjadi hab pendidikan dunia. Format jawapan: Mana-mana lima idea 71 MODUL ESEI FOKUS SEMESTER 3, 2019 SALMIAH RAMLI (rasahati) Soalan: Peningkatan permintaan terhadap sumber makanan luar semakin meningkat saban tahun.

Oleh itu usaha drastik perlu dilakukan untuk mengawal keadaan ini. Bincangkan Pengenalan Malaysia memperoleh sayur-sayuran, buah-buahan dan daging sekurang-kurangnya daripada 120 negara, mengimport lebih daripada 50 jenis bahan segar dan beku bagi memenuhi selera rakyat terutamanya penggemar makanan. BIL ISI HURAIAN Khasiat madu tongkat ali Peningkatan permintaan terhadap sumber makanan luar 1 Pengeluaran Makanan  Peningkatan permintaan terhadap bekalan makanan negara tidak mencukupi  Peningkatan jumlah penduduk yang pesat  Perkembangan dalam sektor perkhidmatan seperti perhotelan dan restoran 2 Pendapatan negara  Hubungan secara relative antara import dan pendapatan  Semakin tinggi pendapatan negara semakin tinggi import 3 Cita rasa pengguna  Pengguna suka akan bahan keluaran asing 4 Iklim dan fizikal yang tidak  Terdapat tanaman yang tidak boleh ditanam di Malaysia dan perlu bersesuaian dibawa masuk dari luar 5 Makanan diimport lebih  Kebersihan lebih terjamin serta keaslian bahan yang digunakan berkualiti  Hasil tenusu – susu, butter dll Langkah Mengawal Permintaan Terhadap Sumber Makanan Luar 5 Dasar Perdagangan Negara  Import berkurang apabila negara memperketatkan Dasar sekatan dagangan seperti tariff dll 6 Menghasilkan pelbagai jenis  Contohnya beras, tomato, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

makanan  Kejayaan penyelidik Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) yang berjaya menghasilkan  varieti Cilibangi dan Tomato Ehsan kerana memberi makna yang besar terhadap pertanian tempatan 7 memajukan R&D  teknologi tinggi dapat digunakan dengan lebih luas dalam sektor pertanian pada masa depan.

 Seperti sokongan wang.menggalakkan lebih banyak syarikat swasta yang besar untuk menceburi sektor pengeluaran makanan. 8 Menyediakan insentif  syarikat-syarikat yang mengusaha atau melabur dalam projek istimewa bagi projek pengeluaran makanan layak mendapatkan insentif khas selain pengeluaran makanan daripada insentif-insentif lain seperti taraf khasiat madu tongkat ali, insentif untuk menggalakkan eksport dan sebagainya 9 Menggunakan teknik popular  penghasilan anak-anak pokok daripada induknya secara berganda kultur tisu yang membolehkan benih baru memiliki ciri-ciri fizikal yang sama.Pengeluaran tumbuhan melalui teknik kultur tisu dapat menghasilkan stok tanaman secara besar-besaran dalam jangka masa yang singkat.

10 Memberi pinjaman berkadar  Dengan modal yang mencukupi pekebun baru dapat membeli faedah rendah peralatan yang canggih, bahan racun serangga serta baja. 11 Mewujudkan sistem  Elak manipulasi orang tengah pengagihan yang lebih adil  Penubuhan koperasi 12 Menambah keluasan tanah  Tanah terbiar dibangunkan untuk aktiviti pertanian pertanian 72 MODUL ESEI FOKUS SEMESTER 3, 2019 SALMIAH RAMLI (rasahati) Soalan: Malaysia semakin yakin dalam mengorak langkah menjadi peneraju industri halal dunia dan seterusnya mencapai status hab halal khasiat madu tongkat ali menjelang 2020.

Namun begitu, pelbagai cabaran perlu diatasi bagi merealisasikannya. Pengenalan Malaysia mempunyai pelbagai potensi untuk menjadi Negara yang berkembang maju sebagai hab industri halal global Sebab Malaysia semakin yakin sebagai peneraju Industri Halal dunia 1.

Pasaran dan permintaan  Penduduk beragama islam Malaysia dianggarkan 15 juta orang dan negara Islam dianggarkan penduduk islam di seluruh dunia seramai khasiat madu tongkat ali bilion  Produk makanan halal Malaysia berkualti tinggi dan hargayang kompetitif- mendapat permintaan tinggi dari penduduk islam di China 2.

Kemudahan prasarana  Dilengkapi pelbagai infrastuktur yang canggih bagi memenuhi keperluan pasaran produk halal  Kemudahan jalan darat, laut,udara, system telekomunikasi yang maju memudahkan pelbagai produk halal keluar masuk Negara secara lebih kompetitif.

Cth, Tanjung langsat di Tanjumg Pelepas menyediakan kemudahan gudang yang lengkap dengan pelbagai peralatan moden serta canggih. 3. Khasiat madu tongkat ali dan sokongan  Penubuhan Perbadanan Pembangunan Industri Halal (HDC) dan kerajaan peranan jabatan kemajuan islam Malaysia (JAKIM) berperanan memantapkan pengeluaran sijil halal yang diiktiraf oleh Negara- negara islam  Kerajaan menganjurkan Pameran Halal Antarabangsa Malaysia (MIHAS), mengadakan pameran dan konvensyen ekonomi di luar Negara.

4. Bahan mentah untuk produk  Malaysia kaya dengan bahan mentah berasaskan sector makanan makanan halal dan asas tani  Mampu mengeluarkan produk makanan halal yang lebih kompetitif, berdaya saing dan berkualiti  Bekalan bahan mentah mudah diperoleh dan murah  Mengurangkan kos pengeluaran Cabaran dalam Industri Halal 5 Persaingan dengan  Brazil dan Australia disokong kuasa besar pengeluar produk halal bukan islam.

 Perkembangan Malaysia untuk meluaskan pasaran global akan diperlahankan oleh sebab persaingan dengan Negara besar  Mewujudkan masalah kepada penduduk 6 Kekurangan tenaga pakar  Kekurangan tenaga professional dalam aspek sains halal  Kepakaran dalan penyembelihan mengikut syariah, kepakaran dalam pembungkusan makanan halal utk mengekalkan ketahanan dan kualiti  Mengguna tenaga professional bukan islam 7 Penyalahgunaan logo halal  Penggunaan logo halal palsu menggugat keyakinan terhadap produk halal mengakibatkan kekeliruan dan keraguan tentang kesahihan sijil halal  Pengeluar produk mengambil jalan mudah iaitu mengaburi mata pengguna dengan mencipta logo halal mereka tersendiri.

khasiat madu tongkat ali

Cth produk bihun Cap Masjid keluaran sebuah kilang yang tidak mempunyai sijil halal yang sah menurut JAKIM dan turut melanggar Akta Perihal Dagangan 2011.  Terdapat juga pengeluar produk yang tidak memperbaharui sijil halal dan masih lagi mempamerkan sijil halal yang sudah tamat tempoh 73 MODUL ESEI FOKUS SEMESTER khasiat madu tongkat ali, 2019 SALMIAH RAMLI (rasahati) Soalan: Dunia kini telah mengalami pelbagai bencana alam yang telah menyebabkan pelbagai kemusnahan kepada manusia dan alam sekitar.

Bincangkan. Skema: 5 + 0 ( 2+3/ 3+2) Pengenalan Kemusnahan dunia akibat daripada bencana alam amat membimbangkan terutama kepada manusia dan alam sekitar. Bil. Idea Huraian Kesan Bencana Alam Terhadap Manusia 1. Penularan wabak penyakit  Selepas banjir, banyak sampah sarap yang terkumpul dan menakung air  Menjadi tempat pembiakan haiwan pembawa penyakit seperti nyamuk aedes, tikus  Penularan wabak penyakit demam denggi, penyakit kencing tikus atau leptospirosis, taun, demam malaria, penularan virus ZIKA dsb 2.

Kerosakan harta benda dan  Menyebabkan rumah, bangunan premis perniagaan musnah dan kehilangan nyawa boleh menyebabkan kehilangan nyawa  Taufan Haiyan yang melanda Filipina pada 2013 merupakan siklon tropika terkuat yang pernah direkodkan yang membawa angin ribut berkelajuaan 230 km/j.

 Menyebabkan kerosakan terutama di Pulau Samar dan Wilayah Leyte, Tacloban dan mengorbankan hampir 10 ribu orang, jambatan runtuh, bangunan ranap, kemusnahan teruk di Lapangan Terbang Tacloban. 3. Menjejaskan kesihatan  Penipisan lapisan ozon menyebabkan pemanasan global yang membawa kepada peningkatan suhu  Manusia berisiko menghadapi pelbagai jenis penyakit seperti kanser kulit, katarak mata, penyakit asma, batuk akibat kemarau berpanjangan 4.

Kekurangan sumber makanan  Pemanasan global menyebabkan tanaman tidak subur  Produktiviti pertanian menurun. Jika berlaku secara berterusan akan menyebabkan krisis bekalan makanan dan sumber air bersih dan memberi kesan terhadap kesihatan manusia Kesan Kepada Alam sekitar 5 Peningkatan aras laut  Proses pencairan ais akibat pemanasan global  Kenaikan suhu dunia telah menyebabkan kecairan bongkah ais di 6 Mengubah langskap pinggir pantai Greenland dan jika berlaku secara berterusan akan menenggelamkan banyak kawasan rendah di sekitar perairan 7 Pencemaran alam sekitar  Ombak besar yang diakibatkan oleh tsunami beruapaya 8 Kepupusan flora dan fauna mengubah landskap kawasan pinggir pantai  Kawasan pantai menjadi sempit akibat hakisan, kawasan pinggir pantai berteluk.

 Pembakaran terbuka dan letusan gunung menyebabkan alam sekitar berjerebu khasiat madu tongkat ali Pemanasan global yang mengakibatkan kemarau panjang menjadikan alam sekitar berdebu  Flora dan fauna memerlukan persekitaran yang bersih untuk membiak  Pemanasan global yang menyebabkan tumbuhan tidak subur, layu dan mati  Haiwan akuatik juga pupus akibat kesukaran mendapatkan bekalan makanan (plankton) kerana plankton tidak dapat membiak dalam keadaan suhu yang panas 74 MODUL ESEI FOKUS SEMESTER 3, 2019 SALMIAH RAMLI (rasahati) Soalan: Penularan wabak penyakit berjangkit akan menguji kesungguhan sesebuah negara untuk membuat persediaan pengawalan, namun kegagalannya akan mendatangkan kesan negatif kepada rakyat sesebuah negara.

Bincangkan. Skema : 2+3 / 3+2 Pendahuluan :  Penyakit berlaku akibat transmisi agen penyakit @ produk toksinnya.  Merebak melalui manusia, haiwan @ takungan yg bersifat infektif.  Wabak penyakit berjangkit perlu pengawalan di peringkat awal bagi mencegah wabak ini dari terus merebak.

Kegagalan pengawalan secara global akan menyebabkan wabak terus mengancam seluruh masyarakat dunia. Bil. Idea Huraian Persediaan Pengawalan Penularan Wabak Penyakit 1. Mengawal pintu masuk  Penggunaan alat pengimbas suhu badan perlu bagi sempadan negara pemeriksaan saringan kesihatan.

 Pihak kastam dan imigresen perlu mengawal kemasukan haiwan-haiwan import yang dikenalpasti punca wabak penyakit berjangkit.  Pusat-pusat kuarantin perlu kepada mereka yang ada tanda-tanda penyakit. 2. Mengadakan kerjasama  Kerjasama antara negara untuk menyelaras maklumat antarabangsa berkaitan penularan wabak penyakit berjangkit adalah penting.  Semua negara di peringkat antarabangsa perlu berusaha secara bersama menyediakan vaksin dan ubat pelali untuk pencegaran penularan wabak penyakit berjangkit.

 Negara yang kurang berpengetahuan harus mendapat bantuan pakar luar negara yang lebih maju bagi mengawal dan mengetahui punca wabak penyakit menular. 3. Meningkatkan kawalan pintu  Kerajaan boleh mencegah rakyat Malaysia untuk melawat keluar negara. negara-negara yang ada penularan wabak penyakit berjangkit seperti di negara Amerika Selatan.  Mengeluarkan amaran perjalanan kepada rakyat negara ini agar tidak melawat negara-negara yang mempunyai risiko penularan wabak penyakit berjangkit.

 Menggalakkan rakyat mendapat rawatan sebelum dan selepas pulang dari luar negara. 4. Program pencegahan dan  Tindakan kawalan ini untuk mengenalpasti, merawat dan pengawalan. menghalang proses penyakit dan rebakan.  Pemberian imunisasi kepada rakyat dapat menghindarkan mereka daripada mudah dijangkiti wabak penyakit berjangkit.  Contohnya, pemberian vaksin kepada bayi yang baru lahir dapat mengelakkan mereka mendapat serangan penyakit berjangkit sejak dari kecil lagi.

 Saringan penyakit melalui pemeriksaan berkala.  Menghapuskan punca/penyebab jangkitan melalui intervensi yang bersesuaian.  Memantau (monitor) penyakit melalui kaedah epidemiologi yang sistematik 75 MODUL ESEI FOKUS SEMESTER 3, 2019 SALMIAH RAMLI (rasahati) 5. Program Pendidikan kesihatan  Meningkatkan kesedaran melalui aktiviti promosi kesihatan.

 Contohnya, ramai ibu bapa tidak sedar tentang virus HFMD yang mudah merebak melalui sentuhan dan persekitaran yang tidak bersih boleh menyebabkan jangkitan berlaku.  Kempen/program mengenai kesedaran tentang punca, langkah mengawal dan kesan penyakit berjangkit perlu didedahkan agar dapat mengurangkan kes jangkitan daripada berlaku.  Kempen boleh diadakan di sesebuah kawasan penduduk atau melalui media khasiat madu tongkat ali.

Kesan Negatif Penularan Wabak Penyakit Kepada Rakyat Sesebuah Negara. 6. Menjejaskan kesihatan rakyat  Penularan wabak penyakit berjangkit juga boleh menyebabkan penderitaan kepada penduduk sesebuah negara dan menjejaskan kesihatan secara keseluruhan.  Misalnya, Virus Zika yang berlaku di Brazil telah menyebabkan ramai kaum ibu di Brazil yang melahirkan anak-anak yang cacat anggota badan kesan daripada virus Zika.

 Selain itu, wabak HFMD yang melibatkan lebih 1000 kanak-kanak di negara ini diserang penyakit tersebut. khasiat madu tongkat ali. Menyebabkan kematian  Virus yang merebak boleh menyebabkan kadar kematian meningkat seperti yang berlaku di Afrika Selatan dan negara sekitarnya.  Benua Afrika pernah menggemparkan dunia dengan penularan wabak penyakit berjangkit Ebola yang banyak meragut nyawa manusia yang tidak berdosa.

 Wabak penyakit berjangkit yang serius jika lambat dikesan boleh menyebabkan kematian.  Contohnya, penyakit kencing tikus yang menyebabkan pesakit tidak sedar bahawa mereka telah dijangkiti kerana menyangka hanya demam biasa sahaja.  Penyakit tersebut khasiat madu tongkat ali memerlukan masa kurang dua minggu untuk merebak ke otak justeru menyebabkan otak tidak dapat berfungsi dan menyebabkan kematian. 8. Menjejaskan produktiviti /  Penularan wabak penyakit berjangkit dapat menjejaskan kualiti hidup rakyat sektor ekonomi sesebuah negara yang bergantung kepada sektor perlancongan.

 Kemasukan pelancong asing akan berkurangan.  Pelancong akan membatalkan program bercuti daripada terlibat dalam aktiviti melancong kerana takut serangan virus.  Sumber pendapatan negara juga akan terjejas kerana sektor pelancongan terjejas. 9. Meningkatkan kos perubatan  Menyediakan vaksin yang banyak untuk mengawal penularan penyakit berjangkit boleh meningkatkan kos perubatan.

 Kerajaan terpaksa menanggung kos yang tinggi untuk menjamin kesihatan rakyat. 10. Menghadkan pergerakan  Disebabkan wabak penyakit berjangkit mudah menyerang seseorang melalui sentuhan dan persekitaran, rakyat terpaksa berhati-hati jika berlaku gejala tersebut.

76 MODUL ESEI FOKUS SEMESTER 3, 2019 SALMIAH RAMLI (rasahati)  Ibu bapa terpaksa berhenti seketika daripada menghantar anak ke taska atau pusat jagaan disebabkan virus penyakit berjangkit.  Hal ini secara tidak langsung menyukarkan ibu bapa untuk bekerja kerana terpaksa menjaga anak di rumah.

 Individu-individu yang mempunyai tugas rasmi di luar negara juga terhalang daripada berbuat demikian kerana risau dijangkiti penyakit berjangkit daripada negara yang ingin dituju. Kesimpulannya,kawalan serangan wabak penyakit berjangkit adalah tanggungjawab semua negara.Kerjasama yang erat antara negara akan dapat menjalin hubungan diplomatik yang sedia terjalin dan keselamatan rakyat juga lebih terjamin.

Kesan Penularan Penyakit Berjangkit Kepada Negara Bil Idea Huraian Kesan Penularan Penyakit Berjangkit Khasiat madu tongkat ali Negara 1 Menjejaskan ekonomi negara  Pendapatan daripada pelbagai sektor ekonomi seperti pelancongan, perdagangan dan ternakan akan terjejas  Hal ini berlaku kerana pelancong asing akan membatalkan lawatan ke negara ini kerana takut dijangkiti penyakit tersebut  Beratus-ratus haiwan ternakan seperti babi, ayam dan lembu terpaksa dilupuskan dan hal ini menyebabkan kerugian kepada penternak dan penjual haiwan ternakan  Kadar produktiviti negara menurun kerana bilangan tenaga kerja yang kurang atau sakit  Para pelabur menarik balik pelaburan dan pedagang membatalkan kontrak perniagaan 2 Meningkatkan kos  Kerajaan akan menanggung kos langsung dan tidak langsung pengurusan [email protected]  Kos langsung yang akan ditanggung oleh kerajaan ialah perbelanjaan kerajaan mengeluarkan peruntukan perbelanjaan untuk menyediakan segala infrastruktur dan infostruktur perubatan dan tenaga pakar  Manakala, kos tidak langsung yang ditanggung adalah penurunan produktiviti dan Keluaran Negara Kasar (KNK)  Sebagai contoh, sebanyak RM2.9 juta telah dibelanjakan oleh kerajaan Malaysia sepanjang tahun 1993 untuk mewujudkan program penyelidikan kesihatan bagi mencegah AIDS  Begitu juga, khasiat madu tongkat ali yang tinggi ditanggung untuk penyakit lain seperti malaria, demam Denggi, Kolera, JE, SARS dan coxsakie kerana telah mengorbankan banyak nyawa manusia dalam waktu yang singkat  Hal ini menjejaskan perancangan dan pembangunan negara 3 Memudaratkan kesihatan  Virus dan bakteria yang sentiasa mengalami proses mutasi dan berubah menjadi virus atau bakteria baru yang lebih berbahaya kepada manusia menjadikan antibodi atau sistem daya tahan diri semula jadi manusia semakin lemah untuk khasiat madu tongkat ali penyakit dalam jangka masa panjang  Tambahan itu, kajian menunjukkan bahawa penyakit berjangkit boleh menyebabkan penyakit kronik dalam kalangan mangsa  Sebagai contoh, ‘Human T-Cell’, ‘Lymphotropic virus’, ‘mycobacterium tuberculosis’, ‘West Nile virus’, dan ‘Treponema Palli’ dan ‘Syphilis’ boleh menyebabkan 77 MODUL ESEI FOKUS SEMESTER 3, 2019 SALMIAH RAMLI (rasahati) keletihan kronik, kebimbangan yang melampau dan masalah sistem saraf  Bagi mereka yang sememangnya sudah mempunyai sistem daya tahan diri yang lemah akibat penyakit jantung, kanser, strok dan masalah pernafasan yang kronik, risiko kematian adalah tinggi  Semasa berlakunya pandemik, influenza H1N1, pesakit asma, diabetes dan mereka yang obes didapati mengalami kesakitan yang serius ataupun kematian 4 Menjejaskan industri  Dengan adanya alat telekomunikasi yang moden, berita pelancongan negara tentang kejadian epidemik akan tersebar dengan cepatnya dalam kalangan penduduk dunia  Pelancong yang berniat untuk mengunjungi negara akan menganggapnya sebagai suatu ancaman dan berasa bimbang akan keselamatan dirinya  Seminar dan konvensyen yang dirancang terpaksa dibatalkan atas sebab kesihatan awam  Pelawat atau pelancong akan membatalkan lawatan atau meninggalkan negara terbabit dengan serta merta  Hal ini menjejaskan aliran masuk tukaran wang asing seterusnya menjejaskan industri pelancongan negara 5 Menjejaskan imej negara  Buat secara berkumpulan A.

Langkah mengatasi/ membendung penularan penyakit berjangkit 6 Mengadakan kerjasama  Persidangan diadakan di peringkat serantau khasiat madu tongkat ali antarabangsa antarabangsa seperti Mesyuarat Kumpulan Pakar ASEAN bagi Penyakit Berjangkit (AEGCD) dan ‘Internasional Conference on Emerging Infections Disease’  Membolehkan pertukaran dan perkongsian maklumat dilakukan antara kumpulan pakar perubatan dari negara serantau mengenai kajian dan penemuan, penyelidikan dan pembangunan dalam penyakit baru dan berbahaya, pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit  Mengadakan kolaborasi penyelidikan tentang penyakit berjangkit baru seperti ‘ Asia Partnership on Emerging Infection Diseases Research’ yang membabitkan kumpulan penyelidik, doktor dan pegawai-pegawai kerajaan  Dijadikan platform untuk membincangkan dan berkongsi maklumat bagi mengurangkan ancaman penyakit berjangkit baru dan implikasinya kepada ekonomi negara  Mendapatkan bantuan pakar luar negara terutama dari negara maju yang mempunyai teknologi perubatan yang canggih dan mempunyai pengalaman untuk membantu mengekang dan menghalang penyakit tersebut 7 Penyelidikan dan  Membangunkan ubat-ubatan serta vaksin bagi menentang pembangunan @ membuat penyakit-penyakit baru penyelidikan yang mendalam  Mencipta atau menambahbaik kaedah mendiagnos bagi mengenai penyakit baru penyakit berjangkit baru, penyakit menular semula dan patogen kebal antibiotik  Mewujudkan strategi baru bagi mengurangkan populasi vektor pembawa penyakit  Hal ini membolehkan tindakbalas yang pantas diambil dan menggalakkan penyakit daripada bertukar menjadi wabak yang merugikan negara 8.

Mengadakan pemantauan  Pemantauan dilakukan oleh Jabatan Kesihatan, Jabatan dan pemeriksaan secara Imigresen dan pihak keselamatan di semua pintu masuk berterusan negara – lapangan terbang, pelabuhan dan sempadan darat negara  Mesin pengimbas suhu ditempatkan di semua pintu masuk 78 MODUL ESEI FOKUS SEMESTER 3, 2019 SALMIAH RAMLI (rasahati) 9 Meningkatkan kesedaran  Saringan kesihatan dilakukan ke atas warga tempatan yang anggota masyarakat melalui baru pulang dari luar negara, pelarian, dan pelawat asing dari pendidikan dan kempen negara yang dilanda penyakit berjangkit 10 Kuarantin dan isolasi  Pemeriksaan juga diadakan ke atas butiran jalanan pelawat yang datang dari negara terbabit 11 Memusnahkan punca penyakit  Pelawat kemudian akan ditahan untuk pemeriksaan di pusat kuarantin kesihatan 12 Penjagaan kesihatan yang teratur dalam kalangan  Pemeriksaan turut dijalankan ke atas haiwan dan tumbuh- anggota masyarakat tumbuhan yang dibawa masuk  Pengesahan awal jangkitan penyakit ini adalah penting bagi mengadakan pelaksanaan sistem kawalan yang lebih efektif serta menggalakkan daripada kematian dan masalah kesihatan akibat penyakit berjangkit baru  Program pendidikan dilaksanakan bagi mempertingkatkan tahap kesedaran dan pemahaman tentang penyakit berjangkit baru  Sebaran maklumat boleh dilakukan oleh Kementerian Kesihatan melalui kempen, tayangan iklan di media massa, penyebaran risalah, ceramah, pameran dan seminar  Untuk menyampaikan maklumat tentang simptom-simptom serta langkah-langkah awal untuk mengesan dan mengelakkan diri daripada jangkitan  Pesakit yang disyaki mengidap penyakit baru akan dimasukkan ke wad isolasi untuk tujuan siasatan dan pemerhatian  Sekiranya pesakit disahkan mengidap penyakit tersebut, pesakit akan melalui satu regim perubatan di bawah pengawasan ketat pegawai kesihatan  Hal ini dapat mengelakkan penyakit daripada terus merebak kepada ahli keluarga dan orang lain  Melupuskan haiwan atau vektor pembawa penyakit yang telah dijangkiti penyakit berjangkit baru dengan kadar yang segera dan betul agar pembiakannya direncatkan  Tindakan tegas ini mesti dilaksanaan tanpa mengira bantahan dan kritikan masyarakat  Misalnya dalam kes penularan penyakit selsema burung, setiap ungas sama ada yang dipelihara atau yang hidup bebas perlu dilupuskan  Penjagaan kesihatan merupakan satu amalan yang dilakukan secara berterusan  Sebagai contoh, setiap anggota masyarakat haruslah menjaga kebersihan diri dan persekitaran sepanjang masa  Kebersihan diri ialah asas yang akan mengelakkan tubuh badan daripada dijangkiti penyakit  Penjagaan kesihatan juga melibatkan aktiviti senaman dan riadah yang sistematik untuk meningkatkan sistem daya tahan badan seseorang 79 MODUL ESEI FOKUS SEMESTER 3, 2019 SALMIAH RAMLI (rasahati) BURUH ASING/ PEKERJA ASING Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kedatangan buruh asing ke Malaysia, iaitu faktor tolakan dan faktor tarikan.

Antara faktor tolakan yang mempengaruhi kedatangan buruh asing ke Malaysia ialah masalah ekonomi di negara asal. Perkembangan ekonomi yang kurang pesat di negara asal menyebabkan buruh asing ini kurang peluang pekerjaan. Hal ini menyebabkan kadar penganguguran dan kemiskinan yang semakin tinggi. Peluang pekerjaan yang terhad ini juga memberikan kadar upah yang rendah dan hal ini memaksa mereka ke negara kita, Malaysia.

Selain itu, faktor tolakan berikutnya ialah bencana alam. Bencana alam yang kerap berlaku di negara Indonesia, Thailand, dan Bangladesh seperti banjir, kemarau, dan ribut taufan. Kejadian kemarau yang melanda menyebabkan krisis bekalan makanan berlaku sehingga terjadinya masalah kebuluran. Kejadian banjir juga menyebabkan penularan penyakit berjangkit seperti penyakit taun, tibi, dan sebagainya. Hal ini akan menyebabkan mereka memasuki negara kita.

Antara faktor tarikan yang mempengaruhi kedatangan buruh asing ke negara Malaysia ialah kemakmuran ekonomi Malaysia. Keadaan politik yang stabil di negara ini mendorong kadar pertumbuhan ekonomi positif. Kestabilan politik ini menarik minat pelabur asing untuk melabur di negara ini khususnya dalam bidang perindustrian yang menggalakkan khasiat madu tongkat ali kilang-kilang baharu.

Pembukaan kilang ini memerlukan tenaga kerja yang ramai dan membuka peluang kepada buruh asing untuk mengisi peluang pekerjaan tersebut dengan kadar upah yang tinggi berbanding negara asal. Faktor tarikan yang seterusnya ialah persamaan budaya, agama dan bahasa. Budaya masyarakat di Malaysia mempunyai persamaan budaya masyarakat di negara jiran seperti Indonesia, Thailand dan sebagainya.

Antara agama yang dianuti oleh buruh asing ini juga sebahagian besarnya adalah Islam yang selaras dengan agama rasmi di negara ini. Penggunaan khasiat madu tongkat ali Melayu juga oleh buruh asing dari Indonesia memudahkan mereka berkomunikasi dengan masyarakat tempatan. Kesimpulannya, kemasukan buruh asing ke negara ini perlulah dibendung agar tiada berlaku persaingan peluang pekerjaan dengan masyarakat tempatan. Usaha untuk membendung kemasukan buruh asing ini perlulah mendapat kerjasama dari semua pihak khususnya pihak kerajaan.

Soalan: Antara usaha kerajaan bagi menangani masalah pendatang tanpa izin ialah mengaplikasikan sistem biometrik. Namun kejayaan usaha ini turut dipengaruhi oleh faktor di luar negara. Huraikan pernyataan ini. (1 + 4) Rangka jawapan Kelebihan sistem biometrik telah membawa kepada cetusan penggunaannya dalam meningkatkan keupayaan negara dalam menangani kehadiran warga asing tanpa izin (PATI). Namun faktor di luar negara turut mempengaruhi kejayaan menangani kemasukan PATI ini.

Kejayaan Menangani Kemasukan PATI: 1.Kelebihan sistem biometrik (wajib)  Sistem mykad menggunakan sistem ini. Diaplikasikan kepada pengenalan warga asing yang memasuki Malaysia  Merekodkan pengenalan warga asing melalui cap jari yang dapat membezakan antara seseorang itu dengan individu lain. Dengar mempunyai rekod cap jari, dapat dikenal pasti kemasukan warga asing ke negara ini sama ada melalui undang-undang yang sah atau sebaliknya  Operasi ke atas warga asing dapat disusuli dengan tindakan segera dan cepat 80 MODUL ESEI FOKUS SEMESTER 3, 2019 SALMIAH RAMLI (rasahati) Kejayaan Menangani Kemasukan PATI (faktor luar negara): 2.

khasiat madu tongkat ali

Perkembangan ekonomi di negara jiran  Perkembangan ekonomi yang pesat akan mewujudkan peluang pekerjaan. Dengan peluang pekerjaan yang wujud, kemiskinan dapat dielakkan yang akhirnya menurunkan desakan untuk berhijrah ke negara lain bagi membaiki taraf hidup  Perkembangan ekonomi negara luar juga akan mewujudkan ruang mendapat pendidikan dengan lebih terbuka.

Akses kepada tahap pendidikan yang lebih tinggi mewujudkan mobiliti sosial kepada rakyat sesebuah negara. Dengan ini berkurangnya rakyat merantau ke luar negara. 3. Keupayaan mewujudkan kesepakatan antara negara  Aktiviti pemerdagangan orang terus mencabar keupayaan mengawal sempadan negara. Keupayaan mengubah taktik oleh sindiket pemerdagangan orang ini menjadikan sempadan negara terus tercabar  Kerjasama risikan dan pertukaran maklumat antara dua buah negara khususnya melibatkan sindiket pemerdagangan orang akan meningkatkan keupayaan negara mengawal pencerobohan PATI  Kerjasama antara negara akan dapat melemahkan keupayaan sindiket ini memerangkap dan mempengaruhi individu untuk dipindah ke sesebuah negara bagi tujuan mengaut keuntungan melalui aktiviti pemerdagangan orang 4.

Kestabilan politik negara jiran  Kejayaan merundingkan Perjanjian Selatan Filipina telah berjayj mengurangi kemasukan rakyat Selatan Filipina ke Sabah  Kedamaian di Acheh juga telah menurunkan kadar rentas sempadai secara haram ke Malaysia  Kurangnya konflik di Selatan Thailand juga telah menguranj kemasukan khasiat madu tongkat ali Thailand ke negara ini kerana lari dari konflil di negara mereka 6.

Kerjasama agensi pencari kerja  Tidak mengaut keuntungan berlebihan sehingga gagal dibayai oleh pencari kerja. Situasi ini menyebabkan sebahagian daripads pencari kerja ini lebih cenderung mengambil jalan pintas memasuk Malaysia secara haram  Sebahagian agensi pencari kerja di negara jiran juga turui menyeleweng dengan membantu pencari kerja yang tidak mampt membolos diri tanpa melalui undang-undang yang sah 7.

Kawalan sempadan negara jiran  Undang-undang kawalan sempadan negara jiran juga mempengaruhi kejayaan negara mengawal kemasukan PATI  Ketegasan negara jiran dalam mengawal pergerakan keluar masuk sempadan negara turut mempengaruhi kejayaan negara  Kecekapan sistem kawal masuk sempadan antara dua buah negara meningkatkan keupayaan negara dalam mengawal pergerakan PATI Kesimpulan Banyak faktor yang mempengaruhi kejayaan negara dalam mengawal kemasukan PATI sama ada faktor dalam negara mahupun faktor di luar negara.

Kerjasama antara negara amat penting dalam menangani konflik merentas sempadan ini. 81 MODUL ESEI FOKUS SEMESTER 3, 2019 SALMIAH RAMLI (rasahati) PEMERDAGANGAN MANUSIA Aktiviti pemerdangan manusia adalah segala bentuk pengeksplotasian ke atas manusia.

Terdapat pelbagai kesan negatif kepada negara disebabkan aktiviti ini dan beberapa usaha boleh dilakukan untuk mengekang masalah ini daripada terus berlaku.

Antara kesan negatif aktiviti pemerdangan manusia ialah mencemarkan imej negara. Aktiviti pemerdangan manusia yang berlaku secara giat di negara ini akan meninggalkan tanggapan negatif dari negara lain. Hal ini akan membantutkan pertumbuhan ekonomi di negara kita kerana para pelabur tidak berminat untuk melabur di negara ni disebabkan masalah pemerdagangan manusia. Sektor pelancongan yang turut menyumbang kepada pendapatan negara juga akan terjejas kerana pelancong asing berasa khuatir akan keselamatan mereka apabila berada di Malaysia.

Selain itu, berlaku peningkatan jenayah di negara ini. Aktiviti pemerdagangan manusia menyebabkan peratusan kadar jenayah di negara ini kian meningkat. Sebahagian besar manusia yang diperdagangkan ini terlibat dalam jenayah seperti pecah rumah, rompakan, sendiket dadah, dan sebagainya untuk mencari sumber kewangan. Terdapat juga sebahagian daripada mereka yang bekerja sebagai pelacur bagi mendapatkan duit untuk menampung keperluan hidup.

Seterusnya, aktiviti pemerdangan manusia juga menyebabkan berlaku penularan penyakit berjangkit. Sebahagian besar manusia yang diperdagangkan ini berasal dari negara yang mundur seperti Afrika Tengah, India, dan sebagainya. Golongan ini mempunyai taraf kesihatan yang rendah dan kebanyakkannya menghidap penyakit berjangkit seperti tibi, virus HIV, dan Khasiat madu tongkat ali.

Pergaulan mereka dengan masyarakat tempatan di negara ini di bimbangi akan merebakkan penyakit-penyakit berbahaya tersebut. Antara usaha yang boleh dilakukan untuk mengekang masalah ini daripada berterusan ialah dengan mengetatkan kawalan di sempadan. Pihak berkuasa perlulah lebih giat mengawal sempadan di negara ini daripada kemasukan golongan manusia yang di perdagangankan.

Rondaan yang kerap perlu dilakukan bagi mengenalpasti pintu masuk haram manusia yang di perdangangkan ini. Kemasukan warga asing ke negara ini perlulah melalui syarat-syarat yang ketat agar golongan pemerdagangan manusia ini dapat dikesan khasiat madu tongkat ali dibawa ke muka pengadilan. Pihak berkuasa terutamanya polis dan imigresan berusaha membanteras kegiatan pemerdagangan manusia dengan menguatkuasakan undang-undang Akta Pemerdagangan Orang (ATP).

Akta tersebut memberi kuasa kepada kerajaan untuk mendakwa dan mengenakan hukuman dengan peruntukan penjara sehingga 20 tahun dan denda sehingga RM500 000. Kerajaan juga menubuhkan Majlis Antipemerdagangan Orang (MAO) untuk menyelaras dasar dan melaksanakan Akta tersebut. Justeru, kegiatan ini akan dapat dikawal seterusnya dapat dibanteras sepenuhnya. Selain itu, kerjasama antarabangsa juga dijalankan bagi membanteras kegiatan ini.

Persidangan serantau tentang penyeludupan, pemerdagangan Manusia dan jenayah antarabangsa telah membuktikan komitmen bersepadu oleh negara-negara Asia Pasifik. Persidangan tersebut telah memberi kata sepakat bagi membentuk kerjasama dalam perkongsian maklumat, kepakaran dan undang-undang yang seragam. Perkara ini bagi memastikan kegiatan pemerdagangan manusia dapat dibanteras hingga ke akar umbi. Di samping itu, pelaksanaan Program pendidikan juga boleh dilakukan bagi membendung aktiviti tidak bermoral ini.

Program atau kempen yang diadakan bertujuan untuk memaparkan kepada umum tentang keburukan aktiviti pemerdangangan manusia, khasiat madu tongkat ali, dan hukuman yang boleh dikenakan kepada induvidu yang terlibat dalam aktiviti ini, dan usaha yang boleh dilakukan untuk membendung gejala ini. Melalui ini, orang awam akan lebih sedar akan tanggungjawab mereka dalam usaha membendung aktiviti pemerdangan manusia. Kempen ini boleh dilakukan menerusi media massa elektronik dan bercetak, seterusnya dipaparkan di sekolah, tempat awam seperti pasaraya, perhentian bas, dan sebagainya.

Kesimpulannya, aktiviti pemerdagangan manusia haruslah di banteras dengan segiat mungkin agar isu ini tidak meninggalkan kesan negatif kepada negara. Semua pihak perlu turun padang bagi membendung aktiviti pemerdangan manusia ini. 82 MODUL ESEI FOKUS SEMESTER 3, 2019 SALMIAH RAMLI (rasahati) Soalan: Perkembangan globalisasi ekonomi membantu memajukan Malaysia. Huraikan kepentingan ekonomi global kepada Malaysia. Pendahuluan Perkembangan ekonomi negara bergantung kepada kerjasama dengan negara lain.

Pelbagai mesyuarat dilakukan untuk mengembangkan ekonomi di rantau Asia dan negara Eropah. Justeru, ekonomi global amat penting kepada Malaysia untuk memajukan ekonomi negara. Bil Idea Huraian Kepentingan Ekonomi Global kepada Malaysia 1.

Mengembangkan modal  Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA), Malaysia dapat menggunakan modal dengan lebih baik untuk meningkatkan produktiviti.

 Modal yang digunakan secara efektif dapat membantu Malaysia menarik lebih banyak pelaburan kerajaan atau swasta melalui perkongsian bijak.  Menambahkan peluang pekerjaan kepada penduduk Malaysia. 2 Perkongsian sumber  Sumber semula jadi dan sumber tenaga yang terdapat di dalam alam negara dapat membantu perkembangan ekonomi ke peringkat antarabangsa.  Malaysia dapat menggunakan sumber tenaga dan sumber semula jadi seperti petroleum untuk meningkatkan produktiviti tanpa bergantung kepada negara luar.

 Ekonomi negara menjadi semakin kukuh walaupun berlaku kemelesetan ekonomi. 3. Memperkenalkan jenama  Ekonomi global memperkenalkan nama Malaysia dan produk Malaysia di peringkat Malaysia di peringkat antarabangsa. global  Perlaksanaa GATT dan CEPT membolehkan Malaysia meningkatkan produktiviti ke negara luar.

 Malaysia menjadi terkenal apabila banyak negara membeli barangan tempatan negara. 4. Perkongsian kepakaran  Ekonomi global membantu negara berkongsi kepakaran dan pemindahan teknologi dengan Negara Asia dan Eropah. teknologi  Kualiti barangan dapat diperbaiki melalui perkongsian teknologi canggih dari luar negara.  Dapat membangunkan kelompok industri yang berdaya saing menerusi integrasi industri utama, pembekal, industri sokongan, perkhidmatan sokongan perniagaan yang kritikal dalam pasaran.

khasiat madu tongkat ali Menguntungkan negara dalam jangka masa panjang. 5. Meluaskan pasaran  Keyakinan terhadap kualiti barangan Malaysia meningkatkan permintaan.

 Produk dapat dipasarkan dengan meluas.  Meningkatkan pendapatan dan mengekalkan imbangan pembayaran. 6. Meningkatkan  Aktiviti ekonomi global mampu meningkatkan pendapatan pendapatan negara negara melalui aktiviti perdagangan  Pelaburan asing juga dapat mengembangkan modal untuk mengeluarkan produk dalam skala besar bagi membolehkan peningkatan eksport negara  Peningkatan aliran wang masuk.

7. Meningkatkan pelaburan  Kemasukan pelaburan asing dapat mengembangkan pelbagai asing sektor ekonomi contohnya perindustrian.  Mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk.  Mengurangkan kadar pengangguran.  Meningkatkan taraf hidup penduduk. 83 MODUL ESEI FOKUS SEMESTER 3, 2019 SALMIAH RAMLI (rasahati) Soalan: Krisis ekonomi global yang berlaku pada hari ini berpunca daripada beberapa faktor.

Krisis ini turut menuntut Malaysia mengambil langkah-langkah untuk menanganinya. Ulaskan. Skema (3 + 2/2+3) Bil. Isi-isi Penting / Idea Huraian A. Faktor Krisis Ekonomi Global 1 Peningkatan harga bahan  Peningkatan bahan bakar utama dipengaruhi oleh spekulasi dan bakar/minyak keadaan politik yang tegang.  Krisis di Asia Barat menjejaskan pengeluaran minyak lalu menyebabkan kenaikan harga  Semua sektor yang bergantung pada minyak menanggung beban kenaikan harga tersebut 2.

Krisis kewangan dunia  Boleh terjadi akibat kenaikan atau penyusutan nilai mata wang utama  Apabila berlaku kenaikan nilai mata wang negara asing, permintaan terhadap barangan atau perkhidmatan dari negara tersebut akan terjejas  Kenaikan harga barang dari luar negara boleh menyebabkan masalah inflasi di Malaysia ditanggung oleh khasiat madu tongkat ali tempatan 3 Pertumbuhan ekonomi  Pertumbuhan ekonomi terjejas akibat tidak ada perkembangan dunia yang tidak stabil baharu dalam ekonomi negara  Ekonomi negara tidak dapat dikembangkan lagi kerana pembangunan sudah dilaksanakan  Amerika Syarikat pernah mengalami keadaan tersebut pada tahun 2011-2012  Menjejaskan perdagangan Amerika Syarikat dengan negara lain.

khasiat madu tongkat ali

 Persaingan kuasa besar seperti Amerika Syarikat & China 4 Pengurangan import.  Krisis ekonomi dunia menyebabkan pengurangan import barangan Malaysia  Firma di Malaysia menghadapi masalah akibat langkah penjimatan negara yang dilakukan oleh negara asing.  Malaysia berhadapan dengan pertambahan bilangan penggangur  komitmen pelaburan asing dalam negara juga berkembang B. Langkah Malaysia Menangani Krisis Ekonomi Global 5. Mengeluarkan barang dan  Tidak terlalu bergantung pada barangan dan perkhidmatan asing perkhidmatan sendiri  Tidak menjejaskan ekonomi negara jika terdapat masalah di luar negara  Contohnya, Malaysia mengeluarkan produk besi dan keluli, jentera dan peralatan  Kempen membeli barangan buatan Malaysia dipertingkatkan.

6. Menstabilkan nilai mata  Kestabilan nilai mata wang ngara boleh mempengaruhi keadaan wang tempatan ekonomi negara  Bergantung pada nilai simpanan mata wang  Kerajaan perlu memastikan kadar simpanan emas negara berkemampuan untuk stabil dengan meningkatkan kadar simpanan tuai di bank pusat  Kestabilan mata wang tempatan mampu menangani spekulasi pedagang mata wang 7.

Meningkatkan  Semua pihak berbelanja pada waktu kemelesetan ekonomi. perbelanjaan kerajaan  Membolehkan firma mengalami pertumbuhan semula  Dapat menghidupkan kembali peluang pekerjaan dan memulihkan ekonomi negara 8. Meningkatkan kerjasama  Malaysia telah mengadakan hubungan kerjasama ekonomi dengan ekonomi dengan kuasa negara China sebagai salah satu kuasa ekonomi dunia.

ekonomi dunia  Usaha ini akan dapat meningkatkan lagi perdagangan antara kedua- dua buah negara. 84 MODUL ESEI FOKUS SEMESTER 3, 2019 SALMIAH RAMLI (rasahati) Soalan: Bioteknologi dipercayai boleh membantu manusia menyelesaikan sebahagian masalah dunia.

Terangkan kaedah-kaedah yang digunakan dalam bioteknologi dan usaha kerajaan bagi memastikan bidang ini berkembang di negara ini. Bil Isi / Idea Huraian A.Kaedah Yang Digunakan Dalam Bioteknologi 1. Kejuruteraan genetik  Kejuruteraan genetik ialah teknologi pemindahan segmen- segmen DNA yang membawa maklumat genetik daripada suatu organisma kepada suatu organisma sasaran yang lain.

Secara ringkasnya, gen-gen bagi ciri-ciri yang dikehendaki dikeluarkan daripada khasiat madu tongkat ali spesies organisma hidup dan dimasukkan ke dalam orgasnisma yang lain.  Kebaikan kejuruteraan genetik untuk tumbuhan ialah tumbuhan yang lebih tahan dengan serangan penyakit dan haiwan perosak  Tumbuhan yang lebih kuat dan lasak dengan perubahan alam sekitar.

2. Teknologi kultur tisu  Teknologi kultur tisu tumbuhan terbahagi kepada dua iaitu: penyelenggaraan organisasi atau perkembangan jisim sel yang tidak tersusun (dikenali sebagai kalus yang dihidupkan dalam medium sintesis).  Kultur sel tumbuhan ialah kultur kalus yang terbit daripada pembahagian sel yang dikekalkan dalam medium agar atau dalam bentuk ampaian menggunakan medium cecair.

 Kalus yang muncul akan dijadikan asas untuk menghasilkan suatu tumbuhan anak yang mempunyai ciri tumbuhan induk yang asal  Kebaikan kultur tisu ialah dapat mengekalkan ciri tumbuhan induk yang baik dan dapat menggandakan anak benih tumbuhan dengan mudah dalam bidang pertanian 3.

Kaedah pengklonan  Kaedah ini melibatkan penggunaan keratan batang pada suatu tumbuhan dalam pembiakan aseks. Misalnya pokok bunga raya, tumbuhan baru atau klon yang seiras dengan tumbuhan induk dihasilkan melalui pembahagian sel secara mitosis.

 Contoh lain, Petani melakukan pengklonan dengan memotong batang rayap ubi keledek dan menanamkannya. Setelah batang rayap itu ditanam, ia akan tumbuh menjadi pokok-pokok ubi keledek yang baru. Pokok-pokok ubi keledek ini merupakan klon ubi keledek dan mempunyai kod genetik yang sama dengan pokok induknya.  Penanaman secara keratan, tut, bebawang dan belahan umbisi merupakan cara-cara pengklonan yang diamalkan oleh petani sejak zaman dahulu.  Kebaikan pengklonan ialah Ciri-ciri yang baik pada induk dapat dipilih dan diwariskan  bilangan klon yang banyak dapat dihasilkan dalam masa yang singkat  menyebabkan tumbuhan berbunga dan berbuah dengan lebih cepat 85 MODUL ESEI FOKUS SEMESTER 3, 2019 SALMIAH RAMLI (rasahati) B.Usaha-usaha Kerajaan Malaysia 4.

Penubuhan Dasar  Langkah Malaysia menjalin pelbagai usaha sama dengan Bioteknologi Nasional dan syarikat antarabangsa untuk membangunkan bidang itu akan Pusat penyelidikan memacukan industri ini sebagai penggerak utama ekonomi negara pada masa depan.  Dasar Bioteknologi Nasional yang diwujudkan April tahun 2006 menjadikan Malaysia sebuah negara dalam rangkaian nilai global sektor bioteknologi.

 Sebelum ini pun beberapa agensi penyelidikan seperti Institut Penyelidikan dan Pembangunan Pertanian Malaysia (MARDI), Institut Penyelidikan Minyak Sawit Malaysia (PORIM) dan Institut Penyelidikan Getah Malaysia (RRIM) sudah lama bergiat di dalam penyelidikan dan pembangunan menggunakan kaedah ini.

 Antara hasil penyelidikan itu ialah pengenalan baka padi yang boleh menambahkan hasil petani daripada sekali setahun kepada lima kali dalam tempoh dua tahun dan lebih tahan kepada cuaca dan penyakit.  Pusat Bioteknologi Felda pula menyediakan kemudahan makmal untuk menghasilkan anak benih tumbuh-tumbuhan menerusi kaedah kultur tisu terutama sawit, pisang dan tongkat ali yang terbesar di dunia.

Pusat yang dibina dengan perbelanjaan RM25 juta itu terletak di bandar Enstek, Nilai, Negeri Sembilan berupaya menghasilkan sehingga tiga juta anak benih sawit setahun menerusi kaedah pengklonan bagi keperluan ladang sawit dalam dan luar negara 5. Menyertai Konvensyen  Minat yang ditunjukkan peserta Konvensyen Bio Antarabangsa Bioteknologi Antarabangsa 2007 di Boston, Amerika Syarikat terhadap Malaysia adalah petanda baik betapa negara Malaysia yang kaya dengan sumber alam dilihat oleh khasiat madu tongkat ali luar sebagai berpotensi menjadi pusat bioteknologi dunia di rantau ini.

 Pembabitan Malaysia di khalayak pakar bioteknologi dunia itu dengan kehadiran 350 anggota delegasi diketuai Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak menunjukkan komitmen kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai hab bioteknologi  Penyertaan Malaysia dalam konvensyen itu selaras iltizam berterusan Perdana Menteri mengangkat industri bioteknologi negara dan memodenkan sektor pertanian tempatan. 6. Peruntukan dalam  Lagipun, penekanan yang diberikan kepada bidang ini Rancangan Malaysia mendorong kerajaan memperuntukkan sejumlah RM2.021 Kesembilan (RMK-9) bilion dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) bagi membangunkan industri bioteknologi.

 Diharapkan usaha itu diiringi dengan kelahiran lebih ramai khasiat madu tongkat ali tempatan berkaliber setaraf dengan saintis dunia pada dekad akan datang.  Dalam pada itu, kerjasama dan hubungan kukuh dengan komuniti bioteknologi antarabangsa cukup penting bagi membantu Malaysia merealisasikan cita-cita dan objektifnya 86 MODUL ESEI FOKUS SEMESTER 3, 2019 SALMIAH RAMLI (rasahati) Soalan: Negara yang maju dalam sektor pertanian, seperti Belanda, dan New Zealand, kajian bioteknologi telah berkembang pesat namun di negara ini bidang bioteknologi masih baharu dan memerlukan penekanan yang lebih.

Bincangkan sumbangan bioteknologi dalam bidang pertanian. Skema : ( 5 + 0 ) 1. Sumbangan biteknologi dalam bidang pertanian Pendahuluan: Walaupun di negara yang maju dalam sektor pertanian, seperti Belanda, dan New Zealand, kajian bioteknologi telah berkembang pesat tetapi di negara ini bidang bioteknologi masih baharu dan memerlukan penekanan yang lebih.

Bidang kajian ini ialah suatu bidang sains yang menggunakan bahan kajian bioteknologi untuk dimanfaatkan khasiat madu tongkat ali pengeluaran industri. Sebagai contoh, penghasilan ubat- ubatan berasaskan hasil keluaran pertanian ialah daripada kajian dan penyelidikan dalam bidang bioteknologi. Memandangkan pertanian merupakan suatu bidang yang telah sekian lama kita usahakan maka peningkatan kajian bioteknologi memang bermanfaat bagi negara kita.

Bil Isi Huraian Sumbangan Biteknologi Dalam Bidang Pertanian 1 Penemuan baka ternakan dan  dapat menghasilkan pengeluaran dengan lebih banyak, benih tanaman yang lebih cepat, dan berkualiti tinggi. bermutu dan tahan rintang  misalnya hasil kacukan biri-biri Australia dengan kambing tempatan, hasil kacukan lembu tempatan dengan baka lembu dari New Zealand, dan penemuan benih limau dan belimbing madu, buah duku langsat serta buah-buahan yang lain.  Penemuan baka dan benih baharu yang lebih baik membawa harapan yang cerah khasiat madu tongkat ali pengusaha sektor pertanian untuk melibatkan diri dengan lebih aktif dalam kegiatan ini.

khasiat madu tongkat ali

 Perkembangan yang menggalakkan dalam sektor pertanian di negara ini akan dapat mengurangkan jumlah import bekalan makanan 2 Membantu penemuan produk-  Contoh hasil daripada kelapa sawit dapat mengeluarkan produk baharu bagi sesuatu produk seperti minyak, susu, lilin, mentega, dan vitamin E, hasil pertanian.  maka tidak mustahil hasil-hasil pertanian lain juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk akhir yang mempunyai nilai komersil yang tinggi.  Dalam konteks ini, masih banyak lagi bahan pertanian di negara ini yang belum lagi dikaji dengan mendalam, khususnya tumbuh-tumbuhan yang mempunyai nilai perubatan.

 Banyak pokok herba yang tumbuh liar di hutan di negara ini dipercayai boleh dijadikan asas rawatan sesuatu penyakit jika diproses secara saintifik. Penemuan produk baharu yang bernilai akan memberikan satu dimensi baharu kepada ekonomi negara kita. 3 Teknik penanaman moden  Kaedah hidroponik dan earoponik misalnya tidak lagi asing dapat dihasilkan kepada kita, sebaliknya kaedah ini sudah dimanfaatkan dengan agak meluas khasiat madu tongkat ali kalangan petani moden di negara ini.

 dapat menjimatkan penggunaan tanah dan hasilnya pula bermutu.  Pada masa ini, satu lagi teknik pertanian yang terkini telah kita import dari Belanda.

Teknik itu dinamakan teknik 87 MODUL ESEI FOKUS SEMESTER 3, 2019 SALMIAH RAMLI (rasahati) fertigasi dan teknik ini telah pun digunakan dengan jayanya dalam penanaman rock melon.  Dengan menggunakan teknik ini, saiz dan kemanisan buah dapat dikawal melalui bekalan nutrien yang disediakan untuk tanaman. Teknik penanaman ini hanya memerlukan plastik yang dibubuh dengan air serta baja disamping penyiraman tanaman sebanyak 2 hingga 3 jam sehari.

 Buah-buahan musim sejuk dapat ditanam dengan menggunakan teknik ini. 4 Dapat mengenal pasti nutrien  begitu juga dengan cara mengelakkannya daripada yang diperlukan khusus oleh dimusnahkan oleh serangga perosak. sesuatu tanaman  Baja, racun makhluk perosak, hormon dan ubat-ubatan tidak dapat kita nafikan kepentingannya dalam kegiatan pertanian.  Pokok memerlukan baja dan racun makhluk perosak untuk tumbuh subur, manakala haiwan ternakan pula memerlukan hormon dan ubat-ubatan untuk membesar.

 Semuanya ini dapat dipenuhi dengan jayanya jika kita memanfaatkan kajian bidang bioteknologi. khasiat madu tongkat ali Bidang kajian bioteknologi dapat mengenal pasti nutrien yang diperlukan khusus oleh sesuatu tanaman, begitu juga dengan cara mengelakkannya daripada dimusnahkan oleh serangga perosak.

Demikian juga dengan pengawalan tumbesaran haiwan. Pemakanan dan perawatan khusus dapat dikenal pasti melalui kajian bidang bioteknologi. 5 Teknologi pemprosesan hasil  Hasil mentah pertanian mungkin tidak mempunyai nilai pertanian yang menguntungkan, tetapi dengan ciptaan teknologi tertentu, bahan tersebut dapat diproses tanpa menjejaskan mutunya atau dijadikan produk hiliran yang mempunyai nilai komersil.

 Sebagai contoh, buah pisang jika tidak diproses dan dibungkus dengan menggunakan bahan kimia tertentu, akan cepat masak dan busuk.  Tetapi, dengan kajian yang dijalankan, pisang dapat dibungkus dengan kaedah tertentu dan tempoh masaknya lebih lambat.

Selain itu, pisang juga dapat diproses menjadi produk lain, seperti kek, dan perasa aiskrim.

khasiat madu tongkat ali

Kesimpulannya, Kerajaan kini memang jelas cuba mengubah perhatian masyarakat agar tidak lagi memandang rendah terhadap sektor pertanian. Pendedahan yang berkaitan dengan usaha kerajaan itu secara meluas membuktikan hal tersebut. Usaha tersebut memberikan nafas baharu kepada pengusaha sektor pertanian dan diharap kita dapat mengembalikan peranan sektor ini sebagaimana dahulu. Dengan demikian, usaha kerajaan itu khasiat madu tongkat ali diberikan sokongan. Ini disebabkan negara kita memang pada asasnya ialah sebuah negara pertanian.

Jika kita berjaya dalam bidang bioteknologi, bermakna masa hadapan kita bukan sahaja cerah dalam sektor pertanian malah juga dalam sektor hilirannya. 88 MODUL ESEI FOKUS SEMESTER 3, 2019 SALMIAH RAMLI (rasahati) Soalan : Malaysia kini tidak ketinggalan untuk melibatkan diri dalam arus perkembangan nanoteknologi.

Dengan kerjasama di peringkat antarabangsa, Malaysia semakin berusaha untuk memajukan bidang nanoteknologi ini. Ulaskan. Skema : ( 5 + 0) Bil Idea Huraian Usaha Malaysia memajukan bidang nanoteknologi:- 1 Sokongan melalui inisiatif  Untuk memajukan bidang nanoteknologi, Malaysia berjaya Nanoteknologi Kebangsaan mendapat peruntukan sebanyak RM144.4 juta (USD38 juta) (INN) daripada kerajaan yang dinamakan Inisiatif Nanoteknologi Kebangsaan  Mendapat sokongan daripada negara seperti Amerika Syarikat, China, Korea yang telah mendapat inisiatif ini.

 Dengan adanya sejumlah wang yang besar untuk bidang ini kerajaan Khasiat madu tongkat ali membuktikan kesungguhan untuk memajukan bidang ini selari dengan negara-negara lain. 2 Kerjasama antarabangsa  Malaysia mendapat kerjasama antarabangsa untuk memajukan dalam bidang bidang nanoperubatan.

nanoperubatan  Contoh, Tahun 2007, Universiti Putra Malaysia telah dapat mengembangkan penyelidikan ke peringkat antarabangsa dengan bantuan Syarikat Teknologi Nanoperubatan Pharmasol yang berpengkalan di Berlin, Jerman  Syarikat ini akan memindahkan pengetahuan teknologi nanoperubatan kepada UPM  Dalam nanotperubatan, sejenis alat yang dikenali sebagai nano robot berfungsi sebagai pembawa ubat dalam darah untuk mengesan dan merawat penyakit tertentu.

3 Penglibatan dalam Forum  Malaysia menyertai forum tahunan antarabangsa berhubung Antarabangsa dengan nanoteknologi  Forum Nano Asia telah membincangkan tentang “nanolabelling and safety issue: dan “Green nanotechnology” yang berpusat di Bangkok  Rangkaian yang aktif antara negara Asia dengan forum ini telah menggalakkan negara kita berbincang apa sahaja tentang dunia nano.

 Kesannya, Pihak kerajaan Malaysia di bawah Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air telah menggunakan teknologi nano dalam teknologi hijau Malaysia. 4 Pameran antarabangsa  Malaysia turut menghantar delegasi untuk menghadiri nanoteknologi pameran antarabangsa berhubung nanoteknologi  Delegasi Universiti Malaysia Perlis (UniMap) telah ke Jepun untuk menyertai pameran “Nanotech 2013” yang di adakan di Tokyo  Menerusi pameran tersebut, para penyelidik telah berpeluang mengadakan perbincangan awal bagi menjalinkan hubungan dalam bidang penyelidikan teknologi hijau dengan beberapa institusi dan sektor industri di Jepun.

 Mereka juga turut mengadakan perbincangan dengan Dr Ichiro Hirata dalam bidang nanoteknologi bahan termaju di Jepun. 89 MODUL ESEI FOKUS SEMESTER 3, 2019 SALMIAH RAMLI (rasahati) 5 Dialog Antarabangsa  Malaysia turut menghadiri dialog Inovasi Teknologi APEC Nanoteknologi yang diadakan di Kazan, Rusia pada tahun 2012.  Hasil dialog tersebut, nanoteknologi telah dikenalpasti mampu memberikan impak kepada kecekapan tenaga  Malaysia telah mengetengahkan beberapa kajian tentang nanoteknologi antaranya ialah penyelidikan proses khasiat madu tongkat ali air buangan oleh Universiti Putra Malaysia dan proses untuk menghasilkan nanotiub karbon oleh universiti Sains Malaysia (USM) 6 Kerjasama dan lawatan  Pakar di universiti tempatan turut aktif dalam mengkaji bidang pakar Universiti tempatan nanotelnologi.

dengan pihak luar  Mulai tahun 2002, pakar nanoteknologi tempatan di Univerisiti Kebangsaan Malaysia telah bekerjasama dengan pakar luar negara berhubung dengan kajian dalam bidang Sistem Mekanikal Nanoteknologi (NEMS) dan Sistem Mekanikal Mikroelektro (MEMS)  Beberapa siri lawatan ke luar negara seperti China, Korea, Jepun selain negara-negara ASEAN telah diadakan untuk membolehkan pakar tempatan mengkaji dengan lebih mendalam bidang ini.

 Pakar tempatan juga dijemput untuk menghadiri Persidangan Micro dan Nanoteknologi di Sepanyol pada tahun 2005. Kesimpulan  Kini bidang naoteknologi berkembang begitu menggalakkan dan aplikasinya telah mempengaruhi sebahagian besar kehidupan manusia di seluruh dunia.

khasiat madu tongkat ali

Soalan Nanoteknologi ialah bidang sains yang menerokai aplikasi bahan bersaiz kecil pada skala nanometer (ran) iaitu 1- 100 nm. Nanoteknologi mula berkembang pesat pada alaf baharu ini.

Bincangkan manfaat aplikasi nanoteknologi dalam pelbagai lapangan kehidupan manusia. (5 + 0) Manfaat Aplikasi Nanoteknologi Dalam Pelbagai Lapangan Kehidupan Manusia 1. Perubatan • Gen rosak diganti dengan gen normal. • Gen normal dimasukkan ke dalam nukleus sel rosak dengan partikel nano.

khasiat madu tongkat ali

• Proses regeneratif mula ambil tempat. • Gen rosak dibaiki dan gen normal dijana. • Banyak penyakit disebabkan faktor genetik dapat dielakkan. • Misalnya sakit jiwa, kanser dan jantung.

2. Farmasi • Partikel nano seperti tiub karbon nano (CNT) dalam rawatan onkologi kemoterapi • CNT bawa ubat anti kanser dalam saiz yang halus. • Ubat halus itu terus disampaikan ke bahagian sel-sel kanser sahaja. • Ubat bunuh sel kanser tanpa jejaskan sel normal lain. • Ini dapat merawat penyakit dangan berkesan.

• Kesan sampingan juga dapat dikurangkan. 3. Penting dalam teknologi maklumat. • Nanoteknologi khasiat madu tongkat ali untuk mencipta cip kamputer dan peranti elektronik lain bersaiz nano. • Cip dan peranti papan litar ini mengawal proses dan operasi komputer atau alat elektronik. • PC atau alat elektronik bersaiz kecil dan berkuasa tinggi terhasil.

90 MODUL ESEI FOKUS SEMESTER 3, 2019 SALMIAH RAMLI (rasahati) • Komputer dapat beroperasi pada frekuensi yang lebih tinggi, dengan dimensi yang linear, kebolehharapan yang tinggi dan perlepasan haba yang rendah. • Memorinya juga ditingkatkan. • Maka proses pemprosesan data lebih cepat dan lancar. 4 Penyelidikan saintifik • Nanoteknologi diguna untuk hasilkan mikroskop generasi 4 iaitu Mikroskop Prob Imbasan (SPM) • Alat ini mempunyai resolusi tinggi untuk lihat spesimen kajian bersaiz nano. • Ini meningkatkan pemahaman saintis terhadap subjek eksperimental.

• Dengan bekerja pada saiz yang paling terkecil, teknologi nano akan membenarkan pengecilan dan prestasi yang tertinggi. • Dengan bermula dengan molekul, dan pemprosesan dengan mesin yang berfrekuensi tinggi dan produktif, ia akan menjadikan produk lebih murah.

5 Pertanian • Partikel nano bersaiz 5 nm lebih kecil daripada virus tanaman • Meresap masuk ke dalam bahagian asid amino virus • Proses peresapan dibantu oleh sejenis virus pathogen • Partikel nano memberi info setiap reaksi kimia dan fizik sel dalam virus • Nanoteknologi ialah bidang S&T yang menerokai aplikasi khasiat madu tongkat ali bersaiz atom atau molekul halus utk tujuan pelbagai tujuan. • Nano ialah saiz yg teramat kecil daripada 100 nanometer atau 1 bilion lebih kecil daripada saiz 1 meter.

• Nanoteknologi telah diaplikasikan dalam pelbagai bidang. • Aplikasi khasiat madu tongkat ali dalam bidang perubatan telah mendatangkan pelbagai faedah kepada pesakit. Contoh lain (Perubatan) 1. Pengimejan perubatan MRI (Perubatan) • Teknologi pengimejan perubatan MRI dihasilkan menggunakan teknologi nanoteknologi. • MRI merujuk kepada kaedah penghasilan imej organ dalaman organisma hidup seperti manusia melalui penggunaan partikel nano dan daya magnet yang kuat mengelilingi badan.

• Imej yang dihasilkan dapat memberi gambaran 1000 kali lebih jelas berbanding dengan bahan kontras (pewarna). • Selain itu, imej tersebut dapat diambil daripada pelbagai dimensi/sudut. • MRI tidak mendedahkan pesakit kpd radiasi.

• MRI membantu doktor melakukan kerja-kerja diagnostik penyakil dengan lebih mudah, cepat, jelas dan tepat. khasiat madu tongkat ali Penyakit dapat dikesan, dikenalpasti dan kaedah rawatan yang bersesuaian dapat diberikan 2. Pembaikian dan regeneratif gen penyakit genetik (perubatan) • Nanoteknologi digunakan dalam rawatan penyakit genetik.

• Gen yang rosak diganti dengan gen yang normal. • Gen normal disampaikan melalui partikel nano. • Gen normal dimasukkan ke dalam nukleus sel rosak tanpa rosakkan nukleus tersebut • Proses regeneratif dan baik pulih gen mengambil tempat. • Gen rosak dibaiki dan gen normal yang sihat dijana. • Pesakit akan sembuh daripada penyakit genetik yang berpunca daripada pewarisan genetik gen yang rosak. 3. Rawatan anti-inflamasi (perubatan) • Khinzir diguna sebagai spesimen klinikal.

• Kesan inflamasi akibat infeksi bakteria pada lapisan kulit haiwan tersebut dapat dikurangkan. • Partikel nano kristal perak yang mempunyai aktiviti anti-inflamasi diguna. • Aktiviti anti-inflamasi partikel nano kristal perak mampu membunuh bakteria dan membantu proses pemulihan masalah kulit. • Partikel nano perak, zink oksida dan emas pula diguna untuk membunuh bakteria streptococcus mutans yang dikaitkan dengan masalah inflamasi oral manusia • Aplikasi nanoteknologi penting dalam rawatan dermatologi untuk memulihkan penyakit kulit.

91 MODUL ESEI FOKUS SEMESTER 3, 2019 SALMIAH RAMLI (rasahati) 4. Penyampaian ubat dalam rawatan onkologi kemoterapi (perubatan) • Partikel halus nanoteknologi telah dimanfaatkan untuk proses penyampaian ubat dalam bidang farmaseutikal. • Partikel nano seperti tiub karbon nano(CNT) membawa ubat terus kepada sel kanser dan membunuhnya tanpa memudaratkan sel-sel norma lain.

• Selain CNT, ubat dimasukkan ke dalam partikel nano lain yang dikenali sebagai oleoyl-chitosan (OCH) utk membunuh sel-sel kanser paru-paru. • Dalam rawatan onkologi kemoterapi, partikel nano telah menjadi ejen membawa ubat pembunuh sel kanser untuk membunuh sel-sel kanser. • Aplikasi nanoteknologi dalam proses penyampaian ubat telah meningkatkan keberkesanan rawatan onkologi kemoterapi terhadap pesakit kanser.

92 < Lampiran:Daftar isi < Kamus bahasa Sanskerta – bahasa Indonesia Kamus : Bahasa Sanskerta - Bahasa Indonesia, berupa daftar kata dalam Bahasa Sanskerta dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia. A - B - C - D - Dh - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - Ng - Ny - O - P - Q - R - S - T - Th - U - V - W - X - Y - Z Urutan Hanacaraka: Ha - ( A - E - I - O - U) - Na - Ca - Ra - Ka - Da - Ta - Sa - Wa - La - Pa - Dha - Ja - Ya - Khasiat madu tongkat ali - Ma - Ga - Ba - Tha - Nga Daftar di bawah ini adalah 2300+ kata-kata dalam Bahasa Sanskerta/ Bahasa Jawa dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.

A • aba: perintah; • aba-aba: memberi perintah • abah: alat, perkakas; • abah-abah, abahan: perkakas, alat-alat • abang: merah • abi: lebih, bagus, baik; • abicara: santet; • abicaraka: santet; • abilasa: hawa nafsu; • abimana: congkak, sombong; • abimantrana: restu, berkah; • abimata: 1 hormat; 2 bijaksana; • abinawa:mengagumkan, terpuji; • abipraya: cita-cita; • abirama: selaras, serasi; • abirawa: repot, menyusahkan; • abirupa: cantik, indah; • abisatya: teman setia, sahabat karib; • abiséka: wisuda, penobatan; • abiwada: penghargaan; • abiwara: pelajaran; • abiyasa: pandai, bijak • abra: berkilauan, gemerlapan • abur: terbang, melayang • acala: bukit, gunung • acara: acara; • ngacarani: menyusun acara, menyambut • acitya: ilmu pengetahuan • ada: gagasan, prakarsa; • ada-ada: memprakarsai, mempelopori • adaka: banteng • adamar: lampu, pelita, dian • adang: menanak nasi • adanu: sinar, cahaya • adara: penghormatan, pujian • adarma: mengabdi, berjuang • adas: nama tumbuhan obat; • adas pula waras: jenis tumbuhan untuk jamu • adeg: berdiri, tegak; • ngadeg: berdiri; • adeg-adeg: 1 tongkat yang ditancapkan sebagai tanda; 2 tanda alinea dalam tulisan Jawa • adha: tangga • adhah: tempat, wadah • adhang: menunggu; • ngadhang: menunggu, menghadang • adhep: hadap, menghadap; • ngadhep, madhep: menghadap ke; • madhep mantep: menghadap dengan mantap, niat yang kuat • adhi: adik • adhi-adhi: ketuban • adhik: adik • adhum: teduh, rindang • adi: cantik, indah; • ngadi-adi: rewel, nakal, banyak tingkah; • adibusana: pakaian yang indah; • adidaya: lebih berkuasa; • adigang: menyombongkan kekuatan; • adiguna: menyombongkan kepandaian; • adigung: menyombongkan kebesaran; • adikara: berwibawa, berkuasa; • adilaga: perang; • adiluhung: agung, anggun, bernilai lebih; • adiluwih: lebih; • adimuka: penguasa, pembesar; • adinegara: negara yang lebih baik; • adipati: bupati, vatsal; • adiraga: bersolek, berhias; • adiraja: pemaaf, pemurah; • adiwarna: jenis yang lebih baik; • adiwignya: orang pandai • adil: imbang, rata; • pengadilan: tempat pengadilan • aditya: matahari • adnyana: akal, pikiran • ados: bungkuk, buah yang kecil • adpada: sembah, bakti • adreng: ingin sekali • adres: hujan deras • adri: gunung • adu: adu • adus: mandi; • adus jamas: mandi besar, keramas; • adus getih: mandi darah, penuh luka; • ngadusi: memandikan • adyaksa: jaksa • adyapi: berkuasa, berwenang • agama: pedoman, jalan, tuntunan hidup • agar: pusar • agel: tali • agem: 1 ikatan padi; 2 pakai; • ngagem: memakai; • ngugemi: memegang, mempedomani; • ageman: pakaian, busana • ageng: besar, agung; • ki ageng: pembesar, penguasa • aglis: cepat, lekas • agni: api • agnya: perintah; • agnyana: pikiran • agra: pucuk, puncak • agrang: disandarkan; • magrang, mlagrang: melintang, mengganggu jalan • agreng: lebat, deras, meriah • agul-agul: kebanggaan, pahlawan • aguna: berguna, bemanfaat; • aguna kaya: kekayaan, harta benda • agung: 1 besar; 2 penuh • agus: bagus, tampan • aguyu: tertawa • agya: cepat, segera • agyat: 1 giat, rajin; 2 gemebyar • ahengkara: nafsu jahat, durhaka • ahingani: mumpuni, terpercaya • ahwaya: nama, asma • ajag: liar • ajang: piring • ajap: harapan, cita-cita; • ngajab: berharap • ajar: 1 belajar; 2 brahmana; • ajaran: 1 ajaran, ilmu yang diajarkan; 2 aliran; • diajar: 1 diberi pelajaran; 2 dipukuli, diberi peringatan; • ki ajar: guru, orang yang mengajar; • kurang ajar: nakal, kurang ajar; • ngajari: mengajari, mendidik; • pelajaran: pelajaran, bahan yang diajarkan • ajeg: tetap, sama • ajeng: 1 mau; 2 ayu; • majeng: maju • ajèr: melebur, mencair • aji: 1 raja; 2 ilmu, nilai, harga; • aji-aji: ilmu kedigjayaan; • aji jaya kawijayan: ilmu perang; • aji panglimunan: ilmu menghilang; • aji pengasihan: ilmu agar dicintai seseorang; • ora aji: tidak berharga, tidak laku • ajil: jajan • ajir: 1 hancur; 2 patokan • ajrih: takut, cemas • aju: cepat, maju; • ajur: hancur, remuk; • ajur mumur: hancur lebur • akal: akal, pikiran; • akal bakal: asal gagasan • akalpa: barang indah, hiasan • akar: akar • akara: wujud, rupa • akasa: langit, angkasa • akèh: banyak • akep: dekap; • ngakep: memeluk, mendekap • aki: kakek • akik: batu permata • aking: kurus kering • akral: hebat, kuat • akram: berkilauan, bercahaya • aksa: mata, penglihatan • aksama: ampunan, memaafkan; • pangaksama: ampunan • aksamala: tasbih, tanda kesucian • aksara: abjad, huruf • aksatriya: kesatria • aksi: 1 mata, penglihatan; 2 tindakan • aku: aku, saya; • ngaku: mengakui • akum: rendam, terendam • akur: rukun, cocok, sesuai • akwan: menyuruh, memerintahkan • akwayan: kawan, teman • akyan: mata, penglihatan • almanak: almanak, takwin • ala: jelek, buruk; • alan-alan: segala hal yang buruk • alab: tergenang air; • ngalab: mengambil; • ngalab berkah: mengambil/ mencari berkah; • ngalab nyaur: hutang dan membayar hutang • alad: nyalad, nyala api; • ngalad-alad: menyala-nyala • alah: kalah; • alah déné: walaupun begitu; • alah nganggur: daripada tidak bekerja; • alah ora: daripada tidak; • alah silih: daripada menukar; • ngalah: mengalah • alang: halangan, rintangan; • alangan: halangan, rintangan; • ngalang: melintang, malang; • alang ujur: malang mujur, malang melintang • alang-alang: jenis rumput, ilalang • alangen: bersenang-senang • alap-alap: burung sejenis bangau • alas: hutan; • alas greng: hutan belantara; • alas gung liwang-liwung: hutan belantara • alasan, alesan: alasan, dalih • alawan: melawan • aldaka: gunung, bukit • alem: puji; • aleman: suka dipuji • alembana: pujian • aleng: remak • alep: indah, bagus • aleran: alir, aliran • ali: biasa, sudah sering; • ali-ali: cincin • alih: pindah; • malih: berubah • alimerut: jimat, pusaka • aling: tirai, pembatas; • aling-aling: pembatas, penutup; • aling-alingan: bersembunyi • aliran: 1 saluran; 2 versi, faham • alis: alis mata; • alis-alis: tanda yang menyerupai kening • alit: kecil, mungil • aliwawar: topan, angin ribut • alon: pelan, tenang; • khasiat madu tongkat ali pelan-pelan • alpa: cacat, cela • alpaprana: huruf biasa • alpita: cacat, cela • alu: antan, alat penumbuk padi • alub: direbus, dimasak • aluk: remak, lebih baik • alum: layu • alun: ombak besar, gelombang • alun-alun: 1 alun-alun, lapangan besar depan/belakang kraton/kabupaten; 2 pelan-pelan • alung: lebih baik, lumayan • alup: melolong, meraung • alur: alur, silsilah; • alur waris: hubungan persaudaraan • alus: halus • aluwung: lebih khasiat madu tongkat ali • ama: hama, penyakit tanaman • amah: sangat marah, suka makan • aman: aman, selamat • amang: diacu • amara: dewa, Tuhan • amarah: amarah • amarga: sebab, karena; • amargi: sebab, karena • amba: 1 lebar; 2 hamba; 3 saya • diambah: dijamah, dilalui; • ngambah: melalui, melewati • ambak: meskipun demikian • ambal: 1 berulang kali; 2 permadani; • ambal-ambalan: berkali-kali; • ambal warsa: ulang tahun • amban: lamban, pelan • ambar: wangi, semerbak; • ambarukma: semerbak harum mewangi • ambara: udara, angkasa • diambat: ditarik, dipegang telinga • ambaudhendha nyakrawati: adil bijaksana dalam memerintah dunia • ambawang: jenis buah mangga • ambawani: memulai • ambek: hati, perasaan; • ambek adil paramarta: penuh dengan rasa adil dan bijaksana; • ambek darma: dermawan; • ambek pati: berani mati; • ambek siya: menyia-nyiakan, suka menganiaya; • ambek sura: pemberani, sombong; • ambek wani: pemberani, pahlawan; • ambek welas: pemurah, belas kasihan • amben: 1 ikat, pengikat perut untuk bayi; 2 tiap, setiap • ambengan: nasi kenduri; • ambeng-ambeng: duduk melingkari nasi kenduri • ambèr: meluap, tertumpah airnya • ambet: bau • ambetan: durian • ambles: ambles, tenggelam dalam tanah • ambo: digelar, dibentangkan • amboja: menjamu makanan; • amboja krama: pesta makan-makan • ambra: membesar, merajalela • ambrah: diratakan supaya tempatnya penuh • ambral: admiral, jendral • ambrastha: memberantas • ambrih: agar, supaya • ambrik: wangi, semerbak • ambring: sunyi, senyap • ambruk: ambruk, runtuh • ambrung: suara menggelegar • ambu: bau; • mambu: berbau • ambung: cium; • ngambung: mencium • ambur: hambur, tabur • ambus: mencium untuk bau-bauan • ambuwaha: mendung, awan • ambyah: ada di mana-mana; • ngambyah-ambyah: tidak ringkas, terlalu melebar persoalannya • amerga: karena, sebab • amèt: mengambil, mencari; • amèt ati: mengambil hati • amlas asih: berbelas kasih • amogasidi, amogasakti: sakti sekali • amoh: rusak, robek • among: mengasuh, memelihara; • among dagang: menjaga dagangan, berjualan; • among hyun: menjaga cita-cita, meraih idaman; • among karsa: menjaga gagasan, idealisme; • among kisma: menjaga rumah, menunggu; • among praja: pegawai pemerintahan; • among raga: olah raga; • among slira: menjaga diri, berdandan; • among tani: bertani, bercocok tanam; • among tuwuh: bercocok tanam • amor: bergaul, bercampur • amot: memuat, mengandung • ampad: khasiat madu tongkat ali • ampadan: daun tembakau yang bawah • ampah: tahan, cegah • ampak-ampak: kabut • ampal: tawon, lebah • ampang: ringan • ampar: sambar; • amparan: dampar, tempat duduk raja • ampas: 1 ampas, sisa; 2 sayur (bukan kuah) • ampeg: berat • ampeh: ditahan • ampèh: tidak terlalu tajam menurun/meninggi • ampèk: hingga, sampai • ampel: jejal, sesak • amperu: empedu • ampet: ditahan; • ngampet: menahan • ampik-ampik: dinding penutup yang terletak di bubungan rumah • ampil: selir; • ngampil, nyuwun ngampil: meminjam • amping: tirai; • nyamping: kain • ampir: mampir, singgah • ampu: menghina, memaksa • ampuh: hebat, manjur; • ampuhan: 1 andalan; 2 prahara • amput: berbeda jauh • amrat: berat, muat • amreta: air kehidupan • amrik: wangi, semerbak • amril: ampelas, kertas penghalus khasiat madu tongkat ali amud: mengulum, mengunyah • amung: hanya, cuma • amur: salin rupa • ana: ada • anak: anak, putra; • anak angkat: anak pungut; • anak bojo: anak istri, keluarga; • anak haram: anak yang lahir akibat perselingkuhan; • anak mas: anak yang terkasih; • anak pupon: anak pungut; • anak putu: anak cucu • anala: api • anam: anyam, ditata rapi; • nganam: menganyam • anana: mulut, lesan • anang: kasmaran, jatuh cinta • ananta: bermacam-macam; • ananta kusuma: bunga berwarna-warni • anapi: tetapi, namun • anapun: adapun • anarawata: selalu, senantiasa • ancak: menyerang, menyerbu • ancal: bunga talas • ancala: gunung, khasiat madu tongkat ali • ancang: ancang-ancang, membuat jarak lompat • ancar: menohok • ancara: menyambut, ucapan selamat • ancas: tujuan, maksud; • ngancas: memintas jalan • anceng: menyediakan, menjamin • ancer: kira-kira, dugaan; • ancer-ancer: patokan • ancik: naik, tumpang; • ancik-ancik: menginjak • anco: cangkul kecil • andaka: banteng • andakara: matahari, surya • andam: pakis, pohon paku • andamar: sebagai pelita • andana warih: darah biru, bangsawan • andanu: 1 panah; 2 mendung; 3 kerbau • andaru: wahyu, kebahagiaan • andasih: mengabdi • andel-andel: andalan, pusaka; • ngandel: percaya, yakin; • diandelaké: dipercaya • ander: penuh, meluap • anderpati: pemberani • andèwi: nama tumbuh-tumbuhan • andhah: rendah, bawah; • andhahan: bawahan, anak buah • andhan-andhan: ikal mayang (rambut) • andhang: sandaran, tempat bergantung • andhap: rendah, bawah; • andhapan: 1 bawahan, rendahan; 2 babi hutan; • andhap asor: rendah hati, sopan santun • andhar: uraian, penjelasan • andhé: umpama, misal • andheg: henti; • mandheg: berhenti • andhèk ngendi: ada di mana; • andhèkane: padahal hanya begitu • andheman: lekukan di dada binatang • andhéné: padahal cuma begitu • andheng-andheng: tahi lalat • andhèr: meluber, meluap • andhesthi: mengerjakan, membuat • andhih: bergeser, dikalahkan • andhingané: kemarin, yang lalu • andhong: khasiat madu tongkat ali, kereta kuda • andhuk: handuk • andik: mata melotot, penglihatan tajam • andika: 1 berkata; 2 anda; • jengandika: anda; • ngandika: berkata • andon: olah, laku; • andon asmara: bermain cinta; • andon gawé: berbagi kerja; • andon laku: melakukan perjalanan; • andon lulut: bermain cinta; • andon nyerèt: menghisap ganja; • andon tuwa: menikmati hari tua; • andon-andon: sering kunjung • andong: andung, nama tumbuhan • andrawina: jamuan, hidangan • andrepati: tak takut mati, nekad • andu: sumur • andulur: mengiring, berderet-deret • andum: bagi, membagi; • andum gawé: berbagi kerja; • andum laku: berpisah untuk meneruskan perjalanan; • andum slamet: saling mendoakan selamat • anduta: mengutus duta • anéka: bermacam-macam, beraneka; • anéka rasa: bermacam-macam rasa; • anéka rupa: bermacam-macam rupa; • anéka warna: bermacam-macam warna khasiat madu tongkat ali anem: enam • anèm: muda, taruna • anèng: berada di • angeb: berteduh • angen-angen: pikiran, gagasan • angga: badan • angga-angga: laba-laba • anggada: gelang • anggah, anggeh: tepat, kokoh • anggakara: berani, pahlawan • anggal: tidak penuh, kurang berisi • anggana: 1 perempuan; 2 sendiri; • anggana raras: sangat khasiat madu tongkat ali, indah • anggang-anggang: labah-labah air • angganjar: memberi ganjaran • anggar: pusaka, sejenis pedang • anggara: hari Selasa; • Anggara Kasih: Selasa Kliwon • anggarbini: hamil, mengandung • anggé: memakai, menggunakan; • panggènan: tempat tinggal; • anggé-anggé: pakaian, busana • anggeng: langgeng, tetap • anggep: anggap, menganggap • angger: setiap, kalau; • angger-angger: pedoman, undang-undang, peraturan • anggèr: panggilan untuk anak • anggi-anggi: rempah-rempah • anggit: gagasan, pikiran; • nganggit: mengarang • angglang: tampak jelas, nyata • angglong: menyurut, surut • anggo: pakai, guna; • nganggo: memakai; • anggon: pakaian, busana • anggota: anggota, peserta • anggotong: menggotong, membawa secara bersama-sama • anggrah-anggrah: berserakan, barang tak berguna • anggrèk: nama bunga, jenis kembang • angguk: mengangguk, tunduk • anggung: selalu, senantiasa • anggur: 1 menganggur; 2 buah anggur • anggya: pakai, memakai • angi: mengipasi nasi panas • angik: melepas biji padi dari tangkainya dengan digilas • angin: udara yang bergerak; • angin darat: angin yang berasal dari daratan; • angin laut: angin yang berasal dari khasiat madu tongkat ali • angin-anginan: tidak punya pendirian • anging: tetapi, namun • angka: angka; • angkawijaya: nama tokoh wayang (Abimanyu) • angkah: cita-cita, gagasan • angkalan: halangan • angkara: jahat, tamak; • angkara murka: kejahatan yang berkobar • angkat: angkat, junjung • angker: keramat, wingit; • angker kepati-pati: sangat angker • angkil: uang perjanjian, uang kontrak • angkin: ikat pinggang • angklah: terasa sakit, nyeri • angkuh: sombong, angkuh • angkus: udara, langit, angkasa • anglaksa: melepasi • anglek: 1 sedih sekali, 2 manis sekali • anglep: elok, indah, molek • angling: bersabda, berkata; • angling darma: sabda yang baik • anglir: seperti, mirip • anglo: anglo, dapur yang dibuat dari tanah liat yang bahan bakarnya dari arang • anglocita: mengutarakan isi hati • anglung: pucuk daun muda • anglur selur: berjalan terus, hilir mudik tiada henti • angok: surut, berkurang, susut; • angok-angok: melihat-lihat • angon: menggembala, menjaga ternak; • angon ulat: memperhatikan tingkah orang lain • angrèh: menyuruh, memerintah • angrem: mengeram • angsa: loba, tamak, ambisius; • ngangsa: ambisius • angsab: sebanding, sepadan • angsah: asah; • angsah jurit: perang • angsaka: 1 musuh; 2 bunga angsoka • angsal: mendapat, memperoleh; • angsal-angsal: oleh-oleh • angsana: bunga angsana; • angsana singa: dampar, tampat duduk raja • angsang: ingsang • angsar: khasiat benda keramat yang dapat mendatangkan nasib mujur • angsoka: bunga angsoka • angsring: sering, kerap kali • angsu: mencari, mengambil; • ngangsu kawruh: mencari ilmu pengetahuan • angsung: memberi • angsup: berlindung, berteduh • angsur: terengah-engah; • ngangsur: mengangsur • angus: 1 hangus, terbakar; 2 arang • anguswa: mencium • ani-ani: mengetam, panen • aniaya: aniaya, kejam • anih: malas, tak suka bekerja • anik, anikna: tetapi, akan tetapi • anila: angin, udara • anindha: kebaikan, kebajikan • anindita: sempurna, paripurna • anindya: cantik jelita; • anindyaguna: kecantikan yang berguna; • anindyamantri: patih, wakil; • anindyawati: tercantik di dunia • aning, aningna: tetapi, namun • anis: pergi, hilang • anitya: tidak langgeng, tidak kekal • anja: berhasil, sukses, tercapai • anjaba: kecuali, di samping itu • anjali: menyembah, berbakti • anjana: 1 gajah; 2 muda; 3 berbakti; • anjani: 1 berbakti; 2 mudi • anjang-anjang: sandaran untuk penguat tumbuhan • anjap: para-para • anjasmara: pandai bercinta, pintar • anjaya: jaya, menang • anji: jera, kapok, bosan • anjrah: semerbak, meliputi, merasuk ke berbagai tempat • anjrak: terus bertempat tinggal • anjum: berjabat, mencium; • anjum asta: berjabat tangan; • anjum tangan: berjabat tangan • anjun: tukang membuat gerabah, bahan dari tanah liat • anol: ikut, mengikuti, menurut • anom: muda, taruna; • anoman: nama tokoh wayang • anon: melihat, mengetahui • anor raga: sopan, santun • anrang: menyerbu, menyerang • anta: 1 lebih; 2 terakhir; • antaboga: nama toko wayang, naga penjaga bumi; • antakara: matahari; • antakusuma: 1 berbagai macam bunga; 2 kutang yang membuat bisa terbang tanpa sayap (milik Gathutkaca, pewayangan); • antapura: istana, kerajaan; • antareja: nama tokoh wayang yang bisa masuk ke dalam bumi; • khasiat madu tongkat ali ular; • antawacana: dialog, percakapan • antah: tawar; • antah berantah: antah berantah, sekedar sebut • antaka: 1 meninggal dunia, wafat; 2 mayat • antanu: tinta • antar: panjang, lebar; • antariksa: angkasa, dirgantara; • antarlina: musnah, hilang • antara: antara, jarak • antelu: telur • antem: hantam, pukul; • antem krama: pukul rata, ngawur • anteng: tenang, tidak banyak tingkah • anthuk: angguk, tanda setuju; • manthuk: mengangguk • anti: 1 tunggu, menanti; 2 lawan • antiga: telur • ngantih: memintal benang; • prawan ngantih: perawan memintal • antihanta, antiyanta: lebih, sangat • anting: tas, keranjang rotan; • anting-anting: anting-anting; • antingan: anting-anting • antrah: perbuatan, tingkah laku • antrakusuma: 1 berbagai macam bunga; 2 nama kutang milik Gathutkaca (wayang) • antru: sangga, disangga; • ngantru: menyangga • antu: tunggu, menanti • antuk: mendapat; • mantuk: pulang, kembali; • ngantuk: mengantuk • antya, antyanta: sangat berlebihan; • antya-basa: bahasa yang berlebihan • anubawa: pahala, anugerah; • anugraha: anugerah, karunia; • anukara: menyamai; • anukarta: 1 menurut, ikut; 2 mengarang, menggubah; • anumata: ijin, kerelaan; • anumerta: almarhum; • anuraga: sopan, tata krama; • anusasana: perintah, tugas; • anuswara: suara hidung, sengau • anung: terpuji, terpilih • anunga: kuasa, utama • anut: menurut, ikut; • manut: menurut • anyam: mengayam; • anyama: muda, taruna • anyang: menawar harga; • anyang-anyengen: 1 ragu-ragu; 2 sakit kandung kemih • anyar: baru • anyawar: nama tumbuhan • anyeb: dingin, sejuk • anyeng: dihela, ditarik • anyep: dingin, sejuk, tawar; • anyep njekut: dingin sekali • anyer: berdiri tak sopan • khasiat madu tongkat ali dingin sekali, sangat sejuk; • anyles: dingin sekali • apa: apa; • apa-apa: 1 sesuatu hal; 2 kayu apa-apa • apadgata: seketika • apah: air • apajeng: songsong, payung • apak, apang: akan, hendak • apaka: kabut • apal: hafal, terekam di pikiran • apan: sebab, karena; • apan-apan: palang garu, bagian dari bajak • apapa: aniaya, dzalim • aparan: apa, bagaimana • apariminta: lebih, kelebihan, kebaikan • apekan: mendung, mega • apel: buah apel • apèl: apel, berbaris • api: 1 pura-pura; 2 jenis awalan; • apirowang: pura-pura menjadi kawan; • apitambuh: pura-pura tidak kenal; • apituwin: lagi pula, dan lagi • apik: baik, bagus, indah, molek • apitara: gelar • apyu: api • apyun: opium • aplala: terlebih-lebih • apsara: dewa • apsari, apsekar: bidadari • apti: maksud, cita-cita; • kapti: cita-cita • apu: kapur lunak yang dikunyah bersama sirih • apura: maaf, ampun; • pangapura: ampunan; • apunten: maaf, ampun; • pangapunten: 1 ampunan; 2 tidak tahu menahu; • punten dalem sewu: maaf tidak mengerti • apuran: selokan, saluran air • apus: bohong, tipu, muslihat; • apus krama: kebohongan, tipu daya • apuwa, apruwa: mari, silahkan, ayo • ara-ara: padang ilalang, gurun • arah: arah, tujuan; • arah-arah: hati-hati; • arahan: arahan, petunjuk, saran • arak: 1 arak, minuman keras; 2 mau; • arak-arakan: konvoi, pawai; • ngarak: beranak-pinak, berkembang biak • aran: nama, sebutan • arang: jarang; • arang kadhing: jarang sekali; • jati ngarang: padat sekali; • ngarang: mengarang, berkarya • aras: 1 pipi; 2 cium; • aras-arasen: malas-malasan; • aras kembang: terkasih, tersayang • arca: arca, patung; • arcapada: dunia, jagat khasiat madu tongkat ali • arcana: hormat; • mangharcana: menghormati • arda: nafsu, serakah; • ardacandra: bulan tanggal muda; • ardana: harta, uang; • ardani: harta, uang; • ardawalépa: kurang ajar, bedebah, ditanya malah balik bertanya; • ardawalika: naga, peralatan untuk upacara • ardaya: hati, nurani • ardhana: ingin, bermaksud; • ardhanarèswari: wanita khasiat madu tongkat ali dianggap memiliki praba yang bis menurunkan raja-raja • ardi: gunung, bukit; • arditi: gunung, bukit • are: satuan luas tanah; • hekto are: hektar, satuan luas tanah • areng: arang, hangus; • areng watu: arang batu • arep: mau, akan, hendak; • ngarep: depan; • ngarep-arep: berharap • arga: gunung, bukit • argya: hormat, mulia, menghargai • ari: 1 adik; 2 hari; 3 matahari; • ari-ari: ari-ari, ketuban; • ariaya, ariyaya: hari raya; • aribawana: nama kahyangan; • ariwara: berita harian; • ariwarti: surat kabar harian • arik: kacau-balau, porak-poranda • arima, arimong: harimau • arina: 1 khasiat madu tongkat ali 2 siang • aring: senang, lahab; • aring-aring: jarang-jarang • aris: laras, serasi; • arista: laras, serasi • arja: makmur, selamat; • arjan: keramaian; • arjana: maksud, gagasan; • arjasa: campuran timah; • arjaya: makmur; • arjwa: utama, baik • arju: sepakat, setuju • arjuna: 1 air; 2 putih cemerlang; 3 penengah pandawa; • arjuni: 1 air; 2 lembu • arka: matahari, surga; • arkamaya: sinar, cahaya, praba • arkara: menyala • arnawa: laut, samudra • arohara: huru-hara, geger, keributan • arok: 1 campur; 2 tempuh, menempuh • aron: mentah, setengah matang • arsa: karsa, kehendak; • arsaya, arsana: senang, gembira; • arsi: karsa, kehendak, kemauan, akan • arta: arta, uang, duit, harta; • artaka: uang, bendahara; • artati: manis, gula; • artawan: orang berharta, kaya • arti: makna, maksud; • artos: arti, makna, maksud • artikel: tulisan untuk majalah atau koran • arubiru: haru-biru, prahara; • aruhara: huru-hara, geger, keributan • aruh: sapa, tegur, tanya • arum: harum, wangi • aruman: tembuni • aruna: matahari, Sang Surya • arungan: kerja sama • arus: 1 amis, anyir, busuk; 2 aliran air • arutala: rembulan • arya: gelar bangsawan, ningrat • asa: 1 tujuan, cita-cita; 2 susah, sedih • asab: tidak malu, tebal muka • asah: 1 asah, mengasah; 2 mencuci, membasuh; • asah-asah: bersih-bersih, mencuci, membasuh • asal: asal; • asal-usul: asal-usul, asal mula • asana: tempat duduk, kursi, tahta • asari, asantun: ingin cepat selesai, lekas purna • asasta: selamat, sejahtera • ascarya: heran, terkejut • asdhrah: pekerjaan, perbuatan • asep: tuah • asih: kasih, sayang, suka • asin: asin • asir: mencium • asiran: durian • askara: sinar, cahaya • asli: asli, murni, tulen • aslup: masuk • asmara: cinta, asmara; • asmaradahana, asmaradana, asmarandana: tembang asmaradana; • asmaranala: pesona, terpesona; • asmaralaya: surga • asmu: semu • asnapun: beda-beda • asor: rendah, hina • asrah: pasrah, menyerah, takhluk; • asrah bongkokan: menyerah total • asrama: asrama, tempat tinggal • asri: indah, elok, permai • asru: keras, tegang, cepat • asta: tangan; • jawat asta: bersalaman; • tapak asta: tanda tangan • astama: bahagia, suka ria • astana: 1 istana; 2 kuburan • astha: delapan; • asthabrata: delapan ajaran kebajikan; • asthagina: delapan kegunaan • asthi: gajah; • asti: gajah • astra: senjata, panah; • astra lungiyan: berumah tangga, suami istri; • astrawara: panah • astu: 1 sungguh; 2 memuji; • astungkara: memuji, berdoa; • astuti: memuji, berdoa, terpuji • asuh, asoh: berhenti, mengasuh, merawat • asuma: prihatin • asukaya: penghasilan, pendapatan • asung: memberi, mempersembahkan • asura: raksasa • aswa: 1 kapal, 2 kuda; • aswatama: kuda yang utama • aswana: tempat • aswi: marah sekali, geram • atahiktri: kebajikan, nilai • akatara: cahaya, sinar • khasiat madu tongkat ali kemudian, dan • atanaya: berputra, beranak • atas: atas, terang; • atas angin: benua Asia, daerah asal angin • atbuta: besar, raksasa • até: mau, akan • ater: luka, nanah; • ater-ater: imbuhan; • ater banyu: memberi air; • ngateri: memberi, mengantarkan • athung: minta, tangan menengadah; • athung-athung: selalu mengemis • ati: hati, perasaan; • ngati-ati: hati-hati; • atibagya: suka, bahagia; • atibara: sangat berat; • atibisana: buas; • atidaya: malah, bahkan; • atiharsa: sangat bahagia; • atimoha: congkak, sombong; • atindriya: kepribadian; • atirodra: dahsyat, hebat; • atisaya: sangat, lebih; • atisomya: elok, cantik; • atiwéga: sangat cepat • atita: berhenti, berlalu • atiti: bertamu, berkunjung • atika: yaitu, yakni • atiyanta: kebal, perkasa • atiyasa: terlebih • atma: jiwa, ruh; • atmaja: anak, putra; • atmaka: nyawa • atos: keras, kenyal • atur: kata, mengatur • atut: rukun; • atut runtut: rukun, mesra • atyanta: sangat, kuat • atyasa: kebal, kuat • awang-awang: langit, angkasa; • awang-uwung: angkasa, langit • awar-awar: pohon awar-awar • awas: awas, waspada • awat: pandang, lihat; • ngawat-awati: mengawasi, menjaga • awé: lambai; • ngawé-awé: melambaikan tangan • awèh: memberi • awer-awer: tanda, simbol • awi: ayo, silakan; • awicarita: pandai bercerita • awig: pandai, ahli, sarjana; • awignya: pintar, trampil, banyak pengetahuan • awin: bawa, pegang • awit: sebab, karena; • ngawiti: memulai • awiyat: langit, angkasa • awon: buruk, jelek; • awon-awon: meskipun khasiat madu tongkat ali • awor: bercampur, berkumpul; • aworjiwa: bercinta; • aworsih: bercinta • awra: tersiar ke mana-mana • awud, awut: kacau-balau, berserakan; • awut-awutan: tidak karuan, kacau balau • awuh: bersuara, berteriak • awya: jangan, larangan • aya: serba sulit, dilematis • ayah: 1 ayah; 2 kerja; • ayahan: pekerjaan, tugas • ayak: saring, saringan • ayam: ayam; • ayam alas: ayam hutan • ayaskara: batu bintang • ayem: tenang, tentram • ayer: mandor, orang yang mengawasi orang lain bekerja • ayo: ayo, mari, silakan • ayom: ayom, teduh, terlindungi; • pengayoman: perlindungan • ayu: 1 cantik, jelita, molek; 2 selamat; • hayu: selamat • rahayu: selamat, sejahtera; aman, sehat B • babad: 1 cerita sejarah; 2 membabat • babah: terserah; • dibabahi: dimulai pelan-pelan; • babahan: 1 permulaan; 2 lubang; • babahan hawa sanga: sembilan lubang pada tubuh manusia (dua mata, dua telinga, dua lubang hidung, mulut, anus dan kelamin) • babanten: korban • babar: 1 beber, urai; khasiat madu tongkat ali lahir, melahirkan; • babaran: melahirkan; • babarji: tidak sama sekali; • babar pisan, babar blas: tidak sama sekali • babasan: peribahasa • babo: kata-kata tantangan • babrag: puber; • babragan: dipan besar • babrak: 1 tambah lebar; 2 menular ke mana-mana • babu: pengasuh, pembantu • babut: permadani, karpet; • kasur babut: kasur yang empuk • bacira: tanah lapang • badal: wakil, ganti • badan: 1 tubuh, raga; 2 lembaga; • badan alus: badan halus, jiwa; • badaniah: bersifat badan • badha: sama, seimbang • badhama: golok, parang • badhar: terbongkar, ketahuan • badhaya: bedaya, tari • badhik: keris kecil • badhong: mahkota • badhut: pelawak • badra: 1 bahagia, budi; 2 bulan • baga: rahim, kandungan • bagas: sehat, kuat; • bagaskara: matahari; • bagas waras: sehat, kuat; • bagaspati: matahari • bagawan: resi, pendita • bagé: selamat, salam; • atur pambagé: ucapan sambutan • bagel: lempar, tendang • bagong: nama wayang punakawan; • bagongan: jenis bahasa di Kraton Yogyakarta • bagowong: gerhana total • bagus: tampan, ganteng, baik • bagya: bahagia, suka • baha: sungai, kali • bahak: perampok, penjahat • bahan: bahan, asal • bahar: laut, samudra • baharu: baru, sedang • bahas: bahas, runding • bahasa: bahasa • bahni: api; • bahning: api • baita: perahu, kapal • bajag: perampok, pembajak • bajang: kerdil, kecil; • bajang kèrèk: jenis belalang kecil; • bajang ratu: gapura belah dua • bajing: tupai; • bajing loncat: tupai loncat; • bajingan: penjahat, kurang ajar • bajo: perampok, pembajak; • bajobarat: pasukan raksasa yang jahat • bajra: halilintar, guntur, petir • bajug: nakal, kurang ajar • bajul: buaya; • dibajul: digoda; • mbajul: menggoda wanita; • bajul pethak: buaya putih • bak: bak, khasiat madu tongkat ali air; • mbak, mbak ayu: kakak perempuan • bakal: bibit, akan; • cikal bakal: awal mula, pemula • baksya: banyak akal, kreatif • bakta: bawa • bakti: bakti, patuh • baku: baku, pokok; • baku karang: pemilik pekarangan, lahan; • baku omah: berumah tangga; • baku tembak: saling menembak • bakuh: kuat, gagah, perkasa • bakul: penjual, pedagang • bakung: bunga bakung • bal: bola; • bal-balan: sepak bola • bala: teman, pengikut; • baladewa: 1 nama tokoh wayang raja Mandura; 2 daun pohon randu; • baladika: komandan, kepala pasukan; • baladupak: anak buah; • balakosawa: pasukan darat; • balakrama: para priyayi; • balakuswa: pakaian; • balapecah: barang pecah-belah; • bala srèwu: jenis ilmu kadigjayan, ajian • balabag: papan, jenis tembang • balabak: jenis tembang • balabar: banjir, menggenang • balad: kerja bakti, gotong royong, gugur gunung • balak: tolak, tampik • balap: pacu, lomba • balawan: kokoh, sentosa • balé: balai, rumah; • balé désa: balai desa; • balé kambang: rumah di tengah kolam; • balé omah: rumah tangga; • balé pomahan: perumahan • baléla: memberontak, membangkang • baleman: bale apa, nyala api • balik: kembali, sebaliknya • balila: mogok, berontak • balitar: tembaga • balo: mentah, belum matang • baloh: alat mencari ikan • balung: tulang; • balung pisah: persaudaraan yang telah tercerai-berai • balwana: akar • bam: gigi geraham • bamata: gajah • bamba: bara • bamban: dimulai lagi, diulang • bambang: satria, jejaka • bambet: bambu • bambon: rumah madat • bambu: bambu, nama pohon • ban: ban • bana: 1 panah; 2 hutan; • bebana: permintaan, permohonan; • bana rawa: sawah rendah • banar: luas, lapang, lebar • banata: perahu, baita • banawi: sungai, bengawan • bancak: tempat nasi; • bancakan: kenduri • bancana: bencana, halangan • bancang: dua pekerjaan dilaksanakan sekaligus • bancar: lancar • banda: ikat, borgol; • bandakala: pemberani, pilih tanding; • bandawasa: kuat, perkasa, kekuatan; • bandawora: nama kalung; • bandayuda: perang, tempur • bandana: tali, halangan • bandar: pelabuhan laut • bandara: 1 majikan; 2 gelar bangsawan • bandéra: bendera • bandha: harta, kekayaan; • bandha bandhu: kaya harta dan banyak teman; • bandha bau: modal tenaga; • bandha béya: ongkos hidup • bandhan: berkoalisi, bersekutu • bandhang: cepat, besar; • banjir bandhang: banjir besar • bandhawa: saudara • bandhem: melempar dengan batu atau benda yang cukup besar; • bandhem po: capung • bandhit: penjahat, perampok, durhaka • bandhol: nakal • bandhosa: keranda, peti mayat • bandhu: saudara, teman kerabat • bandhul: ayunan • bandhung: 1 besar; 2 menandingi • bandhusa: keranda, peti mati • bandreng: berkelanjutan, terus-menerus • bandring: bandil • bané: suara, bunyi • banèh: lain, beda • abang: merah; • ngebang: adzan • bangah: jenis khasiat madu tongkat ali • bangal: tak mau dinasehati • bangala: bertunas, bertaruk • bangawan: bengawan, sungai besar • bangga: memberontak, melawan, membangkang • banget: sangat, amat, terlalu • banggèl: membalik, kembali dengan cepat • banggi: beaya, ongkos • bangir: hidung mancung • bangka: 1 mati, meninggal, 2 setengah matang • bangkang: membangkang, memberontak, melawan • bangké: bangkai, jenazah, mayat • bangsa: bangsa, golongan; • bangsawan: 1 bangsawan, ningrat, berdarah biru; 2 negarawan • bangsal: ruangan, tempat, gedung • bangsat: ungkapan marah, makian • bangun: 1 membangun, memperbaiki; 2 berdiri; 3 terjaga; • bangunan: rumah, gedung, pesanggrahan, dsb.

• bani: keturunan, trah • banija: pedagang, saudagar • baning: kura-kura • banjang: ke lautan untuk mencari ikan • banjar: deret, jajar; • banjaran: urut-urutan, kronologis • banjel: distansi, sementara • banjeng: kelihatan barisan panjang bergandengan • banjir: banjir, air bah; • banjir bandang: banjir besar; • banjir getih: banjir darah, perang, kerusuhan • banjur: lanjut, terus; • kebanjur: terlanjur • banon: bata, batu merah • bantal: alas kepala • bantala: tanah, bumi • bantaran: jeram • bantas: nyaring, merdu • banten: kurban, tumbal • banthak: kokoh, kuat • banthan: berpangkalan • banthèng: banteng; • banthèng ketaton: banteng terluka • banting: banting, khasiat madu tongkat ali • bantu: bantu • banu: air • banyak: angsa; • banyak angrem: nama rasi bintang; • banyak dhalang: perlengkapan upacara yang berupa angsa tiruan • banyar: jenis ikan • banyol: lucu, lawak • banyon: air untuk mengjerang gigi • banyu: air; • banyu gégé: air mantra; • banyu landa: air sada; • banyu mili: suguhannya mengalir terus bermacam-macam; • banyu rasa: air rasa; • banyu tangi: air untuk memandikan anak; • banyu tawa: air tawar, air mentah; • banyu tuli: air untuk obat; • banyu wara: bertapa dengan menghindari air; • banyu windu: air basi; • banyu wulu: air untuk wudhu; • tunggal banyu: saudara seperguruan • bapa: bapak, ayah; • bapa babu: ayah ibu; • bapa biyung: ayah ibu; • bapa paman: paman, adiknya bapak; • bapak: bapak, ayah • bapang: mendepang • bapra: gapura, pintu gerbang • bar: bubar, selesai; • wis bar: sudah selesai; • bar-ji: habis, sekaligus, bubar siji; • bar-ji barbeh, bubar siji bubar kabeh: bubar satu bubar semua, tekad bersatu padu • bara: sabuk, mengadu nasib • barah: kusta • barak: tempat tinggal sementara • barakan: sebaya, seusia • barang: benda; • barang-barang: anak kadal • barat: angin kencang • barata: tapa, laku; • baratayuda: perang tanding keluarga Barata • baratan: sawah milik bersama • bareng: bersama • barèng: canang • barès: terus terang, terbuka, jujur; • barès kurès: terus terang sekali, jujur • bargawa: panah yang kuat • baribin: 1 gaduh, ramai; 2 penuh air, menggelegak • barih: tambah keras • barikan: bersama-sama • barinan: bersama-sama dengan, serempak • baring: gila, edan • baris: baris, jajar, deret; • baris pendhem: barisan tersembunyi • barkah: berkah, rahmat, doa restu • khasiat madu tongkat ali berkah, rahmat • baro-baro: bubur putih dengan bubur merah di tengahnya • baron: hal yang baru • barongan: barongsai, singo barong • baros: barus • bartis: jenis bakal baju • baru: baru • baruna: barat, dewa laut, air • barung: bersama, beriringan • barus: jenis kapur pewangi • barya: putri, wanita, perempuan • basa: bahasa; • basagita: kata-kata indah, puisi; • basa krama: bahasa halus; • basa krama inggil: bahasa tinggi; • basa ngoko: bahasa rendah; • basarudita: syair pelipur lara • basah: 1 busuk, bau tak sedap; 2 gelar pahlawan, tanda jasa; 3 basah, berair; • basahan: kain penutup tubuh untuk mandi • basama: janji • basang: memasang, menggunakan, memakai • basanta: bulan, candra • basar: Maha Tahu, Tuhan • basir: bijak bestari • baskara: matahari, surya • basma: hangus, terbakar; • basmara, kabasmaran: cinta, tertarik; • basmi: musnah, basmi; • basmi buta: punah, hilang tak berbekas • basonta: 1 rembulan; 2 nama tembang gedhe • basu: 1 golongan dewa; 2 kera • basuki: selamat, sejahtera • basundara-basundari: tanah, bumi • baswara: bersinar, bercahaya • bata: batu bata; • batako: batu bata yang besar • batal: gagal, tidak jadi • batang: terka, tebak • bathang: bangkai • bathara: dewa, dewata; • batharagana: mega, mendung; • bathari: dewi, bidadari • bathik: kain batik • bathil: gunting, potong • bathok: tempurung kelapa; • bathok bolu: tempurung kelapa yang kecil • bathon: sekawan, sekutu • batih: anggota keluarga; • batihan/bebatiyan: menggalang persaudaraan • batin: batin, jiwa, ruhani; • batiniah: bersifat batin; • batos: batin; • mbatin: berkata dalam hati • batir: teman, kawan • batu: baterai; • batu kandha: batu undak-undakan • batuk: sakit batuk; • batuk kering, batuk asma: jenis sakit batuk • batur: teman, pelayan; • batur tukon: budak belian • bau: bahu; • baudhanyang: rangka rumah; • baudhendha: berhak menghukum, mengadili; • baukapiné: berat sebelah, tidak adil; • bau lawéyan: khasiat madu tongkat ali di pangkal lengan; • baureksa: menguasai, menjaga; • bausastra: kamus; • bausuku: pekerja, kekuatan, tenaga; • bauwéda: segala pengetahuan, ilmu; • baon: sawah ladang yang sedang dikerjakan • baul: batal, urung • baut: pintar, terampil • bawa: 1 kharisma, perbawa; 2 mulai; • bawa laksana: bijaksana; • bawa rasa: berembug, musyawarah • bawah: bawah; • bawahan: takhlukan, jajahan • bawana: dunia, alam raya • bawang: bawang putih • bawat: payung agung • bawéra: luas, terbentang • bawinipun: oleh karena itu • bawur: penglihatan suram • baya: 1 buaya; 2 bahaya • bayan: kabayan, aparat desa bagian penerangan • bayang: tempat tidur; • bayangkara: prajurit pengawal raja/presiden • bayi: bayi, anak • bayu: angin, udara; • bayu bajra: angin bercampur petir, nama ilmu kadigjayan; • bayu putra: putra Sang Angin; • bayu suta: anak Sang Angin • bé: urutan tahun Jawa keenam • bebada: khasiat madu tongkat ali yang menendang-nendang mau lahir • bebana: hadiah, ganjaran, anugrah • bebandan: tawanan, orang yang diikat • bebara: merantau, pergi mengadu nasib • bebasan: peribahasa, perumpamaan • bebed: pakaian yang dilipat pada badan • bebeg: berhenti mengalir karena terbendung • bebeh: malas bekerja • bebel: bebal, keras kepala • bèbèr: bentang, urai • becik: baik, bagus, terhormat • becus: mampu, kuasa, dapat • bedaringan: tempat menyimpan beras • bedhag: berburu, mencari binatang; • bedhag pikat: berburu burung dengan pelekat • bedhah: sobek, robek; • bedhah bumi: menggali tanah • bedhama: senjata, alat perang • bédhang: pacar, kekasih • bedhat: bebas, lepas • bedhati: pedati, kereta yang ditarik sapi • bedhawang: labi-labi • bedhawangan: hantu-hantuan • bedhaya: tari • bedhé: terka, tebak, duga; • bedhèk: terka, tebak • bèdhèngan: pematang, petak • bedhès: 1 jenis kera; 2 umpatan kasar • bedhidhing: musim dingin, keringat sukar keluar • bedhil: bedil, senapan; • bedhil angin: senapan angin • bedhiyang: menghangatkan badan dengan api unggun • bedho: permainan sama, tak ada yang unggul • bedhol: cabut, bongkar; • bedhol desa: pindahan orang sedesa; • bedhol gendéra: maju perang, berangkat bertempur; • bedhol jangkar: membongkar sauh • bédhor: tangkai panah • bedhug: gendang besar, alat bunyi tabuh di masjid • bégal: perampok, penyamun • béganandha: nama sebutan Indrajit • begar: gembira, suka ria • begawan: pendita • begeblug: bencana, musibah • begegeg: berdiri tegap; • begegeg mutho waton: berdiri kaku, ketakutan • begja: beruntung, bernasib baik; • begja kemayangan: untung besar, bahagia berlipat; • begjan: keberuntungan • beja: beruntung • béja: untung, bahagia; • beja kemayangan: untung besar; • bejan-bejan: untung-untungan • bekakak: tumbal, sesaji utnuk kurban • bekakas: perkakas, benda, alat • bekasakan: jenis hantu, lelembut • bekel: bekel, pamong desa, pembantu pendheta • beksa: joget, tari; • beksan: jogetan, tarian • bekta: bawa; • bektan: barang bawaan, oleh-oleh • bekti: bakti • béla: bela, juang; • béla pati: membela kematian orang lain; • béla sungkawa: melayat, berduka cita; • béla tampa: ikut menerima • belah: belah, pecah; • belah banten: baju belah dada; • belah kedaton: gigi renggang • belang: loreng, coreng; • belang buntal: coreng-moreng, rupa tak karuan • belèh: sembelih, potong • belèk: 1 retas, sembelih; 2 tembelek, tahi ayam • beluk: 1 panggil, memanggil; 2 jenis hama padi • benang: benang; • benang kelos: jenis benang yang sudah di plintir; • benang mas: benang berwarna emas • benawi: bengawan, sungai besar • béncak: garu yang tidak ditarik lembu, sapi • bèncèng: penceng, miring; • bèncèng cèwèng: hal ikhwal, seluk beluk • bencil: tipu muslihat • bendana: tabiat buruk • khasiat madu tongkat ali tuan, gelar kebangsawanan • bendéra: bendera • bendha: kluwih, buah kluwih • bendhé: gong kecil • bendhéga: teman melarikan diri • bendho: pisau besar • bendhosa: keranda, peti mayat • bendhuk: celeng • bèndi: dokar, pedati • béndra: terkagum-kagum, bersenang-senang • bendu: hukuman, kutukan • bendung: bendung, cegah • béné: biar saja, baru saja • bènèh: mengerti, tahu, pintar • bener: benar, betul, tepat • bening: bening, bersih • bénjing: besok, nanti, kelak • bénjo: bengkak, membesar • bentar: panas • bentayangan: melayang-layang, ke sana ke mari • benthak: luas, lapang • benthang: mencari jalan pintas, menerobos • bentheng: sabuk • benthik: jenis mainan anak tradisional • benthong: kayu pemukul dalam permainan benthik • bentil: kecil, bakal buah yang masih kecil • benting: sabuk • bencah: membelah, mengupas • bèr: penuh, kaya • bèr budi bawa leksana: penuh kearifan dan kebijaksanaan • bérag: tuntas, mumpuni, menguasai • berah: buruh, budak, pelayan • berak: rumah penyaringan orang sakit • bérak: buang air besar; • berak-berèk: berteriak-teriak • bérama: indah, mengagumkan • bérang: parang besar, pisau yang tebal dan besar • beras: beras, kupasan padi; • beras kencur: jenis minuman beras tumbuk halus dicampur kencur; • beras kuning: beras berwarna kuning; • beras melik: beras hitam • berat: berat, sulit • bérat: dibersihkan, dihilangkan • bérawa: gagah perkasa, menakutkan • bercak: bercak-bercak, noda • berci: kain yang halus agak temerawang • bercuh: campur baur, jorok • berduwin: anggur asli • béré: terlantur-lantur • berem: lunak dalamnya • bèrèng: jenis penyakit kulit • bèrès: beres, selesai • bergada: satuan pasukan • bergagah: bersikap gagah, perwira • bergandang: menarik, menggelandang • bergas: sehat, tangkas • beri: burung garuda • bèri: jenis gong • berik: menyeruduk dengan tanduk • berit: jenis tikus • beritan: bagian belakang • berkah: berkat, rahma, anugrah • berkakas: perkakas • berkasakan: hantu, lelembut • berkat: berkah • bèrlin: besi putih seperti perak • berod: meronta, mengeluh • bersat: kacau, berceceran • bersih: bersih, baik; • bersihan: tempat menyimpan barang kecantikan; • bersih désa: upacara selamatan bersih desa • beruh: entah, tidak tahu • beruk: 1 tempurung untuk takaran; 2 sejenis kera • besa: tari-tari • besaja: sederhana, bersahaja • besalèn: bengkel, tukang besi • besan: tari-tarian, jogetan • bésan: besan, orang tua menantu • besaos: sederhana, bersahaja • besar: 1 besar, raya, agung, unggul; 2 nama bulan Jawa ke-12; • besaran: 1 pohon murbei; 2 hari raya idul kurban (bulan Besar) • bèsèk: jenis wadah yang terbuat dari anyaman bambu • besem: bakar • besi: 1 besi; 2 pohon besi • besik: membersihkan rumput, menyiangi • beskap: jenis pakaian • beslit: piagam, surat keputusan • besmi: basmi, bakar, musnah • besta: borgol, ikat • bestru: jenis pohon • bestu: sudah pasti, tentu, nyata • bésuk: 1 besok, nanti; 2 bersih, rapi; • bésuk-bésuk: nanti-nanti, suatu saat; • bésuk manèh: besok lagi • besung: tak bersedia, tak sanggup • besur: keras kepala, tekad • besura: bosan, jenuh • besus: suka dandan, selalu rapi • besusu: mengkuwang • besut: halus, rapi • bet: logo di saku • beta: bawa • betah: tahan, betah • betamal: nyata, bukti • betèk: bekas tapak kaki • bètèng: benteng • bethara-bethari: dewa-dewi • bethat: bersisir • beton: 1 biji buah nangka, biji kluwih; 2 struktur bangunan dengan rangka semen, pasir, besi dan bebatuan • betutu: ingkung ayam • betuwah: pusaka, azimat • bewah: menyumbang, membantu • béya: beaya, ongkos • bibi: bibi, istri paman • bibis: 1 jenis tanaman; 2 jenis hewan anjing • khasiat madu tongkat ali jenis tumbuhan • bibisana: bijaksana • bibit: benih, bibit • bicara: wicara, bicara; • bicanten: berbicara, berkata • bidhawa: triwikrama • bidho: jenis khasiat madu tongkat ali elang • bidhung: godha, sik • bijaksana: bijaksana, arif • bijig: menanduk, menyeruduk • bijil: buta sebelah mata • biksa: hukum • biksama: paksa • biksma: kopiah • biksu: pertapa • biku: biksu, pendita • bikut: sibuk, repot • bilahi, bilai: celaka, halangan • bilawani: melawan, memusuhi • biler: tidur • bilih: bila, apabila • bilulung: saling mencari pertolongan • bima: 1 nama wayang pandawa; 2 seram, dahsyat; • bima sekti: jenis gugusan bintang; • bimana: congkak, sombong; • bimantra: puja mantra • bimata: bijaksana • bimba: arca, patung, lukisan • bina: bangun, indah • bincil: 1 ramai; 2 anak katak • bindi: gada, alat pemukul; • bindiwala: jenis tombak • bingar: berseri-seri, suka cita • binggel: gelang kaki • bingkas: selesai, rampung • bingung: bingung, pikiran goyah • bini: istri • bintang: bintang • binting: benteng, pagar pelindung • bintit: balut, kain penutup yang diikat • bintu: biru, nila • bintulu: poleng, ceplok • birahi: gejolak asmara • birama: indah, berirama • birat: musnah, hilang • birawa: dahsyat, mengagumkan • biring: jenis tombak • biru: biru, nila • bisa: bisa • bisala: lebar • bisana: susah, gundah khasiat madu tongkat ali bisatya: amat, sangat • biséka: penobatan, penghormatan, gelar • bisik: nama, gelar, julukan; • bisikan: penanaman, julukan, sebutan • bisit: bisa, dapat, boleh • bisu: bisu, tidak dapat bicara • bisuwa: sesaji • bita: takut, kuatir, cemas • bithi: tonjok, tinju, pukul • biting: tusuk lidi • biwada: hormat, mulia • biwara: laporan, berita, kabar • biya: beaya, ongkos, upah • biyada: abdi perempuan di kerajaan, pelayan perempuan • dibiyak: dibuka • biyang: ibu, induk • biyasa: biasa • biyèn: dahulu, lampau, silam • biyet: lebat sekali buahnya • biyung: ibu, induk • blaba: pemurah, dermawan, suka membantu • blabak: papan kayu • blabar: gelanggang, tempat, medan; • blabar kawat: tempat bertanding, medan laga • blacan: jenis harimau • blaka: terus terang; • blaka suta: terus terang, jujur • blalak-blalak: mata yang lincah • blandar: tiang penyangga atap; • blandaran: pacuan, perlombaan, permainan • blandhong: tukang menebang kayu • blarak: daun kelapa • blarat: pergi cepat-cepat, keluar lari • blathok: beliung • blawu: kelabu kebiruan • bledhèg: halilintar, petir, guruh, guntur • bledug: 1 debu, asap; 2 anak gajah • bleketépé: dinding dari anyaman daun kelapa • bleketupuk: jenis burung • blekok: jenis burung bangau • bléncong: lampu untuk pergelaran wayang • bleret: redup • bléro: tidak nyaring • blibar: manggis muda • bligo: jenis buah labu • bligon: keturunan dari dua jenis yang berbeda • blilu: bebal, bodoh • blimbing: buah belimbing; • blimbing wuluh: buah blimbing yang rasanya kecut • blinger: tersesat, keliru • blondhot: ingkar janji, tidak tertib • blonyo: alas, usap; • lara blonyo: patung tiruan pengantin • blonyoh: labur, ulas • blorok: bulu ayam yang berwarna hitam dan putih • bludru: jenis kain • blumbang: empang, kolam • bobokan: tetabuhan, gamelan • bobol: jebol, bedah • bobot: 1 berat, beban; 2 kualitas; • bobot timbang: persamaan mutu, perbandingan kualitas • bobrok: remuk, hancur, berantakan, rusak • bocah: anak-anak • bocor: bocor, pecah • bodhag: bakul yang besar • bodho: bodoh, tolol, dungu; • cara bodhon: secara gampang, dibikin mudah • bodhol: pecah, bedah, bocor • boga: makanan • bogang: tidak utuh, banyak jarak, jarang-jarang • bogol: tipu muslihat, perdaya, rayuan gombal • bogor: pohon siwalan • boja: suguhan, hidangan, makanan, menu; • boja krama: pesta, bersenang-senang dengan makan-minum; • bojana: pesta, bergembira ria dengan makan minum • bojo: suami istri • (m)bok: ibu; • (m)bok ajeng: panggilan untuk perempuan yang berderajat; • (m)bok ayu, bakyu: kakak perempuan; • (m)bok bèn: biarkan saja; • (m)bok bilih: mungkin, barang kali; • (m)bok bok: mungkin saja, boleh jadi; • (m)bok cilik: bibi, adik perempuan khasiat madu tongkat ali • (m)bok gedhè: uwa, kakak perempuan ibu; • (m)bok mas: panggilan untuk perempuan yang berderajat rendah; • (m)bok menawa: jikalau, kalau, jika, bila, apabila; • (m)bok nom: istri muda; • (m)boktuwa: istri tua • bokong: pantat • bokor: bokor • bol: bul, tempayan, jenis gerabah • bolong: lubang • bolot: kotoran kulit; • kokot bolot: kotoran pada leher, daki • boma: gagah, dahsyat; • bomantara: angkasa, dirgantara • bombang: tirai, penghalang, sekat • bombong: membesarkan hati; • bombong ati: berbesar hati, semangat • bombrong: seadanya, tidak berhias • bonang: bagian dari gamelan • bondhan: menari, berjoget • bonggan: salah sendiri, tak berpikir panjang • bongsor: subur, gemuk, gendut • boros: suka menghabiskan uang, suka belanja • bot: berat, beban; • bot répot: beban hidup, kesulitan • boten: tidak • botrawi: balumbang, air dalam telaga • boya: tidak, jangan • bra: 1 sinar, cahaya; 2 raja • brabadan: berjualan kebutuhan sehari-hari, pedagang kelontong • brabah: ramai, gegap gempita • brabak: mau menangis, muka merah • brabas: meresap, merembas • brabat: melintas dengan cepat, berjalan lintas • brahala: patung • brahat: hajat, perhelatan, kenduri • brahma: dewa brahma; • brahmacari: calon pendita, brahmana; • brahman: pendita, resi, biksu; • brahmana: pendita, resi, biksu; • brahmani: pendita wanita, resi putri; • brahmarsi: dewa • brahwa: bara api • braja: angin topan, angin ribut; • brajamuka: gajah • brakatha: laron, jenis hewan beterbangan; • brakithi: semut • brama: api, nyala • bramacorah: pencoleng, penjahat • bramantya: marah, semangat, gigih • bramara: lebah, kumbang • brambang: bawang merah • braminta: sedih, gundah • bramita: sedih, gundah • brana: harta, kekayaan • brandhal: perampok, pengacau • branggah: besar, dhasyat • brangsang: gerah, panas • brangta: asmara, cinta • branjangan: jenis burung • branta: asmara, cinta; • branta mara: asmara • branyak: genit, gesit • brasak: kasar, keras • brasat: lari, bebas, lepas • brastha: basmi, berantas • brata: bertapa, semedi, setia; • bratastuti: sembah, penyembahan; • bratawali: jenis tumbuhan yang pahit sekali berguna untuk obat keluarga; • bratayuda: perang keluarga Barata • brati: keturunan itik dan angsa • brawala: berselisih, bertengkar, cekcok • brawuk: mendaku barang milik orang lain • brayan: berumah tangga, suami istri • brayat: keluarga, satu rumah • bregada: regu, satuan pasukan • bregas: sehat, trengginas • brèh: pemurah, suka memberi • brekasakan: jenis makhluk halus • bremana-bremani: pendita, resi, biksu • bremantya: marah, semangat, gigih • bremara: lebah, kumbang • brengga rowa: kaya harta dan saudara • bresih: bersih, tidak ada sampah; • bresihan: tempat menyimpan alat kecantikan; • bresih désa: hajat orang sedesa membersihkan desa dan syukuran • bretya: prajurit, tentara • brèwu: kaya raya, banyak harta • bribin: 1 brisik, gaduh; 2 khasiat madu tongkat ali, menggelegak • bricik: dengki, iri • brintik: rambut keriting • bris: bulu kuda • brokoh: kenduri untuk anak • brongsong: 1 bungkus, tutup; 2 penutup mulut sapi agar tidak bisa makan sewaktu dipakai membajak sawah • brongta: sedih, susah • brosot: keluar, lepas • brubuh: pertempuran dahsyat, perang amuk-amukan • brungut: muncul, timbul, tampak lagi • brunjung: atap joglo yang bagian atas • brutu: anus • bruwet: ruwet, berbelit-belit • bubak: muka, mulai; • bubak kawah: peralatan untuk upacara pengantin • bubar: selesai, rampung; • bubar lahan: sia-sia, mubadzir • bubat: rambut khasiat madu tongkat ali • bubuk: serbuk • bubur: bubur, nasi yang lembut • bubut: 1 cabut, tarik; 2 jenis burung • bucal: buang, lempar • bucik: luka di kulit • buda: 1 agama Budha; 2 hari Rabu; • buda cemengan: hari Rabu Wage • budaya: budaya, budi daya, buah akal budi, adat • budhal: berangkat pergi • budheg: tuli, pekak • budhug: 1 jenis penyakit khasiat madu tongkat ali 2 lempar, buang • budhur: bengkak karena keracunan • budi: akal budi; • budi arda: hasrat, nafsu; • budi daya: usaha, upaya, ikhtiar; • budiman: berbudi luhur; • budya: norma, hukum • buhaya: buaya • buja: bahu, tangan; • bujakrama: khasiat madu tongkat ali, pesta makan; • bujana: makan-makan, pesta pora • bujaga: ular • bujangga: 1 pujangga, ahli sastra, pengarang ulung; 2 ular • bujanggapuspa: nagasari • bujangkara: gelang • bujel: tumpul, tidak lancip • bujeng: kejar, buru • bujil: kecil terus, tidak dapat tambah besar • bujuk: rayu, tipu muslihat • bujul: bajak, mengolah tanah • bujung: kejar, buru • buka: 1 buka, membuka; 2 makan untuk buka puasa; 3 mengawali gamelan; • bukak: buka, membuka; • bukak klambu: buka kelambu, upacara pada pernikahan; • bukak kunci: uang muka; • bukakundha: mahkota; • bukakundur, bukasari: mahkota; • bukasri: kopiah • bukti: 1 bukti, nyata; 2 makanan • bukung: ekor terpenggal, terpotong • bukur: kerang, siput, bekicot • bul: gerabah, jembangan • bulan: bulan, candra • bulu: jenis pohon; • bulu bekti: upeti, persembahan; • bulu-bulu: jenis jambu • bulus: kura-kura, labi-labi • bumandhala: jagat, bumi, dunia, alam • bumbu: bumbu, rempah-rempah, penyedap • bumbung: potongan bambu seruas, tabung • bumi: tanah, alam, dunia; • bumintara: negara, kerajaan; • bumitala: dasar bumi, alas tanah • bumpet: mampet, buntu, tidak tembus • bun: embun, bintik-bintik air • buncang: lempar, hempas • buncis: jenis sayur, buncis • buncit: bontot, bungsu • bunder: bundar, bulat • bundhet: kusut, luyuh • bungah: senang, bahagia, gembira, suka cita • bunggan: salah sendiri, tidak perduli • bungis: moncong babi hutan • bungkuk: bungkuk, mencekung • bungkus: bungkus • bunglon: bunglon, hewan yang bisa berubah-rubah warna kulit • buntala: bumi, tanah, jagat • buntar: 1 alas batang tombak; 2 paling ujung • buntas: selesai, tamat • buntat: belakang • buntel: bungkus, sampul • buntu: buntu, tertutup • buntung: 1 tidak beruntung, rugi; 2 terpotong • buntut: ekor; • buntut urang: rambut di tengkuk, leher belakang • bupati: bupati, penguasa daerah • buri: belakang, nanti • buritan: belakang • buru: kejar, tangkap • buruh: buruh, pegawai, kuli; • buruh sawah: buruh penggarap sawah; • buruh khasiat madu tongkat ali buruh penggarap sawah • busana: pakaian, busana • busu: jun yang tertutup • busuk: 1 bisu, dungu, tuli; 2 orang miskin, jembel, bodoh • busung lapar: sejenis sakit kurang vitamin yang ditimbulkan akibat kelaparan yang berkepanjangan • buta: raksasa • buteng: nafsu, marah • buthek: keruh • butuh: butuh, perlu • buwana: dunia • buwara: mengembara, merantau • buwaya: buaya • buwuh: buwuh, menyumbang • buya: kejar, buru • buyar: cerai-berai, kacau • buyuk: pohon nipah • buyung: tempayan, jambangan • buyut: piut, cicit C • cabar: urung, gagal, kandas, tak khasiat madu tongkat ali • cablaka: terus terang • cabol: pendek kecil • caca: cacat • cacad: 1 cacat, difabel; 2 cela; • nyacat: mencela • cacah: hitung, jumlah; • cacah-cucah: kacau, berantakan; • cacah eri: jumlah banyaknya ikan; • cacah jiwa: penghitungan jumlah penduduk; • cacah molo: penghitungan jumlah rumah; • cacah sawah: penghitungan luas sawah; • cacah sirah: penghitungan jumlah penduduk • cacakan: alat khasiat madu tongkat ali tembakau • cacala: pemberitahuan, pemberitaan • cacing: cacing, jenis hewan tanah • cadama: rendah, hina • cadhong: 1 terima; 2 minta, mohon; 3 ransum • cagak: tiang, pilar • cahya: cahaya, sinar • caja: cipta, reka • cakar: kaki ayam/burung • cakarwa: jenis burung belibis • cakep: 1 cakap; 2 dekap; 3 syair • caket: dekat, mesra • cakil: 1 nama wayang; 2 lintah • cakot: gigit, kunyah • cakra: roda; • cakrabawa: mengira, menduga; • cakradhara: penguasa daerah, bupati; • cakra manggilingan: roda berputar; • cakrawala: batas angkasa dengan daratan, horizon; • cakrawarti: menguasai dunia; • cakrawati: menguasai dunia • caksana: bijak bestari • caksuh: mata, netra • caksusrawa: ular • cakul: jenis ikan • cakup: mencakup, memuat • cala: pelita, penerang; • calabéka: menjadi penghalang; • cala-culu: seenaknya, semaunya; • calaina: buta, tak bisa melihat; • calawadi: syak wasangka; • cala wenthah: seenaknya, tidak sopan • calathu: bicara • calita: geger, gempar • calon: calon, bakal • caluk: buah asam muda • calung: alat musik sejenis angklung • cam: renungan, pikiran • camah: hina, rendah • camana: bersuci, membersihkan • camara: 1 pohon cemara; 2 sambungan rambut palsu • camari: anjing • cambah: kecambah • camben: obat bius, candu • cambor: aduk, campur • cambuk: cambuk, cemeti, pecut • cambur: aduk, campur • campah: hambar, tawar • campaka: bunga cempaka • campuh: bertempur, berperang • campur: campur, gaul; • campur aduk: bercampur aduk; • campur bawur: bercampur aduk, acak-acakan; • campur sari: jenis musik kolaborasi tradisional dan modern • camra: anjing • cancala: gerak, getar • cancing: trengginas, terampil • cancut: menyingsingkan baju; • cancut taliwanda: bersegera berangkat mengerjakan tugas • canda: syair, puisi • candaka: duta, utusan • candha: marah, geram; • candha birawa: merah yang dahsyat • candhak: pegang, genggam • candhala: tabiat kasar; • candhala gati: kejam, keji, tabiat kasar • candhana: kayu cendana • candhang: menadah, telapak terbuka • candhi: candi, tempat pemujaan; • candhik ala: senjakala, gurat merah di langit senja • candhuk: temu, jumpa • candra, condra: 1 bulan, rembulan; 2 pelukisan, pujian; • candrakanta, condra kanta: warna-warni, bulan • candrama: bulan; • candramawa: kucing yang hitam pekat; • candrasari: bulan; • candrasasi: bulan; • candrasengkala, condra sengkala: 1 tahun yang didasarkan pada khasiat madu tongkat ali bulan; 2 sengkalan (sandi rahasia) tahun bulan; • candrasa: jenis senjata, pedang • candu: candu, madat • canéla: sandal, alas kaki • cangak: jenis burung bangau • canggah: neneknya nenek • canggal: pohon yang telah mati khasiat madu tongkat ali canggèh: tangan usil, suka mengusik • cangkah: 1 sandaran kaki; 2 bercabang • cangkang: 1 bungkus buah; 2 kulit telur • cangkèl: keras kepala, kepala batu • cangkem: mulut, lesan • cangket: indah, elok, enak dipandang • cangking: tenteng, jinjing • cangkir: cangkir • cangklèk: jenis gendhing • cangkleng: menunggu lama • cangkrama: bercengkerama • cangkrang: 1 jenis cacar air; 2 semut merah • cangkring: jenis pohon • cangkul: cangkul • canik: tipe wajah kecil • canthaka: kurang ajar • canthas: keras, gesit, lincah • canthèl: 1 jenis tanaman palawija; 2 menyangkut • canthik: ujung perahu depan/belakang • canthing: canting, alat untuk membatik • canthol: cantol, gantung, gandul • canthuka: kodok • canthula: kurang ajar, tidak punya sopan santun • cantrik: siswa, santri di padepokan • cantya: mukti, mulia • caos: memberi, persembahan • cap: cap; • cap-capan: tiruan dengan cap, cetakan; • cap dumuk: cap jempol; • cap jempol: cap ibu jari • capa: busur • capah: tumit, kaki, alat jalan • capang: panjang kumis • capar: cambah, akar • caparu: cerana • capeng: bertolak pinggang • capet-capet: lupa-lupa ingat, tahu sedikit • caping: penutup kepala • capit: menjepit, mengapit • caplok: telan, makan; • nyaplok: menelan • capuri: tembok, pagar dari batu • cara: cara.

metode; • cara balèn: jenis gendhing • carak: alat untuk mencuci mulut kuda • caraka: utusan, duta, suruhan, wakil • carakan: bibit, calon, bakal • carana: perhiasan, pemandangan, pengayoman • carang: ranting bambu yang berduri; • carangan: sempalan, tambahan • carat: ujung kendi, ceret; • carat warsa: cleret tahun, petir angin • carek: dekat • carem: bermain cinta • cari: cari, usaha • caring: terang, panas • carita: cerita, kisah; • cariyos: cerita, kisah • carma: kulit, belulang • carmin: cermin, kaca • caru: sesaji, suguhan; • carumuka: musuh • carub: campur; • carub wor: campur baur, satu padu • caruk: ambil; • nyaruk: mengambil • carya: teman, sahabat • caryan: terpesona • cata: hati, perasaan • catar: payung • catha: kreatif, banyak akal • cathak: 1 lalat kuda; 2 seenaknya, semaunya • cathèk: gigit, pagut; • cathèk gawèl: gigit, pagut • cathet: catat • cathil: ambil, jinjing • catho: belum mengerti • cathok: 1 tangkap; 2 sambungan; • cathok cawèl: suka mencela; • cathok pélas: sekali pakai • cathuk: benturan dua benda kecil tapi keras • cathut: cabut, memalsu • cato: luka, babak belur • caton: tempurung yang berlubang • catra: pengayoman, payung • catratra: cakra, payung, songsong • catu: luka, lecet • catur: 1 tutur kata, sabda, bicara, cakap; 2 empat; 3 permainan catur; • catur muka: empat muka, empat wajah; • caturan: pembicaraan, percakapan • cawad: aib, cacat • cawak: suka bicara keras • cawan: cawan, alas gelas • cawang: cabang, bibit • cawar: gagal, kandas • cawèl: gigit, pagut • caweni: kain mori warna putih • cawet: cawat, celana dalam • cawil: gigit, pagut • cawiri: ukiran sulur-suluran • cawis: sedia, siap • cawu: catur wulan, empat bulanan • cawuh: berulang-ulang, campur-baur • cawuk: menciduk • caya: 1 cahaya, perangai; 2 pelindung, pengayom; • caya murcaya: penghormatan • cebak: bersenggukan menangis • cebelèh: kurang cerah • ceblaka: terus terang, jujur • cébol: kerdil, kecil pendek; • cébol kepalang: tidak kecil dan tidak besar • cébong: berudu, anak katak • cebuk: hama tanaman kacang • cebur: masuk ke dalam air • cecak: cicak • cecaya: cahaya, sinar • cécébucé: babak belur; • cécémuwé: sendau gurau • ceced: cacad, cela • cècèg: sesuai, serasi • cecek: sesuai • cècèkan: mudah dijalani • cecel: hancur, remuk • cecep: sedot, hisap • cècèr: cecer, berjatuhan • cécok: bertengkar, konflik • céda: cela, cacat • cedhak: dekat, mesra • cegah: cegah, khasiat madu tongkat ali • cegat: hadang • cegèh: khasiat madu tongkat ali nafas • cégoh: lahap, rakus • cegot: potong, putus, patah • ceguk: reguk, minum air • cegur: mencebur, masuk dalam air • cekak: pendek, singkat; • cekak aos: padat berisi • cekap: cukup, selesai, rampung • cékas: memberi wasiat, pesan • cekel: pegang, jabat, kendali; • cekel gawé: mempunyai pekerjaan • cékoh: meludah; • cékoh régoh: lahap • cela: cela, cacat • celari: sutra celari • celak: 1 dekat; 2 penebal alis • celaka: celaka, musibah, halangan • celathu: omong, bicara, berkata • celeb: celub, benam • celek: dekat, rapat • cèlèng: babi hutan • cemani: hitam legam • cemara: 1 pohon cemara; 2 rambut palsu • cembuk: babi • cemburu: cemburu, curiga • cemèk: anak kambing • cemeng: 1 hitam; 2 perasa, gampang menangis • cemer: cemar, kotor, rusuh • cemera: anjing • cemet: tarik, seret • cemethi: cemeti, senjata • cemirik: anak anjing • cemok: sentuh, pegang, senggol • cemol: ambil, sentuh • cempa: pendek, singkat • cempaka: bunga cempaka • cempala: pemukul kotak untuk wayang • cempaluk: buah asam muda • cempé: anak kambing, gibas kecil • cempèd: pipih, gepeng • cempedhak: cempedak, sejenis nangka • cèmpèh: bakul kecil bundar wadah nasi • cempluk: 1 buncit, gendut, bundar; 2 wadah • cemplung: cebur, benam • cempol: sabut kelapa • cempuri: pagar tembok • cempurit: tangkai wayang • cempurung: anyaman bambu untuk menutup jenazah • cemung: kaleng • cemuru: kijang • cencang: ikat, belenggu • cencem: rendam, benam • cendeng: sanak saudara, famili • cendhak: pendek, singkat; • cendhak umur: cepat mati, pendek umur • cendhala: jahat, kejam • cendhana: cendana, gaharu • cendhani: bambu kecil; • cendhani raras: balai tempat istirahat • cendhèk: pendek • cendhéla: jendela • céndhol: cendol • cené: khasiat madu tongkat ali, cacat, aib • cenéla: alas kaki, sandal • ceneng: sejenis bokor • cènèng: kaitan, hubungan • cenggama, cenggami: takut, kuatir • cènggèr: hiasan pada kepala ayam • cengkah: berbeda, berlawanan • cengkal: kayu penyangga • cengkalangan: kayu pembalut roda (pedati) • cengkang: ukuran selebar ibu jari dan jari telunjuk yang dibentang • cengkar: 1 cerai-berai, pisah; 2 makar; 3 tanah gersang • cengkaruk: bunga pohon randu • cengkèh: cengkeh • cengkir: degan muda, buah kelapa yang masih sangat muda • cengkok: tempat merajang tembakau • céngkok: gaya • cengkorongan: rancangan • centhang: memanggul, mengangkat, memikul • cénthang: memberi tanda • centhé: saron, jenis gamelan • cènthèl: cantel, bergantung • centhèng: suara melengking • centhuka: katak, kodok • centhula: semaunya, tidak sopan • centhung: cabang rambut • cepak: 1 dekat, hampir, nyaris; 2 sedia; • cepak rejeki: mudah mencari rizki • cepaka: bunga cempaka • cepaplak: terbentang, terbaring • cepedhak: sejenis buah nangka • cepeng: tangkap, pegang • cepet: cepat, lekas • cepuri: tembok, pagar batu • cerak: dekat • cerdik: pandai, cermat • céré: 1 asli, tulus; 2 kecoa; • céré gancèt: jenis rumah tradisional • ceret: tanda baca dalam huruf Jawa • cerma: kulit, belulang • cermin: cermin, kaca, pengilon • cèt bang: peluru api • cetha: jelas, terang • cethak: lanjut • cèthèk: dangkal • cethèn: cambuk, cemeti, pecut • cèthi: pembantu wanita • cethik: menyalakan, menghidupkan • cething: bakul yang kecil, tumbu, tempat nasi • cétho: buta, tak bisa melihat • cibuk: gayung, alat berenang • cidra: kianat, bohong, tipu • cihna: tanda, lambang • cikal: sisa parutan kelapa; • cikal bakal: pelopor, perintis • cikar: gerobak, pedati • cikrak: keranjang sampah, alat mengambil sampah • cikrukan: bungkuk, merunduk, tua bangka • cilaka: celaka, malang • cili guthi: kecil • cilik: kecil • cilum: menyelam • cimplik: lampu kecil, pelita • cincin: cincin, perhiasan jari • cindhé: cindai, kain pengikat pinggang perempuan • cindhil: anak tikus • cintaka: pemikiran, angan-angan • cintantya: cantik, indah • cinthaka: bilahi, azab • cintra: cela, celaka • cintraka: celaka, musibah • cintya: indah, cantik • cipta: cipta, buat; • cipta ripta: ciptaan, buatan • cirak: jenis permainan anak tradisional • ciri: 1 ciri-ciri, identitas; 2 cela; • ciri wanci: hal mengenai keburukan, titik celanya • cis: tombak kecil • cita: cita-cita • cithak: cetak • citho: buta, tak melihat • citra: 1 citra; 2 gambar, tulisan, lukisan; khasiat madu tongkat ali citrakara: tukang lukis; • citraléka: lukisan, gambaran • ciyu: minuman keras • ciyut: sempit, kecil, rapat • clunthang: jenis gending • coba: coba; • cobi: coba, permisi • cobèk: cobek, alat untuk menggilas sambal dan bumbu • cocak: burung cucak; • cocak rawa: burung cucak rawa • cocok: sesuai • cocoméyo: tidak memahami tata krama khasiat madu tongkat ali codaka: cundaka, utusan • codhot: jenis binatang pemakan buah • codya: cacat, cela • cohung: burung merak • cokèkan: jenis seni tradisional • coklat: 1 warna coklat; 2 jenis buah • colong: curi, maling; • colong jupuk: hal ambil mengambil, pencurian • condré: jenis keris, senjata • congat: menjorok, muncul • conggah: mampu, sanggup • congkrah: berselisih, bersitegang • congkrang: sesak, kurang panjang • conglok: juru sandi, pengintai • congok: penyerta, pengiring, perantara; • dicongok: dilubang dan diberi tali kekang pada hidung sapi dan kerbau agar bisa dikendalikan • conthang: dicuntang, dicentang • conthèng: centang • conthok: lengan baju (keprabon) yang besar • conthong: 1 mulut; 2 wadah berbentuk kerucut • conti: dihalang-halangi • conto: contoh, teladan, misal • copot: copot, lepas, tanggal • cora: penjahat, pencuri, orang jahil • corah: sela, renggang, senggang • corak: corak, gaya, model • cora-pracoré: orang jahat, durhaka • coré: penjahat, orang hina, berperilaku buruk • corèk: coret, gores • coro: kecoa, coro • cotha: berkain separu untuk sabuk • cothé: sisip, sarung • cotho: buntung, tak beruntung, tidak kebagian • cowèk: cobek • cowong: pucat, lesu • crah: cerai, berkelahi • craki: penjual bahan jamu, pedagang bahan obat; • crakèn: bahan jamu, bahan obat-obatan • crancang: tampar, tali • crigan: wadah keris di pinggang • cripu: alas kaki, sandal • crita: cerita; • criyos: kata, cerita • criwis: banyak bicara, cerewet • cubung: kecubung, jenis bunga • cucah: menjemukan, membosankan • cucak: jenis burung; • cucak rawa: burung cucakrawa • cucal: kulit, belulang • cuci: cuci, membersihkan • cucud: lucu, humor, jenaka • cucuh: 1 caci; 2 bertempur • cucuk: paruh; • cucuk besi: 1 jenis burung; 2 catut yang besar; • cucuk dhandhang: alat untuk membelah batu, kayu • cucul: 1 melepas; 2 membayar • cucup: hisap, sedot • cucur: 1 jenis kue; 2 burung kedasih • cudaka: duta, utusan • cugar: gagal, batal • cuget: cepat marah, putus asa; • cugetan: mudah putus asa, kecil hati • cukil: cukil, jungkil; • cukit dulit: anak tiga laki-laki semua • cukup: cukup, terpenuhi • cukur: cukur, pangkas rambut • cula: jorok, buruk • culik: 1 diambil sebelum matang; 2 culik, curi • culika: licik • culub: masuk ke dalam air • cumanthaka: lancang, sok berani • cumbana: bercinta • cumbu: 1 mengoceh; 2 cumbu rayu • cumi: cuma, hanya, semata-mata • cumleng: sakit kepala • cumpèn: terbatas • cumpet: tutup, sumbat • cumpi: terbatas, tertentu • cumpleng: memekakkan telinga • cundaka: utusan, suruhan • cundha: ujung, hilir; • cundhamani: panah api • cundhang: kalah • cundhit: alat untuk mencari ikan • cundhuk: cocok, setuju, ketemu; • cundhuk laris: pelaris, memotong harga; • cundhuk mentul: perhiasan untuk pengantin • cundrik: keris kecil • cunéya: perahu, kapal kecil • cungkup: rumah nisan di kuburan • cunthang: jenis takaran beras • cunthel: putus, patah • cupak: tampar, pukul, tendang • cupar: lancang, campur tangan • cupet: pendek, kurang panjang; • cupet ati: mudah marah; • cupet budi: tidak mau mengejar nilai-nilai kebajikan; • cupet lelakon: cita-citanya tidak tercapai; • cupet nalar: pendek akal, kecil hati; • cupet pengandel: tidak mudah percaya • cuplak: 1 cabut; 2 penyakit kulit • cupu: cupu, kotak • curak: tahi telinga • curang: licik, culas • curiga: keris, khasiat madu tongkat ali • curing: sabit, pisau • curma: sirna, hancur • curnita: lebur, hancur • curung: setandan pisang, serangkai pisang • curut: jenis tikus • cuthak: punggawa, wedana • cuwa: kecewa, menyesal • cabar: urung, gagal, kandas, tak berhasil • cablaka: terus terang • cabol: pendek kecil • caca: cacat • cacad: 1 cacat, difabel; 2 cela; • nyacat: mencela • cacah: hitung, jumlah; • cacah-cucah: kacau, berantakan; • cacah eri: jumlah banyaknya ikan; • cacah jiwa: penghitungan jumlah penduduk; • cacah molo: penghitungan jumlah rumah; • cacah sawah: penghitungan luas sawah; • cacah sirah: penghitungan jumlah penduduk • cacakan: alat peracik tembakau • cacala: pemberitahuan, pemberitaan • cacing: cacing, jenis hewan tanah • cadama: rendah, hina • cadhong: 1 terima; 2 minta, mohon; 3 ransum • cagak: tiang, pilar • cahya: cahaya, sinar • caja: cipta, reka • cakar: kaki ayam/burung • cakarwa: jenis burung belibis • cakep: 1 cakap; 2 dekap; 3 syair • caket: dekat, mesra • cakil: 1 nama wayang; 2 lintah • cakot: gigit, kunyah • cakra: roda; • cakrabawa: mengira, menduga; • cakradhara: penguasa daerah, bupati; • cakra manggilingan: roda berputar; • cakrawala: batas angkasa dengan daratan, horizon; • cakrawarti: khasiat madu tongkat ali dunia; • cakrawati: menguasai dunia • caksana: bijak bestari • caksuh: mata, netra • caksusrawa: ular • cakul: jenis ikan • cakup: mencakup, memuat • cala: pelita, penerang; • calabéka: menjadi penghalang; • cala-culu: seenaknya, semaunya; • calaina: buta, tak bisa melihat; • calawadi: syak wasangka; • cala wenthah: seenaknya, tidak sopan • calathu: bicara • calita: geger, gempar • calon: calon, bakal • caluk: buah asam muda • calung: alat musik sejenis angklung • cam: renungan, pikiran • camah: hina, rendah • camana: bersuci, membersihkan • camara: 1 pohon cemara; 2 sambungan rambut palsu • camari: anjing • cambah: kecambah • camben: obat bius, candu • cambor: aduk, campur • cambuk: cambuk, cemeti, pecut • cambur: aduk, campur • campah: hambar, tawar • campaka: bunga cempaka • campuh: bertempur, berperang • campur: campur, gaul; • campur aduk: bercampur aduk; • campur bawur: bercampur aduk, acak-acakan; • campur sari: jenis musik kolaborasi tradisional dan modern • camra: anjing • cancala: gerak, getar • cancing: trengginas, terampil • cancut: menyingsingkan baju; • cancut taliwanda: bersegera berangkat mengerjakan tugas • canda: syair, puisi • candaka: duta, utusan • candha: marah, geram; • candha birawa: merah yang dahsyat • candhak: pegang, genggam • candhala: tabiat kasar; • candhala gati: kejam, keji, tabiat kasar • candhana: kayu cendana • candhang: menadah, telapak terbuka • candhi: candi, tempat pemujaan; • candhik ala: senjakala, gurat merah di langit senja • candhuk: temu, jumpa • candra: 1 khasiat madu tongkat ali 2 pelukisan, pujian; • candrama: bulan; • candramawa: kucing yang hitam pekat; • candrasari: bulan; • candrasasi: bulan; • candrasengkala: tahun yang didasarkan pada peredaran bulan; • candrasa: jenis senjata, pedang • candu: candu, madat • canéla: sandal, alas kaki • cangak: jenis burung bangau • canggah: neneknya nenek • canggal: pohon yang telah mati • canggèh: tangan usil, suka mengusik • cangkah: 1 sandaran kaki; 2 bercabang • cangkang: 1 bungkus buah; 2 kulit telur • cangkèl: keras kepala, kepala batu • cangkem: mulut, lesan • cangket: indah, elok, enak dipandang • cangking: tenteng, jinjing • cangkir: cangkir • cangklèk: jenis gendhing • cangkleng: menunggu lama • cangkrama: bercengkerama • cangkrang: 1 jenis cacar air; 2 semut merah • cangkring: jenis pohon • cangkul: cangkul • canik: tipe wajah kecil • canthaka: kurang ajar • canthas: keras, gesit, lincah • canthèl: 1 jenis tanaman palawija; 2 menyangkut • canthik: ujung perahu depan/belakang • canthing: canting, alat untuk membatik • canthol: cantol, gantung, gandul • canthuka: kodok • canthula: kurang ajar, tidak punya sopan santun • cantrik: siswa, santri di padepokan • cantya: mukti, mulia • caos: memberi, persembahan • cap: cap; • cap-capan: tiruan dengan cap, cetakan; • khasiat madu tongkat ali dumuk: cap jempol; • cap jempol: cap ibu jari • capa: busur • capah: tumit, kaki, alat jalan • capang: panjang kumis • capar: cambah, akar • caparu: cerana • capeng: bertolak pinggang • capet-capet: lupa-lupa ingat, tahu sedikit • caping: penutup kepala • capit: menjepit, mengapit • caplok: telan, makan; • nyaplok: menelan • capuri: tembok, pagar dari batu • cara: cara.

metode; • cara balèn: jenis gendhing • carak: alat untuk mencuci mulut kuda • caraka: utusan, duta, suruhan, wakil • carakan: bibit, calon, bakal • carana: perhiasan, pemandangan, pengayoman • carang: ranting bambu yang berduri; • carangan: sempalan, tambahan • carat: ujung kendi, ceret; • carat warsa: cleret tahun, petir angin • carek: dekat • carem: bermain cinta • cari: cari, usaha • caring: terang, panas • carita: cerita, kisah; • cariyos: cerita, kisah • carma: kulit, belulang • carmin: cermin, kaca • caru: sesaji, suguhan; • carumuka: musuh • carub: campur; • carub wor: campur baur, satu padu • caruk: ambil; • nyaruk: mengambil • carya: teman, sahabat • caryan: terpesona • cata: hati, perasaan • catar: payung • catha: kreatif, banyak akal • cathak: 1 lalat kuda; 2 seenaknya, semaunya • cathèk: gigit, pagut; • cathèk gawèl: gigit, pagut • cathet: catat • cathil: ambil, jinjing • catho: belum mengerti • cathok: 1 tangkap; 2 sambungan; • cathok cawèl: suka mencela; • cathok pélas: sekali pakai • cathuk: benturan dua benda kecil tapi keras • cathut: cabut, memalsu • cato: luka, babak belur • caton: tempurung yang berlubang • catra: pengayoman, payung • catratra: cakra, payung, songsong • catu: luka, lecet • catur: 1 tutur kata, sabda, bicara, cakap; 2 empat; 3 permainan catur; • catur muka: empat muka, empat wajah; • caturan: pembicaraan, percakapan • cawad: aib, cacat • cawak: suka bicara keras • cawan: cawan, alas gelas • cawang: cabang, bibit • cawar: gagal, kandas • cawèl: gigit, pagut • caweni: kain mori warna putih • cawet: cawat, celana dalam • cawil: gigit, pagut • cawiri: ukiran sulur-suluran • cawis: khasiat madu tongkat ali, siap • cawu: catur wulan, empat bulanan • cawuh: berulang-ulang, campur-baur • cawuk: menciduk • caya: 1 cahaya, perangai; 2 pelindung, pengayom; • caya murcaya: penghormatan • cebak: bersenggukan menangis • cebelèh: kurang cerah • ceblaka: terus terang, jujur • cébol: kerdil, kecil pendek; • cébol kepalang: tidak kecil dan tidak besar • cébong: berudu, anak katak • cebuk: hama tanaman kacang • cebur: masuk ke dalam air • cecak: cicak • cecaya: cahaya, sinar • cécébucé: babak belur; • cécémuwé: sendau gurau • ceced: cacad, cela • cècèg: sesuai, serasi • cecek: sesuai • cècèkan: mudah dijalani • cecel: hancur, remuk • cecep: sedot, hisap • cècèr: cecer, berjatuhan • cécok: bertengkar, konflik • céda: cela, cacat • cedhak: dekat, mesra • cegah: cegah, hindar • cegat: hadang • cegèh: sesak nafas • cégoh: lahap, rakus • cegot: potong, putus, patah • ceguk: reguk, minum air • cegur: mencebur, masuk dalam air • cekak: pendek, singkat; • cekak aos: padat berisi • cekap: cukup, selesai, rampung • cékas: memberi wasiat, pesan • cekel: pegang, jabat, kendali; • cekel gawé: mempunyai pekerjaan • cékoh: meludah; • cékoh régoh: lahap • cela: cela, cacat • celari: sutra celari • celak: 1 dekat; 2 penebal alis • celaka: celaka, musibah, halangan • celathu: omong, bicara, berkata • celeb: celub, benam • celek: dekat, rapat • cèlèng: babi hutan • cemani: hitam legam • cemara: 1 pohon cemara; 2 rambut palsu • cembuk: babi • cemburu: cemburu, curiga • cemèk: anak kambing • cemeng: 1 hitam; 2 perasa, gampang menangis • cemer: cemar, kotor, rusuh • cemera: anjing • cemet: tarik, seret • cemethi: cemeti, senjata • cemirik: anak anjing • cemok: sentuh, pegang, senggol • cemol: ambil, sentuh • cempa: pendek, singkat • cempaka: bunga cempaka • cempala: pemukul kotak untuk wayang • cempaluk: buah asam muda • cempé: anak kambing, gibas kecil • cempèd: pipih, gepeng • cempedhak: cempedak, sejenis nangka • cèmpèh: bakul kecil bundar wadah nasi • cempluk: 1 buncit, gendut, bundar; 2 wadah • cemplung: cebur, benam • cempol: sabut kelapa • cempuri: pagar tembok • cempurit: tangkai wayang • cempurung: anyaman bambu untuk menutup jenazah • cemung: kaleng • cemuru: kijang • cencang: ikat, belenggu • cencem: rendam, benam • cendeng: sanak saudara, famili • cendhak: pendek, singkat; • cendhak umur: cepat mati, pendek umur • cendhala: jahat, kejam • cendhana: cendana, gaharu • cendhani: bambu kecil; • cendhani raras: balai tempat istirahat • cendhèk: pendek • cendhéla: jendela • céndhol: cendol • cené: cela, cacat, aib • cenéla: alas kaki, sandal • ceneng: sejenis bokor • cènèng: khasiat madu tongkat ali, hubungan • cenggama, cenggami: takut, kuatir • cènggèr: hiasan pada kepala ayam • cengkah: berbeda, berlawanan • cengkal: kayu penyangga • cengkalangan: kayu pembalut roda (pedati) • cengkang: ukuran selebar ibu jari dan jari telunjuk yang dibentang • cengkar: 1 cerai-berai, pisah; 2 makar; 3 tanah gersang • cengkaruk: bunga pohon randu • cengkèh: cengkeh • cengkir: degan muda, buah kelapa yang masih sangat muda • cengkok: tempat merajang tembakau • céngkok: gaya • cengkorongan: rancangan • centhang: memanggul, mengangkat, memikul • cénthang: memberi tanda • centhé: saron, jenis gamelan • cènthèl: cantel, bergantung • centhèng: suara melengking • centhuka: katak, kodok • centhula: semaunya, tidak sopan • centhung: cabang rambut • cepak: 1 dekat, hampir, nyaris; 2 sedia; • cepak rejeki: mudah mencari rizki • cepaka: bunga cempaka • cepaplak: terbentang, terbaring • cepedhak: sejenis buah nangka • cepeng: tangkap, pegang • cepet: cepat, lekas • cepuri: tembok, pagar batu • cerak: dekat • cerdik: pandai, cermat • céré: 1 asli, tulus; 2 kecoa; • céré gancèt: jenis rumah tradisional • ceret: tanda baca dalam huruf Jawa • cerma: kulit, belulang • cermin: cermin, kaca, pengilon • cèt bang: peluru api • cetha: jelas, terang • cethak: lanjut • cèthèk: dangkal • cethèn: cambuk, cemeti, pecut • cèthi: pembantu wanita • cethik: menyalakan, menghidupkan • cething: bakul yang kecil, tumbu, tempat nasi • cétho: buta, tak bisa melihat • cibuk: gayung, alat berenang • cidra: kianat, bohong, tipu • cihna: tanda, lambang • cikal: sisa parutan kelapa; • cikal bakal: pelopor, perintis • cikar: gerobak, pedati • cikrak: keranjang sampah, alat mengambil sampah • cikrukan: bungkuk, merunduk, tua bangka • cilaka: celaka, malang • cili guthi: kecil • cilik: kecil • cilum: menyelam • cimplik: lampu kecil, pelita • cincin: cincin, perhiasan jari • cindhé: cindai, kain pengikat pinggang perempuan • cindhil: anak tikus • cintaka: pemikiran, angan-angan • cintantya: cantik, indah • cinthaka: bilahi, azab • cintra: cela, celaka • cintraka: celaka, musibah • cintya: indah, cantik • cipta: cipta, buat; • cipta ripta: ciptaan, buatan • cirak: jenis permainan anak tradisional • ciri: 1 ciri-ciri, identitas; 2 cela; • ciri wanci: hal mengenai keburukan, titik celanya • cis: tombak kecil • cita: cita-cita • cithak: cetak • citho: buta, tak melihat • citra: 1 citra; 2 gambar, tulisan, lukisan; • citrakara: tukang lukis; • citraléka: lukisan, gambaran • ciyu: minuman keras • ciyut: sempit, kecil, rapat • clunthang: jenis gending • coba: coba; • cobi: coba, permisi • cobèk: cobek, alat untuk menggilas sambal dan bumbu • cocak: burung cucak; • cocak rawa: burung cucak rawa • cocok: sesuai • cocoméyo: tidak memahami tata krama • codaka: cundaka, utusan • codhot: jenis binatang pemakan buah • codya: cacat, cela • cohung: burung merak • cokèkan: jenis seni tradisional • coklat: 1 warna coklat; 2 jenis buah • colong: curi, maling; • colong jupuk: hal ambil mengambil, pencurian • condré: jenis keris, senjata • congat: menjorok, muncul • conggah: mampu, sanggup • congkrah: berselisih, bersitegang • congkrang: sesak, kurang panjang • conglok: juru sandi, pengintai • congok: penyerta, pengiring, perantara; • dicongok: dilubang dan diberi tali kekang pada hidung sapi dan kerbau agar bisa dikendalikan • conthang: dicuntang, dicentang • conthèng: centang • conthok: lengan baju (keprabon) yang besar • conthong: 1 mulut; 2 wadah berbentuk kerucut • conti: dihalang-halangi • conto: contoh, teladan, misal • copot: copot, lepas, tanggal • cora: penjahat, pencuri, orang jahil • corah: sela, renggang, senggang • corak: corak, khasiat madu tongkat ali, model • cora-pracoré: orang jahat, durhaka • coré: penjahat, orang hina, berperilaku buruk • corèk: coret, gores • coro: kecoa, coro • cotha: berkain separu untuk sabuk • cothé: sisip, sarung • cotho: buntung, tak beruntung, tidak kebagian • cowèk: cobek • cowong: pucat, lesu • crah: cerai, khasiat madu tongkat ali • craki: penjual bahan jamu, pedagang bahan obat; • crakèn: bahan jamu, bahan obat-obatan • crancang: tampar, tali • crigan: wadah keris di pinggang • cripu: alas kaki, sandal • crita: cerita; • criyos: kata, cerita • criwis: banyak bicara, cerewet • cubung: kecubung, jenis bunga • cucah: menjemukan, membosankan • cucak: jenis burung; • cucak rawa: burung cucakrawa • cucal: kulit, belulang • cuci: cuci, membersihkan • cucud: lucu, humor, jenaka • cucuh: 1 caci; 2 bertempur • cucuk: paruh; • cucuk besi: 1 jenis burung; 2 catut yang besar; • cucuk dhandhang: alat untuk membelah batu, kayu • cucul: 1 melepas; 2 membayar • cucup: hisap, sedot • cucur: 1 jenis kue; 2 burung kedasih • cudaka: duta, utusan • cugar: gagal, batal • cuget: cepat marah, putus asa; • cugetan: mudah putus asa, kecil hati • cukil: cukil, jungkil; • cukit dulit: anak tiga laki-laki semua • cukup: cukup, terpenuhi • cukur: cukur, pangkas rambut • cula: jorok, buruk • culik: 1 diambil sebelum matang; 2 culik, curi • culika: licik • culub: masuk ke dalam air • cumanthaka: lancang, sok berani • cumbana: bercinta • cumbu: 1 mengoceh; 2 cumbu rayu • cumi: cuma, hanya, semata-mata • cumleng: sakit kepala • cumpèn: terbatas • cumpet: tutup, sumbat • cumpi: terbatas, tertentu • cumpleng: memekakkan telinga • cundaka: utusan, suruhan • cundha: ujung, hilir; • cundhamani: panah api • cundhang: kalah • cundhit: alat untuk mencari ikan • cundhuk: cocok, setuju, ketemu; • cundhuk laris: pelaris, memotong harga; • cundhuk mentul: perhiasan untuk pengantin • cundrik: keris kecil • cunéya: perahu, kapal kecil • cungkup: rumah nisan di kuburan • cunthang: jenis takaran beras • cunthel: putus, patah • cupak: tampar, pukul, tendang • cupar: lancang, campur tangan • cupet: pendek, kurang panjang; • cupet ati: mudah marah; • cupet budi: tidak mau mengejar nilai-nilai kebajikan; • cupet lelakon: cita-citanya tidak tercapai; • cupet nalar: pendek akal, kecil hati; • cupet pengandel: tidak mudah percaya • cuplak: 1 cabut; 2 penyakit kulit • cupu: cupu, kotak • curak: tahi telinga • curang: licik, culas • curiga: keris, pusaka • curing: sabit, pisau • curma: sirna, hancur • curnita: lebur, hancur • curung: setandan pisang, serangkai pisang • curut: jenis tikus • cuthak: punggawa, wedana • cuwa: kecewa, menyesal D • dadali: burung dadali, walet • dadar: goreng; • dadar lèlèr: anugerah, piagam; • ndadari: purnama; • wulandari, wulan ndadari: bulan purnama • dadhi: air susu; • lawana udadhi: lautan susu • dadi: menjadi; • dados: menjadi; • dadra: menjadi-jadi; • dadya: menjadi; • ndadi: menjadi-jadi, berkembang biak • dadu: 1 dadu; 2 warna merah muda • daerah: daerah, wilayah • daga: membandel, memberontak • dagan: batu lompatan, dagan • dagang: jual beli; • dagangan: barang yang diperjualbelikan • dagda: pandai, ahli; • widagda: pandai, banyak pengetahuan • dagel: 1 setengah matang; 2 lucu; • dagelan: lelucon • daging: daging • dah: jahat, buruk; • dahwèn: campur tangan, intervensi; • dak-dir: sombong, congkak; • dak menang: sewenang-wenang; • daksiya: sia-sia • daha: matang, terbakar • dahana: api; • asmaradahana: api asmara • dahat: sangat, amat; • dahat sinudarsana: sangat terhormat • dahuru: geger, huru-hara • dajal: dajal, iblis; • dajal laknat: iblis, setan • dak-: 1 saya - ku-; 2 jahat; • daktulisi: kutulisi • daktonton: kutonton; • dak-dir: sombong, congkak; • dak menang: sewenang-wenang; • daksiya: sia-sia • daksa: mahir, ahli • daksina: 1 hadiah; 2 selatan; 3 kanan; • daksinarga: Gunungkidul; • pradaksina: mengelilingi candi dari arah kanan ke kiri • dakwa: tuduh, dakwa • dalah: serta, dan • dalan: jalan, tempat lewat • dalaran: sebab, karena • dalasan: serta, dan • dalèh: duga, kira • dalem: 1 dalam; 2 saya, hamba; • ndalem: 1 rumah; 2 saya, hamba; • dalemipun bapak: rumah bapak; • kagungan ndalem: milik paduka, anda; • panjenengan ndalem, sampeyan ndalem: paduka, anda; • punten ndalem sewu: mohon maaf sebesar-besarnya • dalima: buah delima • dalon: babi hutan • dalu: malam • daluwang: kertas • dama: rendah, hina; • didama-dama: disayang-sayang • damar: dian, pelita, lampu • damba: akal, kecerdikan • damel: buat, kerja; • pedamelan: pekerjaan • damèn: batang atau daun padi • dami: 1 tangkai padi; 2 otot daging buah nangka; • damèn: batang padi • didamu: ditiup; • ndamu: meniup • dana: dana, uang; • danabau: sedekah dengan bekerja; • danaiswara: kaya-raya; • danakrama: tahu sopan santun; • danarta: harta, arta; • danawira: dermawan, suka bersedekah • danar: kuning langsat • danas: buah nanas • danastri: bidadari • danawa: raksasa • dandan: 1 berdandan, berhias; 2 memperbaiki; • dandan omah: memperbaiki rumah • khasiat madu tongkat ali alat tempat menanak nasi • dangan: berkenan, mengerti; • danganan: mudah mengerti, mudah paham • dangu: lama; • didangu: dipanggil, disapa, ditegur; • kedangon: terlalu lama; • dangu-dangu: semakin lama • dangur: ketela, ubi kayu • dangus: marah, dzalim • dani: baik, bagus • daning: kata seru tanda heran • danirmala: sangat suci, zuhud • daniswara: pandai, kaya raya • danta: 1 gading; 2 perlahan-lahan • danti: gajah • danu: busur panah; • danuja: raksasa, termasyhur; • danumaya: memancur, menyala; • danurdara: satria, sakti; • danuraja: mahkota; • danurwéda: ilmu kesempurnaan, ajaran kebijaksanaan hidup • dara: burung dara, merpati; • danten: burung dara (ing.); • dara dasih: seperti apa yang diimpikan; • dara gepak: jenis rumah tradisional • darah: darah, alur keturunan; • darah biru: keturunan bangsawan, ningrat • darak: kira-kira, persangkaan • daraka: kokoh, kuat, sabar • darana: sabar, lapang dada; • sabar darana: sabar sekali • darani: bumi • darapon: supaya, agar • darba: rumput • darbé: punya, milik • daridra: melarat, miskin • darma: pengabdian, perjuangan, pengorbanan; • darmabakti: pengabdian; • darmaja: keturunan orang utama; • darmajeng: selamat, sejahtera; • darmakusala: perbuatan utama; • darmalaksana: berbuat adil, kebajikan; • darmasastra: kitab yang berisi tentang hukum; • darmasunya: ilmu kesempurnaan hidup; • darmasunyata: ilmu kesempurnaan hidup; • darmawanita: pengabdian para wanita; • darmi: pengabdian • darpa: berani, cakap; • darpana: cermin; • darpaya: berani, cakap; • darpita: berani, cakap • darsa: tauladan, contoh; • darsana: contoh, tauladan; • darsari: contoh, tauladan; • darsih: contoh, tauladan • darti: mahkota • daru: pulung, wahyu; • darubeksi: guna-guna, pesona • daruna: keperluan, kepentingan • ndarung: terus-menerus • daruti: murka • darya: tumbuh, kuasa • dasa: sepuluh; • dasamuka: bermuka sepuluh; • dasanama: nama lain, sinonim; • dasasila: sepuluh sila; • dasawarsa: sepuluh tahun; • dasendriya: sepuluh indera, ilmu kadigjayan saripati sepuluh kekuatan • khasiat madu tongkat ali hamba • dasih: 1 hamba; 2 kekasih • dastha: rusak, hancur • datan: tidak; • datanpa: tanpa • data: nyala, terus-menerus; • datapati: matahari; • datapitana: diam, hening; • datapitara: diam, hening; • datatita: diam, hening; • datatitaya: diam, hening • dati: lebih baik, bagus • datitan: diam, hening • daulat: kuasa, kekuasaan • dauru: geger, huru-hara • dawa: panjang; • dawa tangane: suka mencuri; • dawa ususé: sangat sabar; • kacang dawa: kacang panjang; • dawi: panjang sekali • dawala: putih • dawata: dewata, kedewataan • daweg: sangat paham; • dawegan: degan, kelapa muda • dawi: mentang-mentang • daya: daya, tenaga; • daya-daya: mumpung-mumpung • dayaka: orang yang memberi/ menaruh belas kasihan • dayinta: putri, permaisuri • debog: batang pisang • dedah: hujan terus-menerus • dedaman: barang yang dihemat-hemat • dedamel: pekerjaan, tugas • dédé: bukan, lain • dedeg: tinggi badan; • dedeg pangawé: setinggi badan dan tangan diacungkan; • dedeg piadeg: tinggi badan saat berdiri • dedeng: dodot, kain serikat pinggang • dedel: rapat, padat; • ndedel: melambung, berkembang • deg: tegak, berdiri; • degrès: gila, majenun; • degsura: keji, aniaya • degan: degan, kelapa muda • dekep: dekap, peluk • deksina: 1 selatan; 2 kanan • dekung: bengkok, kelok • ndelah: pasrah; • delahan: besok, akhirnya; • delalah: kebetulan • dèlan: trasi • delancang: 1 kertas; 2 kopiah • delap: suka meminta tak mau memberi • delapon: supaya • delasan: serta, dengan • deleg: jenis ikan air tawar • dèlèh: taruh, letak; • didèlèh: ditaruh • deleng: lihat, pandang; • pandelengan: penglihatan • dèlèp: benam, celup • dèlèr: teler, mabuk • deles: betul, benar • deli: coba saya lihat • delik: 1 sembunyi, bersembunyi 2 mendelik: tercekik, melotot • deling: bambu • demang: lurah • dembaga: tembaga • démblo: tebal berlapis-lapis • demek: sentuh, raba • demèk: sentuh, raba • demen: senang; • demenakaké: memperhatikan dengan serius karena senang; • demenan: selingkuh • demeng: hitam • demung: jenis alat musik gamelan • dèn: 1 di-; 2 raden, gelar bangsawan; • dènta: olehnya; • dènya: olehnya; • dèn ajeng: gelar bangsawan putri; • dèn ayu: gelar kebangsawanan putri; • dèn bagus: gelar kebangsawanan putra; • dèn bèi: gelar kebangsawanan putra • denang: mengetahui; • kadenangan: ketahuan • denaya: baik, bagus • denawa: raksasa • déné: oleh; • ndéné: ke sini • dengak: mendongak, menengadah • dengangak: menengadah, mendongak • dengap: ingin, hendak minum-minum khasiat madu tongkat ali dengarèn: kebetulan sekali, tak terduga • dengkèk: sakit pinggang • dengki: dengki, iri • déning: oleh; • dènira: olehnya • denta: gading, putih seperti gading • depara: mustahil, tak mungkin terjadi • déra: khasiat madu tongkat ali • dérah: daerah, uraian • derana: sabar, lapang dada • derap: berlari, khasiat madu tongkat ali • derapon: supaya, agar, biar • derbala: kaya raya, banyak pengikut • derdah: wabah menular, kerusuhan yang menjalar • derdasih: terus • dereng: dorongan, keinginan kuat • dèrèng: belum • derep: kerja menuai padi • deres: deras, lebat; • deres pathes: deras sekali • dèrès: mengambil getah karet • dering: tepi benda yang tipis lebar • derkuku: jenis burung • derma: derma, sedekah; • dermawan: suka memberi • dersa: keras • dersana: 1 utusan; 2 jenis buah jambu • derta: mahkota • derwolo: keras hati • désa: desa, dusun; • ndésit: kedesa-desaan, anak desa • dési: cantik, rupawan • détya: raksasa • déwa: dewa; • déwaji: raja yang arif bijaksana; • déwana: cahaya, termashur; • déwata: dewa; • déwati: dewi, bidadari; • dèwi: dewi, bidadari; • déwangga: sutra diwangga; • déwangkara: matahari • déwasa: dewasa • déyan: diam, lampu, pelita • dibya: pandai, cerdik; khasiat madu tongkat ali dibyana: kelebihan • dig: lebih, mumpuni; • digdaya: sakti, mandraguna; • digsura: sombong, kejam; • digwijaya: kebal, sakti • dika: paduka, engkau; • jengandika: kamu, engkau • dikara: pangkat • dilah: lampu, pelita • dimar: lampu, pelita • dimer: kepala batu • dina: hari; • dinakara: matahari; • dinten: hari (ing.) • dipa: gunung, bukit, benteng • dipangga: gajah • dipati: adipati, bupati, raja kecil, vatsal • dipaya: dian • dipta: sinar, cahaya • dir: angkuh, congkak • dira: kokoh, berani • dirada: gajah; • diradameta: taktik perang seperti gajah mengamuk • diraya: kokoh, berani • dirèn: selisih tentang pembagian pekerjaan • dirga: panjang, selamat, sentausa; • dirgahayu: semoga berumur panjang aman sentausa; • dirgamaya: singgasana; • dirganca: berselisih pendapat; • dirgantara: angkasa; • dirgasana: tempat duduk raja • dité: hari Ahad, Minggu • ditya: raksasa • diwangkara: matahari, surya • diwangsa: akrab • diwasa: dewasa, akil baligh • diwasasri: matahari • diya: saling menuduh dalam pertengkaran • diyat: denda • diyon: pertengkaran soal pekerjaan • diyu: raksasa • dlajah: menjelajahi, merambah • dlamakan: telapak kaki • dlamé, dlaméh: meracau, mengigau • dlancang: kertas • dlanggu: jalan, pematang sawah • dlangkup: perangkap harimau • dlapakan: telapak kaki • dlapé: meracau, mengigau • dlarèh: berlumuran • dlarung: menurut kehendak sendiri; • kedlarung-dlarung: terlunta-lunta • dliring: daun enau muda • dlondong: anak • dluwang: kertas • dobol: ambeien, wazir • dodol: jualan, berdagang • dodosan: pesakitan, narapidana • dodot: kain dodot • doh: jauh, jarak renggang • dohitra: cucu • adol: jual; • didol: dijual; • dodolan: berjualan; • ngadol: menjual • dolan: main, jalan-jalan • dolèk: mencari, berupaya • doloh: letak, taruh • dom: jarum; • dondom: merajut, menjahit dengan jarum tanpa mesin • domba: domba, jenis kambing • domblèh: bibirnya terbuka • don: tujuan, cita-cita • dondom: merajut, menjahit • dondon: biasa mengerjakan • donga: doa; • ndedonga: berdoa • dongèng: dongeng, cerita, kisah; • dongeng bocah: cerita anak-anak • dongong: 1 bunga nipah; 2 bengong • donya: dunia, jagat, alam • dora: bohong, menipu; • doracara: bohong, menipu; • doradasih: seperti apa yang diinginkan, terjadi seperti mimpi; • doraka: durhaka; • dorapala: penjaga pintu; • dorasembada: berdusta karena terpaksa • doran: tangkai cangkul • dosa: dosa; • dosa pati: berdosa karena telah membunuh • dota: penerangan, kilat • dowa: doa; • kirim dowa: mengirimkan doa • dowèr: bibir tebal • doyan: doyan, mau • drabya: punya, empunya, kepunyaan • dragen: kuda perang • drajag: datang dengan tiba-tiba • drana: sabar, lapang dada • drastha: mahkota, gelar • drasthi: pandangan mata • drata: keras, cepat • drawa: meleleh, luluh, air; • drawana: mengalir, meleleh; • drawaya: meleleh, meluluh • drawas: bahaya, celaka; • ndrawasi: membuat malang, mencelakakan • drawata: musibah, halangan • drawi: minum, makan • drawili: berkata tiada henti • andrawina: makan bersama, pesta makan • drawya: punya, empunya • drebya: punya, empunya • dredah: bertengkar, berkelahi, berselisih • drèdès: bercucuran, menetes • dredheg: gemetar, was-was, kuatir, takut • drejeg: kelihatan tajam • drema: derma, sekedar; • dremawan: sikap dermawan, murah hati • dremba: doyan makan, suka mangsa • drèngès: bunga sirih • drengki: dengki, iri • drenjet: maksud pergi mencari • dresana: 1 tauladan; 2 jenis jambu • drestanta: tauladan contoh • drestha: mahkota • dresthi: alis mata • drigama: pengacau, ranjau; • drigamabasa: bahasa yang menjebak, ambigu, mendua makna; • driganca: berselisih, bertengkar • driji: jari • driya: batin, indera; • pancadriya: panca indera • driyah: derma, sedekah, indera • drona: 1 biyung; 2 Begawan Durna, nama wayang • drondus: kata untuk memaki • dronjong: menurun, jalan menurun • dru: jahat, ingkar; • drubiksa: setan; • druhaka: durhaka, jahat, ingkar • drumas: kuningan • druna: 1 jembangan; 2 pendita Durna (wayang) • druni: hemat, kikir • dubang: kata majemuk dari idu abang, ludah berwarna merah karena bercampur kinang • dubug: bengkak kakinya • dubur: anus • duding: telunjuk; • nduding, nuding: menunjuk • dudu: bukan, tidak • duduh: 1 kuah; 2 petunjuk; • duduh jangan: kuah sayur; • nduduhi: memberi tahu; • pituduh: petunjuk, pedoman • duduk: laju, pulang pergi; • duduken: bisul di leher • dudur: jelujur, rangka bangunan rumah • dudut: tarik • duga: duga, kira; • duga rumeksa: perkiraan; • duga-duga: hati-hati, waspada; • duga prayoga: sopan santun, tata krama; • duga wetara: duga kira, perkiraan • dugang: depak, tendang; • dugang miruwang: mula-mula membantu kemudian menjadi musuh • dugi: sampai, tiba • duh: aduh, ungkapan kesedihan; • duhita: susah, duka; • duhka: duka, sedih; • duhkahita: duka, susah; • duhkata, duhkita: kesusahan, kesedihan; • duhkitawara: kata-kata atau syair tentang duka khasiat madu tongkat ali • duk: saat, ketika, sewaktu • duka: 1 marah; 2 entahlah; • duka sampéyan: entah; • duka dalem: entah • duksina: 1 selatan; 2 kanan • dukut: 1 nama wuku; 2 jenis rumput • dulang: suap, memberi makan • duli: lutut, duli • dulu: lihat, pandang • dulur: saudara, famili • dum: bagi, beri • dumadi: kejadian, yang terjadi; • dumadakan: kejadian yang mendadak • dumahan: berkemas, bersedia • dumaya: asap, awan, mega • dumèh: mentang-mentang • dumilah: bercahaya; • harga dumilah: bukit yang bercahaya • dumuh, dumoh: buta • dumung: 1 jenis perangkat gamelan; 2 jenis ular • dumuwé: sok punya, bergaya mewah • duna dungkap: kekeliruan, meragukan • dundum: membagi-bagikan • dunga: doa, memuji, bermunajat • dungik: abdi pendita • dungkap: tiba, waktunya • dunung: tempat, tinggal, letak; • dumunung: terletak; • ora dunung: tidak paham posisi • dupa: dupa, kemenyan • dupara: mustahil, tak kan terjadi • dur: buruk, jahat; • durantara: mustahil, tak akan terjadi; • duratmaka: maling, penjahat; • durbaga: celaka, hina; • durbala: lemah, ketakutan; • durbiksa: setan, iblis; • durjana: perampok, penjahat; • durlaba: khasiat madu tongkat ali, rugi; • durlaksana: berbuat jahat; • durlaksmi: celaka, jelek; • durmata: buruk tabiatnya; • durniti: salah, musuh; • dursila: tingkah laku melanggar tata susila; • duryasa: mendapat malu • durdah: berselisih • durèn: buah durian • durga: Sang Durga; • durgama: bahaya, halangan • durma: jenis tembang macapat • durta: licik, jahat • durung: belum • dusa: dosa, kutukan • dusana: kejahatan, hina • duskarta: perbuatan jahat • dustama: pekerjaan buruk • dustha: bohong, jahat, buruk • duta: duta, utusan; • duta cara: memata-matai; • duta mangkara: kilat, petir; • duta panglawung: alamat/firasat akan adanya musibah • duwa: topang, antisipasi; • diduwa: ditopang • duwaja: 1 cela, cacat; 2 bendera • duwana: pecah, tercerai • duwara: pintu gerbang, gapura • duwé: punya, hak milik • duwung: keris • dwa: dwi, dua; • dwadasa: dua puluh • dwaja: 1 guru; 2 bendera • dwani: suara • dwara: pintu gapura, gerbang; • dwarala: pintu gapura, gerbang; • dwarapala, dwarapati: (patung) penjaga pintu • dwaya: dua • dwésa: benci, bermusuhan • dwi: dua; • dwidasa: dua puluh; • dwi lingga: kata ulang; • dwi lingga salin swara: kata ulang berubah bunyi, misalnya wolak-walik; • dwi purwa: kata ulang sebagian awal, misalnya gegelang; • dwi wasana: kata ulang sebagian akhir • dwija: guru, pengajar; • dwijawara: maha guru • dwipa: pulau; • jawa dwipa: Pulau Jawa; • swarna dwipa: Pulau Sumatra • dwipangga: gajah; • dwirada: gajah; • dwiradameta: taktik perang seperti gajah mengamuk • dyah: 1 gelar kebangsawanan bagi wanita; 2 cantik, ayu; 3 gadis Dh • dhadha: dada; • dhadha mentok: dada binatang yang disembelih • dhadhali: jenis burung dadali • dhadhap: jenis pohon; • dhadhap srep: jenis pohon dadap yang berkhasiat menurunkan panas (tanaman obat) • dhadhar: terbit (bulan); • dhadharan: nama makanan • dhadhu: dadu, jenis judi • dhadhung: tali, ikat, tampar • dhagu: dagu • dhaham: mendehem • dhahina: siang • dhahar: makan • dhahas: kersang, gersang • dhahat: sangat, amat • dhahga: dahaga, haus • dhahina: siang hari • dhakah: serakah, loba, tamak • dhaken: daku, diakui • dhakon: nama permainan anak • dhaku: diaku, diakui • dhakwa: mendakwa, menuduh, menuding • dhalang: dalang, pencerita wayang • dhalung: periuk besar • dham: bendungan, dam • dhama: rendah, hina • dhamarga: jalan besar • dhambul: permainan anak • dhami: damai • dhamis: rapat, rapi • dhampa: nama penyakit kulit • dhampak: dampak, resiko, akibat • dhampar: tempat, papan, kursi • dhamping: tepi jurang • dhampit: kembar laki-perempuan • dhamplak: besar lagi panjang • dhana: dana, uang; • dhana-dhini: anak bersaudara pria wanita • dhandha: bayaran mengganti hukuman • dhandhaka: syair, puisi • dhandhan: berdandan, berhias • dhandhang: burung gagak; • dhandhang gendhis, dhandhang gula: jenis tembang macapat • dhandher: ketela, ubi kayu • dhandhing: langsing, ramping • dhangak: menengadah, menghadap ke atas • dhangan: berkenan, sadar, maklum • dhanghyang: junjungan, pepunden • dhangir: mencangkul, menggemburkan tanah • dhangka: asal, tempat, wilayah, letak • dhangkak: lehernya pendek lagi sempit • dhangkal: dangkal, tidak dalam • dhangkèl: akar umbi • dhangsul: kedelai • dhani: baik, bagus • dhanu: telaga, danau • dhanyang: makhluk halus penguasa desa atau tempat tertentu • dhaon: daun • dhaos: dacin, timbangan • pendhapa: rumah serambi muka • dhapet: rapat • dhaplang: merentangkan tangan • dhaplok: tua renta • dhapuk: berperan, menjadi, bertindak • dhapur: rupa, wajah, keadaan • dhara: 1 sedang; 2 dara, gadis • dharah: darah keturunan • dharaka: sabar, suka memaafkan • dharani: bumi, tanah • dharat: darat, tanah • dhari: perempuan, wanita • dharik-dharik: berderet-deret, berbaris rapi • dharma: bagus, utama, kebaikan; • dharmabakti: pengabdian, darma bakti; • dharmamigena: kemampuan, keahlian; • sudharma: ayah, orang tua • dhateng: tiba, datang; • dhatengan: tamu, orang yang berkunjung • dhatu, dhatuk: raja, yang dipertuan, junjungan; • dhatulaya: kerajaan, kraton, istana • dhaulu: dahulu, lampau • dhaun: daun • dhaup: menikah, kawin, berumah tangga • dhaut: berangkat, tentara • dhawah: jatuh, perintah, nasehat; • dhawahan: bendungan, empang • dhawak: sendirian, tak berteman • dhawet: jenis minuman bercendol • dhawoh: jatuh, perintah • dhawuh: sabda, kata, perintah; • dhawuhan: perintah, anugerah • dhawuk: hitam bercampur putih; • jaran dhawuk: kuda yang bulunya campur hitam putih • dhaya: bedaya, tari • dhayang: pepunden, junjungan, yang dipertuan; • dhayang buruh: dayang-dayang, pelayan • dhayita: perempuan, istri • dhayoh: tamu, pendatang • dhayuh: tamu, pendatang • dhayung: dayung, kayuh perahu • dhècol: tidak rata, tidak seimbang, berat sebelah • dhedhak: katul, sisa padi digiling • dhedhali: burung dadali, burung layang-layang • dhedheg: martil, pukul, palu • dhedhek: dedak, katul, sisa beras digiling • dhedhep: sepi, senyap, tenang • dhedhepa: rentangan tangan • dhedher: tanam, ditumbuhkan • dhedhes: mencari dengan cermat • dhèdhès: dedes, kesturi • dhedhet: gelap gulita, muram; • dhedhet erawati: gemuruh topan • dheg: gemetar, trataban, terkejut; • dheg-dhegan: gemetar, kuatir, was-was, sumelang • dhèhèm: bersuara hanya dengan menggerakkan tenggorokan • dhèk: ketika, suatu saat, sewaktu; • dhèkwur: singkatan dari cendhek dan dhuwur, tinggi rendah, tidak rata • dhekah: pedukuhan, dusun, desa • dhekeh: letak, tempat, tinggal • dhekeman: kedelai • dhekok: cekung, menjorok ke dalam • dhekong: lekuk, berlubang • dhékor: hiasan, dekor • dhekos: tinggal di rumah kos-kosan • dheku: merunduk, menunduk • dhelé: kedelai • dhelik: bersembunyi • dhélik: singkatan dari gedhe dan cilik, besar kecil • dhelog: kukali, belanga; • dhelog-dhelog: duduk diam termenung • dheluk: merunduk, menunduk • dhemen: suka, senang, hobi; • dhemennyar: suka barang baru • dhemit: hantu, lelembut, makhluk halus • dhempil: cuwil • dhemping: tepi jurang • dhendha: denda, hukuman • dheng: saat yang tepat, waktu yang pas • dhéngah: segala, semua, sekalian; • sadhéngah: sembarang • dhengkul: lutut • dhènok: panggilan buat anak perempuan • dhèrèk: ikut, numpang, menyertai • dhestha: dusta, bohong, ingkar • dhestar: baju destar • dhesthi: dusta, bohong, ingkar • dhéwé: sendiri; • dhèwèk: sendiri, tanpa kawan; • dhèwèkan: sendiri, tanpa kawan; • dhèwèké: dia, mereka; • dhèwèkné, dhèwèknèn: dia, mereka • dhidhal: lecet, terkelupas • dhik: adik; • dhik-é, dhikné: adiknya • dhikara: penghinaan, kemarahan • dhinakara: matahari • dhiné: dinasnya, mestinya, adiknya • dhingin: dahulu • dhipan: tempat tidur dari kayu • dhiri: diri, badan, tubuh • dhis: batas waktu • dhisik: dulu, dahulu, lewat, lampau • dhisin: mayat, jisim • dhodhok: duduk • dhodhos: 1 tukang dodos, mengambili buah kelapa sawit; 2 menerobos, menjojoh • dhokar: dokar, andong, pedati • dholog: kayu jati • dhomas: domas, putri-putri pengiring pengantin • dhudhah: bedah, bongkar, ungkit • dhudhak: banyak sekali • dhudhuh: menyiangi rumput • dhudhuk: duduk; • dhudhuk lumpur: uang pengganti kerja rodi; • dhudhuk wuluh: jenis tembang macapat • dhuk: ketika, pada suatu ketika • dhumateng: kepada, terhadap • dhupak: depak, terjang, sepak • dhuskarta: celaka, kena musibah • dhustha: dusta, menipu, mengakali • dhusun: dusun, dukuh, bagian desa • dhuwak: sobek, robek • dhuwok: mangkok • dhuwung: keris, pusaka • dhuwur: tinggi; • dhuwuran: bagian yang tinggi E • ebun: embun • eduk: ijuk • edum: membagi • edus: mandi, memandikan • egah: enggan, malas • elak: haus, dahaga • elar: bulu, sayap; • ngelar: memperluas • elo: pohon ara • eloh: subur, gembur • elok: indah, bagus • emar: capek, payah • emas: emas, logam mulia • emat: tamat, cermat • embag: lunak, becek • embah: nenek, kakek; • embah buyut: buyut, piut; • embah kakung: kakek; • embah putri: nenek • embak: kakak perempuan • emban: 1 emban, gendong; 2 pelayan wanita di istana • embèn: nanti, lusa, besok; • embèn buri: hari besoknya besok • embok: ibu, mama • embun: embun • emoh: menolak, tidak mau • emong: asuh, bimbing • emor: campur, bergaul • emot: memuat, mengisi • empal: daging • empan: 1 mempan; 2 kesempatan, waktu, peluang • empet: tahan, mengendalikan • empon-empon: tanaman obat sejenis lengkuas, kunir, dll.

• emprak: jenis kesenian tradisional • emprit: jenis burung; • emprit gantil: burung kedasih • empu: empu, tukang membuat keris • empuk: empuk, lunak; • empuk rembugé: enak bicaranya • empun: selesai, jangan • emput: nama makanan • empyak: penyangga genting • emud: kulum • emum: makmum, pengikut • emung: hanya, cuma • emur: 1 umur; 2 sutra khasiat madu tongkat ali emas • emut: mengulum • enam: anyam, menata • encik: injak, tumpang, tindih • endah: indah, cantik • endang: segera • endhak: rendah; • endhak-endhak cacing: obat cacing • endheg: berhenti; • ngendheg: menghentikan • endhog: telur khasiat madu tongkat ali endhut: lumpur, tanah liat • enèm: muda, taruna • enem: enam • eneng: hening, sunyi • engga: 1 silakan; 2 hingga, sampai; • mangga: silakan • enggèr: anak laki-laki • enggih: iya, tanda setuju; • enggih beton: menjawab ya tapi tak dikerjakan • enggo: memakai, mamanfaatkan, menggunakan • enggon: tempat, letak • engon: menggembala, mengasuh • engrem: mengeram • ening: hening, sunyi, senyap, sepi • enjet: kapur yang sudah lunak • enom: muda, taruna • entas: entas, angkat, baru saja • entèk: habis, tuntas, tamat; • entèk atiné: habis kesabaran, khawatir; • entèk enting: habis sama sekali • entes: 1 menetas; 2 padat berisi • enthok: melulu, belaka, semata-mata; • enthok-enthing: besar kepala kecil badan • enti: tunggu, nantikan • entul: bergoyang, berayun • entun: titip sementara • entup: sengat • entut: kentut • enu: air • enut: menurut, mengikuti • enya: silahkan, ambillah • enyang: 1 berangkat; 2 tawar, tarik • epuh: bingung; • nyepuh: melapisi emas • eri: duri • erik: gatal di tenggorokan; • ngerik: mengerik (jangkerik) • erti: arti, makna • eru: sakit hati, panah • eruh: tahu, melihat, mengerti • esa: tunggal, satu • esat: kering, tidak ada air • esot: kutukan • esuh: simpan, asuh, dirawat • esuk: dorong • ésuk: pagi, besok • esung: mempersembahkan, memberi • eter: antar, mengiringi, menyertai • etir: tir, sejenis minyak untuk mengecat • etoh: 1 petaruh, taruhan; 2 tahi lalat • etut: ikut, menurut; • etut buri: mengikuti dari belakang; • etut wuri handayani: di belakang mendorong • ewu: seribu; • sewu: seribu; • rong ewu: dua ribu; • nyuwun sewu: minta maaf • ewuh: 1 repot; 2 punya hajat; • ngewuhi: merepotkan; • pakewuh: tidak enak perasaan G • gabah: buah padi yang belum dikelupas kulitnya; • khasiat madu tongkat ali tanpa pertimbangan matang • gabug: 1 mandul; 2 tak berisi • gabung: bergabung • gada: gada, senjata pemukul; • gada gitik: tongkat pemukul • gadhah: punya, memiliki • gadhing: 1 gading gajah; 2 bunga kembang kantil • gadho-gadho: 1 campuran; 2 jenis makanan • gadhu: sawah yang ditanami padi pada musim kemarau • gadhug: pembesar, tokoh, pemimpin • gadhuh: gaduh, ribut, geger; • nggadhuh: memeliharakan ternak orang lain dengan cara bagi hasil • gadhung: gadung, jenis tanaman merambat • gaga: 1 mencari, berupaya; 2 jenis padi • gagah: gagah, perwira, kuat • gagak: burung gagak • gagal: gagal, kandas • gagana: langit; • gaganantara: angkasa, langit • gagang: pegangan, tangkai • gagap: gagap, tidak terampil; • gagap-gugupen: gagap, demam panggung • gagar: gagal, kandas; • gagaran: pedoman, pegangan; • gagar mayang: hiasan dari janur; • gagar otak: kecelakaan pada otak • gagas: pikir; • gagasan: pikiran, harapan, pendapat • gagat: menjelang pagi, dini hari; • gagat rahina: pagi hari • gagé: segera • gagra kusika: kera yang bulunya lebat • gagrak: model; • gagrak anyar: model baru; • gagrak lawas: model lama • gagrayan: kekuasaan • gahana: jurang • gaja: gajah • gajah: gajah; • gajah ngoling: jenis pamor keris; • gajah oya: nama lain negeri Astina (pewayangan); • gajah mada: gajah mengamuk (perang) • gajeg: ragu-ragu, lupa-lupa ingat • gala: gala-gala; • gala ganjur: nama gamelan • galak: buas, kejam, keji; • galak gathung: untung-untungan • galangan: tempat membuat perahu • galap: salah ucap, khasiat madu tongkat ali dan keliru; • galap gangsul: keliru • galih: 1 pikir; 2 inti batang pohon • galondhong pangareng-areng: upeti • galuga: kesumba merah, pemerah bibir • galuh: 1 gadis; 2 galih, pikiran • gama: jalan, berjalan • gamam: bimbang, ragu • gaman: alat, senjata • gamar: khawatir, was-was • gambak: sampai, supaya sampai • gambang: jenis alat musik gamelan • gambar: gambar, lukisan; • gambaran: rancangan, perkiraan • gambir: gambir • gambira: gembira; • gambiralaya: palung laut; • gambiraloka: taman untuk bergembira ria • gamblang: jelas, terang • gamblik: duduk di tepi sekali • gambuh: jenis tembang macapat • gamel: 1 gamelan; 2 gembala kuda • gamoh: lunak, empuk (daging) • gampang: gampang, mudah • gampar: terompah kayu, bakiak • gampil: gampang sekali, sangat mudah • gamping: 1 gampang sekali, sangat mudah; 2 kapur • gana: anak lebah; • gana-gini: harta milik suami istri; • gegana: langit • ganan: ukiran berbentuk hewan • ganas: ganas, dahsyat • gancang: cepat, lancar • gancar: lancar, mulus; • gancaran: tulisan berupa prosa • ganda: bau; • gandakusuma: berbau harum kembang; • gandamaru: sambungan papan; • gandapura: jenis tumbuhan yang daunnya wangi; • gandareja: nama daun; • gandariya: gandaria, sejenis pohon; • gandarukem: jenis batu bertuah; • gandarusa: nama pohon; • gandasuli: nama batikan, nama bunga; • gandawida: kasturi, boreh • gandar: sarung keris • gandarwa: gandarwa, makhluk halus; • gandarwi: peri, kuntilanak; • gandarwara: agung • gandem: marem, mantab • gandhang: nyaring, keras • gandhèng: gandeng, berhubungan • gandes: luwes; • gandes luwes: sangat luwes, pantas • gandhéwa: busur panah • gandhi: palu, martil • gandhik: batu giling • gandra: rupa, wajah • gandrung: gandrung, kasmaran, jatuh cinta • ganep: genap • ganggu: ganggu, goda; • ganggu gawé: mengganggu, menggoda • gangsa: gamelan • gangsal: lima • gangsar: lancar, mulus, mudah • gangsingan: gasing • gangsir: jenis jangkrik yang besar • gangsul: keliru • gangsur: merangkak • ganita: bilangan hitungan • ganitrikundha: tasbih • ganjar: memberi ganjaran, pahala, imbalan; • ganjaran: pahala • gantal: gulungan daun sirih • gantang: takaran beras • gantar: galah • gantas: keras, nyaring • gantèn: laut, samudra • gantha: kehendak, niat, kemauan • gantheng: ganteng, tampan, gagah, bagus • gantung: gantung; • gantung kawin: peresmian kawin yang ditunda; • gantung kepuh: pakaian cuma satu potong; • gantung laku: masih menjalankan tugas; • gantung siwur: nenek moyang ke-8 • gantya: berganti; • gantyan: bergantian • ganung: hati nangka, hati nanas • ganyang: dimakan langsung • ganyong: sejenis umbi-umbian • gaota: berkerja; • panggaotan: pekerjaan • gapah: tak menghiraukan, menghina • gapit: jepit, penjepit; • gapit-rempah: gapit/penjepit wayang • gaplah: tiada berguna • gapura: pintu gerbang; • gapunten: (ing.) pintu gerbang • gara: istri, suami; • gara-gara: 1 adegan gara-gara dalam pentas wayang; 2 huru-hara, kerusuhan; • garagati, garanggati: laba-laba pohon; • anggara: Selasa; • anggara kasih: Selasa Kliwon • garanggati: laba-laba pohon • garap: garap, kerja; • garapan: pekerjaan; • garap banyu: datang bulan, menstruasi; • garap gawé: bekerja; • garap sari: haids • garba: rahim, kandungan; • garbini: hamil, mengandung • garbis: sebangsa semangka • garda: garda • gardaba: kedelai • gardajita: keinginan • gardaka: mengamuk • gardhu: gardu, pos, ruang penjagaan • garebeg: garebek, pesta sekatenan • garèk: ketinggalan, tinggal • garem: garam • garèng: salah satu punakawan dalam wayang • garènggati: laba-laba pohon • garep: akan • gares: tulang kaki • garet: kerat, ringgit, takik • garini: istri, bini • garis: garis • garit: garis, gores • garjito: senang sekali, kagum • garoh: tidak jadi, tidak sah • garok: geruk, parau • garon: telah digaru, penggaru • garong: garong, perampok, penjahat • garot: menggigit • garpu: garpu • garu: alat perata tanah setelah dibajak • garudha: burung garuda; • garudha mungkur: jenis strategi perang; • garudha nglayang: jenis strategi perang; • garudha pancasila: garuda pancasila • garuh: penggaru, penyisir tanah • garuk: garuk • garung: saluran yang tidak berfungsi lagi • garut: garut sejenis umbi • garwa: istri, suami; • garwa ampéyan: selir; • garwa ampilan: selir; • garwa padmi: permaisuri • garwita: marah, lekas marah • gas: gas • gas-gasan: 1 serakah, urakan, ugal-ugalan; 2 balap motor dengan menarik gas kuat-kuat • gasab: milik yang tidak sah • gasang: pegang • gataka: sengsara • digathok: digandol; • gathok-lèh: buka kartu, ditunjukkan kesalahannya; • gathuk: cocok, sesuai, ketemu; • gumathok: pasti, tentu • gati: penting; • gatos: (ing.) penting • gatra: 1 larikan; 2 rupa, wajah • gawa: bawa; • gawan: bawaan, oleh-oleh • gawang: gawang • gawar: tanda peringatan • gawat: gawat, bahaya, keramat • gawé: 1 pekerjaan; 2 hajat; 3 buat, membuat • gayatri: cantik, anggun, berwibawa • nggayel: selalu makan • gayor: gantungan gong • gayuh: tercapai, mencapai; • gegayuhan: cita-cita • gebyah: campur, padu; • gebyah uyah: campur aduk • gebyog: dinding kayu • gedhah: kaca; • gedhah-gedhih: tak ada apa-apa • gedhana-gedhini: dua bersaudara pria wanita • gedhang: pisang; • gedhang ayu: pisang yang masih untuk kenduri; • gedhang salirang: pisang selirang • gedhé: besar, agung; • gedhé atiné: mantab; • gedhé endhasé: sombong; • gedhé tekadé: mantab; • penggedhé: pembesar, pemuka; • tembang gedhé: jenis tembang • gedheg: tempat menyimpan padi • gedhèg: dinding dari anyaman bambu • gedhig: pukul, tindas; • gedhig manggala: pembesar pasukan • gedhog: ketuk • gedhoh: daun telinga • gedhokan: kandang kuda • gedhong: gedung • gega: dipercaya, digugu, diturut • gegaman: pusaka, senjata, peralatan • gegana: langit, angkasa, dirgantara • gégé: cepat, lekas • gegeh: kokoh, kuat • gègèn: cepat • geger: punggung • gègèr: geger, huru-hara, kekacauan • gègrèk: rontok, berjatuhan, berguguran • gégroh: tua renta, jompo • gèl: lekas, lalu, barangkali • gela: kecewa, sakit hati • gelang: gelang • gelap: petir, halilintar; • gelap nyawang: berandal, perampok; • gelap paju: halilintar yang bila menyambar pecah terbelah; • gelap wédang: halilintar yang bila menyambar pohon akan mengelupas atau terbakar • gelar: 1 menggelar, membentang; 2 siasat perang; 3 nama kebesaran; • gelaran: tikar, bentangan • gelas: gelas • gelis: cepat, lekas • gelok: kerekan burung • gelung: gelung, ikatan rambut • gelur: mendengkur • gelut: berkelahi, bergulat • gemah: subur, makmur; • gemah ripah loh jinawi: subur makmur, ramai, semarak • gembala: janggut • gembili: gembili, jenis umbi-umbian • gembira: gembira, ria, suka • gembolo: sebangsa ubi • genah: jelas, terang, mapan • gendèr: jenis khasiat madu tongkat ali gamelan • gendéra: bendera • gendhaga: kotak, wadah • gendhak: suka, hobi; • gendhak sikara: menganiaya, menyiksa • gendhek: pendek lagi besar • gèndhèl: seikat, seuntai • gendhela: capung • gendhèwa: busur panah • gendhi: kendi, wadah air dari gerabah • gendhil: kendil • gendhila: idiot, kurang ajar • gendhing: gending, lagu • gendhis: gula • gendhon: ulat tanah; • gendhon rukon: seiya sekata • gendhu: jenis tupai • gendhuk: panggilan untuk anak putri • khasiat madu tongkat ali gandarwa, makhluk halus • gendug: terantuk • genduk: panggilan untuk anak putri • gendul: botol • gendut: gendut, gemuk, besar perut • geni: api; • geniwara: bertapa dengan tidak makan makanan yang dimasak dengan api; • geniroga: kain lurik • genjé: tumbuhan yang daunnya memabukkan • gentayangan: gentayangan, melayang-layang • genti: ganti, tukar; • gentos: ganti, tukar • gentur: kuat, kokoh, semangat; • gentur tapane: tapanya tamat, purna • gepah: tergopoh-gopoh • gepak: leka, pekat • gepok: senggol, sentuh; • gepok sénggol: sentuhan, senggol, sapa, tegur • gépor: lelah kaki, lunglai, lunas • gera: puncak • gerah: 1 gerah, udara panas; 2 sakit; • gerah uyang: panas dingin, hilang selera makan • gerang: tua-bangka, aus • gerap: tanah mati, tandus, tak dapat menyimpan air • geras: tanah mati, tandus, tak dapat menyimpan air • gerat: tanah mati • gerba: rahim, kandungan • gerbong: gebang • gering: 1 kurus-kering; 2 sakit • germa: 1 germa, pemilik gamelan; 2 ibu pengasuh pekerja seks komersial • gernat: granat • gero: berteriak, bersuara keras • getak: gertak, bentak; • getak gajah: nama tumbuhan • getapan: mudah gugup, berpenyakit jantung • getar: getar, bunyi-bunyian, musik • gethini: tekun bekerja • gethok: ketuk, pukul; • gethok-tular: dari mulut ke mulut • getih: darah; • getih mateng: darah matang; • getih putih: darah putih; • getih umbel: ingus, tahi hidung; • getih urip: darah baru, sehat; • nggetih: berusaha sekuat tenaga • gigih: gigih, giat, tekun • gigir: punggung, tepian, belakang • gili: punggung gunung, tanah yang tinggi • gilig: padu, satu, bulat; • gilig rembugé: mufakat • giling: giling • gilir: gilir; • gilir kacang: 1 berurutan, antrian; 2 banyak anak berselang-seling laki-laki perempuan • gilis: digulung • ginem: bicara, kata, sabda • gini: harta, dinar; • gana-gini: harta milik suami istri • giok: batu bertuah • gipih: tergopoh-gopoh • gipit: dahulu • gir: gerigi, gigi roda • girah: cuci ulang penghabisan • girang: girang, gembira • girap: ketakutan, kuatir • giras: sehat, trengginas • giri: gunung, bukit; • giri-giri: menakutkan, mengagumkan, menakjubkan; • girilaya: bukit pemakaman; • giri patembaya: sayembara, perlombaan; • giriwana: gunung hutan; • giriwarsa: barisan pegunungan, deretan perbukitan • girik: kupon, karcis • giring: 1 giring, gerak, dorong; 2 batu landasan untuk dinding dalam rumah • giris: takut, risau, gelisah • girisa: jenis tembang • giro: giro • gisang: pisang • gisau: belajar • gisik: pesisir, pantai • gisit: dahulu • gistha: bicara, maksud • gisus: bergerak ramai sekali, huru-hara • gita: syair, puisi • gitanjali: tembang persembahan • githi-githi: tergesa-gesa • githing: tindih, jahit, apit • githir: lari tunggang langgang • githok: tengkuk, leher bagian belakang • gitik: cambuk, tongkat • giwang: giwang; • giwangan: 1 genjotan, selingan; 2 tempat menjual giwang • giwar: selimpang, menyimpang, menyisi • giya: 1 gua, goa; 2 membelok (kerbau, dsb) • giyota: perahu • gladhi: latihan; • gladhi resik: latihan terakhir, sebelum pementasan • gladrah: pelupa, tak sadar, sekehendaknya • gladri: beranda • glali: jenang gula, gula direbus • gobag sodor: jenis permainan anak remaja • gogo: jenis padi untuk lahan tadah hujan; • gogo rancah: jenis padi untuk lahan tadah hujan • gogoh: mencari ikan dengan meraba-raba • gogok: minum/telan langsung • gogol: pemilik sawah • gogor: anak harimau • gogot: rakus, berlaga • goh: lembu • gohpura: gapura • golèk: cari • golok: parang, pisau • gong: gong, perangkat gamelan; • gong bonjor: gong dari tabung bambu • gonggang: renggang, bercelah • goni: karung goni • gonjak: menganggu, menggoda, berlaku sembrono • gonjang-ganjing: geger, huru-hara • gontor: dihanyutkan, diguyur air deras-deras • gonyak-ganyuk: serba canggung • gopa: gembala, penjaga • gopala: penjaga; • arca gopala: patung penjaga • gopèl: rompes, cuwil • gopès: rompes, cuwil • gopok: lapuk • gopracara: tempat menggembalakan • goprak: kelontang, jenis yang terburuk • gopura: gapura, pintu gapura • gor: menganggur • gora: besar, dahsyat; • gora godha: godaan, amuk haru-biru; • gorasabda: nasehat yang keras; • goraswara: nasehat yang keras • gorawa: dengan hormat • goroh: bohong, tipu • gorok: gergaji, potong • gothak-gathuk: sering bertemu • gothang: senggang, renggang, jeda • gotong: menggotong, mengangkat bersama; • gotong mayit: 1 anak tiga mengerjakan hal yang sama; 2 anak tiga perempuan sema; • gotong royong: khasiat madu tongkat ali sama • gotrah: kepala keluarga • goyang: goyang • gra: puncak, sangat • gragal: kerikil-kerikil besar • gragap: gagap, gugup • gragas: doyan makan, makan sembarangan • gragèh: raih, diraih • grago: 1 bimbang, ragu; 2 anak udang • grahana: gerhana • grahita: indra, perasaan • graja: saudara* • grajag: mengalir deras • grajèn: tahi gergaji • graji: gergaji • graksa: petir, halilintar • gralapa: lupa, tak sadar • gram: gram, satuan ukuran • grama: 1 desa; 2 api • gramang: mengeriap; • semut gramang: semut merah • grambyang: dikira-kira • gramèh: gurameh, jenis ikan • grami: berdagang • gramyang: mengambang, menyebar • grana: hidung • grandaka: banteng besar, buas, bengis • granggam: ragu-ragu, bimbang • granggang: tombak bambu, bambu r uncing • grangsang: menyerang, menyerbu • khasiat madu tongkat ali nama gamelan • grantes: berkeluh kesah • grantil: kelihatan bergantungan • grantos: gergaji • graos: gergaji • grapyak: ramah • grasi: grasi, ampunan • grat: derajat, khasiat madu tongkat ali • grati: keturunan itik dengan itik manila • graut: mencakar, menyobek dengan kuku • grawira: hulubalang, panglima perang • grema: pemburu • grènjèng emas: kertas mas • gribig: kerai, bidai, grebek • grinting: nama rumput • griya: rumah, wisma • grobag: gerobak; • grobag cèlèng: pedati beroda satu, gerobak dorong • grobog: lumbung padi keluarga • groboh: kasar, tidak halus • groda: pohon beringin • grogol: gerogol, cerocok • gropak sénthé: keturunan yang ke-7 • gubug: rumah kecil; • gubug pèncèng: nama rasi bintang • guci: guci • gudèl: anak kerbau • guder: goda; • guder asu: bercanda seperti anjing (lama-lama berkelahi beneran) • gudhal: kotoran gigi, kotoran kemaluan • gudhang: gudang • gudhas: enak sekali • gudhé: tanaman sejenis kara • gudhig: jenis penyakit kulit, kudis • gudhis: enak sekali • gudir: jenis kue • gudrah: berlumuran • gudu: bukan, lain • gugah: bangun, goyah • gugat: gugat, tuntut • gugon: kepercayaan; • gugon tuhon: kepercayaan pada adat dan takhayul • gugrag: jatuh berguguran • gugrug: rontok, gugur • digugu: dipercaya, diindahkan • guguh: sudah tanggal semua giginya • guguk: menangis tersedan-sedan • gugup: gugup • gugur: meninggal, mati, rontok; • gugur gunung: kerja bakti • gugus: gugus, kelompok • gugut: khasiat madu tongkat ali dengan gigi seri/gigi depan • guha: gua • guhya: gaib, samar-samar • gujeg: pegang, tangkap • gujeng: tertawa • gujer: mengejar • gul: gul, bola masuk gawang • gula: gula; • gula arèn: gula yang terbuat dari aren; • gula batu: gula yang membatu; • gula drawa: nama tembang; • gula geseng: warna merah kehitaman; • gula jawa: gula merah, gula kelapa; • gula klapa: 1 gula dari sari kelapa; 2 bendera merah putih lambang kerajaan Majapahit; • gula wenthah: pelihara; • gulali: jenang gula, gula yang direbus • guling: guling, bantal • gulma: rumput sawah • gulo: gula • gulon: kerah baju, baju bagian leher • gulu: leher; • gulu ancak: leher angsa bagian bawah; • gulu banyak: leher angsa, saluran yang berkelok (water closet) • gulud: menggarap sawah • guluh: leher • gulung: gulung; • gulung koming: bergulung-gulung, berguling-guling • gumarang: nama lembu dalam wayang • gumathok: pasti, sudah tentu • gumati: sayang, kasih • gumbala: kumis • gumbeng: pipa penghisap madat • gumblis: menghina • gumbreg: nama wuku ke-3 • gumer: gemuruh • gumpes: tumpas, rompes, aus, ompong • gumping: lereng gunung yang terjal • gumrah: biasa, lumrah, umum • gumuk: bukit • gumul: bergumul • gumun: heran, terkejut, kagum; • aja gumunan: jangan terlalu heran • gumyak: ramai sekali, gaduh • gun: 1 salah satu perangkat alat tenun; 2 zina • guna: 1 kepandaian; 2 manfaat; • gunadi: orang yang berguna; • guna kaya: kepandaian kekayaan; • gunawan: orang yang berguna; • gunawidi: pintar, pandai • gunah: sudah mengerti sungguh-sungguh • guncang: guncang, goyang • gundam: gendam, ilmu pikat • gundem: sangkut, kait • gundha: nama tumbuh-tumbuhan yang di sawah • gundhal: penggembala kuda; • begundhal: bajingan • gundhala: cincin, anting-anting • gundhik: khasiat madu tongkat ali, istri gelap • gundhil: gundul, polos • gundhul: rambutnya dicukur bersih • gunem: bicara, wicara, kata • gung: agung, besar • gungan: manja • gunggung: 1 sanjung; 2 jumlah; • gunggung kumpul: jumlah total; • gunggung susun: cara penjumlahan bilangan dengan disusun ke bawah • digungsir: disungkur • guni: karung goni • gunita: kebudayaan, kepandaian • guntang: tabung tempat air • gunting: gunting • guntur: guruh, halilintar • gunung: gunung; • gunungan: 1 rumah-rumahan untuk wadah sesaji; 2 kayon; • gunung geni: gunung api; • gunung guntur: nama corak kain batik; • gunung kendheng: barisan pegunungan; • gunung sepikul: bentuk cincin bermata tiga • gupa: penjaga, penggembala • gupak: terkena • gupala, reca gupala: arca penjaga • gupé: susah, sedih • gupi: bermain-main • gupis: aus, usang, rompes • gupit: sempit, ciut, terjal • gupita: karangan bunga, putri pingitan • gupoh: tergopoh-gopoh, terengah-engah • gupta: rahasia, samar-samar • gupu: kandang ternak • gupuh: sibuk, repot • gupya: prihatin • gurawa: hormat, dengan hormat • gurda: pohon beringin • gurdaka: 1 nafsu; 2 banteng besar • gurem: gurem, binatang sejenis semut kecil • gurih: gurih, enak, nikmat • guris: berseloroh, menggodai; • gurisan: selorohan, jenaka • gurit: puisi, syair; • geguritan: puisi, syair • gurma: pemburu • gurna: ramai sekali • gurnita: gegap gempita, hangat, ramai • guru: guru, pengajar; • guru aleman: suka dipuji; • guru bakal guru dadi: upeti; • guru dina: kalender; • guru lagu: suara vokal pada akhir suku kata; • guru laki: suami; • guru nadi: suami; • guru wilangan: jumlah suku kata • guruh: guruh, guntur • gurundaya: burung layang-layang • gurung: tenggorokan • gusah: usir • gusak: usir • gusali: pandai, tukang besi • gusar: kuatir, sedih, sumelang • gusek: hapus • gusi: gusi • gusis: habis, musnah • gusti: tuan, paduka, Tuhan • gutuk: batu pelontar; • gutuk api: granat • guwa: gua; • guwa garba: rahim, kandungan • guwab: bohong, omong kosong • guwang: buang • guwaya: air muka, roman muka, mimik • guwiratna: intan yang bagus • guyang: guyang, siram, memandikan • guyeng: ramai, penuh canda tawa • guyer: putar • guyu: tertawa; • guyon: bergurau, berkelakar • guyub: guyub, rukun, bersatu • gabah: buah padi yang belum dikelupas kulitnya; • gegabah: tanpa pertimbangan matang • gabug: 1 mandul; 2 tak berisi • gabung: bergabung • gada: gada, senjata pemukul; • gada gitik: tongkat pemukul • gadhah: punya, memiliki • gadhing: 1 gading gajah; 2 bunga kembang kantil • gadho-gadho: 1 campuran; 2 jenis makanan • gadhu: sawah yang ditanami padi pada musim kemarau • gadhug: pembesar, tokoh, pemimpin • gadhuh: gaduh, ribut, geger; • nggadhuh: memeliharakan ternak orang lain dengan cara bagi hasil • gadhung: gadung, jenis tanaman merambat • gaga: 1 mencari, berupaya; 2 jenis padi • gagah: gagah, perwira, kuat • gagak: burung gagak • gagal: gagal, kandas • gagana: langit; • gaganantara: angkasa, langit • gagang: pegangan, tangkai • gagap: gagap, tidak terampil; • gagap-gugupen: gagap, demam panggung • gagar: gagal, kandas; • gagaran: pedoman, pegangan; • gagar mayang: hiasan dari janur; • gagar otak: kecelakaan pada otak • gagas: pikir; • gagasan: pikiran, harapan, pendapat • gagat: menjelang pagi, dini hari; • gagat rahina: pagi hari • gagé: segera • gagra kusika: kera yang bulunya lebat • gagrak: model; • gagrak anyar: model baru; • gagrak lawas: model lama • gagrayan: kekuasaan • gahana: jurang • gaja: gajah • gajah: gajah; • gajah ngoling: jenis pamor keris; • gajah oya: nama lain negeri Astina (pewayangan); • gajah mada: gajah mengamuk (perang) • gajeg: ragu-ragu, lupa-lupa ingat • gala: gala-gala; • gala ganjur: nama gamelan • galak: buas, kejam, keji; • galak gathung: untung-untungan • galangan: tempat membuat perahu • galap: salah ucap, khilaf dan keliru; • galap gangsul: keliru • galih: 1 pikir; 2 inti batang pohon • galondhong pangareng-areng: upeti • galuga: kesumba merah, pemerah bibir • galuh: 1 gadis; 2 galih, pikiran • gama: jalan, berjalan • gamam: bimbang, ragu • gaman: alat, senjata • gamar: khawatir, was-was • gambak: sampai, supaya sampai • gambang: jenis alat musik gamelan • gambar: gambar, lukisan; • gambaran: rancangan, perkiraan • gambir: gambir • gambira: gembira; • gambiralaya: palung laut; • gambiraloka: taman untuk bergembira ria • gamblang: jelas, terang • gamblik: duduk di tepi sekali • gambuh: jenis tembang macapat • gamel: 1 gamelan; 2 gembala kuda • gamoh: lunak, empuk (daging) • gampang: gampang, mudah • gampar: terompah kayu, bakiak • gampil: gampang sekali, sangat mudah • gamping: 1 gampang sekali, sangat mudah; 2 kapur • gana: anak lebah; • gana-gini: harta milik suami istri; • gegana: langit • ganan: ukiran berbentuk hewan • ganas: ganas, dahsyat • gancang: cepat, lancar • gancar: lancar, mulus; • gancaran: tulisan berupa prosa • ganda: bau; • gandakusuma: berbau harum kembang; • gandamaru: sambungan papan; • gandapura: jenis tumbuhan yang daunnya wangi; • gandareja: nama daun; • gandariya: gandaria, sejenis pohon; • gandarukem: jenis batu bertuah; • gandarusa: nama pohon; • gandasuli: nama batikan, nama bunga; • gandawida: kasturi, boreh • gandar: sarung keris • gandarwa: gandarwa, makhluk halus; • gandarwi: peri, kuntilanak; • gandarwara: agung • gandem: marem, mantab • gandhang: nyaring, keras • gandhèng: gandeng, berhubungan • gandes: luwes; • gandes luwes: sangat luwes, pantas • gandhéwa: busur panah • gandhi: palu, martil • gandhik: batu giling • gandra: rupa, wajah • gandrung: gandrung, kasmaran, jatuh cinta • ganep: genap • ganggu: ganggu, goda; • ganggu gawé: mengganggu, menggoda • gangsa: gamelan • gangsal: lima • gangsar: lancar, mulus, mudah • gangsingan: gasing • gangsir: jenis jangkrik yang besar • gangsul: keliru • gangsur: merangkak • ganita: bilangan hitungan • ganitrikundha: tasbih • ganjar: memberi ganjaran, pahala, imbalan; • ganjaran: pahala • gantal: gulungan daun sirih • gantang: takaran beras • gantar: galah • gantas: keras, nyaring • gantèn: laut, samudra • gantha: kehendak, niat, kemauan • gantheng: ganteng, tampan, gagah, bagus • gantung: gantung; • gantung kawin: peresmian kawin yang ditunda; • gantung kepuh: pakaian cuma satu potong; • gantung laku: masih menjalankan tugas; • gantung siwur: nenek moyang ke-8 • gantya: berganti; • gantyan: bergantian • ganung: hati nangka, hati nanas • ganyang: dimakan langsung • ganyong: sejenis umbi-umbian • gaota: berkerja; • panggaotan: pekerjaan • gapah: tak menghiraukan, menghina • gapit: jepit, penjepit; • gapit-rempah: gapit/penjepit wayang • gaplah: tiada berguna • gapura: pintu gerbang; • gapunten: (ing.) pintu gerbang • gara: istri, suami; • gara-gara: 1 adegan gara-gara dalam pentas wayang; 2 huru-hara, kerusuhan; • garagati, garanggati: laba-laba pohon; • anggara: Selasa; • khasiat madu tongkat ali kasih: Selasa Kliwon • garanggati: laba-laba pohon • garap: garap, khasiat madu tongkat ali • garapan: pekerjaan; • garap banyu: datang bulan, menstruasi; • garap gawé: bekerja; • garap sari: haids • garba: rahim, kandungan; • garbini: hamil, mengandung • garbis: sebangsa semangka • garda: garda • gardaba: kedelai • gardajita: keinginan • gardaka: mengamuk • gardhu: gardu, pos, ruang penjagaan • garebeg: garebek, pesta sekatenan • garèk: ketinggalan, tinggal • garem: garam • garèng: salah satu punakawan dalam wayang • garènggati: laba-laba pohon • garep: akan • gares: tulang kaki • garet: kerat, ringgit, takik • garini: istri, bini • garis: garis • garit: garis, gores • garjito: senang sekali, khasiat madu tongkat ali • garoh: tidak jadi, tidak sah • garok: geruk, parau • garon: telah digaru, penggaru • garong: garong, perampok, penjahat • garot: menggigit • garpu: garpu • garu: alat perata tanah setelah dibajak • garudha: burung garuda; • garudha mungkur: jenis strategi perang; • garudha nglayang: jenis strategi perang; • garudha pancasila: garuda pancasila • garuh: penggaru, penyisir tanah • garuk: garuk • garung: saluran yang tidak berfungsi lagi • garut: garut sejenis umbi • garwa: istri, suami; • garwa ampéyan: selir; • garwa ampilan: selir; • garwa padmi: permaisuri • garwita: marah, lekas marah • gas: gas • gas-gasan: 1 serakah, urakan, ugal-ugalan; 2 balap motor dengan menarik gas kuat-kuat • gasab: milik yang tidak sah • gasang: pegang • gataka: sengsara • digathok: digandol; • gathok-lèh: buka kartu, ditunjukkan kesalahannya; • gathuk: cocok, sesuai, ketemu; • gumathok: pasti, tentu • gati: penting; • gatos: (ing.) penting • gatra: 1 larikan; 2 rupa, wajah • gawa: bawa; • gawan: bawaan, oleh-oleh • gawang: gawang • gawar: tanda peringatan • gawat: gawat, bahaya, keramat • gawé: 1 pekerjaan; 2 hajat; 3 buat, membuat • gayatri: cantik, anggun, berwibawa • nggayel: selalu makan • gayor: gantungan gong • gayuh: tercapai, mencapai; • gegayuhan: cita-cita • gebyah: campur, padu; • gebyah uyah: campur aduk • gebyog: dinding kayu • gedhah: kaca; • gedhah-gedhih: tak ada apa-apa • gedhana-gedhini: dua bersaudara pria wanita • gedhang: pisang; • gedhang ayu: pisang yang masih untuk kenduri; • gedhang salirang: pisang selirang • gedhé: besar, agung; • gedhé atiné: mantab; • gedhé endhasé: sombong; • gedhé tekadé: mantab; • penggedhé: pembesar, pemuka; • tembang gedhé: jenis tembang • gedheg: tempat menyimpan padi • gedhèg: dinding dari anyaman bambu • gedhig: pukul, tindas; • gedhig manggala: pembesar pasukan • gedhog: ketuk • gedhoh: daun telinga • gedhokan: kandang kuda • gedhong: gedung • gega: dipercaya, digugu, diturut • gegaman: pusaka, senjata, peralatan • gegana: langit, angkasa, dirgantara • gégé: cepat, lekas • gegeh: kokoh, kuat • gègèn: cepat • geger: punggung • gègèr: geger, huru-hara, kekacauan • gègrèk: rontok, berjatuhan, berguguran • gégroh: tua renta, jompo • gèl: lekas, lalu, barangkali • gela: kecewa, sakit hati • gelang: gelang • gelap: petir, halilintar; • gelap nyawang: berandal, perampok; • gelap paju: halilintar yang bila menyambar pecah terbelah; • gelap wédang: halilintar yang bila menyambar pohon akan mengelupas atau terbakar • gelar: 1 menggelar, membentang; 2 siasat perang; 3 nama kebesaran; • gelaran: tikar, bentangan • gelas: gelas • gelis: cepat, lekas • gelok: kerekan burung • gelung: gelung, ikatan rambut • gelur: mendengkur • gelut: berkelahi, bergulat • gemah: subur, makmur; • gemah ripah loh jinawi: subur makmur, ramai, semarak • gembala: janggut • gembili: gembili, jenis umbi-umbian • gembira: gembira, ria, suka • gembolo: sebangsa ubi • genah: jelas, terang, mapan • gendèr: jenis perangkat gamelan • gendéra: bendera • gendhaga: kotak, wadah • gendhak: suka, hobi; • gendhak sikara: menganiaya, menyiksa • gendhek: pendek lagi besar • gèndhèl: seikat, seuntai • gendhela: capung • gendhèwa: busur panah • gendhi: kendi, wadah air dari gerabah • gendhil: kendil • gendhila: idiot, kurang ajar • gendhing: gending, lagu • gendhis: gula • gendhon: ulat tanah; • gendhon rukon: seiya sekata • gendhu: jenis tupai • gendhuk: panggilan untuk anak putri • gendruwo: gandarwa, makhluk halus • gendug: terantuk • genduk: panggilan untuk anak putri • gendul: botol • gendut: gendut, gemuk, besar perut • geni: api; • geniwara: bertapa dengan tidak makan makanan yang dimasak dengan api; • geniroga: kain lurik • genjé: tumbuhan yang daunnya memabukkan • gentayangan: gentayangan, melayang-layang • genti: ganti, tukar; • gentos: ganti, tukar • gentur: kuat, kokoh, semangat; • gentur tapane: tapanya tamat, purna • gepah: tergopoh-gopoh • gepak: leka, pekat • gepok: senggol, sentuh; • gepok sénggol: sentuhan, senggol, sapa, tegur • gépor: lelah kaki, lunglai, lunas • gera: puncak • gerah: 1 gerah, udara panas; 2 sakit; • gerah uyang: panas dingin, hilang selera makan • gerang: tua-bangka, aus • gerap: tanah mati, tandus, tak dapat menyimpan air • geras: tanah mati, tandus, tak dapat menyimpan air • gerat: tanah mati • gerba: rahim, kandungan • gerbong: gebang • gering: 1 kurus-kering; 2 sakit • germa: 1 khasiat madu tongkat ali, pemilik gamelan; 2 ibu pengasuh pekerja seks komersial • gernat: granat • gero: berteriak, bersuara keras • getak: gertak, bentak; • getak gajah: nama tumbuhan • getapan: mudah gugup, berpenyakit jantung • getar: getar, bunyi-bunyian, musik • gethini: tekun bekerja • gethok: ketuk, pukul; • gethok-tular: dari mulut ke mulut • getih: darah; • getih mateng: darah matang; • getih putih: darah putih; • getih umbel: ingus, tahi hidung; • getih urip: darah baru, sehat; • nggetih: berusaha sekuat tenaga • gigih: gigih, giat, tekun • gigir: punggung, tepian, belakang • gili: punggung gunung, tanah yang tinggi • gilig: padu, satu, bulat; • gilig rembugé: mufakat • giling: giling • gilir: gilir; • gilir kacang: 1 berurutan, antrian; 2 banyak anak berselang-seling laki-laki perempuan • khasiat madu tongkat ali digulung • ginem: bicara, kata, sabda • gini: harta, dinar; • gana-gini: harta milik suami istri • giok: batu bertuah • gipih: tergopoh-gopoh • gipit: dahulu • gir: gerigi, gigi roda • girah: cuci ulang penghabisan • girang: girang, gembira • girap: ketakutan, kuatir • giras: sehat, trengginas • giri: gunung, bukit; • giri-giri: menakutkan, mengagumkan, menakjubkan; • girilaya: bukit pemakaman; • giri patembaya: sayembara, perlombaan; • giriwana: gunung hutan; • giriwarsa: barisan pegunungan, deretan perbukitan • girik: kupon, karcis • giring: 1 giring, gerak, dorong; 2 batu landasan untuk dinding dalam rumah • giris: takut, risau, gelisah • girisa: jenis tembang • giro: giro • gisang: pisang • gisau: belajar • gisik: pesisir, pantai • gisit: dahulu • gistha: bicara, maksud • gisus: bergerak ramai sekali, huru-hara • gita: syair, puisi • gitanjali: tembang persembahan • githi-githi: tergesa-gesa • githing: tindih, jahit, apit • githir: lari tunggang langgang • githok: tengkuk, leher bagian belakang • gitik: cambuk, tongkat • giwang: giwang; • giwangan: 1 genjotan, selingan; 2 tempat menjual giwang • giwar: selimpang, menyimpang, menyisi • giya: 1 gua, goa; 2 membelok (kerbau, dsb) • giyota: perahu • gladhi: latihan; • gladhi resik: latihan terakhir, sebelum pementasan khasiat madu tongkat ali gladrah: pelupa, tak sadar, sekehendaknya • gladri: beranda • glali: jenang gula, gula direbus • gobag sodor: jenis permainan anak remaja • gogo: jenis padi untuk lahan tadah hujan; • gogo rancah: jenis padi untuk lahan tadah hujan • gogoh: mencari ikan dengan meraba-raba • gogok: minum/telan langsung • gogol: pemilik sawah • gogor: anak harimau • gogot: rakus, berlaga • goh: lembu • gohpura: gapura • golèk: cari • golok: parang, pisau • gong: gong, perangkat gamelan; • gong bonjor: gong dari tabung bambu • gonggang: renggang, bercelah • goni: karung goni • gonjak: menganggu, menggoda, berlaku sembrono • gonjang-ganjing: geger, huru-hara • gontor: dihanyutkan, diguyur air deras-deras • gonyak-ganyuk: serba canggung • gopa: gembala, penjaga • gopala: penjaga; • arca gopala: patung penjaga • gopèl: rompes, cuwil • gopès: rompes, cuwil • gopok: lapuk • gopracara: tempat menggembalakan • goprak: kelontang, jenis yang terburuk • gopura: gapura, pintu gapura • gor: menganggur • gora: besar, dahsyat; • gora godha: godaan, amuk haru-biru; • gorasabda: nasehat yang keras; • goraswara: nasehat yang keras • gorawa: dengan hormat • goroh: bohong, tipu • gorok: gergaji, potong • gothak-gathuk: sering bertemu • gothang: senggang, renggang, jeda • gotong: menggotong, mengangkat bersama; • gotong mayit: 1 anak tiga mengerjakan hal yang sama; 2 anak tiga perempuan semua; • gotong royong: kerja sama • gotrah: kepala keluarga • goyang: goyang • gra: puncak, sangat • gragal: kerikil-kerikil besar • gragap: gagap, gugup • gragas: doyan makan, makan sembarangan • gragèh: raih, diraih • grago: 1 bimbang, ragu; 2 anak udang • grahana: gerhana • grahita: indra, perasaan • graja: saudara* • grajag: mengalir deras • grajèn: tahi gergaji • graji: gergaji • graksa: petir, halilintar • gralapa: lupa, tak sadar • gram: gram, satuan ukuran • grama: 1 desa; 2 api • gramang: mengeriap; • semut gramang: semut merah • grambyang: dikira-kira • gramèh: gurameh, jenis ikan • grami: berdagang • gramyang: mengambang, menyebar • grana: hidung • grandaka: banteng besar, buas, bengis • granggam: ragu-ragu, bimbang • granggang: tombak bambu, bambu r uncing • grangsang: menyerang, menyerbu • grantang: nama gamelan • grantes: berkeluh kesah • grantil: kelihatan bergantungan • grantos: gergaji • graos: gergaji • grapyak: ramah • grasi: grasi, ampunan • grat: derajat, turunan • grati: keturunan itik dengan itik manila • graut: mencakar, menyobek dengan kuku • grawira: hulubalang, panglima perang • grema: pemburu • grènjèng emas: kertas mas • gribig: kerai, bidai, grebek • grinting: nama rumput • griya: rumah, wisma • grobag: gerobak; • grobag cèlèng: pedati beroda satu, gerobak dorong • grobog: lumbung padi keluarga • groboh: kasar, tidak halus • groda: pohon beringin • grogol: gerogol, cerocok • gropak sénthé: keturunan yang ke-7 • gubug: rumah kecil; • gubug pèncèng: nama rasi bintang • guci: guci • gudèl: anak kerbau • guder: goda; • guder asu: bercanda seperti anjing (lama-lama berkelahi beneran) • gudhal: khasiat madu tongkat ali gigi, kotoran kemaluan • gudhang: gudang • gudhas: enak sekali • gudhé: tanaman sejenis kara • gudhig: jenis penyakit kulit, kudis • gudhis: enak sekali • gudir: jenis kue • gudrah: berlumuran • gudu: bukan, lain • gugah: bangun, goyah • gugat: gugat, tuntut • gugon: kepercayaan; • gugon tuhon: khasiat madu tongkat ali pada adat dan takhayul • gugrag: jatuh berguguran • gugrug: rontok, gugur • digugu: dipercaya, diindahkan • guguh: sudah tanggal semua giginya • guguk: menangis tersedan-sedan • gugup: gugup • gugur: meninggal, mati, rontok; • gugur gunung: kerja bakti • gugus: gugus, kelompok • gugut: menggigit dengan khasiat madu tongkat ali seri/gigi depan • guha: gua • guhya: gaib, samar-samar • gujeg: pegang, tangkap • gujeng: tertawa • gujer: mengejar • gul: gul, bola masuk gawang • gula: gula; • gula arèn: gula yang terbuat dari aren; • gula batu: gula yang membatu; • gula drawa: nama tembang; • gula geseng: warna merah kehitaman; • gula jawa: gula merah, gula kelapa; • gula klapa: 1 gula dari sari kelapa; 2 bendera merah putih lambang kerajaan Majapahit; • gula wenthah: pelihara; • gulali: jenang gula, gula yang direbus • khasiat madu tongkat ali guling, bantal • gulma: rumput sawah • gulo: gula • gulon: kerah baju, baju bagian leher • gulu: leher; • gulu ancak: leher angsa bagian bawah; • gulu banyak: leher angsa, saluran yang berkelok (water closet) • gulud: menggarap sawah • guluh: leher • gulung: gulung; • gulung koming: bergulung-gulung, berguling-guling • gumarang: nama lembu dalam wayang • gumathok: pasti, sudah tentu • gumati: sayang, kasih • gumbala: kumis • gumbeng: pipa penghisap madat • gumblis: menghina • gumbreg: nama wuku ke-3 • gumer: gemuruh • gumpes: tumpas, rompes, aus, ompong • gumping: lereng gunung yang terjal • gumrah: biasa, lumrah, umum • gumuk: bukit • gumul: bergumul • gumun: heran, terkejut, kagum; • aja gumunan: jangan terlalu heran • gumyak: ramai sekali, gaduh • gun: 1 salah satu perangkat alat tenun; 2 zina • guna: 1 kepandaian; 2 manfaat; • gunadi: orang yang berguna; • guna kaya: kepandaian kekayaan; • gunawan: orang yang berguna; • gunawidi: pintar, pandai • gunah: sudah mengerti sungguh-sungguh • guncang: guncang, goyang • gundam: gendam, ilmu pikat • gundem: sangkut, kait • gundha: nama tumbuh-tumbuhan yang di sawah • gundhal: penggembala kuda; • begundhal: bajingan • gundhala: cincin, anting-anting • gundhik: gundik, istri gelap • gundhil: gundul, polos • gundhul: rambutnya dicukur bersih • gunem: bicara, wicara, kata • gung: agung, besar • gungan: manja • gunggung: 1 sanjung; 2 jumlah; • gunggung kumpul: jumlah total; • gunggung susun: cara penjumlahan bilangan dengan disusun ke bawah • digungsir: disungkur • guni: karung goni • gunita: kebudayaan, kepandaian • guntang: tabung tempat air • gunting: gunting • guntur: guruh, halilintar • gunung: gunung; • gunungan: 1 rumah-rumahan untuk wadah sesaji; 2 kayon; • gunung geni: gunung api; • gunung guntur: nama corak kain batik; • gunung kendheng: barisan pegunungan; • gunung sepikul: khasiat madu tongkat ali cincin bermata tiga • gupa: penjaga, penggembala • gupak: terkena • gupala, reca gupala: arca penjaga • gupé: susah, sedih • gupi: bermain-main • gupis: aus, usang, rompes • gupit: sempit, ciut, terjal • gupita: karangan bunga, putri pingitan • gupoh: tergopoh-gopoh, terengah-engah • gupta: rahasia, samar-samar • gupu: kandang ternak • gupuh: sibuk, repot • gupya: prihatin • gurawa: hormat, dengan hormat • gurda: pohon beringin • gurdaka: 1 nafsu; 2 banteng besar • gurem: gurem, binatang sejenis semut kecil • gurih: gurih, enak, nikmat • guris: berseloroh, menggodai; • gurisan: selorohan, jenaka • gurit: puisi, syair; • geguritan: puisi, syair • gurma: pemburu • gurna: ramai sekali • gurnita: gegap gempita, hangat, ramai • guru: guru, pengajar; • guru aleman: suka dipuji; • guru bakal guru dadi: upeti; • guru dina: kalender; • guru lagu: suara vokal pada akhir suku kata; • guru laki: suami; • guru nadi: suami; • guru wilangan: jumlah suku kata • guruh: guruh, guntur • gurundaya: burung layang-layang • gurung: tenggorokan • gusah: usir • gusak: usir • gusali: pandai, tukang besi • gusar: kuatir, sedih, sumelang khasiat madu tongkat ali gusek: hapus • gusi: gusi • gusis: habis, musnah • gusti: tuan, paduka, Tuhan • gutuk: batu pelontar; • gutuk api: granat • guwa: gua; • guwa garba: rahim, kandungan • guwab: bohong, omong kosong • guwang: buang • guwaya: air muka, roman muka, mimik • guwiratna: intan yang bagus • guyang: guyang, siram, memandikan • guyeng: ramai, penuh canda tawa • guyer: putar • guyu: tertawa; • guyon: bergurau, berkelakar • guyub: guyub, rukun, bersatu H • hala: bajak, mata bajak • halang: nama senjata • halep: indah, cantik • haliman: gajah • haliwawar: taufan, angin ribut • hana: ada • hanacaraka: baris awal susunan huruf Jawa • hara: bening, kehendak • hara-huru: huru-hara, keributan, geger • haraka: 1 khasiat madu tongkat ali 2 buah pinang • harana: mengambil, membawa • harda: nafsu, keinginan; • hardana: harta kekayaan • hari: 1 hari; 2 matahari; 3 Kresna/Dewa Wisnu; • harimurti: terangnya matahari, Dewa Wisnu • harimau: harimau • harina: kijang • harini: syair, puisi • harja: makmur, subur; • harjana: bidadara, dewa; • harjanti: bidadari; • harjasa: asri, bagus, indah; • harjaya: selamat, sejahtera • harjuna: 1 putih, cemerlang; 2 Arjuna, anak ketiga keluarga Pandawa • harsa: hendak, ingin; • harsana: hendak, ingin, mau, senang, bahagia; khasiat madu tongkat ali harsaya: senang, gembira; • harsuka: senang, suka cita • harta: harta-benda, kekayaan; • hartaka: harta kekayaan; • hartakara: harta kekayaan; • hartana: harta kekayaan; • hartanta: harta kekayaan; • hartara: air; • hartati: indah, cantik, lebih; • hartawan: berharta, kaya-raya; • hartika: grahita, pikiran • haru-hara: geger, kekacauan • hasil: hasil • hasta: tangan; • hastapada: tangan dan kaki • hasti: gajah • hawa: hawa, udara; • hawa nepsu: hawa nafsu • héma: emas • hening: hening, sepi, sunyi • hèr: air; • herdaya: hati, perasaan; • hèrtambang: sungai; • hèrtati: air hujan • herti: tegas, jelas • hèru: mustika • hima: salju, awan, mendung; • himawan: gagah seperti gunung • hina: hina, rendah; • hinabudi: hina, rendah budi • hira: intan • hirsa: susah, sedih • hirya: intan • hita: guna, faedah, kebajikan • hulun: saya • huraga: raga, badan, tubuh • hya: air, banyak • hyang: hyang, dewa, batara, junjungan; • hyang anala: sang api; • hyang arka: sang surya, matahari; • hyang aruna: sang surya, matahari; • hyang brahma: Brahma; • hyang hari: batara Guru, dewa Wisnu; • hyang indra: sang Indra; • hyang iswara: sang Guru; • hyang kelepasan: muksa, menuju kesempurnaan hidup; • hyang raditya: sang surya, matahari; • hyang rawi: sang surya, matahari; • hyang sri: dewi sri, dewi padi, dewi kesuburan; • hyang wulan: sang rembulan I • iba: iba, alangkah, betapa • ibakara: belalai • ibat: sangat mengherankan • iben: air liur, ludah • iber: terbang • ibu: ibu, mama • ibut: hiruk pikuk • ica: senang, enak, tenang, pengharapan • ical: hilang • icana: putih mata • icip: khasiat madu tongkat ali, coba • icir: belat bambu • icul: lepas, terlepas • idah: masa idah, masa menunggu • idak: injak; • ngidak: menginjak • idep: bulu mata • idhum: rindang, sejuk • idu: ludah, liur • iguh: pendapat, saran • iji: satu • ijo: hijau; • ijoan: hijauan, pakan ternak, sayur hijau; • ijon-ijon: kehijau-hijauan; • ijo royo-royo: hijau sekali • ijol: tukar, ganti; • ijol anggon: tukar tempat • ika: 1 itu; 2 eka, tunggal, satu • ikan: ikan air • ikana: entahlah • ikang: yang • iket: iket, tutup kepala • iki: ini; • iking: ini; • iku: itu • ikut: ikut, menurut • ila-ila: sumpah, serapah, nasehat yang harus dituruti • ilab: penggal • ila-ilu: ikut-ikutan • ilam: tulang leher, terusan tulang punggung • ilang: hilang • ilat: lidah; • ilat baya: bunga lidah buaya • ilé: panjang lanjut • iler: liur • ili: aliran; • ilèn: aliran • ilir: kipas • ilo: lihat, tatap, pandang • ilok: baik, bagus • ilu: ikut; • ilon: mudah ikut, ikut-ikutan • ilung: hilang • ilur: liur, lendir • ima: awan, mendung • imah-imah: berumah tangga • imantaka: awan, mendung, mega; • imantara: mega tipis • imar: 1 himar, keledai; 2 sayang, kasihan • imat: sakit gigi • imba: alis, kening, nama tumbuhan obat • imbal: bergantian, giliran; • imbalan: imbalan, upah, harga keringat • imbang: imbang, sebanding • imbet: 1 tambahan; 2 peram • imboh: imbuh, tambah • imbon: 1 tambahan; 2 peram • imbuh: imbuh, tambah • iming: iming, rangsang • impang: menang • impeng: pipa besar untuk air • imper: mirip, sesuai, cocok • impi: mimpi • impun: himpun, kumpul • impur: pengkar khasiat madu tongkat ali imuk: amuk • imul: tak tahu malu, suka meminta • imur: dihibur • ina: hina; • ina budi: hina budi, rendah akhlak • inak: enak, nikmat • incat: berlepas diri, cuci tangan • inceng: incar, intip • incer: incar, lihat • incih: diintai diam-diam • incup: pegang, tangkap • indel: menjerang, menaruh panci di perapian untuk memasak • indeng: seluruh, semua • indha: menghindar; • indha-indha: mengelak, mengindar • indhak: menuduh • indhang: menengok, menjenguk, membesuk • indhen: poros, gandar, as • indhung: induk semang • inding: pembalut wanita • indra: dewa indra; • indracapa: mendung; • indrajala: pencuri, panah; • indralaya, indraloka: kahyangan Indralaya, istana dewa Indra; • indrapada: kahyangan Indrapada • indriya: indera (alat penciuman, perasaan, pendengaran, perabaan, penglihatan) • indung: induk semang • nginep: menginap, bermalam; • minep: menutup (pintu, dll.) • ing: di • ingan: batas • ingas: nama pohon • inger: menggeser, merubah arah, membelokkan • inget: ingat, pikr • ingga: hingga, sampai • inggah: nak • inggal: baru, segera • inggat: minggat, pergi tanpa pamit • inggih: iya, setuju • inggil: tinggi, luhur; • krama inggil: jenis bahasa sangat halus; • siti hinggil: tanah yang ditinggikan untuk pagelaran kraton • inggita: perangai, tingkah laku • ingiring: diiringi • ingkang: yang • Ingkang Sinuhun: khasiat madu tongkat ali dimintai, yang diharapkan, gelar raja • ingkar: ingkar, menolak • ingked: bergesak, ingkar, berubah, mencabut kata • ingkel: injak • ingkem: tutup • ingkeng: yang • ingkud: dipersempit, diperkecil • ingkul: berjalan cepat dengan menunduk • ingkung: ayam yang dimasak secara utuh • ingon: yang diberi makan, binatang piaraan • ingong: saya, aku • ingsed: bergeser • ingsep: hisap • ingser: dipindah ke empat lain • ingslep: ditarik ke dalam • ingsun: saya, aku • ingu: pelihara, piara • inguk: jenguk, tengok, lihat • ingwang: saya, aku • injek: injak • injen: intip, melihat secara sembunyi-sembunyi • injet: gamping yang diairi • intar: pintar, tinggi ilmu pengetahuannya • inten: intan, permata • inter: inter, pintar • inting: diancam, ditantang • intip: 1 intip, mengintip; 2 nasi yang ditanak dan melekat di panci • intir: diatur nyalanya • inum: minum • inyak: 1 injak-injak; 2 hina, rendah, remeh • ipah: upah, gaji, ongkos • ipat-ipat: disumpahi, dicacimaki, dikata-katai • ipé: ipar, saudaranya istri/suami • ira: kira-kira, duga, ramal • irah-irahan: perkiraan, perhitungan, ramalan • irama: irama, nada • irang: wirang, mendapat malu • irawan: mendung, mega • ireng: hitam • iri: iri • irib: mirip, serupa • irid: 1 irit, hemat; 2 mengajak, membawa rombongan • irih: pelan • irik: lirik, melihat dengan ekor maa • irim-irim: 1 tumbuh-tumbuhan; 2 gending • iring: bagian sebelah; • iringan: 1 iringan, pengikut; 2 dari samping; • miring: miring; • ngiring: mengiring • iris: iris • irit: hemat; • irit-iritan: rombongan; • ngirit: hemat • irsaya: iri dengki • irung: hidung • irup: hirup • irus: ciduk sayur • isa: bisa • isah: cuci, membersihkan • isan: sekalian, sekaligus; • wis isan: sudah selesai memasak • isel: banyak dagingnya • iseng-iseng: iseng, hal yang khasiat madu tongkat ali, hal yang tidak penting • isep: hisap • isi: isi, muatan • isih: masih • isin: malu • isis: semilir, sejuk, segar • isor: di bawah • isti: cipta • istilah: istilah • istri: istri • istu: jadi, sungguh • isu: panah • isuh: membasuh, mencuci • iswara: 1 ratu; 2 suara • item: hitam sekali • itung: hitung • iwa: ketika • iwak: ikan; • iwak bandeng: ikan bandeng; • iwak empal: daging binatang ternak; • iwak loh: ikan laut; • iwak pitik: daging ayam; • iwak sapi: daging sapi • iwèn: binatang piaraan sebangsa sapi, kerbau, kambing • iwi: cibir • iwir: barang kecil dan tipis yang bergerak-gerak • iya: iya, setuju • iyan: tambir persegi J • jabang: anak, bayi; • jabang bayi: bayi yang baru lahir • jabat: menjabat; • jabatan: jabatan, kedudukan; • jabat asta: jabat tangan • jabel: 1 cabut, tarik; 2 membatalkan • jadah: juadah, jenis makanan dari beras ketan • jadhel: diminta kembali • jadhem: jadam • jadhi: kuali besar • jaé: jahe • jaga: berjaga; • jagabaya: pamong desa urusan keamanan; • jagabengi: jaga malam; • jagakarya: prajurit, tentara; • jagakersa: pegawai; • jagamalem: jaga malam; • jagapraja: menjaga istana; • jagapura: menjaga pura, tempat suci; • jagaripu: nama ikan; • jagaruna: cadangan; • jagasatru: menjaga musuh; • jagasura: nama kesatuan prajurit kraton; • jagawèsthi: polisi • jagal: jagal, tukang potong hewan • jagana: buritan • jagang: jagang, pengokoh • jagat: dunia, alam semesta; • jagat cilik: jagat kecil, tubuh manusia; • jagat gedhe: jagat besar, alam semesta; • jagat karana: asal muasal dunia; • jagatnata: penata dunia; • jagat pramudita: kebahagiaan; • jagat pratingkah: pengatur dunia; • jagat raya: jagat raya; • jagat saksana: penjaga, pemimpin dunia • jagi: menjaga • jagir: anak kerbau jantan • jago: 1 ayam jantan; 2 calon • jagra: bangun • jagrag: kuda-kuda • jagul: tongkat khasiat madu tongkat ali • jagung: jagung • jagur: demuk • jahat: jahat • jaja: dada • jajag: menjajagi, mencoba, menduga • jajah: menjajah • jajal: mencoba • jajan: jajan, kue • jajang: bambu • jajap: dapat • jajar: jajar, sejajar • jaka: jejaka, bujang; • jaka kumala kala: bujang kecil; • jaka bèlèk: nama rasi bintang; • jaka bléro: nama burung; • jaka bolot: nama padi; • jaka jebug: bujang tua; • jaka lara: istri/suami pertama; • jaka sawur: nama rumput; • jaka tuwa: nama rasi bintang; • jaka wuru: nama burung • jaksa: jaksa, penuntut hukum • jala: 1 jala; 2 air; • jalada: air, mendung; • jaladara: mendung, awan; • jaladhi: laut; • jaladri: laut; • jalanidhi: laut, samudra; • jalantara: talang air; • jalatarangga: gelombang • jalaga: jelaga, tempat • jalak: jenis burung; • jalak ngoré: bentuk dapur keris • jalan: jalan • jalang: 1 untaian padi; 2 pelacur • jalar: rambat; • jalaran: sebab, karena • jalasa: duduk • jaler: pria, laki-laki • jali: nama tumbuh-tumbuhan sebangsa jagung • jalidra: orang hina • jaling: tulang di belakang pelipis • jalirih: tumbuhan poyang • jalma: manusia, orang; • jalma manungsa: manusia, orang; • jalmi: manusia • jalu: 1 laki-laki; 2 susuh • jaludha: gading • jaluk: minta • jam: jam • jamah: jamah, sentuh, senggol • jamajuja: jaman dahulu • jamak: lumrah • jamala: pukul, memukul • jaman: zaman; • jaman akir: zaman akhir; • jaman langgeng: zaman keabadian; • jaman pati: zaman kematian; • jaman ramé: zaman keramaian • jamang: jamang, perhiasan kepala • jamas: keramas; • jamasan tosan aji: memandikan pusaka • jamba: melempar, membuang • jambak: menjambak, menarik (rambut) • dijambal: dipanggil langsung namanya • jamban: jamban, tempat pembuangan • jambang: jambang; • jambangan: jambangan, wadah air • jambé: pohon pinang • jam: jam • jamblang: nama buah, nama batikan • jambon: warna merah jambu • jambor: campur; • jamboran: kata majemuk • jambu: jambu; • jambet: jambu; • jambon: warna merah jambu; • jambunada: emas • jambuka: anjing hutan, serigala • jambul: jambul, rambut di depan • jambunada: emas • jampeng: tuli, pekak • jampi: jamu, obat • jamprong: kelihatan gagah • jamu: jamu, obat • jamuga: akhirnya, kejadiannya • jamur: jamur, cendawan • jamus: aji, jimat • jan: memang, nyata • jana: manusia; • janaloka: tempat manusia, dunia; • janapada: 1 alam dunia; 2 budak, abdi; • janapriya: dicintai oleh manusia • jandhu: sebangsa capung • jangan: sayur; • jangan bening: sayur bening • janges: hitam mengkilat • janget: tali dari kulit • jangga: leher • janggan: murid, siswa • janggar: terlalu tua • janggel: tulang jagung; • janggélan: nama rumput • jangget: lekat, melekat • janggir: anak kerbau jantan • janggitan: nama hantu • janggleng: biji jati atau tanaman jati yang masih kecil • janggut: dagu • jangji: janji • jangka: 1 jangka, ramal; 2 alat untuk membuat lingkaran • jangkah: jangkah, langkah • jangkang: nama buah • jangkar: jangkar, sauh • jangkep: lengkap, sempurna • jangkrik: jangkrik • jangkung: badan kurus dan tinggi • janglar: retak, lekah; • janglaran: sebab, karena • jangleng: biji atau bibit pohon jati • janglot: nama tumbuh-tumbuhan • janguk: duduk menganggur • jangur: mengatur rangka rumah • janji: janji • janma: manusia, orang • jantaka: celaka, sengsara • jantar: retak, merekah • janten: jagung muda • jantèn: atap perahu • janti: nama pohon • janton: ramuan, rempah-rempah • jantra: tujuan, kemauan, kehendak • jantrung: termenung-menung • jantu: obat, ramuan • jantung: jantung • jantur: menceritakan, melukiskan • janu: tuba • janur: janur, daun kelapa yang masih kuning; • janur gunung: aren, pohon aren • japa: mantra magis; • j apa mantra: mantra magis; • japa yoga: puja samadi • japana: nama daun • japi: mantera • japit: jepit, apit • jara: tua • jarah: jarah, direbut dengan paksa • jarak: nama tumbuhan • jaran: kuda; • jaran dawuk: nama rasi bintang; • jaran goyang: mantra pengasihan; • jaran képang: kuda-kudaan dari kepang untuk pertunjukan/ permainan; • jaran panolèh: mantra untuk mendapat kekayaan • jarang: air yang sudah dimasak • jarapah: jerapah, nama binatang • jaratan: kuburan, makam • jar: kata; • jaréné: katanya • jarem: bengkak • jari: 1 jari-jari; 2 jaring kecil • jariji: jari-jari • jarik: kain sarung untuk wanita • jaring: jaring • jarit: kain sarung untuk wanita; • jarit amba: kain jarik yang lebar; • jarit ciyut: kain jarik yang sempit; • jarit kadèn: kain yang sempit panjang, selendang • jaroh: sudah akrab • jarong: nama pohon • jarot: khasiat madu tongkat ali, kekar, kokoh • jaruh: sudah akrab, diketahui orang • jarum: jarum • jarupih: tangkai daun pisang • jarwa: terjemah; • jarwa dosok: terjemahan dengan model akronim; • jarwa suta: terjemahan dengan model akronim; • jarwi: terjemahan, mengerti • jasa: jasa • jasem: nama pohon • jata: api menyala; • jatarupa: khasiat madu tongkat ali • jatah: jatah • jateng: singkatan Jawa Tengah • jatha: rambut, • parijatha: jenis tembang sinom; • jathadhara: rambut gimbal • jathara: perut • jathil: kuda lumping, seni jathilan • jati: 1 pohon jati; 2 sejati, nyata, sungguh; • jati ngarang: pohon jati yang tumbuh padat; • jatos: 1 pohon jati; 2 sejati; • jatosipun: sesungguhnya, senyatanya • jatmika: jatmika, penuh sopan santun • jatoh: jatuh • jatu: ramuan, rempah-rempah; • jatukrama, jatukrami: jodoh • jatuh: jatuh • jauh: jauh • njauk: meminta • jaul: menagih hutang • jawa: pulau Jawa, budaya Jawa, orang Jawa; • ora Jawa: tidak tahu sopan santun; • ilang jawané: tidak punya sopan santun; • durung jawa: belum tahu adat sopan santun dan jiwa kejawaan; • kejawèn: aliran kepercayaan kejawaan; • jawadwipa: pulau Jawa; • jawa Kulon: Jawa Barat; • jawa Tengah: Jawa Tengah; • jawa Wetan: Jawa Timur; • jawi: Jawa • jawab: jawab • jawah: hujan • jawan: nama rumput • jawar: nama pohon • jawara: juara • jawat: jabat; • jawat asta: berjabat tangan • jawata: dewa • jaweh: hujan • jawès: rambut di bawah bibir • jawil: sentuh, senggol • jaya: menang; • jaya kawijayan: kemenangan; • jaya merta: bisa, mampu; • jaya mrata: 1 wudhu; 2 tanpa tanding; • jayandaru: 1 wahyu kemenangan; 2 nama pohon beringin di alun-alun keraton; • jayantaka: nama dewa; • jayantara: nama dewa; • jayanti: nama pohon; • jaya wijayanti: kemenangan • jayèng, jaya ing: menang di dalam .; • jayèngan: 1 tempat jamuan, tempat mengobrol bagi tamu; 2 abdi pengantar minuman; • jayèng astra: nama kesatuan prajurit kraton; • jayèng katong: minyak yang menyebabkan dapat melihat makhluk halus yang biasa dipakai raja-raja; • jayèng sekar: nama kesatuan prajurit kraton • jé: ungkapan penekan, demikian, begitu, katanya • jebad: jenis minyak • jebag: jebak, jebakan untuk burung, tikus dll • jèbèh: ujung ikat kepala • jebèng: buyung, angger, panggilan untuk anak • jebod: rusak • jebol: jebol, rusak • jebug: biji buah pinang • jebul: 1 muncul; 2 ternyata, tak tahunya • jedeng: mati, mampus • jedhog: mekar, mengembang • jedhol: cabut, tarik • jédhor: bedug • jedhot: meletus • jedhur: suara kendang besar • jèdi: kawah • jeg, ajeg: biasa; • sajege: selamanya • jegal: menjegal, mengganjal • jégang: duduk dengan satu kaki tidak menumpu • jejer: tampil • jèjèr: jajar, duduk/berdiri berdampingan; • jèjèr wayang: berjajar-jajar seperti wayang • jeksa: jaksa, penuntut hukum • jekut, anyep jekut: dingin sekali • jelag: makan, menipu • jelak: segera, dengan cepat • jelma: menjelma, reinkarnasi, menitis • jélung: bermain petak umpet; • jélung èdèr: bermain petak umpet; • jélung umpet: petak umpet • jembak: sayur yang tumbuh di tempat becek • jembangan: jambangan, tempayan • jembar: luas; • jembaran: belanga ceper; • jembar dhadhané: sangat sabar; • jembar kawruhé: banyak ilmu; • jembar kuburé: diampuni dosa-dosanya; • jembar polatané: pintar; • jembar segarané: mdah memberi maaf • jembatan: jembatan • jempana: tandu, kereta • jemparing: panah • jempina: 1 bayi prematur; 2 nama tumbuhan • jempiring: cangkul tanpa tangkai • jenak: betah, tahan, tenang, jinak • jenang: jenang, bubur • jenar: kuning; • mahesa jenar: lembu kuning; • siti jenar: 1 tanah kuning; 2 nama seorang wali di Jawa • jengkar: berdiri dan segera berjalan • jengku: dengkul • jené: kuning • jeneng: nama, identitas; • jeneng cilik: nama kecil; • jeneng tuwa: nama tua; • panjenengan: anda, tuan • jeng, ajeng: sebutan untuk putri, ayu; • diajeng: adik • jengandika: paduka, anda, kamu • jenggama: hidup, kehidupan • jenggan: murid, abdi, siswa • jénggot: jenggot, rambut di dagu; • jénggot wesi: nama tumbuhan • jengku: lutut • jentrung: menyesal • jentung: merenung, diam sambil berpikir • jenu: tuba • jepat: mencungkit • jepit: jepit, apit • jernih: jernih, bening, jelas • jero: dalam, mendalam; • jeroan: bagian dalam; • jeron beteng: khasiat madu tongkat ali dalam beteng • jeruk: jeruk • jerum: menderum (sapi, kerbau, dll) • jetmika: jatmika, penuh sopan santun • jewawut: jewawut, sekoi • ji: 1 satu; 2 raja; • jitus: singkatan dari siji satus, satu banding seratus; • jiwang: singkatan dari siji sewang, masing-masing orang mendapat satu • jidhor: beduk, kendang besar • jiha: jiwa, nyawa • jilat: menjilat • jilma: jelma • jimbun: tua renta • jinantra: jentera, kincir air • jinem: tidur; • jinem amrik, jinem patani, jinem rum, jinem sekar, jinem wangi: tempat tidur • jinis: jenis • jinten: jintan, daun bumbu • jiwa: jiwa, nyawa; • jiwagra: jiwa raga, jasmani ruhani; • jiwana: hidup, kehidupan; • khasiat madu tongkat ali jenis tembang gedhe; • jiwangga: jiwa raga, jasmani ruhani; • jiwaretna: jenis tembang gedhe; • jiwatma: jiwa, atma, ruh hidup • jlamprong: anak istimewa, hebat • jlanthir: bagus, pemuda • jodhang: judang, kotak wadah makanan yang dipikul • jodho: jodoh • jodhog: burung pemikat • jodhong: bakul besar, lodong • joglo: jenis rumah tradisional • jomplang: berat sebelah, tidak imbang • jompo: tua renta, jompo • jompong: daun jati • jondhang: judang, wadah makanan yang dipikul • jonggol: tanggungan • jonggrang: besar tinggi • jongos: jongos, tukang masak • jra: tersiar di mana-mana • jrabang: merah, warna jangkrik • jragan: juragan • jragem: merah kehitaman • jrih: takut, kuatir • jriji: jari-jari • jrum: fitnah; • jruman: memfitnah • jrumat: jerumat, dijahit • jubag: jompo, tua renta • jubar: gagal, urung, tidak jadi • jubrisa: abdi perempuan • jubriya: congkak, angkuh • jugag: besar, agung • jujul: kembalian, kelebihan • jujur: jujur, transparan, terus terang • jukung: khasiat madu tongkat ali kecil, sampan • juluk: sebutan, nama • julung: buntu, serba terancam; • julung caplok: anak yang lahir di waktu matahari terbenam; • julung kembang: anak yang lahir di waktu matahari terbit; • julung pujut: nama wuku ke–15; • julung sarap: anak khasiat madu tongkat ali lahir waktu matahari akan tenggelam; • julung sungsang: anak yang lahir waktu matahari tegak (jam 12 siang); • julung wangi: nama wuku yang ke-9 • jum: pilihan, istimewa; • jumanten: zamrut; • jumara: zamrut • jumantara: langit, dirgantara • jumbuh: cocok, sesuai • jumbul: melompat karena kaget • jumed: menjalankan • jumeneng: berdiri, naik tahta • jumlah: jumlah • jumpalik: berbalikan, jatuh tersungkur • jumput: ambil • jumrah: biasa, lumrah • jumuk: ambil • jun: jun, jembangan, wadah air • jung: ukuran luas sawah (4 bau) • junggel: terbalik • junggla: terlompat karena terkejut • jungjung: junjung • junjang: berat sebelah • junjunan: nama ikan • junjung: junjung, angkat • juntrung: arah, tujuan • jupuk: ambil • juragan: juragan, bos • jurit: khasiat madu tongkat ali, prajurit, bala tentara • juru: juru, tukang; • juru basa: juru bahasa, penerjemah; • juru demung: jenis tembang macapat; • juru kebun: pekebun; • juru kunci: juru kunci, penjaga kuburan; • juru sungging: tukang lukis; • juru tulis: juru tulis • jurug: ditimbun • juruh: cuka gula Jawa • jurung: khasiat madu tongkat ali • jurus: jurus, kiat, taktik; • jurusan: 1 arah; 2 bidang keilmuan • juwadah: juadah, jenis panganan • juwal: jual • juwara: juara, pemenang • juwarèh: bosan, jemu • juwata: dewa • juwawah: lebar mulutnya dan tebal bibirnya • juwawut: sekoi, jenis tanaman pangan • juwèh: suka membenci, gampang mencela • juwita: 1 cantik, anggun; 2 kehidupan K • kabar: berita, warta; • kabar angin: kabar bohong; • kabar kabur: kabar bohong; • kabar sriwing: kabar bohong • kabur: 1 melarikan diri; 2 tidak jelas • kabèh: semua • kabur: kabur • kaca: kaca; • kaca benggala: tauladan; • kaca paesan: kaca berhias • kacang: kacang; • kacang brol: kacang tanah; • kacang srenthul: kacang tanah; • kacang tholo: kacang tanah; • kacang dawa: kacang panjang; • kacang ijo: kacang hijau • kacapi: kecapi • kacapuri: pagar tembok • kaceb: lekat, rekat • kacèk: selisih • kacélung: bunga dadap • kacer: jenis burung • kacir-kacir: berceceran; • ngacir: 1 pergi begitu saja; 2 membuat sarang (burung) • kacu: sapu tangan • kacubung: kecubung khasiat madu tongkat ali kacung: anak buah • kadaluwarsa: terlambat, kelamaan • kadang: saudara; • kadang sentana: sanak saudara; • kadang wandawa: sanak saudara • kadasa: kesepuluh • kadga: keris • kadgada: cekatan • kadhal: kadal; • kadhal mènèk: sanggul bagi laki-laki • kadhang: kadang, suatu saat; • kadang kala: kadang-kadang; • kadhingkala: kadang kala • kadhaton: istana • kadhawa: nama burung • kadhemen: terlanjur senang; • kadhemenan: kesenangan, kesukaan • kadheng pareng: barangkali • kadhengé: kadang-kadang • kadhèt: pelajar, tentara • kadhil: taring babi hutan • kadhini: istri, perempuan • kadho: pemberian • kadhokan: di tempat • kadhung: terlanjur • kadi: seperti • kadipundi: seperti apa, bagaimana • kados: seperti; • kadospundi: seperti apa, bagaimana • kadreda: kasihan; • kadredyan: cinta, kasih • kadreng: sangat berkeinginan • kadug: sampai, dapat mencapai • kaduhung, kaduwung: menyesal • kaduk: terlalu, terlampau; • kaduk wani kurang duga: asal berani kurang pertimbangan • kadung: jenis belalang • kadut: kabut, karung goni • kadya, kadyangga: seperti • kaé: itu • kaèt: rapat sekali, mesra • kaga: burung • kagadhah: dimiliki • kagak, ora: tidak • kagem: untuk, buat • kagèt: kaget, terkejut • kagok: kagok, canggung • kagol: kecewa, sakit hati • kagum: kagum, heran • kagyat: kaget, terkejut • kah: itu • kahanan: keadaan • kahar: dokar • kaharep: kehendak, kemauan; • kaharepan, kakarepan: kehendak • kaharsa, kaharsayan: kebahagiaan, kesenangan • kahwa: air kopi • kahyangan: kahyangan, tempat dewa • kahyun: kehendak, cita-cita • kahyuna: kehendak, kemauan • kailangan: kehilangan • kaiswaran: istana, kraton • kajanapriya: kepribadian • kajang: kajang; • kajangsirah: bantal • kajantaka: miskin • kajar: mendapat ajaran • kajaroan: rumah kepala desa • kajawan: kejawen • kajayan: kemenangan • kajegé: sepanjang ingatan saya khasiat madu tongkat ali kajèn: terhormat; • kajèn kèringan: sangat terhormat • kajeng: kehendak • kajineman: penjaga, polisi • kaju, kajo: heran, tercengang • kaka: kakak, kakang • kakak: kakak; • kakak tuwa: burung kakak tua • kakang: kakak, saudara tua • kakap: ikan kakap • kakawin: karya sastra Jawa Kuno berupa tembang-tambang berbahasa Kawi • kakèhan: terlalu banyak • kakèk: kakek; • kakèk moyang: kakek moyang • kaki: kakek • kaktus: bunga kaktus • kaku: kaku • kakung: pria • kakus: kakus, WC • kala: 1 waktu, zaman; 2 kala (binatang); 3 nama dewa (Batara Kala); • kala bénjing: besuk pagi; • kala jengking: kalajengking; • kalabendu: jaman yang buruk; • khasiat madu tongkat ali seperangkat pakaian kebesaran; • kalacakra: jenis jimat; • kaladésa: perangkat desa; • kaladuta: alamat buruk; • kalakatha: ketam, kepiting; • kalamangga: laba-laba; • kala mangsa: kadang-kadang; • kalamenjé: sejenis kala; • kalamenjing: jakun; • kalamenta: nama rumput; • kalamudheng: nama perhitungan pencuri; • kalanjana: nama rumput; • kalan-kalan: kadang-kadang; • kalandara: matahari; • kalantara: sejenis buah petai; • kalasangka: terompet sangkakala; • kalawasana: akhir zaman; • kalawija: abdi di istana; • kalayuga, kaliyuga: zaman kaliyuga, zaman kesengsaraan • kalaban: tenggelam, tergenangi • kalagyan: baru saja, sedang asyik • kalah: kalah • kalaha: perang, pertengkaran • kalai: gangguan • kalaipan: belenggu, miskin • kalairan: kelahiran • kalak: nama bunga • kalaka: air • kalakon: terlaksana, tercapai • kalakuan: kelakuan • kalambi: baju, pakaian • kalamun: kalau, jika, bila • kalana: raksasa, kelana • kalang: dikepung, dikelilingi; • kalang-kabut: kalang-kabut • kalangwan: klangenan, kegemaran • kalap: dapat diambil manfaatnya • kalapi: merak • kalas: tumbuhan yang getahnya menghasilkan warna merah untuk bahan cat • kalasa: tikar • kalengka: 1 cacat, noda; 2 ciri • kali: 1 kali, sungai; 2 perkalian; 3 zaman; • kaliander, kaliandra: pohon kaliandra; • Kali Opak: Sungai Opak; • kaliyuga: zaman kesengsaraan • kalih: 1 dua; 2 dengan; • kalihan: bersama dengan, dan • kalika: 1 ketika; 2 kulit kayu • kalilan: diperkenankan • kalimah: kalimat, perkataan • kalindhih: tergeser, kalah • kaling: terhalang, tertutup • kalingan: tertutupi, terhalangi • kalingga murda: dijunjung tinggi; • kalingga warsa: sudah lama sekali • kalir: segala, barang apa saja • kalis: terhindar • kaliyan: dengan, dan • kalo: niru, sejenis tampah • kaloka: termasyur, terkenal • kalong: 1 susut, berkurang; 2 binatang pemangsa buah-buahan • kalpa: 1 cincin; 2 cita-cita; • kalpasastra: tuntunan cita-cita; • kalpataru: pohon kalpataru • kalpika: cincin • kalung: kalung; • kalung usus: bayi yang waktu lahir berkalung usus serta pantas berpenampilan apa saja • kama: sperma, cinta; • kamajaya: dewa ketampanan; • kamalagi: asam, buah asam; • kamandhalu: tempat air; • kamarasa: kenikmatan cinta; • kamaratih: dewa ketampanan dan dewi kecantikan; • kamawedha: ajaran tentang percintaan • kamalan: mendapat hadiah kebajikan • kamangkara: mustahil • kamar: kamar • kamas: kakak • kamayan: kelebihan, kesaktian • kamayangan, begja kamayangan: untung besar, mendapat kebahagiaan besar • kambah: terjamah, tersentuh • kambala: kain dari bulu domba • kambang: terapung; • kambangan: jambangan • kambeng: nama tarian • kambengan: ilalang, lalang • kambi: dengan • kambil: kelapa • kami: kami; • kamibocahen: kekanak-kanakan; • kamigilan: sangat jijik; • kamijara: serai; • kamijijèn: jijik sekali; • kamikakon: kejang, kaku; • kamikekelen: tertawa terpingkal-pingkal; • kamilurusen: bertambah sedih lalu mati; • kamipurun: sangat mau; • kamirahan: kemurahan; • kamirurusen: bertambah sedih lalu mati; • kamisandhanen: sakit pada payudara; • kamisasaten: terbeliak matanya; • kamisepuh: kepala desa; • kamisesegan: tersedan-sedan (menangis); • kamitégan: tega, sampai hati; • kamitenggengen: melihat tertegun; • kamitigan: masak belum waktunya; • kamitontonen: tertegun, heran melihat; • kamituwa: kepala dusun; • kamiwelasen: kasih sayang, perhatian • kamini: istri, perempuan • kampi: juara, yang terbaik, kampiun • kampita: guncang, gempa bumi • kampung: 1 desa; 2 bentuk rumah adat Jawa • kanaka: emas, kuku • kanal: terusan • kanan: kanan; • kanan kéring: kanan kiri • kanana: hutan • kanang: yang • kanas: nenas • kanca: teman, kawan; • kanca wingking: teman belakang • kancana: emas, kencana • kancil: kancil, pelanduk • kandarpa: kasih sayang, cinta • kandel: tebal; • kandelan: alat penangkal, penguat • kandhang: kandang; • kandhangan: persediaan, cadangan • kandhara: leher • kandhas: gagal, kandas • kandhat: terhenti, istirahat • kandheh: cerita, bagian • kandhi: kantung dari kain • kandhih: tergeser, tergusur • kandhil: pelita, lampu • kandhut: dikandung, dimuat • kanem: keenam • kang: kakak, saudara tua • kangen: kangen, rindu • kangga: badan, tubuh • kanggé: untuk, buat • kanggeg: tertahan, terhalang • kanggep: dianggap, dihormati • kanggo: untuk, buat • kangjeng: paduka, tuan • kangkam: pedang • kangsèn: berjanji, bersepakat • kangsi: 1 rumah lebah, 2 hingga, sampai • kangsrah: berjejak di tanah • kaniaya: teraniaya • kanigara: mahkota; • kuluk kanigara, kaniganten: mahkota kanigara, pakaian untuk raja, pengantin • kanin: luka • kaninditan: kelebihan • kaning, kani: ada di, terkena • kaningaya: disia-siakan, dinistakan • kanistha: dinistakan • kanjar: sejenis senjata tajam • kanjat: lumayan • kanjeng: paduka, tuan • kanji: 1 takut, kuatir, 2 tepung kanji • kantaka: sedih, susah • kanteb: jatuh kesakitan • kantèk: sabar menunggu, sampai • kanten: tunggu, nanti • kantha: leher; • surya kantha: kaca pembesar, lup • kanthi: dengan • kanthil: 1 jenis bunga; 2 terikut • kanthing: nama perahu kecil • kanthong: kantong • kanti: dengan • kantu: terlambat • kantuk: mengantuk • kantun: ketinggalan • kanya: gadis, perawan; • kanyaka: istri, emas • kaot: melebihi yang lain • kapa: pelana, dikapani, diberi pelana • kapah: mengupas kopi • kapak: kapak, kampak, beliung • kapal: 1 kapal, 2 kuda • kapala: kepala, pemimpin • kapang: kangen, rindu • kapara: memang • kapas: kapas • kapat: keempat • kapénak: sudah enak • kapep: lembab • kaper: kupu-kupu kecil • kapi: kera; • kapiadreng: sangat ingin; • kapiandel: pusaka; • kapiandhem: melarikan diri; • kapiasem: tertawa khasiat madu tongkat ali • kapidereng: 1 rusa; 2 ingin sekali; • kapidhara: jatuh, pingsan; • kapidulur: berkumpul dengan; • kapieneng: diam saja; • kapilaré: seperti kanak-kanak; • kapilayu, kapiluyu: sangat ingin ikut; • kapiluyu: sangat ingin ikut • kapila: merah muda • kapindra: raja kera • kaping: ke- yang ke- • kapiswara: raja kera • kapit: terapit, terjepit • kapodhang: kepodang, jenis burung • kapok: jera; • kapok kawus: sudah jera sekali; • kapok lombok: jera sesaat • kaprabon: jabatan kepresidenan • kaprah: lazim; • salah kaprah: salah tapi lazim • kaprasida: kelestarian • kapri: sejenis kacang • kapti: cita-cita, gagasan • kaptin: kapten • kapujanggan: kepujanggaan • kapuk: kapuk • kapul: tali dari kulit pohon • kapulaga: nama buah untuk obat, buah kapulaga • kapur: kapur; • kapur barus: kapur wangi • kapuranta: merah muda • kapurih: disuruh, dihimbau • kapurit: nama ikan • kaput: kotor • kaputran: keputran, istana buat anak laki-laki raja; • kaputrèn: keputrian, istana buat anak-anak perempuan dan permaisuri raja • kara: kara, jenis tanaman sayuran; • kara welang: jenis tombak; • karawistha: hiasan, perhiasan • karaba: anak gajah • karaca: nisan • karad: diambil oleh • karag: sisa nasi kering • karah: lingkar besi untuk pegangan pedang, parang, dll.

• karam: 1 haram, tidak halal; 2 tenggelam; • karam jadah: haram sama sekali • karan: disebut, dinamakan • karana: sebab, karena • karandhan: rumah atau tempat janda • karandhang: sejenis bengkoang • karang: 1 tempat; 2 batu karang; 3 karya, karangan; • karangan: hasil karya; • karang abang: tempat yang terbakar; • karangen: terlalu jarang; • karang kitri, karang kirna: tanaman buah-buahan; • karang kopèk: desa yang tak punya sawah; • karang kopèn: desa yang tak punya sawah; • karang melok: macam untaian bunga; • karang ulu: bantal • karas: dicium • karat: 1 karat (emas); 2 tahi besi • karatala: tapak tangan • karaton: istana, kraton • karawitan: bersenandung, bermain gamelan • karcis: karcis, tiket • kardi: kerja, karya • kardin: bumbu, korden • karé: karai, nama masakan • karebèn: supaya, biar, agar • karejekèn: mendapat rejeki • karèk: ketinggalan, sisa • karem: suka, hobi • karep: kemauan, kehendak • karéta: kereta • karga: karung dari kulit • kari: tertinggal, ketinggalan • karipan: kurang tidur • karir: karir, dunia kerja • karkat: harkat, martabat • karma: perbuatan, kerja yang dilakukan; • hukum karma: hukum balasan timbal balik atas perbuatan seseorang di dunia • karna: 1 telinga, 2 nama wayang, adipati Awangga; 3 karena; • karni: telinga • karo: 1 dengan, bersama; 2 kedua; • karo tengah: satu setengah • karoban: kebanjiran, tergenangi, tenggelam • karoh: kenalan, sahabat, karib • karsa: karsa, kehendak; • karsana: bahagia • karta, karti: selamat, aman; • karti praja: pekerjaan negara; • kartiyasa: termashur • kartaga: teguh • kartala: timbul • kartika: bintang • kartu: kartu • karu: diarun, dikaran • karug: digemburkan • karuhun: dahulu • karuksan: kerusakan • karun: harta, harta temuan • karuna: menangis, sedih • karung: karang, kantong • karunya: iba, belas kasihan • karus: celaka • karut: hanyut • karya: karya, hasil; • karya désa: peraturan desa; • karya negara: peraturan negara • kas: kas, simpanan • kasa: musim yang pertama • kasar: kasar • kasat: terlihat; • kasat mata: terlihat langsung oleh mata • kaseja: disengaja, dituju • kasèp: terlambat • kasèr: kasip, terlambat • kasi: hamba • kasih: 1 kasih sayang; 2 kliwon • kasok: dituangkan • kasol: tumbang • kaspa: ubi kayu • kasrah: diserahkan, berjejak di- • kastawa: sembah puji, hormat puji • kastéla: ketela, ubi kayu • kastubamani: permata • kastura: belas kasih; • kasturi: kasturi, minyak wangi • kasub: masyur, terkenal • kasur: kasur, alat tidur; • kasur babut: kasur empuk • kasusra: terkenal, kondang • kasut: 1 kaos kaki; 2 diacak • kaswari: burung kasuari • kaswasih: belas kasih, kasih sayang • kasyasih: belas kasih, kasih sayang • katak: jenis umbi bergantung • katalika: tiba-tiba, diuntai • katampi: diterima • katana: panah, anak panah • katbuta: marah sekali • katé: katai, cebol • katéla: 1 ketela, 2 ternyata • katelah: disebut, dinamakan • katenta: terdesak oleh • katépang: nama tumbuhan perdu; • katepang ngrangsang gunung: si pungguk merindukan bulan, terlalu berpengharapan tanpa melihat kenyataan • katès: pepaya • katga: keris • katgada: cekatan, dengan cepat • katgada: keris • kathah: banyak • kathak: lendir pada mulut ikan • kathok: celana; • kathok cekak: celana pendek; • kathok dawa: celana panjang • kathuka: asin • kathung: diangkat untuk diberikan • kati: kati, ukuran berat (1 kati = 0,617 kg) • katiba: 1 terjatuh; 2 nama pohon • katiban: kejatuhan • katiga: 1 ketiga; 2 kemarau • katimbang: daripada • katimumul: nama penyakit kuku • katimun: mentimun • katir: kayu ringan yang dipasang di kanan kiri perahu agar tidak oleng • katirah: nama pohon yang daunnya merah khasiat madu tongkat ali katisan, katisen: kedinginan • katon: kelihatan • katong: raja • katos: terlalu keras • katrap: diterapkan, frambusia • katrem: tinggal, betah • katresnan: kesayangan, cinta • katri: khasiat madu tongkat ali, yang ketiga • katu: nama sayuran • katub: katup • katuhon: dipercaya • katuju: tertuju • katumangga: kepala • katur: diberikan, untuk, kepada • katuranggan: tanda-tanda, ciri-ciri • katuridan: jatuh cinta, asmara • katut: terikut, terambil • katya: kati, berat, obot • kau: kaku, janggal, canggung • kauban: sejuk karena terlindungi • kaula: kawula, aku, -ku • kaurmatan: kehormatan • kautaman: keutamaan • kawaca: terbaca • kawadaka: diketahui rahasianya • kawagang: kuat, mampu • kawah: kawah, danau di puncak gunung • kawahya: dilahirkan, diucapkan • kawak: lama, kuno • kawalat: kualat, dosa • kawan: kawan, teman • kawanda: batang tubuh, fisik, jasmani (tanpa tangan dan kaki) • kawarna: tersebut, diceritakan • kawasa: kuasa, kuat, mampu • kawasan: kawasan, daerah • kawasita: terajarkan, diajari • kawastara: kentara, kelihatan • kawatgata: kecelakaan • kawawa: terbawa, kuat, kuasa • kawedaka: ketahuan rahasianya • kawong: dikenal • kawot: dimuat • kawrat: terbebani • kawruh: pengetahuan • kawul: rambut jagung • kawula: hamba, saya; • kawulawarga: keluarga; • kawula wisudha: diwisuda • kawung: kawung, jenis kain jarik • kawur: bubar, cerai berai • kawuri: lampu, silau • kawus: jera • kawya: penyair, pijangga, ahli sastra • kaya: 1 seperti, 2 penghasilan • kayang: berdiri dengan kaki di atas • kayangan: tempat para dewa • kayoman: diayomi, dilindungi • kayon: 1 gunungan, 2 kekayuan • kayong: kaya • kayu: kayu • kayuh: kayuh • kayul: sejenis cangkul • kayun: kehendak, keinginan • kayungyun: kasmaran, jatuh cinta • kayut: dirajut, diikat • keba: 1 tutup; 2 selamatan tujuh bulanan (orang hamil) • kebak: penuh • kebek: penuh sekali • kebelet: kebelet, ingin cepat keluar • keben: nama buah dan batang • kebo: kerbau; • kumpul kebo: hidup bersama laki-perempuan tapi tidak nikah, samen leven; • kebo bukur: hewan sejenis penyu; • kebo giro: jenis gendhing; • kebo jerum: kerbau menderum; • kebo lawung: kerbau yang tidak dipekerjakan; • kebo menggah: nama bentuk kalung; • kebo pelèn: orang yang suka cekcok • kecut: kecut, asam • kedah: harus • kedal: tutur kata, ucapan kata • kedaluwarsa: terlambat, kelamaan • kedangsul: kedelai • kedaut: tertarik, tercabut • kedawan: terlalu panjang • kededer: menggigil • kedeh: harus • kèdek: terinjak, terpijak • keder: 1 bergetar, gemetar; 2 merasa takut • kèder: juling • kedhali: burung layang-layang • kedhana-kedhini: dua saudara pria-wanita • kedhasih: sebangsa orang pipit • kedhaton: kraton, istana • kédhé: kidal • kedheh: harus • kedhelé: kedelai • kedhèp: berkedip • kedher: bergemetar • kedhi: perempuan yang tak bisa haids • kedhung: bagian sungai yang dalam • kedhut: tebal lagi kuat, kedap • kejaba: kecuali • kejani: kera, lutung • kejot: kaget, terkejut • keju: pegal-pegal, lelah • kèju: keju, mentega • kejut: terkejut, kaget • kelat: tali penarik; • dikelati: dikuliti; • kelat bahu: gelang bahu; • kelatan: berenggang; • kelat bahu: gelang tangan di bahu • kelir: 1 kelir, layar, tirai; 2 warna • keliru: keliru, salah • kemalo: laka • kemampo: hampir matang • kemangga: laba-laba • kemangi: kemangi, tanaman lalapan • kemanungsan: kemanusiaan • kemara: gema, intan • kemarang: raga, lebah • kemat: tenung, santhet • kemba: 1 tawar, hambar, malas; 2 kecewa • khasiat madu tongkat ali kembang, bunga; • kembang api: kembang api; • kembang borèh: bunga untuk sajian; • kembang desa: gadis tercantik di desa; • kembang durèn: kuning; • kembang gula: permen; • kembang lambé: bahan pembicaraan; • kembang paès: bunga yang pertama; • kembang setaman: bunga rampai; • kembang telon: bunga tiga warna; • kembang waru: sumbu dian • kembar: kembar • kembel: terperosok • kemben: kemben, penutup dada • kembeng: kembang, tergenang air • kemilon: cermin, kaca hias • kemiri: kemiri • kemit: jaga malam, pengawal; • kemit bumi: abdi yang tugasnya bersih-bersih; • kemitan: berjaga malam, azimat • kémpol: betis • kempul: kempul, bagian dari gong • kemuda: jenis tembang, gending; • kemudhi: kemudi, setir • kemukus: berasap; • lintang kemukus: jenis rasi bintang di langit • kena: kena, terkena • kenaka: kuku • kenari: buah kenari, burung kenari • kencana: emas • kenclung: alat musik • kendhaga: peti panjang • kendhali: kendali, peluru, granat • kendhang: kendang, gamelan • kendharat: tali untuk menambatkan lembu • kendhat: gantung diri • kendheng: tali busur; • gunung kendheng: bukit barisan • kendhi: kendil, wadah air minum • kendhil: kendil, tempayan kecil • kendhuri: kenduri • kéné: sini • kenikir: kenikir • keningar: kayu manis • kenini: pil kina • kenong: kenong, gamelan • kèntar: terpingin, hanyut • kentara: kentara, kelihatan • kenthang: kentang, jenis umbi • kenthel: kental • kenthing: tempayan kecil • kentrung: jenis kesenian rakyat Jawa Timur • kenya: perawan, gadis • kepala: kepala • kepati: ada anggota yang meninggal; • kepatibrata: bertapa, bersemedi; • kepati-pati: sungguh-sungguh • kèpèk: 1 nama pohon; 2 berbuah tapi belum berisi (kedelai) • keponakan: keponakan • kepriyé: bagaimana • kepu: bentak, bakap • kepuh: 1 pohon kepuh, 2 lipatan kain dodot di pinggang; • gantung kepuh: tidak berganti pakaian • kepundhung: 1 hama buah, 2 gundukan panas karena rengas • kepung: kepung, keroyok • kepungkur: silam, lampau • kepyak: 1 ramai, pesta 2 gladhi resik • képyan: susah, bingung, putus asa • kepyar: tersebar, encer • kepyek: kepyak wayang • kera: kurus, kurang subur • kéra: mata yang agak cacat • kerab: 1 sering, 2 kitab • keraban: kiraqan • kérah: juling, tingkah laku • kerak: kerah, tua lagi kering • kerambil: kelapa • kéran: kran • kerana: karena • kerang: kerang • keras: keras • kéras: bakul tempat garam • kerasan: betah, khasiat madu tongkat ali, tahan • kérata: 1 pemburu; 2 asal mula arti kata; • kératabasa: jarwa dosok, akrarim • keraton: kraton, kerajaan, istana • kerig: digiring, dibawa • keris: pusaka, senjata • kerja: kerja, bekerja • kerpu: sebangsa permata • kersa: karsa, kehendak • kerta: hasil, kemakmuran; • kerta aji: dihargai; • kertan: 1 kemakmuran, penghasilan, 2 tahu, mendapat kabar; • kertarta: mapan, makmur; • kerta wadana: aman, sejahtera • kertiyasa: cerdik, cendekian, sangat pandai • kesawa, kesawamurti: nama lain Batara Wisnu • kestalan: kandang kuda • kethèk: kera • kethoprak: seni drama tradisional • ketiga: kemarau • ketimun: mentimun • ketipung: ketipung, kendang kecil • ketonggèng: sejenis kala yang besar khasiat madu tongkat ali kéwala: saja, cuma, hanya • kéwan: hewan, binatang; • kéwan raja kaya: hewan piaraan; • kéwani: hewani • kéwran: kesulitan, kesukaran • kidang: hidang, kijang, menjangan • kidul: selatan • kidung: kidung, lagu • kijing: kijing/rumah dimakam, nisan • kikik: 1 ketiak baju, 2 jenis anjing • kikis: kikis, surut • kilat: kilat, api petir • kimpul: keladi • kimpurusa: raksasa, gergaji • kina: kina, pohon kina • kinah: kina, nama pohon • kinang: campuran gambir sirih • kinanthi: disertai, diiringi • kinca: air gula • kingkin: 1 sedih, susah, gundah; 2 rindu sekali, jatuh hati • kinjeng: kinjeng • kintun: kirim • kinuswa: dicium • kipas: kipas, tepas, khasiat madu tongkat ali • kipat: disingkirkan; • kipat-kipit: menggerak-gerakkan ekor • kira: kira, duga • kirab: kirab, arak-arakan • kirana: cahaya, sinar • kirang: kurang; • kirangan: kurang tahu, entahlah • kirata: pemburu • kirda: bersenang-senang, serong • kiri: kiri • kirik: anak anjing • kirim: kirim • kiring: kiri • kirta, kirti: pekerjaan, perbuatan • kirtya: pekerjaan, perbuatan • kisa: 1 anyaman bambu untuk membawa ayam; 2 kera • kisat: kering, kesat • kisi: kisi, gulungan benang • kisik: tanah lumpur • kisma: tanah • kisruh: kisruh, kacau, berantakan • kitha: kota • kitri: 1 tanda pada tanah yang telah ditebangi pohonnya; 2 pohon buah-buahan di kebun • kiwa: kiri • klabang: kelabang; • dikepang: dikepang (rambut); • klabang ayam: dadu, perjudian; • klabang nyander: bentuk rumah tradisional • klapa: kelapa • klaras: daun pisang kuning • klasa: tikar, alas tidur • klenik: klenik, percaya pada takhayul • klika: kulit kayu • kliwon: kliwon • kliyang: melayang, terbang • klobot: sarung jagung • kobar: bakar • kobong: terbakar • kobot: sarung jagung • kobra: 1 tersiar oleh umum; 2 gagal; 3 ular kobra • kocak: 1 kocak, lucu, jenaka; 2 tidak penuh; • kocak-kacik: bergoyang-goyang • kocap: diceritakan • kocar-kacir: kocar-kacir • kocèh: berkumur dengan • kociwa: kecewa, sakit hati • koclak: bergoyang, tidak penuh • kodhé, ngodhé: berburuh, mengambil upah • kodhèn: hitungan dengan kodi • kodheng: hilang akal, juling (mata) • kodhi: hitungan kain (20 lembar) • kodhik: sempit • kodhok: katak, kodok; • kodhok ngorèk: 1 katak bernyanyi; 2 jenis gending upacara • kogel: tidak sampai hati, sayang, berkasih-kasihan • kojor: 1 liat, kenyal (daging); 2 benteng keliling • kokap: mega, awan • kokila: burung • kokoh: kokoh, kuat • kokok: keras berurat (leher), kepala pencuri; • kokok beluk: jenis burung • kokosan: 1 kukusan; 2 jenis buah • kokot: lekat sekali, peniti kancing baju; • kokot bisu: sangat merah/diam sambil menggigit bisu; • kokot bolot: daki, dekil • kolam: kolam • kolang-kaling: buah kolang-kaling • kolong: kolong • kolontara: lamtoro • komala: intan, halus, santun • komara: sajian kepada ruh halus • kombang: kumbang, lebah; • macan kombang: harimau kumbang; • kombang anglèng: kumbang • komini: perempuan, istri • kon: suruh • konang: kunang-kunang; • konangan: diketahui, tertangkap basah • kondhang: kondang, terkenal, termashur • konjuk: untuk, buat, dipersembahkan • kono: situ • kontab: bangkit amarahnya, tersulut • kontal: termakan, dinangsa • kontang-kanting: kesana kemari, mondar-mandir • kontap: bangkit amarahnya, tersulut • konten: pintu • kori: piatu • koripan: 1 kehadiran; 2 kerajaan kahuripan • kosa: kuat, perkasa • kosala: baik, pandai • koswa, bala-koswa: bala tentara • kosya: dicium • kotaka: kotoran yang terburuk • kotbuta: sangat marah • kothak: kotak • kothèkan: tabuhan dengan memukul kentongan kayu/lesung • kothi: keti, khasiat madu tongkat ali • kothong: kosong • kowè: kamu, anda • krajan: kraton, istana, pena, puri • kraka: daun kering yang telah luruh • krakab: tutup pelana • krakah: halaman rumah • krakal: bajak, alat pengjembur tanah • kram: 1 kejang; 2 cahaya, sinar • krama: menikah; • krama désa: bahasa halus yang digunakan orang desa; • krama inggil: bahasa halus tinggi; • kramakala: petang, malam; • kraman: pemberontakan; • kramaniti: sopan santun; • krami: menikah • kramat: keramat, berpetuah • krambil: kelapa • krana: karena, sebab • kranjang: keranjang • kranji: nama buah, kandang ayam; • kranjingan: ketagihan • krapak: daun tebu kering • krapyak: kandang kijang yang berpagar • kraras: daun pisang kering • kras: keras • krasa: terasa, dapat diindra; • krasan: kerasan, betah, senang • krastala: kuasa, sakti • kraton: kraton, istana, pura • krawitan: kerawitan • krendha: peti mati • kreneng: keranjang kecil tempat buah-buahan • kréngga: dihiasi dipercantik • krenteg: kehendak yang kuat • krepana: sangat belas kasih • krepu: kristal, sebangsa, permata • kresa: karsa, suka, kehendak • kresna: 1 hitam; 2 nama wayang; • kresnapaksa: paruh bulan gelap, sesudah purnama • kreta: aman damai, makmur • kréta: 1 kereta; 2 makmur; • kretagna: tak berterima kasih; • kretala: nama senjata; • kretanjali: menyembah, bersujud; • kretapradana: terlebih-lebih; • kretapunya: bahagia sekali; • kretarta: tercapai maksudnya, bahagia; • kretayasa: termashur, kondang; • kretayuga: jaman keemasan, saat kejayaan • krété: anak buaya • kreteg: jembatan • kreti: perbuatan, tingkah laku • kretobaya: setuju, berdamai • kretya: makmur, khasiat madu tongkat ali, aman damai • kridha: gerak, kiprah; • kridasastra: kepandian ulah sastra • krigaji: sejenis pajak kepada raja • krigan: pengerahan • krikil: kerikil, batu kecil • kringet: keringat; • kringet buntet: keringat yang tak bisa keluar • kripik: keripik • kriting: kriting • kriya: kriya, karya, buah tangan, kerajinan • ksama: ampun, maaf • ksana: seketika, sebentar • ksatriya: perilaku kesatria • ksaya: rusak, musnah • kséma: selamat, sejahtera • ksira: puan, air susu • ksiti: tanah, bumi • ksodra: madu, air madu • kuat: kuat • kubalan: kena nyala api • kubandha: raksasa, gergaji • kubek: lingkaran, keliling • kubeng: lingkaran, keliling • kubleg: sekeliling • kubon: kebun, pekarangan • kubra: besar • kubu: blok, benteng pertahanan • kubuk: persegi • kuburan: kuburan, makan • kubus: bangun yang mempunyai ukuran sisi-sisinya sama • kucem: rusak, lengset • kucing: kucing • kucir: kucir • kucira: cela, cacat • kuciwa: kecewa • kucumbi: istri, suami • kucur: kucur, jenis panganan • kuda: kuda, turangga • kudandapan: tertatap karena kebiungan • kudang: diharap, dipuji-puji • kudhampel: berpaut dengan tangan dan kaki • kudhar: terurai, terlepas • kudhi: kudis • kudhis: kudis, jenis penyakit kulit • kudhu: mengkudu, nama pohon obat • kudhung: tutup kepala • kudhup: kuncup • kudon: terkenai udu, iuran • kudrat: kudrat, kekuasaan Tuhan • kudu: harus • kudung: penutup, kerudung • kudus: kudus, suci • kuhaka: penjahat, orang jahat • kuhana: tidak terus terang, tidak setia • kujana: sangat marah, orang jahat • kujang: senjata tradisional Betawi • ngkujiwat: mengerling, mengeling • kukang: nama binatang sejenis kera • kukap: asap, awan, kemenyan • kukila: burung • kuksi: perut • kuku: kuku • kukub: ambil • kukud: selesai, bangkrut • kukuh: kukuh, kokoh, kuat • kukul: jerawat • kukup: ambil • kukura: kura-kura • kukus: asap • kul: kul, hewan air sejenis bekicot • kula: saya, aku; • kulagotra: sanak keluarga; • kula mitra: keluarga, famili; • kula sentana: keluarga, amili; • kulawanda: keluarga, famili; • kulawangsa: keluarga; • kulawarga: keluarga • kulah: kamar mandi • kulaja: bangsawan, ningrat • kulak: membeli untuk dijual lagi • kula-kuli: biasa, lazim • kulala: pembuat barang pecah-belah dari tanah liat • kulanté: nama tembang tengahan • kular: benang untuk menjahit • kulawu: 1 warna abu-abu; 2 nama wuku • kuled: lembat, lambat, tidak cepat • kulem: bergaung, membahana, merdu dan besar • kulèn: sawah milik kuli • kuli: kuli, buruh, pekerja • kulib: anak anjing • kulihan: kepulangan • kulihi: bagaimana, mengapa • kuliling: keliling, mengitari • kulina: biasa, akrab • kulingling: berkeliling, mengitari • kulinten: biasa, lumrah, wajar • kulisa: beliung, kampak • kulit: kulit, belulang, sampul; • kulit ayam: kulit ari, jangat; • kulit daging: seluruh tubuh • kulita: sudah kenal baik, mesra, akrab • kulon: barat • kulu: tertelan, nama ikan • kulub: angger, buyung, anak, sayang • kuluk: mahkota, topi kebesaran • kuluma: nama ikan • kulumur: berlumuran darah • kulung: tangkai ketam pemotong padi; • kulung ati: lekuk di bawah dada • kulup: angger, buyung, anak • kulur: dapat dan mau memberi • kulwan: barat • kum: rendam, dibenamkan diair • kuma: awalan kuma; • kumacèlu: mendamba; • kumadama: pura-pura bodoh rendah; • kumakaruh: akrab, karib; • kumalancang: lancang, mendahului kehendak; • kumalasa: tergelar, tersedia; • kumalungkung: sombong, congkak; • kumawani: pemberani, sok berani; • kumawas-awas: awas, teliti, cermat; • kumawasis: sok pintar, sok pandai • kumaki: congkak, besar kepala • kumala: emas, mutiara; • kumala-kala: kadang kala • kumara: anak-anak, orang muda, intan, siwa • kumat: kumat, kambuh, sakit lagi • kumayu: sok cantik, genit • kumba: buyung, tempayan, kelapa • kumbah: cuci, bersih • kumbakara: pembuat barang pecah belah • kumbala: jambu-jambu berbentuk bunga untuk hiasan • kumbandha: raksasa • kumbang: kumbang, lebah • kumbayana: 1 jun tempayan, jembangan; 2 nama Begawan Durna waktu muda (wayang) • kumbi: cangkok, sombong, besar kepala • kumpris: anak yang akan menggantikan pangkat ayahnya • kuna: kuna, lama • kunang: kunang-kunang • kunapa, kunarpa: jenazah, mayat, bangkai • kunca: kain dodot • kuncang: terlempar karena angin • kuncara: kondang, terkenal • kuncèh: pipa panjang • kunci: kunci, pembuka • kuncung: kuncung, bagian rambut didepan • kuncup: kuncup • kundha: anglo, keran, pedupaan, perapian • kundhah: jatuh tak berdaya • kundhala: cincin, gelang, anting-anting • kundhalini: ular • kundhang: kondang, terkenal, tersohor • kundhi: tukang membuat gerobak • kundur: pulang, kembali; • kunduran: meninggal karena pendarahan sewaktu melahirkan • kuneng: adapun • kung: merdu • kungas: sumerbak, wangi, karuan • kungkang: katak yang besar, kongkung • kungkulan: terlampaui, terlebihi • kungkum: terbenam, menenggelamkan • kuning: kuning • kuningan: jenis logam • kunir: kunyit • kunjana: susah, sedih, asyik; • kunjana-papa: susah dan melarat, miskin • kunjara: penjara, tahanan • kunjeng: kerdil, komeng, ceding • kunjuk: dipersembahkan • kunjur: duduk meluruskan kaki • kunta: senjata sejenis tombak pendek • kunten: kuli • kunthara: budi daya, tingkah laku • kunthing: kecil, kurus • kunthiwiri: berulang-ulang datang • kunyit: kunyit, kunir • kunyuk: monyet, kera, munyuk • kupa: perigi, mata air • kupat: telupat • kupeng: sekeliling • kuper: kurang perhatian, kurang pergaulan • kupi: rencana karangan • kupik: bertepuk • kupina: cawat, saluran penutup kemaluan laki-laki • kuping: telinga, pendengaran • kupiya: 1 contoh, teladan, pengalaman; 2 kopiah, peci • kupon: kupon • kupu: kupu-kupu • kura: kura-kura • kurah: berkumur-kumur, gurah • kurakah: pembantai • kurang: kurang • kuranti: ditahan, dilarang • kurantil: nama wuku yang ke-4 • kureb: tengkurap • kuren: lelaki yang sudah dewasa • kurma: kurma, jenis buah • kuru: kurus, tak subur, lemah • kurung: kurung, mengurung; • kurungan: sangkar • kusa: nama rumput • kusala: baik, pandai, selamat • kusan: kukusan • kusik: sejenis pisau untuk membuat warangka keris • kusir: kusir, sopir pedati • kusta: kusta, jenis penyakit kulit • kusuma: kusuma, bunga, kembang; • kusumawicitra: bermacam-macam bunga, nama tambang gedhe; • kusumayuda: tokoh pemenang dalam peperangan • kuswa: cium • kuswantara: ciuman, kasih • kutah: tumpah • kutha: kota; • kutha-biting: tanggul besar ditepi jalan; • kuthagara: ibukota; • kuthamara: sesajian di tempat yang keramat; • kuthasaksi: saksi palsu; • kuthawara: kota besar • kuthah: kotor, berlumuran • kuthaka: kotoran cirit • kuthara: kampak, beliung • kuthèh: kotor, berlumuran • kuthèt: kerdil, komeng • kuthila: bungkuk, bengkok • kuthilang: jenis burung • kuthilem: licin, tidak jujur • kuthip: sangat hina • kuthong: kosong • kuthu baru: bagian kebaya penutup dada • kuthumbi: suami • kutu: kutu • kutub: kutub, ujung • kutug: asap • kutuk: 1 anak burung; 2 jenis ikan • kutut: jenis burung, perkutut • kuwadé: tempat duduk pengantin • kuwadéan: pedagang kain, berjualan pakaian • kuwaga: kuat khasiat madu tongkat ali, tahan banting • kuwagang: kuat, mampu • kuwah: air sayur, kuah • kuwalon: tiri • kuwanda: mayat, bangkai, jenazah • kuwaos: kuasa, mampu • kuwara: termasyhur, terkenal • kuwas: kuas, alat mengecat • kuwasa: kuasa, mampu • kuwat: kuat • kuwatir: kuatir, sumelang, was-was • kuwawa: kuat, mampu; • kuwawi: (ing.) kuat, mampu • kuwaya: air • kuwèni: jenis mangga • kuwi: itu • kuwu: penguasa setingkat adipati • kuwur: gelisah, bingung, berirama kemerahan • kuya: aniaya, serang, hina • kuyu-kuyu: bercucuran keringatnya • kwaci: biji kuaci • kwaga: mampu menjalani lobaan, kuat • kwali: kuali, belanga L • labu: jenis umbi • labuh: 1 pengabdian; 2 buang; • labuh labet: pengabdian; • nglabuh: membuang; • lelabuhan: pengabdian; • pelabuhan: dermaga • labur: cat dari kapur; • laburan: cat-catan; • nglabur: mengecat • lacak: lacak, teliti • ladha: lada, rempah-rempah • ladhang: sempat • ladhatan: penghabisannya • ladheg: kotor sekali • ladhu: lumpur dari gunung berapi • ladi: melayani; • pladèn: pelayan; • ngladèni: melayani; • lados: (ing.) melayani • lading: pisau dapur • ladrang: nama gending • laga: perang • lagak: gaya, potongan • lagang: cepat besar • lagep: mau, suka akan • lagi: sedang, baru • lagu: lagu • lahru: kemarau • lahya: tingkah, canda • lain: lain • laja: malu, mendapat malu • lajar: bajak, nenggala; • mlajar: lari • lajeng: terus; • mlajeng: lari • lajer: pokok kayu • lajita: khasiat madu tongkat ali • lajuk: terlanjur • lajur: lapis, kolom • lak: lak, pintu air • laka: mustahil, jarang ada • lakang: selangkangan • lakar: memang • laken: cengketan • laki: pria; • laki bini: suami istri; • laki rabi: suami istri • lakon: cerita • lakra: dasar • laksa: 10.000 • laksana: seperti • laksita: berjalan • laksmana: cerdas • laksmi: cantik; • laksmini: cantik; • laksmiwati: khasiat madu tongkat ali sekali • laksya: laku, jalan • laku: jalan, laku; • kelakon: tercapai, terlaksana; • lakon: cerita, kisah; • laku dagang: berjualan; • laku dhodhok: berjalan dengan duduk; • laku gawé: mempunyai kewajiban; • laku ngiwa: melakukan kejahatan; • nglakoni: menjalani, melakukan • lalab: dedaunan mentah untuk lalap • laladan: daerah • lalahan: tanah yang siap ditanami • lalai: lupa, alpa • lalana: berkelana, mengembara • lalang: ilalang • lalar: dahi • lalaran: nara pidana • lalasa: nama tumbuhan • lalatha: dahi, menghias dahi • lalawa: banyak tingkah, ceroboh • lalayan: pagar tembok, benteng • laler: lalat; • laler wilis: lalat hujan • laléyan: sering lupa • lali: lupa; • lali jiwa: lupa ingatan, gila • lalim: lalim • lalis: hilang, mati • lalita: cantik • lalos: lupa • nglalu: bunuh diri; • lalu mangsa: terlambat • lalya: lupa • lama: lama • lamak: lemah, lapik • lamar: lamar, meminang • lamat-lamat: samar-samar • lamba: tunggal, tulus hati • lamban: belum beristri • lambana: jejaka, perawan • lambang: lambang, simbol, tanda; • lambang jangka: tanda-tanda jaman • lambao: bertani • lambar: dasar, alas • lambat: lama, lambat • lambau: bertani • lambé: bibir; • lambé ati: watak; • lambé gajah: bagian keris; • lambé gangsa: moncong lembu yang bergerigi; • lambiran: tepi sungai yang rendah • lambung: perut, lambung; • lambung lengis: lekuk khasiat madu tongkat ali atas pantat di bawah rusuk • lamèn: pohon padi • lameng: pedang lamang • lami: lama • lamis: dusta, bohong • lamon: kalau • lampah: (ing.) jalan; • lampahan: lakon, cerita; • nglampahi: menjalani • lampeg: pasang (laut, dsb) • lampèng: relung • lampes: nama tumbuhan • nglampet: terhenti • lampiran: lampiran • lampit: tikar jalin • lampita: tanda • lampor: suara ramai • lampra: mengembara • lampu: lampu, pelita • lampus: mampus • lamuk: kabut • lamun: kalau • lamur: rabun, buta ayam • lamuran: nama rumput • lamus: puputan dari kulit kambing • lamut-lamut: jauh/tipis dan tidak jelas • lan: dan, serta • lana: kekal • lanang: laki-laki • lanas: laju karena panas, pemarah • lanat: terkutuk • lancana: lencana • lancang: lancang, tak minta ijin • lancar: lancar • landep: 1 tajam; 2 nama Wuku • landhak: landak, jenis binatang • landhep: tajam; • landhep dhengkul: tumpul sekali; • landhep pikirané: pintar • landhes: alas, dasar; • landhesan: dasaran, alas • landhung: panjang sekali • langak: berjalan mendangak • langar: garang • langeh: indah, cantik • langen: kegemaran; • langendriya: wayang orang dengan lakon pakem Damarwulan; • langen mandra wanara: pentas pertunjukan wayang orang, drama dan tari; • langen sari: taman kesukaan; • langen swara: paduan suara tembang-tembang Jawa • langèn: tempat berenang • langgana: tak menurut, tak sudi • langganan: langganan • langgat: tanggap • langgenan: landasan, ganjal • langgeng: abadi, kekal • langguk: congkak, sombong • langgula: ekor • langi: berenang; • lelangèn: berenang-renang • langir: langit, nama buah • langit: langit, angkasa • langka: langka, jarang sekali • langkah: langkah; • mlangkah: melangkah; • nglangkahi: melangkahi • langkak: langka, jarang • langkan: pagar keliling • langkap: busur • langkas: tangkas • langkep: busur • langking: kurus, kecil • langkir: nama wuku yang ke-13 • langkung: lebih; • kelangkung: sangat; • kula langkung: permisi mau lewat; • nglangkungi: melewati; • selangkung: dua puluh lima • langlang: berkeliling mengitari • langseb: langsat • langsing: langsing, tinggi ramping • langsir: dilangsir, satu per satu • langsung: langsung, berlanjut • langsur: melata, merayap • langu: jenis bau yang tak sedap • langun: kesenangan • langut: sepi, hening • lanja: sering bersilaturahmi • lanjah: mudah bosan • lanjam: 1 ujung bajang; 2 singkal • lanjang: gadis, perawan • lanjar: janda muda yang belum beranak; • lanjar ngirim: nama rasi bintang • lanjèn: mencoba, percobaan • lanji: 1 sebangsa baju; 2 mudah berubah • lanjo: pulang pergi • lanjung: termenung, tercenung • lanjur: lanjut, kemudian • lanjut: lanjut, kemudian • lantak: pelantak, pengasah • lantang-lantang: cincin • lantap: garang, suka marah • lantas: langsung • lantéra: lentera • lantih: tenun; • nglantih: menenun • lantip: pintar, pandai • laos: lengkuas • lapa: lapar; • lara-lapa: penderitaan yang amat sangat • lapak: pelana, sela, ringga • selapan: 35 hari • lapang: lapang • lapis: 1 lapis; 2 lapisan • lar: bulu ayam • lara: 1 sakit; 2 dara, gadis, wanita; • lara ayu: ketumbuhan, sakit calar; • lara brangta: kasmaran, jatuh cinta; • lara jonggrang: gadis yang bernama jongrang, dicandikan dalam candi Prambanan; • lara karuna: kasmaran, jatuh cinta; • lara kidul: Nyi Lara Kidul, jin yang dipercaya sebagai penguasa laut selatan; • lara kudan: bedil berlaras satu; • lara-lapa: sengsara, menderita; • lara ngedhat: nama bunga • larab: datang • larad: susut, hanyut • larah: kedudukan, tempat • larak: sendal, terik • larang: mahal, harga tinggi • larap: datang • laras: irama; • laras pelog: irama pelog; • laras slendro: irama slendro; • laras wastu: akar wangi • laré: anak; • laré angon: anak penggembala • larèk: anak, kanak-kanak • lari: lari • larik: larik, deretan • laris: laku keras • laron: laron • laru: benih jamur pembusuk untuk tempe • larud: larut • larung: buang • laryan: selokan • lastari: lestari, terpelihara; • lastantun: (ing.) lestari, terpelihara • lastri: malam • latar: halaman • lathi: lidah • latri: lumpur, endapan lumpur • latu: api • latuh: lumut laut • laun: daun kacang cina • laup-laup: berteriak-teriak • laut: laut, samudra • lawa: kelelawar • lawak: dagelan, lawak • lawan: 1 musuh; 2 dan, dengan • lawana: garam, asin • lawang: pintu; • lawang butulan: pintu belakang; • lawang kori: pintu utama; • lawang kupu tarung: pintu kanan kiri; • lawang lèrègan: pintu dorong; • lawang monyétan: pintu yang daunnya dua, atas bawah; • lawang tangkeban: pintu yang daunnya satu; • lawang tobat: pintu taubat • lawar: lawan, apa adanya; • lawaran: makan tanpa lauk • lawas: kawak, kuno • lawayan: perlombaan burung merpati • lawé: lawe, benang tenun; • lawé mateng: benang yang sudah khasiat madu tongkat ali • lawé mentah: benang yang belum dikerjakan; • lawé wenang: gelang dari benang (penangkal penyakit) • laweh: lauk pauk • lawèh, lawih: ganjal pada bibir kran • lawer: lama, tua • lawèt: burung walet • lawis: lama sekali • lawon: mori, kain pembungkus mayat • lawong: bersuara keras • lawuh: lauk-pauk • lawung: tombak, lembing • laya: mati • layah: piring besar dari tanah liat • layak: layak, wajar, lumrah • layan: keran kecil • layang: surat, kertas; • layangan: layang-layang; • layang biwara: surat kabar; • layang iber-iber: surat kiriman; • layang ideran: surat edaran; • layang kabar: surat kabar; • layang wacan: buku bacaan • layap: pergi, main • layar: layar, peralatan perahu • layon: mayat, jenazah • layos: atap, tarub • layu: layu, mati • layung: awan kuning pada sore hari • layur: nama ikan laut • laywa: layu, mati, lain; • laywan: bunga yang sudah layu • lebda: mahir, ahli • lebet: dalam, maruk • lebur: lebur, hancur • lèdhèk: memancing, menggoda • lega: lega, rela • legan: perjaka, prawan • legawa: ikhlas • legedan: watak • legena: telanjang • legetan: nama tumbuhan • legi: 1 manis; 2 nama hari pasaran • legundhi: nama tumbuhan • leheng: lumayan, lebih baik daripada • leksa: laksa, 10.000 • leksana: jalan, berjalan • léla: hibur, ayem • lelah: capek • lelana: berkelana, mengembara • lélang: lelang, jual • lelangon: kesenangan, hiburan • lelara: penyakit; • lelaran: wabah penyakit • leluhur: leluhur, nenek moyang • lèlur: segan, enggan • lema: gemuk, gembur • lemah: tanah; • lemah teles: tanah subur • lembah: lembah, cekung; • lembah manah: andap asor, rendah hati • lembak: lemak • lembana: khasiat madu tongkat ali, sanjungan • lembar: lembar • khasiat madu tongkat ali berpindah meloncat-loncat dari pohon ke pohon • lembara: mengembara • lembat: halus, lembut • lembayung: lembayung, daun kacang untuk sayur • lembek: ombak • lèmbèr: keletah • lembing: 1 tombak; 2 nama binatang • lémbong: sebangsa talas • lembora: nama ikan laut (besar) • lembu: sapi, lembu • lembur: lembur, bekerja di luar jadwal • lembut: lembut, halus • khasiat madu tongkat ali segan, enggan • lemper: jenis makanan dari ketan • lèmpèr: cobek • lempèt: kepipis (perut) • lempir: lembar, helai • lempuk: nama ikan sungai • lempung: tanah liat, tanah merah • lempuyang: jenis tanaman obat tradisional • lemu: gemuk • lendhah: sawah di tempat yang datar dan rendah • léndhéyan: 1 bersandar; 2 batang tombak • lendhi: mainan ikan • lendhong: nama ikan • léndhot: lumpur • lendhut: tanah lumpur • lènèng: bermasakan, masak semua • lèng: lubang, rongga • lenga: minyak; • lenga bacin: minyak kelapa yang telah dipakai kedua kalinya; • lenga cèlèng: minyak lebihan dari; • lenga mambu: minyak tanah; • lenga patra: minyak tanah; • lenga pèt: minyak tanah; • lenga wangi: minyak wangi • léngah: lengah, sembrono • lengar: lebar (dada) • lengen: lengan, tahu • lengeng: indah, menawankan, menyenangkan • lèngèng: kata untuk memaki • khasiat madu tongkat ali duduk • nglenggak: duduk mendongak dan menoleh • lénggak-lénggok: melenggok • lenggana: rela, ikhlas, segan, enggan • lengganan: langganan, pelanggan • lenggang: jenjang (leher), ramping • lénggang: melenggang • lengger: besar dan tak bergerak-gerak • lènggèr: lengger, jenis tari-tarian • lénggot: lembehan santai; • lénggot bawa: tandak • lengkara: perhiasan • lèngsèr: lengser, turun jabatan • lentéra: lentera, lampu • lepas: lepas, bebas; • lepas tangan: tak mau ikut campur • lepat: salah • lèpèk: cawen, lepek • lèpèn: kali, sungai • lepet: lepet, jenis makanan • lèrèh: tenang, santai; • lèrèh-lèrèh: santai, istirahat • lerem: tenang, santai • lèrèn: istirahat • leres: betul, benar • lésan: lisan, mulut • lesana: tanda, jalan • leseh: lusuh, terinjak-injak • lesmi: indah, laksmi • lestari: lestari, terpelihara; • lestantun: (ing.) lestari, terpelihara • lesu: lesu, lapar, lemas • lesung: lesung, tempat menumbuk padi • lésus: angin ribut • lewih: lebih • licik: licik, akal bulus • ligasan: naik kuda tanpa pelana • lika: tulis • lilit: lilit, membelit; • lilit uwi: melilit seperti ubi • khasiat madu tongkat ali lima • liman: gajah • limar: limar • limas: bentuk rumah adat; • limasan: bentuk rumah adat • limbang: timbang • limbuk: limbuk, jenis nama wayang • limbung: limbang, terhuyung-huyung • limer: melayang • limit: limit, rata dan halus • limo: 1 lima; 2 jeruk, limau • limpa: limpa • limpad: cekatan • limpah: limpah, banyak • limpung: tombak pendek bermata kanan kiri • limrah: lumrah, lazim, umum • limun: limun, jenis minuman • ditelimur: dilipur, dihibur • limus: pakel, jenis mangga • limut: 1 kabut; 2 selimut • lina: hilang, sirna, mati • lincad: loncat, lompat, tinggal • lincak: lincak, kursi; khasiat madu tongkat ali lincak gagak: meloncat-loncat seperti burung gagak • lincat: loncat, lompat • lincing: runcing, lancip • lincip: runcing, lancip • lincis: lubang jerat (tali) • lincut: malu, enggan • lindhu: gempa bumi • lindhuk: terlindung • lindhung: lindung, berlindung • lindri-lindri: cantik sekali, molek • lingga: 1 arca, tugu; 2 kata dasar • linggar: pergi, lahir • lingsa: telur kutu; • pada lingsa: tanda baca pada aksara Jawa • lingsang: anjing air • lingsem: malu • lingsir: bergeser, condong • linguk: jenguk, lihat • lintah: lintah; • lintah dharat: rentenir • lintang: bintang; • lintang alihan: bintang beralih; • lintang kemukus: komet, bintang kemukus; • lintang panjer esok / sore: bintang kejora • linthing: melinting • linting: menggulung • lintring: jenis rumah adat • lintu: ganti • linu: rasa nyeri, pegal-pegal • linuhung: dihormati, ditinggikan • linuwih: lebih • lipur: hibur, senang • lir: seperti • lira: belerang; • lira-liru: berganti-ganti • lirang: belirang • lirih: pelan • lirik: melirik • liring: kejap, pandangan sekilas • lirip: aus, rompeng • liris: gerimis, teratur, rapi • lirna, lirning: terang sekali, apabila • liru: tukar, ganti; • liru lambang: bertukar barang, barter; • liron: tukar; • liron patra: berganti tempat; • liron watang: saling merombak • lirwa: lalai, lengah, kurang waspada • lis: tali kekang, kendali • lisa: ketombe, telur kutu • lisah: minyak • listu: cantik; • listuhayu: cantik, ayu; • listya: molek • lisuh: lesu, lelah • lisus: angin ribut • litheng: hitam sekali • lituhayu: cantik, molek, ayu • liwar: menyimpang; • liwar-liweran: berseliweran • liwat: lewat • liwer: lewat, lintas • liwet: liwet, jenis nasi • liwung: bingung • liya: lain • locana: mata, netra • locita: hati, perasaan • lodaka: air • lodan: ikan paus, ikan gajah • lodhèg: longgar, lobok • lodhèh: jenis sambal • lodhoh: busuk, remuk • lodhong: wadah, toples • lodok: sumsum pada tulang punggung • lodong: wadah makanan kecil, toples • lodra: buas, gerang, sangat marah • logor: gugur, luruh • logro: longgar • loh: subur; • loh jinawi: subur makmur • lohita: merah • lok: mashur • loka: 1 tempat; 2 kenal, dikenal; • lokamandhala: permukaan dunia; • lokananta: jenis gamelan; • lokaya: dunia, alam semesta; • lokéndra: raja di dunia; • lokéswara: terkenal di dunia; • kaloka: terkenal • lokita: karangan, sajak • lokro: longgar; • nglokro: patah semangat • lokrok: lobok, longgar • lola: tidak punya ayah ibu • loling: lentera dari kertas • lolita: ingin sekali, mendamba • lolor: lepas, ulur • lolos: lolos, bebas • loma: pemurah, suka memberi • lomba: pertandingan • lombok: lombok, cabe • lomoh: segan, enggan • londhot: busuk, remuk • longan: bawah ranjang • longgang: sela, antara • longgar: longgar, luas, renggang • longkah: nama bunyi-bunyian • longkang: sela, antara • longsor: longsor • lonjong: lonjor • lonjor: belunjur; • selonjor: duduk meluruskan kaki • lontar: lontar • lontop: tongkat berisi pedang • lontor: makan, minum • lor: utara; • lor kulon: barat daya; • lor wétan: timur laut • lorèk: lorek, loreng; • lorèng: loreng • loro: dua; • loro blonyo: arca tiruan pengantin • losin: dosin, 12 buah • losoh: lusuh • losok: busuk, luruh • losor: longsor • lota: buas, ganas • lothèng: loteng • lowang: luwang, bolong, lubang • lowong: lawang, kosong • lowung: lumayan • lucu: lucu, jenaka • ludhes: ludes, habis • ludhuk: suka makan banyak • ludira: darah • ludrug: ludruk, teater tradisional • lugas: jelas, denotatif • lugu: apa adanya, bersahaja • lugut: bulu-bulu pada batang bambu (tebu, dsb) • luh: air mata • luhur: luhur, tinggi; • luhung: luhur, tinggi • lujeng: luku, bajak • luk: lekuk; • luk sanga: lekuk sembilan • luka: luka • lukak: cekung; • lukak-lukik: bercekung-cekung • lukar: lepas, melepas • lukat: lepas dari siksaan • lukis: lukis, gambar • lukita: karangan, syair; • lukita sari: karangan/syair yang indah • luku: bajak, nenggala • lulang: belulang, kulit • luluh: luluh • lulur: bedak lulur • luluri: leluhur • lulus: lulus, lolos • lulut: cinta • lumah: terlentang; • lumah tangan: meminta, memohon • lumba: lomba, pertandingan • lumba-lumba: ikan lumba-lumba • lumbu: jenis tanaman umbi-umbian • lumbung: lumbung, persediaan; • lumbung bandhung: lumbung besar; • lumbung désa: lumbung desa • lumer: leleh, basi • lumèr: meluap • lumpang: lumpang, tumbukan padi; • lumpang kenthèng: lumpang batu besar • lumpat: lompat; • lumpat kidang: melompat-lompat • lumping: belulang • lumprah: lumrah, wajar • lumpuh: lumpuh • lumpur: lumpur • lumrah: lumrah, wajar • lumuh: bosan, malas • lumur: gelas untuk minum • lumurug: berangkat ke pertandingan • lumut: lumut khasiat madu tongkat ali luncat: loncat, lompat • luncup: luncup, kuncup • lung: pucuk daun • lunga: pergi • lungan: khasiat madu tongkat ali • lungga: sulur-suluran • lunggé: terlambat • lungguh: duduk • lungka: bongkahan tanah di ladang • lungkrah: capai, payah, letih • lungsé: terlambat • lungsed: lusuh • lungsi, pada lungsi: tanda baca dalam huruf Jawa • lungsir: kain sutra • lungsungan: kulit bekas pada binatang setelah berganti khasiat madu tongkat ali • lungsur: kain bekas • lunjak: lonjak • lunjat: lonjak • luntas: luntas, jenis tumbuhan • luntur: luntur • lunyu: licin • lupa: lupa • lupit: sempit, tidak longgar • lupiya: teladan, contoh • lupta: keliru, lupa • luput: luput, lepas; • luput cinatur: tak disebut dalam bicara • lurah: lurah, kepala desa • luru: mencari • lurub: gebar, tutup mayat • lurung: sungai tempat pembuangan • lurus: lurus • lutung: lutung, jenis kera • luwah: lowong • luwak: luwak, jenis musang • luwang: lubang, lowong, watu luang • luwar: lepas, luar • luwé: lapar • luweng: lubang • luwer: putaran, bundaran • luwih: lebih; • luwih manèh: terlebih lagi M • mabuk: mabuk • mabur: melayang, terbang • maca: membaca; • maca udrasa: menangis • macak: dandan, berhias diri • macan: macan, harimau; • macanan: jenis permainan; • macan angop: bangunan kecil di bagian pintu rumah • macapat: tembang macapat • macas: memangkas • macel: memasukkan pasak • macem: macam, jenis • macung: mengangkat tangan • mada: berani, tidak takut mati; • mada pléra: mencela, memperolok-olok • madak: malah, malahan • madat: memakai candu, ganja • madaya: memperdaya, membohongi • madé: menjual • madeg: berdiri, menjadi • mader: mencari ikan wader • madha: menyamai; • madha rupa: rupa yang sama • madhang: makan • madhep: menghadap • madhuk: tidak keras, gembur • madon: bermain perempuan; • madoni: bertengkar • madresa: keras • madresthi: khasiat madu tongkat ali • madu: madu; • madu brata: lebah; • madu kara: lebah penghisap madu; • madu mangsa: jenis makanan, dodol; • madura: cantik, manis • madya: tengah; • madya gantang: angkasa, langit; • madya pada: dunia, alam; • madya ratri: tengah malam; • madyama: di tengah-tengah; • madyantara: alam semesta, jagat raya; khasiat madu tongkat ali madyasta: berdiri sebagai penengah • maéjan: nisan • maékani: memfitnah • maèlu: memfitnah • maem: makan • maésa: kerbau; • maésa jenar: kerbau kuning; • maésa anabrang: kerbau menyeberang; • maésa lawung: jenis tarian menirukan kerbau bertarung • maétala: tanah, bumi • magah: tegar hati, keras kepala • magang: bekerja sambil belajar • magepokan: berhubungan • mager: pagar, memagari; • mager timun: serupa biji mentimun; • mager sari: tetangga kanan kiri • magrok: tinggal • magut: hampir selesai • maha: maha, tinggi; • maha agung: maha agung; • maha bala: kuat, perkasa sekali; • maha bara: tidak lazim, mustahil; • mahabaya: bahaya besar; • mahaguru: mahaguru, guru besar; • maha kuwasa: maha kuasa; • maha luhur: maha luhur; • maha mulya: maha mulia; • mahamuni: pendita; • maha pawitra: suci, luhur; • maha prana: huruf besar pada huruf Jawa; • maharaja: raja besar; • maharatna: manikam; • maharesmi: bulan; • maharja: selamat; • maharsi: maharesi; • mahasiswa: siswa di perguruan tinggi; • maha suci: maha suci; • mahasura: pemberani, pahlawan; • maha atma, mahatma: jiwa besar; • maha wikan: maha mengetahui • mahas: masuk • mahidhara: gunung, bukit • mahisa: kerbau • mahisi: permaisuri • mahitala: bumi, tanah • mahitala: bumi, tanah • maido: mencela; • maiben: mencela • main: main • maisi: permaisuri • maja: maja, nama khasiat madu tongkat ali • maja-maja: sekali-kali • majad: patut, layak • majer: mandul, majir • maji: tak kan terjadi • maju: maju; • majeng: maju; • majupat: segi empat; • majutelu: segi tiga • makah: merangkap • makam: kuburan • makan: 1 makan; 2 bisa mengerem (rem); • makan ati: mengecewakan; • makan tuan: mencelakakan tuan/pemiliknya • makara: udang • makaten: demikian, begitu • maktal: nama wuku yang ke-21 • makutha: memakai mahkota • mala: luka, penyakit • malad, maladi: membuat kualat • malah: malah, bahkan • malahi: merepotkan • malam: bahan cat untuk membatik • malang: melintang, berserakan; • malang atèni: menguatirkan; • malang gambuhi: suami istri yang lakinya lebih muda; • malang kadhak: berkacak pinggang; • malang kerik: berkacak pinggang; • malang mégung: malang khasiat madu tongkat ali • malang sumirang: menghina kepada orang • malar: tambahan pula • malati: membuat kualat, bertuah • malaya: mengembara • maled: menerima rapelan • maledi: ingin sekali, damba sekali • malek: jemu, jenuh • malem: malam • malèni: menjadi wali • maler: selalu, senantiasa • males: membalas • maligé: mahligai, istana keputrian • malih: berubah, berganti • malik: membalik; • malik grémbyang: berubah total; • malik tingal: berubah janji • maling: pencuri, mencuri; • maling dhèndhèng: berlaku serong, berzina; • maling raras: mencuri asmara; • maling retna: mencuri asmara • malini: bunga • malir: membuat alur/parit di sawah • malo: lak berwarna merah • maloni: mencela, mengubah • malu: malu • maluh: becek, berlumpur • mamah: 1 memamah; 2 mama, ibu • mamak: emak, mama, ibu • maman: memanggil paman • mamang: ragu, bimbang • mamar: remang-remang • mamas: nikel • mambang: jenis hantu • mambek: tersumbat • mambet: tersumbat • mambil: mengambil • mambrih: supaya, agar • mambu: berbau • mamèt: mencari, berupaya • mami: 1 saya, kami; 2 mama, ibu • mamin: bertemu, berjumpa • mampet: tersumbat, tergenang • mampir: singgah • mamprah: melayang • mampu: mampu, kuat • mampus: mampus • mamuk: mengamuk • mamut: hilang, musnah, pergi • man: khasiat madu tongkat ali dari kata paman • mana: angan-angan, hati; • manaduganda: menyetujui, memuji; • manadukara: menyetujui, memuji; • manakawan: menjadi abdi, pengiring; • manasija: cinta, kekasih; • manasika: menganiaya; • manastapa: berduka cita; • manasuka: siapa yang suka; • mana wibawa: sombong • manadhem: limun • manah: 1 memanah; 2 hati, perasaan • manail: nama wuku yang ke-23 • manang: keliru, marah • manasi: memanasi • manawa: jika • manca: manca, luar; • manca udrasa, manca rawat: menangis; • manca negara: luar negeri; • manca kaki: orang-orang tua di desa; • mancawara: memperdayakan dengan negara; • manca warna: bermacam-macam jenis • mancad: menginjak • mancahi: mencela, membantah • mancak: menerima apa-apa yang diberi • mancal: menendang; • mancal donya: meninggal dunia; • mancal kemul: berselimut lagi, tidur lagi • mancana: menganggu, mengusik • mancas: memangkas • mancur: mancur, memancar • manda: setengah matang; • mandabagya: celaka • mandang: memandang • mandar: semakin • mandara: berhias, bersolek khasiat madu tongkat ali mandaya: berdaya upaya • mandek: berhenti • mandéné: alangkah • mandeng: memandang • mandha: susah, sedih; • mandhakaki: nama bunga; • mandhakiya, bale mandhakiya: rumah tempat memuja; • mandhalika: nama tetumbuhan; • mandhasiya: nama wuku yang ke-4 • mandhah: pindah • mandhak: menganggap enteng • mandhala: lingkaran, daerah • mandhap: turun ke bawah • mandhapa: rumah muka, balai, pendhapa • mandheg: berhenti; • mandheg mangu: berhenti dan ragu; • mandheg mayong: berjalan tidak langsung; • mandheg tumolih: berhenti dan menoleh • mandhégani: mengepalai • mandhes: sampai tuntas • mandhing: pohon kemlandingan • mandhiri: mandiri, merdeka; • mandhirèng pribadi: mandiri, berdikari • mandho: menengadahkan tangannya • mandhor: mandor, pengawas • mandhuka: katak • mandhung: mencuri, maling • mandi: mujarab, manjur • mandira: pohon beringin • mandos: mujarab, manjur • mandra: gembira; • mandragini, mandragupit: kamar tidur; • mandraguna: sakti, digjaya; • mandrawa: jauh, khasiat madu tongkat ali • manduk: terkena oleh • mandum: membagi • maneh: abdi, hamba • manèh: lagi • manèka: beraneka, macam-macam; • manéka warna: beraneka ragam • manekung: berdoa • mangga: silakan; • mangga mara: mau, suka; • mangga sapira-pira: tiada seberapa; • mangga sésa: tiada seberapa; • tan mangga puliha: tak dapat menang • manggahi: mempertahankan • manggal: melempar, melontar • manggala: komandan; • manggalayuda: komandan perang • manggar: bunga kelapa • manggya: bertemu, berjumpa • mangka: padahal • mangkadi: tambahan, lagi pula • mangkana: khasiat madu tongkat ali, begitu • mangkara: udang • mangkas: memangkas • mangkat: berangkat, bertolak • mangké: nanti • khasiat madu tongkat ali demikian, begini • mangkono: demikian, begitu • mangku: memangku • manglah: mengalah • manglar: melebarkan, meluaskan • manglèng: agak miring • mangler: membelokkan • mangli: nama macam tebu • manglih: berubah • mangro: mendua • mangsa: 1 musim; 2 ah masa?; • mangsa bodhoa: masa bodoh; • mangsa borong: terserah; • mangsatara: masa tidak hujan pada musim hujan • mangsah: melawan, berperang • mangseg: mendesak, menekan • mangsi: tinta • mangun: membangun; • mangun-kung: susah karena birahi • mangut: nama lauk dari ikan • mangwa: bara • mani: 1 intan; 2 air mani • manidikara: menyembahyangkan • manih: lagi pula, dan • manik: manik-manik • manikarma: intan berlian • manikem: manikam • manikya: mirah, intan merah • manila: intan biru • maning: lagi, dan • manis: manis • manja: membuat tugal • manjang: memanjang • manjat: memanjat, miring, landai • manjel: maju, berkuli • manjer: menyalakan terus • manjing: masuk • manjur: manjur, mujarab • manjurung: mendukung, mendorong • manjut: lalu • manobawa: cinta, senang • manohara: memikat, menawan • manojawa: keras sekali • manolan: kuli, buruh • manon: mengetahui • mantak: mengeluarkan kesaktian • mantang: memberi pantangan • mantar: mudah menyala (kayu) • mantèk: mengeluarkan kesaktian • mantel: mantel • manten: kian, lekas, bekas • mantèn: penganten • mantep: mantab • mantes: menjadi pantas • mantha: membagi; • mantha garwa: memperistri; • mantha-mantha: membagi-bagi • manthang: sejenis ubi jalar • mantheng: pikiran yang memusat • manther: pikiran yang memusat • manthuk: mengangguk • mantog: sampai batas, mentok • mantra: mantra, kata bertuah • mantri: kepala pegawai; • mantri kéwan: mantri hewan • mantrus: kelasi, pelaut • mantu: menantu • mantuk: pulang, kembali • mantun: sembuh, selesai • mantuni: menyembuhkan • mantyanta: sangat, sekali • manu: menerjang, menyerbu; • manubawa: cinta, kasih sayang; • manuhara: memikat, merayu; • manukara: menurut, meniru • manuh: biasa, kenal • manuja: menuju, mengena • manuju: menuju, mengena • manuk: burung; • manuk ngoceh: burung berkicau; • manuk thilang: burung kutilang • manuksma: menjelma • manungsa: manusia • manusmara: mencipta, memuja • manut: menurut, patuh • manyar: manyar, jenis burung • manyer: berdiri tegak • manyuk: datang hanya sebentar • manyul: dahinya nonong • manyung: mancung • manyura: gending manyura • maoni: pohon mahoni • maos: 1 membaca; 2 buah maja • mapa: apa, apakah • mapag: menantikan, menjemput; • mapag tanggal: menunggu • mapah: memapah • mapak: menjemput, menunggu • mapal: mengepras, memapras • mapali: mengeprasi • mapan: mapan/menempati • mapas: memotong, memangkas • mapat: berempat • mapatih: mahapatih • maprah: berkembang, menjadi banyak • mapras: memangkas • mar: capek, lelah • mara: datang, hadir; • mara awak: datang sendiri; • mara dina: menunggu hari; • mara serek: menjemukan, membosankan; • mara dagang: berdagang, berniaga; • mara désa: mendatangi desa lain; • mara dhayoh: bertamu; • mara jelèh: membosankan, menjemukan; • marakarma: kesengsaraan, kesedihan; • marakata: zamrut, intan hijau; • marasadu: menipu, licik; • maraséba: menghadap; • marasoca: melihat sendiri; • mara tangan: suka memukul; • maratapa: bertapa, bersemedi; • maratuwa: mertua • marabi: menyebut dengan panggilan nama jelek • marag: menghadap, mendatangi • marakèh: nama wuku ke-18 • marana: mati, meninggal • marang: terhadap, kepada • marangi: mencuci pusaka • marani: mendatangi, mendekati • maras: kuatir, cemas • marbuka: membuka • mardala: kandang • mardawa: ahli, pakar • mardi: mengajar, membina • mardika: merdeka; • mardikani: membuat merdeka; • mardikèngrat: merdeka di dunia • maregaké: membuat kenyang • marek: mendatangi, mendekati • marem: puas • marep: menghadap • marga: jalan, karena; • margaina: rahim; • margana: angin, panah; • margi: jalan, sebab • mari: sembuh, selesai • markisah: buah markisah • marma: kasih sayang; • marmi: kasih sayang • marmut: marmut, jenis hewan • marna, marni: bermacam-macam • maro: membagi dua; • maro tingal: bermuka dua • maron: belanga • marsudi: berusaha, berupaya • marta: kehidupan, rendah hati • martana: rendah hati • martani: rendah hati • martuwi: berkunjung, silaturahmi • martyapada: dunia, alam fana • maru: madu, orang yang bersaing mendapat cinta • marud: memarut, mengukur • maruk: gembur (tanah) • maruki: selalu ingin makan • marus: berbau tak sedap • maruta: angin • marwita: mencari ilmu kepada • mas: 1 emas; 2 panggilan buat kakak laki-laki • masa: musim • masak: memasak • masang: memasang; • masang semu: memandang dengan perangai tertentu agar dimaklumi; • masang ulat: memandang dengan perangai tertentu agar dimaklumi • masem: berbasi, berair • maser: menyumpit dengan paser • masi: masakan, meskipun • maskumambang: maskumambang; • maskèntar: maskumambang • masoh: membasuh, mencuci • mastaka: kepala, mahkota • mastuti: memuji, berdoa • masuh: mencuci, membersihkan • masung: memasung, memberi • mata: mata, netra; • mata deruk: jenis rumah adat tradisional; • mata dhuwiten: mata duitan; • mata éra: bolongan keranjang; • mata itik: jenis rumah adat tradisional; • mata iwak: nama tumbuhan; • mata kucing: sebangsa damar; • mata lélé: tumbuh daun (tembakau); • mata loro: membela musuh, intelijen; • mata-mata, mata pita, mata pitaya: intelijen; • mata sapi: telur ceplok; • mata walangen: silau sebab terlalu lama memandang; • mata walikan: nama anyaman; • mata yuyu: selalu ingin menangis • matah: menugaskan, mendelegasikan • matak: mengeluarkan; • matak aji: mengeluarkan kesaktian • matal: setengah matang • matang: matang, masak; • matang putung: terpaksa berhenti • matangga: gajah • matar: mematar, mengikir • mataya: menari, berjoget • matek: mengeluarkan kesaktian • mateng: matang, masak; • mateng ati: yang masak baru bagian dalam • matengga: menunggu, menanti • mathar: serba teratur dan baik • mathem: puas, senang sekali • mathet: menyelaraskan irama • mathi: pusar kuda yang menjadi tanda tabiatnya • mathuk: cocok, sesuai • mati: mati; • mati branggah: mati utama; • mati kunduran: meninggal saat melahirkan; • mati ngurak: mati karena sudah tua renta; • mati raga: bertapa; • mati sahid: mati membela agama; • mati salah: mati karena hal yang dilarang • matianta: sangat • matil: mematil, menancapkan patil • maton: maton, tidak menyimpang • matosi: mengkhawatirkan • matra: mantra, kata bertuah; • matra kélasa: mengikut/menurut • matrap: mengetrapkan • matswa: ikan • matsya: ikan • matuh: menaati • matun: menyiangi • matur: berkata • matut: membuat patut • matyanta: sangat, sekali • mau: tadi • mawa: membawa • mawar: bunga mawar • mawas: mawas, waspada; • mawas diri: instrospeksi • mawat: memberi; • mawat gawé, mawat karya: berbuat jahat • mawèh: memberi • mawelu: kabur, pucat • mawi: membawa, dengan • mawinga-winga: marah besar; • jajabang mawinga-winga: marah besar hingga wajahnya merah • mawiti: memulai • mayang: bunga pinang • mayura: burung merak • meca: berterus terang • mecah: memecah • mecut: mencambuk • méga: mega, mendung; • méga malang: awan berarak; • méga mendhung: nama gamelan; • mégantara: coklat semu hitam (warna kuda) • megar: mekar, berkembang • megatruh: megatruh, jenis tembang • méjan: batu nisan • mejana: sedang, cukupan • mejemuk: 1 majemuk; 2 kenduri bersama sekampung • melathi: melati • melaya: mengembara, berkelana • mémba: berubah rupa, menyerupai • membat: memantul; • membat mentul: bergetar, memantul-mantul • membut: lunak, gembur • memes: lentur, luwes • memetri: memelihara, merawat • mempan: mempan • menahi: membenahi, mengemasi • ménak: nikmat, enak • menang: menang, unggul • menapa: apa; • menapi: apa • menawa: jika, kalau • mencira: terpencil, terasing • ménda: kambing • mendem: mabuk • mendha: menurut, patuh • mendhak: membungkuk, merendah • mendhala: lingkaran, tempat, sasana; • mendhala giri: nama corak kain tenunan • mendhang: kulit beras yang kecil sekali • mendhé: istirahat • mendhek: berhenti • mendhem: memendam • mendhing: lumayan, mendingan • mendhiri: mandiri, berdikari • mendho: menurut, patuh, taat • méndhong: mendong, jenis tanaman • mendhung: mendung • mendut: memantul • meneng: diam, tak bicara • menga: terbuka, membuka • mengalor: ke utara • mengarep: pergi ke depan, maju; • mengarep-arep: mengharap-harap • mengarsa: maju, pergi ke depan; • mengarsa-arsa: mengharap; • mengarsani: memimpin • mengastawa: berdoa • mengkana: demikian, begitu • mengkang: merenggang, merenggangkan • mengkéné: demikian, begini • menir: pecahan beras; • meniren lambéné: bibir yang capek bicara • menjalin: rotan • menjalma: menjelma • menjangan: kijang • mentah: mentah • mental: memantul • mentala: tega, sampai hati • mentaos: tempuas, nama kayu • mentas: mentas, terbebaskan • mentéga: mentega • mentes: berisi, berbobot • menther: memusatkan pikiran, konsentrasi • menthès: mentes, berisi penuh • menthik: 1 mungil; 2 jenis padi; • menthik ori: jenis ketela pohon • menthilas: bersih, terang, jelas • menthul: 1 memakai topeng; 2 gemuk dan segar • mentog: menabrak, buntu • méntol: mentol, penyegar hidung • mentrik: cantrik, murid • menungsa: manusia, orang • menur: bunga menur • menyak: melewati jalan becek • menyan: kemenyan • menyang: berangkat, pergi • mèpèt: mendesak, menekan; • merak: merak • mérak: menarik hati • merang: batang padi • mérang: membagi • merbabak: berkilauan, bersinar; • merbabak bang kencana: semburat merah bagai emas • merdi: berusaha, mengajar; • merdi désa: memajukan desa • merdika: merdeka • merdu: menyenangkan, merdu • merduli: memperdulikan • meré: suara kera • merem: memejamkan mata; • merem melèk: membuka menutup mata • merga: karena, sebab, jalan • mersudi: menuntut, berusaha, melatih • mertapa: bertapa • merti: merawat; • merti désa: kenduri untuk selamatan desa • mèru: gunung; • mèru pancaka: tempat pembakaran mayat • mestaka: kepala • mesthi: pasti, tentu • mèstri: beristri, menikah • mesu: menahan, mengendalikan • meta: marah sekali • meteng: mengandung • miarsa: mendengar, memirsa • mibah: bergerak • miber: terbang, melayang • micara: fasih berbicara • midadari: bidadari • midak: menginjak • midana: menghukum pidana • mider: mengelilingi • midereng: kuat keinginan, dengan giat • midhang: bermain-main, berpesiar, membayar nazar • midhangan: acara widhang • midhanget: mendengar • midhé: menyambung denga kelopak jantung pisang, membeli daging ketika punya hajat (tidak menyembelih sendiri) • midhet: tidur • midhun: turun • midosa: berbuat dosa • miduwung: menyesal • migena: menghalang-halangi • miguna: berguna • mihak: memihak • mijil: 1 keluar, lahir; 2 tembang mijil • mikara: membuat perkara • mikir: mikir, berpikir • mikul: memikul; • mikul dhuwur mendhem jero: mengangkat nama baik tinggi-tinggi dan memendam aib dalam-dalam • mil: mil, ukuran jarak • mila: maka • milah: memisah, memilah • milalu: remah, lebih (terlebih) dari • milang: 1 menghitung, membilang; 2 mengajar; • milang kori: memasuki tiap pintu rumah; • milang usuk: bermalas-malasan; • milang-miling: melihat-lihat • milangkoni: menyenangkan • milar: membelah • milara: menyakiti • milasa: menganiaya • milenggah: mendudukkan • mili: mengalir • milu: ikut, turut serta • miluta: membujuk, merayu, menjebak • mimang: akar beringin • mimba: keluar • mimbar: mimbar • mimbuhi: menambah • mimi: belakang • mimik: menyusu • mimis: mimis, peluru • mimpin: memimpin • mimrih: menyuruh supaya • mimring: tipis sekali • mina: ikan; • minantaka: nelayan • minangka: dalam rangka • minangsraya: minta pertolongan • minanten: kalau, jikalau • minaraki: duduk, singgah • minda: kambing • mindah: memindahkan • mindel: diam • mindeng: memusatkan perhatian • minder: rendah diri; • minder liring: selalu memandang • mindha: seperti, bagaikan • mindhah: memindah • mindhak: naik, bertambah • mindho: kedua kalinya • mindi: pohon imba • mindring: tukang kredit barang dapur • mineb: tertutup • minengsah: dimusuhi • minger: berbelok • minggah: naik, ke atas • minggat: pergi tanpa pamit • minggir: minggir, menyisih • minggung: bergerak, terguncang • mingkar-mingkur: menghindari, mencegah • mingkara: melawan, memaksa • mingked: beringsut, bergeser • mingkem: terbungkam, tertutup • mingsra: berharga; • mingsri: berharga • minta: minta, mohon • mintaksama: minta ampun, mohon maaf • mintar: pergi • minten: masing-masing berupa • minthi: anak itik • mintuhu: taat, patuh • mintuna: jodoh, laki-laki/perempuan • minulya: dimuliakan • minum: minum • mireng: mendengar • miri: kemiri • miring: miring • miris: kuatir, takut • mirma: berbelas kasihan • mirong: nama perhiasan • mirowang: membantu, berteman • mirsa: melihat, mengetahui • miruda: lari, melarikan diri • mirungga: khusus • misah: memisah • misalin: bersalin, berganti • misanan: sepupu • misaya: menganiaya • misepuh: berlaku sebagai orang tua • miser: menggeser • misésa: menguasai, memerintah • misih: masih • misudha: mengangkat, mewisuda • misuh: memaki-maki • misuwur: kondang, terkenal • mitambuh: pura-pura tak tahu • mitaya: membuat percaya • miterang: menerangkan, menjelaskan • mithes: menggilas • mithet: menekan, menjepit • mithing: menekan, menjepit • mitra: mitra, kawan; • mitra darma: kawan karib, teman akrab • mituduh: menunjukkan, mengarahkan • mituhu: patuh, taat • miturut: menurut, patuh, taat • miwah: dan • miwaha: mengawinkan • miwal: menampik, menolak • miwir: mengurai • miwiti: memulai • miyaga: pemain gamelan • miyagah: mengerjakan dengan duga kira • miyak: membelah • miyambak: mengerjakan sendiri • miyangga: menyangga • miyara: memelihara • miyarsa: mendengar, menyaksikan • miyat: melihat, tampak, tahu • miyata: mengajar • miyatani: boleh dipercaya • miyos: keluar, pergi • miyup: berteduh • miyur: bergoyang, tak kuat • mlaku: berjalan • mlathi: bunga melati • mlinjo: melinjo, jenis tanaman • mobah: bergerak, berubah • mohita: susah, bingung • mojar: berkata • moksa: muksa • mola: meniru, mencontoh • molah: bergerak • molang: pedagang ternak • molèk: indah, cantik, jelita, bagus • molèr: memanjang dan melingkar • molih: pulang, kembali • momohan: benda bekas, barang sisa • momol: 1 lunak, empuk; 2 batang jagung untuk pakan ternak • momong: mengasuh, mengemban • momor: campur; • momor sambu: turut bersama-sama menyamar • momot: memuat • mona: diam, membisu; • monabrata: bertapa membisu • moncèr: moncer, cemerlang, berkilauan • mondhah: mengada-ada, kuti-kuti • mondhalika: nama bunga • mondhoh: melubangi telinga • mondhok: mondok, kos • mondhong: memondong • mongah: menipu • monga-mangu: ragu-ragu, bimbang • monggang: monggang, jenis • mongkog: berbesar hati • monjo: melebihi sesamanya • mono: begitu, demikian • monté: manik-manik • monyèt: monyet • monyong: menjorok, memanjang • mopo: tidak mau mengerjakan, mogok • mor: kumpul, campur • mori: kain putih pembungkus mayat • morong: morong, wadah air • morot: melorot, turun • mos: boros • mot: muat, isi • moté: manik-manik • motha: kain mota, kemah • motong: memotong • moyang: nenek moyang • mubal: menyala • mubed: membelit • mubeng: berkeliling • muber: memburu • mubyar: berkilauan, bercahaya • mucal: mengajar • mucang: makan sirih • mucap: mengucap • mucuk: ke puncak • muda: muda • mudal: keluar • mudangkara: kepala • mudani: menelanjangi • mudgara: palu, martil • mudha: muda; • mudha dama: bodoh lagi hina; • mudha pangarsa: ketua muda • mudhar: menggelar, membeberkan • mudheng: mengerti, mengetahui • mudhun: menurun • muga-muga: semoga • mugag: memutus pembicaraan • mugen: paham • muges: memenggal • mugi: semoga • mugut: memotong ujungnya • muhun: menangis • muhung: hanya, cuma • muja: memuji, berdoa • mujang: membujang, mengabdi • mujangga: berlaku sebagai pujangga • mujuh: meminta uang • mujuk: membujuk • mujung: tidur, berbaring berselimut • mujur: mujur, beruntung • muk: wadah minuman yang besar • muka: muka • muksa: membesar • mukti: mulia, luhur • mukul: memukul • mukun: mangkuk tertutup • mula: mula, maka; • mula buka: pada mulanya; • mulasara: menganiaya • mulang: mengajar • mulanguni: menyenangkan • mular: menangis • mulas: melukis • mulat: melihat, memandang; • mulat tèngè: sangat rindu • mulé: pulang • mulèh: pulang • mulek: asap yang mengepul • mules: mules, sakit perut • mulet: berbelit-belit • mulih: pulang, kembali • muluk: terbang • mulur: memanjang, molor • mulus: mulus • mulut: mulut • mulwa: buah mulwa • mulya: mulia, bahagia; • mulyawan: orang yang mulia • mumbul: naik ke atas, terbang • mumet: mumet, pusing, sakit kepala • mumpang: menang • mumpet: mampet, tersumbat • mumpluk: mengelompok • mumpung: mumpung, senyampang • mumpuni: mumpuni, menguasai, ahli • mumpyar: bercahaya (intan) • mumut: empuk sekali • munah: memusnahkan • munakawan: menjadi punakawan • muna-muni: pembicaraan, suara, kata-kata • muncang: menghempaskan jauh-jauh • muncar: berkilauan, memancar • munci: gundik • muncrat: memancar • muncul: muncul, timbul • muncung: moncong • mundang: mengundang, memanggil • mundhak: naik, meningkat • mundhi: memundi • mundhing: kerbau • mundhut: membeli • mundrawa: menyembah • mundri: puting susu • mundul: agak bengkak • mundur: mundur • mung: hanya • mungel: berbunyi • munggah: naik, meningkat • mungguh: tempat, letak • mungil: mungil • mungkar: mungkar, keburukan • mungkasi: mengatasi, menyelesaikan • mungkat: bangkit • mungkir: mungkir, menyangkal • mungkur: membelakangi • mungsuh: musuh • mungu: membangunkan • mungup: menyembul, menjulur • mungut: memungut • muni: bunyi, bersuara • munjer: memusat • munji: menjulang • munjuk: menghaturkan • munjul: melebihi • munjung: mempersembahkan • muntab: marah, murka • muntu: memintal • munyer: pusing • munyuk: kera kecil, anak kera • mupadrawa: menghukum • mupak: lapuk • mupakara: merawat, menjaga, mengasuh • mupu: mengadopsi anak • mupur: berbedak • mupus: menyerah, pasrah • muput: sampai pada ujung • mura: pergi, hilang • murad: arti, maksud, kemaluan khasiat madu tongkat ali murah: murah • murak: menyembelih • murakabi: bermanfaat bagi semua • murang: kurang, menyimpang; • murang kara: menolak, menentang perintah; • murang krama: tidak sopan; • murang marga: menyimpang jalan khasiat madu tongkat ali taat aturan; • murang sarak: menyimpang ketertiban, kurang ajar; • murang tata: tidak sopan • murat: habis sama sekali, kemaluan • murba: menguasai; • murba wasésa: menguasai; • murba wisésa: menguasai • murca: hilang, musnah • murcat: hilang, mati • murcita: pingsan, berbicara • murda: kepala, pemuka • murih: supaya, agar • murina: menaruh belas kasihan • muring: marah, murka • murni: murni, asli • muroni: menyebabkan mabuk • mursal: ugal-ugalan • mursita: berkata • murti: perawakan • murub: menyala • murud: menyingkir, meninggal • murugi: menghadiri • muruhita: berguru, mengabdi • muruk: mengajari, menasehati • murung: murung, bersedih hati • murus: sakit perut • murwa: memulai; • murwakala: meruwat dengan wayang lakon Batara Kala; • murwa sarira: berdandan • murwat: kuat, mampu • muryani: memandang • musara: mengikat, memborgol • muser: memusat • musna: musnah • muspra: mubazir, sia-sia • mustaka: kepala • musthi: memegang, memasang • musthika: 1 mustika; 2 kepala; • musthikaning kidung: nama syair • musuh: musuh • musus: mencuci beras • mut: kulum • mutah: muntah • muter: memutar • mutih: berpuasa mutih • mutik: memetik, memotong • mutiyara: mutiara • mutlak: mutlak, pasti • mutuhaké: membuat utuh • mutung: putus asa • mutus: mengambil keputusan • muwah: lagi, dan, serta • muwun: menangis • muwus: berkata, berbicara N • naas: naas, sial • nadi: urat nadi • nadya: air • nadyan: meskipun • naga: naga, ular; • nagabanda: nama tembang gedhe; • nagagini: ular betina; • nagakusuma: nama tembang gedhe; • nagapuspa: bunga nagapuspa; • nagapuspita: nagasari, jenis makanan; • nagasantun: jenis makanan; • nagasari: nagasari, jenis makanan; • nagasasra: nagasasra, jenis pamor keris • nagara: negara • nagih: menagih, menarik hutang; • nagih janji: menuntut janji; • nagih pati: membalas kematian • nagri: negeri, negara • nahan: demikian, menahan • nahas: naas, sial • nahen: demikian, lalu • naja: jangan • najam: bintang, perbintangan • najan: meskipun, walaupun • naji: tumbuh taji (ayam) • nak: anak, putra; • nak dulur: saudara sepupu • naka: kuku • nakal: nakal • nakar: menakar • nakir: membuat takir • nakoda: nahkoda, pengemudi kapal • nakoni: khasiat madu tongkat ali, menanyai • nala: hati, perasaan • nalangsa: nelangsa • nalar: nalar, pikiran • naléndra: raja, penguasa • nalika: ketika; • naling tarung: bunyi vokal “o” • naluhi: membosankan, menjemukan • naluri: naluri, insting • nam: anyam; • nam-naman: anyam-anyaman • nama: nama; • nami: nama • naming: hanya saja, cuma; • namong: hanya, cuma • nampa: menerima • nampan: baki • namper: menempeleng • namudana: main isarat, memakai lambang • namung: hanya, cuma • nanah: nanah, darah putih yang membusuk • nanakan: masak betul, tanak • nandangi: mengerjakan, melakukan • nander: mengejar dengan cepat • nandhak: berjoget dan menari • nandhang: mengalami, terkena • nandhani: menandakan • nandho: mengangkat dengan tandu • nandhu: mengangkat dengan tandu • nanduk: bertambah • nandur: menanam • nanggap: menganggap • nanggel: menanggung • nanging: tetapi • nangis: menangis • napa: apakah • napas: napas • naptu: angka-angka pada hari, bulan dan tahun • nara: hal, keadaan; • naradipa, naradipati, naraji: raja; • narapati: raja; • narapraja: pegawai, pekerja, buruh; • narapwan: supaya; • narakarya: pegawai, pekerja, buruh; • narakusa, narakuswa: orang (tanah) istimewa milik raja; • naranata: raja; • narawantah: terkenal, tenar, termasyhur; • narawara: hulubalang, pahlawan; • narawata: tersiar merata tiada henti; • narawita: milik raja (sawah, desa, dll); • naréndra, naréswara: raja; • narénsdra mahisi, narèswari: permaisuri • naraca: neraca • narah: terserah, menurut sekehendak orang • narang: menggantung di tempat yang tinggi • nararya: raja • narpa, narpati: raja • narya: menawarkan • naryama: hulubalang • nasa: hidung khasiat madu tongkat ali nasika: hidung • nasiki: membedaki • nastiti: teliti, cermat • nata: 1 raja; 2 menata • natab: terbentur • natah: melubangi dengan tatah • natar: memberi pelatihan • natas: penuh, selesai, sempurna • naté: pernah • nati: bersahaja, lurus, tulus • natkala: ketika • natmata: memandang • natoni: melukai • natos: pernah • natpada: menyembah, sujud, takhluk • natur: mendukung agar anak agar kencing/berak • nawa: sembilan • nawala: surat; • nawala patra: surat, tulisan • nawan: menawan • nawang: terbang, melayang, memandang; • nawang sasi: memandang rembulan; • nawang wulan: memandang rembulan; • nawang sari: melihat ke inti (hakikat) • nawung: mengumpulkan, mengarang, menggubah; • nawung kridha: halus perasaan hingga mengerti perasaan orang lain; • nawung rudatin, nawung turida: susah, sedih • nawur: menyawur, menebarkan • naya: tingkah laku, kelakuan, politik, pimpinan • nayab: pencuri yang masuk ke rumah pada siang hari • nayaga: pemain gamelan, ahli kerawitan • nayaka: aparat, pegawai, pamong praja • nayoh: berusaha agar diberi firasat/alamat dalam mimpi • negara: negara • nèm: muda, taruna • nembah: menyembah • néndra: tidur • neng: hening • nengga: menunggu • nenggak waspa: bersenggukan menangis khasiat madu tongkat ali nenggala: nenggala, pusaka Khasiat madu tongkat ali berbentuk tombak • nenggalangi: menghalang-halangi • nènggané: jikalau, sekiranya, umpama • nénja: berak, buang air besar • nepak: menyediakan • népang: mendepak, mengepak, menendang • neptu: angka perhitungan pada hari, bulan dan tahun Jawa • nepung: mengenalkan • nerbuka: membuat terbuka • netes: menetas • niaya: aniaya • niba: menjatuhkan diri • nigas: memangkas, memenggal • niksa: menyiksa, menganiaya • niku: itu • nila: nila, biru • nilad: mencontoh, meniru • nilak: berbekas, membekas • nilakrama: bertanya, menegur dengan hormat • nilanggu: cacing • nilapracandha: angin ribut, topan • nilar: meninggalkan • nilas: membekas, menyisakan • nilawarsa: hujan bercampur angin • nila-werdi: nila yang terbaik • nilem: 1 menyelam; 2 menidurkan • nilep: menilep, menyembunyikan • nimita: sebab, karena • nimnaga: sungai • nindita: tidak bercela, mulia, terutama • nindya: sempurna • ningan: tetapi • ningas: memangkas, memotong • ninggal: meninggalkan • ninggil: meniggi • ningrat: bangsawan, darah biru • nini: nini, panggilan untuk putri, nenek • nipah: nipah, jenis pohon • nipar: membersihkan, meratakan • nipis: susut, berkurang, makin tipis • nipuna: pandai, bijaksana • nir: tidak, bebas; • khasiat madu tongkat ali tidak dengan sopan, kurang ajar; • nirantara: tidak berapa lama lewat, sebentar; • nirasa: tidak enak, tak ada rasanya; • nirsraya: melajang, tidak kawin, membujang; • nirbawa: tak berwibawa; • nirbaya: tidak bahagia; • nirbaya, nirbita: lepas dari mara bahaya; • nirdaya: hilang tenaga; • nirdon: tiada hasilnya, gagal, urung, tak berguna; • nirmala: selamat, lepas dari kecelakaan; • nirwèsthi: tidak takut bahaya; • nirwikara: tak berubah, tabah, berani • nirna: menghilangkan • nira: 1 akhiran nya; 2 air • nirada: mendung • niru: meniru • nirwana: nirwana, surga • nis: hilang, pergi, tidak; • nisakara: bulan; • niscala: kuat sekali, tak bergerak; • niskala: tak ada halangan, selamat; • niskara: sekarang, semuanya; • niskarana: tidak bersebab, tak beralasan • niscaya: pasti, khasiat madu tongkat ali, tentu • nisih: menyisih, menyingkir • nisip: menyisip • nisir: menyisir, mengiris tipis • nisita: tajam, pandai, cerdas • nistha: nista, hina, rendah • nisthura: bengis, kejam, tak punya kasihan • niswasa: napas • niti: meneliti; • nitèni: meneliti, memperhatikan • nitih: naik (kendaraan) • nitik: meneliti, melihat • nitiman: bijaksana, wicaksana • nitir: memukul terus-menerus • nitis: menjelma, masuk • nitra: netra, mata • niwanda: sebab, karena • niyaga: penabuh gamelan • niyaka: pegawai, pekerja, aparat • nohan: nama hari ke-4 dalam hitungan Jawa • nom: muda; • nom-noman: pemuda, taruna • nonton: menonton, melihat • nrima: menerima, bersifat menerima apa adanya • nugraha: anugerah, karunia • nuhun: memohon, meminta • nujum: nujum, perbintangan, falakh • nukma, nuksma: menjelma • nulad: meneladani; • nuladhani: meneladani • nulahi: berpengaruh kepada • nulak: menolak • nular: menular, berjangkit • nulis: menulis • nulung: menolong • nulup: berburu burung dengan tutup • nulya: lalu, kemudian, lantas • numbak: menombak, menusuk; • numbak tambuh: pura-pura tidak tahu • numpang: menumpang; • numpang karang: orang yang menumpang di kebun orang khasiat madu tongkat ali • numpang nusup: orang yang menumpang di rumah orang lain; • numpang rembug: usul • numpek: tumpah • numpeng: selamatan dengan tumpeng • numpes: menumpas • numplak: menumpahkan • numpu: berburu • numpuk: menumpuk • numusi: menjadi kenyataan • nundaka: menyuruh, menugaskan • nundha: menunda • nundhung: mengusir • nunggak: menunggak • nunggal: menyatu; • nunggang, nunggangi: mengendarai; • nunggangtaya: menghina • nunggu: menunggu • nungka: kedatangan • nungkak: menginjak dengan tumit; • nungkak krama: berlaku tak sopan, ceroboh • nungkeb: menutupi dengan bakul, mengepung lalu menangkap • nungkul: takluk; • nungkul aris: takluk dengan baik-baik • nungsa: nusa, pulau • nungsang: melintang pukang; • nungsang jempalik: mencari nafkah dengan susah payah • nungsung: memberi; • nungsung warta: mohon berita • nungtun: menuntun • nunjang: 1 menunjang; 2 memberi bonus • nunut: menumpang, khasiat madu tongkat ali • nupiksa: memeriksa • nuraga: yang memerintah/ menguasai, rendah hati • nurun: meniru; • nurunake: melahirkan keturunan; • nurun sungging: meniru sama betul • nurut: menurut, taat • nusa: nusa, pulau; • nusa Jawa: pulau Jawa; • nusantara: nusantara, pulau-pulau yang berjajar • nuswa: nusa, pulau; • nuswapada: nusantara, pulau-pulau yang berjajar • nut: nut, ikut, menurut • nuthuk: memukul • nutu: menumbuk; • nutu pari: menumbuk padi • nutup: menutup • nuwala: surat • nuwawa: titip, bertitip kepada • nuwun: memohon, meminta, permisi; • kula nuwun: permisi; • nenuwun: meminta, berdoa; • nuwun mawon: maaf saja; • panuwun: 1 permohonan; 2 kayu bubungan rumah O • obah: bergerak; • obah-osik: bergerak-gerik • obat: obat, jamu; • obat-abit: diayun-ayunkan; • mobat-mabit: terombang-ambing • obong: bakar • obor: obor, pelita; • obor giring: pengayom, pelindung; • sambung obor: penguburan jenazah yang kemalaman sehingga perlu diterangi dengan obor • obos: omong kosong, membual • obrog: jenis permainan anak • obyok: cucian secara bersama-sama • obyong: setuju, sepakat, sependapat • obyor: berkilauan, menyala-nyala, bersinar terang • odor: jenis permainan anak • ogah: ogah, tidak • okèh: banyak, berjenis-jenis • okol: kekuatan otot, badan, fisik • olah: masak, mematangkan • olan-olan: jenis ulat • olèh: 1 boleh, diijinkan; 2 mendapat; • olèh aja: tarik ulur; • olèh ati: kesenangan, gembira; • olèh dadi: asal jadi, berhasil; • olèh gawé: 1 mendapat tugas, pekerjaan; 2 mendapatkan yang dituju; • olèh pepati: duka-cita; • olèhan: 1 sering mendapat keberuntungan; 2 mudah dipinjami; • olèh-olèh: oleh-oleh, buah tangan • omah: rumah; • omahan: selalu di rumah; • omah-omah: membangun rumah tangga; • pomahan: perumahan • oman: sisa, bagian • omba: lebar, luas, jembar • ombak: ombak, gelombang • ombé: minum, menenggak air • omong: mengomong, bicara; • omong kosong: omong kosong, nonsens, bicara tanpa makna, basa-basi • ompak: 1 awalan pada lagu lancaran; 2 batu penyangga tiang • ompok: sengkuap • omprot: bersemburan, bertaburan • onar: kacau, geger, resah • oncat: lari, pergi, tinggal • oncé: karangan, gubahan • oncèk: kocek, kupas, buka • oncèn-oncèn: untaian, susunan • oncèng: selalu bertanya • oncèr: paparan, jelas, keterangan • oncog: berjalan cepat dengan tujuan yang pasti • oncom: jenis tempe yang terbuat dari kacang tanah • oncong: nyala, sulut, suluh, sinar • oncor: 1 obor, pelita; 2 mengoncori, memberi air (sawah) • ondhan: khasiat madu tongkat ali luang, jeda, istirahat • ondhang: undang-undang, pengumuman, publikasi • oneng: gelisah, sedih, susah • onta: unta, jenis binatang gurun • ontang-anting: anak tunggal • ontèl: jantung pisang • onten: ada, khasiat madu tongkat ali • onté-ontéyan: untaian, rangkaian • ontong: kecewa, sedih, gelisah, jengkel • ontor: siram, guyur • ontran-ontran: geger, kekacauan • ontong: jantung pisang • onya: singkir, pergi, hinder • onyok: tawaran yang berlebihan, vulgar, diperlihat-lihatkan • onyol: tonjol, memperlihatkan, menunjukkan • ora: tidak • ori: jenis bambu • orong-orong: jenis binatang tanah • osada: usada • osadi: usaha, jamu • osik: gesek, ganggu • otot: otot, urat • owah: berubah, berganti P • pacak: dandan, berhias; • pacak baris: menata barisan; • pacak gulu: gerakan leher dalam menari atau joget • pacangan: tunangan • paceklik: musibah kesulitan bahan pangan secara massal • pacima: barat; • pacimotara: barat daya • pacir: porak-poranda, berceceran • pacuh: larangan, tabu • pacul: cangkul; • pacul bawak: tungkai cangkul; • pacul gowang: jenis rumah tradisional; • pacul jejeg: cangkul sejenis tembilang; • pacul slandhok: cangkul yang semuanya terbuat dari besi; • pacul unet: cangkul sejenis tembilang • pacung: usulan untuk dipilih • pada: 1 kaki; 2 bait • padaka: kalung, hiasan leher • padamarga: jalan kecil, lorong • padamelan: pekerjaan, karya • padangan: tempat menanak nasi • padarakan: rakyat jelata • padha: sama • padhak: tempat pembuatan garam • padhalangan: pedalangan, seluk-beluk yang berkaitan dengan wayang dan dalang • padhang: terang, bersinar • padhar: jemur, dipanasi • padharan: perut • padhas: batu cadas, batu karang; • padhas lintang: batu bintang • padhati: pedati • padhé: berbeda, berlainan, tidak sama • padhek: dekat • padhem: padam, mati • padhépokan: asrama, perguruan • padhet: padat, rapat • padhi: padi • padhidhing: musim dingin • padhilan: sapi pejantan • padhiyan: api penghangat, dian • padho: layar perangkap • padma: bunga teratai; • pama éndra: bunga teratai gunung; • padmana: hati yang gembira; • padmasana: tahta, singgasana • padmi: permaisuri; • padni, patni: permaisuri • pados: mencari • padu: cekcok, berselisih; • padu don: cekcok, berselisih • paduka: paduka, anda, kamu • padunungan: tempat, wilayah, daerah • padupan: tempat membakar dupa • padureksa: pojok rumah • paès: hias, dandan; • paèsan: kaca berhias • paga: para-para • pagagan: huma, ladang • pagah: tetap, stabil • pagas: pangkas, potong, kitan • pageblug: musibah, bencana • pageh: tetap, tak berubah, stabil • pagéné: mengapa, apa sebab • pager: pagar • pagering: musibah, khasiat madu tongkat ali • pagon: kokoh, kukuh • pagongan: tempat menyimpan gamelan • pagowong: gelap karena gerhana • pagriyan: perumahan • pagupon: rumah merpati • paguron: perguruan • pagut: bersua, berjumpa • paham: 1 paham; 2 aliran • pahat: ukir • pailit: bangkrut, jatuh rugi • paing: nama hari dalam kalender Jawa • pait: pahit; • pait getir: suka-duka • pajagan: tempat penjagaan • pajang: hiasan, pajangan • pajaran: pelajaran • pajaratan: makam, kuburan • pajeng: laku, terjual • paju: baji, sejenis kampak; • paju pat, paju telu: segi empat, segi tiga • pajuk: bercahaya, bersinar • pajurungan: pemujaan • pak: panggilan untuk bapak; • pakdhé: uwa, kakak laki-laki dari bapak/ibu • pakaja: bunga teratai • pakakas: perkakas, perabot • pakal: mata pencaharian • pakapti: kemauan, kehendak • pakara: perkara, problem • pakardi, pakarti: pekerjaan, penghidupan • pakatik: abdi, pelayan • pakèl: jenis buah mangga • pakem: pedoman baku • pakemit: azimat • pakèn: segala perintah • pakenira: kamu, anda • pakéring: penghormatan • pakerti: tingkah laku, watak • pakéwuh: segan, enggan • pakis: pakis, jenis pohon paku • pakiwan: tempat yang dianggab kiri, jarang dilewati • pakiwèn: persinggahan sementara • pakolèh: perolehan • pakon: perintah, instruksi • pakra: pantas, patut • paksa: paksa • paksama: ampun, maaf • paksi: burung • pakta: bapak tua • paku: paku • pakuwon: pesanggrahan, peristirahatan • pala: biji pala; • pala gumantung: buah-buhan yang bergantung (mangga, dll); • palakarta: rampung; • palakarti: perlengkapan; • pala kependhem: biji/buah yang terpendam dalam tanah (ketela, dll); • palakerti: perlengkapan, perkakas; • pala kesimpar: buah-buahan melata (semangka, dll); • palakirna: buah-buhan yang bergantung; • palakitri: buah-buahan di pekarangan; • palakrama: menikah; • palakrami: menikah; • palamarta: tabiat baik; • palawija: tanaman pangan selain padi di sawah • palagan: medan laga • palaku: kuli, pegawai, karyawan • palal: pahala, anugrah, karunia • palambang: perlambang • palana: pelana (kuda, gajah) • palandang: pelayan pengantin • palang: palang • palangan: larangan • palangka: kursi, dampar • palar: minta, ambil • palastra: meninggal • palaur: mau-maunya • palèlèr: hadiah pakaian bekas • palem: pohon palma • paleng: pusing • pali, pepali: wejangan, pesan • palibaya: kaum, golongan, kelompok • palihara: gangguan, huru-hara • palilah: ijin, restu, perkenan • paling: paling, puncak • paliwara: berita • palsu: palsu, semu, tiruan • palu: palu, martil • paluh: lumpur • palupi: contoh, tauladan • palyas: penolak • pama: upama, seandainya • pamadya: penengah • pamah: kunyah • pamali: larangan, pantangan • paman: paman, adik laki-laki ayah • pamanggih: pemikiran • pamardi: pengajar • pamarta: yang memberitakan, juru pengabar • pamasa: raja, ratu • pambayun: sulung, anak pertama • pamèr: pamer • pamit: pamit, ijin • pamong: pamong, aparat desa • pamor: wibawa • pamot: muatan • pampet: mampet, berhenti • pamrih: pamrih, harapan, keinginan • pamugara: pramugara; • pamugari: pramugari • pamuja: pemujaan, doa, semedi; • sanggar pamujan: tempat semedi, pura; • pamuji: doa, semedi, pujian • pana: terang, jelas; • panakawan: panakawan, abdi; • panakrama: bakti, penghormati; • panamaya: janji • panas: panas • panata: aturan, penata; • panatagama: pemimpin agama • panca: panca, lima; • pancabakah: perselisihan; • pancabaya: halangan, rintangan; • pancadriya: panca indra; • pancakaki: pengetua di desa; • pancakara: perang, perselisihan; • pancanaka: nama kuku Bima; • pancaniti: nama bangsal di kraton; • pancaruba: peralihan musim; • pancasila: lima sila, lima dasar; • pancasona: nama aji Rawana; • pancawara: lima arah mata angin; • pancaweda: lima ajaran • pancad: pancat, landasan • pancak: terima, tangkap; • pancak suji: pagar besi • pancaka: pembakaran mayat • pancal: pancal, tendang • pancama: yang kelima • pancèn: memang • pancer: pusat • panci: panci • pancik: pancatan, landasan • pancilak: berlompatan, tak sopan • pancing: pancing • pancong: centong besar • pancur: memancur • pancuran: pancuran khasiat madu tongkat ali pancurat: memancur, bersirat • pandadar: penguji • pandam: dian, pelita • pandawa: pendawa, lima bersaudara • pandaya: nelayan, pencari ikan • pandek: tetap • pandel: pandel, bendera lambang • pandeng: memandang, melihat • pandhak: cebol, kerdil • pandhan: daun pandan • pandhapa: pendopo, balai; • pandhapi: (ing.) pendopo, balai • pandhawa: anak 5 lelaki semua; • pandhawi: anak 5 perempuan semua • pandhé: 1 pandai; 2 pandé besi • pandhéga: pemimpin • pandhékar: pendekar, jawara • pandhiran: bercakap-cakap • pandhita: pendita, brahmana • pandho: mengajukan kedua belah tangan untuk menerima sesuatu • pandhok: tempat kediaman yang tetap • pandhosa: peti mayat, keranda • pandhuk: bertemu, berjumpa, berdamai • pandhuta: mega, mendung • pandika: pembicaraan, perkataan • pandon: laku • pandonga: doa, puji • panduk: laku, cara berbuat • panduka: paduka, tuanku • pandulu: penglihatan, mata • pandum: pembagian, anugrah, karunia • pandung: maling, pencuri • panedah: petunjuk • panedha: 1 makanan; 2 permintaan • panedya: petunjuk • panegar: pelatih kuda tunggang • panèk: panjat, dipanjat • panekar: kebayan • paneksi: uang saksi • panelah: sebutan, nama • panembahan: junjungan, yang disembah • panemu: pendapat, usul • panèn: panen • panengah: penengah • panengen: yang di kanan • panenggak: kedua, leher • panèwu: panewu, camat • pang: cabang, dahan • pangajeng: pemuka; • pangajeng-ajeng: harapan, keinginan • pangaji: harga, penghargaan; • pangan: pangan, makanan • pangapura: maaf, ampunan; • pangapunten: (ing.) maaf, ampunan • pangarsa: pemuka, pembesar; • pangarsa-arsa: harapan, keinginan; • pangarsi: pemuka, pembesar • pangèstu: restu • panggèh: bertemu • panggeh: tetap, tiada berubah • panggel: pendek lehernya • panggeng: kekal, tetap • panggih: bertemu, berjumpa • panggil: panggil, janji • panggul: pikul, gotong • panggulu: anak yang kedua • panggya: bertemu, berjumpa • pangkaja: 1 sinar, cahaya; 2 telapak • pangkat: pangkat • pangku: cara mematikan huruf dalam tulisan Jawa • pangkur: pangkur, jenis tembang • panglima: panglima, pemimpin perang • pangling: lupa rupa • pangluh: melengkung, mentiyung • panglus: penghalus • pangot: pisau, lading, sabit • pangran: 1 pangeran; 2 Tuhan • pangrèh: pemerintah, aparat; • pangrèh agung: pejabat besar; • pangrèh luhur: pejabat tinggi; • pangrèh praja: pejabat negara • pangu: sebentar • pangul: ujung tanah kedokan • pangulu: penghulu; • pangulu banyu: pegawai pengairan • pangupa: hal mengenai; • pangupaboga: hal mencari makan; • pangupajiwa: hal usaha kehidupan; • pangupakara: hal perawatan, pemeliharaan; • pangupaksama: hal pengampunan; • panguparengga: hal • penghiasan pangur: pangur, pemotongan • panibasampir: pemberian dari pengantin laki-laki kepada perempuan • panicil: cicilan • panida: kapur • paniganan: cerana, tempat sirih • panigraha: pemberian • panika: pena, ballpoint • panil: bagian pintu • panili: panili • paningron: hari naas (yang ke-5), hari paringkelan • paningset: pengikat yang erat • panjalin: penjalin, rotan • panjang: panjang; • panjangan: upeti; • panjang ilang: daun kelapa muda yang dianyam sebagai wadah makanan untuk kenduri • panjangka: perkiraan, dugaan • panjara: penjara, rumah tahanan • panjel: ganjal, galangan • panjenengan: engkau, kamu, kalian • panjer: nyala terus; • panjer ésuk: bintang yang menyala sampai pagi hari; • panjer soré: bintang yang menyala sejak menyala sore hari • panji: bendera kecil; • panji klanthung: pengangguran; • panji-panji: bendera • panjidhur: jidur, tabuh, kandang besar • panjing: masuk • panjor: dasar pedoman, pokok-pokok pedoman • panjrah: tersiar merata, tersiar dimana-mana • pantaka: mati, wafat • pantang: pantang • pantara: antara • pantaran: sebanding, sebaya • panté: pantai • pantèg: kuat, kukuh, tahan • pantèk: pasak • pantèn: engkau • pantes: pantas • pantha: bagian, khasiat madu tongkat ali • pantheng: pandangan menyatu • panti: panti, rumah • pantun: padi • panu: panu, penyakit kulit • panuduh: petunjuk, penuntun; • nuduhi: memberi petunjuk • panuhun: permohonan, permintaan; • nuhun sewu: permisi, maaf • panuju: terarah, tertuju; • nuju prana: berkenan • panukma, panuksma: penjelmaan, titisan • panutan: panutan, contoh, teladan; • manut: menurut; • nunut: ikut, numpang • panutup: penutup • panutur: penutur • panuwun: 1 permintaan, permohonan; 2 kayu bubungan rumah; • kula nuwun: permisi, minta izin mau masuk rumah orang lain; • nuwun sewu: permisi, maaf • panyuwun: permintaan, permohonan • paoman: bilik tempat bersemadi • paos: pajak, panjang, beda • paotan: alat untuk meruncingi • papa: sengsara, kesulitan, menderita • papag: jemput, temui, jumpai; • mapag: menjemput • papah: papah, pondong, tuntun; • papahan: tuntunan • papak: sejajar, sama ujungnya • papaka: 1 pemburu; 2 siksaan • papal: patah, cuwil • papan: papan, tempat • papar: jelas, rata • papas: jumpa, temu • papasan: berjumpa, bertemu • papat: empat • papras: patas, cuwil, gugur • papreman: tempat tidur • papriman: mengemis • papringan: himpunan bambu • para: 1 bagi; 2 para; • paracampah: suka mencela, menghina; • paracidra: pengkhianat, pendusta; • paradata: jaksa; • parahita: berguru, mengabdi; • parajaya: salah, kalah; • parakarta: selamat, sehat; • parakasak: pemberian, hadiah; • parakirna: buah-buahan pohon; • parakrama: kawin, menikah; • paranyai: abdi wanita di istana; • parapadu: sengketa, berselisih; • parasama: pilih kasih; • parasatya: teman; • paratantang: suka menantang, suka berkelahi; • parawadulan: juru sandi; • parawanten: sesajian • parab: nama • paraga: pelaku • parah: parah • parai: buah parai, pare • parak: datang, hadir, mendekat • parakan: kedatangan, kedekatan • parama: yang terutama, terindah; • paramadiwa: surga; • paramakawi: ahli syair; • khasiat madu tongkat ali begawan, pendita; • paramasastra: ahli sastra; • paramatatwa: kenyataan yang luhur; • paramarta: adil, pemurah, ampunan; • paramastri: bidadari; • paramastuti: ahli ibadah; • paramèng basa: ahli bahasa; • paramèng kawi: ahli syair; • paramèsthi: dewa yang mulia; • paramèswara: raja; • paramèswari: permaisuri • paramita: kesempurnaan • parampara: juru penerang • paramudita: lebih luas, baik, bijaksana, alam semesta; • paramudya: baik, bijaksana; • paramusésa: jajahan yang luas, alam semesta • paran: arah, tujuan; • paran tutuh, paran tutuhan: tertuduh, terdakwa; • paran baya: apakah gerangan; • parandéné: apalagi; • paran para: juru penerang • parang: parang, senjata; • parangmuka: penjahat, maling, musuh; • parangrusak: motif batik • pararapan: dahi • paras: wajah; • diparasi: dikelupas • parasdya: niat, maksud, kehendak • parastra: mati, wafat, gugur • parasu: 1 kapak, parang; 2 gunung • parat: sebangsa patri • paratra: mati, akhirat • parawan: perawan, gadis • khasiat madu tongkat ali dibunuh, disiksa • parbata: gunung, bukit • parcaya: percaya • pardata: perdata • pardi: terdidik, tekun bekerja • pardika: arti, makna • parek: dekat, akrab • parekan: yang dekat • parem: param, obat olesan • pareman: tempat tidur • paremas: bersulaman benang emas • pareng: 1 bersama; 2 permisi • paréntah: perintah, instruksi • parepat: 1 keempat; 2 abdi, pengiring • parepatan: 1 perempatan; 2 rapat, perundingan, musyawarah • pari: 1 padi; 2 hal, mengenai; • paribasan: peribahasa; • paribawa: wibawa, pengaruh; • paributa: dihina, dihinakan; • paricara: khasiat madu tongkat ali, hamba (laki-laki); • paricari: abdi perempuan; • parigraha: 1 rumah; 2 istri, suami; 3 menyentuh; • parihasa: penghinaan, celaan; • parikena: cocok, berkenan; • parikrama: sambutan, penghormatan; • parikudu: mau sekali, seharusnya; • parimaha: besar; • parimarma, parimirma: kemurahan, belas kasih; • paripadu: seharusnya, mau sekali; • paripaos: peribahasa, ungkapan; • paripeksa: terpaksa, seharusnya; • paripolah: bertingkah polah; • paripuja: penghormatan; • paripurna: paripurna, sempurna, pensiun; • paritrana: pertolongan, perlindungan; • paritustha: senang, girang, puas; • pariwanda: penghinaan, celaan; • pariwara: berita, warta; • paripasa: paksa • paridan: sebangsa kerekan layar • pariga: gada, khasiat madu tongkat ali, belantan • parigi: sumur, tambak, mata air • parikan: syair, pantun • pariksa: periksa • paring: memberi • paris: sebangsa perisai • parma: anugrah, karunia; • parman: belas kasih Tuhan; • parmana: waspada, tekun, teliti, sempurna; • parmata: permata; • parmati: tekun, teliti, waspada • paro: separo, setengah • parol: kata-kata untuk saling berjanji • paron: 1 landasan untuk menempa; 2 khasiat madu tongkat ali • parpatan: perempatan, silang empat • parsa: gunung • parsada: persada, istana, gedung, candi, bumi • parsudi: mencari, upaya, usaha • parswa: lambung (kaki) gunung • partala, pertala: bumi, tanah • partana: pembicaraan, musyawarah • parti: hal, mengenai; • partidésa: selamatan desa; • partikelir: partikelir, swasta; • partisara: piagam, ijasah • partima: mencari • paru: paru-paru • paruh: separo, setengah • parul: kata-kata, untuk saling berjanji • parung: jurang yang tak begitu dalam • parupuh: dipukuli, dipangkas, ditutuh • diparusa, diparosa: dipaksa, diperkosa • parusya: kasar, bengis • parwa: bagian, episode • parwata: gunung, bukit; • parwita: 1 asal mula, mula-mula; 2 gunung • pas: pas, tepat, sesuai • pasa: puasa • pasagi: berbentuk persegi; • pasagi kubuk: kubus; • pasagi bata: khasiat madu tongkat ali panjang (seperti bata); • pasagi miring: belah ketupat, jajaran genjang • pasah: pasah, penghalus kayu • pasaja: sederhana, bersahaja • pasaji: sesaji • pasak: pasak • pasaksi: saksi • pasal: pasal • pasalatan: tempat sholat • pasalin: tempat ganti, kamar pas • pasang: 1 pasang, memasang; 2 pasang surut; • pasang aliman tabé: mohon ijin, permisi; • pasangan: 1 pasangan, jodoh; 2 pasangan dalam huruf Jawa untuk mematikan huruf di depannya; • pasang angkuh: sombong, congkak; • pasang gendéra: khasiat madu tongkat ali bendera; • pasang giri: sayembara; • pasangliring: mengerling, menjeling; • pasang grahita, pasang cipta: menggunakan indra; • pasang rakit: susunan, struktur, pengaturan; • pasang ulat: menggunakan bahasa simbol; • pasang semu: menggunakan bahasa simbol; • pasang walat: mengenakan tulaknya • pasanggrahan: pesanggrahan, tempat istirahat • pasar: pasar, tempat jual beli; • pasar malem: pasar malam; • pasaraya: pasar besar • pasatan: 1 handuk; 2 tempat yang kering • pascima: barat • paser: damah, anak damah, sumpit • pasik: fasik, tak beragama • pasir: 1 pasir; 2 samudra; • pasir wukir: lautan dan pegunungan • pasirah: kepala • pasiran: tempat yang berpasir • pasisir: pesisir, tepi laut • paso: pasu, jambang, jambangan tempat air • pasowan: waktu untuk menghadap • pasrah: pasrah menyerah; • pasrah bongkokan: menyerah tanpa syarat; • pasrah ngalah: pasrah, mengalah • pasrangkara: menegur, berkata dengan manis muka • pasrèn: 1 perhiasan; 2 bilik tengah • pasri: asri • pasthi: pasti, tentu • pasu: 1 batang hidung; 2 binatang, hewan • pasupati: panah milik Arjuna • pasuryan: muka, perangai • patah: patah, potong, putus • pataka: jahat, durhaka • pataksi: pertanyaan • patala: alam (dunia) di bawah bumi pertala • patang: empat, berempat; • patang aring: dinding untuk sekat kamar tengah; • patang atus: empat ratus; • patang ewu: empat ribu; • patang puluh: empat puluh; • patang yuta: empat juta • patangèn: tempat untuk bangun • patani: 1 petani; 2 tempat tidur • patapan: pertapan • patar: patar, kikir besar • patarana: tempat duduk • patembaya: sayembara • patèn: pasti, pengakuan; • hak patèn: atas suatu karya • pater: pemimpin agama nasrani • pathèk: patek, jenis penyakit kulit • pathet: tinggi rendah nada • pathi: pati, sari • pathok: patok, tongkat tertancap • pathola: cindai sutra halus • pati: pati, mati, meninggal; • pati-pati: terlebih-lebih; • pati bogor: sekarat, hampir mati; • patibrata: bertapa, bersemedi; • patigawé: bekerja keras; • patigeni: puasa sehari semalam • patibasampir: peningset • patih: patih, wakil • patik: 1 noda; 2 abdi, hamba; • patik-aji: abdi raja, daulat tuanku; • patikbra: rakyat banyak • patita: jatuh • patitis: titis, tepat, efektif • patra: daun, surat; • patramanggala: nama tembang gedhe; • patrasèli: nama bunga • patrap: sikap, tindakan • patrem: keris kecil • patuh: patuh, taat • patuk: paruh, tatah, pahat • patuku: pembeli • patung: patung, arca • patungkas: pesan, amanat • paturon: tempat tidur • patut: patut, pantas • patuwas: pesan, amanat • paugeran: patokan, ketentuan • paut: sangkut paut, hubungan khasiat madu tongkat ali pawaka: api • pawana: angin, udara • pawar: kebayan • pawarta: berita, warta • pawèh: pemberian • pawèstri: perempuan, putri • pawira: perwira, gagah • pawitan: modal • pawitra: jernih, suci, bersih • pawiyatan: pendidikan • pawon: dapur • pawong: orang; • pawongan: sosok seseorang; • pawong mitra: sanak famili, saudara • pawuhan: keranjang sampah, tempat pembuangan sampah • pawukon: siklus waktu berdasarkan wuku • paya: syarat, upaya, ikhtiar • payadan: dalih, berdalih • payah: payah, letih • payang: payang, pukar • payu: laku • payudan: peperangan, medan laga • payudara: payudara • payun: atap rumah • payung: payung; • payung agung: payung besar; • payung bèbèk: tudung lebar dari daun nyiur; • payung kuning: pengayoman; • payung sungsun: payung bertingkat • payus: pucat lesi, kurang bercahaya • pecah: pecah • pecalang: pelopor, polisi desa • pecat: pecat, copot; • pecat mati: berhenti kerja karena mati • pécé: khasiat madu tongkat ali sebelah, cemeh, cemer • pecèh: bilis, rejeh matanya • pecel: pecel, jenis bumbu • pècèl: pecah belah • pecèran: pelimbahan • pecerèn: pelimbahan • pèci: peci, topi • pecil: anak katak • pecut: cambuk • pedhang: pedang; • pedhang suduk: pedang yang lurus; • pedhang warangan: pedang yang terhunus • pedhati: pedati, dokar • pedhaya: perdaya, memperdayakan • pedhes: pedas; • pedhes perih: pedih perih • pedhèt: anak sapi • pedhot: putus, patah • pedhut: awan • pegat: putus, patah; • pegat mati: putus mati; • pegat-pegat: terputus-putus; • pegat urip: putus hidup • pegawan: begawan • pegel: pegal, payah • pehan: air susu khasiat madu tongkat ali pejah: mati; • pejah kelir: partikelir, swasta • pekara: perkara • pekatul: bekatul • pekèt: piket, giliran tugas • pekéwuh: segan, serba sulit • pekik: tampan, bagus • peking: peking, bagian dari gamelan • peksi: burung • pekti: upeti • pelag: baik, cantik, bagus • pélag: palang penyekat • pelak: anak ikan kakap • pélan: khasiat madu tongkat ali burung • pelana: pelana • pélas: jenis lauk • pelat: papan nama • pelem: mangga • peleng: bundaran hitam di mata • pelit: pelit, tamak • pélog: pelog, laras gamelan • peloh: lemas, lunglai • pelung: nama burung • pelus: ikan palung, sebangsa lintah • pélut: pikat, tarik, tawan • pèmès: pisau kecil/pisau gapit • pénak: enak, nikmat • pénakan: keponakan • pénang: keluarga, kaum, seketurunan • penapa: mengapa • penat: penat, capai • penatus: kepala prajurit • pencak: tendang, sepak • pencar: menyebar; • pencar-karang: sudah membuat rumah sendiri, mandiri, tidak ikut orang tua • pèncèng: miring • pencèt: tekan, pijat • pencu: 1 kepala, limas yang tinggi (rumah adat); 2 ujung kerucut • pendhak: berulang • pendhapa: pendapa, balai • pendharat: tali untuk menambatkan binatang • pendhatos: pedati, dokar • pendhéga: pemimpin • pendhèk: pendek, rendah • pèndhèk: pendek • pendhem: pendam, tanam • pendhet: ambil • pendhil: periuk, kendil • pendhita: pendita, resi, begawan • pending: sabuk dari perak • pener: tepat, benar sekali • penèwu: penewu, pangkat di kraton • pengaron: belanga besar • pèngeran: pangeran, putra raja • khasiat madu tongkat ali peringatan, saran, nasihat • penggak: cegah, menghalangi • penggang: renggang, rongga • péngkal: salah satu perangkat huruf Jawa • pengker: lampau, lalu, silam • pengki: keranjang sampah • pengkok: tekan • péngkolan: tikungan, belokan, kelokan • pèngkrang: duduk di tempat tinggi • pengkuh: kuat, kokoh • pengulu: penghulu • pèni: indah, bagus, cantik • penjalin: penjalin • pental: terlempar, terhempas • pentas: pentas, naik panggung, tampil • pentasan: pertunjukan, pementasan • pentelung: mentiyung, melengkung • penthang: memegang, memasang • pentheng: tegang • penthung: tongkat, pemukul • pentil: 1 berbuah masih muda; 2 puting susu • penting: penting • penyakit: penyakit • penyèt: tekan • pènyèt: lempeng, pipih • penyon: memakai penyu • penyu: penyu • penyuk: benjut, luka • pep: lembab • pepak: pepak, lengkap, sempurna • pépé: jemur, dipanaskan • peper: tumpul • pèpèr: cebok dengan batu, membersihkan berat • pepes: lemas, lunglai, tak berdaya • pèpès: jenis lauk pauk, pepes • pepet: perangkat huruf Jawa untuk vokal “u” • pèpèt: tekan, desak • pera: mudah dibagi, tidak lekat • perak: dekat • pérak: perak, jenis logam berwarna putih • perang: perang, bertempur; • perang brubuh: adegan perang amuk-amukan; • perang kembang: adegan perang yang akan terus berkembang; • perang sabil: perang sabil, membela agama; • perang tandhing: perang tanding • pérang: membagi • peras: peras khasiat madu tongkat ali perasaan: perasaan • percanten: pembicaraan, percakapan • percaya: percaya, yakin • perdi: mendidik, merawat, memelihara dengan baik • perdikan: tanah bebas pajak • perdondi: berselisih, ragu-ragu • perduli: peduli • peri: peri, sebangsa bidadari, kuntilanak • perih: perih • perjaya: bunuh • perkutut: perkutut, jenis burung • perlak: perlak • perlambang: perlambang, tanda, simbol • perlawanan: perlawanan • perlaya: kiamat, mati • perlu: perlu • permadani: permadani • permana: permana, sempurna • permati: teliti • persaben: permisi, memberi tahu kepada, meminta ijin • persandha: persada • persapa: menyapa, memanggil • persekot: uang muka • persèn: persen • persudi: mencari, berusaha, upaya • pertapan: pertapan • peru: peru, empedu • perut: perut • perwandé: sudah tentu, pasti • diperwasa: dipaksa • pès: sakit pes, jenis sakit perut • dipesa: dipaksa • pesagi: pesagi, persegi, kotak khasiat madu tongkat ali pesaja: sederhana, bersahaja • pesan: pesan, amanat • pesat: pesat, amanat • pèsèk: pesek, kurang panjang • peseng: memajang, mengenakan • pèsèr: peser, jumlah uang • pesing: pesing, bau air kencing • pesisir: pesisir, garis pantai • pesiyar: pesiar • péso: pisau • pèsta: pesta • pesthi: pasti, tentu • pestul: pistol • dipesu: diusahakan dengan sungguh-sungguh • pesud: lap, bersihkan • petak: petak, gertak, teriak • pétak: petak • pétan: mencari ketombe di rambut • khasiat madu tongkat ali menghitung • peté: petai • peteng: gelap, gulita; • peteng ndhedhet: gelap gulita • pethak: putih • pethat: sisir • pethat: putus, terceraikan dengan paksa • pethèk: patek, jenis penyakit kulit • pèthèk: kayu penyangga atap, nama ikan laut • pethékol: kuat, gagah, berotot • pethel: rajin, tekun • pethèl: petel, pemotong kayu • pèthèl: lepas, copot • pethèn: peti kecil • pethèr: panas terik • pethit: tinggi, luhur • péthok: tumpul, majal • dipethot: dibetot • péthot: biliut, liat • pethuk: ketemu, jumpa, bersua • petik: petik, ambil, tunai • petinggi: petinggi • petis: petis • petung: jenis bambu • pétung: berhitung • piandel: kekebalan • pianggep: anggapan, dugaan • piangkah: kehendak, niat • piangkuh: keangkuhan • piatu: tak beribu • picis: picis, uang • pidak: injak • pidana: pidana, hukuman • pidari: istirahat, perhentian • pikrama: kawin, menikah • piksa: periksa, lihat • pikul: pikul • pikun: pikun • pikut: tangkap • pikuwat: penguat, pengokoh • pilah: bagi, kelompok, golongan • pilakon: cerita, lakon • pilalah: lumayan, remak • pilalan: pilihan, apa-apa yang dipilih • pilalu: lumayan, lebih baik dari pada • pilang: nama pohon • pilang-pilang: sudah untung mata • pilapilu: lendir • pilar: pilar, tiang • pilara: penyakit; • dipilara: disakiti • pilaur: mau-mau saja • pilenggahan: kedudukan, jabatan • pileren: istirahat, berhenti • dipiles: diinjak, digilas, dirimbas • pilih: pilih; • pilih bobot: tidak tertandingi; • pilih kasih: membeda-bedakan kasih sayang; • pilih tandhing: tidak tertandingi; • pilih lalab: tidak membeda-bedakan • pilingan: bawah telinga • pilis: pelipis • pilpèn: pulpen, pena • pilungguh: kedudukan, jabatan • pinandhita: dianggap pendita • pinang: pinang • pinangantèn: khasiat madu tongkat ali • pinara: dibagi • pinarak: dipersilakan duduk • pinarbutan: diperebutkan orang banyak • pinarek: didekati • pinaremas: diremas • pinarigi: dipasangi tambak, empang • pinaringan: diberi • pinarsada: disusun, dibuat candi dianggap kuil • pinarwasa: dipaksa, dibekuk • pinasthi: dipastikan, ditentukan • pinasthika: yang mulia, yang terutama • pinatik: bertahtakan, berhiaskan • pincang: pinjang, cacat kaki khasiat madu tongkat ali pincuk: pincuk, wadah terbuat dari daun • pindha: seperti, ibarat • pindhah: pindah, bergeser • pindhang: pindang, ikan; • pindhang wutah: punya hajat yang sudah siap seluruhnya, tetapi batal karena suatu sebab • pindho: kedua • pinggahan: alat untuk naik • pinggala: merah tua • pinggan: pinggan • pinggang: pinggang • pinggel: gelang kaki, gelang • pingget: cekung, lekuk, berbekas • pinggir: pinggir, tepi • pingil: tingkah laku, kelakuan • pingit: pingit, sembunyi • pingkel: pingkal, terbahak • ping: kali, perkalian • pingseng: pipih hidungnya, sengau • pinidana: dipidana, dihukum • pinihan: tempat benih, tempat bibit • piniji: dipilih • pinilala: dimanjakan • pinilara: disakiti, disengsarakan • pinilaya: dipercaya, diyakinkan • pinilih: dipilih • piniluta: dipikat, dirayu • pinisepuh: orang yang dituakan • pinisilin: jenis obat generik • pinituwa: dianggap tua • pinjal: kutu • pinjeman: pinjaman • pinjungan: kain penutup buah dada • pinta: minta, mohon • pinten: berapa • pintèn: nama tetumbuhan • pinter: pintar, pandai • pinti: tali, tampar • pintu: pintu; • pintu angin: jendela, ventilasi • pinuju: dituju • pinunjul: lebih, unggul • pinupus: dipasrahkan, diserahkan • pinurba: dikendalikan, diatur • pinurwa: dimulai • pipi: pipi • pipih: pipih, tipis • pipilaka: semut • pipir: pinggir, tepi • pipis: pipis, kencing • pir: 1 per; 2 buah pir • pira: berapa; • pira betahan: berapa lama tahan; • pirabara, pirangbara: mestinya lebih baik dari pada • pirak: berpisah, bercerai • pirang: banyak; • pirangbara: mestinya lebih baik dari pada • piranti: piranti, adat • pireng: dengar • piring: piring • pirma: belas kasihan • piroga: penyakit • pirsa: pirsa, lihat, tahu • pisaca: cebol, kerdil, kurcaci • pisah: pisah, cerai • pisalin: bersalin • pisan: sekali, satu • pisang: pisang • piser: peluru • pisuh: maki • pisuka: bersuka ria, bergembira • pisuna: nistaan, celaan • pisungsung: pemberian, persembahan • pita: pita • pitakon: pertanyaan • pitara: para leluhur (nenek moyang) • pitawa: keputusan para ahli agama • pitaya: percaya, yakin • pitedah: petunjuk, penerang, saran • pitu: tujuh • pituduh: petunjuk • pituhu: menurut, mituhu • pituna: rugi, buntung • pitung: berhitung, perhitungan • pitungan: hitungan • piturut: menurut, patuh • pitutur: nasihat • pituwah: petuah • pituwas: petuah • pituwi, pituwin: lagi, serta, dengan • piweling: amanat, saran, nasihat • piyambak: sendirian, pribadi • piyanten: priyayi, seseorang • piyarsa: pendengar, pemiarsa • piyas: pucat, layu • piyatu: piatu, tak beribu • piyayi: priyayi, bangsawan, ningrat • plawangan: pintu masuk • pocapan: ucapan, cerita • poci: poci khasiat madu tongkat ali pocok: hasil potongan pohon • pocong: mayat yang sudah dikuncir • pocongan: hantu pocong • pocot: copot, lepas, pecat • pocuk: pucuk, puncak • pocung: tembang macapat pocung • podhang: podang, kepodang, jenis burung • pohan: susu • pojar: ujar • pojok: sudut • pokah: patah • pokol: pukul, tendang, sepak • polah: polah, tingkah, kiprah • polatan: muka, perangai • polong: kacang polong, buah cengkeh • polor: hati batang • polos: polos, lugu • pon: Pon, hari pasaran • ponakan: kemenakan, keponakan • ponang: si, sang • pondhong: pondong; • pondhong pikul: pondong pikul • pongah: sombong, congkak • ponggé: biji durian • popok: alas kain bayi • pra: pra, sebelum • praba: cahaya, khasiat madu tongkat ali • praba angkara: matahari; • praba angkara-kara: matahari; • prabakara: matahari; • prabancana: angin; • prabandakara: matahari; • prabanggana: langit terang tanpa awan sedikitpun; • prabangkara: matahari; • prabasini: nama bidadari; • prabaswara: bersinar, bercahaya terang • prabata: gunung • prabatang: kayu yang roboh • prabawa: wibawa, pengaruh • prabéda: perbedaan • prabéya: biaya, ongkos • prabot: perabot, alat • prabu: raja • pracadi: percaya, yakin • pracados: percaya, yakin • pracalita: petir, kilat, halilintar • pracandha: ribut, angin topan • pracara: kejahatan • pracaya: percaya, yakin • pracihna: tanda, lambang • pracima: barat • pracoda: cemeti • prada: prada, hias, lapisan • pradan: dilapisi, dihiasi • pradana: pemuka, pemimpin • pradangga: gamelan, bunyi-bunyian; • pradanggapati: matahari • pradapa: bersemi • pradata: perdata, pengadilan perdata • pradhah: dermawan, suka menjamu • pradikan: tanah bebas pajak • pradin: selesai • pradipa: terang bercahaya • pradipta: terang, bercahaya, gemebyar • pradondi: berselisih, bertengkar • praduli: peduli, perhatian • pragak: pohon bercabang • pragalba: buas, garang, khasiat madu tongkat ali • praguwa: besar sekali • prahara: prahara, huru-hara • praharana: khasiat madu tongkat ali, pembinasaan • prahpun: bagaimana • praja: pemerintahan, kerajaan, istana • prajaka: perjaka, jejaka • prajanji: perjanjian • prajaya: bunuh • praji: bidan, dukun bayi • prajurit: prajurit, tentara • prakampa: gempa bumi • prakara: perkara, soal, masalah • prakarana: bab, bagian • prakasa: perkasa, kuat • prakasita: masyhur, termasyhur, kenamaan • prakatha: suara gaduh • prakawis: perkara, soal • khasiat madu tongkat ali gempa • pralabda: pandai, ahli • pralaga: perang • pralagi: dahulu, masa lampau • pralambang: perlambang, tanda • pralambi: lambang, sindiran • pralampita: perlambang, tanda • pralaya: mati, kiamat • pralebda: pandai, ahli • praléna, pralina: mati, wafat, gugur • pralina: wafat, gugur • prama: yang terutama • pramada: tidak hati-hati, lengah, lalai • pramana: awas, waspada • pramanem: sepi, sunyi, senyap • pramati: teliti, awas • prambayun: sulung, pertama • praméta: keji, kejam, lalim • praméga: perabot, alat perlengkapan • pramèsthi: yang termulia • pramèswara: raja; • pramèswari: permaisuri • praméya: tiada setimbang • pramila: maka, oleh karena itu • pramoda: pemuda, taruna; • pramodya: pemuda, taruna • pramosadha: ilmu perdukunan • prampang: kering, terasa panas • pramudita: alam semesta • pramugara: pramugara; • pramugari: pramugari • pramukya: pemuka, pemimpin • pramusésa: alam kedewaan • pramusita: kelapangan hati, luas • prana: hati, nafas • pranada: tikar, lapik, tempat duduk • pranahara: ilmu, pengetahuan • pranaja: hati, batin, dada • pranakan: keturunan • pranala: hati yang panas, marah • pranama: purnama, bulan bulat utuh • prananta: mati, wafat, sekarat • pranata: pernata, aturan, norma; • pranatacara: penata acara, pembawa acara, master seremoni; • pranatagama: pemimpin agama, aturan agama; • pranata mangsa: perhitungan iklim dan musim; khasiat madu tongkat ali pranatan: pernata, aturan, norma; • pranataning negara: undang-undang, hukum, peraturan, instruksi • pranawa: terang, awas, bijaksana • prandéné: meskipun demikian • prang: perang; • prangwedani: permadani • prani: nafas, hidup • pranili: panili, bumbu masak • praniti: peniti, peneliti, pengawas • pranji, pranjèn: kandang ayam • prantasan: penyelesaian • prantéan: pesakitan, narapidana • pranti: alat, perkakas • prantos: alat, perkakas • prantunan: penantian, penungguan • praos: perasa • prapal: cuwil, berguguran • prapanca: gelisah, bingung • prapasan: keprasan, potongan • prapatan: simpang empat • prapèn: perapian • praponca: gelisah, bingung • prapta: datang, tiba; • prapti: datang, tiba • praptana: kesanggupan • prasa: perasa • prasaben: berkata kepada, minta izin • prasada: candi, gedung, istana • prasadu: berkata kepada, meminta izin • prasaja: sederhana, terus, terang • prasama: bersama-sama, semua • prasamaya: perjanjian, akta kesepakatan • prasami: sesama • prasanakan: persaudaraan, kekeluargaan • prasandha: sanggup, sesuai, mufakat • prasanta: bening, hening • prasapa: amanat, pesan, ajaran • prasasat: sebagai, selaku, ibarat • prasasta: terpuji, termashur; • prasasti: prasasti, piagam • prasasya: indah (baik) sekali • prasetya: prasetia, janji, tekad • prasida: jadi, terjadi, terlaksana • prasoda: candi, gedung, istana • prasta: selesai • prastarana: tilam, kasur • prastawa: waspada, awas, pertanda • prastha: tengkuk, kuduk • prasthi: kehendak, keinginan • prasu: palsu, lancung • prasudi: usaha, upaya, merawat • prasupta: tidur • prasuti: perintah • prata: kemasyhuran • pratala: tanah, bumi; • pratali: peningset, pengikat • pratama: pertama, utama • pratandha: pertanda, lambang • pratangga: matahari; • pratanggakara: matahari • pratanjana: percaya • pratapa: kewibawaan • pratapa: tapa • pratapan: pertapaan, tempat bertapa • pratapi: tapa • pratéken: teken, tanda tangan • pratéla: jelas, terang; • pratélan: penjelasan, keterangan • pratelon: pertigaan • pratignya: berjanji • pratikel: gagasan; • iguh pratikel: pemikira, ide, gagasan • pratima: arca, patung • pratinggi: petinggi • pratingkah: tingkah laku, perbuatan • pratingkes: tangkas, pandai • pratipa: angin topan • pratisara: ijazah, surat putusan • pratistha: bertempat tinggal, diam, duduk • pratita: mashur, termashur • pratitis: tepat, benar, titis • pratiwa: pemimpin ketentaraan, perwira • pratiwanda: halangan, bahaya, rintangan • pratiwi: tanah, bumi, pertiwi • pratuwin: lagi, dan, serta • pratyaksa: jelas, tampak, terang • pratyangga: badan, tubuh, senjata • pratyéka: perincian, bagian • prau: perahu, kapal • praupan: wajah, muka • prawan: perawan, gadis; • prawan sunthi: gadis kecil yang belum haids • prawantu: oleh karena • prawara: berita, warta, kabar • prawasa: siksa, bunuh • prawata: gunung • prawatan: perawatan • prawéda: arah, maksud; • prawédyarini: bidan, dukun beranak • prawira: berani; • prawiratama: perwira yang utama • prawita: permulaan, sebab, berguru • praya: tujuan, maksud; • prayagung: pembesar • prayangan: makhluk halus, lelembut • prayatna: hati-hati, waspada • prayayi: priyayi, bangsawan • prayitna: hati-hati, waspada • prayoga: baik, mulia, utama • prayojana: niat, maksud, kehendak • precil: anak katak • prégolan: regol, pintu gerbang • prekara: perkara, masalah, soal • prekis: kecil, mungil • prekul: beliung kecil, kapak • prekutut: perkutut, jenis burung • prelu: perlu • premana: premana, jelas, awas • premati: teliti, awas • prenah: tempat, letak • prenjak: burung prenjak • pretana: khasiat madu tongkat ali, prajurit • préwangan: makhluk halus yang diharap bisa membantu mencari kekayaan • préwé: bagaimana • priangga: pribadi • pribumi: pribumi, warga asli • prigel: cekatan, ahli • prigi: mata air, kolam, tambak • prih: perih; • prihatin: prihatin, susah • prika: sana; • priki: sini • prikanca: kawan sekerja • priksa: priksa, lihat, tahu • primbon: kitab primbon; • primbetan: primbon • primpen: tersimpan baik-baik • princi: perinci, jelas • pring: bambu • pringga: pribadi • pringgitan: bagian dalam rumah • pripih: antar saudara ipar • pripitan: pelipit, serip, kelim • pripun: bagaimana • priti: senang, suka • priya: pria, lelaki; • priyambada: rayuan, cinta; • priyamitra: saudara laki-laki; • priyangga: pribadi, sendiri; • priyarana: prajurit • priyayi, priyagung, priyantun: priyayi, bangsawan • priyoga: nasihat, utama, baik • prunan: kemenakan • prungu: pendengar, telinga • pruwita: berguru, mengabdi • pucuk: puncak • pucung: jenis tembang macapat • pudhak: bunga pandan; • pudhak wangi: bunga pudak wangi • pudyastuti: puji-pujian, doa, harapan • puger: peraturan, hukum; • pugeran: peraturan, hukum • puhara: akhirnya, sebab-sebabnya • puja: puja, doa, harap; • pujabrata: semedi, berdoa; • pujakrama: penghormatan; • pujamantra: membaca mantra; • pujastawa, pujastuti: doa, puji; • pujawan: orang yang suka memuja • pujangga: pujangga • puji: doa, puja, harap • pukul: 1 pukul; 2 jam, waktu; • pukul rata: menganggap sama, disamakan • pukulun: paduka, engkau • pul: jadi satu • pulang: pulang, kembali • pulas: 1 pulas, nyenyak; 2 pensil warna • pulasara: aniaya, sengsara • pulasari: tanaman obat • pulastha: selesai, habis • pulawaras: pulasari, tanaman obat • pulen: pulan • puli: puli, jenis bumbu • pulih: pulih, kembali normal • pulo: pulau • sapuluh: sepuluh, 10 • pulukan: genggaman • pulung: wahyu, anugerah • pulut: getah yang liat • pumpung: senyampang • pun: sudah, selesai, jangan • punakawan: pengiring • punapa: apakah • punapi: apakah • punas: lunas • puncak: puncak; • puncit: puncak; • puncon: puncak (gunung) • pundhak: pundak, bahu • pundhi: pundi-pundi • pundhong: nama rumput • pundhung: buah pundung • pundhut: ambil, beli • pundi: mana, di mana • pundirangan: bergerak-gerak tak sopan • punggawa: punggawa, aparat • punggel: potong, putus, patah • punggung: tulang punggung • pungka: lekuk bertekuk • pungkas: akhir, penghabisan • pungkir: mungkir, ingkar • pungkur: belakang, lalu • punglu: pelor, peluru • pungser: pusat, pusar • pungut: pungut, ambil • punika: itu; • puniki: ini; • puniku: itu • punjer: pusat, akar pusat, akar tunjang • punjul: lebih, lebihan • punjung: beri, persembahan • punten: maaf, ampun • punthuk: tanah tinggi • puntir: puntir, pelintir • punuk: benjolan pada punggung sapi/kerbau/unta • pupak: berganti gigi; • pupak puser: pemotongan tali pusat • pupu: paha; • dipupu: diambil anak, dipungut; • pupon: anak pungut • pupuh: 1 pukul; 2 kumpulan bait • pupuk: pupuk; • dipupuki: ditaburi; • pupuk bawang: anak kecil, anak ingusan • pupur: bedak • pupus: pucuk daun • puput: tamat, putus • pura: pura, kraton, istana; • purantara: istana, pura • purak: biar saja, tak peduli • purana: buku cerita • purba: kekuasaan, wewenang; • purbangkara: matahari; • purba wasésa: kekuasaan; • purba wisésa: kekuasaan • purbaya: menepati janji • purih: mencari, mengharap • purisa: cirit, kotoran • purna: selesai, sempurna; • purna bakti: purna bakti, pensiun; • purna candra: bulan purnama; • purnama, purnami: bulat penuh; • purna tugas: pensiun • purug: arah dalam perjalanan, mencari • puruhita: berguru, mengabdi • purun: mau, kehendak, niat • purus: umbi, bagian tiang yang menancanp di umpak • purusa: lelaki; • purusa lingga: zakar; • purusotama: prajurit pemberani, prajurit utama • purut: purut, jenis jeruk • purwa: awal; • purwaduksina: asal muasal; • purwaganda: propaganda; • purwaka: pengantar, awal kata; • purwakanthi: persajakan • pusa: gagal panen • pusak: 1 hapus; 2 pusat yang ada di ubun-ubun • pusaka: pusaka, warisan, senjata • pusang, puseng: bingung, kebingungan • pusara: pusara, makam • khasiat madu tongkat ali bingung, kusut, masai • puseng: bingung, kusut, masai • puser: pusat, pusar • pusing: pusing, mumet • puspa: bunga, kembang; • puspaka: kendaraan; • puspa kajang: nama ular; • puspanjali: nama tembang gedhe; • puspanyidra: nama bunga; • puspawarsa: taburan bunga; • puspita: kembang, bunga • pustaka: buku • pusthika: mestika, batu permata sakti • pusuh: gulungan kapas yang siap dipintal • pusus: membersihkan beras • putat: nama pohon • putèh: putih • putek: putus asa, hilang akal • khasiat madu tongkat ali putar; • puter giling: putar giling khasiat madu tongkat ali puthuk: bukit, tanah tinggi • puthul: patah • puthut: anak • putih: putih • putra: putra, anak; • putraka: cucu; • putri: perempuan • putu: cucu • putung: patah • putus: putus; • putusan: keputusan • puwan: puan, air susu • puwasa: puasa R • rabasa: merebut, menyerbu • racak: sama, sejajar • racana: bencana, gangguan • racik: racik, ramu • racun: racun • rada: agak; • radan: sedikit agak; • rada-rudu: bertengkar, berkelahi • radèn: raden, gelar bangsawan; • radyan: gelar bangsawan • radi: agak • radin: rata • raditya: matahari • khasiat madu tongkat ali membiak, meluas • radosan: jalan • raga: badan, tubuh; • raga sukma: badan jiwa; • raga wanda: melepaskan nyawa dari badan • ragab: serang • ragad: biaya, ongkos • ragah: lahab, rakus • ragaini: bunga ragaini • ragana: kasmaran, jatuh cinta • ragang: kerangka • ragasan: kerangka, tulang belulang • ragil: bungsu • ragu: ragu, bimbang; • ragu-ragu: ragu-ragu, bimbang • ragum: tali, sesuai • rah: darah • rahab: rahap, doyan • rahadèn, rahadyan: khasiat madu tongkat ali bangsawan • raharja: selamat, sejahtera; • khasiat madu tongkat ali selamat, sejahtera; • rahajeng: selamat, sehat • rahuru: huru-hara, kekacauan • rai: muka, wajah; • raina: siang hari • raja: raja; • raja amal: harta, kekayaan; • raja brana: harta, kekayaan; • raja darbé: harta, kekayaan; • raja duwé: harta, kekayaan; • raja kaputran: pakaian pengantin putra; • raja kaputrèn: pakaian pengantin putri; • raja kaya: simpanan kekayaan; • raja panganggo: suka berdandan; • raja pati: pembunuhan massal; • raja patni: permaisuri; • raja pèni: emas, logam mulia; • raja singa: penyakit kelamin, syphilis; • raja tatu: luka • parah rajag: bocor banyak sekali • rajah: rajah, tulisan bermantra; • rajah tamah: keserakahan, keinginan • rajang: mis, potong • rajata: rusak, hancur • rajeg: pagar; • rajeg wesi: pagar besi • rajin: rajin, tekun • rajun: nama tumbuhan • rajungan: sebangsa kepiting • rajut: rajut, anyam • rak: rak • raka: kakak • rakatha: ketam • raké, raki: pembesar, penguasa daerah • raket: dekat, akrab; • raketan: dekat sekali, akrab • rakit: rakit; • rakitan: rakitan, karangan • rakmi: batin, tabiat, perangai • rakryan: rakai, penguasa suatu wilayah • raksa: juga, rawat • raksaka: penjaga, cara menjaga.

penjagaan • raksasa: raksasa; • raksasi: raksasa perempuan • rakta, rekta: merah • rakyan, rakyana: penguasa suatu wilayah • ram: ranting-ranting kayu untuk membendung empang • rama: bapak, ayah • ramak: bapak, ayah • ramal: ramal, duga, tebak • ramat: 1 rahmat, anugrah; 2 sarang labah-labah • rambah: rambah, jamah • rambak: rambak, kulit kering • ramban: memetik sayuran • rambana: dengan giat, sekuat tenaga • rambang: pangkat, perkalian yang faktornya sama • rambas: rembas • rambat: rambat, menjulur • rambeh: mengalir • rambon: bau-bauan • rambu: rambu, tanda • rambut: rambut; • rambutan: buah rambutan • ramé: ramai • rames: rames, aduk, campur • khasiat madu tongkat ali rami, jenis tali platuk • ramon: ramuan • rampak: sama tinggi, rampak • rampaka: karangan, susunan • rampal: rompong, tanggal • rampang: kayu melintang pada pedati • rampas: rampas • rampet: rapat, tutup, buntu • ramping: ramping, langsing • rampung: rampung, selesai • ramu: ramu, racik • ramya: ramai, meriah • rana: kesana • ranangga, rananggana: peperangan, pertempuran • rancag: goncang, lekas, praktis • rancakan: ranting-ranting pepohonan • rancana: rencana • rancang: rancang, rencana • rancari: sedih, haru • randha: janda; • randha drengis: nama padi; • randha kèli: nama corak batikan; • randha kisi: janda yang punya anak laki-laki; • randha kuning: tanah keramat; • randha maya: nama corak tenunan; • randha menggala: nama gendhing; • randha nunut: nama gendhing; • randha royal: khasiat madu tongkat ali makanan; • randha semaya: nama corak tenunan; • randhat: pelan, tersendat, tak lancar • randhu: randu, jenis tanaman • ranéh: tiada lagi, sudah habis • rang: 1 tingkatan, pangkat; 2 gatal-gatal dikaki karena telur cacing • rangah: gigi yang kuat • rangas: rayap, anai-anai • rangdha: janda, baku • rangen: gatal-gatal pada kaki karena cacing • rangga: nama pangkat pamong praja • ranggah: beranggah, bercabang-cabang • ranggèh: kayuh, rangkul, jangkau • ranggèn: rumah panggung yang tinggi • ranggi: nama pangkat dalam pamong praja; • ranggitan: nama tumbuhan • ranggon: tempat kera • rangka: rangka, tiang, pengokoh • rangkab: tutup pelana, tenda • rangkad: kawin lari • rangkah: wilayah • rangkang: melata • rangkèn: sajian, hidangan, jamuan • rangkep: rangkap, dobel • rangkèt: rangket • rangkul: peluk • ranjang: ranjang, tempat tidur • ranju: ranjau • ranta: ronta, meronta, sakit hati • rantab: rapi, berjajar • rantan: terurai, terlepas • rantang: rantang • rantas: selesai, rampung • ranté: rantai, terali • ranten: menunggu, menanti • ranti: tunggu, nanti • ranu: air, kolam • rapah: ranting yang berkaparan di tanah • rapak: daun tebu kering • rapaya: ketinggalan • rapet: rapat, sempit • rapi: rapi • rapu: rayu, bujuk • khasiat madu tongkat ali rapuh • rara: rara, gelar perempuan, gadis • rarahan: sampah • raras: indah, nyaman, enak; • raras kawibawan: menikmati kewibawaan • raré: anak • rarem: istirahat, damai, tenang • rari: adik • raryan, rarywan: berhenti • rasa: rasa; • rasamala: nama pohon; • rasamulya: rasa mulia; • rasana: indah; • rasa pangrasa: tentang perasaan; • rasa-risi: tidak senang hatinya; • rasa rumangsa: perasaan tahu diri; • rasatala: dasar bumi • rasé: jenis musang, serigala • raseksa, raseksi: raksasa • rasika: penuh rasa puas, orgasme • rasmi: keindahan, cahaya, menyedapkan mata • rasuk: masuk, memakai; • rasukan: busana, pakaian • raswa: rasa, rahasia, air mani • rat: dunia, jagat • rata: 1 rata; 2 kereta • ratan: jalan • ratangga: roda, kereta • ratap: 1 meratap, berkeluh-kesah; 2 berjajar, berderet • rati: bulan; khasiat madu tongkat ali ratih: bulan • ratna: emas, intan • ratri: malam • ratu: raja, ratu • ratum: taruk tebu • ratus: bumbu merokok, dupa • raup: raup, ambil • raut: raut, wajah, muka • rawa: rawa • rawaja: naga, ular • rawan: rawan, berpotensi untuk perusahaan • rawasa: rusak • rawat: rawat, pelihara, asuh • rawé: rawe, jenis tumbuhan • rawi: rawa rawang, paya; • rawikara: sinar matahari • rawik: compang-camping • rawing: luka-luka, rompei-rompei • rawis: kumis • dirawis: diiris-iris, dirajang-rajang • rawit: cabai rawit • rawon: rawon, jenis bumbu • rawuh: datang, hadir • rawun: sawah dedaunan • raya: raya, besar; • rayagung: besar sekali • rayah: rayah, keroyok, rebut • rayap: rayap, jenis hewan pemakan kayu • rayat: rakyat • rayi: adik • rayung: daerah sekeliling benteng istana; • rayungan: potongan tebu yang akan ditanam • rebab: rebab, bagian alat gamelan • rebah: roboh, jatuh • rebat: rebut, keroyok • rebut: rebut, keroyok; • rebut khasiat madu tongkat ali berebut kebenaran; • rebut cukup: asal cukup, seperlunya; • rebut dhisik: saling mendahului; • rebut ducung: berebut mendahului; • rebut seneng: bersenang-senang; • rebut unggul: bersaing mutu; • rebut urip: bersaing hidup • reca: arca, patung • reda: gemar beranak • redana: uang, harta • redhem: redam, dingin, reda, sejuk • redi: gunung, bukit • rega: harta • reged: kotor • regeng: meriah, wibawa • regi: harga • régol: gapura, pintu gerbang • regu: regu, kelompok • rèh: memerintah • reja: ramai, meriah • rèjèng: batu barang diperbukitan • réjog: timpang, pincang • réka: usaha, upaya; • rékadaya: daya upaya, usaha • rekasa: sengsara, sulit; • rekaos: sengsara, sulit • reksa: jaga rawat; • reksabumi: menjaga bumi • reksasa: raksasa; • reksasi: raksasa • reksi: jaga, rawat • rekta: putih • rekyana: gelar pejabat kraton • réma: rambut • rémah: tempat, rumah • remak: remuk, hancur; • remak rempu: hancur lebur • rembag: rembug, pembicaraan • rembaka: berkembang • rembaya: perahu kecil, sampan • remben: lambat, pelan • rembeng: genang, rendam • rembug: rembuk, pembicaraan, musyawarah • rembulan: bulan • rembus: 1 rembes, tembus; 2 kiriman barang beserta surat tagihan • remen: senang, gembira • rempah: rempah, lauk pauk • rempak: remuk, rusak • rempaka: mengarang, menyusun, merangkai • rempela: ampela • rempu: remuk, hancur-luluh • remu-remu: menguning, mulai masak (buah) • remuk: remuk • remus: marah, gigit • rena: senang, gembira • khasiat madu tongkat ali ibu • rencah: bencah, belah • rencakan: kayu bakar • khasiat madu tongkat ali susah, sedih • rencang: sembuh setelah melahiran • réncang: kawan, teman; • réncang laré: kawan anak • rèncèk: kayu bakar, ranting-ranting • rencem: rendam, benam • réncog: pincang, timpang • rénda: renda-renda • rendheng: musim penghujan • rendhah: rendah • rengat: rayap, anai-anai; • renget: kutu pemakan kertas • rengga: hiasan • renggang: renggang, senggang • renggut: renggut, ambil • rengkah: bengkah • rengkuh: rengkuh, rangkul • rengu: marah, sakit hati • rèni: perempuan • rènten: 1 siang; 2 bunga (uang) • rèntèng: renteng, jejer • rep: diam, tenang • repa: rayu, bujuk • répo: jompo, keriput • répoh: jompo, keriput • répot: repot, sibuk • rereb: diam, sunyi • rèrèh: reda, berhenti jabatan • rerem: diam, berhenti • rèrèn: istirahat • reres: benar, betul • resah: resak, gelisah • resak: rusak, hancur • reseh: kotor • resek: kotor karena benda-benda tak terpakai • resep: senang • resi: pendita, brahmana • resik: bersih • respati: hari Kamis • reta: putih • rété: anak buaya • retna: emas, logam mulia • réwanda: kera • réwang: teman, pembantu • réyog: kesenian reog • réyon: rayon, daerah • ri: 1 adik; 2 hari; 3 di-; • rikala: ketika, pada saat; • ri saksana: lantai, pada ketika itu • riba: riba • ribed: repot • ribut: ribut, gaduh • ricik: ricik, berguyuran • ridhu: geger, huru-hara • rigen: cekatan, trampil • rigma: rambut • rigol: pintu gerbang • riguh: enggan, segan • rikat: cepat • rikma: rambut • rikuh: segan, sulit • rimang: 1 banjir; 2 melimpah • rimba: rimba, hutan • rimbag: 1 cetakan; 2 bentuk kata • rimpang: akar yang mengembang • rimuk: rayu, bujuk • rina: siang hari • rina-rina: siang, simpan • rinci: rinci detail • rindhik: pelan, lambat • rinèh: sabar, reda • ringa: kira • ringan: ringan, mudah • ringas: ganas, beringas • ringga: ragu-ragu karena takut • ringgit: 1 mata uang; 2 wayang • ringi: dengar • ringin: pohon beringin • ringkel: hari yang tidak baik menurut perhitungan • ringkes: ringkas, singkat • ringkih: lemah, tak kuat • ringkuk: ringkuk, badan melingkar • ringkus: ringkus, tangkap • rini: perempuan, putri • rinjing: wadah dari bambu • rintang: rintang, halangan • rinten: siang hari • rintih: merintih • rintip: berderet-deret • rinto: tidak berdaya karena sakit • ripta: cipta, buat • ripu: musuh, lawan • ririh: pelan, lamban • riris: gerimis, rintik-rintik • ris: perlahan-lahan, halus • risak: rusak • risang: sang, si • risi: geli, kikuk • risig: bersih, cemerlang • risih: risih, tak enak • ritang: yang • riwa-riwa: malu-malu, pura-pura • riwana wulung: nama pohon • riwayat: riwayat, kisah • riweng: putus asa, hilang akal • riwil: rewel • riwit: cabe rawit • riya: riya, pamer • riyak: dahak • riyaya: hari raya, lebaran • riyin: dulu, dahulu • riyom: rindang, teduh, sejuk • riyuh: riuh, membahana • rob: pasang, banjir, menggenang • rodha: roda, lingkaran • rodra: buas, marah sekali, menakutan • roga: badan, tubuh • rogadi: penyakit • rogi: rugi, sakit • rogoh: rogoh, ambil • roh: ruh, arwah; • rohani: ruhani • rohara: prahara, khasiat madu tongkat ali • rohot: buruk, rusak • rombak: rombak, ubah, berubah • rombong: rombong; • rombongan: kelompok, grup • ron: daun • roncé: ronce, untaian, rangkaian • rondha: ronda, jaga • rong: rongga, bolongan ditanah • rongèh: lincah • ronggèng: penari kesenian ronggeng • rongkob: lebat daunnya • rongkong: kerangka • rono: ke situ • roro: dua • ros: ruas • rosa: kuat, kokoh • rosan: kekuatan • rota: kuda, andong • rotan: rotan • rowa: tidak rapi • rowang: pembantu, kawan • royo: hijau • ru: 1 panah; 2 sakit • rubaya: saya, aku, -ku • rubed: ribet, rumit, sulit • rubéda: halangan, rintangan • rudah: susah, sedih • ruda peksa, ruda pari peksa: memaksa • rudira: darah • rudita, ruditya: susah, sedih • rugi: rugi • rugol: jatuh, luruh • ruhara: geger, huru-hara • ruhun: dulu, dahulu • ruhur: luhur, tinggi, agung • ruji: jari • rujit: koyak-moyak, sedih, haru • ruju: bungsu • rujuk: bersatu lagi • rukem: buah-buahan • ruket: roket • rukma, rukmi: emas • rukon: rukun, sehati • ruksa: rusak, buruk, hancur • rukti: rawat, pelihara • rukun: bersatu; • rukun gawé: kerja bakti • rum: harum, wangi • rumab: sakit demam, kambu • rumah: rumah • rumaos: (ing.) merasa • rumat: merawat, memelihara • rumeksa: menjaga • rumiyin: dulu, dahulu • rumpak: sumpek, sempit • rumpaka: menyarang • rumpuk: rumpuk, membakar • rumpung: campung, rampung • rumput: rumput • rumuhun: dulu, dahulu • runa: rusak, rintangan • rundha: meronda, berjaga • rundhuk: merunduk • runggéan: bulir • runggut: rimbun, rindang • rungrum: mabuk cinta • rungseb: sulit dilalui, medannya sulit • rungseg: ringsek • rungsit: berbahaya, sulit dilalui, khasiat madu tongkat ali • rungu: dengar • runtik: kecewa, sakit hati; • runtik atiné: sakit hati • runtuh: runtuh, gugur • runtung: runtung, pergi bersama • runtut: runtut, urut • runtyaka: sakit hati, marah • rupa: rupa, bentuk, wujud; • rupa candra: beranjak bulan; • rupa-rupa: bermacam-macam • rupaka: mengarang • rupi: wajah, rupa; • rupini: cantik, molek, rupawan • ruruh: pelan, kalem • rusak: rusak • rusiya: rahasia • rusuh: rusuh • ruwat: ruwat, membebaskan, menyucikan S • saba: berkunjung • sabab: sebab, karena • saben: tiap-tiap • sabet: sabet, sebat; • sabetan: 1 penghasilan sampingan; 2 cara memainkan wayang • sabin: sawah • sabit: pisau, sabit • sabrang: seberang, menyeberang • sabuk: sabuk; • sabuk cotha: ikat pinggang; • sabuk wala: ikat pinggang; • sabuk èpèk: ikat pinggang • sad: enam, keenam • sada: lidi • sadak: perlengkapan makan sirih • sadali: bintang • sadana: dana, harta • sadara: hormat, rendah hati • sadarga: dugaan, kiraan • sadarpa: berani, gagah • sadaya: semua, segala; • sadarum: (ing.) semua, segala • sadé: jual • sadha: musim yang ke-12 • sadhana: dana, harta, uang • sadhang: pohon sebangsa palma • sadhegan: 1 campuran tembakau rokok; 2 dagu • sadhel: tempat duduk di sepeda • sadhéla: sebentar, sekejab • sadhèng: pohon sebangsa palma • sadhéngah: sembarang • sadhépah: sedepa • sadhèrèk: saudara • sadhiya: sedia, siap • sadho: sebangsa dokar • sadi: dari, agak sedikit • sadpada: capung, kumbang • sadran: upacara adat sadran • sadu: sabar • sadulur: saudara • sadur: sadur, kutip • sadya: niat, kehendak • saé: baik, bagus • saékakapti: seia sekata • saékapraya: seia sekata • saéngga: sehingga, maka • saèstu: sebenarnya, sesungguhnya • saga: saga • sagah: sanggup • sagala: segala, semua • sagara: samudra, laut; • saganten: (ing.) samudra, laut • saged: bisa, dapat • sagelar sapapan: sebarisan • sagnyan: tanda baca dalam huruf Jawa • khasiat madu tongkat ali sagu • sagotra, sagotrah: sekeluarga • sagu: sagu • saguh: sanggup • saguna: terutama, kemuliaan • sagung: semua • sah: sah, resmi, beres • saha: serta, dan • sahakarya: pertolongan • sahal: seketika itu juga, pada waktu itu juga • saharsa: suka cita, senang • sahasa: paksaan, dengan pekerja, dengan berani • sahasika: paksaan, dengan pekerja, dengan berani • sahasra: seribu (1000) • sahita: hati, perasaan • sahitya: bersama-sama, beserta • sahya: sahaya, saya, hamba • saiki: sekarang, kini • saingga: sehingga, maka • sairib: seperti, kaya • sais: kusir • saiyeg saekapraya: satu tekad, seia sekata • sajak: sepertinya • sajeg jumbleg: selamanya • sajeng: nira yang direbus • saji, sesaji: sesaji; • tudung saji: penutup makanan; • sajèn: sesajian • sajiwa: sejiwa • sajuga: satu • sak: 1 saku; 2 satu; • saklangkung: lebih-lebih; • sakésuk: sepagi; • sakloron: khasiat madu tongkat ali • sakwèhning: oleh karena, oleh sebab; • sakwingi: khasiat madu tongkat ali • saka: 1 dari; 2 tiang; 3 tahun Saka; • sakakala: tahun saka; • sakatambé: dinihari, pagi-pagi sekali • sakabda: tahun Saka • sakadi: sekerja • sakal, sakala: seketika itu • sakala: seketika; • sakalaguna: semua kebajikan • sakalir: semua, segala • sakanti: bersinar, bercahaya • sakareng: sebentar, sekarang • sakat: mulai dari • sakatha: kereta • sakéca: enak, nikmat • saketi: sejuta • sakelar: saklar • saking: dari • sakit: sakit • sakra: terang • saksana: lekas, segera • saksi: saksi • sakta: gemar, senang akan • sakti: sakti, keramat • saku: saku, kantung • sal: bangsal • sala: sendirian, khasiat madu tongkat ali • salab: letak, tempat • salaba: belalang • salaga: gaya, tingkah laku • salah: salah; • salah cipta: salah cipta; • salah deleng: salah lihat; • salah éndah: salah tingkah, berbuat yang tidak perlu; • salah gawé: salah kerja; • salah gemèn: suka mencampuri urusan orang lain; • salah graita: salah rasa; • salah ilik: salah lihat; • salah kapti: salah niat, salah tujuan; • salah kardi: salah kerja; • salah karya: salah kerja; • salah kedadèn: salah kejadian, keliru; • salah mangsa: salah iklim, salah musim; • salah pandeleng: salah lihat; • salah siji: salah satu; • salah surup: salah tahu; • salah tampa: salah terima, salah paham; • salah ton, salah tonen: salah lihat; • salah urat: salah urat, kesleo; • salah wèwèng: menyeleweng • salak: buah salak • salaka: perak • salaki rabi: suami istri • salaluné: selanjutnya, berikutnya • salang: tali lekar; • salang gumun: terheran-heran; • salang pikulan: pikulan dan tali lekarnya; • salang sebat: salah sebut, hampir sama; • salang sengguh: salah tanya; • salang siji: salah satu; • salang suduk: bertikam-tikaman; • salang surup: salah lihat; • salang tunjang: bertingkah tak sopan • salap: letak, tempat • salapan: tiga puluh enam hari • salawana: berselisih, bertengkar • salé: jenis sayuran • salécun: banyak sekali • salep: salep, obat gosok • saliku: air • salikur: dua puluh satu • salin: salin, ubah; • salin gagasan: ganti gagasan; • salin swara: berubah bunyi • salingkuh: selingkuh, serong • salinting: segelinting • salintir: segelintir • salira: 1 badan, fisik, jasmani; 2 biawak • saliré: semua, segala • salisih: selisih • salit: dahaga, haus sekali • saloka: seloka; • saloka wedhar: undian, lotre • salong: sebagian • salu: rumah muka, balai-balai • saluku: duduk belunjur • sama: sama; • samahita: kecerdasan, bijaksana; • samakita: bersamadi, bersembahyang • samad: berkat, sawab • samadi: semedi • samadya: seukuran, sekemampuan • samaja: gajah • samak: sampul, kulit • samakta: siap sedia • samana: ketika itu, waktu itu • samang: engkau, kamu • samangké: sekarang, kini; • samangkéyan: sembarangan • samanta: semua, khasiat madu tongkat ali • samantara: sementara • samanya: biasa • samapta: siap sedia, sanggup • samar: samar-samar • samas: empat ratus • khasiat madu tongkat ali semua, semuanya • samata: nyata, benar, sama • samatra: sedikit • samaya: menunda janji • sambada: mampu • sambah: sembah, menyembah • sambang: jenguk, kunjung; • sambang suwel: penjahat • sambarana: ceroboh • sambartaka: rusak, kiamat • sambat: mengeluh, berkesah • sambatara: tahun • sambawa: tidak mustahil • sambéga: keinginan, dambaan • sambegana: tajam ingatan • sambékala: halangan • samben: setiap, tiap-tiap • samber: 1 sambar; 2 sebangsa jala; • samber nyawa: sabung nyawa, pandai berperang; • samberan: ayam; • samber lilèn: kumbang padang; • samber mata: sambar mata, hewan kecil yang terbang dan mudah masuk mata • sambet: sambung, sambut; • sambi: sambil • sambilan: sambilan • disambit: dilempar, disebat • sambiwara: sayembara • sambodana: ujar, bicara, perkataan • sambong: sambung • sambrama: penghormatan, sambutan • sambuk: cambuk, cemeti • sambung: sambung • samburat: semburat • sambut: sambut; • sambut damel: bekerja • samèk: alas perut, makan pagi • samekta: siap sedia, sanggup • samené: demikian, sekarang • samengko: nanti • samépa: sekat, bersanding • sami: sama • samida: kayu bakar • samin: minyak samin • samir: daun pisang penutup makanan • samirana: angin • samita: sasmita, tanda-tanda • samoda: senang, suka hati • samodana: kata-kata semu • samodra: samudra, laut; • samodra rob: samudra surut • samoha: semua • sampad: tali sandal, selempang terompak • sampah: sampah • sampak: cepat, rikat • sampaka: lengkap, penuh • sampali: nista, jelek • sampan: sampan, prahu kecil • sampang: pohon sampang • sampar: sampar, tendang • samparan: kaki • sampéka: tipu daya, muslihat, cerdik • samper: sampir, sambar • sampet: sudah teratur, cukup • sampéyan: kamu, anda; • sampéyan dalem: paduka • sampil: paha lembu yang disembelih • sampir: sampir • sampun: sudah • sampur: sampur, selendang tari • sampurna: sempurna, paripurna • sampyan: engkau, tuan, sampean • sampyoh: mati bersama; • sampyuh: mati bersama • samubarang: segala hal, sembarang; • samudaya: segala, semua • samukawis: segala hal, semua perkara • samudana: kata-kata semu • samuhita: semedi • samudra: samudra, laut • samuha: perkumpulan, persidangan • samun: samar, rahasia • samur: samar • samuwa: dengan upacara resmi • samya: sama, sedang • sana: pohon sana • sanadyan: meskipun, walupun • sanajan: meskipun, walaupun • sanak: saudara, sanak famili • sanalika: seketika • sananta: nama bentuk kata • sancaya: nama windu • sandé: urung, batal, sarung • sandéha, sandéya: ragu-ragu, khawatir • sandékala: gurat merah di langit senja • sandhang: sandang, pakaian; • sandhangan: 1 pakaian; 2 tanda baca, harokat; • sandhang lawé: sejenis bangau; • sandhang wlikat: diselipkan dibawah ketiak • sandhat: tali pengantar, dekat, berdamping • sandhéné: seandainya, seumpama • sandhi: sandi, rahasia • sandhing: dekat, bersanding • sandhung: sandung, terantuk; • sandhung lamur: daging kerbau di dada; • sandhung watang: perkara penting yang tak boleh dilanggar • sandhur: sandur, sejenis seni • sandi: sandi, rahasia; • sandi asma: nama rahasia, nama yang dirahasiakan; • sandilata: nama tumbuhan obat; • sandisastra: sastra sandi; • sandiupaya: sandi rahasia; • sandiwara: sandiwara, drama, teater; khasiat madu tongkat ali telik sandi: mata-mata, inteligen • sandika: siap, sedia • sandyakala: gurat merah di langit senja • sanéga: bersiap, bersedia • sanèngga: sehingga • sanépa: ibarat, peribahasa • sanès: lain • sang: sang, si • sanga: sembilan • sangadi: 1 baginda; 2 sengaja • sangaji: baginda raja • sangan: bilangan sembilan • sangapa: siapa • sangar: hebat, dahsyat, menakutkan • sangara: mustahil • sangat: sangat, amat • sanget: sangat, amat • sangga: sangga, jinjing; • sangga krama: menjawab dengan sesuka hati; • sangga langit: tumbuhan sulur-suluran; khasiat madu tongkat ali sangga runggi: halangan, rintangan; • sangga uwang: bertopang dagu • sanggah: sanggah, sangkal • sanggama: hubungan intim • sanggap: sanggup • sanggar: gingsul • sanggem: janji, kewajiban • sanggi: sangga • sanggit: dramatika, penjiwaan • sanggraha: persediaan, jamuan, hidangan • sanggrama: perang, berperang • sanggrekan: halangan, rintangan, aral • sanggul: sanggul, kundai • sanggup: sanggup, bersedia • sanggya: segala, semua • sanghara: rusak, hancur; • sangharakalpa: hari kehancuran, hari kiamat • sangi: janji, berjanji, nazar • sangit: bau hangit • sangiwèn: dahulu, zaman dahulu • sangka: dari; • sangka déné: makanya, oleh karena itu • sangkal: tangkai kapak; • sangkal putung: pijat urat bagi orang yang patah tulang • sangkala: angka tahun yang disusun dalam kata-kata bernilai angka; • candrasangkala: sangkala yang berdasarkan pada perhitungan tahun bulan; • suryasangkala: angka tahun yang didasarkan pada perhitungan tahun matahari • sangkan: asal, dari; • sangkan paran: asal dan tujuan • sangkar: sangkar, kurungan • sangké: asal, dari • sangkèng: asal, dari • sangkep: lengkap • sangkèt: nama tetumbuhan obat • sangkéta: sengketa, berselisih, bertengkar • sangkin: makin • sangking: dari • sangkrah: ranting bambu • sangku: panah, bokar, mudam • sangkuh: sangkur, mata sangkur • sangkut: sangkut, libat • sangkya: asal, dari • sangsang: sangga • sangsara: sengsara, kesulitan; • sangsara désa: uang kas desa • sangsaya: semakin • sangu: saku, bekal • sangut: beliung, kampak • saniki: sekarang • saningga: sehingga • saniskara: segala hal, sembarang • sanityasa: senantiasa, selalu • sanja: menengok, menjenguk • sanjang: berkata • sanmata: baik, bening • santa: baik, bening • santak: benda, harta • santan: santan • santana: saudara • santen: santan • santer: keras, cepat • santi: semboyan, motto; • santiaji: petunjuk pelaksanaan; • santika: mutiara; • sesanti: semboyan, kata mutiara • santosa: sentosa, kuat • santun: sopan khasiat madu tongkat ali santya: 1 larangan; 2 pujian, terpuji • sanubari: sanubari, hati • sapa: siapa • sapah: ubi kayu • sapala: sedikit, sepatah kata • sapandurat: sekejap mata, sebentar • sapata: berjanji, bersumpah • sapeket: karib • sapélé: sepele • sapet: sampai pada • sapi: sapi • sapih: pisah, cerai • sapir: shafir, batu intan • sapit: sepit, penjepit; • sapit urang: taktik dan strategi perang dengan membuat susunan barisan seperti • sapit urang saplak: serupa botol, hampir sama • saprantu: nama tanaman obat • sapta: tujuh; • saptadarma: tujuh darma, tujuh pengabdian; • saptamarga: tujuh doktrin • sapu: sapu; • sapu udhar: terurai, terlepas; • sapu dhendha: hukuman; • sapu jagat: merata ke seluruh jagat; • sapu lebu: pembersihan total, sweeping; • sapu tangan: sapu tangan • sapucapan: satu cerita, satu perkataan • sapuluh: sepuluh • sapunika: sekarang, kini • saput: dilimputi, ditutupi; • saput dhengkul: sampai ke lutut; • saput pranti: selengkapnya dengan alat-alat; • saput lemah: terang tanah, mulai remang-remang di pagi hari • sara: 1 berkaitan dengan; 2 sengsara; • sarabasa: rusak; • sarabuta: kusir, sais; • saradula: harimau; • saranangga: tikus; • sarasidya: bunga tunjung; • saraswati: bidadari Dewi Rarasati; • sarawèdi: rahasia; • sarayuda: pesuruh • sarab: nama penyakit anak, sawan • saraba: sebangsa kijang • saraga: asyik, gemar • sarah: sampah • sarampangan: serampangan • sarana: sarana • sarandu: sekujur, seluruh • sarang: sarang • sarangan: sarangan • saranta: sabar • sarap: sarap, makan pagi • saras: sembuh, waras • sarasa: makna, arti • sarasati: cipta • sarati: pawang gajah • sarawungan: sahabat, kenalan • saraya: bantuan, pertolongan • sardana: kaya • sardula: harimau • saré: tidur, istirahat • sarèh: sabar, tenang, pelan • sarem: garam • sarèn: darah yang dimasak • sareng: bersama • sarenti: tidak bersama-sama • saresmi: bersenggama • saréyan: berbaring • sarga: bab, pasal • sari: inti; • sari kuning: zat pewarna kuning dalam membuat kain batik; • sari kurung: bunga nagasari; • saripati: inti, pati, saripati; • sari wosé: bunga, nagasari • sarika: ia, orang kepercayaan • sariki: ini, sekarang • sarimbit: sekalian, bersama-sama • sarimpi: serimpi, jenis tali • saring: saring • sarira: badan • saritim: bunga rejasa • sarjana: sarjana, ahli • sarju: setuju, cocok • sarkara: manis, dandanggula • saroja: bunga tunjung • saron: saron, bagian dari gamelan • sarong: sarung • sarpa: ular • sarta: serta • saru: saru, jorok; • saru siku: tata sila, tata krama • sarujuk: sepakat, setuju • sarung: sarung; • sarung kaki: sarung kaki; • sarung tangan: sarung tangan • saruni: serunai • saruwé: menyapa, menangani • sarwa: serba, semua; • sarwa-sarwi: serba-serbi; • sarwi: serba; • sarwya: serba • sarya: bantuan, pertolongan • sasa: kelinci • sasab: tutup, selimut • sasadara: rembulan; • sasadhara: rembulan; • sasalancana: rembulan • sasag: sasak, telusur • sasak: sasak, telusur • sasama, sasami: sesama • sasana: sasana, tempat • sasangka: bulan • sasangkan: bulab-bulanan • sasanti: puji-pujian • sasar-susur: sangat keliru • sasat: seperti • sasati: tunggal kehendak • sasawa: bangkai • sasi: bulan • sasikantha: suryakantha, kaca pembesar • sasmaka: sinar, cahaya • sasmaya: baik, indah • sasmita: lambang, tanda • sasra: seribu; • sasrabahu, bahusasra: seribu tangan; • sasrawarsa: milenium, seribu tahun • sasrahan: pemberian, persembahan • sasrangan: menyerbu dengan cepat • sasrawungan: kenalan, sahabat, handai taulan • sasti: enam puluh (60) • sastra: sastra, tulisan; • sastra banyu: nama bentuk keris; • sastra cetha: ajaran luhur; • sastra daksa: ahli ilmu, mahir; • sastra harjéndra, sastra jéndra: ajaran luhur • sastrika: senjata, pedang • sata: tembakau • satak: benda, harta • satata: sesuai dengan aturan, tertata • satéja: cahaya, sinar, pelangi • satemah: akhirnya, akibatnya • sathithik: sedikit • satiti: teliti • satmaka: senyawa, sejiwa • satmata: kasat mata, dapat dilihat • sato: satwa, hewan, binatang • satorasih: terkenal, termasyhur • satriya: satria • satru: musuh; • satru bebuyutan: musuh turun-temurun; • satru ati: musuh hati; • satru batin: musuh batin • satu: 1 satu; 2 acuan, cetakan; • satu budi: kebulatan tekad • satuhu: sebenarnya • satus: seratus • satwa: binatang, hewan • satwika: utama, terutama • satya: setia; • satyalencana: lencana/penghargaan untuk tanda kesetiaan, pengabdian; • satyawada: memegang teguh kata-katanya • saudara: saudara • sauga: asal, asalkan • saulon: satu telan • saur: saur, makan akhir; • saur manuk: cerewet, ribut, banyak suara • sausap: sedikit • saut: disambar, disebut • sawa: ular sawah • sawab: wibawa, pengaruh gaib • sawah: sawah • sawala: menolak, menyanggah • sawan: 1 ketakutan, cemas; 2 jenis penyakit • sawana: menyucikan diri, mandi • sawanan: ketakutan, cemas • sawang: rumah laba-laba • sawangan: pandangan • sawarga: surga • sawarna: 1 satu warna; 2 emas • sawastu: sesungguhnya, sebenarnya, sebetulnya • sawat: lempar; • sawatgata: hidangan, jaminan • sawé: 25 rupiah • sawed: selempang • saweg: baru, lagi, sedang • sawéga: siap, sedia • sawegung: semua, segala khasiat madu tongkat ali sawenang-wenang: sewenang-wenang • sawer: ular • sawi: tanaman sawi • sawidak: enam puluh (60) • sawiji: satu, bersatu • sawismaya: keran • sawita: mengabdi • sawiyah: 1 sewenang-wenang; 2 anak cicak • sawo: buah sawo; • sawo matang: warna kulit orang Jawa, coklat muda seperti buah sawo matang • sawung: jago, ayam jantan; • sawunggaling: ayam jantan aduan • sawur: sebar, tabur • saya: semakin • sayab: sayap • sayabara: sayembara • sayaga: sudah siap • sayah: payah, letih, capai • sayaka: panah • sayakti: sesungguhnya, sebetulnya • sayana: tempat istirahat, tempat tinggal • sayang: 1 sayang; 2 tukang tembaga • sayarda: bertambah sangat • sayekti: sungguh, benar; • sayektos: sungguh, benar • sayem: ayem, senang, bahagia • sayembara: sayembara • sayogya: sebaiknya • sayub: basi • sayuk: rukun, bersatu • sayur: sayuran • séba: menghadap, hadir • sébak: sibak, belah, pecah • sebandar: syahbandar • sebar: sebar, tebar, tabur • sebawa: wibawa, pengaruh • sebda: sabda, kata • sebel: sebal, kecewa, tak rela • sebit: sabit, lempar; • sebit runting: rusak • secang: pohon secang (bahan cat warna merah) • seda: cipta, sabda, firman • séda: mati, meninggal • sedaya: semua, segala; • sedanten, sedarum: (ing.) semua, segala • sedhah: sirih, kinang; • sedhahan: 1 suruhan; 2 utusan • sedhakep: sedekap khasiat madu tongkat ali sedheku: duduk bersila • sedhéla: sebentar • sedheng: muat; • sedhengan: cukupan, sedang-sedang • sedhèngah: semua, segala, sembarang • sedhep: sedhap; • sedhep malem: bunga sedap malam • sedhèrèk: saudara • sedhih: sedih, susah • sedhiya: sedia, siap • sedhuh: aduk • sedulur: saudara • sedya: niat, kehendak, keinginan • sega: nasi; • sega kebuli: nasi bercampur daging; • sega golong: nasi dibulat-bulat; • sega lutut: nasi dicampur ketan; • sega mas: nasi kuning; • sega penak: nasi pulan; • sega pondhoh: bubur jagung; • sega thiwul: nasi thiwul, nasi dari ketela • seganu: kemarin dulu • segara: samudra, laut; • seganten: (ing.) samudra, laut • segawon: anjing, serigala • segung: semua, segala • séhat: sehat • seja, sedya: sengaja, tuju, yang dituju • sejati: sejati • sekar: kembang, tembang; • sekar kedhaton: bunga istana, putri raja; • sekar mayang: bunga mayang • sekati: sekali • sekawan: empat (4) • sekeb: sekap • sekéca: enak, nikmat • sekèci: sekoci, perahu kecil • sekedhap: sebentar • sekedhik: sedikit • sekoci: perahu kecil • sekong: serabut akar • seksi: seksi, bagian • sekti: sakti • sekul: nasi • sekung: selabut, akar enau • sela: waktu luang, tempat luang • selak: lekas, cepat-cepat • selan: sisipan, tempat yang luang • selang: pipa plastik; • selang sebat: pinjam nama; • selang gumun: mudah kagum; • selang seling: selang-seling, warna-warni; • selang silih: meminjam apa-apa; • selang surup: keliru, salah • selangkung: dua puluh lima, 25; • selapan: tiga puluh lima hari • selarik: selarik, sebaris • selasih: bunga selasih • seling: seling; • seling surup: keliru, salah • selip: mogok, terselip • selir: selir • sélog: sebangsa ubi hutan • selok: pisau raut • selon: tabung tempat menaruh rempah-rempah • selop: selop • selot: semakin • selup: selop • selur: berduyun-duyun • selut: pembungkus rangka • sema: kuburan, perkuburan • semada: sedikit, agak • semadi: semedi, bertapa • sémah: istri • semana: segitu • semandan: sedikit, agak • semandi: dibanding dengan • semangat: semangat, motivasi khasiat madu tongkat ali semanger: baik, indah, bagus • semanggi: semanggi, jenis tumbuhan • semanten: demikian, begitu, segitu • semaput: pingsan • semat: derajat, pangkat • sembada: mampu • sembaga: mashur, mujur benar • sembagi: kain cita, cita • sembah: sembah; • sembah bekti: sembah bekti; • sembah sungkem: sembah sungkem; • sembahyang: sembahyang, sholat • sembarangan: sembarangan, semaunya • sembari: sembari, sambil • sembawa: harimau • sembèr lèwèr: mudah bosan • sembet: sambung • sembir: rabit, koyak • semboja: samboja, jenis bunga • sembok: ibu, simbole • sèmbong: kain seperti dodot bagi wanita istana • sembrama: penghormatan, sambutan • sembrana: sembrono, ceroboh • sembrani: berani; • kuda sembrani: kuda tunggangan dewa • sembuh: sembuh, waras • sembung: kayu sambung • sembur: sembur • semburat: khasiat madu tongkat ali, bersirat • semèdi: semedi, tapa • semekta: siap, sedia • semendhi: semedi, bertapa • semené: istirahat • semengko: sekarang, kini • semerep: melihat, mengetahui • semi: bersemi, tumbuh • semil: sedikit sekali • semilih: banyak pilihan • semingi: berbaring dengan badan dan kepala lebih tinggi • semir: semir • semita: sasmita, lambang, tanda • semono: segitu, itu • sempal: sempal, lepas • sempana: sempana, macam bentuk keris • semprul: tembakau kasar • semu: 1 semu; 2 agak • semur: semur, jenis masakan • semut: semut; • semut gatel: semut gatal • séna: kuat, gagah; • sénapati: pemimpin perang, jendral • senajan: meskipun, walaupun • sendari: gadis cantik • sendawa: sejenis burung layang-layang • sendhal: tarik; • sendhal mayang: pencabut nyawa • sendhang: sendang, khasiat madu tongkat ali, mata air • sendheng: tali busur • sendhul: tatap, sendal • sendika: setuju, cocok • seneng: senang • senéngga: jikalau, seumpama • senénjong, seninjong: campur-aduk • sengadi: dalih, berdalih • sengados: dalih, berdalih • sengaja: sengaja • sengak: bau menusuk hidung • sengap: bentak • sengara: mustahil, tak mungkin • sengéngé: matahari • séngga: sehingga, sampai, seperti • sengganèn: nama gamelan • senggang: senggang, renggang • senggata: hidangan, suguhan • sengguh: angkuh, tinggi hati • senggung: sebangsa musang yang punya senjata kentut yang baunya luar biasa • senggutru: bakal capung (masih dalam air) • sengir: bau anyir • sengit: sengit, benci • sengka: asal, dari • sengkala: bilangan tahun berupa sandi • sengkalang: lingkar roda • sengkan: asal, dari • sengkang: kosong • sengkel: sedih, susah • sengkelat: memasang, mengenakan; • sengkelit: membawa keris dengan diselipkan di pinggang • sengker: pingit, simpan • sengsem: terpikat, tertarik • seni: kesenian, keindahan • senik: bakul • seninjong: campur aduk, gado-gado • senjata: senjata; • senjata pitulung: senjata penolong • sentak: bentak • sentani: saudara, famili • sentheng: tali yang direntang • senthir: lampu • senthot: berotot, kuat • sentika: pandai olah senjata dalam perang • sentolo: tonggak, galangan perahu • sentosa: sentosa, kuat, kokoh • sentul: nama pohon khasiat madu tongkat ali • senuk: senuk, tapir • sepa: tawar, tak berasa • sepada: 1 sepeda; 2 awas, luas pada • sepah: sepah, ampas • sepala: sedikit • sepana: nama bentuk keris • sepang: sepang, nama pohon (bahan cat merah) • sepat: sepat, jenis ikan • sepata: berjanji, berujar • sepen: sepi • seper: singgah istirahat • sepet: 1 sepit, pahit; 2 sabut kelapa; • sepet madu: manis sekali • sepi: sepi, sunyi • septa: tujuh • sepura: maaf, ampun • serat: tulis, surat • serwa: serba, semua • séta: putih • setal: kandang kuda • setengah: ½, separo; • setengah tuwuh: setengah matang • sétra: padang, lapangan • setrèn: sawah, ladang yang diairi • setri: istri, perempuan • setu: sabtu • setuju: setuju, sepakat • setunggal, setunggil: satu, tunggal • setya: setia • séwaka: menghadap • sèwu: seribu • sida: jadi, berhasil; • sida wurung: batal, gagal; • sidaguri: seleguri; • sidarsi: pendita yang mulia; • sidawayah: nama pohon • sidheku: duduk tegap tangan bersedekap di meja • sidhem: sunyi, senyap; • sidhem premanem: sunyi, hening • sidi: sempurna, bulat • sidik: benar • sidikara: dipupu, dikenakan mantra • sigar: pecah, belah; • sigar semangka: belah dua sama persis • sigeg: berhenti; • sigeg wacana: berhenti bercerita • sigi: ujung tenunan • sigit: cakap, tampan • sigra: segera • sigrak: semangat • sih: sih; • asih: kasih, cinta • siji: satu • sika: ujung, cula, gombak • sikara: menganiaya, menyiksa; • gendhak sikara: aniaya • sikarini: nama tembang gedhe • sikep: siap, sedia, sikap • siki: satu, merak, burung merak • siksa: siksa • sila: 1 dasar; 2 duduk bersila; • silakrama: menikah, kawin; • silaning akrama: menikah, kawin; • siladri: gunung batu • silah: pecah, kelompok • silang: silang • silat: silat • silih: saling; • silih asih: berkasih-kasihan • siling: dituang • siluman: siluman • sima: macam, harimau • simah: istri • simbah: kakek, nenek • simbar: rambut di dada • simbok: ibu • simpen: simpan • simping: jajar, sunting • simpir: simpir • sinar: sinar, cahaya • sinarawèdi, sedulur sinarawèdi: sahabat karib • sinartan: disertai • sinatriya: dianggap sebagai ksatria • sinau: belajar • sindap: ketombe • sindhèn: sinden, penyanyi tembang • sindhung riwut: angin besar • sindhutan: petani • sindikara: dipuja, puji • sindir: sindir • sindu upaka: air, sungai • sindur: 1 merah muda; 2 tandak • sindura: merah muda • singa: singa; • singabarong: pertunjukan tari tradisional cina; • singanegara: algojo kerajaan, pemenggal kepala • singat: tanduk • singha: singa; • singhasana: singgasana; • narasingha: singgasana raja • singid: rahasia, sembunyi, misterius • singkrih: disingkiri • singkur: belakang, dibelakang • singlar: belah, pecah • singset: erat, kuat • singub: sempit, khasiat madu tongkat ali • singunen: cemas, kuatir • sinidikara: dicipta, dipuja • sinjang: pakaian, jarik • sinom: 1 daun asam muda; 2 tembang sinom; • sinoman: pelayan pemuda • sinta: 1 terpuji; 2 nama wuku yang pertama • sinten: siapa • sintru: sunyi • sinuba-suba: dihormati • sinudarsana: diteladani, dicontoh • sinuhun: yang dijunjung, yang dimuliakan • sinukarta: dimuliakan, dihormati • sinungan: kedapatan • sinungga-sungga: dijunjung-junjung • sinuwun: yang dijunjung, yang dimuliakan • sipat: 1 sifat; 2 benang yang dicelup warna untuk menggaris kayu; • sipat kandel: pusaka, kesaktian; • sipat kuping: cepat sekali; • sipat wong: sifat manusia • sira: kamu, engkau • sirah: kepala • siram: 1 sinar; 2 mandi • sirap: sirap, genting papan • sirep: tidur, diam; • sirep bocah;: jam tidur anak (± jam 20.00); • sirep jalma: jam tidur manusia (± jam 22.00) • slira: badan, anda; • slira-sliri: mondar-mandir • sirih: suruh, sirih • sirna: sirna, hilang • siru: suatu • sisih: sebelah, sis, bagian • sisik: sisik; • sisik melik: tanda-tanda untuk membantu pelacakan suatu kasus • sisil: dikupas dengan mulut; • sisilan: kupasan • siswa: siswa, murid • sisya: siswa, murid • sita: 1 sita, ambil; 2 baik, bagus; • sitakara: dipuja, dicipta; • sitangsu: bulan; • sitaresmi: bulan • siti: tanah, bumi; • siti hinggil, sitinggil: tanah/tempat yang ditinggikan untuk balai penghadapan; • siti payah: rezeki, penghidupan; • tedhak siti: upacara turun tanah untuk bayi • siwa: uwa, kakaknya ayah/ibu • siwakan: kolam ikan • siwalan: pohon rontal, lontar • siwamba: air penghidupan • siwi: anak • siya: menyengsarakan, menganiaya, sia-sia • siyaga: siaga, siap • siyos: menjadi, jadi • siyub: rindang, sejuk • slaka: 1 perak; 2 seloka, syair; • slaka wedhar: syair bebas • slambu: kelambu, tirai, sekat kain • slamet: selamat, aman • slangsang: tempat bunga (sirih, dsb.) • slasih: bunga selasih • sléndhang: selendang • sléndro: slendro, laras musik gamelan • slenthem: slentem, jenis alat musik • slepa: tempat sirih • slepèn: tempat tembakau • slepi: wadah tembakau • slintru: sunyi, tampak puaka • sloka: seloka • slomprèt: selompret • slop: slop, sandal • slumpring: kulit bambu • smara: asmara, cinta; • smaradana: tembang asmarandana • smita: tanda, lambang, sasmita • sobita: indah sekali • sodhok: tekan, desak • soga: warna merah untuk batik • sogat: jamuan, hidangan • sogata: jamuan, hidangan • sogèl: padi yang lekas berbuah • sogok: sogok, suap • sogolan: taruk, tunas • sojah: pembicaraan • sojar: kata-kata • sok: 1 tumpah; 2 kadang-kadang • soka: suka, gembira • soklat: coklat • sokong: sokong, dukung • sol: sol • solah: tingkah laku; • solah bawa: tingkah laku, tabiat; • solah tenaga: mengeluarkan tenaga; • solah tingkah: tingkah laku • solèd: oles, sudip • solo: solo, enggan, segan • solor: 1 sukur; 2 akar tunjang • solot: sulut, nyala • solung: sulung • som: berjalan dengan langkah-langkah panjang • soma: 1 bulan; 2 hari senin • somah: keluarga, istri • sombèng: rabit, robek, sobek • sombong: sombong, congkak • sompèl: rompes, gompel • sompèt: sumpet, tertutup • sompit: siput, kecil kece • sompok: lemas, habis tenaga • sona: anjing • sondher: tanpa • sondhèr: sebai untuk menari • sondhol: sundul, tatap • sondhong: galah yang ujungnya diberi bakul untuk menjolak buah • song: geronggang, tua, relung • songa: sembilan • songar: sombong, congkak • songkok: peci, mahkota • songkop: galak yang ujungnya diberi bakul untuk penjolok bambu • songkro: 1 gerobak dorong; 2 sudah renta, rusak • songol: songol, pemarah • songot: tegap, cegak • songsong: songsong, payung • sontak: khasiat madu tongkat ali, remuk • sonten: sore, petang • sontong: serotong • sonya: sepi, sunyi • sonyaruri: senyap, sunyi, sepi • sopal: cincin hiasan tombak • sopan: sopan • sopana: tangga, tumpuan, lantaran • sor: bawah, rendah • sora: keras • sorah: amanat, ajaran • soré: sore, petang • sorèng: kuat; • sorèngpati: prajurit yang gagah berani, panglima perang • sori: maaf, ampun • sorog: anak kunci • soroh: serah, pasrah, beri • sorok: dorong, dukung • sorot: cahaya, sinar • soso: kasar, gagap • sosog: anyaman bambu diujung galak untuk menjalak buah • sosoh: lembut • sosol: gagap, menganggap, kasar • sosor: makan langsung dengan mulut • sosoran: khasiat madu tongkat ali untuk menyosor • sosot: bentukan, makian • sot: kutuk, maki • sotya: hiasan, emas • sowak: rusak, robek • sowan: menghadap • sowang: sendiri; • sowangan: sendirian; • sowang-sowang: sendiri-sendiri • srabat: dua penangkal • srabédan: keinginan, kegemaran yang buruk • srah: serah, pasrah; • srah-srahan: pemberian, persembahan, menyerahkan • srakah: 1 serakah, loba, tamak; 2 uang ongkos pernikahan dari pihak laki-laki yang diserahkan kepada pihak perempuan • srama: asrama • srambi: serambi • srambu: kelambu • srampad: sengkelit • srana: sarana, usaha, usada • srandhal: sandal • srandhul: jenis pertunjukan rakyat • sranta: sabar • sranthal: jalan cepat • sranthil: bergantungan, tak teratur • sranti, srantèn: sabar • srapat: sekejab • srasah: lapisan, saluran, dasar, lantai • srat: serat, tulis • srati: pawang gajah; • disratini: dilayani dengan baik • sraton: buas, pemarah • srawa: suara • srawana: musim yang pertama • srawung: pergaulan, hubungan sosial • sraya: bantuan, pertolongan • sreba: serba, semua • sreban: serban, surban • srebat: serbat • srebèt: lap, kain pembersih • sreda: percaya, sudi • sredu: setuju • sreg: pas, cocok • sregep: rajin, tekun • srèi: iri, dengki • srékal: menjegal • srempal: sempal, patah, putus • srémpang: selempang, serampang • srèmpèd: serempet, menyenggol • srempeng: kerja keras cepat • sremplah: bergantungan hampir patah • sreng: keras, tegang • srengen: marah, murka • srengéngé: matahari • srenggala: ujung, pucak, tanduk • srenggi: gunung, lembu • srengkara: kerusakan, kerusuhan • srenteg: keinginan kuat, maksud • srenti: tidak serempah • srep: sejuk • srepan: 1 pendinginan; 2 pengetahuan • srepegan: cepat, lekas • srèpèt: serempet, senggolan • srèsèh: manis tutur katanya • sresep: meresap, masuk • srèwèh: tampak mengalir di sana-sini • sri: cemerlang; • sribombok: sribombok, jenis burung; • sridanta, srigadhing: bunga srigading; • srigunggu: nama tanaman; • srigunting: srigunting, jenis burung; • srikata: bunga srikaya; • srikawin: mas khasiat madu tongkat ali, mahar; • srigak: tangkas; • srilara: bangkai mayat yang tergeletak di seberang tempat; • srimala: sangat indah; • srimanganti: jenis gedung dikraton; • srinata: tembang sinom; • srisakit: bangkai mayat yang tergeletak di sembarang tempat • sriging: tangkas • srimbit: serimbit, berduaan • srimpak: ambang pintu • srimpi: srimpi, jenis tarian • srindhitan: burung serindit • sring: sering, kerap • sringah: terang, cerah, senang • srinthil: tahi kambing/ kelinci/domba • sripah: bela sungkawa, berduka • sriping: criping, keripik • srisig: pagar dinding • sriti: sriti, jenis burung • sriya: makmur, sejahtera • sru: seru, sengit • srumbung: agar tanaman • srundhèng: serundeng, jenis lauk • srunggan: sistem tumpang sari • sruni: 1 seruni, melati; 2 seruling • sruti: hemat • srutu: cerutu • sruwa: dengki, iri hati • sruwag: bolong, lubang • sruwal: bertumpukan tak teratur • sruwé: lama • sruwèk: lubang • sruweng: bolongan bundar • suba: sopan, santun • subada: kukuh, kokoh, kuat • subaga: masker, untung, bagus • subagya: bahagia, untung sekali • subakti, subaktya: berbakti • subal: jejal, campuran • subasita: sopan santun, tatakrama • subuh: subuh • subur: subu, makmur • suci: suci, bersih • suda: berkurang, susut • sudagar: saudagar, pedagang • sudama: dermawan, murah hati • sudana: dermawan • sudara: saudara; • sudarawèdi: sahabat karib • sudarma: bapak • sudarsana: contoh, teladan • sudha: susut, berkurang • sudhah: bedah, pecah • sudhang: tabung/perian, bambu • sudhèt: bedah, pecah, coblos • sudhi: sejenis basung • sudhing: tidak sudi, enggan • sudhiya: bersedia, siap • sudhung: kandang rumah • sudi: sudi, mau • sudibya: mulia, terhormat, sakti • suding: tunjuk, penunjuk • sudira: berani, gagah; • sudiradraka: nama tembang gedhe • sudra: bawah, rendah, hina • suduk: coblos, tusuk; • suduk jiwa: bunuh diri; • suduk maru: pisau bermata dua; • suduk slira: bunuh diri • sugal: ugal-ugalan, kasar • sugata: jamuan, hidangan • sugèh: kaya • sugeng: selamat • sugih: kaya; • sugih bala: banyak kawan • sugoh: suguh, hidangan • sugreng: puaka, mukertasyam • sugri: semua, seluruh • sugu: alat pertukangan untuk menghaluskan kayu • suguh: suguh, hidangan • suh: simpati • suhun: minta, mohon • sujalma, sujanma: manusia, orang • sujana: orang pintar, ahli • sujèn: tusukan • suji: tikam, tusuk saji • suka: suka, gembira, senang; • suka lila: sukarela • sukan: permainan • sukara: babi hutan • sukarsa: niat yang baik, keinginan mulia • sukarta: pekerjaan yang baik • sukci: suci, bersih • suker: kotor • sukerta: bermasalah • suket: rumput • sukla: putih, bersih • sukma: sukma, roh • sukmana: ruh, nyawa • sukra: hari jum’at • sukreta: bermasalah • suksma: suksma, roh • suku: kaki • sukun: sukun, jenis buah • suk un: sebangsa timun • sukup: penuh sesak • sula: tombak, senjata tajam khasiat madu tongkat ali sulah: tingkah laku • sulak: sulak, pembersih • sulaksana: pilihan, lebih, cemerlang • sulam: sulam, tambal • sulang: tunas tebu yang kedua • sulap: sulap • sulaya: bertengkar • sulek: sesak, sempit • suligi: seligi • sulih: wakil, ganti • suling: suling • sulistya: indah, antik • sulit: sulit • suluh: suluh, terang • suluk: suluk, suara indah • sulung: sulung • sulur: sulur, mengulur, merambat • suma: bunga • sumadhiya: sedia, siap • sumadi: semedi, bertapa • sumaguh: sanggup, siap • sumahab: tampak menggerombol banyak • sumaji: sudah disediakan, tersedia • sumakawis: segala hal, semua persoalan • sumakéyan: angkuh, sangar, payah • sumanak: ramah, akrab • sumanasa: nama bunga • sumandhing: bersanding, berdekatan • sumangga: mempersilahkan, silakan • sumanta: bicara, pertimbangan • sumantali: pawang gajah • sumapala: rendah hati • sumaput: pingsan • sumar: semerbah, merata • sumarah: pasrahm menyerah • sumaré: 1 tidur; 2 meninggal • sumarsana: bunga cempaka • sumawah: bersawah, bercocok tatam • sumawana: dan, serta • sumaya: berjanji, menyanggupi • sumba: kesumba • sumbaga: mashur, termashur • sumbalinga: terlaksana, dapat dipegang kata-katanya • sumbang: sumbang; • sumbang surung: dorongan, dukungan • sumbar: sumbar, bicara keras • sumbat: sumbat, tutup • sumber: sumber • sumbit: galah bercabang untuk menjolok buah • sumbon: bahan untuk sumbu • sumbu: sumbu • sumbul: bakul tertutup, tempat seperti bakul untuk upacara • sumbung: sombong, congkak • sumbut: cocok, sesuai • sumèh: ramah, murah senyum • sumelang: was-was, kuatir • sumèlèh: pasrah, menyerah • sumeni: istirahat • sumerep: mengetahui, melihat • sumet: menyalakan, menyulut • sumpah: sumpah, janji • sumpek: sempit, berdesakan • sumpel: ganjal • sumpena: bermimpi • sumpet: sumpet, sumbat • sumpil: siput kecil • sumping: sumping • sumpit: kembal, tempat rokok • sumrah: segar, nyaman • sumringah: cerah • sumuk: panas, sumuk • sumung: demam, panas • sumunu: beranak, berkembang • sumur: sumur; • sumur gumuling: terusan air dalam tanah • sumurup: mengetahui, melihat • sumyah: senang, kenyang, ceria • sun: 1 cium; 2 ingsun, saya • sunar: sinar, cahaya • sundari: perempuan yang cantik • sundawa: sundawa • sundek: sempit sesak • sundel: pelacur; • sundel laut: kuda laut; • sundel bolong: nama hantu • sundep: sundep, jenis hama • sundha: dua kali; • sundha mandha: permainan anak • sundhang: tanduk, sronggot • sundhul: sundul, tatap; • sundhul langit: tinggi sekali • sundhung: pikulan rumput • sunduk: tusuk • sung: beri, persembahan • sunga: benang sutra • sungapan: kuala, muara • sungar: bermegah-megah • sungga: ranjau • sunggal: serakah • sunggan: ranjau • sunggar: sisir, gingsul • sunggata: jamuan, hidangan • sunggi: sunggi, junjung • sungging: sungging, tatah • sungkan: sungkan, segan • sungkawa: sedih, duka • sungkem: sungkem, berbakti • sunglon: teluk • sungsang: saling silang khasiat madu tongkat ali sungsum: sumsum • sungsung: pemberian, persembahan • sungu: tanduk • sungut: sangat, rambut • suntak: tumpah, jatuh • sunthi: gadis kecil; • prawan sunthi: gadis remaja yang belum haids • sunting: sunting, pilih • suntrut: sedih, muram • sunu: anak • sunya: sepi, sunyi; • sunyaruri: sunyi senyap, sepi • sunyata: benar, sungguh • supada: binatang buas • supadi: supaya, agar • supadya: supaya, agar • supak: sesak, sempit • supaos: supaya, agar • supata: berjanji, maki • supatni: indah, cantik • supaya: supaya, agar; • supados: supaya, agar • supé: lupa, alpa • supena: mimpi • supit: supit, jepit; • supit urang: strategi perang dengan mengatur barisan membentuk supit udang • supraba: cahaya indah • supranata: aturan yang baik • suprandéné: meskipun demikian • suprih: harapan • sura: berani; • suraduhita: bidadari; • suragana: para dewa; • suralaya, suraloka: tempat para dewa; • suranata: raja dewa; • suranggakara: berani sekali, sangat berani; • suranggana: bidadari; • surapada: keinderaan, kahyangan; • surapana: minuman keras; • surapati: raja dewa; • surapsara: raja bidadara; • surapsari: ratu bidadari; • suréndra: raja dewa; • surèngpati: 1 raja dewa; 2 nama keris; • surèngrana: berani, pemberani; • khasiat madu tongkat ali bidadari • suraga: bantal • surak: sorak, ramai • surakah: serakah, tamak, loba • suraksa: menjaga, menguasai • surambi: serambi • surasa: makna, arti; • suraos: (ing.) makna, arti • surastri: bidadari • surat: surat • surata: keberanian • surem: suram, gelap • surèn: pohon durian • suretna: emas, logam mulia • surga: surga • suri: 1 sisir rapat; 2 teladan • surjan: jenis gaya baju • suroh: suruh, sirih • surtanah: doa selamatan pada orang yang meninggal dunia • surti: hemat-hemat, cermat • suru: suru, sendok daun • surud: surut • suruh: sirih • surung: dorong • surup: melihat, petang hari • surya: surya, matahari; • suryakantha: kaca pembesar • susah: susah, sedih • susetya: kesetiaan • susila: kesopanan, tata krama • susra: terkenal, kondang • susrasa: patuh • susrawa: masyur, terkenal • susu: susu • susuh: sarang • susuhunan: junjungan • susuk: 1 susuk; 2 uang kembalian; • susuk kondhé: tusuk sanggul • susun: susun • khasiat madu tongkat ali songsong, menyongsong • susup: masuk, menyisip • susur: tembakau susur • susut: berkurang • suta: anak • sutapa: semedi, bertapa • sutéja: pelangi, cahaya, sinar • suthik: menolak, tak mau • suthing: enggan, segan • suthup: balut • sutikna: jeli, cermat; • sutiksna: jeli, cermat • sutra: sutera • sutrepta: senang, puas sekali • suwa: segar (untuk kalam) • suwadi: sesungguhnya, sewajarnya • suwak: robek, sobek • suwal: celana pendek • suwala: menolak, tak sanggup; • suwalapatra: khasiat madu tongkat ali • suwan: sowan, menghadap • suwanda: badan, tubuh; • suwandagni: matahari • suwangan: muara, kuala • suwap: suap, uang sogokan • suwara: suara, bunyi; • suwanten: suara, bunyi; • suwaos: suara, bunyi • suwarga: surga • suwari: kasuari (nama burung) • suwarna: emas; • suwarna dwipa: pulau Sumatra • suwasa: emas • suwau: tadi, dahulu • suwawa: ayo, mari • suwé: lama • suwéda: jari • suweg: nama tumbuhan • suweng: subang, kosong • suwidak: enam puluh • suwing: tergiang-ngiang di telinga • suwingya: cerdas, bijaksana • suwita: mengabdi, berguru • suwiwi: sayap • suwuk: berhenti • khasiat madu tongkat ali pasak besi pada beliung • suwun: 1 minta, mohon; 2 terima kasih • suwung: kosong, hampa • suwur: warta, kabar, berita • suwut: tempurung untuk menghasilkan benang yang ditenun • suyasa: rumah, gedung • suyud: suka memberi • swa: mandiri, kepala; • swabawa: tabiat, perangai; • swabretya: prajurit; • swadaya: mandiri; • swadésa: desa yang mandiri; • swagata: hidangan, jaminan, jamuan; • swagotra: turun, keturunan; • swagreha: rumah pribadi; • swasana: suasana, keadaan; • swasembada: mencukupi kebutuhan diri; • swasta: swasta, mandiri; • swayambara: sayembara • swah: langit • swana: anjing • swandana: kereta • swanita: darah • swara: suara; • swanten: suara • swarga: surga; • swargaloka: tempat surga; • swargi: almarhum • swasa: emas T • taberi: rajin, hemat • tabon: rumah/kebun warisan orang tua yang telah meninggal • tabrak: tabrak • tabuh: 1 jam; 2 tabuh, pemukul; • ditabuh: dipukul • tabur: tabur, tebar • tadhah: makan; • tadhah eluh: tempat mengadu; • tadhah kringet: baju dalam, tadah keringat; • tadhah sih: tempat kasih sayang; • tadhah udan: sawah yang tergantung air hujan; • tadhah arsa: burung kedasih • tagyana: tunangan, kekasih • taha: kira, sangka, barangkali • tahan: tahan • tahen: 1 batang, pohon; 2 derita • taju: mahkota • tajug: tajuk, bentuk rumah adat • taker: takar, ukur • takir, takir ponthang: limas dari daun pisang • taksaka: ular • taksih: masih • takura: kiri • tal: pohon lontar, rontal • tala: rumah lebah • talad: tidak tergesa-gesa • talaga: telaga • talang: talang, jalan air • taleran: jalannya cerita, alur • tales: talas, umbi • tali: tali; • tali goci: cara mengikat layang-layang; • tali mati: simpul mati; • tali wangsul: tali yang bisa dibuka dengan mudah • talika: mata-mata, pengintai • talinga, talingan: telinga • talok: pohon talok • talu: tiga, jenis gending • talub: balut (mata) • taluh: sudah biasa, bosan, jemu • talun: ladang, huma • tama: utama, baik • tamah: keinginan rakus, tamak, serakah • taman: taman, kebun; • taman keputrèn: taman keputrian; • taman sari: taman sari • tamara: gamelan, bunyi-bunyian • tamat: tamat, selesai • tamba: obat, jamu; • nambani: mengobati • tambah: tambah • tambak: tambak; • tambak baya: pencegah bahaya • tambal: tambal; • tambal sulam: menambal di sana sini, memperbaiki kesalahan-kesalahan kecil • tambana: bendera, panah • tambang: 1 tambang; 2 tali tambang; • tambang parantian: tempat kediaman, asal • tambar: tawar, hilang kekuatan, hilang kesaktian • tambara: bendera • tambas: jalir, tiris • tambat: tambat, ikat • també: sedang, jadi • tambeh: tambah, bertambah • tambel: tombok; • tambel butuh, tambel sepi: mencukupi kebutuhan • tambeman: penyangga, penopang • tambeng: keras kepala, tak mau dinasihati • tambet: tidak kenal, tidak peduli • tambi: akar yang tumbuh pada batang sebagai penyangga pohon • tambilutan: nama tumbuhan • tambing: sisih, tepi • tambir: 1 nama wuku yang ke-19; 2 alat dapur • tambra: ikan tambra • tambuh: tidak kenal, tidak tahu • tambung: samar, kabur, tidak kenal • tambur: sejenis genderang • tamèng: tameng, pelindung senjata; • tamèng mata: pelupuk (kelopak mata) • tami: utama, baik • tamih: dupa, perdupaan • tamina: melihat • tamisra: gelap • tamolah: tak bergerak • tampa: tanpa, tidak dengan • tampah: wadah dari bambu • tampak: kelihatan • tampan: bagus, ganteng • tampang: khasiat madu tongkat ali, muka • tampar: tali, tampar • tamper: tampar • tamping: pinggir, tepi, batas daerah • tampir: niru • tampuh: menempuh; • tampuh awang: nahkoda • tamtama: tamtama, tentara • tamtu: tentu, pasti • tamu: tamu • tamyang: perisai • tan: tidak; • tan antara: tidak antara • tanah: tanah; • tanah manca: luar negeri; • tanah sabrang: luar negeri; • tanah wutah rah: tanah tumpah darah • tanak: matang sekali • tanana: tak ada • tanaya: anak, putra • tanbara: duda • tanbuh: tidak tahu/mengerti • tanceb: tancep; • tanceb kayon: selesai pertunjukan • tandang: bergerak, bekerja; • tandang gawe: bekerja, mengerjakan; • tandang tanduk: tingkah laku • tandha: tanda; • tandha mata: tanda mata, kenang-kenangan; • tandha tangan: tanda tangan • tandhak: penari, waranggana tayub • tandhan: tandan, ukuran untuk pisang • tandhana: bendera • tandhes: tandas • khasiat madu tongkat ali 1 tanding, bertarung; 2 imbang • tandhu: tanda • tandra, tandya: lalu, segera • tanduk: 1 tambah lagi; 2 kalimat aktif • tandur: tanam • tanek: utuh, sempurna • tanem: tanam; • tanem tuwuh: tanaman, tumbuhan • tang: tang, kunci • tangan: tangan • tangara: tanda, lambang • tangèh: mustahil, tak mungkin • tangga: tangga, tetangga; • tangga désa: tangga desa, desa sebelah; • tangga teparo: tetangga kanan kiri • tanggah: palang, tahan, cegah • tanggal: tanggal; • tanggalan: tanggalan, kalender; • alisé nanggal sepisan: alisnya seperti bulan tanggal satu • tanggap: tanggap, pasif; • tanggap sabda: wawancara, rembugan; • tanggap tanduk: pasif-aktif; • tanggap wacana: pidato penyambutan; • tanggap wacucal: pementasan wayang kulit; • tanggap warsa: ulang tahun • tanggel: sedang, tanggung, canggung; • tanggel jawab: tanggung jawab • tanggi: tetangga • tanggor: tetap, tabrak • tangguh: tangguh, hebat • tanggul: tanggul, bendung; • tanggul angin: pelindung • tanggulang: kayu palang pada bendungan, penopang, penyangga • tanggulun: nama buah khasiat madu tongkat ali tanggun: agak baik, cukupan, sedang • tanggung: tanggung; khasiat madu tongkat ali tanggung jawab: tanggung jawab • tanggwa: kukuh, kuat • tanghulun: hamba, sahaya • tangi: bangun, bangkit • tangkar: berkembang • tangké: tangkai, gagang • tangkèk: pembesar, kepala biara • tangkep: tangkap • tangkil: hadap • tangkuwèh: sejenis manisan • tangled: tanya • tangsel: sebangsa baji • tangsu: bulan; • sitangsu: bulan • tangsul: tali • tangun: agak baik juga, cukupan • tani: tani • tanja: 1 mantap, puas; 2 batang kayu runcing untuk menanam kedelai • tanjak: tanjak, naik • tanjidhur: tanjidor, bedug besar • tanpa: tanpa • tansah: selalu, senantiasa; • tansaya: semakin • tantang: tantang • tantara: tentara, prajurit • tantas: tuntas • tantra: ajaran tentang yoga dan seks • tantya: amat, sangat, sekali • tanu: makhluk halus • tanya: tanya • tapa: bertapa, bersemedi • tapak: bekas, kesan, jejak; • tapak asta: tanda tangan; • tapak dara: bunga tapak dara; • tapak liman: tanaman tapak kuda; • tapak tangan: tanda tangan • tapas: bengkong, kulit pembalut pokok tangkai daun nyiur • tapel: bedak perut; • tapel wates: tapal batas, perbatasan • tapih: jarik, kain • tapir: tapir, tenuk • taplak: taplak • tara: antara; khasiat madu tongkat ali tara mangsa: musim pancaroba • tarab: datang bulan, melihat bulan • taragnyana: tenung, pelet • tarak: berpuasa; • tarak brata: bersemedi, bertapa • tarambuja: semangka • tarangan: tempat bertelur (ayam), sarang • taranggana: bintang, rasi bintang • taranjana: tenung, pelet • tarantara: antara • tarbuka: terbuka • tari: tari • tarima: terima • taring: taring • tarkadhang: kadang-kadang • tarmolah: tak bergerak • taros: tanya, bertanya • tarpa: terpa • tarpana: terpana, heran • tarsandha: tanda, alamat • taru: daun; • tarulata: daun-daunan; • tarwa: pepohonan • tarub: teratak, deklit, tenda • taruk, tarok: ditaruh, diletakkan • tarum: tarum • taruna: taruna, muda (laki-laki); • taruni: muda, taruna (perempuan) • tarung: tarung, berkelahi • tarwéla: nampak nyata, jelas sekali • tasih: masih, misih • tasik: samudra, laut • taskara: pencuri, penyamun • tata: tata; • tata basa: tata bahasa; • tata cara: tata cara; • tata krama: tata krama; • tata lair: etika lahiriah; • tata prenah: menurut alur persaudaraan; • tata tentrem: tentrem, teratur; • tata-titi: teratur • tatab: tatap, tabrak; • tataban: tatapan, tabrakan • tatag: tegar, teguh hati • tatah: tatah, pahat • tatal: tatal, serpihan kayu • tatanan: tatanan, aturan • tataran: tingkatan, tahapan • tatarpa: tanpa, tidak dengan • tatkala: ketika, tatkala, sewaktu • tatrap: tepat, kena benar, sesuai benar • tatu: luka • tatur: dipangku sedemikian rupa agar buang air (bayi) • tatwa: keadaan yang sesungguhnya • tatya: nyata, kenyataan • taun: tahun; • taun raja: tahun raja, hari besar kelahiran raja; • taun wastu: tahun biasa khasiat madu tongkat ali hari); • taun khasiat madu tongkat ali tahun kabisat (355 hari) • tawa: tawar, menawarkan • tawan: tawan, tahan • tawang: angkasa, langit • tawar: tawar, tak berasa; • tawaren: bengkak kakinya • tawas: 1 tawas, obat jentik-jentik; 2 upah lelah • tawing: dinding papan di tepi perahu • tawon: tawon, lebah; • tawon gumana: lebah berdengung; • tawon gung: tawon besar, tawon raja khasiat madu tongkat ali tawu: menguras air • tawung: tutup dinding papan (di tepi perahu) • tawur: berkelahi, bertengkar • taya: 1 hilang, kosong; 2 tari • tayub: tayub, seni tradisional • tayuh: mencari firasat lewat khasiat madu tongkat ali • tayum: lapuk, layu • teba: tanah lapang, lapangan • tebah: pukul, tinju, tendang; • tebah jaja: pukul dada, menantang; • tebah tembung: pukul rata, hantam kromo • tebak: pukul, tinju • tebal: tebal • tebas: tebas, borong • tebek: tangkap • tebela: keranda, peti mati • tebeng: tebing jendela, tebeng • teberi: rajin, hemat, sederhana • tebus: tebus; • tebus weteng: selamatan untuk hamil tujuh (7) bulan • tedah: tunjuk, pedoman • tedha: makan • tedhak: turun; • tedhak loji: datang ke loji; • tedhak siti: kenduri/ selamatan ketika anak mulai turun tanah; • tedhak sungging: berfoto khasiat madu tongkat ali tedhan: makanan • tedhas: mempan • tedhasih: burung kedasih • tèdhèng: sekat, halang, tirai • tèdhès: habis sama sekali, tandas • tedhi: makan • tegal: tegal, ladang • tegar: tegar, tanpa beban, bebas • tegayuh: berubah-ubah, berganti-ganti • tegel: tega, sampai hati • tegen: kokoh, kukuh, kuat • tegeng: teguh, kukuh • tegep: tegap, kokoh • teger: kukuh, tak berubah-ubah • tegerak: tandus, tanah mati • tegerang: kayu untuk memberi warna kuning pada kain batik • tegerat: nama bunga • teges: makna, arti • tegil: tegal, ladang • teguh-timbul: kebal, sakti • tegyan: tega, sampai hati • téja: pelangi, cahaya, sinar; • téja bathang: pelangi tanda duka cita; • téjamaya: nama kahyangan Batara Guru • tèji: teji (kuda) • teka: datang, tiba • tekan: tekan, desak • tékang: sang, si • tekap: sampai, hingga, oleh karena • teken: teken, tongkat • tèken: teken, tanda tangan • tekèng: sampai di • téko: teko, porong, poci • teksaka: ular • teksih: masih • tekuk: tekuk, lekuk; • tikel tekuk: berlipat ganda • tekwan: tanya • tela: terang, jelas • telag: kehabisan, tidak musimnya • telaga: telaga • telah: nama, sebut • telak: kerongkongan • telar: lapangan, tanah lapang • telas: habis • telat: telat, tertinggal • telenan: landasan • telih: tembolok (pada unggas) • telik: sandi, lambang, rahasia; • telik sandi: mata-mata, intelijen • telu: tiga; • majutelu: segitiga; • telon: bertiga; • telu belah: menjadi tiga bagian; • telu juru: berkeping tiga; • telung puluh: tiga puluh • teluh: tenung, penyakit; • teluh braja: bintang beralih; • teluh tragnyana: tenung, penyakit • teluk: 1 teluk; 2 takluk, tunduk • temaha: akibatnya, sehingga, akhirnya • temangga: enak menjadi tetangga • temangsang: tersangkut • temantèn: penganten • tembaga: tembaga; • tembagan: tempat membuat tembaga • tembako: tembakau • tembalo: pohon trembalo • tembang: tembang, lagu; • tembaruk: berhak, berkat • tembaya: kumpul; • patembayan: perkumpulan • tembayat: janji, kumpul; • patembayatan: perkumpulan, organisasi • témbok: tembok • tembon: perahu kecil • témbong: belang hitam pada kulit muka, dsb • témbor: dulang, talam • témbré: tidak berharap, hina, remeh • tembung: kata • temeka, khasiat madu tongkat ali tiba, sampai • temen: sungguh, benar • temenggung: tumenggung, pangkat kebangsawanan • tempaling: sungsang balik, baling-baling • tempaos: nama pohon untuk ramuan rokok • témpé: tempe, jenis lauk pauk • tempélang: cara membungkus nasi dengan daun pisang • témpong: pangkal paha (kuda, dsb) • tempuh: tempuh • tempuk: temu, jumpa, menjadi satu • temtu: tentu, pasti • temu: temu, jumpa; • temu gelang: lingkaran yang tidak putus; • temu lawak: tumbuhan temu lawak, jenis tanaman obat; • temu rosé: bertemu pada ruas-ruasnya • tèn: lubang jala • tenaga: tenaga, energi • tenan: sungguh, benar • tenang: tenang, santai • tenapi: tetapi, akan tetapi, namun • tenaya: anak, putra • tengah: tengah; • tengah wengi: tengah malam • tengan: kanan • tengangé: tengah hari • tengara: tanda, lambang, perlambang • tengen: kanan • tenger: tanda, prasasti, nama • tengga: tunggu • tenggak: 1 leher; 2 telan langsung • tenggar: lapang, luas • tenggarèng: terang cuaca • tenggenah: jelas, terang, kepala, tengah-tengah pertahanan • tenggèrèng: terang cuaca • tengger: bukit, tanah tinggi • tengginas: trampil, cekatan • tengging: ujungnya mencuat ke atas • tenggirang: senang hatinya • tenggok: leher atas, tengkuk • ténggor: memindahkan padi dari persemaian ke sawah • tenggulang: bendung, cegah • tenggun: agak baik juga, cukupan, khasiat madu tongkat ali • tengran: tanda, lambang, nama • tengu: tengu, jenis kutu; • satengu: kecil sekali • teni: pakaian dinas • ténja: tinja, tahi, cirit • ténong: wadah makanan dari bambu • tenta, ketenta: terjebak, terpaksa tanpa kesadaran • tèn-atèn: bagian bambu sebelah dalam (tanpa kulit) • tentrem: tentram, tenang • tenun: tenun • tenung: tenung, santet • tepa: tepa, ukur; • tepa selira: mengukur diri, tenggang rasa • tepak: mapan, cocok • tépak: sisa, bekas, telapak • tépang: sepak, tendang • tepas: serambi rumah, sengkuap; • tepas wangi: tempat tidur • tépas: 1 tepas, kipas; 2 balai • tepet: bekas, sisa; • tepet loka: alam baka, alam kekal; • tepet suci: hari akhir, akhirat • tepi: tepi, pinggir • tepis: tepi; • tepis iring, tepis liring: perbatasan, tapal batas • téplok: teplok, lampu • tepung: kenal, tahu; • tepung becik: bersahabat baik; • tepung gelang: melingkar, berkeliling; • tepung kebo: hanya tahu saja; • tepung pager: tetangga sebelah rumah yang bersatu pagar; • tepung rukun: bersatu; • tepung wates: perbatasan, tapal batas • terah: darah, turun, turunan • terang: terang, jelas • teras: terus • terbang: 1 terbang; 2 rebana; • terbangan: bermain rebana • terbil: kayu penyangga • terbis: jurang, curam • terbuka: terbuka • teres: takut, ngeri; • diteresi: dikelupas kulitnya (pohon) • terganca: selisih, bersalah, berbeda • terkadang: kadang-kadang • tersandha: berdasarkan pada • tertamtu: tentu, pasti • teruna: pemuda; • teruni: pemudi • terwaca, terwéla: terang, jelas • terwèlu: kelinci • tesih: masih • tetah: tutuh • teteg: kokoh, kuat, kukuh • tètèg: merontokkan • tètèh: fasih, bicara lancar • tètèk: puting susu • tetel: tekan, desak • tétéla: terang, jelas • tetep: tetap • teter: sikat, sisir, penggaruk • tètèr: ujian • tetes: tetas • tètès: tetes • tiba: jatuh • tibra: susah, sedih, marah • tidha-tidha: ragu-ragu, bimbang • tidhem: sunyi, sepi, diam • tiga: tiga; • tigawaja: nama ikan; • tigawarna: tiga warna • tigan: 1 bertiga; 2 telur • tigas: pangkas, potong; • tigas gagang: habis diketam lalu dijual (padi); • tigas kawuryan: baru tampak, baru muncul; • tigas pancing: dipangkas miring sekali putus • tika: itu; • tikang: yang itu • tikbra: susah, sedih; • tiké: ini • tikel: lipat, banyak, ganda; • tikel alis: berkerut kening; • tikel balung: nama tumbuhan; • tikel tekuk: berlipat ganda; • tikel wosen: kejang-kejang pada jari tangan • tikep: dekap • tiki, tiking: ini, di sini • tiksa: tajam, senjata tajam; • tiksna: tajam, cerdas, jeli; • tikswa: tajam, cerdas, jeli • tikta: pahit, empedu • tiktak: sejenis meriam kecil • tiku: itu • tikung: tikung • tikus: tikus • tilak: bekas jejak • tilam: tilam, kasur, tempat tidur; • tilam rum: tempat tidur; • tilam sari: tempat tidur • tilap: bujuk • tilar: tinggal • tilas: bekas, sisa • khasiat madu tongkat ali timang, gesper • timba: timba, tali timba • timbal: panggil, perintah; • ditimbali: diperintah, dipanggil; • timbal balik: saling menerima dan memberi • timbang: timbang, imbang; • timbang sih: pertimbangan • timbel: timah • timbreng: redup, berawan • timbrung: menimbrung • timbun: timbun • timen: sangat, amat • timpal: timpal, setimpal • timpang: timpang • timpuh: timpuh, duduk bersila • timpung: timpang, pincang • timun: mentimun; • timun wungkuk: timun bungkuk • timur: 1 muda, kecil; 2 timur • tindak: pergi, berangkat • tindhes: tindas, gilas • ting: lentera, jenis lentera • tinggal: tertinggal • tinggar: senapan yang berlaras kuningan • tinggeng: tetap, tidak berubah-ubah • tingi: kulit kayu untuk mencelup kain batik • tingkah: tingkah laku • tingkas: subur • tingkeb: selamatan kehamilan usia 7 bulan • tingkem: bakul kecil bertutup • tinimbang: daripada • tinjo: tengok, jenguk • tintrim: sepi, sunyi • tipak: bekas, sisa • tipar: ladang, tegal • tipu: tipu, bohong • tipung: ketipung • tira: tepi, pinggir • tirah: berlebih, sisa • tirem: tiram khasiat madu tongkat ali tirep: redup, berawan • tirta: air; • tirtamarta: air kehidupan; • tirta prawita sari: air sari kehidupan; • tirta sinduretna: air mani, sperma; • tirtayatra: berziarah ke pemandian suci; • patirtan: pemandian • tiru: tiru, contoh • tisaya: sangat, amat, terlebih • tisma: tajam • tisna: cinta, kasih sayang • titah: makhluk, ciptaan • titèn: 1 ilmu titen; 2 teliti, ingat; 3 daun kacang kering • titi: teliti; • titi mangsa: perhitungan musim; • titi priksa: memeriksa, meneliti • titih: keras, padat (keris); • titihan: kendaraan • titik: titik, tanda, ciri, noktah; • titik iyik: jaman masih kecil; • titik melik: barang bukti • khasiat madu tongkat ali dipukul terus-menerus (kentongan) • titis: titis, tepat • tiwas: 1 mati; 2 terlanjur • tiwikrama: marah • tiyang: orang • tiyasa: kuasa, pandai • tobat: taubat • toblok: keranjang • toblos: coblos, tusuk • tobong: tempat pembakaran; • tobong gamping: tempat pembakaran batu menjadi gamping • togari: malam • togog: nama wayang • tomara: tombak (belantam) • tomprangan: bertengkar, cek-cok • tonggari: malam hari • torana: pintu gerbang • tos: keras, berharga • tosan: besi; • tosan aji: pusaka • totog: 1 tabrak, mentok; 2 ilmu totog • totoh: taruh • totos: kepala, pemimpin • towang: selang, sela • toya: air; • toyanta: awan, mendung • trabas: 1 terabas, terobos; 2 pemboros • tracak: telapak kaki binatang • trah, gotrah: keturunan; • khasiat madu tongkat ali kusuma: darah biru, bangsawan • trajeg: pancang, tonggak, pagar • traju: neraca; • traju mas: timbangan emas • trampil: terampil, cekatan • tranggana: bintang • trantan: berdiri pakai penyangga • trantang: bersinar • trap: terap, pasang; • trap sirap: diatur serba baik, rapi; • trapsila: tata krama, susila • trapas: boros, lekas habis • tratag: panggung • traté: teratai • trawang: terawang, pandang, lihat • trebis: jurang, curam; • jurang trebis: jurang yang curam • trembalo: pohon trembalo • trembayak: burung angsa • trembayun: sulung • trena: rumput • trengga: bintang • trenggalung: musang akar • trenggana: bintang • trengginas: terampil, cekatan • trenyuh: trenyah, kasihan • trep: trep, cocok, sesuai; • trepsila: susila, sopan, tatakrama • très: sulaman benang emas pada lengan khasiat madu tongkat ali • trèsèh: ramah-tamah, cakap • tresna: cinta, kasih, sayang • treteg: jembatan • trewélu: kekunci • tri: tiga; • tribawana: tiga dunia; • triguna: tiga kegunaan; • trikaya: tiga kekayaan; • trikona: segitiga, bersudut tiga; • trilocana: bermata tiga; • triloka: tiga dunia; • trimurti: tiga dewa; • trinétra: mata ketiga; • trisula: senjata tombak bermata tiga • trima: terima; • trima kasih: terima kasih • tris: cinta, kasih sayang • trisig: pagar anyaman bambu • trisik: pantai berpasir, berbatu-batu kecil • trisna: cinta, sayang • triwi: putih • triwikrama: marah besar • truka: membuka tanah untuk tempat tinggal • trukah: dusun baru • truna: muda, remaja • truntum: nama batikan • trup: 1 permainan truff; 2 kelompok, regu • trus: terus, langsung • trustha: senang, suka, puas; • trusthi: senang • truwaca: jelas, terang • truwéla: jelas, terang • truwèlu: kelinci • tuba: racun • tuban: jeram, air terjun • tubar: akar yang mengembang ditanah • tubi: tuba • tubruk: tubruk, tabrak • tubug: bengkak kakinya, cacat • tubungen: telor, pelat • tudhuh: petunjuk, pedoman • tudhun: turun, ke bawah • tudhung: kudung, tutup kepala • tuding: 1 tuduh, dakwa; 2 jari telunjuk • tuduh: petunjuk, pedoman • tugar: 1 tugar; 2 mencangkok • tugel: patah, putus • tugi: bulu padi • tugu: tugu, monumen • tugur: jaga • tuha: tua • tuhu: sungguh, benar • tuhun: sebenarnya, semestinya • tujah: diterjang dengan kaki diinjak; • tujah bumi: kaki bagian depan putih (kuda, dsb) • tuju: tuju, sengaja • tuk: sumber, mata air • tukang: tukang • tukar: tukar, ganti; • tukar cincin: upacara tukar cincin, peningset; • tukar maru: nama ikan; • tukar padu: bertengkar mulut • tukung: menjejak bahu (rambut) • tuladha: teladan, contoh • tulak: tolak; • tulak balik: penangkal bahaya; • tulak sawan: penangkal penyakit • tulalé: belalai • tulang: tulang • tular: tular, menular • tulèk: lalu, segera • tulèn: tulen, asli • tuli: tuli, tidak dapat mendengar • tulis: tulis • tulung: tolong • tulup: 1 alat berburu burung; 2 kerangkeng • tulus: tulus, ikhlas • tulya: kemudian, lalu • tuma: kutu • tumama: 1 mengenai, mempan; 2 puas • tuman: tergantung, ketagihan • tumang: bibir dapur • tumat: buah tomat • tumbak: tombak, jenis senjata • tumbal: tumbal • tumbar: tumbar, jenis bumbu • tumbas: beli • tumbeng: kayu yang dipasang pada gamelan (gambang) agar lebih sempit lubangnya untuk mengatur nada • tumbruk: tubruk • tumbu: tumbu, wadah dari bambu • tumbuk: tumbuk • tumenggèng tawang: ujungnya mencuat ke atas (bulu mata) • tumenggung: tumenggung • tumok: tahu, melihat • tumon: menonton, melihat • tumpak: naik, numpang • tumpal: kapar, kekat • tumpang: tumpang, numpang; • tumpang sari: tanaman berjenis-jenis; • tumpang suh: bertumpangan, berserakan; • tumpang tindih: tumpang tindih • tumpek: jatuh-tumpah • tumpeng: nasi untuk selamatan • tumper: puntung (kayu bakar) • tumpes: tumpas, gilas, musnah • tumplak: jatuh, tumpah • tumplek: tumpah, bertumpuk; • tumplek bleg: tumpah-ruah • tumpu: tumpu, alas, landasan • tumpuk: tumpuk; • tumpuk timbun: bertimbun-timbun; • tumpuk undhung: bertumpukan • tumrah: berkembang, beranak • tumrap: terhadap, kepada • tumus: 1 terkuras, 2 tembus • tumut: ikut, turut • tuna: 1 tidak punya; 2 rugi; • tuna dungkap: sering keliru; • tuna karya: menganggur; • tuna kisma: petani yang tak punya tanah; • tuna netra: buta; • tuna susila: nakal, lacur • tunangan: tunangan, kekasih • tunas: tunas, taruk • tundha: tumpuk, tangga, ditunda • tundhes: tandas • tundhuk: takluk, menunduk • tundhun: setangkai • tundhung: usir • tung: ujung, puncak • tungan: ujung, puncak • tungga: remuk, terkemuka • tunggak: tunggak, pangkal, pokok • tunggal: tunggal, satu • tunggang: tunggang, naik • tunggara: tenggara (mata angin) • tunggil: tunggal, satu • tunggir: punggung gunung • tunggu: tunggu • tunggul: tunggul, yang tertinggi • tungkak: pucuk telapak kaki, tumit • tungkas: pesan, amanat • tungkat: tongkat, setik • tungku: tungku • tungkul: tungkul, takluk • tungtum: berkumpul kembali • tungtun: tuntun • tuni: kurang, tidak punya, rugi • tunjang: tunjang, tabrak • tunjel: tonjok, tusuk • tunjem: tonjok, tusuk • tunjung: bunga tunjung, teratai, seroja • tuntas: tuntas, selesai • tuntum: berkumpul kembali, pulih • tuntun: tuntun, bimbing • tuntung: ujung, puncak • tuntut: tuntut, gugat • tunu: api, nyala • tup: tutup; • entup: sengat • tupiksa: periksa, cek • tur: lagi pula, dan • turah: lebih, sisa • turangga: kuda; • katuranggan: ciri-ciri • turas: kencing, buang air • turi: turi, jenis tanaman • turida: susah, sedih • turon: tiduran, berbaring-baring • turu: tidur • turuh: bocor, tiris • turun: 1 turun, ke bawah; 2 anak keturunan • turung: belum • turut: turut, patuh, tertib • tus: serius, benar-benar • tusara: embun • tusih: mengawasi • tuskara: lebah, tawon • tustha, tusthi: senang, puas, asyik • tusuk: tusuk, tonjok; • tusuk kondé: tusuk sanggul • tut: ikut, turut; • tut wuri: ikut di belakang • tutas: tuntas selesai • tuter: bel, peluit, terompet, klakson • tutu: tumbuk; • nutu pari: menumbuk padi • tutug: selesai, tamat, tuntas • tutuh: tunduk, dakwa, potong, pangkas • tutuk: mulut • tutul: tutul, bintik, noda; • macan tutul: harimau kumbang • tutup: tutup; • tutup dhahar, tutup saji: tudung saji; • tutup kendhang: pembukaan dan penutupan; • tutup kéyong: bagian rumah berupa segitiga disebelah atap; • tutup kuping, tutup mulut: membisu dan tuli; • tutup liwet: cara menggunakan ikat kepala • tutur: tutur, kata, sabda • tutus: 1 tutus, pukul; 2 tali dari bambu; • tutus kajang: jahitan yang selanya jarang-jarang • tutut: jinak, kejar, sisil • tutuwa: ketua, pemimpin • tuwa: 1 tua; 2 sudah masak; • kamituwa: kepada desa; • tuwa bangkong: tua bangka; • tuwa buru: pemburu; • tuwagana, tuwanggana: ketua, peminjam, pemuka; • tuwah: tumbuh, timbul, terbit • tuwi: tengok, jengok • tuwin: dan, serta, lagi • tuwu: burung hantu • tuwuh: tumbuh • tuwuk: kenyang, puas • tyas: hati; • tyas mami: hatiku U • uba rampé: piranti, alat-alat • ubaya: janji, prasetia • ubed: 1 belit; 2 banyak akal • ubek: aduk • ubel-ubel: ikatan, belitan • ubeng: keliling, putaran • uber: kejar, buru • ubin: ubin, tegel • ublek: 1 aduk; 2 bergerak di sekitar • ubon-ubon: abdi perempuan di pertapaan • ubral: obral • ubur: ramai sekali, bingar • ucal: ajar • ucap: ucap, ujar • ucek: tekan • uceng: ikan kecil; • uceng-uceng: sumbu • uda: telanjang; • ngudarasa: mengutarakan perasaan; • udakara: kira-kira; • udamamah: tepat suaranya (dalam memerankan tokoh-tokoh wayang); • udanagara: sopan-santun; • udapati: sumpah-serapah; • udarati: laut, lautan; • udasmara: pikiran • udadi: laut, lautan • udaka: air, mata air • udama: hina, keji, nista • udan: hujan; • udan ampèl: nama bentuk keris; • udan barat: hujan bercampur angin kencang; • udan tangis: berduka cita, menangis keras • udani: tahu, mengetahui • udara: 1 angin; 2 tinggi, luhur • udata: keras, sangat, sombong • udaya: upaya, usaha • udel: pusar, pusat • udhadhi: laut, samudra • udhal: bedah, pecah, jebol • udhang: udang; • udhang-udheng: pergi ke sana-ke mari untuk suatu urusan • udhar: bebas, lepas • udhaya: laut, samudra • udheg-udheg: nenek moyang • udhek: aduk, campur • udhel: hampir menjadi kepompong (fase perubahan ulat menjadi kepompong) • udheng: ikat kepala; • udheng gilig: ikat kepala yang ada bundarannya di belakang • udhèt: cacing • udhil: kikir, bakil • udrasa: tangis, air mata • udrata: mahkota • udu: bukan, lain • udud: merokok • uduk: nasi uduk • udun: benjolan, bengkak • udur: berselisih, bertengkar • udwani: ingat, waspada • udyana: taman • udyani: taman • uga: juga, pun • ugag-ugeg: bergerak-gerak • ugah: agak, enggan • ugal: ugal, urakan • ugat-uget: bergerak-gerak • ugeg: khasiat madu tongkat ali • ugel-ugel: sendi • ugem: menepati, mematuhi • ugeng: giat, bersemangat, rajin • uger: 1 pedoman, patokan; 2 ikatan; • khasiat madu tongkat ali dikurung; • uger-uger lawang: anak tunggal; • paugeran: hukum, undang-undang • ugung: manja, belum • ujana: taman; • ujani: khasiat madu tongkat ali, waspada, ingat • ujar: kata, sabda • uji: uji, tes • ujubriya: curiga, prasangka buruk • ujud: wujud, nyata • ujung: ujung; • ujungan: daun • ujur: 1 mujur, membujur; 2 beruntung; • ujuran: bagian yang membujur • ukara: kalimat; • ukanten: (ing.) kalimat • ukir: ukir • ukur: ukur • ula: ular • ulab: beruntung sekali • ulad: muka, wajah • ulah: gerak, tingkah laku; • ulah raga: olah raga; • ulah semu: melakukan apa-apa dengan isyarat, pasemon, sindiran; • ulah kridhaning asta: mengemis; • ulah-ulah: memasak • ulam: ikan • ulang: ulang • ulan-ulan: sejenis ulat pemakan kayu • ulap: silau • ulat: wajah, muka • ulem: undangan • uleng: oling, miring • uler: ulat; • uler kagèt: selimpat (pada khasiat madu tongkat ali • uler kambang: jenis tembang, gending • ules: 1 warna; 2 sampul, selongsong, sarung, kain • ulet: ulet, liat • ulu: 1 telan; 2 tangkai; • ulu ati: ulu hati, dapur susu; • ulu-ulu: ulu-ulu, pamong desa pengatur air; • ulu wetu: penghasilan • ulun: saya, hamba • ulung: ulung, unggul; • ulung ati: hulu hati, dapur susu • ulur: ulur, tarik • uma: biji, benih • umba: luas, lebar • umbang: congkak, besar mulut • umbar: umbar, bebas, lepas • umbara: mengembara, berkelana • umbel: ingus • umbul: 1 terbang, melayang; 2 mata air, sumber air; 3 kepala desa; • umbul muncar: mata air yang memancur; • umbul-umbul: bendera panjang yang ditegakkan • umbut: rebung rotan • umet: nyala; • umet-umetan: berkeliling-keliling; • nyumet: menyalakan • umis: mengalir • umpak: 1 cepat, lekas; 2 batu landasan • umpama: umpama, kalau, jika • umpang: lebih dari beratnya • umpeng: pipa, saluran air • umpet: sembunyi • umpling: minyak tanah, lampu kecil, tempat madat • umpluk: busa, buih • umpon: empang ikan • umus: khasiat madu tongkat ali, merembes • una-uni: bicara, perkataan • unakara: kira-kira, kurang-lebih • unandika: berkata • unang: sedih (gila) karena asmara, mabuk cinta • unar: onar, gaduh, geger • uncal: lempar • uncek: penggerek, alat penusuk • uncet: ujung nasi (tumpeng) yang berbentuk kerucut • uncit: buncit, bungsu, bontot, terakhir • uncung: anak merak • uncuwi: pipa tembakau • undang: mengundang, memanggil • undar: gelendong, tika-tika, likas • under: pokok perkara, mata bisul, pusat lingkaran • undha: tumpuk, tangga; • undhamana: diungkit, disebut-sebut; • undha-undhi: kurang lebih; • undha-usuk: bersusulan • undhag: bertingkat, bertangga • undhagi: ahli tembaga, pikiran • undhak: bertingkat, bertangga • undhuh: menuai, memetik • undhung: tumpuk • undur: mundur, ke belakang; • undur-undur: binatang sejenis rayab tanah yang jalannya mundur • unem: nama rempah-rempah • ungal: bunyi; • mungal: berbunyi • ungap: bimbang, tertimbang-timbang, agak takut • ungapan: kala • ungel: suara, bunyi • ungga: atau • unggah: naik, ke atas; • unggah-ungguh: tata krama, sopan-santun; • ungguh: tempat, letak • unggul: unggul, utama • ungkal: asah, batu pengasah • ungkara: kalimat, pujian, doa • ungsi: ungsi, pindah • ungsum: musim • uni: bunyi, suara • uninga: tahu, mengerti • unjal: menarik; • unjal ambekan: menarik nafas • unjuk: minum • unta: unta • untap: marah, murka • untar: nyala • untara: 1 utara; 2 kiri; 3 antara, sela • unting: ikatan • untu: gigi; • untu gelap: gigi roda; • untu walang: cara menyambung (seng, dll) • untul: pengikut • untung: untung, laba; • untung-untungan: khasiat madu tongkat ali, untung-untungan • unu: (padi) yang berceceran di tanah • unur: 1 rumah anai-anai; 2 bukit, tanah membukit • unus: hunus, keluar • unyar: ikatan padi; • unyar-unyur: mondar-mandir, ke sana kemari • unyer: putar, keliling • unyur: datang begitu saja • upa: sebutir nasi; • upaboga: mencari makan, kelezatan, kenikmatan; • upadamel: pekerjaan, kegiatan; • upadana: pemberian; • upadrawa: kesusahan kesengsaraan; • upagawé: pekerjaan, kegiatan; • upajati: nama tembang gedhe; • upajiwa: penghasilan, penghidupan, nafkah, rezeki; • upajiwana: nafkah, rezeki; • upakara: merawat, memelihara; • upakarti: 1 hasil kerja, karya; 2 penghargaan; • upakarya: hasil kerja, karya; • upakawis, dipun-upakawis: (ing.) dipelihara, dirawat; • upaksama: ampun, maaf; • upalabi: pendapat, pengertian, pemilikan; • upalamba: pendapat, pengertian, pemilikan; • uparengga: perhiasan, hiasan; • uparukti: pasang rakit, merakit; • upasadana: penghormatan, penghargaan; • upasaka: calon pendita; • upasama: sabar, rendah hati; • upasanta: sabar, rendah hati; • upasantwa: penghibur; • upasraya: minta pertolongan, bantuan; • upasuba: hiasan untuk penghormatan; • upawada: kemarahan, celaan • upacanten, upacara: upacara, seremoni; • upadi: mencari, berusaha, upaya; • upados: mencari, berusaha, upaya • upah: upah, ongkos, gaji • upaka: sungai • upakyana: cerita, dongeng • upala: batu • upama: umpama, tamsil, ibarat • upaos: sumpah, janji • upas: 1 bisa, racun; 2 pesuruh, kurir • upati: upeti, persembahan • upat-upat: 1 talu cemeti/cambuk; 2 bersumpah tak akan melakukan lagi • upaya: upaya, usaha; • upayasandi: perkakas, piranti • upekti: upeti, persembahan • upeti: upeti, persembahan • upetya: upeti, persembahan • upih: upih, kelopak, pangkal daun • upiksa: teliti, periksa, lihat • ura-ura: lagu, dendang, nyanyian • uragapati: raja ular • urang: udang; • urang ayu: nama bentuk subang • urik: licin, akal bulus • uring: marah, kecewa • urip: hidup • urmat: hormat • urna: mahkota • uruk: 1 rendam, uruk; 2 ajar; • diwulang uruk: diberi pelajaran • urun: urun, iuran • urung: gagal, belum; • urungan: perhitungan hari yang ke-3 • urup: nyala • usada, usadi: obat • usah: usah • usaha: usaha, upaya • usana: jaman dahulu kala • usap: usap; • usap tangan: sapu tangan • usar: tentara berkuda • usara: embun • usar-asir: polisi rahasia • usim: musim, masanya • usir: usir, suruh pergi • usna: baik, bagus • usnisa: surban, sanggul ikat kepala • usreg: 1 bertengkar; 2 banyak gerak • ustra: unta • usuk: penyangga atap • usul: usul, saran, pendapat • usum: musim • usung: usung, gotong • usus: usus • utah: muntah • utak: otak, benak • utama: utama, baik • utamangga: kepala • utami: utama, baik • utang: hutang; • utang budi: hutang budi; • utang pati: hutang pati, membunuh; • utang urip: hutang nyawa • utara: 1 utara; 2 kiri • utawa: atau; • utawi: atau • utawaha: api • utawis: kira-kira, kurang lebih • utek: otak, benak • uter: putar, keliling • util: colong, curi, copet • utpala: teratai biru, tunjung biru • utri: utri, jenis makanan dari pati ketela • utsaha: khasiat madu tongkat ali, upaya • utu: gigi • utuh, utoh: utuh, lengkap, sempurna • utus: utus, suruh, duta • uwa: pakde, budhe • uwal: lepas, bebas • uwar: lepas, bebas, copot • uwas: khawatir, wasangka • uwi: ubi khasiat madu tongkat ali • uwong: orang, manusia • uwuh: 1 tambah; 2 sampah • uwung-uwung: awang-awang • uwur: 1 tombok, iuran; 2 tabar, sebar W • waca: baca; • maca: membaca; • wacan: bacaan • wacucal: kulit, belulang; • ringgit wacucal: pentas wayang kulit • wada: cacat, cela • wadaka: halangan, gangguan • wadana: pemuka, pembesar • wadari: taman bunga • wadat: selibat, tak menikah • wadata: molek, kegemaran • wader: ikan sungai • wadhag: tubuh • wadhah: wadah, tempat • wadi: rahasia; • wewadi: 1 rahasia; 2 kemaluan • waditra: gamelan, bunyi-bunyian • wadwa: prajurit, tentara; • wadwan, wadon: perempuan • wadya: bala, anggota; • wadyabala: bala tentara • waé: saja, cuma • wagal: nama ikan • wagata: sungguh, nyata • wagadi, wagati: perbuatan baik • wagé: Wage, hari pasaran • waged: 1 bisa, mampu; 2 batas • wagiswara: tempat semedi raja • wagita: 1 sungguh, nyata; 2 syair, puisi • wagra: harimau • wagu: tak pantas • wagugen: sedih, susah • wagus: bagus, baik • wahana: kendaraan, sarana • wahiri: cemburu, iri hati • wahita: tipuan, muslihat • wahya: wahyu, bintang kebahagiaan; • wahyu: ilham, anugerah • wahyaka: lahiriyah, badan • waita: 1 tipuan, muslihat; 2 perahu • waja: gigi • wajah: muka • wajar: lumrah • waji: kuda • wajir: menteri • wajra: petir • wak: badan, tubuh • waka: panas, api • waksa: dada, susu • waksudha: bumi • waktan: bercerita, berbicara • wakul: wakul, wadah nasi • wakya: badan • wala: gagang gugus kelapa • walak: larangan, balak • walaka: berterus terang • walang: belalang; • walangati: khawatir • walanjar: janda muda • walat: kualat, terkutuk • walaya: berkelana, mengembara • waled: 1 endapan; 2 gaji rapel • walèh: bosan, jemu • walek: melulu, semata-mata • walépa: kurang ajar, congkak, pongah; • ardha walépa: membantah, ditanya balas bertanya • waler: atur; • wewaler: peraturan, aturan • wales: balas; • walesan: balasan • walgita: buku, surat, tulisan • walih: lagi • walik: balik • walika: ular • waling: sangkaan, pikiran • walira: belera • walirang: belirang • waliwis: belibis • walkali: pendita, pertapa • waluh: jenis buah • waluka: pasir • waluku: nama rasi bintang • walulang: kulit, belulang • walur: walur • waluya: sembuh, sehat, selamat • walya: sehat, selamat, aman • wama: kiri • wamana: murka, marah • wamsa: wangsa, keluarga; • wamsa Syailendra: dinasti Syailendra • wana: hutan, alas; • wanadèsa: daerah hutan dan desa; • wanadri: hutan belantara; • wanantara: hutan lebat, pusat hutan; • wanawasa: hutan lebat • wanah, waneh: lagi • wanara: kera jantan; • wanari: kera betina • wancahan: singkatan • wancak: belalang; • wancak suji: pagar besi • wancana: wacana, bacaan, tema • wanci: waktu, saat • wanda: 1 suku kata; 2 badan • wandawa: sanak saudara • wandé: warung, toko • wandira: pohon beringin • wandu: banci, waria • wang: uang • wangan: selokan di sawah • wangbang: kesatria muda • wangen: dicampuri bau yang harum • wangga: berani • wangi: wangi, harum • wangkang: perahu jangkang • wangkawa: pelangi, bianglala • wangkingan: 1 keris; 2 pinggang • wanglu: mata hati • wangon, kauban: dilindungi rumah, atap • wangsa: keluarga • wangsalan: syair sandi • wangsi: seruling • wangsit: isyarat gaib, wahyu • wangsul: kembali, pulang • wangun: pantas, bagus; • wewangunan: 1 bangunan; 2 sosok • wanguntur: tempat duduk raja, dampar • wangur: dengu, kancing • wangwa: dipandang, diawasi • wani: berani; • wani angas: berani lalat, berani tai • wanita: perempuan • wantah: apa adanya • wantawis: antara, kira-kira • wantèg: kukuh, kokoh • wanter: wanter, cat • wantèr: panas terik • wantu: 1 nanti; 2 air panas untuk mengukus nasi • wantun: berani • wantya: pesan, amanat • wanu, wano: perempuan • wanua: desa, penduduk desa • wanudya: wanita • waos: (ing.) baca; • maos: 1 membaca; khasiat madu tongkat ali buah maja; • maospait: Majapahit • wara: anggun, lembut, cantik; • warabrata: latihan keras; • waracethi: pembantu putri; • waradwija: pendita, brahmana; • waraduhita: permaisuri; • waramerta: pengampunan, ampunan; • warapsara: bidadara, bidadari; • warasana: dampar, kursi, tahta; • warasayaka: panah; • wara wirasmi: bulan; • warataruna: jejaka, pemuda, remaja; • warataruni: gadis, perawan; • waratomara: panah; • wara-wara: pengumuman; • warawidya: pendita, brahmana; • wara-wiri: mondar-mandir • warada: kasih, cinta, sayang • waradin: 1 merata; 2 biaya • waragad: biaya, ongkos • warah: ajar, babi tahu • waraha: babi hutan • warak: badak • warana: tirai, sekat • warandha: janda • warang: cuci, mandi (keris) • waranggana: sinden, penyanyi • warangka: 1 sarung; 2 kerangka • waras: sehat; • waras-wiris: sembuh, sehat, tak kurang satu apa; • ora waras: 1 sakit; 2 gila • warastra: senjata, panah • warata: rata • warayang: angin, udara • warda: belas kasih, cinta • wardah: tua • wardaya: hati • wardi: arti, makna, keterangan • wardu: lintah; • wardugangga: lintah • wareg: kenyang; • maregi: mengenyangkan • warèh: air • warga: anggota; • kulawarga: keluarga • wari: air; • warigagung: nama wuku yang ke-8; khasiat madu tongkat ali warigalit: nama wuku yang ke-7; • warigaluh: nelayan • wariga: kejang • waring: jaring halus, kain kasa • waringin: beringin • waris: keluarga, saudara; • warisan: harta peninggalan orang meninggal dunia • warna: warna, rupa, macam; • warni: warna, rupa • warok: 1 berhati suci, hidup secara spiritual; 2 sakti, tangguh; 3 pemimpin, pelindung • warsa: tahun; • warsaka: tahun; • warsaya: tahun; • warsi: tahun • warsiki: bunga gambir • warsita: ajaran, nasihat • warta, warti: warta, berita; • wartos: (ing.) warta, berita • waru: waru, jenis pohon • waruju: bungsu • warung: warung, kedai • was: awas; • was-was: khawatir • wasa: wewenang, kuasa; • wasantatilaka: nama tembang gedhe; • wasata: kekuasaan • wasana: akhir, penutup, penghabisan • wasésa: kekuasaan, wewenang • wasi: pendita, pertapa, biksu • wasis: pintar, ahli • wasistha: bijaksana, pintar • wasita: ajaran, nasihat • waskitha: pintar, bijaksana • waspa: air mata • waspada: waspada, hati-hati • wasta: nama • wastra: kain • wastu: sungguh-sungguh nyata • wastuti: pujian, doa • wasuh: basuh, cuci • wasundari: 1 bumi; 2 air bening • waswa: pasti, tentu • waswita: cemas, kuatir • wata: angin • watak: watak, sifat, tabiat • watang: batang, galah, tombak • watara: khasiat madu tongkat ali • watawis: kira-kira • watek: watak, sifat, tabiat • wates: 1 batas; 2 semangka • watgata: luka, terluka • wati: 1 dunia, jagat; 2 putri • watir: kuatir, sumelang; • watos: kuatir, sumelang • waton: 1 asal; 2 pedoman • watsa, watsya: ikan • watu: batu; • watu beras: batu pasir, pasir; • watu brani: besi berani, batu magnetik; • watu geni: batu api; • watu item: batu hitam; • watu kambang: batu apung; • watu karang: batu karang; • watu kumalasa: batu besar dan rata; • watu lintang: batu bintang; • watu sumbul: batu yang runcing-runcing; • watu gunung: nama wuku • watuk: batuk • watun: cabut rumput • watyagya: perselisihan, pertengkaran • wau: tadi • waudadi: samudra, lautan • wawa: 1 api; 2 bawa • wawah: rubah, ubar, geser • wawal: sakti • wawan: saling; • wawan catur, wawan rembag: khasiat madu tongkat ali bermusyawarah, berunding • wawang: lihat, pandang, tonton • wawar: belah, pecah • wawi: bawa, dengan • wawoh: berbuah • wawrat: beban, berat • wawu: wawu, nama tahun yang ke-7 • wawuh: berdamai, tegur sapa • way: air • wayah: 1 waktu; 2 cucu • wayang: pertunjukan wayang • wayoh: wayuh, madu, rangkap • wayu: angin, udara • wayuh: madu, rangkap • wé: 1 saja, cuma, hanya; 2 air • wecana: wacana, bacaan, tema • wecucal: kulit, belulang • wéda: weda, aturan, pedoman • wédaka: tahu, mengetahui • wedaka: kalangan, gangguan, kerugian • wedal: 1 keluar; 2 waktu • wedana: 1 wedana, pangkat kraton; 2 mulut, muka • wédana: sakit • wédang: air putih • wedani: nama tetumbuhan • wedari: taman bunga • wedèn: penakut • wédha: ajaran, pedoman • wedhak: bedak • wedhar: jelas, terang, saran, nasihat • wedhi: pasir; • wedhi krosok: pasir krosok, pasir kasar; • wedhi maléla: pasir hitam berkilau; • wedhi kèngser: menari melompat-lompat • wedhung: pisau besar bersarung (pakaian kebesaran istana) • wedhus: kambing, domba; • wedhus prucul: kambing yang tak bertanduk • wedi: takut; • wèdi: nyata, benar, sungguh; • wedi-asih: berbakti, sayang • wedidang: antara lutut dan tapak kaki, betis • wedya: pengetahuan, ilmu • wédya: pengetahuan, ilmu • wédyarini: ajaran kewanitaan; • wédyata: sinar, cahaya; • wédyatama: pengetahuan yang baik • wegah: malas, enggan, tidak mau • wegang: enggan, tak mau • wegig: cerdik, lincah, trampil • wèh: beri • wejag: licin sebab sering dilalui • wejah: obat nebus bagi orang yang habis bersalin • wejang: ajaran, nasihat • wejani: upah kepada dukun • weka: anak • wekan: tahu, mengerti • wekas: 1 akhir; 2 pesan • wekdal: waktu • wektu: waktu, saat • wela: 1 sela, selang, luang, lowong; 2 jelas • welad: sembilu • welagar: terbakar, menjalar • welah: kayuh, pengayuh • welahan: bilahan • welak: kutukan • welan: uang denda karena terlambat membayar • wélan: nampak nyata • welang: 1 jenis ular; 2 belang • welar: lebar, bidang (dada) • welas: belas; • welas arep: kasih sayang; • welas asih: belas kasih • weling: amanat, pesan, saran • welit: 1 belut; 2 belit • wéloh: waluh • welon: tegar hati, kuat pendirian • welug: jagoan, kepala rampok, penjahat besar • welut: belut • wenang: kuasa, berhak • wendéra, wendira: pohon beringin • wéndra: nama ikan laut • wenèh: lagi • wènèh: beri • wenes: bersih mukanya, centil • wenga: terbuka, menganga • wengi: malam • wengis: bengis, kejam • wengkelan: betis • wengku: pangku • wengur: dengu, kancing • wèni: rambut, sanggul • wening: bening; • weninga: mengetahui, mengerti • wentala: tega, sampai hati • wentar: kondang, terkenal • wentara: antara; • sawentara: sementara • wèntèh: jelas, terang • wènten: ada • wènter: wenter, cat • wentis: betis • wéra: lapang, lega • werat: berat • wercita: cacing • werda, werdha: tua • werdaya: hati, perasaan • werdi: makna, arti, maksud • werdu angga: lintas • wereh: buih, busa, mabuk • wereng: wereng, hama padi • werga: warga, anggota • wergul: anjing liar • werhaspati: kamis • weri: pencuri, penjahat • wèri: musuh • werit: buas, susah diatur, susah ditangkap • werjit: cacing • werna: warna, rupa, bentuk • wersa: 1 hujan; 2 tahun • werta: warta, berita; • werti: warta, berita; • wertos: warta, berita • weru: nama pohon • weruh: tahu, mengerti, melihat • werut: mengerut, mengedut • wésa: waisya, golongan pedagang, bercocok tanam • wesana: akhirnya, sehingga, maka • wesi: besi; • wesi aji: senjata (keris, tombak, dll); • wesi bang: besi yang dibakar manyala; • wesi brani: besi berani, besi magnetik • wespada: waspada, hati-hati • westa: nama • wèstu: lestari, sungguh • wèsthi: bahaya, larangan • wéswa: susah, sedih • wésya: waisya, golongan pedagang, petani • wetah: utuh, lengkap, sempurna • wétan: timur • wetara: sementara • weteh: terang, jelas • weteng: perut • wetu: keluar, khasiat madu tongkat ali • wewah: 1 berubah; 2 tambah • wèwèh: memberi, mempersembahkan • wéwéka: hati-hati, waspada • wewer: gulung, gulungan, rol • weweg: tambun, gemuk • wi: 1 ubi, umbi; 2 lebih • wiba: sentausa, kuat • wibawa: wibawa, pengaruh • wibi: bibi • wibisana: bijaksana, sentausa • wibrama: kalut, kacau, bingung, marah • wibuh: kuat, sentausa • wibuti: kemuliaan, kekuasaan • wicaksana: bijaksana; • wicaksuh: bijak, bijaksana; • wicaktala: dasar bumi • wicara: bicara; • wicanten: (ing.) bicara; • wicarita: cerita, lomba bercerita • wicitra: citra, rupa • wida: siksa; • gandawida: wewangian; • widadara: bidadara, dewa; • widadari: bidadari, dewi; • widasari: nama tumbuhan; • widayaka: bidadara, dewa • widada: selamat, sejahtera; • widagda: pintar, mahir • widara: pohon bidara; • widara gepak: nama bentuk rumah; • widaran: nama makanan dan tepung ubi kayu • widhala: kucing • widheng: ketam ranjung • widhungan: anak binatang yang masih dalam kandungan • widi: 1 izin, restu; 2 aturan, takdir; 3 tahu; • hyang widi: Tuhan; • widigraha: tempat semedi, pemujaan • widigda: pintar, ahli • widita: termashur, terkenal • widu: biduan, penyanyi • widura: pandai, bijaksana; • widuri: 1 baiduri, batu permata; 2 nama tumbuhan sejenis kapas • widya: pengetahuan, ilmu; • widyadara: dewa; • widyadari: bidadari, dewi; • widyastuti: pengetahuan tentang doa, berbakti, pujian; • widyatmaka: kilat, cahaya; • widyawati: banyak ilmu dan cantik; • widyuta: petir, kilat, halilintar; • widyutmala: mata petir, kilat • wigar: gagal, kandas • wigati: sungguh, nyata, penting • wigena, wigna: tahu, mengerti, bijaksana • wigih: enggan, malas • wignya: tahu, mengerti, bijaksana; • wignyan: 1 pengetahuan, ilmu; 2 tanda baca dalam huruf Jawa; • wignyana: pengetahuan, ilmu • wigraha: rumah, wisma • wiguh: segan, enggan • wiguna: berguna, bermanfaat • wigung: berguna, cakap • wihaga: burung • wihang: enggan, segan, tak sudi • wihanggama: burung • wihara: wihasa, tempat semedi; • wihanten: biara, tempat beribadah • wihaya: udara, langit • wihikan: tahu, mengerti • wija: buah • wijah: biasa, umum • wijana: 1 berdasar bangsawan; 2 tempat beribadah • wijang: jelas, terang, paham • wijaya: unggul, menang; • wijayanti: kemenangan, unggul • wiji: biji, bibit • wijil: keluar, lahir; • mijil: 1 lahir; 2 tembang mijil • wijuk: membasuh tangan, kaki • wijung: babi hutan besar • wika: tahu • wikalpa: percakapan, perbincangan • wikan: tahu, mengerti • wikana: entah, tidak tahu • wikara: berubah keadaan • wiki: kuti-kuti • wikrama: menikah, kawin • wiku: pendita, resi, brahmana • wil: raksasa • wilmuka: pimpinan pra raksasa • wilaba: wahyu • wilada: nama tumbuhan • wilah: bagian, belahan • wilaja: hamba sahaya • wilang: hitung; • wilangan: hitungan, bilangan • wilangun: gemar, suka • wilapa: syair sedih, syair keluhan • wilasa: bersenang-senang, menghibur hati, bermain-main • wilasita: bersenang-senang, menghibur hati, bermain-main • wilatikta: Majapahit • wilet: licin, licik, akal bulus • wilis: hijau • wilisan: bilangan, hitungan • wilujeng: selamat, sejahtera • wiluma, wiloma: keliru, gagal • wilwa: buah maja; • wilwatikta: Majapahit • wima: mirip, seperti, menyerupai • wimala: bersih, suci • wimana: kereta, kendaraan; • wimanasara: panah sakti • wimardana: perang, berperang • wimba: 1 keluar, terbit; 2 tiruan, seperti, serupa • wimbasara: pesuruh, polisi • wimbuh: 1 menambah; 2 gelap pikiran, bingung • wimoha: gelap pikiran, bingung • wimohita: gelap pikiran, bingung • wimurcita: pingsan • winadi: dirahasiakan; • winardi: diberi makna; • winarna: diceritakan • winata: 1 utama; 2 bunga tunjung, teratai • winda: harum, wangi, semerbak • windasa: rusak, musnah • windraya: mulia, bagus • windu: windu, delapan tahun; • windutirta: air endapan • windura: mustika, perhiasan • windya: kenyang, puas • winèh: diberi • wingi: dulu, kemarin • wingit: angker, keramat • wingka: wingko, jenis kue • wingking: belakang • wingkisan: bingkisan • wingsati: 20, dua puluh • wingsilan: buah pelir • wingwang: berbeda, lain • wingwing: kecil, langsing perawakannya • wingwrin: takut, ketakutan • winong: diorangkan, dianggap orang • winor: dicampur, diaduk • winot: dibuat jembatan • wintang: bintang • winter: winter, cat kain • winursita: diajari, dinasihati, diceritakan • wipala: banyak sekali, lebar, luas • wiparita: susah, sedih • wipata: salah, keliru, buruk, jatuh • wipati: celaka • wipra: pendita, pertapa • wipula: banyak sekali, luas, lebar • wira: perwira, pahlawan; • wiraboga: makanan; • wiralalita: nama tembang besar; • wiratara: berani, pemberani; • wira-wiri: mondar-mandir; • wirotama: wira utama, pemberani • wiraga: gerak tubuh • wiraha: pisah, berpisah, bercerai • wirahsa: olah rasa • wirama: berirama • wirandhungan: perlahan-lahan, bimbang, ragu • wirang: malu, mendapat aib • wirangrong: tembang wirangrong • wirasa: dirasakan, isi; • wiraos: dirasakan, isi • wiring: biring; • wiring kuning: biring kuning, ayam jantan yang kakinya kuning • wiroda, wirodra: sangat marah, berselisih • wiron: kain lipatan, diwiru • wirong: sedih, susah; • mirong kampuh jingga: memberontak • wirta: marah sekali, bengis, kejam • wiru: 1 wiru, lipatan kain; 2 biru; 3 sarung jagung • wiruda: bertengkar, berkelahi • wiruh: tahu, mengerti • wirun: penengah • wirya: wirya, kedudukan; • wiryawan: kedudukan, pejabat • wis: sudah • wisa: bisa, racun • wisada: obat • wisala: luas, lebar • wisama: kendala, rintangan • wisana: 1 akhir, penghabisan, penutup; 2 cula, tanduk • wisangsaya: tidak dengan hati-hati, tidak khawatir • wisapaha: penawar bisa • wisarga: berhenti, istirahat, penghabisan • wisarja: mengusir, menghalau • wisata: wisata, piknik, rekreasi • wisaya: alat panca indra, maksud • wiséka: nama, gelar • wisésa: kekuasaan, wewenang • wisik: bisik, isyarat gaib • wiskira: itik • wisma: wisma, rumah, tempat peristirahatan; • wismaka: mahkota, topi, tutup kepala; • wismaya: menakjubkan; • tuna wisma: tidak khasiat madu tongkat ali rumah • wismreti: sungai • wistara: uraian, cerita • wisthi: 1 halangan, rintangan; 2 pekerjaan • wisudha: wisuda, penobatan • wisuna: suka mengadu, panjang lidah • wisya, wiswa: bisa, racun • wit: pohon • wita: pengetahuan; • witadésa: pindah tempat tinggal, khasiat madu tongkat ali • witaradya: pengetahuan tentang birokrasi, ilmu pemerintahan; • witaraga: terlepas dari kesenangan duniawi, suci; • witareja: pengetahuan tentang birokrasi, ilmu pemerintahan • witaka: air • witana: bangsal, tempat penghadapan • witing: keturunan darah biru • withangka: kandang merpati • wiwaha: pesta • wiwaksa: berbicara, bertutur; • wiwaksita: berbicara, bertutur • wiwal: lepas, terurai, bercerai • wiwandha: halangan, rintangan, kendala, masalah • wiwang: berbeda, lain • wiwara: pintu, gapura • wiwarjita: hilang musnah, tak ditemukan mayatnya • wiwarna: berwarna • wiwaswan: matahari • khasiat madu tongkat ali hati-hati, waspada, berakal • wiwi: sayap, kepak • wiwing: lemah, lembek • wiwit: mulai, mula-mula • wiwrin: takut, ketakutan • wiwuda: dewa • wiya: alpa, lalai, lengah • wiyadi: sedih, susah • wiyaèr: bertingkah, bercanda, tak mau menurut • wiyaga: pemain, pemukul gamelan • wiyagon: baru, masih baru • wiyagra: harimau • wiyah: biasa, sebarang; • sewiyah-wiyah: sia-sia, sewenang-wenang • wiyak: belah, buka • wiyana: tetap • wiyang: pergi • wiyangga: katak; • wiyanggi: bumbu • wiyar: luas, lebar • wiyara: biara, tempat bertapa • wiyarta: kaya; • wiyarti: pintar • wiyasa: membuat, membangun • wiyat: udara, langit, angkasa • wiyata: pendidikan, pengetahuan, pengajaran • wiyati: udara, langit, angkasa • wiyoga: susah, sedih, pemisahan • wiyos, miyos: keluar, lahir • wlagang: cepat besar, gembur, subur • wlagar: terbakar, kobar • wlaha: telanjang, tidak memakai apa-apa • wlahar: 1 lahan; 2 tanah pecah • wlaka: terbuka, jujur, terus-terang • wlakang: selangkangan, lipat paha • wlangat: liang kubur • wlanjar: janda muda belum beranak • wlija: pedagang • wlikat: tulang berikat • wlingi: sejenis rumput • wlingsang: anjing liar • wlira: belera, alat tenun • wlirang: belirang • wluku: bajak • wungkal: asah • wo: kata seru menyatakan heran, takjub • wod: 1 satu suku kata; 2 jembatan • wodha: menasehati • wodhana: menjagakan • wogan: sangkut, kait • woh: buah • wolu: delapan, 8 • wong: orang, manusia • wongwa: bara api menyala • wonten: ada • wor: campur • wora-wari: bunga sepatu • wos: beras • wot: jembatan • wowog: berambut tebal • khasiat madu tongkat ali buah-buahan • wowor: bercampur • wowotan: jalan di jembatan • wradin: merata, tersiar khasiat madu tongkat ali wragad: ongkos, biaya • wragang: 1 lekas besar; 2 tuak • wragil: bungsu • wrah: ajaran, nasihat • wraha: celeng, babi hutan • wrahas: 1 rejeki; 2 binatang buas sejenis babi hutan • wrahaspati: hari Kamis • wraksa: pohon • wran: orang • wrandha: janda • wrangas: anai-anai berwarna merah • wranggana: pesinden • wrangka: warangka, sarung keris • wrasan-wrasan: membicarakan orang lain • wrat: berat, beban • wrata: rata • wratsangka, wratsari: bunga cempaka • wrayang: angin, udara • wré: kera • wrecita: cacing • wreda, wredha: tua • wredaya: hati • wredi: makna, arti • wredu: halus, sabar, rendah hati • wregu: sejenis rotan • wregul: anjing liar • wrehaspati: hari Kamis • wrejit: cacing • wreka: ulat • wreksa: pohon, kayu • wrena: warna • wrenda: janda • wrenget: renget, hama kertas, kutu kayu • wrengkang: tegar hati, keras kepala, sulit diatur • wresaba: sapi, lembu, banteng • wresah: nama tumbuhan • wresni: ipar, biras • wresthi: hujan; • wresthipatha: hujan lebat • wreta: warta, berita • wrin: takut, ketakutan, mengetahui, mengerti • wringin: beringin • wruh: tahu, mengerti • wruju: bungsu • wruyung: asmara, cinta • wuda: telanjang • wudel: pusat • wudhar: khasiat madu tongkat ali, bebas • wugu: nama wuku yang ke-26 • wuh: 1 segan, serba sulit; 2 tambah • wuhaya: buaya • wujang: bujang, jejaka, belum kawin • wujil: kerdil • wukir: gunung, bukit • wuku: 1 wuku; 2 buku • wulakan: jeram, air terjun • wulan: bulan; • nawang wulan: melihat rembulan; • wulandari: rembulan terbit; • wulanjari: bulan terbit; • wulan purnama: bulan purnama; • wulansari: rembulan • wulang: ajaran, saran, nasihat; • wulang wuruk: ajaran, petuah • wulangun: asmara, cinta • wulanjar: janda muda yang belum beranak • wulat: muka, wajah • wuled: liat, alot, kuat • wuli: bulir-bulir padi • wulinga: birahi, suka-ria, asyik • wulu: bulu; • wulu kalong: bulu kalong; • wulu wetu: penghasilan; • wulu sétan: bulu yang tumbuh menyendiri • wuluh: wuluh, jenis blimbing; • wuluh gading: bambu gading • wungkal: asah, batu pengasah • wungkuk: bungkuk • wungsu: bungsu • wungu: 1 bangun tidur; khasiat madu tongkat ali ungu • wungwang: sepi, kosong • wungwung: atap puncak bubungan rumah • wuni: 1 bunyi; 2 dulu; • wuninga: mengetahui, mengerti • wuntat: bontot, pantat, belakang • wuntel: bungkus • wuntit: bontot, paling belakang • wuntu: buntu, tak berlanjut • wunuh: bunuh, menewaskan • wunut: nama pohon • wunwunan: ubun-ubun • wur: campuran rokok • wuragil: bungsu • wurandhungan: 1 perlahan-lahan; 2 bimbang, ragu • wuri: belakang • wurik: hitam berselang-seling putih • wursita, wurcita: ajaran, nasihat • wuru: mabuk; • wuru getih: mabuk darah • wuruh: buih, busa • wuruk: ajaran, nasihat • wurukung: nama hari naas yang ke-7 • wurus: teratur dengan baik, tahu adat • wurwur: nama binatang laut • kawuryan: tampak, kelihatan • wus: sudah; • wusana: akhirnya, sehingga, maka; • wusanten: (ing.) akhir, penghabisan, penutupan; • wusdéné: sedang, padahal • wusu: busar, pemusar, bungkuk (punggung) • wuta: buta • wutah: tumpah; • wutah ati: suka berderma, suka memberi; • wutah getih: tanah kelahiran; • wutah rah: tanah tumpah darah • wutuh: utuh, lengkap, sempurna; • wutuh ayam: sangat utuh, tak ada luka • wutun: tekun, asli • wuwu: penangkap ikan • wuwuh: tambah Y • yadu: keluarga • yaga: penabuh gamelan • yaiku: yaitu • yaksa: raksasa; • yaksi: raksasa perempuan • yakti: sungguh, benar • yakut: mutiara, intan • yama: Batara Yama, sang pencabut khasiat madu tongkat ali dalam pewayangan • yamani: neraka; • yamaniloka: tempat neraka • yan: kalau, jika • yana: kereta, kendaraan • yanak: anak • yani: sungai • yantra: kendaraan dewa • yapa: puja, puji • yasa: membuat; • yasan: buatan, hasil karya; • yasadarma: ayah • yasih: kasih, asih • yata: yaitulah; • yatanyan: supaya • yati: pendita, biksu; • yatindra: pendita yang termasyur; • yatiwara: pendita yang termasyur • yatma, yatmaka: nyawa, ruh • yatna: hati-hati, waspada • yatra: arta, uang • yawa: luar, di luar • yawat: meskipun begitu • yayah: seperti, ibarat; • yayah réna: bapak ibu; • yayah wibi: bapak ibu • yayan: umpama, seperti • yayi: adik • yeksa, yeksi: raksasa • yekti: sungguh; • yektos: (ing.) sungguh benar • yitma: nyawa • yitna: hati-hati, waspada; • yitna yuwana: yang berhati-hati akan selamat • yoda, yodha: perang, prajurit • yoga: 1 jaman; 2 anak; 3 meditasi • yogi: pendita; • yogiswara: pendita termasyhur • yogya: baik, pantas • yojana: 1 penglihatan; 2 ukuran, panjang jalan • yoni: kekuatan gaib, sakti • yuda: perang • yudhaka: tentara, prajurit • yuga: 1 jaman; 2 anak; 3 meditasi • yugala: istri, suami • yugya: baik, indah • yujana: ukuran panjang jalan • yukti: sesungguhnya, nyata • yumana: selamat sejahtera • yungyun: asmara, cinta • yuswa: umur • yuta: juta • yutun: asli, sederhana • yuti: baik, selamat • yuwana: selamat, muda • yuwaraja: putra mahkota • yuwati: gadis, perawan Sumber ALANG ALANG KUMITIR “Mulat Sarira Tansah Eling lan Waspada” KAMUS SANSEKERTA – INDONESIA Oleh: Dr.

Purwadi, M.Hum Eko Priyo Purnomo, SIP • https://alangalangkumitir.wordpress.com/kamus-sansekerta-indonesia Lihat pula • Indeks:Bahasa Jawa • Indeks:Aksara Jawa • Lampiran:Daftar Swadesh bahasa Jawa • Lampiran:Kamus bahasa Jawa – bahasa Inggris • Lampiran:Kamus bahasa Jawa – bahasa Indonesia • Lampiran:Kamus bahasa Indonesia – bahasa Jawa Tambah pranala • Halaman ini terakhir diubah pada 12 Januari 2021, pukul 20.26. • Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku.

Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wiktionary • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • •
none none

KOPI TELUR PASTEURISASI
2022 www.videocon.com