Sebutkan peralatan yang digunakan pada bidang gambar dengan media warna dalam keadaan kering
2022 www.videocon.com